»Trotskijs, Kamenjevs och Zinovjevs förslag är fullkomlig idioti — eller fullkomligt förräderi!« … Beslutet om det väpnade upproret fattades oaktat förrädarnas motstånd.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»Lenin i oktober« («Ленин в октябре»)

»Lenin i oktober« («Ленин в октябре») av Michail Romm är en sovjetisk film ifrån år 1937. Filmen finns på youtube i såväl regissörens version från 1937 (speltid 1h44min57s) som en senare omredigerad version, vilken har något kortare speltid.

Vår undertext är till regissörens version ifrån 1937. Senare har filmen förkortats och förvanskats på olika sätt för att avlägsna Stalin — så vitt vi vet senast år 1963. I den omredigerade versionen har några scener med Stalin blivit bortklippta. I några scener, som det inte har varit lägligt att klippa bort, har en ryggtavla kopierats in för att skymma Stalin (t.ex. på ett centralkommittémöte och i korridoren på Smolnyj). Även ljudspåret är förändrat, så att Lenins rollfigur vid ett tillfälle säger »Bubnov och Sverdlov« i stället för originalets »Stalin och Sverdlov«.

Bild ur filmen «Lenin i oktober»

Se filmen med svensk text:

Svensk text till »Lenin i oktober«.

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen lenin.v.oktjabre.1937-lenin_i_oktober-sv.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finnes även på www.opensubtitles.org Där är också undertext till Sergej Bondartjuks film »Röda klockor 2 — Tio dagar, som skakade världen« («Красные колокола, фильм второй — Я видел рождение нового мира»), vilken bygger på John Reeds bok »Ten days that shook the world« och gärna kan ses (om man kan uppdriva den) i sammanhang med Oktoberrevolutionen samt filmen »Lenin i oktober«.

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ (1937) LENIN I OKTOBER 1h44min57s шведские субтитры 2017 г. svensk undertext år 2017

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
Denna undertext är  till urversionen 1937. »Lenin i oktober« ändrades och förkortades bl.a. år 1963.

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
LENIN I OKTOBER
(ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ)

4
00:00:03,000 --> 00:00:08,000
»Lenin i oktober« (1937) är 1:a
filmen i en dilogi, varav 2:a filmen
heter »Lenin år 1918« (1939).

5
00:00:08,000 --> 00:00:10,000
LENIN I OKTOBER
(ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ)

6
00:00:10,000 --> 00:00:12,000
svensk undertext av
Erik Jonsson 15.1.2017
rättad den 7 oktober år 2017

7
00:00:12,000 --> 00:00:17,000
Texten är  till urversionen 1937.
»Lenin i oktober« ändrades och
förkortades bl.a. år 1963.

8
00:00:17,000 --> 00:00:19,000
LENIN I OKTOBER

9
00:00:19,000 --> 00:00:25,000
scenario: A. KAPLER
regi: Michail ROMM
chefsfotograf: Boris VOLTJEK

10
00:00:25,000 --> 00:00:28,000
medregissör: D. VASILJEV
regiassistent: I. SIMKOV

11
00:00:28,000 --> 00:00:31,000
fotografer
I. GELEJN
E. SAVELJEVA

12
00:00:31,000 --> 00:00:34,000
kompositör
Anatolij ALEXANDROV

13
00:00:34,000 --> 00:00:37,000
chefsscenograf
B. DUBROVSKIJ-ESCHKE

14
00:00:37,000 --> 00:00:40,000
scenograf
N. SOLOVJOV

15
00:00:40,000 --> 00:00:42,000
ljudtekniker
B. BOGDANKIEVITJ

16
00:00:42,000 --> 00:00:44,000
ljudgestaltning
B. VOLJSKIJ

17
00:00:44,000 --> 00:00:46,000
chefsadministratörer
I. BAKAR
N. PRIVEZENTSEV

18
00:00:46,000 --> 00:00:48,000
mask: A. JERMOLOV
montageregi: T. LICHATJOVA
montageass.: E. TOBAK

19
00:00:48,000 --> 00:00:50,000
i huvudrollerna:

20
00:00:50,000 --> 00:00:53,000
V.I. Lenin:
SSRU:s folkartist
B.V. STJUKIN

21
00:00:53,000 --> 00:00:56,000
J.V. Stalin:
S.L. GOLDSTAB

22
00:00:56,000 --> 00:00:59,000
Vasilij:
N.P. OCHLOPKOV

23
00:00:59,000 --> 00:01:04,000
Dzerzjinskij: V.A. POKROVSKIJ
Anna Michajlovna: Je.M. SJATROVA
Matvejev: V.V. VANIN

24
00:01:04,000 --> 00:01:09,000
Blinov: N. ARSKIJ
Vasilijs hustru: K. KOROBOVA

25
00:01:09,000 --> 00:01:14,000
Kerenskij: A. KOVALEVSKIJ
Rodzianko: N. SOKOLOV

26
00:01:14,000 --> 00:01:18,000
Detektiven: I. LAGUTIN
Kirilin: N. TJAPLYGIN

27
00:01:18,000 --> 00:01:22,000
Rutkovskij: N. SVOBODIN
Zjukov: V. GANSJIN
Karnauchov: V. VLADISLAVSKIJ

28
00:01:22,000 --> 00:01:25,000
produktion
»MOSFILM«
år 1937

29
00:01:27,000 --> 00:01:33,000
M. Romm och B. Stjukin
utmärktes för filmerna om Lenin
1917-18 med Stalinpriset år 1941.

30
00:01:58,000 --> 00:02:03,000
Medborgare!
Det är inte billigt, vi
har skaffat oss friheten.

31
00:02:03,000 --> 00:02:08,000
Till priset av försakelser,
till priset av hunger,
till priset av blod...

32
00:02:08,000 --> 00:02:11,000
...har vi erövrat den.

33
00:02:11,000 --> 00:02:16,000
För den sakens skull -
krig till ett segerrikt slut!

34
00:02:15,000 --> 00:02:18,000


35
00:02:18,000 --> 00:02:23,000
Kamrater medborgare!
Krig till ett segerrikt slut...

36
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
...det behöver
det fria folket nu!

37
00:02:28,000 --> 00:02:31,000
Krig till ett
segerrikt slut!

38
00:02:31,000 --> 00:02:36,000
Det behöver
vi liksom livet,
liksom luft!

39
00:02:36,000 --> 00:02:42,000
Därför måste
vi sätta tänderna
i fiendens kropp.

40
00:02:42,000 --> 00:02:45,000
Nog krigat med strupen.
Föregå med gott exempel!

41
00:02:45,000 --> 00:02:48,000
- Rätt!
- Åstad till fronten!

42
00:02:48,000 --> 00:02:54,000
Men kamrater, jag skulle
gärna... ...men jag är ju inte
inkallad p.g.a. åldern...

43
00:02:55,000 --> 00:02:59,000
Det gör inget. Du
passar. Vi skall dra
några år ifrån din ålder.

44
00:03:06,000 --> 00:03:10,000
Tillåt mig
överbringa er
en hälsning...

45
00:03:10,000 --> 00:03:14,000
...ifrån den
revolutionära
Östersjöflottan!

46
00:03:14,000 --> 00:03:17,000
Ner med kriget!

47
00:03:18,000 --> 00:03:24,000
Detta var i oktober
år sjutton, kamrater...

48
00:03:25,000 --> 00:03:29,000
Ert dokument!
Ert dokument!

49
00:03:42,000 --> 00:03:45,000
Ert dokument!

50
00:03:48,000 --> 00:03:53,000
- Vem letar de efter?
- Någon tysk spion - Olenin.

51
00:03:53,000 --> 00:03:56,000
- Ert dokument!
- Var så god.

52
00:03:57,000 --> 00:04:03,000
Denna dag gick
där ett tåg ifrån
Finland till Petrograd.

53
00:04:10,000 --> 00:04:14,000
Vladimir Iljitj, vänd
er bort ifrån fönstret.

54
00:04:14,000 --> 00:04:19,000
Gå väck! Gå undan ifrån
fönstret, Vladimir Iljitj!

55
00:04:33,000 --> 00:04:36,000
Kamrat Vasilij!

56
00:04:36,000 --> 00:04:41,000
Se här en artikel
till Pravda. Överlämna
kamrat Stalin den och...

57
00:04:41,000 --> 00:04:45,000
...ordna för mig
ett sammanträffande
med honom redan i morgon.

58
00:04:45,000 --> 00:04:48,000
Lämna detta brev till
Nadjezjda Konstantinovna...

59
00:04:48,000 --> 00:04:51,000
...och meddela henne, att
jag har anlänt till Petrograd.

60
00:04:51,000 --> 00:04:54,000
Men ni har ju ännu
inte anlänt till Petrograd!

61
00:04:54,000 --> 00:04:57,000
Säg, att hon
inte skall oroa sig.

62
00:04:57,000 --> 00:05:00,000
Och meddela, vad
Viborgska räjongkommittén
har gjort, för frågan om...

63
00:05:00,000 --> 00:05:04,000
...nej, nej, skriv inte! Det
måste ni hålla i huvudet.

64
00:05:04,000 --> 00:05:09,000
Och tag reda på,
hurdana uttalanden, som har
antagits i Helsingfors vid flottan...

65
00:05:09,000 --> 00:05:14,000
...och på Obuchovs fabrik.
Det behöver jag till i morgon
bitti. Är det möjligt?

66
00:05:14,000 --> 00:05:18,000
- Det är svårt.
- Det frågade jag inte.

67
00:05:18,000 --> 00:05:21,000
Jag frågade:
är det möjligt.

68
00:05:21,000 --> 00:05:24,000
Se där; det är
en annan sak.

69
00:05:26,000 --> 00:05:30,000
- Vad är det för tåg?
- Nr. 75, ifrån Finland.

70
00:05:31,000 --> 00:05:35,000
Kontrollera alla
utan undantag!

71
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
- Grip misstänkta!
- Skall ske!

72
00:05:39,000 --> 00:05:42,000
Kadetten! Kontrollera
lokomotivet och tendern.

73
00:05:42,000 --> 00:05:45,000
Skall ske!

74
00:05:49,000 --> 00:05:54,000
Snart kommer vi
till stationen. Se här -
tag denna browning!

75
00:05:54,000 --> 00:06:00,000
Nej, den tar jag inte. Partiet
har givit er i uppdrag att ge
mig fullt skydd. Gör det!

76
00:06:01,000 --> 00:06:05,000
- Gå då undan ifrån fönstret.
- Som ni vill.

77
00:06:21,000 --> 00:06:24,000
Ert dokument!

78
00:06:33,000 --> 00:06:36,000
Ert dokument!

79
00:07:06,000 --> 00:07:10,000
- Framme.
- Stort tack, kamrat.

80
00:07:43,000 --> 00:07:47,000
- Vem där?
- Konstantin Petrovitj.

81
00:07:49,000 --> 00:07:52,000
Kom in.

82
00:07:52,000 --> 00:07:55,000
- Oroar ni er, Anna Michajlovna?
- Ja, visst.

83
00:07:55,000 --> 00:08:00,000
- Nå, god afton.
- God afton.

84
00:08:00,000 --> 00:08:04,000
- God afton, Anna Michajlovna.
- God afton.

85
00:08:04,000 --> 00:08:09,000
Som ni minns:
först och främst ett
möte med Stalin.

86
00:08:09,000 --> 00:08:12,000
Gott, Vladimir Iljitj.

87
00:08:15,000 --> 00:08:19,000
- Nå, var befaller ni att gå hän?
- Rakt fram.

88
00:08:22,000 --> 00:08:25,000
Adjö, Anna Michajlovna.

89
00:08:32,000 --> 00:08:37,000
Sålunda,
en höstnatt
år sjutton...

90
00:08:37,000 --> 00:08:43,000
...anlände Vladimir
Iljitj Lenin ifrån Finland
till Petrograd...

91
00:08:43,000 --> 00:08:49,000
...för att uppställa
frågan om omedelbart
väpnat uppror...

92
00:09:08,000 --> 00:09:14,000
...och följande dag
ägde hans möte
med Stalin rum...

93
00:10:03,000 --> 00:10:09,000
I fyra timmar
varade Lenins
samtal med Stalin.

94
00:10:29,000 --> 00:10:33,000
Nå - lycka
till på vägen!

95
00:11:09,000 --> 00:11:12,000
Nå, Vladimir Iljitj?
Skall vi gå?

96
00:11:12,000 --> 00:11:15,000
Den tionde
sammanträder CK.

97
00:11:15,000 --> 00:11:19,000
Ni skall få arbeta litet,
kamrat Vasilij. Nu går vi.

98
00:11:59,000 --> 00:12:05,000
Den 10 oktober
ägde Centralkommitténs
sammanträde rum...

99
00:12:16,000 --> 00:12:19,000
- Nå, vad?
- De diskuterar.

100
00:12:19,000 --> 00:12:22,000
Om vad?

101
00:12:22,000 --> 00:12:25,000
De avgör en fråga
av världshistorisk
betydelse. Titta!

102
00:12:25,000 --> 00:12:28,000
Håll uppsikt! Titta!

103
00:13:00,000 --> 00:13:04,000
Jag ser ingen skillnad
emellan Trotskijs förslag
och Kamenjevs/Zinovjevs.

104
00:13:04,000 --> 00:13:07,000
Bägge förslagen
innebär att vänta.

105
00:13:07,000 --> 00:13:12,000
Vänta på sovjetkongressen,
vänta på den konstituerande
församlingen - i alla fall vänta.

106
00:13:12,000 --> 00:13:18,000
Nå, uppenbarligen
är vi inte överens.
Vi skall inte vänta...

107
00:13:18,000 --> 00:13:21,000
...tills bourgeoisin
kväver revolutionen!

108
00:13:21,000 --> 00:13:27,000
Och kamrat Stalin har
fullkomligt rätt, när han
säger, att vi inte får vänta!

109
00:13:27,000 --> 00:13:32,000
Trotskijs, Kamenjevs
och Zinovjevs förslag
är fullkomlig idioti...

110
00:13:32,000 --> 00:13:36,000
...eller fullkomligt
förräderi!

111
00:13:36,000 --> 00:13:41,000
Dessa ömkliga pessimister
frågar oss oupphörligt: »Men
om, om, om, om?«.

112
00:13:41,000 --> 00:13:44,000
Det påminner mig
om talesättet, att...

113
00:13:44,000 --> 00:13:50,000
...»en enda dumbom
kan ställa fler frågor än
tio vise män förmår besvara.«

114
00:13:50,000 --> 00:13:54,000
Jag upprepar: det är
nödvändigt att med
all beslutsamhet...

115
00:13:54,000 --> 00:13:59,000
...uppställa frågan
om omedelbart
väpnat uppror.

116
00:13:59,000 --> 00:14:03,000
Och all makts
omedelbara gripande
medelst sovjeterna.

117
00:14:03,000 --> 00:14:08,000
Samtidig, plötslig
och snabb offensiv
emot Petrograd...

118
00:14:08,000 --> 00:14:11,000
...vilken kombinerar
våra tre huvudstyrkor...

119
00:14:11,000 --> 00:14:15,000
...flottan,
arbetarna och
truppenheterna...

120
00:14:15,000 --> 00:14:19,000
...intar och håller
till priset av vilka
förluster som helst...

121
00:14:19,000 --> 00:14:25,000
...telefon, telegraf,
järnvägsstationer och
broar i första hand.

122
00:14:26,000 --> 00:14:32,000
En sådan uppgift
kräver konst och
yttersta djärvhet.

123
00:14:50,000 --> 00:14:54,000
Jag vill tala
klarspråk.

124
00:14:54,000 --> 00:15:00,000
Ryssland måste
ha någon ordning.

125
00:15:00,000 --> 00:15:04,000
En helig sanning!
Det behövs en
järnnäve!

126
00:15:05,000 --> 00:15:11,000
Den ordning, som
skall upprättas, kan inte
nu strax visa sig öppet.

127
00:15:14,000 --> 00:15:20,000
Men min regering
har uppdragit mig
att erbjuda...

128
00:15:20,000 --> 00:15:26,000
...vilken som
helst hjälp med att
i Ryssland upprätta...

129
00:15:26,000 --> 00:15:32,000
...en järnordning och
krigets fortsättande.

130
00:15:34,000 --> 00:15:37,000
Jag är färdig.

131
00:15:40,000 --> 00:15:46,000
Allt detta har vi hört 10
gånger. Diktatur - järnnäve,
järnnäve - diktatur...

132
00:15:46,000 --> 00:15:50,000
Vi går med på det, vi
skänker pengar - nu är vi
slutligen trötta på det.

133
00:15:50,000 --> 00:15:54,000
- Trötta på att skänka pengar?
- Inte trötta på att skänka pengar...

134
00:15:54,000 --> 00:15:57,000
...men trötta på
att höra på det!

135
00:15:57,000 --> 00:16:02,000
Pengarna snålar vi inte
med. Hur mycket behövs?
1 miljon? 10 miljoner?

136
00:16:02,000 --> 00:16:06,000
- Till och med 100 miljoner.
- Var så god!

137
00:16:06,000 --> 00:16:09,000
Om det gäller att ge för
Ryssland, så skänker vi.

138
00:16:09,000 --> 00:16:12,000
Kaukasus till
engelsmännen -
tag det!

139
00:16:12,000 --> 00:16:16,000
Och Ukraina...

140
00:16:16,000 --> 00:16:19,000
...vi är inte snåla -
vi går med på allt.

141
00:16:19,000 --> 00:16:25,000
Men ge mig en man,
som jag kan lita på.

142
00:16:25,000 --> 00:16:28,000
En folkledare.

143
00:16:28,000 --> 00:16:31,000
Det behöver ju vara en
riktig karl, mina herrar!

144
00:16:31,000 --> 00:16:34,000
Helig sanning!

145
00:16:34,000 --> 00:16:38,000
Men det är klart - även under
Kerenskij kan man ge pengar.

146
00:16:38,000 --> 00:16:42,000
Men vad anser herr
ambassadören? Varmed
behöver man börja?

147
00:16:42,000 --> 00:16:46,000
Först och främst
måste man trycka
ner brukens arbetare.

148
00:16:46,000 --> 00:16:50,000
Det kan just
socialistrevolutionärerna
och mensjevikerna göra.

149
00:16:51,000 --> 00:16:57,000
Jag anser det även lika
nödvändigt att vidtaga
några åtgärder...

150
00:16:57,000 --> 00:17:03,000
...beträffande de
bolsjevistiska ledarna.

151
00:17:03,000 --> 00:17:08,000
Döda Lenin!
Och ofördröjligen!

152
00:17:13,000 --> 00:17:19,000
Jag ville tala med
diplomatisk tunga...

153
00:17:19,000 --> 00:17:25,000
...men herr Rodzianko
uttalade sin tanke.

154
00:17:26,000 --> 00:17:31,000
Man måste förstå
herr ambassadören
något bredare.

155
00:17:32,000 --> 00:17:37,000
Det bolsjevistiska
partiet har sin knopp.

156
00:17:37,000 --> 00:17:41,000
Där är Lenin,
och där är Stalin.

157
00:17:41,000 --> 00:17:44,000
Rätt!

158
00:17:44,000 --> 00:17:47,000
- Sedan Sverdlov.
- Riktigt!

159
00:17:55,000 --> 00:17:59,000
Jag ber er ursäkta.

160
00:17:59,000 --> 00:18:04,000
Jag har tillåtit
mig inbjuda några
företrädare...

161
00:18:04,000 --> 00:18:07,000
...för de
demokratiska
partierna.

162
00:18:07,000 --> 00:18:10,000
- Dzerzjinskij!
- Jag ber...

163
00:18:13,000 --> 00:18:17,000
Är ni bekanta?

164
00:18:18,000 --> 00:18:21,000
Har ni glömt Uritskij?

165
00:18:25,000 --> 00:18:28,000
Sätt er.

166
00:18:33,000 --> 00:18:39,000
Beslutet om det väpnade
upproret fattades - oaktat
förrädarnas motstånd.

167
00:18:41,000 --> 00:18:47,000
Centralkommitténs
sammanträde avslutades
framåt morgonen.

168
00:18:51,000 --> 00:18:57,000
Kamrater! Det militär-
revolutionära centrum för
upprorets ledande är valt:

169
00:18:57,000 --> 00:19:03,000
Stalin, Sverdlov,
Dzerzjinskij, Uritskij...

170
00:19:29,000 --> 00:19:33,000
Kamrater, sprid
er härifrån en och en.
Låt Iljitj komma fram.

171
00:19:57,000 --> 00:20:03,000
- Vänta litet, Vladimir Iljitj!
- Aha, gott.

172
00:20:05,000 --> 00:20:08,000
Kamrat Vasilij!

173
00:20:08,000 --> 00:20:14,000
Beakta, att utan särskilt
beslut av CK får inte
Vladimir Iljitj gå ut.

174
00:20:14,000 --> 00:20:17,000
- Gott, kamrat Stalin.
- Ni ansvarar inför partiet...

175
00:20:17,000 --> 00:20:20,000
- ...för hans liv.
- Jag förstår.

176
00:20:20,000 --> 00:20:23,000
Har ni pengar kvar?
Har han det varmt?

177
00:20:23,000 --> 00:20:28,000
 Hur äter han?
Ansträng er att skaffa
allt, som är möjligt.

178
00:20:32,000 --> 00:20:36,000
Vladimir Iljitj! Det är
kallt och rått nu! Tag
på er en överrock!

179
00:20:36,000 --> 00:20:39,000
Nej, nej. Ingen orsak.
I intet fall. Det är
riktigt varmt.

180
00:20:39,000 --> 00:20:43,000
Räkna det
som ett särskilt
CK-förordnande.

181
00:20:56,000 --> 00:21:01,000
Vladimir Iljitj, det ljusnar. Vi
når inte Samsonovgatan,
mens det är mörkt.

182
00:21:01,000 --> 00:21:04,000
- Ni får övernatta hos mig.
- Gott.

183
00:21:52,000 --> 00:21:55,000
Var är han då? Gömmer
han sig i provinserna?

184
00:21:55,000 --> 00:21:58,000
- Närmare.
- Hos sjömännen - i Kronstadt?

185
00:21:58,000 --> 00:22:01,000
Han är här i
själva Petrograd.

186
00:22:01,000 --> 00:22:04,000
Kanske står han i
kö där efter bröd?

187
00:22:04,000 --> 00:22:07,000
Möjligt.

188
00:22:08,000 --> 00:22:11,000
- Men hur skall man hitta honom?
- Vi hittar honom. Får jag eld?

189
00:22:11,000 --> 00:22:15,000
- Var så god.
- Tackar.

190
00:22:41,000 --> 00:22:45,000
Natasja, denne kamrat
skall övernatta hos oss.

191
00:22:45,000 --> 00:22:48,000
- Förlåt besväret.
- Var så god och sitt.
- Tack.

192
00:22:48,000 --> 00:22:51,000
- Te kommer.
- Nej, nej. Det vill jag inte.

193
00:22:51,000 --> 00:22:56,000
Men - kamrat Vasilij -
om ni har en karta över
Petrograd, så ge mig den.

194
00:22:56,000 --> 00:22:59,000
- Nej.
- Nej.
- Nej?

195
00:22:59,000 --> 00:23:02,000
Nå, det gör ingenting.
Ingenting att göra åt det.

196
00:23:02,000 --> 00:23:05,000
Natasja, denne kamrat
måste sova ut ordentligt.

197
00:23:05,000 --> 00:23:10,000
Bädda du till
honom i sängen, så
lägger vi oss på golvet.

198
00:23:21,000 --> 00:23:24,000
Så förtjusande!

199
00:23:24,000 --> 00:23:27,000
Jag gratulerar!

200
00:23:27,000 --> 00:23:30,000
Jag gratulerar ifrån
hjärtat, kamrater.

201
00:23:30,000 --> 00:23:33,000
- Vi väntar en son.
- Det är förskräckligt.

202
00:23:33,000 --> 00:23:36,000
- Det är inte rätt tid nu.
- Men det blir.

203
00:23:36,000 --> 00:23:40,000
Hungern är svår. Man
klarar sig inte långt på ett
kvarts skålpund bröd.

204
00:23:40,000 --> 00:23:44,000
Vad är han för en
far? Han hamnar väl i
fängelse eller förvisning.

205
00:23:47,000 --> 00:23:53,000
Vänta bara - allt skall
snart bli annorlunda.
Snart, snart!

206
00:23:53,000 --> 00:23:56,000
Vad gör ni? Till
mig? I intet fall!

207
00:23:56,000 --> 00:23:59,000
Konstantin Petrovitj!...

208
00:23:59,000 --> 00:24:04,000
Just Konstantin Petrovitj
ligger på stolen här -
eller rätt på golvet.

209
00:24:10,000 --> 00:24:13,000
Nej, nej!

210
00:24:13,000 --> 00:24:16,000
Det hjälper inte
att säga emot.

211
00:24:18,000 --> 00:24:24,000
Hör ni, kamrat Vasilij, går
det inte att få tag i en karta över
Petrograd hos någon granne nu?

212
00:24:24,000 --> 00:24:27,000
Nej då. Nu skall vi sova!

213
00:24:27,000 --> 00:24:30,000
Några böcker
under huvudet.
Var är böckerna?

214
00:24:30,000 --> 00:24:33,000
- Där.
- Tag emot.

215
00:24:40,000 --> 00:24:44,000
Nej, den duger
inte under huvudet.
Under fötterna.

216
00:24:44,000 --> 00:24:48,000
Sådant strunt skall man
inte ha under huvudet.

217
00:24:48,000 --> 00:24:52,000
Vasilij! Brev ifrån Pjotr.

218
00:24:52,000 --> 00:24:55,000
- Sedan, sedan.
- Gå! Gå, jag kan själv.

219
00:24:55,000 --> 00:24:58,000
Det är ifrån landet,
ifrån hennes bror.

220
00:24:58,000 --> 00:25:01,000
Jaså, ifrån landet. Det
var mycket intressant.
Kan ni läsa opp det?

221
00:25:01,000 --> 00:25:04,000
Om ni vill.

222
00:25:05,000 --> 00:25:09,000
Ge mig det,
Natasja. Tag det.

223
00:25:20,000 --> 00:25:26,000
»Nu har vi mannar, som
har återvänt ifrån fronten«...

224
00:25:26,000 --> 00:25:29,000
...»tagit itu med att
fördela boskap.«

225
00:25:29,000 --> 00:25:32,000
»Terentievs
är nerbränt.«

226
00:25:32,000 --> 00:25:36,000
»Men vi vet bara inte,
om vi strax kan ta jord«...

227
00:25:36,000 --> 00:25:40,000
...»eller om där i denna
sak skall komma ut
någon anvisning«...

228
00:25:40,000 --> 00:25:44,000
Tag, tag!
Skriv, att de
skall välja ut jord.

229
00:25:44,000 --> 00:25:47,000
...»och vad, man skall
göra med godsägarna.«

230
00:25:47,000 --> 00:25:50,000
Fördriv dem! Låt
dem fördriva alla!

231
00:25:50,000 --> 00:25:53,000
Och vidare skriver
han: »Vi tänkte jaga
bort dem«...

232
00:25:53,000 --> 00:25:56,000
...»men sedan bestämde
vi oss för, att man hade
dödat dem alla.«

233
00:25:56,000 --> 00:25:59,000
Aha. Jaha, det var ju ett
mycket förnuftigt brev.

234
00:25:59,000 --> 00:26:02,000
Här är litet till.

235
00:26:02,000 --> 00:26:05,000
»Har du inte
sett Lenin?«

236
00:26:05,000 --> 00:26:09,000
»Skriv, hurdan
han är. Här har de
tvistat hela tiden.«

237
00:26:09,000 --> 00:26:15,000
»De har sagt här,
att han är rödhårig
och snedögd.«

238
00:26:16,000 --> 00:26:22,000
»Men vi tänker så, att
han är en självständig karl -
sträng och av väldig växt.«

239
00:26:22,000 --> 00:26:26,000
- Vad göra?
- Ja, står där nu så...

240
00:26:26,000 --> 00:26:30,000
Nu går vi
och lägger oss.

241
00:26:37,000 --> 00:26:40,000
Så där...
Så där...

242
00:26:40,000 --> 00:26:43,000
Så där...

243
00:26:43,000 --> 00:26:49,000
- Kamrat Vasilij!
- Ja?
- Till i morgon dag måste ni...

244
00:27:02,000 --> 00:27:05,000
Vapen till
omkring 2
bataljoner.

245
00:27:18,000 --> 00:27:21,000
Det skall jag
göra, allt.

246
00:27:21,000 --> 00:27:26,000
Konstantin Petrovitj!
Har ni inte fått se Lenin?

247
00:27:28,000 --> 00:27:31,000
- Jo.
- Hur ser han ut, då?

248
00:27:31,000 --> 00:27:34,000
Lenin?

249
00:27:34,000 --> 00:27:37,000
- Hur är det, han ser ut?
- Lenin?

250
00:27:37,000 --> 00:27:40,000
Jag fruktar,
jag måste göra
er besviken...

251
00:27:40,000 --> 00:27:44,000
 - Han är så där...
- Liten till växten.

252
00:27:44,000 --> 00:27:47,000
- Verkligen?
- Ja, liten till växten.

253
00:27:47,000 --> 00:27:50,000
- Litet skallig.
- Jaså?
- Ja.

254
00:27:50,000 --> 00:27:55,000
T.o.m. inte alls rätt.
Men nu skall vi sova!

255
00:27:55,000 --> 00:28:00,000
Kamrat Vasilij! Kan ni
skaffa mig en karta över
Petrograd i morgon?

256
00:28:00,000 --> 00:28:04,000
- Bestämt!
- Sova, sova, sova!
- Sov du också, Natasja!

257
00:28:13,000 --> 00:28:17,000
- Sov, Natasja! Sov!
- Men du, Vasilij?

258
00:28:19,000 --> 00:28:22,000
Sov!

259
00:29:47,000 --> 00:29:50,000
Han?

260
00:30:34,000 --> 00:30:38,000
...så, på golvet, med en
annans överrock till täcke...

261
00:30:38,000 --> 00:30:44,000
...efter det sammanträde, som
avgjorde mänsklighetens öde...

262
00:30:44,000 --> 00:30:50,000
...sov den proletära
revolutionens snille...

263
00:30:50,000 --> 00:30:55,000
...Vladimir Iljitj Lenin...

264
00:31:06,000 --> 00:31:09,000
Kamrater
bolsjeviker!

265
00:31:12,000 --> 00:31:15,000
Kamrater
bolsjeviker...

266
00:31:15,000 --> 00:31:21,000
...vårt partis centralkommitté...
...men var bara tysta om det...

267
00:31:23,000 --> 00:31:28,000
Vårt partis CK
har tagit beslut
om väpnat uppror.

268
00:31:28,000 --> 00:31:31,000
Tyst, kamrater! Stilla!

269
00:31:31,000 --> 00:31:34,000
All makt
åt råden
(sovjeterna)!

270
00:31:34,000 --> 00:31:38,000
- Får man hurra?
- Hur så?
- »Tyst«, var det ju.

271
00:31:38,000 --> 00:31:43,000
- Hurra får man; men tyst.
- Hurra!

272
00:31:44,000 --> 00:31:50,000
- Var Iljitj på CK-mötet?
- Var får du det ifrån? Nej.

273
00:31:52,000 --> 00:31:55,000
Stilla, kamrater! Stilla!

274
00:31:55,000 --> 00:32:01,000
Kamrater! Representanten
för Petrogradkommittén
har ordet.

275
00:32:01,000 --> 00:32:05,000
Kamrater, jag
skall fatta mig kort. Har
verkskommittén telefon?

276
00:32:05,000 --> 00:32:09,000
- Ja, det är här.
- Telefonvakt dygnet runt.
- Ja.

277
00:32:09,000 --> 00:32:12,000
Blinov! Mironenko!

278
00:32:12,000 --> 00:32:16,000
- Välj ut folk och ställ på post.
- Ja.

279
00:32:16,000 --> 00:32:20,000
Skicka en avdelning
för samband till Smolnyj.

280
00:32:20,000 --> 00:32:23,000
Malysjkin!

281
00:32:23,000 --> 00:32:28,000
Samla ihop
högst ett tiotal.
Du leder dem.

282
00:32:29,000 --> 00:32:32,000
Och nu
beträffande
pansarbilar.

283
00:32:32,000 --> 00:32:37,000
Bjelov, Rybinin! Hur är era
kontakter med mannarna
i pansardivisionen?

284
00:32:37,000 --> 00:32:42,000
- De bästa.
- Agitera ibland dem.

285
00:32:42,000 --> 00:32:46,000
Nu så behöver vi
förbandsmateriel.

286
00:32:46,000 --> 00:32:52,000
Timosjkin!
Timosjkin!

287
00:32:52,000 --> 00:32:55,000
Gå till apoteket
och hämta vadd.

288
00:32:55,000 --> 00:32:58,000
- Hur mycket?
- Vad då, hur mycket? 

289
00:32:58,000 --> 00:33:03,000
Tag så mycket,
där är. Bindor också.
Och jod - en flaska.

290
00:33:03,000 --> 00:33:06,000
Men pengar?

291
00:33:06,000 --> 00:33:09,000
Du ger dem
kvitto. Den nya
makten skall betala.

292
00:33:09,000 --> 00:33:13,000
- Men om de inte lämnar ut?
- Du ber dem. Stillsamt.

293
00:33:13,000 --> 00:33:17,000
- Då lämnar de ut.
- Gör de?
- Ja, då!

294
00:33:17,000 --> 00:33:22,000
- Eller tag med någon till hjälp.
- Det behövs inte, jag...

295
00:33:22,000 --> 00:33:25,000
Nu en litet viktigare
fråga. Har ni mensjeviker
på verket?

296
00:33:25,000 --> 00:33:29,000
- Det är oklart.
- Utnämn agitatorer.
- Ja.

297
00:33:29,000 --> 00:33:33,000
- Kamrater, alltså...
- Var är verkskommittén?

298
00:33:33,000 --> 00:33:36,000
Det är mycket
brådskande!

299
00:33:36,000 --> 00:33:39,000
En biträdande
minister är hitkommen.

300
00:33:39,000 --> 00:33:42,000
Det är antagligen
angående vapen.

301
00:33:42,000 --> 00:33:45,000
Det skall jag tala
med dem om.

302
00:33:46,000 --> 00:33:49,000
Förbered er till
att ta emot dem.

303
00:33:50,000 --> 00:33:54,000
Kamrater, agitatorer
till avdelningarna. Först
den mekaniska.

304
00:33:54,000 --> 00:33:58,000
Vachromenko,
Naumov och Sokolov.

305
00:33:58,000 --> 00:34:01,000
I gjuteriet - Zjeleznov.

306
00:34:01,000 --> 00:34:06,000


307
00:34:06,000 --> 00:34:09,000
Nå, vad gäller det?
Vem är det?

308
00:34:09,000 --> 00:34:12,000
Vi söker
verkskommitténs
ordförande.

309
00:34:12,000 --> 00:34:16,000
Nå, jag är i hans ställe.
Jag är i hans ställe.

310
00:34:24,000 --> 00:34:28,000
- En företrädare för TsIK.
- Zjukov.

311
00:34:28,000 --> 00:34:32,000
- Och detta är...
- Nå ja...
- Se där.

312
00:34:32,000 --> 00:34:36,000
- Ja.
- Nå, skall vi gå och talas vid?

313
00:34:36,000 --> 00:34:41,000
Låt inte folks närvaro
störa. Vi hemlighåller
inget för proletariatet.

314
00:34:41,000 --> 00:34:44,000
Sätt er.

315
00:35:03,000 --> 00:35:07,000
Man säger, att
arbetarna hos
er har vapen.

316
00:35:07,000 --> 00:35:13,000
- Är det riktigt?
- Någon kanske liksom har något.
- Ja, men...

317
00:35:13,000 --> 00:35:19,000
...enligt vad vi har fått veta,
kan detta »något« och »liksom«
beväpna 2 bataljoner soldater.

318
00:35:19,000 --> 00:35:23,000
Verkligen 2? För
övrigt vet jag inte.
Jag har inte räknat.

319
00:35:23,000 --> 00:35:26,000
Vapnen här hos oss
är ju privata. Var och
en har sitt eget.

320
00:35:26,000 --> 00:35:31,000
Om det är privata vapen,
så måste de avlämnas
för frontens behov.

321
00:35:31,000 --> 00:35:34,000
Till den demokratiska
republikens försvar.

322
00:35:34,000 --> 00:35:37,000
Nå, jaha...
Allvarliga saker.

323
00:35:37,000 --> 00:35:40,000
Jag måste
överlägga litet
med mannarna.

324
00:35:40,000 --> 00:35:43,000
Räcker en
halvtimme?

325
00:35:43,000 --> 00:35:46,000
Kom grabbar, så
får vi tala litet.

326
00:36:28,000 --> 00:36:32,000
Gå litet åt sidan,
medborgare.

327
00:36:33,000 --> 00:36:36,000
Var vänlig flytta
litet på dig.

328
00:36:43,000 --> 00:36:47,000
Där gick en
halvtimme.

329
00:36:54,000 --> 00:36:57,000
Det har gått en
halvtimme. Nå?

330
00:37:03,000 --> 00:37:08,000
Där gick ytterligare
en halvtimme.

331
00:37:12,000 --> 00:37:15,000
Det har gått ännu
en halvtimme.

332
00:37:17,000 --> 00:37:20,000
Ja.

333
00:37:22,000 --> 00:37:25,000
Tillkalla
vaktstyrkan.

334
00:37:31,000 --> 00:37:36,000
Ursäkta, medborgare.
Inget tillträde till telefonen.

335
00:37:36,000 --> 00:37:39,000
Vad behöver ni? Vakten?
Till biträdande ministern?

336
00:37:39,000 --> 00:37:43,000
- Ja, ja.
- Nå, det går.

337
00:37:45,000 --> 00:37:48,000
Till porten!

338
00:37:53,000 --> 00:37:56,000
Porten? Det är Blinov.

339
00:37:56,000 --> 00:37:59,000
Är där hos er vid
porten några befäl?

340
00:37:59,000 --> 00:38:02,000
Hur många?

341
00:38:02,000 --> 00:38:06,000
Aha. Nå, släpp in dem.

342
00:38:06,000 --> 00:38:09,000
Låt dem passera.

343
00:38:09,000 --> 00:38:12,000
Låt dem komma.

344
00:38:24,000 --> 00:38:28,000
De kommer,
de kommer!

345
00:38:43,000 --> 00:38:47,000
Vad menar ni?
Driver ni med oss?

346
00:38:47,000 --> 00:38:50,000
Hur så, medborgare?

347
00:38:50,000 --> 00:38:53,000
- Har ni talat med arbetarna?
- Ja.
- Nå?

348
00:38:53,000 --> 00:38:57,000
Nå, de säger:
»Vi har inga som
helst vapen«.

349
00:38:58,000 --> 00:39:01,000
Men vad är detta?

350
00:39:01,000 --> 00:39:06,000
Det säger jag också till dem!
»Mannar, vad är detta?« Men det
är ju på deras eget samvete.

351
00:39:06,000 --> 00:39:12,000
De säger »Detta är vår privata
egendom; det rör inte dig. Det är
liksom en kavaj eller portfölj.«

352
00:39:12,000 --> 00:39:17,000
Kamrat! Förstår ni
då, vad vägran att lämna
ifrån sig vapen innebär?

353
00:39:17,000 --> 00:39:22,000
Kamrat Zjukov! Han
förstår allt utmärkt väl.

354
00:39:24,000 --> 00:39:30,000
Kamrater! Är här några
socialist-revolutionärer?

355
00:39:39,000 --> 00:39:43,000
Eller mensjeviker?

356
00:39:46,000 --> 00:39:52,000
Varför tiger ni? Här finns hos
oss SR:are och mensjeviker.
Kom, så skall jag visa.

357
00:40:02,000 --> 00:40:05,000
Där har kommit
några landsmän.

358
00:40:08,000 --> 00:40:14,000
Är ni medlem i
socialist-revolutionärernas
parti?

359
00:40:15,000 --> 00:40:20,000
- Jag har skrivit in mig.
- Jag heter Rutkovskij.

360
00:40:20,000 --> 00:40:26,000
Kamrat! Jag vänder
mig till er - en medveten
medlem i vårt parti.

361
00:40:27,000 --> 00:40:30,000
Kamrat, till fronten
behövs vapen.

362
00:40:30,000 --> 00:40:35,000
Jag ber er lämna
ifrån er ert gevär.

363
00:40:42,000 --> 00:40:47,000
Men vad skall ni
ha ett gevär till?
Vad? Till vad?

364
00:40:50,000 --> 00:40:53,000
Det skall komma till nytta.

365
00:40:54,000 --> 00:40:58,000
Förlåt - underordnar ni er
den tillfälliga regeringen?

366
00:40:58,000 --> 00:41:01,000
- Den tillfälliga regeringen?
- Ja.

367
00:41:01,000 --> 00:41:04,000
Jag ber om ursäkt,
men inte så mycket...

368
00:41:04,000 --> 00:41:08,000
Men TsIK (Centrala
Exekutivkommittén) -
underordnar ni er den?

369
00:41:08,000 --> 00:41:11,000
- D.v.s. er?
- Ja.
- Nej!

370
00:41:11,000 --> 00:41:16,000
Förlåt, m-men d-då
framgår, a-att n-ni inte alls
underordnar er någon?

371
00:41:16,000 --> 00:41:21,000
Varför skulle vi inte underordna
oss? Den, det är nödvändigt,
underordnar vi oss.

372
00:41:21,000 --> 00:41:25,000
Nämligen vem? Jag frågar
er, vem ni underordnar er!

373
00:41:25,000 --> 00:41:29,000
- Nå, vem!
- Vem - konkret!

374
00:41:29,000 --> 00:41:34,000
Hör ni, dra härifrån.
Vad hänger ni här för?

375
00:41:34,000 --> 00:41:37,000
Mannar, vad står han
här och besvärar mig för?

376
00:41:37,000 --> 00:41:42,000
Herr löjtnant!
Tag geväret!

377
00:41:46,000 --> 00:41:49,000
Herr fänrik!

378
00:41:49,000 --> 00:41:53,000
- Signal.
- Skall ske!

379
00:42:09,000 --> 00:42:14,000
- Avlägsna vapnen!
- Skall ske!
- Stilla, kamrater, stilla!

380
00:42:33,000 --> 00:42:36,000
Medborgare ur
tillfälliga regeringen!

381
00:42:36,000 --> 00:42:39,000
Efter vapen får
man inte komma in
på verksavdelningen...

382
00:42:39,000 --> 00:42:42,000
...och för utomstående
är det över huvud taget
förbjudet att vistas här.

383
00:42:42,000 --> 00:42:45,000
Folket här
är hetlevrat...

384
00:42:45,000 --> 00:42:48,000
...arbetena är
nervpåfrestande...

385
00:42:48,000 --> 00:42:51,000
...här kan
tillstöta en
olycka...

386
00:42:51,000 --> 00:42:54,000
...med dödlig utgång...

387
00:42:54,000 --> 00:42:58,000
...så att ni
borde gå ut
härifrån.

388
00:43:01,000 --> 00:43:05,000
Giv - akt!
Helt - om!
Framåt - marsch!

389
00:43:39,000 --> 00:43:42,000
- Så de gick också?
- Ja.

390
00:43:42,000 --> 00:43:48,000
Bra. Mycket, mycket bra.
Ge mig kartan. Har ni
med er en karta?

391
00:43:48,000 --> 00:43:51,000
Och vem var hos
Petrogradskommittén?

392
00:43:51,000 --> 00:43:54,000
Gromov.

393
00:43:55,000 --> 00:43:58,000
Mycket bra.

394
00:43:58,000 --> 00:44:04,000
Drick te, kamrat Vasilij.
Härligt, starkt te, som ni
skaffar Anna Michajlovna.

395
00:44:06,000 --> 00:44:10,000
- Man drev alltså ut dem?
- Ja.

396
00:44:10,000 --> 00:44:16,000
- V.I., en misstänkt sak.
- Strax.

397
00:44:22,000 --> 00:44:28,000
Allt går bra.
Mycket, mycket bra.

398
00:44:31,000 --> 00:44:35,000
- Ja, vad säger ni alltså?
- En misstänkt sak, V.I.

399
00:44:35,000 --> 00:44:39,000
Kartan gick nätt
och jämnt att uppdriva.
En av de sista.

400
00:44:39,000 --> 00:44:45,000
Expediten sade, han
hade sålt 50 styck idag.

401
00:44:46,000 --> 00:44:52,000
- Jag förstår, jag förstår.
- Alltså förbereder de sig också.

402
00:44:52,000 --> 00:44:58,000
Aha! Ni har blivit
skarpögd. Tidigare hade
ni inte fäst er vid det.

403
00:44:58,000 --> 00:45:02,000
Så, så måste det
vara, kamrat Vasilij.

404
00:45:02,000 --> 00:45:06,000
Hela Ryssland
har ju börjat...

405
00:45:09,000 --> 00:45:13,000
Allt går rätt.

406
00:45:15,000 --> 00:45:19,000
Oklart är mig
bara ett.

407
00:45:19,000 --> 00:45:23,000
När skall
ni sova?

408
00:45:23,000 --> 00:45:26,000
Idag.

409
00:45:26,000 --> 00:45:30,000
Men ni lovade
mig att gå till
Putilovverken!

410
00:45:30,000 --> 00:45:34,000
När skall ni då
sova om natten?
Kom här!

411
00:45:38,000 --> 00:45:42,000
Gå in i detta
rum och vila 2...
...nej, 2½ timme.

412
00:45:42,000 --> 00:45:45,000
- Jag hinner inte mitt uppdrag.
- Ni hinner, ni hinner. Gå!

413
00:45:46,000 --> 00:45:50,000
Vila ni, så
håller jag uppsikt.

414
00:45:50,000 --> 00:45:53,000


415
00:47:27,000 --> 00:47:30,000
Kamrat Vasilij,
sover ni?

416
00:47:32,000 --> 00:47:35,000
Han sover.

417
00:48:06,000 --> 00:48:10,000
Nej. Det är
inte rent!

418
00:48:11,000 --> 00:48:14,000
- Ja...
- Det får bli slut! Skamligt!

419
00:48:14,000 --> 00:48:18,000
Vi är revolutionärer
och skall ha med en
sådan typ att göra!

420
00:48:18,000 --> 00:48:23,000
- Hallå?
- Det är inte i min smak!

421
00:48:23,000 --> 00:48:27,000
- Vem, vem?
- Detektiv eller fan vet vad.
- Men tig ni då!...

422
00:48:27,000 --> 00:48:30,000
...äntligen.

423
00:48:32,000 --> 00:48:35,000
Förlåt.

424
00:48:35,000 --> 00:48:38,000
När?! När?!

425
00:48:44,000 --> 00:48:47,000
Allt gott!

426
00:48:57,000 --> 00:49:00,000
Gratulerar!

427
00:49:00,000 --> 00:49:03,000
Det var ifrån
«Novaja zjizn»
(tidningen »Nytt liv«).

428
00:49:03,000 --> 00:49:08,000
I morgon - i en artikel av
Kamenjev - meddelar denne i
sitt eget och i Zinovjevs namn...

429
00:49:08,000 --> 00:49:14,000
...att bolsjevikernas CK
har antagit ett hemligt
beslut om väpnat uppror.

430
00:49:14,000 --> 00:49:17,000
Väntade ni er det?

431
00:49:27,000 --> 00:49:33,000
Nikolaj Nikolajevitj -
var god be denna...
...individ komma in.

432
00:49:58,000 --> 00:50:01,000
Jag är redan här.

433
00:50:19,000 --> 00:50:22,000
Man vill hälsa...

434
00:50:36,000 --> 00:50:39,000
- Sätt er!
- Tackar mjukast.

435
00:50:39,000 --> 00:50:42,000
- Vad är ert efternamn?
- Efternamn?

436
00:50:42,000 --> 00:50:45,000
Kalla mig
bara Filimonov.

437
00:50:45,000 --> 00:50:49,000
Medborgare Filimonov -
är det er bekant, varför
 vi har inbjudit er?

438
00:50:49,000 --> 00:50:52,000
Jag skulle bara vilja be
er om detaljerade
upplysningar...

439
00:50:52,000 --> 00:50:55,000
...om den
person, ni
söker...

440
00:50:55,000 --> 00:50:58,000
...så att säga
till nytta för
ärendet.

441
00:50:58,000 --> 00:51:02,000
Hans yttre är
vanligt. Sådana
finns det många av.

442
00:51:02,000 --> 00:51:06,000
Medellängd till
under medellängd.

443
00:51:07,000 --> 00:51:11,000
- Håret rödaktigt.
- Flint!

444
00:51:14,000 --> 00:51:19,000
Flintskalle.
Stor panna.

445
00:51:19,000 --> 00:51:22,000
Väldig panna.

446
00:51:22,000 --> 00:51:25,000
Mycket rörligt ansikte.

447
00:51:25,000 --> 00:51:29,000
- Bruna ögon. Kisar.
- Skorrar!

448
00:51:29,000 --> 00:51:32,000
Ja, skorrar
mycket behagligt.

449
00:51:32,000 --> 00:51:36,000
- Jude?
- Nej.

450
00:51:36,000 --> 00:51:40,000
- Klär sig enkelt.
- Bär kängor. Häver sig.

451
00:51:40,000 --> 00:51:43,000
Vad säger ni?
Det har jag aldrig
lagt märke till.

452
00:51:43,000 --> 00:51:47,000
Det borde han veta
bättre. De har bott grannar
under emigrationen.

453
00:51:47,000 --> 00:51:50,000
Lämna mig i
fred om det med
emigrationen!

454
00:51:53,000 --> 00:51:56,000
Har ni behagat lägga
märka till något med
öronen, hurdana de är?

455
00:51:56,000 --> 00:51:59,000
- Vad?
- Öronen, öronen...

456
00:51:59,000 --> 00:52:02,000
Å, öronen...
Öronen...

457
00:52:02,000 --> 00:52:05,000
Öronen är som...
...vanliga öron.

458
00:52:08,000 --> 00:52:11,000
Mycket rörlig.

459
00:52:11,000 --> 00:52:14,000
Håller sig
inte lugn en
enda minut.

460
00:52:14,000 --> 00:52:17,000
- Tycker om att göra så.
- Lenin!

461
00:52:17,000 --> 00:52:20,000
Uljanov!

462
00:52:21,000 --> 00:52:24,000
- Ja.
- Ser man på...

463
00:52:24,000 --> 00:52:28,000
...så kan det passa!
Det är ju klart!

464
00:52:28,000 --> 00:52:31,000
Nå, gott! Om
detaljerna kommer
vi överens senare.

465
00:52:31,000 --> 00:52:34,000
Handla!

466
00:52:34,000 --> 00:52:37,000
- Hej då!
- Adjö!

467
00:52:52,000 --> 00:52:56,000
- De ringaktar mig!
- Nå; gå, gå!

468
00:53:19,000 --> 00:53:23,000
- Vem där?
- Till Konstantin Petrovitj.

469
00:53:27,000 --> 00:53:31,000
- God afton, Anna Michajlovna.
- God afton, kamrat Vasilij.

470
00:53:31,000 --> 00:53:34,000
Se här - jag har
tagit med skorpor.

471
00:53:34,000 --> 00:53:37,000
Gott. Annars hade
vi inget till téet.

472
00:53:45,000 --> 00:53:48,000
Ge mig, ge mig!

473
00:53:49,000 --> 00:53:52,000
Sätt er.

474
00:53:53,000 --> 00:53:59,000
Enighet...
...Arbetarevägen...
...Nytt liv...

475
00:54:01,000 --> 00:54:07,000
Men var är den
lilla tidningen? Har ni
inte tagit med den?

476
00:54:07,000 --> 00:54:13,000
Det är svarthundradenas
huligantidning, Vladimir Iljitj!
Jag trodde, ni inte behövde den.

477
00:54:13,000 --> 00:54:16,000
Jag vet inte vad ni
men vad jag behöver.

478
00:54:16,000 --> 00:54:19,000
Man måste känna
fienderna! Hämta
den i morgon!

479
00:54:19,000 --> 00:54:25,000
- Gott, Vladimir Iljitj.
- Nu igen, kamrat Vasilij!
- Ni sover ju inte själv, V.I.

480
00:54:25,000 --> 00:54:28,000
Jag säger,
som det är!

481
00:54:28,000 --> 00:54:33,000
Så får det inte vara, kamrat
Vasilij. Ni har lurat mig mer
än en gång. Lurat!

482
00:54:33,000 --> 00:54:37,000
- I kväll skall jag sova ut.
- I kväll?

483
00:54:38,000 --> 00:54:43,000
Ja. Men just
i kväll har vi
inte tid.

484
00:54:43,000 --> 00:54:47,000
Men det gör ingenting,
kamrat Vasilij. Snart tar
vi makten, och då...

485
00:54:47,000 --> 00:54:50,000
- Då skall vi...
- Ja.

486
00:54:50,000 --> 00:54:54,000
Då får vi
desto mindre
tid till att sova.

487
00:55:09,000 --> 00:55:15,000
»NYTT LIV
31:e (18:e) oktober 1917
Ju. Kamenjev om upproret«

488
00:55:41,000 --> 00:55:47,000
Vilken tarvlighet! Vilken
nedrig lumpenhet! Var går
gränsen för skamlösheten?

489
00:55:48,000 --> 00:55:51,000
Läs ni!

490
00:55:54,000 --> 00:55:57,000
»Kamenjev om upproret«

491
00:56:01,000 --> 00:56:04,000
Kamrat Vasilij!
Förundras över...

492
00:56:04,000 --> 00:56:07,000
...hur dessa
skenheliga
hycklare...

493
00:56:07,000 --> 00:56:12,000
...dessa politiska
prostituerade har
förrått oss!

494
00:56:12,000 --> 00:56:16,000
De har förrått
partiet och lämnat ut
Centralkommitténs plan!

495
00:56:16,000 --> 00:56:19,000
Banditer!

496
00:56:22,000 --> 00:56:26,000
Kamrat Vasilij! Förlora
inte en endaste minut!

497
00:56:26,000 --> 00:56:29,000
Rusa till Stalin
och till Sverdlov!

498
00:56:29,000 --> 00:56:32,000
Säg dem, att jag
behöver träffa dem!

499
00:56:32,000 --> 00:56:38,000
Omedelbart!
Nu strax! Gå!

500
00:56:58,000 --> 00:57:01,000
Förrädare.

501
00:57:14,000 --> 00:57:17,000
Går ingenstans
ifrån, ingenstans
ifrån att uppdriva.

502
00:57:17,000 --> 00:57:21,000
Jag har ingen
vaktstyrka. Går
inte att skaffa.

503
00:57:21,000 --> 00:57:24,000
Jag kan
ingenting göra.

504
00:57:26,000 --> 00:57:30,000
Hallå. Nå, vad
kan jag göra,
herr Ryzjov?

505
00:57:30,000 --> 00:57:33,000
Jag har ingen
vaktstyrka.

506
00:57:33,000 --> 00:57:36,000
- Har ni läst det?
- Ja.
- Har ni läst det?

507
00:57:36,000 --> 00:57:40,000
- Ja.
- Läser ni? Läs, läs!

508
00:57:40,000 --> 00:57:44,000
Vad? Jag har
ingen vaktstyrka.

509
00:57:46,000 --> 00:57:49,000
Hallå.

510
00:57:49,000 --> 00:57:54,000
Jag är inte stadens
kommendant. Jag för
befäl över kretsarna.

511
00:57:54,000 --> 00:57:57,000
Alla är från vettet!

512
00:57:57,000 --> 00:58:00,000
»Jag kräver skydd
emot bolsjevikerna«.

513
00:58:00,000 --> 00:58:06,000
Jag vet inte ens, hur jag
skall skydda ministrarna.

514
00:58:10,000 --> 00:58:13,000
Koppla ur telefonerna!

515
00:58:28,000 --> 00:58:31,000
Jag är till er
tjänst, mina herrar.

516
00:58:34,000 --> 00:58:38,000
Vem behagar ni
börja med, mina herrar?

517
00:58:38,000 --> 00:58:44,000
Jag skulle vilja ställa
befälhavaren en fråga.
Tillåter ni?

518
00:58:45,000 --> 00:58:49,000
När väntar ni
de från fronten
inkallade enheterna?

519
00:58:49,000 --> 00:58:54,000
- Den 26:e om morgonen.
- Är ni övertygad om det?

520
00:58:55,000 --> 00:58:58,000
Men vad är
det för enheter?

521
00:58:58,000 --> 00:59:01,000
Mycket goda enheter.

522
00:59:01,000 --> 00:59:06,000
Tillåter ni? Hur avser ni
skydda Vinterpalatset?

523
00:59:06,000 --> 00:59:12,000
Jag kallar in 2 enheter
ifrån fänrikskolan i Peterhof.
Pansarbilar är tillkallade.

524
00:59:12,000 --> 00:59:15,000
- Är det allt?
- Vad befaller ni då?

525
00:59:15,000 --> 00:59:18,000
Hämta armén
ifrån fronten?

526
00:59:19,000 --> 00:59:23,000
Aleksandr Fjodorovitj!
Jag ber om ordet.

527
00:59:27,000 --> 00:59:32,000
I morse kom jag
ut ur palatset i min
halvmilitära kostym...

528
00:59:32,000 --> 00:59:37,000
...såsom befolkningen har
vant sig - och trupperna.

529
00:59:37,000 --> 00:59:43,000
Jag satte mig i automobilen
som vanligt på min plats
till höger i baksätet.

530
00:59:46,000 --> 00:59:49,000
Hela gatan kände
förstås igen mig.

531
00:59:49,000 --> 00:59:55,000
Militärerna sträckte
opp sig, jag gjorde honnör -
som vanligt litet vårdslöst...

532
00:59:55,000 --> 00:59:58,000
...småleende.

533
00:59:59,000 --> 01:00:02,000
Nej! Jag tror inte på det!

534
01:00:02,000 --> 01:00:05,000
Jag tror inte på det!

535
01:00:05,000 --> 01:00:08,000


536
01:00:08,000 --> 01:00:11,000
Aleksandr Fjodorovitj... 

537
01:00:11,000 --> 01:00:14,000
...får jag be om ordet?

538
01:00:17,000 --> 01:00:23,000
Herr befälhavare! Jag anser, vi
måste vara mycket tacksamma
emot Lev Borisovitj Kamenjev...

539
01:00:23,000 --> 01:00:29,000
...för hans varning; och
att undervärdera den - det
har vi helt enkelt inte rätt till.

540
01:00:29,000 --> 01:00:32,000
Mina herrar! Jag
föreslår följande:

541
01:00:33,000 --> 01:00:36,000
För det första:
förutom officerare...

542
01:00:36,000 --> 01:00:41,000
...kadetter och
kosackenheter omedelbart
beväpna alla dem i staden...

543
01:00:41,000 --> 01:00:44,000
...vi ännu kan
förlita oss på.
Det vill säga...

544
01:00:44,000 --> 01:00:50,000
...ämbets- och tjänstemän,
bankanställda, studenter.
För det andra:

545
01:00:50,000 --> 01:00:55,000
Omedelbart avskära centrum
ifrån arbetarförstäderna...

546
01:00:55,000 --> 01:01:01,000
...för detta höja broarna och
uppställa artilleri på kajen.

547
01:01:01,000 --> 01:01:05,000
Till sist - för det
tredje och viktigaste:

548
01:01:05,000 --> 01:01:09,000
Utan att invänta
bolsjevikernas uppror...

549
01:01:09,000 --> 01:01:15,000
...tillintetgöra deras
egen fästning, alltså -
intaga Smolnyjinstitutet...

550
01:01:15,000 --> 01:01:21,000
...och detta senast
den 26:e dennes.

551
01:01:23,000 --> 01:01:27,000
Ifall det inte är ni,
som gör detta...

552
01:01:28,000 --> 01:01:33,000
...så skall några
andra göra just det.

553
01:01:37,000 --> 01:01:41,000
Ja! Jag är införstådd.

554
01:01:41,000 --> 01:01:47,000
Den 26:e skall den
tillfälliga regeringen
trogna trupper vara här.

555
01:01:47,000 --> 01:01:50,000
Jag inkallar
Krasnovs
kosacker.

556
01:01:50,000 --> 01:01:53,000
Herr adjutant, förbind
mig med staben!

557
01:01:53,000 --> 01:01:59,000
Herr befälhavare! Jag
befaller att beväpna alla i
huvudstaden, som är med oss.

558
01:01:59,000 --> 01:02:04,000
Den 26:e oktober skall jag
rasera Smolnyjinstitutet...

559
01:02:04,000 --> 01:02:08,000
...och förinta
bolsjevismen fysiskt.

560
01:02:11,000 --> 01:02:15,000
Pavel Nikolajevitj!
Varför har inte Lenin
blivit infångad än?

561
01:02:15,000 --> 01:02:18,000
Vi söker!

562
01:02:24,000 --> 01:02:30,000
»Kan man föreställa sig ett
förrädiskare uppträdande,
mer strejkbrytaraktigt?«

563
01:02:30,000 --> 01:02:33,000
»Jag skulle räkna
det som en skam
för mig själv«...

564
01:02:33,000 --> 01:02:38,000
...»om jag p.g.a.
den tidigare närheten till
dessa f.d. kamrater«...

565
01:02:38,000 --> 01:02:41,000
...»skulle börja vackla
i bedömningen av dem.«

566
01:02:41,000 --> 01:02:46,000
»Jag säger rent ut, att
jag inte räknar de två
som kamrater längre«...

567
01:02:46,000 --> 01:02:51,000
...»och med alla krafter -
såväl inför CK som inför
kongressen - skall jag«...

568
01:02:51,000 --> 01:02:55,000
...»kämpa för de bägges
uteslutande ur partiet.«

569
01:02:55,000 --> 01:02:59,000
Tyst! Ett brev
ifrån Lenin.

570
01:02:59,000 --> 01:03:05,000
»Må herrarna Zinovjev
och Kamenjev grunda
sitt eget parti«...

571
01:03:05,000 --> 01:03:08,000
...»och ta med
sig några tiotal
personer«...

572
01:03:08,000 --> 01:03:13,000
...»eller några kandidater
till konstituerande
församlingen.«

573
01:03:14,000 --> 01:03:18,000
»Arbetarna skall inte gå
med i ett sådant parti.«

574
01:03:18,000 --> 01:03:23,000
»Det finns ingen kraft i
världen förutom den segerrika
proletära revolutionens kraft«...

575
01:03:23,000 --> 01:03:29,000
...»till att i stället för
klagan och böner och tårar
övergå till revolutionär handling.«

576
01:03:29,000 --> 01:03:35,000
»Upprorets
fördröjande är
lika med död!«

577
01:03:37,000 --> 01:03:43,000
...»inte lägga armarna i
kors, vänta och sätta sin lit till
konstituerande församlingen«...

578
01:03:43,000 --> 01:03:49,000
...»mens Rodzianko & Co.
ger upp Petrograd och
kväver revolutionen.«

579
01:03:59,000 --> 01:04:05,000
...»ty i upproret finnes
där ingen medelväg«...

580
01:04:10,000 --> 01:04:16,000
...»vi har inte rätt till att
vänta, mens bourgeoisin
kväver revolutionen.«

581
01:04:18,000 --> 01:04:24,000
...vi har inte rätt till att
vänta, mens bourgeoisin
kväver revolutionen. - Lenin.

582
01:04:26,000 --> 01:04:32,000
Till befälhavaren för
tredje kaukasiska kåren,
generalmajor Krasnov.

583
01:04:35,000 --> 01:04:41,000
»Order:
Skicka omedelbart
med tågsätt«...

584
01:04:41,000 --> 01:04:47,000
...»och i marschordning
som förstärkningar
till Petrograd«...

585
01:04:47,000 --> 01:04:52,000
...»en kosackdivision
till mitt förfogande.«
Punkt.

586
01:04:52,000 --> 01:04:56,000
»Överbefälhavaren,
Kerenskij.«

587
01:05:06,000 --> 01:05:09,000
Är här någon ifrån
studentavdelningen?

588
01:05:09,000 --> 01:05:13,000
- Jag!
- Befäl?
- Ja.

589
01:05:13,000 --> 01:05:17,000
Ni får 50 gevär
och 1.000 patroner.

590
01:05:17,000 --> 01:05:23,000
Herr kommendant! Till
banktjänstemännen. 100
revolvrar och 3.000 patroner.

591
01:05:26,000 --> 01:05:29,000
Vem kan försvara
oss i denna tid?

592
01:05:29,000 --> 01:05:32,000
Jag frågar efter
krigshjältarna.

593
01:05:32,000 --> 01:05:35,000
Var är Ivanov?
Han har flytt.

594
01:05:35,000 --> 01:05:40,000
Var är Koltjak? Han har flytt.
Var är greve Keller? Han är dödad.

595
01:05:40,000 --> 01:05:45,000
Ingen har lyckats kväva
den bolsjevistiska smittan.

596
01:05:45,000 --> 01:05:48,000
Oroa er inte. Vänta
bara tills i övermorgon.

597
01:05:49,000 --> 01:05:52,000
Man säger, att
en kosackdivision har
anlänt ifrån fronten.

598
01:05:52,000 --> 01:05:56,000
- Särskilt tillkallade.
- Anmärkningsvärt.

599
01:06:10,000 --> 01:06:14,000
- Är denne i ordning?
- Ja.

600
01:06:21,000 --> 01:06:25,000
- Och denne?
- I ordning.

601
01:06:25,000 --> 01:06:30,000
I natt. Uppfattat?
Men håll tyst om det.

602
01:06:34,000 --> 01:06:37,000
- Är den i ordning?
- Nej, herr löjtnant.

603
01:06:37,000 --> 01:06:42,000
- En hjulring behöver bytas.
- Se till, att det repareras!

604
01:06:44,000 --> 01:06:47,000
- I ordning?
- Nej, herr löjtnant.

605
01:06:47,000 --> 01:06:52,000
- Vad fan?! Vad är det fråga om?
- Elsystemet fungerar inte.

606
01:06:52,000 --> 01:06:55,000
Kontrollera!

607
01:06:57,000 --> 01:07:00,000
Känner du till regements-
kommitténs beslut?

608
01:07:10,000 --> 01:07:13,000
Den behöver
repareras, herr
löjtnant.

609
01:07:13,000 --> 01:07:16,000
Jag ger 2 dagar
till reparation.

610
01:07:19,000 --> 01:07:25,000
- Behöver den också lagas?
- Ja, herr löjtnant! Växellådan.

611
01:07:25,000 --> 01:07:29,000
Vad fan glor du
för? Träskalle.

612
01:07:35,000 --> 01:07:39,000
Vad är detta för en
samling? Varför är här
utomstående i divisionen?

613
01:07:39,000 --> 01:07:42,000
Herr löjtnant!
En landsman har
kommit till oss.

614
01:07:42,000 --> 01:07:45,000
Landsman?!...

615
01:07:45,000 --> 01:07:49,000
Avlägsna den
utomstående
från divisionen!

616
01:07:49,000 --> 01:07:54,000
Klimtjuk får 5 dygn.
Och Jerofejev skall
inför rätta!

617
01:07:56,000 --> 01:08:00,000
Reparationerna
skall vara färdiga
inom 24 timmar!

618
01:08:01,000 --> 01:08:05,000
Ingen fara. Inom
2 timmar går alla.

619
01:08:16,000 --> 01:08:19,000
Skriv »Anna Smirnova«.

620
01:08:19,000 --> 01:08:22,000
Ge mig geväret!

621
01:08:22,000 --> 01:08:25,000
Hej, patroner!

622
01:08:39,000 --> 01:08:42,000
Ja. Det finns.

623
01:08:42,000 --> 01:08:46,000
Ja, så.
Så. Så.

624
01:08:47,000 --> 01:08:51,000
Jaha. Rätt.

625
01:08:53,000 --> 01:08:56,000
Blinov tog
emot det.

626
01:09:05,000 --> 01:09:08,000
Makijev!
Makijev!

627
01:09:10,000 --> 01:09:14,000
Se här! Ifrån
militär-revolutionära
kommittén.

628
01:09:14,000 --> 01:09:17,000
Var beredd!

629
01:09:23,000 --> 01:09:26,000
Avdelningsbefälen till mig!

630
01:09:32,000 --> 01:09:35,000
Gjuteriet - följ mig!

631
01:09:35,000 --> 01:09:38,000
Maskinverkstaden - följ mig!

632
01:09:41,000 --> 01:09:44,000
Hej, smedjan!

633
01:10:30,000 --> 01:10:33,000
Bli här!

634
01:10:48,000 --> 01:10:53,000
Vilken våning?

635
01:12:41,000 --> 01:12:45,000
- Vad står på?
- Där är någon i er lägenhet!

636
01:12:45,000 --> 01:12:49,000
Förstår ni - jag knackar,
ingen öppnar! Men där hörs
steg! Någon går omkring där.

637
01:12:49,000 --> 01:12:54,000
- Vad är det, ni vill?
- Någon går omkring där!
- Men vad vill ni?

638
01:12:54,000 --> 01:12:58,000
För inneboende
måste ni betala!

639
01:12:58,000 --> 01:13:01,000
Jag har ingen
inneboende.
Gå er väg!

640
01:13:01,000 --> 01:13:04,000
Konstigt...

641
01:13:04,000 --> 01:13:07,000
Inneboende har
jag ingen. Gå!

642
01:13:07,000 --> 01:13:10,000
Konstigt...

643
01:13:10,000 --> 01:13:13,000


644
01:13:49,000 --> 01:13:52,000
Kom här!

645
01:13:52,000 --> 01:13:56,000
Lägenhet 4! Se till
att inte släppa honom!

646
01:14:20,000 --> 01:14:23,000
Vem där?

647
01:14:24,000 --> 01:14:28,000
- God kväll, Anna Michajlovna!
- Så bra, att ni kom!

648
01:14:30,000 --> 01:14:33,000
Han har bestämt sig för att
gå ut. De dödar honom ju!

649
01:14:33,000 --> 01:14:36,000
- Oroa er inte, Anna Michajlovna.
- Kamrat Vasilij, berätta!

650
01:14:36,000 --> 01:14:39,000
Regeringen har
givit order om att
höja broarna.

651
01:14:39,000 --> 01:14:42,000
Jaså! Det tänkte jag väl!

652
01:14:42,000 --> 01:14:45,000
Jag anade det!

653
01:14:49,000 --> 01:14:53,000
Förrädare är det
inte starkt nog att
kalla dessa uslingar.

654
01:14:53,000 --> 01:14:57,000
- Kamrat Vasilij - till Smolnyj!
- Farligt, Vladimir Iljitj, farligt!

655
01:14:57,000 --> 01:15:01,000
De skickar dit
vaktstyrkor. Man behöver
passersedel till Smolnyj.

656
01:15:01,000 --> 01:15:04,000
- Uppträder fabriker och kaserner?
- Ja. De är mycket stridslystna.

657
01:15:04,000 --> 01:15:07,000
Då måste jag
omedelbart dit.

658
01:15:08,000 --> 01:15:11,000
Kamrat Vasilij -
kom, så går vi!

659
01:15:11,000 --> 01:15:15,000
- Kom med, kamrat Vasilij!
- Nej, jag släpper er inte!

660
01:15:15,000 --> 01:15:18,000
- Vi måste vänta på skyddsvakt.
- Han är från vettet!

661
01:15:18,000 --> 01:15:21,000
Ni är från vettet! Idag är
det uppror! Är det något,
ni inte har fått reda på?

662
01:15:21,000 --> 01:15:25,000
Vi har bestämt det och idag
är det uppror! Vi går nu
strax i denna minut!

663
01:15:25,000 --> 01:15:28,000
- Eller skall jag sitta här?
- Vladimir Iljitj, jag ansvarar...

664
01:15:28,000 --> 01:15:31,000
...för ert liv inför CK.

665
01:15:31,000 --> 01:15:34,000
Vi väntar på
skyddsvakt.

666
01:15:34,000 --> 01:15:38,000
Vi väntar en halv
timme, Vladimir Iljitj.
En halvtimme.

667
01:15:47,000 --> 01:15:50,000
Låt gå då.

668
01:15:58,000 --> 01:16:01,000
Som ni behagar!
Jag skall vänta.

669
01:16:01,000 --> 01:16:05,000
- En halvtimme.
- Femton minuter!

670
01:16:14,000 --> 01:16:18,000
- Så kör vi!
- Chauffören?
- Grigorij Timofejev, kom nu!

671
01:16:18,000 --> 01:16:21,000
Fort, fort, fort!

672
01:16:22,000 --> 01:16:25,000
Sätt dig hos
chauffören och
visa vägen!

673
01:16:51,000 --> 01:16:54,000
Till Viborgsidan.

674
01:16:54,000 --> 01:16:58,000
Vi skall köra
och hämta Lenin.

675
01:16:58,000 --> 01:17:02,000
- Du ljuger!
- Jag har spårat honom.

676
01:17:02,000 --> 01:17:06,000
Ifrån mig kommer
ingen undan!

677
01:17:06,000 --> 01:17:09,000
Rakt fram.

678
01:17:22,000 --> 01:17:25,000
- Var kör du hän?
- Körbanan är dålig där.

679
01:17:25,000 --> 01:17:28,000
- Måste köra en omväg.
- Du ljuger!

680
01:18:06,000 --> 01:18:09,000
Halt!
Halt!

681
01:18:30,000 --> 01:18:33,000
Leve Lenin!

682
01:18:42,000 --> 01:18:45,000
Adressen!
Tala!

683
01:18:47,000 --> 01:18:50,000
Adressen, adressen!

684
01:18:50,000 --> 01:18:56,000
Samsonovskaja 92,
lägenhet nr. 4.

685
01:18:56,000 --> 01:18:59,000
Högsta fart!

686
01:19:07,000 --> 01:19:10,000
Nej, inte en minut
till skall jag vänta!

687
01:19:10,000 --> 01:19:15,000
- V.I., förkläd er åtminstone!
- Ja, ja. Förändra utseendet!

688
01:19:22,000 --> 01:19:25,000
Halt! Halt!

689
01:19:29,000 --> 01:19:32,000
Följ mig!

690
01:19:56,000 --> 01:19:59,000
- Inte för överdrivet?
- Nej då.
- Det är bra.

691
01:19:59,000 --> 01:20:02,000
Då går vi.

692
01:20:43,000 --> 01:20:49,000
Den ryska
kapitalismens
sista natt var kall...

693
01:21:05,000 --> 01:21:08,000
Var går spårvagnen hän?

694
01:21:11,000 --> 01:21:14,000
- Kamrat, var går vagnen hän?
- Till depån.

695
01:21:14,000 --> 01:21:17,000
Men varför skall den...

696
01:21:18,000 --> 01:21:21,000
Samtala inte...

697
01:21:21,000 --> 01:21:24,000
Men varför går
den till depå? Det
är ännu tidigt!

698
01:21:26,000 --> 01:21:32,000
Var och varför? Vet
du inte, att vi skall
slå borgarna idag?

699
01:21:59,000 --> 01:22:02,000
Hur kommer man till
Samsonovgatan?

700
01:22:02,000 --> 01:22:05,000
Rakt fram och till
höger, och till höger.

701
01:22:20,000 --> 01:22:26,000
Smolnyjinstitutet -
revolutionens stab.

702
01:22:52,000 --> 01:22:58,000
Leve det röda arbetaregardet!

703
01:23:15,000 --> 01:23:19,000
Jag blir här.
Var snäll och leta
opp Stalin.

704
01:23:26,000 --> 01:23:30,000
Hör du, kamrat, du
har inte sett Lenin?

705
01:23:30,000 --> 01:23:33,000
Nej, det har
jag inte. Hur så?

706
01:23:33,000 --> 01:23:37,000
- De säger, han är här.
- Mycket möjligt.

707
01:23:38,000 --> 01:23:41,000
- Jag skulle vilja se honom.
- Ja.

708
01:23:41,000 --> 01:23:45,000
Vi har tvistat om
honom hemma.

709
01:23:45,000 --> 01:23:48,000
De tror, han
är rödhårig. Det
tror jag inte på.

710
01:23:48,000 --> 01:23:54,000
Jag tror, han är stor...

711
01:23:55,000 --> 01:23:58,000
...en riktig karl.

712
01:23:58,000 --> 01:24:04,000
- Jag kan inte säga något bestämt.
- Nej, du har ju inte sett honom.
- Nej.

713
01:24:11,000 --> 01:24:14,000
- Vasilij Michajlovitj!
- Petjka! Ifrån landet!

714
01:24:14,000 --> 01:24:17,000
Hitkommen!

715
01:24:17,000 --> 01:24:20,000
- Farväl.
- Har du inte sett Lenin?

716
01:24:20,000 --> 01:24:23,000
Han går där.
Ser du?

717
01:24:23,000 --> 01:24:26,000
Var då hänne?

718
01:24:27,000 --> 01:24:33,000
Och den leninska planen
för det väpnade upproret
började förverkligas.

719
01:24:52,000 --> 01:24:56,000
Ner med den tillfälliga
borgerliga regeringen.

720
01:24:56,000 --> 01:25:00,000
Fred, bröd
och frihet!

721
01:25:00,000 --> 01:25:04,000
Leve det röda
arbetaregardet.

722
01:25:10,000 --> 01:25:14,000
Enligt den
militär-revolutionära
kommitténs order

723
01:25:30,000 --> 01:25:34,000
Kamrater!

724
01:25:34,000 --> 01:25:39,000
Det faller på vår lott,
verkställande den
stora lyckan...

725
01:25:39,000 --> 01:25:43,000
...att förverkliga alla
förtrycktas drömmar.

726
01:25:43,000 --> 01:25:46,000
Leve sovjetmakten!

727
01:25:46,000 --> 01:25:49,000
Leve kamrat Lenin!

728
01:25:52,000 --> 01:25:55,000
Вставай проклятьем заклейменный...
»Res er, förbannelsens brännmärkta«...

729
01:25:55,000 --> 01:25:58,000
Весь мир голодных и рабов!
...»all världens hungrande och trälar!«

730
01:25:58,000 --> 01:26:01,000
Кипит наш разум возмущённый...
»Det kokar i vårt upprörda förstånd«...

731
01:26:01,000 --> 01:26:05,000
И в смертный бой вести готов.
...»och vi är redo att föra dödlig strid.«

732
01:26:05,000 --> 01:26:10,000
Весь мир насилья мы разрушим...
»Övervåldets värld skall vi rasera«...

733
01:26:10,000 --> 01:26:15,000
До основанья , а затем...
...»till grunden, och i stället«...

734
01:26:14,000 --> 01:26:19,000
Мы наш мы новый мир построим...
...»vi bygger vår egen nya värld«...

735
01:26:19,000 --> 01:26:23,000
Кто был никем тот станет всем!
»Den, som var ingen, allt skall bli!«

736
01:26:23,000 --> 01:26:27,000
Это будет последний...
»Detta blir den sista«...

737
01:26:27,000 --> 01:26:31,000
И решительный бой.
...»och avgörande striden.«

738
01:26:31,000 --> 01:26:34,000
С Интернационалом...
»Med Internationalen«...

739
01:26:34,000 --> 01:26:38,000
Воспрянет род людской
...»reser sig människosläktet.«

740
01:26:38,000 --> 01:26:42,000
Это будет последний...
»Detta blir den sista«...

741
01:26:42,000 --> 01:26:46,000
И решительный бой.
...»och avgörande striden.«

742
01:26:46,000 --> 01:26:50,000
С Интернационалом...
»Med Internationalen«...

743
01:26:50,000 --> 01:26:54,000
Воспрянет род людской
...»reser sig människosläktet.«

744
01:26:54,000 --> 01:27:00,000
På militär-revolutionära
kommitténs order...

745
01:27:21,000 --> 01:27:25,000
På militär-revolutionära
kommitténs order...

746
01:27:34,000 --> 01:27:38,000
- Alla redo?
- Ja!

747
01:27:40,000 --> 01:27:46,000
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
ALL MAKT ÅT RÅDEN!

748
01:27:52,000 --> 01:27:55,000
LEVE DET
BEVÄPNADE,
FRIA FOLKET

749
01:27:55,000 --> 01:28:00,000
På militär-revolutionära
kommitténs order...

750
01:28:52,000 --> 01:28:55,000
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
ALL MAKT ÅT SOVJETERNA!

751
01:29:00,000 --> 01:29:03,000
Dekret om jorden.

752
01:29:03,000 --> 01:29:06,000
För det första.

753
01:29:06,000 --> 01:29:10,000
Godsägarnas
äganderätt
till jorden...

754
01:29:10,000 --> 01:29:16,000
...avskaffas omedelbart
utan någon som helst
inlösen. Punkt.

755
01:29:17,000 --> 01:29:20,000
Godsägarjord...

756
01:29:21,000 --> 01:29:24,000
Stationen!
Stationen!

757
01:29:25,000 --> 01:29:28,000
Stationen!
Stationen!

758
01:29:34,000 --> 01:29:39,000
...på alla deras levande
och döda inventarier.

759
01:29:51,000 --> 01:29:54,000
Stationen!
Stationen!

760
01:29:54,000 --> 01:29:57,000
Staben!

761
01:30:06,000 --> 01:30:10,000
1-8-3, ge mig baltiska...
Ge mig baltiska besättningen!

762
01:30:10,000 --> 01:30:13,000
Jag vet inte,
hur man gör.

763
01:30:13,000 --> 01:30:16,000
Alla fröknarna
har svimmat.

764
01:30:16,000 --> 01:30:19,000
SVIM-MAT!

765
01:30:19,000 --> 01:30:24,000
Nå, hur f**...
Ursäkta, Vladimir Iljitj...

766
01:30:24,000 --> 01:30:29,000
- Telefonstationen är vår.
- Koppla till baltiska besättningen.
- Baltiska besättningen. 1-8-3.

767
01:30:29,000 --> 01:30:32,000
Vem skall tala?
Lenin?!

768
01:30:37,000 --> 01:30:40,000
Vänta litet!
Jag kommer snart!

769
01:30:43,000 --> 01:30:48,000
Hör ni, fröken!
Lugna er, lugna er, fröken!
Vad är det med er, fröken!

770
01:30:48,000 --> 01:30:52,000
Koppla nu till baltiska
besättningen.

771
01:30:55,000 --> 01:31:01,000
Lugn, bara lugn.
Det är ingenting
att vara rädd för.

772
01:31:01,000 --> 01:31:04,000
Koppla nu till 183.
Fort, fort, fort!

773
01:31:04,000 --> 01:31:08,000
- Fort, fort, fort!
- Färdigt!

774
01:31:18,000 --> 01:31:21,000
- Vakta här.
- Skall ske.
- Jag går vidare.

775
01:31:30,000 --> 01:31:36,000
Vinterpalatset - den
ryska kapitalismens
sista förskansning.

776
01:32:11,000 --> 01:32:14,000
Till ambassaden.
I fall bolsjevikerna
skulle uppehålla er...

777
01:32:14,000 --> 01:32:18,000
...får ingen
läsa detta.

778
01:32:18,000 --> 01:32:22,000
- Uppfattat?
- Ja.
- Gatjina!

779
01:32:33,000 --> 01:32:36,000
Till Kerenskij
i Gatjina.

780
01:32:36,000 --> 01:32:39,000
- Hur då?
- Det rör ju inte mig.

781
01:32:39,000 --> 01:32:43,000
 Till häst, med
tåg, med kärra!

782
01:32:43,000 --> 01:32:46,000
Gatjina!

783
01:32:58,000 --> 01:33:02,000
- Valerijan Nikolajevitj!
- Vad?

784
01:33:02,000 --> 01:33:06,000
- Har ni missat honom?
- Kom för sent.

785
01:33:07,000 --> 01:33:11,000
- Schatte!
- Herr Rutkovskij!

786
01:33:11,000 --> 01:33:15,000
Försök att inte säga
emot, när ni talar till en
av regeringens ministrar!

787
01:33:15,000 --> 01:33:18,000
Den tillfälligas.

788
01:33:18,000 --> 01:33:21,000
Paltjinskijs order!

789
01:33:21,000 --> 01:33:24,000
Ja.

790
01:33:47,000 --> 01:33:51,000
...övergår
till förfogande...

791
01:33:54,000 --> 01:33:57,000
- Nikolajevstationen är intagen.
- Bra!

792
01:33:57,000 --> 01:34:00,000
Men varför har ni inte
tagit Vinterpalatset?

793
01:34:00,000 --> 01:34:03,000
Måste ta
palatset!

794
01:37:32,000 --> 01:37:38,000
Kamrater!
Kamrater, i dessa
salar står konstverk.

795
01:37:39,000 --> 01:37:45,000
Dem måste man bevara.
Skjut om möjligt inte utan
bedöva med kolvarna.

796
01:37:46,000 --> 01:37:52,000
- Kamrat, ställ er vid Apollo.
- Det är ju Venus.
- Kvittar. Det reder vi ut sedan.

797
01:38:07,000 --> 01:38:11,000
- Vladimir Iljitj, det är dags.
- Ja, ja. Jag kommer.

798
01:38:17,000 --> 01:38:20,000
Vladimir Iljitj, skall
vi gå en och en?

799
01:38:20,000 --> 01:38:23,000
Nej. Nu behöver
vi inte gömma
oss mer.

800
01:38:23,000 --> 01:38:27,000
Nu tar vi makten
på allvar och lång tid.

801
01:39:22,000 --> 01:39:25,000
- Gatjina!
- Till kommendanten. Brått!

802
01:39:25,000 --> 01:39:28,000
Gatjina!

803
01:39:29,000 --> 01:39:32,000
- Gatjina?!
- Ge mig!

804
01:39:32,000 --> 01:39:36,000
Gatjina? Gatjina! Meddela
överbefälhavaren...

805
01:39:52,000 --> 01:39:55,000
Lugnt!...

806
01:39:55,000 --> 01:39:58,000
...lugnt!

807
01:40:21,000 --> 01:40:24,000
Stilla!
Tyst!

808
01:40:25,000 --> 01:40:28,000
Tyst!

809
01:40:28,000 --> 01:40:31,000
Stilla!

810
01:40:39,000 --> 01:40:45,000
Medborgare ministrar i
tillfälliga regeringen - i militär-
revolutionära kommitténs namn...

811
01:40:46,000 --> 01:40:51,000
...bara tysta nu! -
förklarar jag er tillfälliga
regering arresterad.

812
01:40:52,000 --> 01:40:55,000
- Vad har ni för fullmakt till detta?
- Stilla, medborgare, stilla! 

813
01:40:55,000 --> 01:40:59,000
Det är inget farligt. Här
genomföres en proletär
revolution. Era dokument!

814
01:40:59,000 --> 01:41:02,000
Era dokument!

815
01:41:05,000 --> 01:41:08,000
Som ni behagar.

816
01:41:10,000 --> 01:41:14,000
- Slavar, som gör uppror!
- Stilla, kamrater! Stilla!

817
01:41:14,000 --> 01:41:17,000
Var så god.

818
01:41:26,000 --> 01:41:32,000
Nå, medborgare!
Nu är vi färdiga med
er en gång för alla.

819
01:41:32,000 --> 01:41:35,000
- Är ni övertygad om det?
- Ja.

820
01:41:45,000 --> 01:41:49,000
Lenin!

821
01:43:12,000 --> 01:43:18,000
ALL MAKT ÅT SOVJETERNA

822
01:43:58,000 --> 01:44:01,000
Vanlig!

823
01:44:07,000 --> 01:44:10,000
Kamrater!

824
01:44:10,000 --> 01:44:16,000
Den arbetare- och bonderevolution,
vilkens nödvändighet bolsjevikerna
hela tiden har talat om...

825
01:44:16,000 --> 01:44:19,000
...har genomförts!

826
01:44:42,000 --> 01:44:45,000
svensk översättning av
Erik Jonsson år 2017 utan stöd
av Rysslands kulturministerium

827
01:44:45,000 --> 01:44:50,000
filmens
SLUT

828
01:44:50,000 --> 01:44:56,000
»Lenin i oktober« (1937) är 1:a
filmen i en dilogi, varav 2:a filmen
heter »Lenin år 1918« (1939).

829
01:44:56,000 --> 01:44:57,000

Bilder ur filmen Röda klockor 2

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: