Kievrus' historia var gemensam begynnelse på ukrainska, vitryska och ryska folkens historia.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»Befrielse« («Освобождение», 1940)

»Befrielse« («Освобождение») av Dovzjenko är en sovjetisk dokumentärfilm ifrån år 1940.

I vår undertext är den ryskspråkiga uppläsningen översatt direkt av oss, varemot tal på andra språk, som förekommer i filmen, är översatt med stöd av engelsk undertext.

Bild ur filmen «Befrielse»

Se filmen med svensk text:

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen osvobozhdenie.1940-sv.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finns även på www.opensubtitles.org

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Освобождение 1940 svensk undertext шведские субтитры Befrielse 1940]

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[Undertexten översedd och rättad den 22:e oktober år 2017 av Erik Jonsson ; text inom klammer är översättarens kommentarer]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[översättning ifrån ryskan 2011-2017 av Erik Jonsson - översättning ifrån andra språk i denna film med hjälp av engelsk undertext]

4
00:00:03,000 --> 00:00:09,000
De ukrainska och vitryska
ländernas BEFRIELSE...

5
00:00:09,000 --> 00:00:15,000
...från de polske herremännens ok
och brödrafolkens återförenande
till en familj.

6
00:00:15,000 --> 00:00:21,000
Historisk krönika. Framställd av
Kievs filmstudio år 1940.

7
00:00:21,000 --> 00:00:27,000
fotografi Ju. JEKELTJIK, G. ALEKSANDROV, N. BYKOV, Ju. TAMARSKIJ, en fotografgrupp från Moskvas och Kievs journalfilmstudior.

8
00:00:27,000 --> 00:00:32,000
filmplan och montage av
Regissören och ordensbäraren
A. DOVZJENKO

9
00:00:32,000 --> 00:00:36,000
medregissör:
Republikens förtjänta artist
Ju. SOLNTSEVA

10
00:00:36,000 --> 00:00:41,000
kompositör:
Ordensbäraren
D. LJATOSJINSKIJ

11
00:00:41,000 --> 00:00:47,000
regiassistent: L. BODIK
ljudtekniker: A. BABIJ
produktionsledare: Z. ROGOZOVSKIJ

12
00:00:52,000 --> 00:00:58,000
Floden Sbrutsch [po. Zbrucz] har
under århundradenas sorger
besjungits i dystra sånger.

13
00:00:58,000 --> 00:01:04,000
I folksångerna var den djup som
havet och så bred, att den aldrig
någonsin skulle kunna överskridas.

14
00:01:04,000 --> 00:01:10,000
Floden delade
det ukrainska folket.
Gränsen följde den.

15
00:01:10,000 --> 00:01:14,000
På andra sidan järnstolpar
så långt ögat nådde.

16
00:01:14,000 --> 00:01:17,000
En polsk
maginotlinje!

17
00:01:17,000 --> 00:01:20,000
Förvisso något för
smal. Den skulle ha
behövt vara bredare.

18
00:01:20,000 --> 00:01:24,000
Men det blev inte av,
ty herremännen hade
stulit pengarna.

19
00:01:24,000 --> 00:01:28,000
På andra
sidan stolparna:
västra Ukraina.

20
00:01:28,000 --> 00:01:32,000
Se här den polska
imperialismens koloni!

21
00:01:32,000 --> 00:01:38,000
Täckt av smala remsor - Polens
trälinna i trasor - utan rättigheter
samt icke läs- och skrivkunnig.

22
00:01:38,000 --> 00:01:44,000
88% av jorden var i
godsägarnas och prästernas
händer. 12% tillhörde bönderna.

23
00:01:44,000 --> 00:01:47,000
Betungande pålagor
och otaliga böter.

24
00:01:47,000 --> 00:01:52,000
60% av barnen led av
engelska sjukan och tuberkulos.
Ett kors.

25
00:01:58,000 --> 00:01:59,000
[Svensk text av Erik Jonsson efter rysk uppläsning - Översättningar ifrån andra språk i denna film är gjorda med stöd av engelsk undertext]

26
00:02:11,000 --> 00:02:15,000
Ett kors.
Å, förbannade land!

27
00:02:15,000 --> 00:02:20,000
Var man än såg -
den korsfäste Kristus.

28
00:02:20,000 --> 00:02:26,000
En avgrund av okunnighet och
måttlös vidskepelse för trälarna.

29
00:02:27,000 --> 00:02:30,000
Se här är en
fabrik i den polska
Rzecz Pospolita.

30
00:02:30,000 --> 00:02:33,000
Förlåt - inte
en fabrik utan
ett fängelse...

31
00:02:33,000 --> 00:02:36,000
Enbart i västra
Ukraina var där
187 fängelser.

32
00:02:36,000 --> 00:02:40,000
Polen intog första
platsen i Europa vad
gällde antal fängelser.

33
00:02:40,000 --> 00:02:43,000
En textilfabrik i
Bjelostok [po. Białystok].

34
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
Tro det eller
ej -  som ni vill.

35
00:02:46,000 --> 00:02:52,000
»Om vi inte dränker dessa
människor i blod, skall de slita
flera av våra provinser ifrån oss«...

36
00:02:52,000 --> 00:02:58,000
...»För denna befolkning behövs
sådan terror oppifrån och ner, så
blodet stelnar i deras ådror!«...

37
00:02:58,000 --> 00:03:02,000
...skrev den polska
tidningen »Rzecz Pospolita« efter
mångtaliga arbetaruppror...

38
00:03:02,000 --> 00:03:08,000
...i västra Ukraina och
västra Vitryssland emot
de polske herremännen.

39
00:03:08,000 --> 00:03:14,000
Folk flydde till skogs till bergen.
Mycket blod flöt i strömmar.
Många byar brändes ner.

40
00:03:14,000 --> 00:03:20,000
Många pinades ihjäl
i fängelser och läger.

41
00:03:27,000 --> 00:03:33,000
Se här det polska Baku - Borislav.
Vem kan tro, att detta är ett
modernt oljefält i Europa?

42
00:03:33,000 --> 00:03:39,000
De bästa företagen ifrån västra
Ukraina och västra Vitryssland tog
herremännen med sig till Polen.

43
00:03:45,000 --> 00:03:49,000
Här föddes den store ukrainske
författaren och demokraten Ivan
Franko [ty. Johannes Frank].

44
00:03:49,000 --> 00:03:53,000
Ukrainska språket förbjöds,
skolor stängdes, universitetet
i Lvov [ty. Lemberg] förpolskades.

45
00:03:53,000 --> 00:03:58,000
Till och med benämningen
»Västukraina« förbjöds.

46
00:04:28,000 --> 00:04:34,000
Verkställande de engelska
imperialisternas vilja drog polska
regeringen folket ut i ett krig...

47
00:04:34,000 --> 00:04:40,000
...och efter 10 dagar hade
den konstgjorda polska staten
upphört att finnas till.

48
00:04:46,000 --> 00:04:51,000
Godsägarnas skingrade
soldatesk och gendarmeri
flydde från tyskarna...

49
00:04:51,000 --> 00:04:56,000
...och anföll på sin flyktväg
ukrainska och vitryska byar
med eld och svärd.

50
00:04:56,000 --> 00:05:00,000
En blodig förskräckelse
föll över vårt västliga
landområde.

51
00:05:00,000 --> 00:05:05,000
Dess sista
timma föreföll
vara kommen.

52
00:05:18,000 --> 00:05:22,000
Sovjetregeringen
håller för sin
heliga plikt...

53
00:05:22,000 --> 00:05:26,000
...att räcka de ukrainska
och vitryska bröder en
hjälpande hand...

54
00:05:26,000 --> 00:05:30,000
...vilka är
bosatta i
Polen.

55
00:07:04,000 --> 00:07:10,000
TARNOPOL

56
00:07:32,000 --> 00:07:38,000
LVOV

57
00:08:04,000 --> 00:08:07,000
FÅNGAR

58
00:08:07,000 --> 00:08:11,000
Färdiga.
Spelet är slut.

59
00:08:13,000 --> 00:08:19,000
Allting gick åt skogen, och
det bedragna folket löpte längs
vägarna i alla väderstreck...

60
00:08:19,000 --> 00:08:23,000
...liksom själarna i
Dantes skärseld.

61
00:08:23,000 --> 00:08:29,000
Slut på övermodigt
skrävel och lumpna
illgärningar.

62
00:08:44,000 --> 00:08:50,000
På gatan
minns man
herr Beck.

63
00:08:50,000 --> 00:08:56,000
Vilken mjuk
rygg, han hade,
herr Beck!

64
00:08:56,000 --> 00:09:02,000
[Överste Józef Beck var
Polens utrikesminister
1932-1939.]

65
00:09:06,000 --> 00:09:12,000
Herr Rydz-Śmigły
spatserar omkring
i Paris.

66
00:09:12,000 --> 00:09:18,000
[Marskalk Edward Rydz-Śmigły
var en av de mäktigaste
politikerna i Polen.]

67
00:10:05,000 --> 00:10:09,000
Staden Lvov.
[ty. Lemberg,
ukr. Lviv]

68
00:10:36,000 --> 00:10:40,000
Minnesmärket
över kung Jan
Sobieski.

69
00:10:40,000 --> 00:10:44,000
Förväxla honom
inte med Bogdan
Chmelnitskij!

70
00:10:49,000 --> 00:10:53,000
Sedan urminnes tider
har de ukrainska, vitryska
och ryska folkens...

71
00:10:53,000 --> 00:10:57,000
...ekonomiska, politiska
och kulturella liv varit
gemensamt.

72
00:10:57,000 --> 00:11:01,000
Under alla vår historias 
skeden har västra
Ukrainas folk...

73
00:11:01,000 --> 00:11:05,000
...räknat sig som
ett enat folk och
tillhörande Kievrus.

74
00:11:05,000 --> 00:11:11,000
Kievrus' historia var gemensam
begynnelse på ukrainska, vitryska
och ryska folkens historia.

75
00:11:11,000 --> 00:11:16,000
Därom vittnar historiska fakta om
kamp mot romerska katolicismens
och polska högadelns...

76
00:11:16,000 --> 00:11:21,000
...angrepp på det ukrainska
folket redan under 500-
och 600-talen.

77
00:11:21,000 --> 00:11:27,000
Arbetslösa medborgare utgjorde
1/3 av Lvovs befolkning och beger
sig till Sovjetunionen på arbete.

78
00:11:31,000 --> 00:11:35,000
Mycket har det
gamla Lvov sett.

79
00:11:35,000 --> 00:11:40,000
Det har fått se kosacken Ivan
Pidkov bli bedragen och pinad
ihjäl av den polska högadeln.

80
00:11:40,000 --> 00:11:45,000
Det har fått se Bogdan
Chmelnitskijs och Maxim
Krivonos' segerrika folkhärar.

81
00:11:45,000 --> 00:11:50,000
Lvov har väntat på
att få möta Aleksandr
Parchomenkos rytteri.

82
00:11:50,000 --> 00:11:56,000
Lvov hälsar med glada rop
samt bröd och salt Semjon
Timosjenkos ståldivisioner.

83
00:11:56,000 --> 00:12:02,000
Det ukrainska folkets
gamla kamp för sin
enhet är slutförd.

84
00:12:02,000 --> 00:12:08,000
Den konstlade mur,
som har delat vårt
folk, är fallen.

85
00:12:11,000 --> 00:12:15,000
Lvov har blivit
sovjetiskt!

86
00:12:25,000 --> 00:12:29,000
Vad allt man
frågade oss om på
gator och torg!

87
00:12:29,000 --> 00:12:35,000
När skulle vi fördela jorden? Var vi
alla verkligen jämlika? Var det sant,
att vetenskapen är till skänks?

88
00:12:35,000 --> 00:12:40,000
Får man gifta sig? Kysser
ni varandra eller inte?
Målar ni läpparna?

89
00:12:40,000 --> 00:12:44,000
Har vi guldkronor i tänderna?
Är det tillåtet att be till Gud?

90
00:12:44,000 --> 00:12:47,000
Vi skrattade inte.
Vi svarade allvarligt.

91
00:12:47,000 --> 00:12:52,000
Där skulle bli den makt,
folket önskade. Man skulle få
lov att be till vem som helst.

92
00:12:52,000 --> 00:12:56,000
Men herremännen
skulle i alla fall inte
få komma tillbaka.

93
00:12:56,000 --> 00:13:01,000
Vetenskap
är gratis.

94
00:13:03,000 --> 00:13:07,000
Lvovs universitet.
Studenter kommer ut.

95
00:13:07,000 --> 00:13:13,000
En del av dem
skall gå åt vänster,
andra åt höger.

96
00:13:13,000 --> 00:13:19,000
Till den store ukrainske författaren och  demokraten Ivan Frankos grav kommer författare från Sovjetukraina och Ryssland.

97
00:13:19,000 --> 00:13:25,000
Med dem 12.000
arbetare - ukrainare,
polacker, judar...

98
00:13:25,000 --> 00:13:31,000
...såsom en från och
med nu evig symbol för
den stalinska folkvänskapen.

99
00:14:19,000 --> 00:14:22,000
Minnesmärket
över Mickiewicz.

100
00:14:22,000 --> 00:14:28,000
Vid detta monument har
polska nationalister svurit sitt
hat emot ukrainare och judar.

101
00:14:28,000 --> 00:14:33,000
Vi uttalar
här Lenins och
Stalins ord.

102
00:14:33,000 --> 00:14:39,000
Folk åhör oss
med djup rörelse.

103
00:15:05,000 --> 00:15:08,000
Se här
oljestaden
Borislav.

104
00:15:08,000 --> 00:15:14,000
»Arbete, arbete, vilket som
helst arbete - må det vara det allra
obetydligaste och lägst betalda«...

105
00:15:14,000 --> 00:15:20,000
...»bara för att inte hungra ihjäl! Det var tusentals plågade och svältande människors gemensamma rop«...

106
00:15:20,000 --> 00:15:24,000
...skrev Franko i sin
bok »Borislav skrattar«.

107
00:15:24,000 --> 00:15:27,000
Så fann
vi det.

108
00:15:27,000 --> 00:15:33,000
En ingenjör sökte arbete som murare, en svarvare som sotare, en tekniker gladde sig åt en plats som gårdskarl.

109
00:15:33,000 --> 00:15:39,000
Brand- och krutröken
skingras. Borislav och
Drogobytj läker sina sår.

110
00:15:39,000 --> 00:15:45,000
Oljerikedomarnas nya herrar - arbetarna och ingenjörerna - återuppbygger på kamrat Chrustjovs maning...

111
00:15:45,000 --> 00:15:51,000
...oljeindustrin,
vägar, broar, hus,
skolor och telegraflinjer.

112
00:15:51,000 --> 00:15:57,000
Det verkade,
som om världen
föddes på nytt.

113
00:16:00,000 --> 00:16:06,000
Vid den nya gränsen längs
floden San ligger det gamla
Peremysjl [po. Przemyśl].

114
00:16:14,000 --> 00:16:20,000
Till Peremysjl har anlänt
medlemmen i ukrainska
frontens krigsråd...

115
00:16:20,000 --> 00:16:26,000
...Ukrainas Kommunistiska Partis
centralkommittés sekreterare,
kamrat Chrustjov.

116
00:16:51,000 --> 00:16:57,000
Armébefälhavaren Semjon
Timosjenko inspekterar
Peremysjls fort.

117
00:17:26,000 --> 00:17:30,000
Slotten i herremännens
gamla Polen städas.

118
00:17:30,000 --> 00:17:36,000
Här skall bli skolor,
sjukhus och hus
för bönder.

119
00:17:43,000 --> 00:17:49,000
Därvid är det helt enkelt rättvist,
att folkets egendom övergår
på folkets händer.

120
00:17:49,000 --> 00:17:53,000
Det rövade överlämnas
dem, som enligt vår mening
sedan länge är deras ägare.

121
00:17:53,000 --> 00:17:59,000
Man delade opp allt,
herremännen inte hade lyckats
ta med på flykten till Rumänien...

122
00:17:59,000 --> 00:18:03,000
...boskap, säd, frukt,
förnödenheter
och skogar.

123
00:18:10,000 --> 00:18:15,000
Man rådgjorde,
lyssnade och drömde
om jord.

124
00:18:15,000 --> 00:18:21,000
Jorden var välbekant och
begjuten med förfädernas
svett under adelsväldet.

125
00:18:48,000 --> 00:18:52,000
Därefter delade
man opp jorden. 

126
00:18:52,000 --> 00:18:58,000
Den länge efterlängtade
jorden blev när och kär.

127
00:18:58,000 --> 00:19:02,000
I de nya sovjetiska landområdena
förberedde man sig för val
till Folkförsamlingen.

128
00:19:02,000 --> 00:19:06,000
Alla ville ha ett ord med
i laget: unga och gamla,
ukrainare, vitryssar, judar...

129
00:19:06,000 --> 00:19:09,000
...polacker
och tyskar.

130
00:19:09,000 --> 00:19:12,000
De uppträdande
talade om det förflutna
och framtiden.

131
00:19:12,000 --> 00:19:18,000
Alla hade blott ett på läpparna:
folkens vänskap, sovjetmakt, alla
sovjetfolks förenande i ett land.

132
00:19:34,000 --> 00:19:40,000
Några väljare är på besök hos sin
kandidat till Folkförsamlingen,
kompositören Barvinskij.

133
00:20:13,000 --> 00:20:18,000
Med det stora Sovjetukraina har
förenats den uråldriga slaviska
bergskedjan Karpaterna.

134
00:20:18,000 --> 00:20:22,000
 Det är en bergskedja
med storslagen natur
och vackra människor.

135
00:20:22,000 --> 00:20:28,000
I bergens skogar och floderna Pruts och Tjeremosj' dalgångar har sedan länge de ukrainska bergsborna...

136
00:20:28,000 --> 00:20:33,000
...hutsulerna - ett
djärvt och begåvat
folk - kämpat för frihet.

137
00:20:33,000 --> 00:20:38,000
Fördrivna från dalarna
opp i bergen av handelsmän,
spekulanter och myndigheter...

138
00:20:38,000 --> 00:20:42,000
...lever de av
timmerflottning
och konsthantverk.

139
00:20:42,000 --> 00:20:46,000
Hutsulerna är
födda konstnärer.

140
00:20:48,000 --> 00:20:53,000
Bortom Tjeremosj ligger
det sorgliga Rumänien.

141
00:20:54,000 --> 00:20:57,000
Här är en liten bro.

142
00:20:57,000 --> 00:21:02,000
Över denna bro
smet herr Beck i småbil till
Rumänien. Det en var fin bil.

143
00:21:15,000 --> 00:21:21,000
Ifrån de höga bergsfälten
samlades hutsulerna till
ett välbesökt valmöte.

144
00:21:29,000 --> 00:21:35,000
De kom gående
liksom till en högtid.

145
00:21:37,000 --> 00:21:43,000
Vi frambar dem en ny
lag för den fria människan -
den store Stalins konstitution!

146
00:21:43,000 --> 00:21:48,000
Vi berättade dem vårt
folks historia, talade om
glädjen i ett skapande liv...

147
00:21:48,000 --> 00:21:53,000
...om rätten till bildning,
arbete och vila, om
jorden och skogarna.

148
00:21:57,000 --> 00:22:01,000
Folket åhörde oss
liksom förtrollade.

149
00:24:00,000 --> 00:24:06,000
Folkets lurar kallade likt ärkeängeln
Gabriels stämma och nådde ända
till klostret Potjajevskaja lavra.

150
00:24:22,000 --> 00:24:28,000
De fridsamma munkarna kom till
det allmänna mötet, åhörde såväl
sina egnas som andras inlägg...

151
00:24:28,000 --> 00:24:34,000
...och röstade för Sovjetmakten -
e-e-enhälligt, enhä-älligt.

152
00:24:38,000 --> 00:24:44,000
Den 22 oktober år 1939 firade
Västukraina och Västvitryssland
valen till Folkförsamlingen.

153
00:25:22,000 --> 00:25:25,000
Ingång

154
00:25:25,000 --> 00:25:29,000
22 oktober
SKYNDA ALLA
TILL VALEN!

155
00:25:29,000 --> 00:25:34,000
VALKRETS 5 vid VAL AV
DEPUTERADE TILL VÄSTRA
VITRYSSLANDS FOLKFÖRSAMLING

156
00:25:37,000 --> 00:25:43,000
Vid valen till Västukrainas
Folkförsamling deltog
93% av alla väljare...

157
00:25:43,000 --> 00:25:47,000
...i Vitryssland -
över 96%.

158
00:25:47,000 --> 00:25:53,000
I de senaste valen till
den polska Sejmen deltog
mindre än hälften - 45%.

159
00:25:53,000 --> 00:25:56,000
Vem uppställde kandidater
till Folkförsamlingen?

160
00:25:56,000 --> 00:26:02,000
Bykommittéer, möten med arbetare och intelligentsia, arbetargardet, den tillfälliga regeringen...

161
00:26:02,000 --> 00:26:08,000
Folkförsamling valde
Västukrainas och Västvitrysslands
verkliga herrar...

162
00:26:08,000 --> 00:26:12,000
...arbetarna, bönderna
och den arbetande
intelligentsian.

163
00:26:12,000 --> 00:26:18,000
Varför röstar jag på dig?
Därför, att du är vår människa -
folkets dotter.

164
00:26:18,000 --> 00:26:21,000
Sedan unga år
har du kämpat för...

165
00:26:21,000 --> 00:26:25,000
...att jag idag
skall få säga
ett fritt ord.

166
00:26:25,000 --> 00:26:31,000
Leve den man långa år,
vilken har givit oss livet,
vår trogne STALIN!

167
00:27:00,000 --> 00:27:06,000
Lvov. Äldste delegaten, professorn vid Lvovs universitet K.I. Studinskij, öppnar det fria Västukrainas Folkförsamling.

168
00:27:06,000 --> 00:27:12,000
Manliga och kvinnliga
kamrater deputerade till
Ukrainska Folkförsamlingen!

169
00:27:14,000 --> 00:27:20,000
Vi har församlats
hit till den urgamla
ukrainska staden...

170
00:27:20,000 --> 00:27:26,000
...Lvov såsom
befullmäktigade
företrädare...

171
00:27:26,000 --> 00:27:32,000
...för Västukrainas
befriade folk.

172
00:27:33,000 --> 00:27:39,000
[Svensk text av Erik Jonsson efter rysk uppläsning - Översättningar ifrån andra språk i denna film är gjorda med stöd av engelsk undertext]

173
00:27:40,000 --> 00:27:46,000
Rådsmakt måste
upprättas...

174
00:27:45,291 --> 00:27:51,291
...på hela
Västukrainas
territorium!

175
00:28:01,000 --> 00:28:07,000
När Rådsmakten är
upprättad i Västukraina...

176
00:28:07,000 --> 00:28:11,000
...måste det infogas...

177
00:28:11,000 --> 00:28:17,000
...i de Socialistiska
Rådsrepublikernas Union!

178
00:28:25,000 --> 00:28:31,000
Klosterjord och
ämbetsmannajord...

179
00:28:31,000 --> 00:28:35,000
...måste
konfiskeras...

180
00:28:35,000 --> 00:28:41,000
...och överlämnas till de
arbetande böndernas bruk.

181
00:28:47,000 --> 00:28:53,000
På våra väljares
befallning skall...

182
00:28:53,000 --> 00:28:59,000
...Västukrainas banker
och storindustri...

183
00:28:59,000 --> 00:29:05,000
...överlämnas till
nationalisatörerna!

184
00:29:14,000 --> 00:29:20,000
Huvuddelen av Västukrainas
befolkning är bönder. 

185
00:29:20,000 --> 00:29:26,000
Av dem är omkring
70% fattigbönder
och medelbönder.

186
00:29:26,000 --> 00:29:30,000
Men de äger blott...

187
00:29:30,000 --> 00:29:36,000
...12-13% av all jord.

188
00:29:37,000 --> 00:29:42,000
Obildade och nertryckta,
icke läs- och skrivkunniga...

189
00:29:42,000 --> 00:29:46,000
...hungriga och
i trasor...

190
00:29:46,000 --> 00:29:51,000
...har de arbetat
dag och natt för
en ynklig lön...

191
00:29:51,000 --> 00:29:57,000
...mången gång
blott 35 groschen...

192
00:29:57,000 --> 00:30:01,000
...för 12
timmars
arbete.

193
00:30:01,000 --> 00:30:04,000
De var
Polens
trälar.

194
00:30:04,000 --> 00:30:08,000
Den härskande
klicken - herremän
och godsägare...

195
00:30:08,000 --> 00:30:14,000
...upprättade i
Västukraina och
Västvitryssland...

196
00:30:14,000 --> 00:30:20,000
...en i ordets
fulla mening
kolonial regim.

197
00:30:20,000 --> 00:30:26,000
En så oskön tavla
är bilden av livet...

198
00:30:26,000 --> 00:30:30,000
...och befolkningens
villkor i Västukraina under...

199
00:30:30,000 --> 00:30:35,000
...de polske herremännens
och kapitalisternas ok.

200
00:30:35,000 --> 00:30:41,000
Detta förbannade
förflutna skall aldrig
återvända!

201
00:30:46,000 --> 00:30:52,000
Friheten kom
med...

202
00:30:52,000 --> 00:30:58,000
...den starka
Röda Armén!

203
00:31:20,000 --> 00:31:26,000
Låt mig överbringa
er  - företrädare...

204
00:31:26,000 --> 00:31:31,000
...för Västukrainas
befriade folk...

205
00:31:31,000 --> 00:31:37,000
...å alla den ukrainska frontens
rödarmisters, befäls och politiska
medarbetares vägnar...

206
00:31:37,000 --> 00:31:43,000
...Röda Arméns
kamphälsning!

207
00:32:06,000 --> 00:32:11,000
Vi tackar
er ur hjärtat,
kära bröder...

208
00:32:11,000 --> 00:32:17,000
...för befrielsen ifrån
oket och träldomen!

209
00:32:17,000 --> 00:32:23,000
Vi tackar partiet,
Rådsregeringen och
den store Stalin.

210
00:32:27,000 --> 00:32:32,000
Västvitryssland.
Bjelostok.

211
00:32:32,000 --> 00:32:38,000
I talarstolen S.O. Pritytskij -
vitryska folkets bäste son,
livstidsfånge i ett polskt tukthus.

212
00:32:38,000 --> 00:32:44,000
Västvitrysslands stora folk
reste sig i sin fulla längd...

213
00:32:44,000 --> 00:32:50,000
...och sade
»Nog! Basta!«

214
00:32:50,000 --> 00:32:56,000
Ni har härskat nog över oss.
Nu är makten vår!

215
00:33:03,000 --> 00:33:07,000
Lvov. I talarstolen
byskollärarinnan
Marija Perestiuk.

216
00:33:07,000 --> 00:33:13,000
Jag överbringar
deras vilja och önskan,
vilka har sänt mig hit.

217
00:33:13,000 --> 00:33:17,000
Deras önskan är orubblig...

218
00:33:17,000 --> 00:33:23,000
...ty bakom denna längtan
står 5 millioner arbetare,
proletärer och bönder.

219
00:33:24,000 --> 00:33:27,000
[Översättningar ifrån andra språk än ryska är gjorda med stöd av engelsk undertext]

220
00:33:28,000 --> 00:33:33,000
Den önskan,
de har bett
mig återge...

221
00:33:33,000 --> 00:33:38,000
...och ålagt mig
såsom en plikt,
är följande:

222
00:33:38,000 --> 00:33:43,000
Låt Västukrainas
länge förtryckta bonde-
och proletärfolk...

223
00:33:43,000 --> 00:33:46,000
...som nu är befriat...

224
00:33:46,000 --> 00:33:52,000
...förenas med det
stora Rådsförbundet!

225
00:34:00,000 --> 00:34:06,000
Låt Västukrainas folk
ansluta sig till...

226
00:34:06,000 --> 00:34:12,000
...Ukrainas Socialistiska
Rådsrepubliks stora familj!

227
00:34:17,000 --> 00:34:23,000
Låt all jord, alla
industritillgångar och
produktion övergå...

228
00:34:23,000 --> 00:34:29,000
...på deras händer,
som hittills har arbetat
i svett och blod.

229
00:34:30,000 --> 00:34:36,000
Västvitryssland talar.
Gamla mor M.S. Busjilo talar.

230
00:34:38,000 --> 00:34:44,000
Jag blev dömd till fängelse.
Jag satt inne i ett år.
Min man satt ett år.

231
00:34:46,000 --> 00:34:52,000
Min son Ivan
Lazarevitj Busjilo
dömdes till 10 år.

232
00:34:53,000 --> 00:34:59,000
En annan son,
Pavel Lazarevitj,
dömdes till 2 år.

233
00:34:59,000 --> 00:35:05,000
Men den, som
satt av 9 år...

234
00:35:05,000 --> 00:35:11,000
...fick utstå
outhärdliga plågor
och lidande.

235
00:35:11,000 --> 00:35:17,000
Han blev dödad av
skogvaktaren
i skogen.

236
00:35:17,000 --> 00:35:21,000
Bourgeoisien
är självisk.

237
00:35:21,000 --> 00:35:25,000
Den har i långa tider
skoningslöst förtryckt
proletariatet.

238
00:35:25,000 --> 00:35:29,000
Dess hjärta
mjuknade inte...

239
00:35:29,000 --> 00:35:33,000
...när den tvang
barn och arbeterskor -
billig arbetskraft...

240
00:35:33,000 --> 00:35:39,000
...till hårt arbete
i mörka natten.

241
00:35:39,000 --> 00:35:43,000
Dess hjärta mjuknade
inte! Vi skall heller inte vädja
till bourgeoisiens hjärta!

242
00:35:43,000 --> 00:35:47,000
Vi skall tala
till den med
bajonetter!

243
00:35:47,000 --> 00:35:53,000
Vi skall tala
till den med
vapen!

244
00:35:54,000 --> 00:35:57,000
[Översättningar ifrån andra språk än ryska är gjorda med stöd av engelsk undertext]

245
00:35:58,000 --> 00:36:02,000
Kapitalisterna
skall inte få komma
tillbaka hit.

246
00:36:02,000 --> 00:36:07,000
Gendarmerna
skall inte få komma
tillbaka hit.

247
00:36:07,000 --> 00:36:13,000
Ty på vakt vid
våra gränser skall
Röda Armén vara.

248
00:36:21,000 --> 00:36:27,000
En ny dag randas.
Kapitalismens natt
ligger bakom oss.

249
00:36:27,000 --> 00:36:33,000
Framför oss
vecklas röda
fanor ut!

250
00:36:32,000 --> 00:36:38,000
Framför oss
stiger en röd
sol opp!

251
00:36:38,000 --> 00:36:44,000
Det sovjetiska
proletariatet gav
oss broderlig hjälp...

252
00:36:44,000 --> 00:36:50,000
...och befriade Västukrainas
samt Västvitrysslands folk...

253
00:36:50,000 --> 00:36:54,000
Vi vederfors en nåd. 

254
00:36:54,000 --> 00:37:00,000
Inte Guds nåd, som
vi hade bett om
i årtionden.

255
00:37:00,000 --> 00:37:06,000
Inte den nåd, som tvang
oss till brott, ett helvete..

256
00:37:07,000 --> 00:37:13,000
...och våra barn
till vedermödor...

257
00:37:15,000 --> 00:37:21,000
...utan Sovjetunionens
proletariats nåd.

258
00:37:21,000 --> 00:37:25,000
Den nåd, vi kanske
inte förtjänade...

259
00:37:25,000 --> 00:37:30,000
...ty de tilldragelser, som ägde rum
år 1917 i Leningrad och Moskva...

260
00:37:30,000 --> 00:37:36,000
...ett hav proletärt
blod spilldes!

261
00:37:36,000 --> 00:37:42,000
Jag minns havet av blod i Kronstadt,
jag minns det Röda Gardet!

262
00:37:43,000 --> 00:37:49,000
Jag minns strejken år
1934 på Branks fabrik...

263
00:37:50,000 --> 00:37:54,000
...när många poliser
överföll oss...

264
00:37:54,000 --> 00:37:57,000
...som var
obeväpnade...

265
00:37:57,000 --> 00:38:00,000
...och de pinade
oss omänskligt...

266
00:38:00,000 --> 00:38:04,000
...och de jagade
oss som vilda hundar.

267
00:38:05,000 --> 00:38:08,000
Varför?

268
00:38:08,000 --> 00:38:12,000
För att vi reste
oss och försvarade
våra rättigheter?

269
00:38:12,000 --> 00:38:16,000
För att vi
inte kunde få
annat arbete?

270
00:38:16,000 --> 00:38:20,000
För att vi
ingenstans kunde
få arbete?

271
00:38:22,000 --> 00:38:28,000
Vi skall alla
enstämmigt rösta för
att förena Västukraina...

272
00:38:28,000 --> 00:38:34,000
...med vårt broderliga Rådsukraina!

273
00:38:35,000 --> 00:38:38,000
[Översättningar ifrån andra språk än ryska är gjorda med stöd av engelsk undertext]

274
00:38:39,000 --> 00:38:45,000
Vi vill styras av
vår Rådsmakt...

275
00:38:45,000 --> 00:38:49,000
...av det visa
Kommunistiska
Partiet...

276
00:38:49,000 --> 00:38:55,000
...av vår
store lärare -
kamrat Stalin!

277
00:39:00,000 --> 00:39:06,000
För att  sätta vår geniale
Taras Sjevtjenkos dröm i
dikterna Kobzar ut i livet:

278
00:39:06,000 --> 00:39:12,000
»Landet skall vara tömt på
fiender. Där skall vara son och
moder och folk på jorden.«

279
00:39:22,000 --> 00:39:28,000
Moskva. Kreml.
Till Folkkommissariernas Råd i
Socialistiska Rådsrepublikers Union.

280
00:39:28,000 --> 00:39:34,000
Till kamrat Vjätjeslav
Michajlovitj Molotov.

281
00:39:34,000 --> 00:39:39,000
Vi, folkets valda
företrädare...

282
00:39:39,000 --> 00:39:44,000
...församlade på ukrainska
Folkförsamlingen i
staden Lvov...

283
00:39:44,000 --> 00:39:50,000
..sänder i dessa oförglömliga,
historiska minuter er...

284
00:39:50,000 --> 00:39:56,000
...vår röde vän och
den store Stalins
medkämpe... 

285
00:39:56,000 --> 00:40:02,000
...regeringschefen i
Socialistiska Rådsrepublikers
Förbund...

286
00:40:02,000 --> 00:40:08,000
...våra hjärtliga,
uppriktiga hälsningar.

287
00:40:08,000 --> 00:40:12,000
Sedan de lidit
oundvikligt nederlag
i detta krig...

288
00:40:12,000 --> 00:40:16,000
...har panikslagna polska
herremän, officerare
och gendarmer...

289
00:40:16,000 --> 00:40:22,000
...bränt ner ukrainska byar,
begravt folk levande...

290
00:40:22,000 --> 00:40:28,000
...stuckit ut ögon
och pinat kroppar.

291
00:40:28,000 --> 00:40:32,000
En blodig förskräckelse har
stigit opp över vårt land.

292
00:40:32,000 --> 00:40:36,000
Det föreföll vara
vår sista timma.

293
00:40:36,000 --> 00:40:40,000
I denna hotfulla
stund hörde vi
ord på radio...

294
00:40:40,000 --> 00:40:44,000
...vilka nådde oss
ifrån Kreml i det
Röda Moskva.

295
00:40:44,000 --> 00:40:50,000
De fria rådsfolken
talade med er mun,
käre Vjätjeslav Michajlovitj!

296
00:40:51,000 --> 00:40:57,000
Ni sade: »Sovjetregeringen
känner sig heligt förpliktad att
räcka en hjälpande hand till«...

297
00:40:57,000 --> 00:41:03,000
...»sina bröder
ukrainare och vitryssar,
vilka bor i Polen«.

298
00:41:10,000 --> 00:41:15,000
Enligt den tillfälliga
regeringens påbud...

299
00:41:15,000 --> 00:41:20,000
...har vi börjat dela opp
godsägar- och klosterjord.

300
00:41:20,000 --> 00:41:26,000
Jag tror, vi är
rättvisare, om
vi ber dessa...

301
00:41:26,000 --> 00:41:32,000
...framtida diversanter
och skadegörare, framtida
mördare av våra ledare...

302
00:41:32,000 --> 00:41:38,000
...lämna vår jord.

303
00:41:49,000 --> 00:41:55,000
Manliga och kvinnliga
kamrater deputerade till
Ukrainska Folkförsamlingen i Lvov!

304
00:41:56,000 --> 00:42:02,000
Jag framlägger ett
förslag att antaga...

305
00:42:02,000 --> 00:42:08,000
...uttalandet om att
förena Västukraina med...

306
00:42:08,000 --> 00:42:14,000
...Ukrainska
Socialistiska
Rådsrepubliken.

307
00:42:30,000 --> 00:42:36,000
Uttalande för att förena
Västukraina med...

308
00:42:37,000 --> 00:42:43,000
...Ukrainska
Socialistiska
Rådsrepubliken.

309
00:42:44,000 --> 00:42:50,000
Ukrainska
Folkförsamlingen beslutar...

310
00:42:50,000 --> 00:42:56,000
...såsom
Västukrainas
folks vilja:

311
00:42:58,000 --> 00:43:04,000
Be Socialistiska
Rådsrepublikers Förbunds
Högsta Råd...

312
00:43:04,000 --> 00:43:10,000
...upptaga Västukraina
såsom medlem i Socialistiska
Rådsrepublikers Förbund...

313
00:43:11,000 --> 00:43:17,000
...inlemma Västukraina i Ukrainska
Socialistiska Rådsrepubliken...

314
00:43:17,000 --> 00:43:23,000
...så att därigenom
det ukrainska folket
förenas i en enda stat...

315
00:43:24,000 --> 00:43:30,000
...samt det göres
slut på ukrainska folkets
århundradelånga åtskillnad.

316
00:43:45,000 --> 00:43:51,000
[Internationalen sjunges]

317
00:45:19,000 --> 00:45:24,000
[Semjon Timosjenko och Nikita Chrustjov]

318
00:46:15,000 --> 00:46:20,000
[Semjon Timosjenko och Nikita Chrustjov]

319
00:46:40,000 --> 00:46:44,000
»Leve Stalin!«
»Leve SUKP(b)!«
»Leve Röda Armén!«

320
00:47:00,000 --> 00:47:04,000
»Leve kamrat Stalin!«

321
00:47:40,000 --> 00:47:46,000
Moskva. Kreml. En broderlig hälsning till folken i det befriade Västra Ukraina från den stora Sovjetunionens Högsta Råd!

322
00:47:59,000 --> 00:48:02,000
[Molotov och Kaganovitj]

323
00:48:05,000 --> 00:48:08,000
[Kalinin och Stalin]

324
00:48:08,000 --> 00:48:11,000
[Stalin, Malenkov och Sjdanov]

325
00:48:12,000 --> 00:48:15,000
[Malenkov och Stalin]

326
00:48:21,000 --> 00:48:24,000
[Molotov, Mikojan, Kaganovitj]

327
00:48:25,000 --> 00:48:31,000
Å Västukrainas Folkförsamlings vägnar uppträder ledamoten av Folkförsamlingens fullmäktigekommission, dr. M. Pantjisjin.

328
00:48:31,000 --> 00:48:36,000
Kamrater deputerade till
Högsta Rådet i Socialistiska
Rådsrepublikers Förbund!

329
00:48:36,000 --> 00:48:41,000
Jag uppträder
å Västukrainas
Folkförsamlings...

330
00:48:41,000 --> 00:48:44,000
...fullmäktigekommissions vägnar...

331
00:48:44,000 --> 00:48:49,000
...som på mötet i staden
Lvov har utsett oss...

332
00:48:49,000 --> 00:48:55,000
...Västukrainas söner och
döttrar, till att komma hit...

333
00:48:55,000 --> 00:49:00,000
...till Rådsförbundets
huvudstad - det
röda Moskva -

334
00:49:00,000 --> 00:49:04,000
...och här på
Rådsförbundets
Högsta Råds...

335
00:49:04,000 --> 00:49:10,000
...session uttala vårt folks
allra heligaste drömmar,
hopp och förväntningar.

336
00:49:10,000 --> 00:49:16,000
Det befriade
Västukrainas
folks första ord...

337
00:49:16,000 --> 00:49:20,000
...som hördes där, på
Folkförsamlingen i Lvov...

338
00:49:20,000 --> 00:49:26,000
...och som med glädje
ljuder från våra munnar här
i Rådsförbundets Högsta Råd...

339
00:49:26,000 --> 00:49:31,000
...är våra första
och käraste ord...

340
00:49:31,000 --> 00:49:36,000
...till våra bröder Rådsfolken.

341
00:49:36,000 --> 00:49:41,000
Den största tacksamhetens
ord till vår store ledare...

342
00:49:41,000 --> 00:49:44,000
...Västukrainas befriare...

343
00:49:44,000 --> 00:49:50,000
...kamrat Stalin!

344
00:49:54,000 --> 00:50:00,000
[Översättningar ifrån andra språk än ryska är gjorda med stöd av engelsk undertext]

345
00:50:04,000 --> 00:50:10,000
Med folkets
stora hjärta, folkets
klara och...

346
00:50:10,000 --> 00:50:15,000
...eviga själ
känner vi och
hoppas, att...

347
00:50:15,000 --> 00:50:19,000
...Rådsförbundets Högsta Råd...

348
00:50:19,000 --> 00:50:25,000
...skall bifalla
Västukrainas
folks begäran.

349
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Moskva. Kreml.
Leve det sovjetiska
Västvitryssland!

350
00:50:47,000 --> 00:50:53,000
I 20 år - i 20 förfärliga,
mörka år - var folken i...

351
00:50:53,000 --> 00:50:58,000
...Västvitryssland
frånryckta sina
blodsfränder...

352
00:50:58,000 --> 00:51:04,000
...från det lyckliga
folket i Vitryska SSR.

353
00:51:04,000 --> 00:51:09,000
Förslavade, förföljda
och rättslösa...

354
00:51:09,000 --> 00:51:13,000
...berövade frihet,
nersjunkna i förfall,
berövade kultur...

355
00:51:13,000 --> 00:51:19,000
...dömda till utdöende,
berövade grundläggande
mänskliga rättigheter.

356
00:51:20,000 --> 00:51:26,000
Men under de mörkaste
och hårdaste åren...

357
00:51:26,000 --> 00:51:32,000
...hade inte Västvitrysslands förkvävda och utarmade folk tappat tron på att den timma skulle komma...

358
00:51:32,000 --> 00:51:37,000
...när den store Stalin
med det 170 millioner
starka sovjetiska folket...

359
00:51:37,000 --> 00:51:42,000
...skulle räcka en
broderligt hjälpande
hand och befria...

360
00:51:42,000 --> 00:51:46,000
....folket ifrån det århundradelånga förtrycket och det kapitalistiska oket.

361
00:51:46,000 --> 00:51:52,000
Lycka och glädje uppfyllde
våra hjärtan. Vi strödde kvistar...

362
00:51:52,000 --> 00:51:58,000
...på Röda Arméns väg, vi
fällde tårar av glädje och lycka...

363
00:51:58,000 --> 00:52:03,000
...och efter en lång natt fick
folket åter se en solig dag.

364
00:52:03,000 --> 00:52:07,000
Å SSRU:s regerings
vägnar uppträder...

365
00:52:07,000 --> 00:52:12,000
...vice ordföranden i
Folkkommissariernas råd,
kamrat Vysjinskij.

366
00:52:12,000 --> 00:52:16,000
Idag fullföljes den stora
befrielseepopén...

367
00:52:16,000 --> 00:52:21,000
...för folken i
Västukraina  - den
epopé, vilken...

368
00:52:21,000 --> 00:52:25,000
...utmärktes av den
historiska dagen...

369
00:52:25,000 --> 00:52:29,000
...den 17 september
år 1939, när vår
mäktiga...

370
00:52:29,000 --> 00:52:33,000
...Arbetarnas och
Böndernas Röda
Armé [RKKA]...

371
00:52:33,000 --> 00:52:39,000
...enligt partiets
och regeringens order
överskred den gräns...

372
00:52:39,000 --> 00:52:43,000
...vilken skilde den
förutvarande polska
staten ifrån SSRU.

373
00:52:43,000 --> 00:52:47,000
...och förde sina
heroiska kampfanor
till befrielse...

374
00:52:47,000 --> 00:52:52,000
...ifrån de polske
herremännens och
kapitalisternas ok...

375
00:52:52,000 --> 00:52:57,000
...för de mångnationella
folken i Västukraina
och Västvitryssland.

376
00:52:57,000 --> 00:53:01,000
I århundraden hade det
ukrainska folket kämpat...

377
00:53:01,000 --> 00:53:05,000
...emot sina förtryckare
och inte uthärdat träldomen...

378
00:53:05,000 --> 00:53:09,000
...medan de drömde
om återförening med...

379
00:53:09,000 --> 00:53:14,000
...sina ukrainska bröder
och det stora ryska folket.

380
00:53:14,000 --> 00:53:18,000
Liksom klara eldar,
som lyser opp det...

381
00:53:18,000 --> 00:53:24,000
...ukrainska folkets
sekelgamla kamp
för sin frihet...

382
00:53:24,000 --> 00:53:28,000
...lyser namnen Nalivajko,
Bogdan Chmelnitskij...

383
00:53:28,000 --> 00:53:32,000
...Zjeleznjak, Gonta
och många, många...

384
00:53:32,000 --> 00:53:36,000
...folkhjältar, under vilkas
ledning det ukrainska folket...

385
00:53:36,000 --> 00:53:42,000
...mer än en gång slog
och krossade den polska
högadeln, och fann sin väg...

386
00:53:42,000 --> 00:53:48,000
...till återförening med de
ukrainska och ryska folken.

387
00:53:48,000 --> 00:53:53,000
Denna väg följde Ukrainas
bästa folk, dess bästa söner.

388
00:53:53,000 --> 00:53:59,000
Om detta skaldade ukrainska
folket sina sköna sånger...

389
00:53:59,000 --> 00:54:04,000
Det var det, sångaren
om folkets sorg och
folkets lycka...

390
00:54:04,000 --> 00:54:09,000
...den store Taras
Sjevtjenko, sjöng om.

391
00:54:09,000 --> 00:54:15,000
Må ukrainska folkets lidande
höra till det förflutna.

392
00:54:15,000 --> 00:54:21,000
Den mörka tid, då det stora
ukrainska folket led...

393
00:54:21,000 --> 00:54:28,000
...under herremännens ok,
skall aldrig komma åter.

394
00:54:30,000 --> 00:54:35,000
Så var det, kamrater, men
skall aldrig bli igen.

395
00:54:35,000 --> 00:54:36,000
Aldrig!

396
00:54:36,000 --> 00:54:42,000
Kiev. Sovjetukrainas Högsta
Råd hälsar de befriade bröderna.

397
00:55:16,000 --> 00:55:22,000
I talarstolen den store poeten och
revolutionären Ivan Frankos son,
delegaten Pjotr Franko.

398
00:55:23,000 --> 00:55:29,000
Vi är ytterligt lyckliga. Vårt
utmattade folk, som har kämpat
i århundraden, är upptaget...

399
00:55:29,000 --> 00:55:35,000
...i Rådsförbundets
stora, broderliga och
oövervinneliga folkfamilj.

400
00:55:35,000 --> 00:55:41,000
Vi är medborgare i Rådsförbundet.
Ifrån denna höga tribun vänder
sig fullmaktskommittén till...

401
00:55:41,000 --> 00:55:47,000
...Ukrainska Socialistiska
Rådsrepublikens Högsta
Råds session...

402
00:55:47,000 --> 00:55:52,000
...med en begäran att
inlemma Västra Ukraina...

403
00:55:52,000 --> 00:55:55,000
...i det blomstrande
Rådsukraina...

404
00:55:55,000 --> 00:56:01,000
...och därigenom förena
det ukrainska folket för alltid
och bryta vår splittring.

405
00:56:02,000 --> 00:56:06,000
[Översättningar ifrån andra språk än ryska är gjorda med stöd av engelsk undertext]

406
00:56:10,000 --> 00:56:16,000
Vi har återkommit ifrån
det stora Moskva, från
det stora hemmet...

407
00:56:18,000 --> 00:56:24,000
...ifrån vår käre och
varme faders hem.

408
00:56:28,000 --> 00:56:34,000
Vi var så spända och
oroliga för, hur vi skulle
övertyga honom att ta emot...

409
00:56:34,000 --> 00:56:38,000
...oss som medlemmar i det stora
Rådsfolket, så att ingen makt...

410
00:56:38,000 --> 00:56:44,000
...skulle kunna besegra oss,
så att vi för alltid skulle vara fria.

411
00:56:44,000 --> 00:56:50,000
Kära kamrater,
Röda Armén skyddade
oss emot allt...

412
00:56:50,000 --> 00:56:56,000
...den lät sina soldater 
lämna familjer, föräldrar,
hustrur och barn.

413
00:56:56,000 --> 00:57:00,000
De flög liksom örnar till vårt
land och beskyddade oss.

414
00:57:00,000 --> 00:57:04,000
En enastående,
förenande känsla var det.

415
00:57:04,000 --> 00:57:08,000
Den varma känslan
emellan bröder.

416
00:57:10,000 --> 00:57:16,000
Tänk, vad som hände med
vårt land, när de gick över
gränsen och skyddade det.

417
00:57:16,000 --> 00:57:20,000
Så vackert, det var!

418
00:57:20,000 --> 00:57:26,000
Det var något stort,
som hände då.

419
00:57:27,000 --> 00:57:33,000
Så kort tid, som gick åt för att
åstadkomma det tillsammans
med er i Moskva och Kiev!

420
00:57:34,000 --> 00:57:40,000
Jag, olycklig lantarbeterska,
fick tillsammans med er välkomna...

421
00:57:40,000 --> 00:57:44,000
...vårt kära land.

422
00:57:49,000 --> 00:57:53,000
Länge leve vår
store kommendant...

423
00:57:53,000 --> 00:57:59,000
...som lyckades skapa ordning
i vårt land, kamrat Chrustjov!

424
00:58:06,000 --> 00:58:10,000
Leve vår ärorike härförare....

425
00:58:10,000 --> 00:58:15,000
...som flög med sina örnar
till vårt land och skyddade
dess gränser...

426
00:58:15,000 --> 00:58:19,000
...kamrat Timosjenko!

427
00:58:21,000 --> 00:58:26,000
Leve med oss för evigt
vår store skapare...

428
00:58:26,000 --> 00:58:29,000
...den stor profeten
och tänkaren...

429
00:58:29,000 --> 00:58:33,000
...vår vän
och beskyddare...

430
00:58:33,000 --> 00:58:38,000
...den store Stalin!

431
00:58:38,000 --> 00:58:41,000
Å Ukrainska SSR:s
regerings vägnar...

432
00:58:41,000 --> 00:58:47,000
...framträder ordföranden
i Ukrainas Folkkommissariers
Råd, kamrat Kornijets.

433
00:58:47,000 --> 00:58:52,000
För Ukrainska Socialistiska
Rådsrepublikens regering...

434
00:58:52,000 --> 00:58:58,000
...framlägger jag
för er till bedömning
följande lagförslag...

435
00:58:58,000 --> 00:59:04,000
...att enligt Rådsförbundets
Högsta Råds dekret av den
1:e november år 1939...

436
00:59:05,000 --> 00:59:11,000
...inlemma Västukraina
i Rådsförbundet.

437
00:59:12,000 --> 00:59:18,000
Att mottaga Västukraina som del
av den Ukrainska Socialistiska
Rådsrepubliken...

438
00:59:20,000 --> 00:59:26,000
...och därmed samla det
stora ukrainska folket i en
förenad ukrainsk stat.

439
00:59:34,000 --> 00:59:38,000
Ära åt folkvänskapen!

440
00:59:38,000 --> 00:59:44,000
Ära åt Stalin!

441
01:00:51,000 --> 01:00:54,000
filmens
SLUT

442
01:00:54,000 --> 01:00:55,000
[translation from the Russian by Erik Jonsson - translation from other languages in this film with the support of English subtitles]

443
01:00:55,000 --> 01:00:56,000
[Undertexten översedd och rättad den 22:e oktober år 2017 av Erik Jonsson ; text inom klammer är översättarens kommentarer]

444
01:00:56,000 --> 01:00:57,000
[Освобождение 1940 svensk undertext шведские субтитры Befrielse 1940]

445
01:00:57,000 --> 01:00:58,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: