»Envar, som bryter emot disciplinen — oavsett om det är ett befäl eller en menig — straffas strängt; för den allra minsta uraktlåtenhet att verkställa order — eller för invändningar — med arkebusering utan rättegång.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»Järnströmmen« («Железный поток», 1967)

Här nedan finns svensk undertext till filmen »Järnströmmen« («Железный поток» 1967) av Jefim Dzigan efter berättelsen med samma namn av Alexander Serafimovitj (1924), vilken skildrar Tamanarméns 50-milamarsch år 1918 under inbördeskriget till förenande med Röda Arméns huvudstyrkor tillsammans med en mängd flyktingar samt med vita trupper och utländska interventionstrupper efter sig.

Bild ur filmen »Järnströmmen« («Железный поток»)Bild ur filmen »Järnströmmen« («Железный поток»)

Se filmen med svensk text:

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen zheleznyy_potok-1967-jarnstrommen-sv.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Denna undertext finnes även på www.opensubtitles.org

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[Железный поток (1967) - шведские субтитры - svensk undertext - Järnströmmen (1967)] 

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
[svensk undertext år 2012 av Erik Jonsson - texten är översedd och rättad 5.11.2018]

3
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
[Text inom klammer är översättarens kommentarer]

4
00:00:03,000 --> 00:00:09,000
till 50-årsminnet av
den STORA SOCIALISTISKA
OKTOBERREVOLUTIONEN

5
00:00:09,000 --> 00:00:12,000
[JÄRNSTRÖMMEN 100 år
1918-2018]

6
00:00:12,000 --> 00:00:15,000
[Filmens och bokens
berättelse bygger på
händelser år 1918.]

7
00:00:15,000 --> 00:00:20,000
MOSFILM
[film år 1967]

8
00:00:20,000 --> 00:00:26,000
A. Serafimovitj
JÄRNSTRÖMMEN
[berättelse år 1924]

9
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
scenario
Arkadij PERVENTSEV
Jefim DZIGAN

10
00:00:31,000 --> 00:00:34,000
regissör-iscensättare
Jefim DZIGAN

11
00:00:34,000 --> 00:00:37,000
chefsfotograf
Aleksej TEMERIN

12
00:00:37,000 --> 00:00:40,000
chefsscenograf
Pjotr KISELJOV

13
00:00:40,000 --> 00:00:43,000
regissör
Leonid BASOV

14
00:00:43,000 --> 00:00:47,000
kompositör Vano MURADELI
ljudtekniker N. KALINITJENKO
ljudtekniker V. SJARUN

15
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
dirigent E. CHATJATURJAN
fotograf I. MELNIKOV
maskör I. TJITJENIN

16
00:00:51,000 --> 00:00:54,000
montage
Je. KARPOVA
A. BURMISTROVA

17
00:00:54,000 --> 00:00:57,000
kostymörer
S. PORTNOJ
N. MESJKOVA

18
00:00:57,000 --> 00:01:00,000
kombinerade tagningar
scenograf S. ZIABLIKOV
fotograf V. ZJANOV

19
00:01:00,000 --> 00:01:02,000
regiassistenter
S. BUSJKOVA, Je. RYBANEV
D. KUZNETSOV

20
00:01:02,000 --> 00:01:04,000
fotoassistenter
V. GOLOBOKOV, V. GORDOV
L. ABRAMOV, V. DJAKONOV

21
00:01:04,000 --> 00:01:06,000
scenografiassistent
R. AKOPOV-AKOPJAN

22
00:01:06,000 --> 00:01:09,000
redaktör M. PAPAVA

23
00:01:09,000 --> 00:01:12,000
konsulter
armégeneral I. PLIJEV
generallöjtnant A. KULESJOV

24
00:01:12,000 --> 00:01:15,000
konsulter
I. POPOV-SERAFIMOVITJ
Ja. GLADKICH

25
00:01:15,000 --> 00:01:18,000
produktionsledning
G. KUZNETSOV
A. FRADIS

26
00:01:18,000 --> 00:01:21,000
i rollerna
Kozjuch: Nikolaj ALEKSEJEV

27
00:01:21,000 --> 00:01:27,000
Artiomov: L. FRITJINSKIJ
Bezuglyj: N. DENISENKO
Prichodko: V. IVASJOV

28
00:01:27,000 --> 00:01:32,000
Opanasov: A. DEGTIAR
Smirnjuk: Ja. GLADKICH
Volosatov: N. DUPAK

29
00:01:32,000 --> 00:01:37,000
Gorpina: I. MURZAJEVA
Golovan: G. ZASLAVETS
Klavdija: N. ALISOVA

30
00:01:37,000 --> 00:01:41,000
Tjirik: N. TROFIMOV
Krögaren: A. KVANTALIANI
Bratkin: V. SKOROBOGATOV

31
00:01:41,000 --> 00:01:45,000
Smolokurov: V. GOLUBENKO
Pokrovskij: V. SEDOV
Denikin: L. GALLIS

32
00:01:45,000 --> 00:01:49,000
övriga uppträdande
A. VACHROMEJEVA, Ju. VOLKOV
N. ZASEJEV, G. KREMNEVA

33
00:01:48,000 --> 00:01:52,000
K. KOZMINA, L. KUKULJAN
G. SAMOCHINA, M. SEMENICHIN
A. NIKITIN, V. NIDENTAL

34
00:01:52,000 --> 00:01:58,000
I masscenerna deltog trupper ur
Nordkaukasiska Militärkretsen

35
00:01:58,000 --> 00:02:04,000
JÄRNSTRÖMMEN
(Zjeleznyj potok
Железный поток)

36
00:02:10,000 --> 00:02:16,000
[Boken »Järnströmmen« av
A. Serafimovitj blev förbjuden
av de tyska hitlerfascisterna.]

37
00:02:16,000 --> 00:02:21,000
[Den var en av de böcker,
som brändes på bål i
Tyskland år 1933.]

38
00:02:24,000 --> 00:02:28,000
Kamrater!
Till höjden -
till möllan!

39
00:02:28,000 --> 00:02:31,000
Var är mitt
kompani?

40
00:02:34,000 --> 00:02:37,000
Vad sammankallar de för?

41
00:03:07,000 --> 00:03:13,000
- Åt djävulens mor med befälen!
- Ner med dem!

42
00:03:14,000 --> 00:03:19,000
- Kamrater!
- Ner med dem!

43
00:03:19,000 --> 00:03:22,000
Åt djävulens
mor med dem!

44
00:03:22,000 --> 00:03:25,000
- Kamrater!
- Ner med dem!

45
00:03:25,000 --> 00:03:29,000
De har bedragit
folket! Bedragit!

46
00:03:29,000 --> 00:03:35,000
Vi hade våra hus och
hem; men vi har lämnat
allt! Det är befälens fel!

47
00:03:36,000 --> 00:03:39,000
Men hör
ni på, då!

48
00:03:40,000 --> 00:03:43,000
Men hör
på, då!

49
00:03:43,000 --> 00:03:46,000
Man måste...

50
00:03:46,000 --> 00:03:49,000
Man måste
bedöma läget.

51
00:03:49,000 --> 00:03:52,000
Se!

52
00:03:53,000 --> 00:03:56,000
Titta!

53
00:03:57,000 --> 00:04:00,000
Se här vår
stridskarta!

54
00:04:00,000 --> 00:04:03,000
A, Volosatov!

55
00:04:03,000 --> 00:04:06,000
En före detta
officerare!

56
00:04:07,000 --> 00:04:10,000
En förtryckarlakej!

57
00:04:10,000 --> 00:04:13,000
Se här!

58
00:04:13,000 --> 00:04:16,000
Här anfaller
de vite.

59
00:04:16,000 --> 00:04:20,000
Här interventionstrupperna.

60
00:04:20,000 --> 00:04:25,000
På flankerna
kontrarevolutionen. Upproriska
stanitsor [kosackbyar].

61
00:04:25,000 --> 00:04:29,000
Vi är avskurna ifrån
Röda Arméns huvudstyrkor.

62
00:04:29,000 --> 00:04:34,000
Låt oss gemensamt bedöma
det operativa läget...

63
00:04:34,000 --> 00:04:37,000
...och kollektivt skall
vi fatta ett beslut.

64
00:04:37,000 --> 00:04:40,000
Talar jag inte
rätt, kamrater?

65
00:04:40,000 --> 00:04:44,000
- Kamrater för dig?!
- Drag åt fanders!
- Har du inte gått med axelklaffar?

66
00:04:44,000 --> 00:04:49,000
Har ni sett, så rälig han är?
Han avleder vår uppmärksamhet
liksom med en apa på marknad.

67
00:04:49,000 --> 00:04:52,000
- Han har sålt oss!
- Befälen har sålt oss!

68
00:04:52,000 --> 00:04:56,000
De schackrar om
våra bröder liksom
om ett eländigt kreatur!

69
00:04:56,000 --> 00:04:59,000
- Tig!
- Vad gläfser du om?

70
00:04:59,000 --> 00:05:03,000
Gå och lukta
en svart hanhund
under svansen!

71
00:05:03,000 --> 00:05:08,000
Det, Volosatov
sade, var inte det rätta.
Folket har glömt det.

72
00:05:08,000 --> 00:05:11,000
Ner med dem!

73
00:05:11,000 --> 00:05:15,000
Låt där inte bli
något igen utav de
förbannade missfostren!

74
00:05:15,000 --> 00:05:18,000
Åt djävulens
mor med dem!

75
00:05:20,000 --> 00:05:23,000
Ner med dem!

76
00:06:09,000 --> 00:06:12,000
Död!

77
00:06:12,000 --> 00:06:18,000
Ochrim, min son!

78
00:06:23,000 --> 00:06:28,000
Slavjanska stanitsan
har gjort uppror! Och
Poltavska! 

79
00:06:28,000 --> 00:06:32,000
Och Petrovska!
Och Stiblijevska!

80
00:06:32,000 --> 00:06:35,000
De vite kom.

81
00:06:35,000 --> 00:06:39,000
De hugger med sablar,
de skjuter, de hänger.

82
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Någon Sovjetmakt
är där ju inte!

83
00:06:42,000 --> 00:06:45,000
Officerare
och kulaker.

84
00:06:45,000 --> 00:06:48,000
De skonar ingen.

85
00:06:48,000 --> 00:06:53,000
Gummor, gubbar
och barn slår de ihjäl!

86
00:06:53,000 --> 00:06:58,000
För dem är alla
andra bolsjeviker.

87
00:06:58,000 --> 00:07:01,000
Och min son
högg de ner.

88
00:07:01,000 --> 00:07:04,000
Min son!

89
00:07:13,000 --> 00:07:18,000
Helige Gud, helige
starke, helige odödlige -
var oss nådig!

90
00:07:28,000 --> 00:07:31,000
Hörde ni?

91
00:07:31,000 --> 00:07:34,000
Såg ni?

92
00:07:34,000 --> 00:07:38,000
Där ser ni, kamrater.
Vi har ingenstans
att bli av.

93
00:07:38,000 --> 00:07:43,000
Framåt, bakåt -
allt är bara död.

94
00:07:43,000 --> 00:07:48,000
Vi har inte en
enda vakt, inte en
enda spaningstrupp.

95
00:07:48,000 --> 00:07:51,000
Varenda avdelning
är för sig själv.

96
00:07:51,000 --> 00:07:54,000
Vad är det för en?
Var kommer han ifrån?

97
00:07:54,000 --> 00:07:58,000
Mig, kamrater, känner ni.
Är jag då inte en av er?

98
00:07:58,000 --> 00:08:02,000
Har jag inte likadant burit
armodet och arbetsmödan
på min rygg liksom en oxe?

99
00:08:02,000 --> 00:08:05,000
Har jag inte plöjt
tillsammans med
er? Inte sått?

100
00:08:05,000 --> 00:08:09,000
Sant är
sant! Vår!

101
00:08:09,000 --> 00:08:12,000
Här, kamrater,
är vi inträngda.

102
00:08:12,000 --> 00:08:16,000
Men där
är Ryssland,
Moskva - Lenin!

103
00:08:16,000 --> 00:08:20,000
Jag vill säga:
Sovjetmakten har
inte gått under!

104
00:08:20,000 --> 00:08:25,000
Vi skall försvara den!
Och till tidsålderns ände,
om så behövs!

105
00:08:25,000 --> 00:08:28,000
Vi måste välja
en befälhavare.

106
00:08:28,000 --> 00:08:33,000
Alla åtskilda
avdelningar skall
samlas till en enda armé.

107
00:08:33,000 --> 00:08:39,000
Och befälhavaren skall
råda över liv och död.

108
00:08:39,000 --> 00:08:42,000
Och disciplinen
skall vara järnhård!

109
00:08:42,000 --> 00:08:45,000
Däri ligger
räddningen.

110
00:08:45,000 --> 00:08:51,000
Vi skall slå
oss igenom till våra
huvudstyrkor. Överens?

111
00:08:51,000 --> 00:08:54,000
Överens!
Överens!

112
00:08:54,000 --> 00:08:57,000
Gott! Då går
vi nu med det
samma till val.

113
00:08:57,000 --> 00:09:01,000
Vem väljer ni
till befälhavare?

114
00:09:01,000 --> 00:09:05,000
Kozjuch!
Kozjuch!
Kozjuch!

115
00:09:06,000 --> 00:09:09,000
Ner med
honom!

116
00:09:09,000 --> 00:09:12,000
Han har förrått
revolutionen!

117
00:09:12,000 --> 00:09:15,000
Kozjuch!

118
00:09:15,000 --> 00:09:20,000
[Förebilden till Kozjuch i
Serafimovitjs berättelse från 1924
är verklighetens E.I. Kovtiuch.]

119
00:09:20,000 --> 00:09:25,000
[E.I. Kovtiuch skrev senare
en bok om Järnströmmen
ur militär synvinkel:]

120
00:09:25,000 --> 00:09:30,000
[Е. Ковтюх: Железный поток
в военном изложении. (Statens
Militärförlag, Moskva 1935)]

121
00:09:32,000 --> 00:09:35,000
Hurra!

122
00:09:35,000 --> 00:09:41,000
För general Anton
Ivanovitj Denikin - hurra!

123
00:09:51,000 --> 00:09:57,000
Till Kubans befriare, de tappra
vita härskarornas anförare....

124
00:09:57,000 --> 00:10:03,000
...ifrån Jekaterinodars
tacksamma invånare.

125
00:10:06,000 --> 00:10:12,000
Röda Armén passerade kl. 8 på
morgonen Armavir och befinner
sig på oordnad reträtt åt Terek.

126
00:10:12,000 --> 00:10:15,000
På Taman har flera röda
avdelningar blivit skingrade.

127
00:10:15,000 --> 00:10:18,000
- Hur många är de?
- Tillsammans med flyktingar...

128
00:10:18,000 --> 00:10:24,000
...ifrån upproriska
kosackbyar: 50.000-60.000.
Fullkomligt inringade.

129
00:10:29,000 --> 00:10:32,000
Det räcker inte
att omringa dem.

130
00:10:32,000 --> 00:10:35,000
Man
måste...

131
00:10:36,000 --> 00:10:39,000
...förinta
dem.

132
00:10:39,000 --> 00:10:43,000
Skall ske. Vi ger general
Pokrovskij detta uppdrag.

133
00:10:52,000 --> 00:10:55,000
De vite kommer!
Officerare!

134
00:11:00,000 --> 00:11:03,000
Var är mitt
kompani?

135
00:11:06,000 --> 00:11:09,000
Var är mitt
kompani?

136
00:11:12,000 --> 00:11:15,000
Anka, kadetterna är nära!

137
00:11:15,000 --> 00:11:18,000
Kadetter och kadetter!
Vem sticker ifrån dem?

138
00:11:21,000 --> 00:11:24,000
Stick! Ni bara smiter.

139
00:11:24,000 --> 00:11:28,000
Vi skall
hugga ner dem.
Kom till mig!

140
00:11:29,000 --> 00:11:32,000
Hur skall du
klara av det?

141
00:11:34,000 --> 00:11:37,000
- Släpp!
- Jag släpper inte!

142
00:11:38,000 --> 00:11:41,000
Den är till
min avdelning!

143
00:11:41,000 --> 00:11:47,000
Jag har ju sagt:
befälhavarens order!
Den är till min!

144
00:11:48,000 --> 00:11:53,000
Stepan! Jag har
varit kulspruteskytt
på turkiska fronten.

145
00:11:53,000 --> 00:11:57,000
- Jag kan också, Kozjuch!
- »Kamrat befälhavare« heter det!

146
00:11:57,000 --> 00:12:03,000
- De valde mig oppe på höjden!
- Jaha, vad är där med det?!

147
00:12:05,000 --> 00:12:10,000
Tag med din avdelning
och Smirnjuks krigare på
backarna vid möllorna...

148
00:12:10,000 --> 00:12:15,000
...så ni hindrar kosackerna
ifrån att lyckas bryta
igenom till bron.

149
00:12:15,000 --> 00:12:18,000
Du skall inte lära
mig, Kozjuch!

150
00:12:18,000 --> 00:12:22,000
Jag för själv
befäl över min
egen avdelning!

151
00:12:22,000 --> 00:12:26,000
Jag befaller vänligt
med god avsikt!

152
00:12:26,000 --> 00:12:31,000
Vik tillbaka,
Kozjuch! Annars...

153
00:12:31,000 --> 00:12:34,000
Stepan!

154
00:12:34,000 --> 00:12:40,000
- Stepan, vad gör du?
- Hindra mig inte!

155
00:12:55,000 --> 00:13:00,000
- Är du vid liv?
- Ja. Jag bara satte mig.

156
00:13:01,000 --> 00:13:05,000
Huvudsaken, Stepan -
det är att inte släppa ut
kosackerna på bron...

157
00:13:05,000 --> 00:13:08,000
...innan vi är
komna över till
andra sidan Kuban.

158
00:13:08,000 --> 00:13:14,000
Spara på patronerna!
Närkamp bröst emot bröst,
om det blir nödvändigt!

159
00:13:14,000 --> 00:13:18,000
Som du sade,
Bezuglyj - du kan!

160
00:13:18,000 --> 00:13:21,000
Tag kulsprutan!

161
00:13:23,000 --> 00:13:26,000
Anka!

162
00:13:26,000 --> 00:13:30,000
Din hemgift - skall vi
inte ha den med?

163
00:13:30,000 --> 00:13:33,000
Var skall vi göra
av den, då?

164
00:13:40,000 --> 00:13:44,000
Men samovaren, då?!

165
00:13:59,000 --> 00:14:02,000
Anka!
Anka!

166
00:14:02,000 --> 00:14:05,000
A du, gamla gumma!

167
00:14:35,000 --> 00:14:40,000
Spara på patronerna!
Skjut inte utan order!

168
00:14:40,000 --> 00:14:43,000
Skjut inte
utan order!

169
00:14:44,000 --> 00:14:47,000
A, det var ett
gott brännevin!

170
00:14:47,000 --> 00:14:50,000
Nu räcker det!
Ge hit!

171
00:14:54,000 --> 00:14:57,000
Lämna något
till andra!

172
00:15:04,000 --> 00:15:10,000
Så fort vi träffar på de
röde, så skall jag prygla
dem med bara nävarna!

173
00:15:09,000 --> 00:15:12,000
Titta!
Titta!

174
00:15:13,000 --> 00:15:16,000
Vad är detta?!

175
00:15:16,000 --> 00:15:19,000
De har fått i sig...

176
00:15:19,000 --> 00:15:22,000
Om man kunde skaffa
sig något av det!

177
00:15:23,000 --> 00:15:26,000
Det luktar!

178
00:15:26,000 --> 00:15:29,000
Vilken doft!

179
00:15:29,000 --> 00:15:33,000
Jag skall
lukta på er!

180
00:15:39,000 --> 00:15:42,000
Titta!

181
00:15:42,000 --> 00:15:45,000
Det är ju
Chvomka!

182
00:15:47,000 --> 00:15:52,000
- A du, din skitte horunge!
- Vanjka! Är det du?!

183
00:15:52,000 --> 00:15:56,000
A du, gå till din
mor och göm dig
under kjolen!

184
00:15:56,000 --> 00:15:59,000
Vad har du
här att göra, din
stinkande hora?

185
00:15:59,000 --> 00:16:03,000
Har du givit dig i
lag med bolsjevikerna,
din barbukade bandit?!

186
00:16:03,000 --> 00:16:07,000
Vad?! Jag -
en bandit?!
Ha!

187
00:16:07,000 --> 00:16:11,000
Du då, din
förbannade
kulak?!

188
00:16:11,000 --> 00:16:15,000
Har inte din far
tillräckligt skinnat folket -
både levande och dött?!

189
00:16:15,000 --> 00:16:18,000
Och du är en
likadan spindel!

190
00:16:18,000 --> 00:16:22,000
- Vad? Är jag en spindel?!
- Du är en spindel!
- Du skall få!

191
00:16:24,000 --> 00:16:27,000
De slår
de våra!

192
00:16:28,000 --> 00:16:32,000
- Slå ner honom!
- Slå!
- Mannar, slå!

193
00:16:36,000 --> 00:16:40,000
- Vad är det, där hänne?!
- De är ifrån samma stanitsa.

194
00:16:40,000 --> 00:16:43,000
Samma gata
och hus vid sidan
om varandra.

195
00:16:43,000 --> 00:16:46,000
Din huggorm!
Har du diat vid
kulakens bröst?

196
00:16:46,000 --> 00:16:51,000
Och ni, era
utbördingar, vad har ni
gjort med vigvattnet...

197
00:16:51,000 --> 00:16:54,000
Djävla
bankande...

198
00:16:54,000 --> 00:16:57,000
Din hund!

199
00:16:57,000 --> 00:17:03,000
Är det du, Mikola? Varför
rider du av och an över mig
som på en gammal vallack?

200
00:17:03,000 --> 00:17:08,000
Är det du, Garaska?
Varför teg du? Jag trodde,
det var en röding!

201
00:17:08,000 --> 00:17:12,000
Ville ni åt
vår jord?! Det
sket sig!

202
00:17:12,000 --> 00:17:18,000
Tillbaka! Tillbaka, förbannade!
Kozjuch har givit order om
tillbakadragande till bron!

203
00:17:24,000 --> 00:17:27,000
Gå, hustru, gå!

204
00:17:40,000 --> 00:17:43,000
Var är mitt kompani?

205
00:17:44,000 --> 00:17:47,000
Var är mitt kompani?

206
00:18:29,000 --> 00:18:33,000
- De har avtågat.
- I morgon lägger vi ut pontoner.

207
00:18:33,000 --> 00:18:37,000
Vi skall upprätta ett
brohuvud och omringa
detta slödder...

208
00:18:37,000 --> 00:18:41,000
...samt förinta det.

209
00:19:16,000 --> 00:19:19,000
- Kasta loss repändan!
- Skall ske!

210
00:19:27,000 --> 00:19:32,000
Varför har de befordrat
Kozjuch till general? Eller
kommer officerstiderna igen?

211
00:19:32,000 --> 00:19:35,000
- Förbanne livegenskapstiden!
- Ända till gammelfarfar  i 7:e led! 

212
00:19:35,000 --> 00:19:39,000
Djärvt, kamrater, i takt
Смело товарищи, в ногу

213
00:19:39,000 --> 00:19:43,000
Vår kampanda stärkes i kampen
Духом окрепнеем в борьбе

214
00:19:50,000 --> 00:19:53,000
Vi måste
slå oss fram
till Rostov.

215
00:19:53,000 --> 00:19:56,000
Jag säger, att
man måste ta
Novorossijsk!

216
00:19:56,000 --> 00:20:01,000
Där är en enda
röra - tyskar, turkar,
mensjeviker och kadetter.

217
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
Vi måste
marschera till
Svjätoj Krest.

218
00:20:04,000 --> 00:20:07,000
Ljushuvud! Till
Svjätoj Krest utan
granater, utan patroner...

219
00:20:07,000 --> 00:20:11,000
Var skall vi
då bli av, kamrat
befälhavare?

220
00:20:12,000 --> 00:20:16,000
Vi slår
oss fram till
Bjeloretjenskaja.

221
00:20:16,000 --> 00:20:20,000
Var har
huvudstyrkorna tågat
hän ifrån Jekaterinodar?

222
00:20:26,000 --> 00:20:29,000
Nikolenko,
Artiomov! Hur...

223
00:20:29,000 --> 00:20:32,000
...är ni
komna hit ifrån
Jekaterinodar?

224
00:20:32,000 --> 00:20:35,000
Vägarna till
Bjeloretjenskaja
är stängda.

225
00:20:35,000 --> 00:20:38,000
I hälarna på vår
armé kom där massor
med kavalleri.

226
00:20:38,000 --> 00:20:41,000
Där var tre
generaler, som
förde an.

227
00:20:41,000 --> 00:20:45,000
Vi har hört det.
Hur skall vi nu slå oss
fram till huvudstyrkorna?

228
00:20:45,000 --> 00:20:48,000
Var är de där
huvudstyrkorna?

229
00:20:49,000 --> 00:20:52,000
Till Tichoretskaja!

230
00:20:53,000 --> 00:20:58,000
Till Tichoretskaja.
Genom de upproriska
stanitsorna?

231
00:20:58,000 --> 00:21:01,000
På vilket sätt?

232
00:21:02,000 --> 00:21:08,000
- Vi nedgör dem!
- Där är 1-2-3 hundrade kosacker!

233
00:21:08,000 --> 00:21:11,000
Skall vi nu knäcka
dem över knäna?

234
00:21:11,000 --> 00:21:17,000
Här är havet i
vägen. Här de vite.
Till höger bergen.

235
00:21:18,000 --> 00:21:21,000
En fälla.

236
00:21:21,000 --> 00:21:25,000
Vari ligger
räddningen?

237
00:21:25,000 --> 00:21:29,000
På grundval av militärt
kunnande och min egen
stridserfarenhet...

238
00:21:29,000 --> 00:21:33,000
...föreslår jag en
sådan disposition:

239
00:21:33,000 --> 00:21:37,000
Skapa ett
ringförsvar.

240
00:21:37,000 --> 00:21:43,000
Inte låta Pokrovskij ta sig
över till vänstra stranden...

241
00:21:43,000 --> 00:21:48,000
...för att upprätta
ett brohuvud och
förskansa sig.

242
00:21:48,000 --> 00:21:51,000
Fortsätt!
Fortsätt, Volosatov!

243
00:21:51,000 --> 00:21:55,000
Först och främst är det
nödvändigt att genomföra
en omorganisation.

244
00:21:55,000 --> 00:21:59,000
Skilja från armén
vagntåget med
flyktingar.

245
00:21:59,000 --> 00:22:03,000
De inskränker arméns
manöverutrymme. De binder
oss till händer och fötter.

246
00:22:03,000 --> 00:22:06,000
Skilja? Har
du familj?

247
00:22:06,000 --> 00:22:09,000
- Ja då.
- Var då?
- Långt bort.

248
00:22:09,000 --> 00:22:12,000
Vi har dem
här vid sidan
om oss!

249
00:22:12,000 --> 00:22:15,000
Varenda rödarmist
har mor, hustru,
barn här!

250
00:22:15,000 --> 00:22:19,000
Vänta, låt
honom förklara
dispositionen!

251
00:22:19,000 --> 00:22:23,000
Det är alldeles
otillåtligt att föra trupp
i ett sådant tillstånd.

252
00:22:23,000 --> 00:22:28,000
Det är tunnbindare,
timmermän - hantverkare,
som för befäl över avdelningarna.

253
00:22:28,000 --> 00:22:31,000
Här är
ingen disciplin.

254
00:22:31,000 --> 00:22:34,000
Har du hört, vad
som har försiggått i
Smirnjuks avdelning?

255
00:22:34,000 --> 00:22:38,000
Först skällde de och kosackerna
ut varandra, därefter sköt de på
varandra, sedan förbrödring...

256
00:22:38,000 --> 00:22:42,000
...och till sist
så slogs de med
knytnävarna.

257
00:22:42,000 --> 00:22:47,000
- Tala, tala!
- Så här.

258
00:22:47,000 --> 00:22:53,000
Samtidigt med aktivt
försvar är det nödvändigt
med en omorganisation.

259
00:22:54,000 --> 00:22:58,000
Är det
inte så,
Kozjuch?

260
00:23:02,000 --> 00:23:05,000
Jo, så
är det.

261
00:23:05,000 --> 00:23:11,000
Bara det, att vi skall
genomföra omorganiseringen
under marschen.

262
00:23:11,000 --> 00:23:17,000
Under marschen? Under marsch
reorganiserar man i reguljära
armén. Detta är en hop.

263
00:23:17,000 --> 00:23:20,000
Vem döper du till det? Det
är revolutionens krigare!

264
00:23:20,000 --> 00:23:23,000
Tig!

265
00:23:24,000 --> 00:23:30,000
Skall vi då sitta här
i ditt ringförsvar
och vänta?

266
00:23:33,000 --> 00:23:36,000
Pokrovskij.

267
00:23:36,000 --> 00:23:39,000
Han samlar styrkor,
sätter över floden och
hugger ner oss alla.

268
00:23:39,000 --> 00:23:44,000
Vad
föreslår
du då?

269
00:23:55,000 --> 00:24:00,000
Den är ingenting att bli arg
för, vår ovetenhet. Man samlar
vett, så länge man krigar.

270
00:24:00,000 --> 00:24:04,000
Det är mycket i
militärvetenskapen,
som inte är förutsett.

271
00:24:04,000 --> 00:24:07,000
Vad föreslår du,
befälhavare?

272
00:24:10,000 --> 00:24:13,000
Hör här:

273
00:24:13,000 --> 00:24:19,000
Vi måste gå. Gå, gå,
gå till förening med
huvudstyrkorna.

274
00:24:19,000 --> 00:24:23,000
Hastigt och överraskande
kringgå Novorossijsk utan
någon enda skottlossning.

275
00:24:23,000 --> 00:24:26,000
Särskilt inte skjuta!

276
00:24:26,000 --> 00:24:30,000
Sedan längs
havsstranden
till Tuapse.

277
00:24:30,000 --> 00:24:34,000
Här är bergen, där är
havet - där kan Denikins
trupper inte manövrera!

278
00:24:34,000 --> 00:24:40,000
Och från Tuapse
över bergsryggarna till
Armavir och de våra.

279
00:24:40,000 --> 00:24:46,000
- Igenom ett pass?
- På en bergsstig?
- Kommer vi igenom?

280
00:24:46,000 --> 00:24:52,000
Någon annan väg har vi inte.
Inte du eller någon annan. Själve
Gud har inte viskat den till oss.

281
00:24:52,000 --> 00:24:56,000
Jaha. När
skall vi anträda
marschen?

282
00:24:56,000 --> 00:24:59,000
Omedelbart.

283
00:25:06,000 --> 00:25:11,000
Å, så stora
bubblor, du
blåser!

284
00:25:11,000 --> 00:25:15,000
Du skall bli
en stor man.

285
00:25:15,000 --> 00:25:21,000
Men din lilla mor
skall bli gammal
och tandlös.

286
00:25:21,000 --> 00:25:25,000
Å, så arg...

287
00:25:26,000 --> 00:25:30,000
Stepan, gå
med din son
ett tag.

288
00:25:30,000 --> 00:25:34,000
Kom till mig,
min lille påg.

289
00:25:34,000 --> 00:25:38,000
Det är inte
lönt att öda tid
på kärringar.

290
00:25:38,000 --> 00:25:44,000
Först skall vi ut i kriget.
Sedan skall vi arbeta, du
och jag tillsammans.

291
00:25:44,000 --> 00:25:47,000
Bruka jorden.

292
00:25:47,000 --> 00:25:50,000
- Men vad var det?
- Åt havet.

293
00:25:53,000 --> 00:25:59,000
- Anka! Kom här!
- Alla avtågar.

294
00:26:00,000 --> 00:26:04,000
- Anka! Kom och ge mig en kyss!
- Vad är det, du säger?!

295
00:26:04,000 --> 00:26:08,000
Ge mig en kyss!
Bara en enda!

296
00:26:08,000 --> 00:26:11,000
Nattuggla!

297
00:26:11,000 --> 00:26:16,000
Vad är det för larm?
Vad är det för en?
Är det du?

298
00:26:16,000 --> 00:26:22,000
Vad är det fråga om?
Var skall vi nu hän? Vi har
lämnat hus, får, ko, samovar.

299
00:26:22,000 --> 00:26:25,000
Vilken
samovar,
det var!

300
00:26:29,000 --> 00:26:32,000
Tvi!

301
00:27:40,000 --> 00:27:46,000
Vem har
tillåtit rast?
Opp och stå!

302
00:27:56,000 --> 00:27:59,000
Stå opp!
Stå opp!

303
00:28:01,000 --> 00:28:05,000
Var är mitt
kompani?

304
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Vi måste gå fortare!
Högsta fart! Så att inte
Pokrovskij kommer ifatt.

305
00:28:24,000 --> 00:28:28,000
Men hos oss går
de alla för sig själv
efter eget huvud...

306
00:28:28,000 --> 00:28:31,000
...liksom på
permission.

307
00:28:31,000 --> 00:28:37,000
Vi samlar partiföreträdare
för enheterna och talar om
det på vårt eget sätt.

308
00:28:37,000 --> 00:28:42,000
Ser du, Nikolenko, det
betyder organisation.

309
00:28:42,000 --> 00:28:45,000
Men vad
tänkte du?

310
00:28:45,000 --> 00:28:50,000
Enligt
den politiska
ABC-boken...

311
00:28:50,000 --> 00:28:53,000
Du skall inte skoja om
den politiska ABC-boken.

312
00:28:53,000 --> 00:28:56,000
Den innehåller alla
36 bokstäverna.

313
00:28:56,000 --> 00:29:00,000
Där är i boken sådana
ord, liksom svampar...

314
00:29:00,000 --> 00:29:04,000
...anarki, disciplin, tro.

315
00:29:04,000 --> 00:29:07,000
Vad vill du
komma fram
till, Kozjuch?

316
00:29:09,000 --> 00:29:15,000
Där är för litet bröd. Här
är bara munnar, munnar -
och brödet räcker inte.

317
00:29:15,000 --> 00:29:21,000
Skall de komma igen till
oss liksom en mur - de,
som sänker tron?

318
00:29:22,000 --> 00:29:26,000
Hur skall man
hejda anarkin?

319
00:29:26,000 --> 00:29:30,000
Där ser
du själv!

320
00:29:36,000 --> 00:29:39,000
- Matroser!
- Nej, madrasshjältar!

321
00:29:39,000 --> 00:29:44,000
Anarkister!
Förväxla dem inte med
revolutionära sjömän!

322
00:29:46,000 --> 00:29:50,000
Vem skjuter
med kanon där?

323
00:29:58,000 --> 00:30:04,000
Halt! Halt!
Skjut inte!

324
00:30:04,000 --> 00:30:09,000
- Var är ert befäl?
- Han med skägget.

325
00:30:09,000 --> 00:30:12,000
Vad menar du med att
skjuta på dina egna?

326
00:30:12,000 --> 00:30:15,000
Vem är du?

327
00:30:15,000 --> 00:30:18,000
Kozjuch. Befälhavare
över Tamankolonnen.

328
00:30:18,000 --> 00:30:22,000
Smolokurov. Befälhavare
över matrosregementet.

329
00:30:22,000 --> 00:30:25,000
Nu går
vi över till
det viktiga.

330
00:30:25,000 --> 00:30:29,000
Skulle det verkligen
vara viktigt att skjuta
på sina egna?

331
00:30:29,000 --> 00:30:33,000
Du blev rädd.
Vi siktade inte
för att träffa.

332
00:30:33,000 --> 00:30:37,000
Varför
öppnade
du eld?

333
00:30:37,000 --> 00:30:41,000
För att hejda
er folkhop. Var för
ni hän zigenarlägret?

334
00:30:41,000 --> 00:30:44,000
Vi går ur
inringningen.

335
00:30:44,000 --> 00:30:47,000
Kort sagt:
du sticker.

336
00:30:47,000 --> 00:30:50,000
Jag genomför en
marschmanöver.

337
00:30:50,000 --> 00:30:54,000
»Marschmanöver«!
Du flyr!

338
00:31:18,000 --> 00:31:22,000
En hälsning till
Svarta havets hjälte!

339
00:31:22,000 --> 00:31:25,000
Ifrån vem?

340
00:31:27,000 --> 00:31:33,000
Ifrån de sant
revolutionäre i
Östersjöflottan.

341
00:31:54,000 --> 00:31:57,000
Lägg av!

342
00:31:57,000 --> 00:32:00,000
En sådan flotta
är en skam!

343
00:32:20,000 --> 00:32:26,000
Vad är det för röta, du
har tagit med i din kolonn,
kamrat - befälhavare?!

344
00:32:26,000 --> 00:32:32,000
Och du sticker! Man
måste försvara sig med
heder och inte fly.

345
00:32:32,000 --> 00:32:36,000
Försvara sig -
var och hur?

346
00:32:36,000 --> 00:32:40,000
Inta en höjd, som
behärskar slagfältet,
och ta strid.

347
00:32:40,000 --> 00:32:45,000
- Sådant är spelet.
- Nej. Det spelet förlorar vi.

348
00:32:45,000 --> 00:32:49,000
Samla ditt regemente
och gå med oss.

349
00:32:49,000 --> 00:32:52,000
Förblir du ensam,
faller du igenom.

350
00:32:52,000 --> 00:32:58,000
Skicka vidare
genom kolonnen:
fortsätt förflyttningen!

351
00:33:38,000 --> 00:33:41,000
Se! Havet!

352
00:33:41,000 --> 00:33:47,000
- Och där är en stad.
- Novorossijsk.

353
00:34:04,000 --> 00:34:07,000
Vad är
det för ett
strykjärn?

354
00:34:07,000 --> 00:34:10,000
A du,
din bonde!

355
00:34:10,000 --> 00:34:16,000
Det är en
tysk dreadnought.
»Goeben« heter den.

356
00:34:16,000 --> 00:34:19,000
Ändå ser den ut
som ett strykjärn.

357
00:34:19,000 --> 00:34:22,000
Strykjärn!

358
00:34:22,000 --> 00:34:28,000
När den bestryker med
sina 12-tummare - då kan
ni kamma er, fårskallar!

359
00:34:46,000 --> 00:34:50,000
Min lilla
blomma!

360
00:34:52,000 --> 00:34:57,000
Låt mig kyssa
varenda finger!

361
00:35:42,000 --> 00:35:47,000
Bedrövelse!
Vilken djävul ville
åt vår häst?!

362
00:35:48,000 --> 00:35:53,000
Det är ifrån den tyske
ångbåten. Vad väntade
du dig av tysken?!

363
00:37:38,000 --> 00:37:42,000
Lämna det
ifrån dig! Vi
måste gå.

364
00:37:48,000 --> 00:37:51,000
Nå...

365
00:37:51,000 --> 00:37:55,000
Kära lilla hjärtat...
Lämna det ifrån
dig, då!

366
00:37:55,000 --> 00:38:01,000
- Det går inte an så!
- Sch... han sover...

367
00:38:04,000 --> 00:38:10,000
Sicken kär
glytt - så klok
och förståndig...

368
00:38:12,000 --> 00:38:18,000
Lämna det ifrån
dig, kära hjärtat! Lämna
det! Han är ju död...

369
00:38:18,000 --> 00:38:24,000
Vi skall begrava
det. Så får du gråta.
Varför gråter du inte?

370
00:38:33,000 --> 00:38:39,000
Stepan! Stepan! Stepan!
Han finns ju inte mer...

371
00:38:39,000 --> 00:38:42,000
Är inte mer
till, Stepan!

372
00:38:50,000 --> 00:38:53,000
Eld!

373
00:38:53,000 --> 00:38:56,000
Ladda!

374
00:38:56,000 --> 00:38:59,000
Eld!
Ladda!

375
00:39:00,000 --> 00:39:03,000
Bezuglyj!
Upphör!

376
00:39:03,000 --> 00:39:06,000
Eld!

377
00:39:06,000 --> 00:39:10,000
Vad är där med dig?!
Vet du inte om ordern?
Viktigt att inte skjuta!

378
00:39:10,000 --> 00:39:13,000
Eld!

379
00:39:13,000 --> 00:39:16,000
Stepan!

380
00:39:17,000 --> 00:39:20,000
Stepan!

381
00:39:22,000 --> 00:39:25,000
Stepan!

382
00:39:42,000 --> 00:39:47,000
Vem var det, där
öppnade eld emot
pansarskeppet?

383
00:39:51,000 --> 00:39:54,000
Stepan Bezuglyj.

384
00:39:54,000 --> 00:39:57,000
Åter ordervägran.

385
00:39:58,000 --> 00:40:01,000
Min son...

386
00:40:02,000 --> 00:40:06,000
...med en
granatskärva...
...dödade de...

387
00:40:07,000 --> 00:40:11,000
Du skulle ha
underordnat dig.

388
00:40:11,000 --> 00:40:17,000
Om var och en ger efter för sitt
ursinne eller sitt medlidande eller
sin hämnd - då går alla under.

389
00:40:17,000 --> 00:40:20,000
Soldaterna är helt
slutkörda, Kozjuch.

390
00:40:20,000 --> 00:40:23,000
Jag har också en
enhet. De reser sig
inte opp nu.

391
00:40:23,000 --> 00:40:26,000
De kom fram
och lade sig ner
liksom döda.

392
00:40:26,000 --> 00:40:30,000
- Sådana marscher är svåra.
- Och ingenting att äta.

393
00:40:30,000 --> 00:40:33,000
Kosackerna bryter
fram igenom klyftorna.

394
00:40:33,000 --> 00:40:36,000
Vilken minut som helst
kan de hugga ner alla!

395
00:40:36,000 --> 00:40:41,000
Bakåt undergång
och framåt undergång.

396
00:40:49,000 --> 00:40:55,000
Kommissarier och
företrädare för enheterna
inställer sig på er kallelse.

397
00:40:56,000 --> 00:41:00,000
Ingen mer som har
några upplysningar?

398
00:41:00,000 --> 00:41:03,000
Jag har också
en ljusstump.

399
00:41:08,000 --> 00:41:11,000
Vi måste
skynda oss,
kamrater!

400
00:41:11,000 --> 00:41:16,000
Vi måste förflytta oss
med språng. Inte sova,
inte dricka, inte äta.

401
00:41:16,000 --> 00:41:22,000
Bara gå, gå,
gå av alla krafter.
Däri ligger räddningen.

402
00:41:22,000 --> 00:41:28,000
Men order verkställes
icke. En del har inte lust till att
underordna sig revolutionen.

403
00:41:28,000 --> 00:41:34,000
Andra sprider
anarki. Några tredje tar
självsvåldigt rast....

404
00:41:34,000 --> 00:41:37,000
...och bryter
marschens
tempo.

405
00:41:37,000 --> 00:41:43,000
Ni får välja er en
annan befälhavare.
Jag avsäger mig.

406
00:41:43,000 --> 00:41:47,000
- Hur kan det vara så, Kozjuch?
- Vi valde ju dig oppe på backen!

407
00:41:47,000 --> 00:41:51,000
Det är bara du med
din energi och rådighet,
som kan anföra armén.

408
00:41:51,000 --> 00:41:55,000
Jag hoppas, detta
är alla kamraters
mening!

409
00:41:55,000 --> 00:41:58,000
Sant!

410
00:41:59,000 --> 00:42:05,000
Här gäller inte »en
för alla och alla för en«.
Det gör det inte.

411
00:42:06,000 --> 00:42:12,000
Jag föreslår för
uraktlåtenhet att
verkställa order...

412
00:42:12,000 --> 00:42:16,000
...arkebusering.

413
00:42:30,000 --> 00:42:36,000
På ett tvunget villkor:
att alla vi befäl skriver
under på det.

414
00:42:38,000 --> 00:42:41,000
Det är ju väldigt
kanslimässigt med
underskrifter.

415
00:42:41,000 --> 00:42:44,000
Varför skriva under?

416
00:42:44,000 --> 00:42:47,000
- Så är det ju alltid!
- Men varför?

417
00:42:47,000 --> 00:42:50,000
Mannar, hur
tänker ni?

418
00:42:50,000 --> 00:42:54,000
För arkebusering!

419
00:42:54,000 --> 00:42:57,000
- Vi skriver alla under!
- Döden!

420
00:42:57,000 --> 00:43:00,000
Skjut de hundsönerna!

421
00:43:00,000 --> 00:43:04,000
Om det är befäl eller
meniga - likadant!

422
00:43:04,000 --> 00:43:09,000
För uraktlåtenhet
att verkställa order -
arkebusering!

423
00:43:09,000 --> 00:43:13,000
Gott, kamrater.

424
00:43:13,000 --> 00:43:19,000
Du, som är kanslist,
har väl bättre handstil.
Skriv ett papper.

425
00:43:24,000 --> 00:43:30,000
Envar, som bryter
emot disciplinen...

426
00:43:30,000 --> 00:43:36,000
...oavsett om
det är ett befäl
eller en menig...

427
00:43:36,000 --> 00:43:39,000
...straffas
strängt...

428
00:43:39,000 --> 00:43:42,000
Skriv, skriv!

429
00:43:42,000 --> 00:43:47,000
...för den allra
minsta uraktlåtenhet
att verkställa order...

430
00:43:47,000 --> 00:43:51,000
...eller för invändningar...

431
00:43:51,000 --> 00:43:57,000
...med arkebusering
utan rättegång.

432
00:44:00,000 --> 00:44:04,000
Skriv under texten!

433
00:44:25,000 --> 00:44:31,000
Oaktat våra avdelningars
självuppoffrande insatser...

434
00:44:31,000 --> 00:44:37,000
...lyckades denna hord bryta
inringningen och avtåga.

435
00:44:37,000 --> 00:44:40,000
En hord.

436
00:44:42,000 --> 00:44:48,000
Den mongoliska horden,
general, var i militärt avseende
förträffligt organiserad.

437
00:44:49,000 --> 00:44:55,000
Men den fiende, vi har att
göra med, är ryssar - därmed vida
farligare och mer komplicerade...

438
00:44:55,000 --> 00:44:59,000
...för oss ryssar.

439
00:45:20,000 --> 00:45:26,000
Vi har nyss fått ett
telegram. Kozjuchs trupper
närmar sig Tuapse.

440
00:45:26,000 --> 00:45:31,000
Hans väg igenom
bergspasset är det georgiska
enheter, som täcker.

441
00:45:31,000 --> 00:45:36,000
- Ja.
- Utmärkt.

442
00:47:05,000 --> 00:47:11,000
Oppe på backen står
där två skönheter och
deras kjolar är korta.

443
00:47:14,000 --> 00:47:18,000
Vi kan inte vända
om. Där är bara en
väg - landsvägen.

444
00:47:18,000 --> 00:47:21,000
Och där
är döden.

445
00:47:21,000 --> 00:47:24,000
Där är död även vid
sidan om vägen. Var
skulle man ta sig ner?

446
00:47:24,000 --> 00:47:27,000
Inte en gång
fåglarna kan ta
sig igenom.

447
00:47:27,000 --> 00:47:30,000
På fåglar är det
vingarna, som är
det huvudsakligaste...

448
00:47:30,000 --> 00:47:35,000
...men på
människan är
det huvudet.

449
00:47:41,000 --> 00:47:44,000
Prichodko!

450
00:47:51,000 --> 00:47:54,000
Du går ut
på spaning.

451
00:47:54,000 --> 00:47:57,000
Tag 2
krigare
med dig.

452
00:47:57,000 --> 00:48:02,000
Tag dig in bak
de vites linjer och
skaffa en »tunga«.

453
00:48:02,000 --> 00:48:07,000
Där kanske
är en omväg
runtenom.

454
00:48:08,000 --> 00:48:12,000
- Gå!
- Skall ske!

455
00:49:20,000 --> 00:49:24,000
Honom skall
vi inte döda.

456
00:49:37,000 --> 00:49:40,000
Följ mig!
Ge er!

457
00:50:25,000 --> 00:50:31,000
Vi behåller dig levande,
så du kan visa vår trupp
vägen till passet.

458
00:50:31,000 --> 00:50:34,000
En omväg
runtenom.

459
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Men du skall ha klart för dig,
att du skall visa oss vägen
för att bevara ditt feta liv.

460
00:50:40,000 --> 00:50:46,000
Jag är inte fet.
Jag är en hederlig,
olycklig människa.

461
00:50:46,000 --> 00:50:50,000
Var så goda,
jag skall föra
er till passet.

462
00:50:50,000 --> 00:50:54,000
Jag steker ett
eller annat lamm
och säljer en säck vin...

463
00:50:54,000 --> 00:50:59,000
...men mig kan
varenda hyndas
son slå på truten.

464
00:51:00,000 --> 00:51:03,000
Det är tid.

465
00:51:03,000 --> 00:51:07,000
Jag tar vin
med, i fall man
blir törstig.

466
00:51:07,000 --> 00:51:10,000
Gå nu
med dig.

467
00:51:48,000 --> 00:51:51,000
Jag är en hederlig,
olycklig människa.
Jag steker något...

468
00:51:51,000 --> 00:51:54,000
- Du steker något lamm.
- Ja, och säljer...

469
00:51:54,000 --> 00:51:58,000
- Och säljer någon säck vin.
- Ja.

470
00:52:01,000 --> 00:52:05,000
Jag säljer
någon säck vin, och
varenda hyndas son...

471
00:52:05,000 --> 00:52:09,000
Och varenda
hyndas son kan
slå dig på truten.

472
00:52:10,000 --> 00:52:16,000
Jag är hederlig.
Och en öppen
människa. Ja.

473
00:52:16,000 --> 00:52:19,000
Nu går du.

474
00:52:50,000 --> 00:52:54,000
Har den
förhäxat dig?

475
00:52:56,000 --> 00:53:02,000
Om spaningen
kunde hitta en omväg
runtenom. Ett pass.

476
00:53:08,000 --> 00:53:13,000
- Sover du?
- Nej.

477
00:53:14,000 --> 00:53:18,000
- Jag ser.
- Vad ser du?

478
00:53:19,000 --> 00:53:22,000
Vad?

479
00:53:22,000 --> 00:53:27,000
Berg, klyftor...
...Tuapse ser jag.

480
00:53:29,000 --> 00:53:33,000
Du borde
sova litet.

481
00:53:57,000 --> 00:54:02,000
Tillåt mig anmäla,
kamrat befälhavare: se,
vi har fört med oss hit...

482
00:54:02,000 --> 00:54:05,000
Vem är det?

483
00:54:05,000 --> 00:54:09,000
Öä, »tungan«.
En krögare.

484
00:54:09,000 --> 00:54:14,000
Jag är en
hederlig och
öppen människa.

485
00:54:14,000 --> 00:54:17,000
Gott.

486
00:54:17,000 --> 00:54:21,000
En omväg
runtenom igenom ett
pass - känner du till det?

487
00:54:21,000 --> 00:54:24,000
En väg?

488
00:54:25,000 --> 00:54:29,000
Det känner jag inte till.
Det jag inte vet, det
känner jag inte till.

489
00:54:29,000 --> 00:54:33,000
- Det vet du!
- Det visste du innan!

490
00:54:33,000 --> 00:54:36,000
Du var införstådd
med att föra oss dit!

491
00:54:37,000 --> 00:54:40,000
Är där någon väg
runtenom? Inte?

492
00:54:40,000 --> 00:54:45,000
Ärligt talat - jag vet
inte om en sådan väg.

493
00:54:47,000 --> 00:54:50,000
Gångstigar vet jag.

494
00:54:50,000 --> 00:54:54,000
En häst kan trampa igenom.
Igelkottar kan trampa igenom.
Ett vildsvin kan trampa igenom.

495
00:54:54,000 --> 00:54:59,000
- Kan kavalleriet ta sig igenom?
- Ja, om en häst kan. Jag för er.

496
00:54:59,000 --> 00:55:03,000
- Prichodko! Kalla in befälen!
- Skall ske!

497
00:55:03,000 --> 00:55:07,000
Tusen kan jag föra igenom.
Tiotusen kan jag föra igenom.

498
00:55:07,000 --> 00:55:11,000
Jag ber, kamrat
överbefälhavare...

499
00:55:11,000 --> 00:55:16,000
...skall vi inte
dricka av vinet?

500
00:55:16,000 --> 00:55:20,000
Även det går. Ge
oss muggar, Glasja!

501
00:55:22,000 --> 00:55:25,000
Vad nu?

502
00:55:25,000 --> 00:55:28,000
Uj, uj, uj, uj...

503
00:55:28,000 --> 00:55:33,000
Den var ju stram
som en sten!

504
00:55:40,000 --> 00:55:43,000
»Var är mitt
kompani«?...

505
00:55:43,000 --> 00:55:46,000
Andas!

506
00:55:47,000 --> 00:55:52,000
Måtte käften vridas ur led på mig,
om jag ljuger - vi inte ens nosade
på den förbannade drycken!

507
00:55:52,000 --> 00:55:55,000
Låt min
mustasch bli
till tarmar!

508
00:55:55,000 --> 00:56:00,000
Där var skogsluft,
och vi andades in den.

509
00:56:00,000 --> 00:56:03,000
Andas!

510
00:56:03,000 --> 00:56:06,000
Nå?!

511
00:56:09,000 --> 00:56:15,000
- Inte in i dig själv; andas på mig!
- Det är bara skogsdoft...

512
00:56:16,000 --> 00:56:20,000
Ni skall få
rättfärdiga er!
Jag skall ge er...

513
00:56:20,000 --> 00:56:23,000
...för skogsdoft!
Gå!

514
00:56:38,000 --> 00:56:42,000
Så här blir
det, kamrater!

515
00:56:44,000 --> 00:56:50,000
Kavalleriet tar en
omväg. Det slår till
emot de vite i ryggen.

516
00:56:50,000 --> 00:56:53,000
Ni visar
dem vägen!

517
00:56:53,000 --> 00:56:56,000
Slår till
i ryggen,
skall ske!

518
00:56:56,000 --> 00:57:02,000
Tre regementen - ditt, Markijan,
Bezuglovs, Artiomovs - gör sig
redo för frontalangrepp.

519
00:57:02,000 --> 00:57:05,000
Skall verkställas,
kamrat Kozjuch!

520
00:57:05,000 --> 00:57:09,000
Frontalangrepp?
På lutande klippor?

521
00:57:09,000 --> 00:57:12,000
Jag leder det.

522
00:57:12,000 --> 00:57:15,000
Där är 16
artilleripjäser,
kulsprutor.

523
00:57:15,000 --> 00:57:20,000
Men vi har
varken patroner
eller granater.

524
00:57:21,000 --> 00:57:24,000
Vi behöver
endast våra
bara nävar.

525
00:57:24,000 --> 00:57:27,000
Vi har
inget att
välja på.

526
00:57:27,000 --> 00:57:30,000
Men om
alla liksom
en man...

527
00:57:30,000 --> 00:57:34,000
Om vi alla
slår till som
en man...

528
00:57:34,000 --> 00:57:37,000
...så blir
vägen öppnad
till Tuapse.

529
00:57:37,000 --> 00:57:40,000
Liksom en!

530
00:58:20,000 --> 00:58:25,000
 ...och på
backen står där
två skönheter...

531
00:58:26,000 --> 00:58:30,000
...deras kjolar
är korta...

532
00:58:30,000 --> 00:58:33,000
...kjolar... ...korta...

533
00:58:52,000 --> 00:58:57,000
...oppe på backen är
där två skönheter och
deras kjolar är korta...

534
00:58:57,000 --> 00:59:00,000
...kjolar korta...

535
01:01:48,000 --> 01:01:54,000
Leve Röda Armén!

536
01:01:58,000 --> 01:02:02,000
Vi har beslagtagit
en stor överstes
automobil.

537
01:02:02,000 --> 01:02:05,000
Gott, mannar, gott!

538
01:02:05,000 --> 01:02:11,000
Se där, bröder! Inför er har
ni en enorm rikedom, som är
skapad av arbetarhänder.

539
01:02:11,000 --> 01:02:14,000
Allt detta
tillhör er.

540
01:02:14,000 --> 01:02:17,000
- Rätt!
- Vi har kämpat för det!

541
01:02:17,000 --> 01:02:23,000
Det är ni,
som är ägarna -
tag för er!

542
01:02:31,000 --> 01:02:37,000
Kamrat befäl!
Får inte vi också ta
affärer med storm, vad?

543
01:02:37,000 --> 01:02:43,000
Jo, då. För
det blod, som har
utgjutits i striden.

544
01:02:43,000 --> 01:02:46,000
Mannar,
följ mig!

545
01:02:56,000 --> 01:03:02,000
- Tag ifrån den hyllan!
- Häråt, bröder!
- Full fart framåt!

546
01:03:10,000 --> 01:03:14,000
Samla byte, bonde!

547
01:03:22,000 --> 01:03:26,000
Jag behöver en
kavaj. Och byxor.

548
01:03:26,000 --> 01:03:32,000
Underverk! Är
byxorna inga byxor?
Tunna är de då.

549
01:03:50,000 --> 01:03:56,000
Tillbaka!
Tillbaka!
Tillbaka!

550
01:04:06,000 --> 01:04:11,000
Du är truppbefäl -
och du har tillåtit
sådant!

551
01:04:11,000 --> 01:04:14,000
Vad kallas detta?

552
01:04:15,000 --> 01:04:18,000
Hur?

553
01:04:18,000 --> 01:04:23,000
Det kallas för
re-kvi-si-tion.

554
01:04:23,000 --> 01:04:26,000
Det medgives i
vartenda krig.

555
01:04:26,000 --> 01:04:31,000
Du är ju officerare.
Stabsofficerare. Petnoga
till på köpet.

556
01:04:31,000 --> 01:04:36,000
Varmed
rättfärdigar
du dig?

557
01:04:36,000 --> 01:04:39,000
Varmed?

558
01:04:39,000 --> 01:04:43,000
Varmed?
Alltid, redan på
fornslavisk tid...

559
01:04:43,000 --> 01:04:48,000
...tog segrarnas
trupper krigsbyte i
fiendens städer.

560
01:04:48,000 --> 01:04:52,000
I 2-3 dagar.
Talar jag rätt,
kamrater?

561
01:04:52,000 --> 01:04:55,000
Nå, självklart.

562
01:05:07,000 --> 01:05:10,000
Rättning!

563
01:05:11,000 --> 01:05:14,000
Giv - akt!

564
01:05:35,000 --> 01:05:39,000
Vi är en
revolutionär
armé.

565
01:05:39,000 --> 01:05:45,000
Vi kämpar för våra barn
och hustrur. För våra gamla
mödrar, för fäderna.

566
01:05:45,000 --> 01:05:49,000
För revolutionen!
För jorden!

567
01:05:50,000 --> 01:05:54,000
Men jorden, vem
har givit oss den?

568
01:05:54,000 --> 01:05:57,000
Vem har
givit oss den?

569
01:05:57,000 --> 01:06:01,000
Sovjetmakten!

570
01:06:01,000 --> 01:06:04,000
Men vad
har ni gjort?

571
01:06:04,000 --> 01:06:07,000
Ni har
blivit rövare!

572
01:06:07,000 --> 01:06:10,000
Ni har gått på
plundringståg.

573
01:06:12,000 --> 01:06:18,000
25 rapp till var
och en, som har
tagit ens en tråd!

574
01:06:19,000 --> 01:06:25,000
De, som har deltagit i
plundringen: 2 steg
framåt - marsch!

575
01:06:30,000 --> 01:06:35,000
Lägg ner på
marken det,
ni har tagit!

576
01:06:42,000 --> 01:06:46,000
På marken,
så att man
ser dig!

577
01:07:02,000 --> 01:07:05,000
Lägg dig ner!

578
01:07:11,000 --> 01:07:15,000
Lägg er ner,
samtliga!

579
01:08:17,000 --> 01:08:20,000
Upphör!

580
01:08:20,000 --> 01:08:23,000
Stå opp!

581
01:08:29,000 --> 01:08:32,000
Volosatov!

582
01:08:37,000 --> 01:08:42,000
Kände du till ordern om
att skydda egendom och
inte störa invånarna?

583
01:08:42,000 --> 01:08:45,000
Kände du
till den?

584
01:08:45,000 --> 01:08:49,000
- Du tillät plundring!
- Men jag har ju förklarat...

585
01:08:49,000 --> 01:08:55,000
Artiomov! Tag
fram listan med
underskrifter.

586
01:09:01,000 --> 01:09:04,000
Läs!

587
01:09:05,000 --> 01:09:11,000
- Men varför?
- Läs! För alla!

588
01:09:18,000 --> 01:09:24,000
»Envar, som
bryter emot disciplinen,
befäl eller menig«...

589
01:09:24,000 --> 01:09:30,000
...»straffas strängt«...

590
01:09:30,000 --> 01:09:34,000
...»för den allra
minsta uraktlåtenhet
att verkställa order«...

591
01:09:34,000 --> 01:09:37,000
...»eller för
invändningar«...

592
01:09:37,000 --> 01:09:41,000
...»till arkebusering
utan rättegång.«

593
01:09:41,000 --> 01:09:45,000
Är det din underskrift?
Ja, den är din.

594
01:09:45,000 --> 01:09:49,000
Vad menar ni?!

595
01:09:55,000 --> 01:09:59,000
För uraktlåtenhet
att verkställa order...

596
01:09:59,000 --> 01:10:02,000
...och för efterlåtenhet
gentemot plundring...

597
01:10:02,000 --> 01:10:06,000
...skall befälet
Volosatov...

598
01:10:10,000 --> 01:10:14,000
...degraderas
till menig.

599
01:10:24,000 --> 01:10:28,000
Jag råder er
att inte oroa er,
mina herrar.

600
01:10:28,000 --> 01:10:31,000
Det misslyckades
på Taman - jaha...

601
01:10:31,000 --> 01:10:36,000
...men vi skall driva ut
dem ur bergens skydd
till Kubans slätter.

602
01:10:36,000 --> 01:10:39,000
Och där,
general?

603
01:10:40,000 --> 01:10:45,000
Där - på öppna
fältet - skall vi göra
slut på dem.

604
01:10:45,000 --> 01:10:49,000
Och sedan
även de rödes
11:e armé.

605
01:10:49,000 --> 01:10:54,000
Och sedan -
med Guds
hjälp...

606
01:10:54,000 --> 01:10:57,000
...till Moskva.

607
01:11:00,000 --> 01:11:06,000
Jag har beslutat föra
över era trupper, general,
till Majkopområdet. Punkt.

608
01:11:06,000 --> 01:11:12,000
Efter att Kozjuchs
avdelningar har tagit sig
över bergen genom ett pass...

609
01:11:12,000 --> 01:11:18,000
...kommer de ut på
Kubanslätten och hamnar
rätt i era armar.

610
01:11:18,000 --> 01:11:24,000
Ni kan förlita er på
mig, Anton Ivanovitj...

611
01:11:25,000 --> 01:11:31,000
...denna gång
skall jag förinta dem.

612
01:11:31,000 --> 01:11:37,000
Herre, fräls och
var nådig det Heliga
Rus, rädda oss.

613
01:11:37,000 --> 01:11:43,000
Skänk de vita
härskaror seger - gör
ett under, Herre!

614
01:11:43,000 --> 01:11:46,000
Gör ett under!

615
01:12:06,000 --> 01:12:09,000
Halt!
Halt!

616
01:12:16,000 --> 01:12:19,000
- Vad behöver du?
- All vår proviant är slut.

617
01:12:19,000 --> 01:12:24,000
Vi har lagt hela livet på
revolutionen. Men vad nu? Skall
vi svälta ihjäl? Ge oss förplägnad!

618
01:12:24,000 --> 01:12:30,000
Slut opp i arméns led! Våra
livsmedel är för kämparna. Där
är inte mycket till dem iheller.

619
01:12:30,000 --> 01:12:33,000
- Är vi inga kämpar?
- Inga krigare?

620
01:12:33,000 --> 01:12:36,000
Var höll du hus, när vi
välte tsarens tron? Vad?

621
01:12:36,000 --> 01:12:39,000
Där låg 1.500
matroser, som hade
stupat i kampen.

622
01:12:39,000 --> 01:12:44,000
Jo, där låg
ni; men här är ni
med kärringarna.

623
01:12:44,000 --> 01:12:47,000
Kränker du
våra krigare?!

624
01:12:47,000 --> 01:12:51,000
Väck härifrån!
Nu kör vi!

625
01:12:51,000 --> 01:12:55,000
Grip dem och
avväpna dem!

626
01:13:25,000 --> 01:13:30,000
Helige Gud,
helige starke,
helige odödlige.

627
01:15:09,000 --> 01:15:13,000
Tre vagnar har
rasat nerför stupet
med folk och allt.

628
01:15:13,000 --> 01:15:16,000
- Hästarna stupar i tiotal.
- Ingenting att göra åt det.

629
01:15:16,000 --> 01:15:19,000
Vi måste gå
oupphörligt...

630
01:15:19,000 --> 01:15:23,000
...gå dag och
natt. Överbringa
befälen ordern!

631
01:16:23,000 --> 01:16:27,000
Herre!
Min Gud!
Å, Gud!

632
01:17:17,000 --> 01:17:23,000
Veva opp
grammofonen
och spela något!

633
01:17:23,000 --> 01:17:29,000
»Skrattartisterna Bim&Bom.
För humörets förhöjande.«

634
01:17:37,000 --> 01:17:40,000
»God dag, Bim!«

635
01:17:45,000 --> 01:17:48,000
»God dag, Bom!«

636
01:17:51,000 --> 01:17:54,000
»Nå, vad nytt?«

637
01:17:55,000 --> 01:17:59,000
»Nej, säg du, vad
du har för nytt!«

638
01:18:05,000 --> 01:18:09,000
»Hör på,
hör du!«

639
01:18:40,000 --> 01:18:45,000
Vad är detta?
Där hänne. Det
kommer vältrande.

640
01:19:24,000 --> 01:19:29,000
- Vad är där för något?
- Fan vet!

641
01:20:28,000 --> 01:20:31,000
»Nej, säg du, vad
du har för nytt!«

642
01:21:07,000 --> 01:21:10,000
Opp och stå!

643
01:21:10,000 --> 01:21:13,000
Gå... gå...

644
01:21:15,000 --> 01:21:18,000
Gå...

645
01:21:28,000 --> 01:21:31,000
- De vite har tagit kunskaparna.
- Vem?

646
01:21:31,000 --> 01:21:37,000
Tjirik - »Var
är mitt kompani«,
Ignatjuk och krögaren.

647
01:21:37,000 --> 01:21:41,000
Där hänne.

648
01:21:43,000 --> 01:21:46,000
Gå... ...är
det långt dit?

649
01:21:46,000 --> 01:21:50,000
10-15 verst, åt sidan ifrån vägen.
[10-15 verst är c:a 1-1½ mil]

650
01:21:52,000 --> 01:21:58,000
För täten undan ifrån
vägen. Led alla regementen,
flyktingar och tross förbi.

651
01:21:58,000 --> 01:22:02,000
En stor krok!
Folk har inte ätit
på tre dygn!

652
01:22:02,000 --> 01:22:06,000
Vänd kolonnen!
För dem förbi!

653
01:22:06,000 --> 01:22:09,000
Skall ske.

654
01:22:59,000 --> 01:23:05,000
Se här, kamrater - ifrån
general Pokrovskij till er.

655
01:23:07,000 --> 01:23:13,000
»En likadan avrättning som
för dessa tre kanaljer«...

656
01:23:15,000 --> 01:23:21,000
...»skall beredas alla, som
går med bolsjevikerna.«

657
01:23:23,000 --> 01:23:29,000
Era bröder! Röda Arméns
oförskräckta krigare!

658
01:23:29,000 --> 01:23:35,000
Tjirik, Ignatjuk
och den georgier,
som har visat oss vägen.

659
01:23:38,000 --> 01:23:44,000
General Pokrovskij
trodde sig kunna sänka
vår stridsmoral!

660
01:23:44,000 --> 01:23:47,000
Vems? Vår?!

661
01:23:47,000 --> 01:23:50,000
Sänka oss?!

662
01:23:55,000 --> 01:23:58,000
Giv - akt!

663
01:23:58,000 --> 01:24:04,000
Sänk fanorna inför
de fallne hjältar!

664
01:24:19,000 --> 01:24:22,000
Framåt - marsch!

665
01:24:46,000 --> 01:24:49,000
Rättning!

666
01:24:49,000 --> 01:24:52,000
Ett - tu,
ett - tu,
ett - tu...

667
01:25:45,000 --> 01:25:51,000
Kozjuchs band har gått
över bergspasset, kommit
ut på slätten...

668
01:25:51,000 --> 01:25:57,000
...och därefter intagit några
stanitsor på högra stranden.

669
01:26:04,000 --> 01:26:09,000
Ers excellens, staben har
skickat oss förstärkningar.

670
01:26:09,000 --> 01:26:12,000
Ett kosackregemente
är redan inkommet
på stanitsan.

671
01:26:12,000 --> 01:26:18,000
I morgon kommer i
ilmarsch Kornilovs trupper
och en artilleridivision.

672
01:26:18,000 --> 01:26:21,000
Inför en ändring
i dispositionen:

673
01:26:21,000 --> 01:26:27,000
Vi anfaller de
röde i morgon vid
midnatt - precis 00:00.

674
01:26:40,000 --> 01:26:43,000
Idag är det
nödvändigt att
forcera floden. Idag!

675
01:26:43,000 --> 01:26:49,000
För att inte låta
Pokrovskij samla krafter
på andra stranden.

676
01:26:49,000 --> 01:26:52,000
Men våra
kämpar är
utmattade.

677
01:26:52,000 --> 01:26:56,000
Alla avdelningarna
är utdragna.

678
01:26:56,000 --> 01:27:00,000
Vi klarar oss
inte utan hjälp.

679
01:27:00,000 --> 01:27:06,000
Vi skulle behöva samband
med huvudstyrkorna. De är
redan inte långt härifrån.

680
01:27:06,000 --> 01:27:11,000
- Söka samband? Med aeroplan?
- Där är en automobil...

681
01:27:11,000 --> 01:27:14,000
Vi kan rida
på häst ända
till Tuapse.

682
01:27:14,000 --> 01:27:20,000
Vi får se... Om vi lyckas få
igång motorn, kanske vi kan
ta oss fram till de våra också.

683
01:27:20,000 --> 01:27:24,000
Veva på
svansen, vad...

684
01:27:24,000 --> 01:27:28,000
En bil
är faktiskt
en maskin.

685
01:27:28,000 --> 01:27:32,000
Vi skall försöka
få rätt på den.

686
01:27:35,000 --> 01:27:38,000
Här börjar Kuban!

687
01:27:39,000 --> 01:27:42,000
Smolokurovs kolonn
är framkommen!

688
01:27:42,000 --> 01:27:46,000
- Smolokurovs?
- I nästa stanitsa.

689
01:27:52,000 --> 01:27:55,000
Du skall få
hjälpa oss!

690
01:28:31,000 --> 01:28:37,000
Där ser man -
matroserna också!
Bra, Smolokurov!

691
01:30:56,000 --> 01:30:59,000
Han smet!

692
01:32:03,000 --> 01:32:06,000
Anka!

693
01:32:06,000 --> 01:32:12,000
- Du lever! Aljosjenka! Lever!
- Och vad trodde du?

694
01:32:12,000 --> 01:32:15,000
Anka...

695
01:32:15,000 --> 01:32:18,000
Kom med
ett tag...

696
01:32:20,000 --> 01:32:24,000
Se! Det är självaste
general Pokrovskijs.

697
01:32:26,000 --> 01:32:29,000
Jag älskar dig,
Aljosjenka.

698
01:32:29,000 --> 01:32:33,000
Jag älskar dig,
för att du är en
sådan lögnhals.

699
01:32:33,000 --> 01:32:36,000
Nyss knep
jag nästan
Pokrovskij!

700
01:32:36,000 --> 01:32:39,000
Han galopperade åstad
i bara nattskjortan utan att
få underbyxorna på sig.

701
01:32:39,000 --> 01:32:42,000
Varför hade han
inte kalsonger på?
Vad gjorde han?

702
01:32:42,000 --> 01:32:45,000
Han låg
och sov.

703
01:32:45,000 --> 01:32:48,000
Sover han så -
utan kalsonger?

704
01:32:48,000 --> 01:32:51,000
Förekommer det?

705
01:32:51,000 --> 01:32:56,000
Herrskapen gör
alltid så. Doktorerna
ordinerar det.

706
01:32:56,000 --> 01:33:00,000
Anka... Kom
med ett tag!

707
01:33:02,000 --> 01:33:07,000
Vad var det,
du sade, om att
hugga ner de vite?

708
01:33:07,000 --> 01:33:12,000
Jag beger mig
åstad till natten.

709
01:33:12,000 --> 01:33:16,000
Vi hinner
ta avsked...

710
01:33:23,000 --> 01:33:27,000
Du kör
bil bra.

711
01:33:28,000 --> 01:33:32,000
Hur har du
lärt dig det?

712
01:33:32,000 --> 01:33:38,000
För ett par år sedan fick
jag köra en amerikanare -
chefen för »Kuban Oil«.

713
01:33:38,000 --> 01:33:44,000
Alltså «Kubanskaja
Neft» på vårt mål.

714
01:33:46,000 --> 01:33:49,000
Stanna bilen! Halt!

715
01:34:16,000 --> 01:34:20,000
Halt! Halt!
Var skall ni
hän?! Eld!

716
01:34:41,000 --> 01:34:46,000
Se där!
En farbror!
En farbror!

717
01:35:48,000 --> 01:35:51,000
Kosacker!

718
01:36:09,000 --> 01:36:12,000
Döden!

719
01:36:12,000 --> 01:36:15,000
Döden
kommer!

720
01:36:15,000 --> 01:36:18,000
Döden!

721
01:37:37,000 --> 01:37:40,000
Kosackerna
har tagit sig fram
till vagntåget!

722
01:37:40,000 --> 01:37:43,000
Vad?! Jag
beger mig dit på
kulsprutevagnen.

723
01:37:43,000 --> 01:37:46,000
Det behövs
inte. De har blivit
skrämda på flykten.

724
01:37:46,000 --> 01:37:52,000
De har blivit
bortskrämda av kärringar,
barn och gamla gubbar.

725
01:37:54,000 --> 01:37:57,000
Kozjuch, hallå.

726
01:37:57,000 --> 01:38:01,000
Markijan!
Smirnjuk.

727
01:38:02,000 --> 01:38:05,000
Jaha.

728
01:38:06,000 --> 01:38:09,000
Ja, så.

729
01:38:19,000 --> 01:38:22,000
Vad?

730
01:38:22,000 --> 01:38:26,000
Ifrån posteringen.

731
01:38:27,000 --> 01:38:31,000
Vi har brutit
igenom till
de våra!

732
01:38:31,000 --> 01:38:37,000
I morgon skall där äga
rum ett broderligt möte med
huvudstyrkornas trupper!

733
01:38:40,000 --> 01:38:43,000
Vi är framkomna!

734
01:38:44,000 --> 01:38:48,000
Vi gick i blod. Vi
slogs med bara
nävarna.

735
01:38:48,000 --> 01:38:52,000
Där var inget
bröd - ingen proviant,
inga patroner.

736
01:38:52,000 --> 01:38:57,000
Men i gengäld
var där tron på
Sovjetmakten!

737
01:38:57,000 --> 01:39:03,000
Endast den hade
bönderna och arbetarna!
Mer än den hade de inte.

738
01:39:03,000 --> 01:39:08,000
Där var tron!
Där var fassan
Kozjuch! Där var tron!

739
01:39:08,000 --> 01:39:12,000
Hurra! Hurra! Hurra!

740
01:39:12,000 --> 01:39:17,000
Gott folk! Låt
mig säga något!

741
01:39:25,000 --> 01:39:31,000
Kriga ni!
Gott folk,
kriga ni!

742
01:39:31,000 --> 01:39:35,000
Samovaren
lämnade vi
hemma.

743
01:39:35,000 --> 01:39:39,000
När jag gifte mig,
gav mig mor den
med i hemgiften:

744
01:39:39,000 --> 01:39:43,000
»Bevara den som
en ögonsten!« Men
vi lämnade den!

745
01:39:43,000 --> 01:39:49,000
Nu har den
gått förlorad.

746
01:39:49,000 --> 01:39:55,000
Leve vår makt!
Vår egen, kära!

747
01:39:55,000 --> 01:40:00,000
För vi har trälat
hela livet och inte
känt någon glädje.

748
01:40:00,000 --> 01:40:05,000
Men om det blir
nödvändigt att slåss för
den - då kan jag också!

749
01:40:05,000 --> 01:40:08,000
Se!

750
01:40:08,000 --> 01:40:12,000
Lycka
och välgång,
Sovjetmakt!

751
01:40:12,000 --> 01:40:18,000
Leve den till
tidsålderns ände!

752
01:40:19,000 --> 01:40:22,000
[svensk undertext år 2012 av Erik Jonsson - texten är översedd och rättad 5.11.2018]

753
01:40:22,000 --> 01:40:25,000
[översättning till mer eller mindre skånsk svenska av Erik Jonsson utan stöd ifrån Rysslands kulturministerium]

754
01:40:25,000 --> 01:40:28,000
Железный поток
1918 Järnströmmen 2018
[berättelse år 1924 - film år1967]

755
01:40:28,000 --> 01:40:30,000
filmens
SLUT

756
01:40:30,000 --> 01:40:31,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: