Anarşizme Doğru (193?) Errico Malatesta (Çeviri)


Durumcu Enternasyonal ve İlgili Yazılar
Harfçi Enternasyonalin Konumu (1952) Harfçi Enternasyonal (Çeviri) []
Harfçi Manifesto (1953) Harfçi Enternasyonal (Çeviri) []
Yeni Şehircilik için Formüler (1953) Ivan Chtcheglov (Çeviri) []
Ele-Geçirip-Saptırma için Kullanıcı Kılavuzu (1956) Guy Debord (Çeviri) []
Hayalci Bauhaus'un Oluşumu Üzerine Notlar (1957) Asger Jorn (Çeviri) []
Durumlar İnşa Edilmesi, Uluslararası Durumcu Eğilimin Örgütlenme ve Eylem Koşulları Hakkında Rapor (1957) Guy Debord ve Gil J. Wolman (Çeviri) []
Manifesto (1958) SPUR Grubu (Çeviri) []
Durumcu Manifesto (1960) Durumcu Enternasyonal (Çeviri)
Situkratik Toplum Mücadelesi: Durumcu Bir Manifesto (1962) II. Durumcu Enternasyonal (Çeviri) []
Paris Komünü Üzerine Tezler (1962) Guy Debord, Attila Kotanyi ve Raqul Vaneigem (Çeviri)
Gösteri-Meta Ekonomisinin Gerileyişi ve Yıkılışı (1966) Guy Debord (Çeviri)
Durumculuğun Gerçekleşimi ve Bastırılması (1994) Bob Black (Çeviri) []
  ANARŞİZM/GÜNCEL KONULAR ÜZERİNE YAZILAR
Şili 1973
Bir Garip Yenilgi: 1973 Şili Devrimi (1973) Pointblank! (Çeviri)
Counter