İSPANYOL DEVRİMİ KRONOLOJİSİ

 


 

Daniél Guérin, "İspanyol Devriminde Anarşizm"
Franklin Rosemont, "1936 İspanyol Devrimi"
İspanyol Devrimi "Propaganda Posterleri"
İspanyol Devrimi "Siyasi Yelpazesi"

 
1881 Sagasta hükümetinin sosyalist örgütlenmeler üzerindeki yasakları kaldırması; Partido Socialista Obrero Espanol'un (PSOE, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) kurulması; Pablo Iglesias'ın başkanlığa seçilmesi.
1888
21 Ağustos
Union General de los Trabajadores'in (UGT, Genel İşçi Birliği) kurulması -PSOE paralelinde; başkanlığa Antonio Garcia Quejiedo'nun seçilmesi.
1889 Barcelona'lı tornacı, boyacı ve berber derneklerini temsilen, PSOE'den ayrılmış olan Pamies ve Xurriguera'nın Paris'te toplanan "Possibilistler" kongresine katılarak, CNT'nin kuruluşunun ilk adımlarını atmaları.
1896 Madrid'li sosyalistlerin girişimi ileEl Socialista dergisinin çıkmaya başlaması.
1898 İspanya-Amerika Savaşı; Küba, Filipinler, Puerto Rico vb.'nin kaybedilmesi.
1904 1902 genel grevinin başarısızlığa uğramasından sonra 50 işçi grubunu biraraya getiren Solidad Obrera'nın (İşçi Dayanışması) kurulması.
1905 PSOE'nin Genç Sosyalistler Federasyonu'nun kurulması.
1908
Eylül
Solidad Obrera'nın Katalonya'daki örgütlenmesini geliştirmesini takiben, 130 grubu temsil eden 200 temsilcinin biraraya gelmesi ile Katalonya Federasyonu'nun oluşturulması.
1909 İspanya'nın Fas'a savaş açması; Barcelona'da başlayan grev dalgası ve Barcelona İşçi Cumhuriyeti'nin ilanı; Sivil Muhafızların müdahelesi ile ayaklanmanın bastırılması.
13 Ekim
Anarşist teorisyen Francisco Ferrer'in göstermelik bir yargılamadan sonra kurşuna dizilmesi.
1910 Kanlı Hafta'dan bir hafta sonra Sevilla'da toplanan liberter ve anarşist grup ve federasyonların Confederacion Nacional de Trabajado'u (CNT, Ulusal Emek Konfederasyonu) kurması.
1917
13 Ağustos
Sosyalistlerin girişimi ile başlayan, ve CNT tarafından da desteklenen devrimci genel grevin ordu tarafından kanlı bir şekilde bastırılması; monarşik krizin başlangıcı.
1919 UGT kongresinde Largo Caballero'nun başkanlığa seçilmesi.
1920 Genç Sosyalistler Federasyonu'nun III. Enternasyonal'e katılmayı tartıştığı ulusal kurultayda, Komintern'e üye olabilmek için kendisini Komünist Parti olarak ilan etmesi; PSOE'nin ise uzun tartışmalardan sonra III. Enternasyonal'e katılmayı reddetmesi; muhalefette kalanların, Garcia Quejido, Anguiano ve Francisco Mora'nın önderliğinde İspanyol Komünist Partisi'ni (PCE) kurmaları; Andres Nin ve Joaquin Maurin'in anarko-sendikalist harekete katılması.
1921 Largo Caballero'nun baskısına rağmen, üye sayısı 200.000'e ulaşan UGT'nin Komünist Enternasyonal'e üye olmayı reddetmesi (CNT'nin üye sayısı ise 1 milyona yakındı); İspanyol ordusunun Fas'ta (Annual'da) yerel kabileler tarafından yenilgiye uğratılması.
1923 General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja'nın askeri bir darbe ile diktatör olması; Primo de Rivera'nın teklifini kabul ederek Ulusal Konsey'e temsilci göndermeye karar veren Caballero önderliğindeki UGT'nin de desteğiyle, anarşist ve liberter hareket üzerinde geniş baskı politikasının uygulanması.
1927 Valencia'da Bakunin'in birlik örgütlenmesi modeli ile örgütlenen, ve devrimci yöntem olarak Malatesta'yı izleyen, giderek CNT içinde hakim duruma gelecek olan İberya Anarşist Federasyonu'nun (FAI) kurulması.
1930
30 Ocak
Primo de Rivera'nın iktidardan düşürülmesi.
Ağustos
Cumhuriyetçi liderlerin Bask başkenti San Sebastian'da siyasal hedefler üzerinde anlaşması.
Aralık
Jaca'da cumhuriyetçi askeri ayaklanma; pekçok kentte genel grevler; Yüzbaşı Fermin Galan ve Garcia Hermandez'in ayaklanmaya önderlik ettikleri suçlaması ile idam edilmeleri.
1931 PCE'den daha önce ayrılanlarla (Julian Gorkin ve Joaquin Maurin gibi) biraraya gelen Jose Diaz ve Antonio Mije önderliğindeki grubun birleşerek Bloque Obrero y Campesino'u (İşçi ve Köylü Bloku) kurması; Troçkist görüşlere kayan Andres Nin'in, Juan Andrede ile biraraya gelerek Katalonya ile sınırlı olan Izquierda Comunista'ı (Komünist Sol) kurması.
12 Nisan
Belediye seçimleri.
14 Nisan
Cumhuriyet ilanı; Alfonso XIII'ün sürgüne gönderilmesi.
25 Nisan
Azana'nın orduda reform kararı.
10-11 Mayıs
Kilise ve manastırların yakılması.
Haziran Cumhuriyetçi/Sosyal Demokrat hükümetin seçilmesi.
Ağustos
CNT içinde bölünmeyi haber veren "Otuzlar" manifestosunun yayınlanması.
Ekim
Anayasa'nın 26. maddesi üzerindeki tartışmaların (dini kuralların öğretimden çıkarılması vb.) ertesinde Alcala Zamora'nın başbakanlık'tan istifası; Azana'nın başbakan olması.
Aralık
Alcala Zamora'nın cumhurbaşkanı olması; Castilblanco'da köylülerin sivil muhafızları öldürmesi; JONS'un kurulması; Monarşist yayın organı Accion Espanola'nın ilk baskısı.
1932
Ocak
Arnedo'da sivil muhafızların göstericilere ateş açması; Katalonya'da FAI kaynaklı ilk ayaklanma; CNT genel grevi; Cizvitlerin dağıtılması.
10 Ağustos
General Sanjurjo'nun cumhuriyete karşı başarısız olan ayaklanması.
Eylül
Katalonya'ya özerklik verilmesinin ve toprak reformu yasasının parlemento'da onaylanması.
Ekim
İspanyol Özerk Sağ Konfederasyonu'nun (CEDA) kurulması; toprak sahiplerinin "köylüleri hizaya getirmek" için toprak ekmeme kararı almaları.
Kasım Sağ'ın seçim zaferi; Bienno Negro'nun başbakanlığı dönemi.
1933
Ocak
FAI'nin esinlediği ikinci ayaklanma; Anarşistlerin Casas Viejas'da polis güçleri tarafından katledilmesi.
Ağustos
Largo Caballero'nun "sosyalist görevlerin" bir burjuva demokrasisi içinde yerine getirelemeyeceğini ilanı.
Ekim
Falanj Espanol'ün Madrid'de Primo de Rivera tarafından kuruluşu.
Kasım
CEDA'nın seçim zaferi; Devlet Başkanı Alcala Zamora'nın CEDA'lı bakanların kabineye girmesini onaylamaması; Lerroux'un sağ otonom ve CEDA desteği ile başbakan olması.
Aralık
Aragon'da merkezlenen üçüncü anarko-sendikalist ayaklanma.
1934
Şubat
Valladolid'de Falanj-JONS birleşmesi.
Mart
Asturya'da İşçi İttifakı anlaşmasının imzalanması.
Nisan
Ayaklanmaya yardım için Roma'da Mussolini ile Monarşist-Karlistlerin anlaşması; Azana önderliğinde Sol Cumhuriyetçi Parti'nin kurulması; Sanjurjo ve arkadaşlarının affedilmesi.
Haziran
Sosyalistlerin önderliğinde tarım işçilerinin grevi; Lerroux hükümetinin buna dört sosyalist milletvekili ve yüzlerce köylüyü tutuklayarak cevap vermesi; İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Katalonya için planlanan kısıtlı bir tarım reformu yasasını anayasaya aykırı bularak iptal etmesi.
Eylül
Sosyalist Parti komünistlerle anlaşmayı reddederken, PCE'nin İşçi İttifakı'na katılması.
4 Ekim
Lerroux'un üç CEDA bakanının da yer aldığı yeni hükümeti kurması.
5 Ekim Asturya'da ayaklanma ve Asturya Komünü'nün ilanı; Onbeş gün süren devrimin Afrika ordu birliklerince bastırılması (1300 ölü, 3000 yaralı ve 30-40 bin siyasi tutuklu); Katalan Milliyetçilerinin Federal Katalonya Devleti'ni ilanı ve isyanın ordu tarafından bastırılması.
6 Ekim
Barcelona'da Esquerra önderliğinde başlayan devrimin yenilmesi.
Kasım
Hükümetin ayaklananları ezmesi.
1935
Mayıs
CEDA'nın kendi bakanının tarım reformuna muhalefeti; Gil Robles'in savaş bakanı olması; Franco'nun kurmay başkanlığına atanması.
Haziran Komintern'in 7. kongresinin Halk Cephesi taktiğini onaylaması; PCE genel sekreteri Jose Diaz'ın önerisi ile Halk Cephesi'nin kurulması.
Eylül
POUM'u (Marksist Birleşik İşçi Partisi) kurmak üzere, ICE ve BOC'un Birleşme Kongresi'nin toplanması
Aralık
Cumhuriyetçi hükümetin erken seçim kararı; Genel seçimlere hazırlık amacı ile yeni hükümetin kurulması.
1936 15 Ocak Cumhuriyetçi Sol (başkanı Manuel Azana), Cumhuriyetçi Birlik, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (milliyetçi parti), Bask Ulusal Eylem Partisi, PSOE, PCE, Sol Gençlik, UGT, POUM ve Sendikalist Parti'nin Halk Cephesi anlaşmasını imzalaması.
16 Şubat Seçim Sonuçları; Merkez Koalisyon 681.000, Halk Cephesi 4.176.000, Sağ Koalisyon 3.783.000 ve Bask Milliyetçileri ise 176.000 oy (CNT seçimlere katılmamasına rağmen Halk Cephesini destekler); Milletvekili Dağılımı ise, Sağ Koalisyon 132 (88 CEDA) ve Halk Cephesi 286 (99 PSOE - 87 Cumhuriyetçi Sol - 38 Cumhuriyetçi Birlik - 36 Katalan Cumhuriyetçi Solu - 17 PCE - 1 POUM) milletvekili.
19 Şubat
Komünist ve sosyalistlerin dışardan desteklediği Azana hükümetinin kurulması; Genel Af ile Ekim 1934 mahkumlarının salıverilmesi.
26 Şubat
Genaralitat'ın (Özerk Katalan Hükümeti) yeniden kurulması.
14 Mart
Falanj'ın yasadışı ilan edilmesi; anarşistler üstündeki baskının giderek şiddetlenmesi.
15 Mart
J.A. Primo de Rivera'nun tutuklanması.
25 Mart
Estramadura'da toprak işgalleri.
1 Nisan Sosyalist ve Komünist gençlik organizasyonlarının birleşerek, Stalinist kontrol altındaki JSU'yu oluşturması.
1 Mayıs Zaragosa'da CNT kongresi; Prieto'nun şiddet konusunda uyarıda bulunduğu Cuenca konuşması.
10 Mayıs
Alcala Zamora'nın Cortes (kurucu meclis) tarafından elenmesinden sonra Azana'nın cumhurbaşkanı olması.
Haziran Madrid inşaat işçileri grevi; Fransa'da Halk Cephesi'nin hükümete gelmesi.
Temmuz
CPE ve PSOE'nin Katalonya'daki parti örgütleri biraraya gelerek, Katalonya Birleşik Sosyalist Partisi'ni (PSUC) kurmaları.
12 Temmuz
Teğmen Jose Del Castillo'nun (ordu içindeki sol subayların örgütü UMRA üyesi) öldürülmesi.
13 Temmuz
Monarşist lider Calvo Sotelo'nun öldürülmesi.
17-20 Temmuz General Mola, General Francisco Franco ve General Jose Sanjurjo önderliğinde Fas'da askeri ayaklanma; İç Savaşın başlaması; Ayaklanmanın Sevilla (Endülüs), Navarre, Galiçya, Cadiz, Jerez de la Frontera, Cordoba, Zaragosa, Oviedo (Aragon) ve Fas'ta başarı kazanması.
18 Temmuz Azana'nın Halk Cephesi içindeki en sağ parti olan Cumhuriyetçi Birlik lideri Diego Martinez Barrio önderliğinde bir milli birlik hükümeti kurma teşebbüsü.
19 Temmuz Barrio'nun istifası; Jose Giral'ın (Sol Cumhuriyetçi) Başbakan olması; Halka silah dağıtılması emrinin verilmesi; Barcelona'da şiddetli çarpışmalardan sonra ayaklanmanın bastırılması.
20 Temmuz Madrid'deki ayaklanmanın yenilmesi; Afrika ordusunun havadan naklinin başlaması; General Sanjurjo'nun uçak kazasında ölümü; Barcelona'da liberter liderlerin iktidarı reddetmesi; Anti-faşist Milisler Komitesi'nin Barcelona'da kurulması; Cumhuriyet hükümetinin Fransa'dan silah talep etmesi; Milliyetçilerin Kuzeybatı İspanya'daki ana donanma merkezi olan El Ferrol'ü ele geçirmesi.
24 Temmuz Katalan milis birliklerinin Aragon'a girmesi.
26 Temmuz
Hitler'in milliyetçilere askeri yardım yapma kararı alması; Komintern'in Cumhuriyet'e askeri yardım yapacağını açıklaması.
30 Temmuz
İlk İtalyan birliklerinin İspanyol Fas'ına ulaşması (savaş sonuna kadar İtalyanların askeri gücü 50.000'e yaklaştı, 763 tane de uçak göndermişlerdi, kayıpları ise 6000'e yakındı).
2 Ağustos
Halk Cephesi'nin hükümette olduğu Fransa'nın savaşın dışında kalacağını açıklaması ve malzeme yardımını kesmesi.
4 Ağustos
Afrika ordu birliklerinin Sevilla'dan Madrid'e doğru harekete geçmesi (savaş boyunca 20.000 kişilik bir güçle Franco'yu destekleyen Portekiz 8000 kayıp verdi).
6 Ağustos
Piskoposların Basklılara ortak bildirgesi.
9 Ağustos
Milliyetçilerinİbiza'yı ele geçirmesi.
14 Ağustos
MilliyetçilerinMerida'yı alması.
14 Ağustos
MilliyetçilerinEstramadura'nın başkenti Badajoz'u alması ve böylece ayaklananların iki ayrı hakimiyet bölgelerini birbirine bağlamaları; 2000'e yakın kişinin idam edilmesi
26 Ağustos
Halk Cephesi mahkemelerinin kurulması.
29 Ağustos
Sovyet elçisinin Madrid'de güven mektubunu sunması.Ağustos 1936'da İspanya
3 Eylül
MilliyetçilerinTalavera'ya girmesi.
4 Eylül Giral hükümetinin düşmesi; Largo Caballero'nun (PSOE) cumhuriyetçiler, sosyalistler ve komünistlerden oluşan yeni hükümeti kurması.
5 Eylül
Mola önderliğindeki milliyetçilerinİrun'u alması ve Fransa-Bask sınırını kapatması.
13 Eylül
MilliyetçilerinSan Sebastian'ı alması
25 Eylül
Milliyetçilerinbütün siyasal ve sendikal hareketleri yasadışı ilan etmesi.
26 Eylül (PCE ve Cumhuriyetçi Sol'un tehditleri sonucunda) Bakanlar Kurulu değil de Özerk Bölge Konseyi (Generalitat) adını almak koşulu ile, CNT'nin Katalonya'daki Halk Cephesi hükümetine katılma kararı alması.
27 Eylül
MilliyetçilerinToledo'yu alması.
29 Eylül
Franco'nun İspanya hükümetinin başkanlığına ve ordu başkomutanlığına atanması.
30 Eylül Milisleri silahlandırma yasasının kabulü ve Halk Ordusu'nun kurulması (milisler anarşistler tarafından liberter bir yapı ile oluşturulurken, Halk Ordusu ise PCE'nin Sovyet desteği sayesinde kazandığı etkinliğin sonucu olarak Kızıl Ordu yapılanması ve işlevini örnek alıyordu).
1 Ekim
Bask özerkliği yasasının parlamento'da kabulü; Madrid'e ilk hava saldırısı.
4 Ekim
Oviedo üzerine Halk Ordusu'nun saldırısı.
7 Ekim
Milliyetçileri destekleyenlerin topraklarının kamulaştırılması yasası; Aguirre'nın Guernica'da Bask başkanı olarak yemin etmesi.
9 Ekim
Yeni "konsey"in, "adı ne olursa olsun Katalonya'daki yerel komiteleri feshetme" kararını alması.
12 Ekim İlk Rus yardımının ulaşması (savaş sonuna kadar 2000 gönüllü, 772 pilot, 351 tankçı gönderildi).
17 Ekim
MilliyetçilerinMadrid'e 37 km mesafedeki Illescas'ı alması; Madrid'e saldırının başlaması.
24 Ekim
Katalan kolektifleştirme kararnamesi; Rus tanklarının ilk kez Madrid cephesinde kullanılması.
4 Kasım Milliyetçilerin Brunete'yi ele geçirmesi; CNT'nin 4 bakanla merkezi hükümete katılması.
6 Kasım Hükümet'in Valencia'dan Madrid'e taşınması.
7 Kasım
General Mieja başkanlığında Madrid Savunma Cuntası'nın kurulması.
8 Kasım
Madrid'in savunmasının 3000 kişiden oluşan birinci (XI) Uluslararası Tugaylar tarafından takviye edilmesi ve saldırının Casa de Campo'da durdurması.
15-17 Kasım
Madrid'e şiddetli hava saldırıları; NaziCondor birliklerinin harekete geçmesi (savaş sonuna kadar Alman desteği 16.000 askerden oluşuyordu, 300 kayıp verdiler).
18 Kasım
Almanya ve İtalya'nın Franco hükümetini resmen tanıması.
20 Kasım Durruti'nin Madrid'in savunması sırasında ağır yaralanarak ölmesi; Falanj'ın kurucusu J.A. Primo de Rivera'nın idam edilmesi.
Aralık Yeni Halk Ordusu'nun karma tugaylarının örgütlenmesi.
17 Aralık PCE ve PSOE'nin baskısı ile POUM'un Generalitat hükümetinden uzaklaştırılması.
22 Aralık
İlk İtalyan kara gömlekliler birliklerinin Cadiz'e varışı.
23 Aralık Halk desteğinin etkisi ile hükümetin Aragon Konseyi'ni tanıması.
1937
6 Ocak
ABD'nin İspanya'ya silah ihracatını yasaklaması.
5-24 Şubat
Madrid'i kuşatan Franco ordusuna karşı yapılan ünlü Jarama savaşı.
7-8 Şubat
Malaga'nın İtalyan güçlerinin katılımı ile asilerin eline geçmesi.
8-18 Mart
Guadalajara savaşında, 25.000 kişilik İtalyan güçlerince desteklenen 25.000 kişilik milliyetçi ordusunun, savaş sonuna kadar Madrid'i ele geçirmek için yaptıkları son girişiminin, Halk Ordusu tarafından durdurulması (bunda özellikle anti-faşist İtalyan gönüllülerinin oluşturduğu Garibaldi Tugayı'nın propagandası da önemli rol oynadı).
31 Mart
Vizcaya üzerine milliyetçi saldırısı.Mart 1937'de İspanya
19 Nisan
Falanj ve Karlist hareketin Franco liderliğinde birleşmesi.
26 Nisan
Basklıların eski kutsal şehri olan Guernica'nın Alman hava kuvvetleri tarafından bombalanması (1600 ölü, 900 yaralı).
28 Nisan
Durango ve Guernica'nın milliyetçiler tarafından ele geçirilmesi.
3-7 Mayıs
Barcelona'da 1 MAYIS; Komünist ve hükümet güçlerinin, anarşistlere ve POUM'a saldırıları;Durrutinin Dostları'nın ortaya çıkması ve işçi delegelerinin Devrimci Cuntası'nın kurulması talep etmeleri; İşçilerin fiilen şehirde kontrolü ele geçirmesine rağmen, CNT'nin işçileri geri çekilmeye çağırması sonucunda PCE ve hükümetin kontrolü ele alması, ve bunu takibendePOUM ve anarşist militanlara karşı terör başlatması.
17 Mayıs
PCE'den gelenPOUM'un yasadışı ilan edilmesi talebini onaylamayan Caballero'nun istifa etmesi; Maliye bakanı Juan Negrin'in (Komünist sempatizanı olan Sosyalist üye) başkanlığında yeni hükümetin kurulması.
3 Haziran
General Mola'nın uçak kazasında ölümü.
16 Haziran
POUM'un yasadışı ilan edilmesi ve liderlerinin tutuklanması.
19 Haziran
Milliyetçi ordunun Bilboa'yı ele geçirmesi.
21 Haziran POUM lideri Andres Nin'in gayriresmi tutuklanarak, gizlice öldürülmesi;
6 Temmuz
Madrid cephesinde Halk Ordusu'nun Brunete'i ele geçirmesi.
24 Temmuz Milliyetçilerin Brunete'yi geri alması.
10 Ağustos
General Lister komutasındaki güçlerin Aragon'u işgal etmesi. Aragon Konseyinin lağvedilmesi ve kolektiflerin ezilmesi (Bu ise Aragon Cephesi'nin Mart 1938'de dağılmasına neden olur).
15 Ağustos Sovyet yanlısı SIM'in (gizli servis) kurulması.
24 Ağustos
Aragon Cephesinde Halk Ordusu'nun Belchite'yi ele geçirmesi.
26 Ağustos
Milliyetçi ordunun Santander'i ele geçirmesi.
28 Ağustos
Vatikan'ın Franco rejimini resmen tanıması.
1 Eylül
Asturya'ya milliyetçi saldırının başlaması.
19 Ekim
Gijon'un düşmesi ile milliyetçi ordunun tüm kuzeyi kontrolü altına alması.Ekim 1937'de İspanya
31 Kasım
Hükümetin Barcelona'ya taşınması.
14 Aralık
Halk Ordusu'nun Teurel üzerine saldırısı.
1938
8 Ocak
Halk Ordusu'nun Teurel'i ele geçirmesi.
30 Ocak
Franco'nun ilk hükümetini kurması (2 monarşist, 2 Karlist ve 2 Falanjist üye).
22 Şubat
Teurel'in milliyetçi ordu tarafından geri alınması.
10 Mart
Aragon'a milliyetçi saldırının başlaması.
16-18 Mart
İtalyanların Barcelona'ya aralıksız hava saldırısı.
3 Nisan
Franco güçlerinin Katalan sınırına dayanması.
5 Nisan
Başbakan Negrin'in Prieto'yu azletmesi ve Savunma Başkanlığı görevini de üstlenmesi.
14 Nisan
İsyancıların Cumhuriyetçi bölgesini ikiye bölerek Vineroz'da Akdeniz'e ulaşması.
21 Nisan
23 Temmuz'a kadar süren milliyetçilerin Valencia saldırısı.
1 Mayıs
Negrin'in barış girişimilerinin Franco'nun koşulsuz teslim önerisi karşısında başarısız kalması;
24 Temmuz Halk Ordusu'nun Ebro saldırısı.Temmuz1938'de İspanya
26 Kasım
Ebro Saldırısının, Halk Ordusu'nun geri çekilmek zorunda kalması ile sona ermesi.
28 Ekim
Anlaşma sonucu Uluslararası Tugaylar'ın Barcelona'dan ayrılması.
30 Ekim
Barcelona'da POUM liderlerinin yargılanmaları.
23 Aralık
Milliyetçilerin Katalonya saldırısının başlaması.
1939
5 Ocak
Estramadura cephesinde, Halk Ordusu'nun son büyük saldırısının başarısızlığa uğraması.
15 Ocak
Tarragona'nın düşmesi.
26 Ocak
Barcelona'nın düşüşü.
5 Şubat
Hükümet liderlerinin (Azana, Companys ve Aguirre) Fransa'ya kaçması; Fransa-Katalonya sınırı boyunca kitlesel göç hareketi; Gerona'nın milliyetçilerin eline düşmesi.
10 Şubat
Milliyetçi ordunun Katalonya'nın işgali tamamlayarak Fransa sınırına ulaşması; Negrin'in de aralarında bulunduğu bazı bakanların Orta İspanya'ya geri dönmesi.
27 Şubat
Azana'nın cumhurbaşkanlığından istifası;
Fransa ve İngiltere hükümetlerinin Franco'yu resmen tanımaları.Şubat1939'da İspanya
4 Mart
Cartegena'da Negrin karşıtı ayaklanma.
5 Mart
Barış görüşmelerine başlanmasını savunan sosyalistlerin, anarko-sendikalistlerin ve cumhuriyetçilerin, Negrin hükümetine karşı yapılan bir darbe ile Albay Cassado başkanlığında Madrid'de Ulusal Savunma Konseyi'ni kurmaları.
6 Mart
Negrin ve kabinesinin uçakla Fransa ve Kuzey Afrika'ya gidişleri.
12-16 Mart
Madrid'de komünistlerle Savunma Konseyi arasında çatışmalar.
24 Mart
Konsey temsilcilerinin teslim şartlarını görüşmek üzere Burgos'a gitmesi.
25 Mart
Franco'nun teslim görüşmelerini yarıda kesmesi.
27 Mart
Madrid'in düşüşü; Milliyetçi Burgos hükümetinin Anti-Komintern Pakt'a (Almanya-İtalya-Japonya) katılması.
28 Mart
Madrid'den kitlesel göç.
30 Mart
Valencia'nın Milliyetçilerin eline geçmesi.
1 Nisan
Cumhuriyetçi ordunun teslim olması; Fransa'nın İç Savaşın sona erdiğini ilan etmesi.


Kaynaklar:
  • Workers Solidarity Movement
  • İspanya 1936 Baharı, Charlie Hore ve Duncan Hallas, çeviri: Melike Çakırer, Z Yayınları, 1995 (1986).
  • İspanya İç Savaşı, Miguel Romero, çeviri: Masis Kürkçigil, Yazın Yayıncılık, 1996 (1990).
  • İspanya'nın Kanı: İç Savaş Deneyimi, 1936-1939, Ronal Fraser, çeviri: Yavuz Alogan, 1995 (1981).
  • Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, III. Cilt, İletişim Yayınları, 1988.
  • Haritalar Bryan Caplan'ın Web sayfasından alınmıştır.


  • Anarşist Yazın Ana Sayfa --->
    1