MİHAİL ALEKSANDROVİÇ BAKUNİN
(1814-1876)
Mihail Aleksandroviç Bakunin (1814-1876)
 
18 Mayıs 1814
Mihail Aleksandroviç Bakunin (bugünkü takvimle 30 Mayıs) Tvar bölgesinin Premukhino köyünde doğdu.
1828 Topçu Okulu sınavlarına hazırlanması amacı ile St. Petersburg'a gönderilir.
1829
St. Petersburg'daki Topçu Okuluna girer.
1832
Küçük rütbeli bir subay olarak Polonya'da Misk ve Grodno'ya gönderilir.
1835
Görevinden istifa eder.
1836
Moskova'ya gelerek felsefe okumaya başlar.
Fichte'nin "Vocation of the Scholar" adlı ders notlarını tercüme eder.
1838 Mart
Hegel'in "Gymnasium Lectures" (Ders Notları)'na önsöz yazar.
1840
Çalışmak ve Moskova Üniversitesi'nde profesör olmak amacı ile önce St. Petersburg'a, sonra da Berlin'e gider.
1842
Dresden'e gider ve Deutsche Jahrbücher'in yayınlanmasında Arnold Ruge'e eşlik eder.
Ekim'de Almanya'da Gericilik adlı çalışmasını yayımlar.
1843
Berlin ve Zürih'e gider, Wilhelm Weitling ile tanışır.
Şubat 1844
Brüksel üzerinden Paris'e geçer; Rus hükümeti tarafından geri çağrılır.
Aralık
Tüm soyluluk ünvanları alınarak, gıyaben Sibirya'da ağır kürek mahkûmluğuna çarptırılır.
1844-1847
Proudhon ile sık sık, bazen de Marx ile karşılaşır.
27 Kasım 1847
1830 Polonya ayaklanmalarını anmak için Paris'te düzenlenen bir gösteride yaptığı Rus hükümetini eleştiren konuşması nedeniyle Fransa'dan sınırdışı edilir. Etkisini zayıflatmak için Rus elçisi, Bakunin'in devrimci gibi gözükmek üzere Rus hükümetince çalıştırıldığını söyler, Marx ile tekrar karşılaşacağı Brüksel'e gider.
Şubat 1848
Şubat Devrimini takiben Paris'e geri döner.
Mart
Cologne'de Marx ve Engels ile buluşur; Alman sürgünlerini Baden'e götürerek ayaklanma başlatmayı planlayan Herwegh'in başarısız teşebbüsünü yeren Marx ile ayrılıklar bu dönemde başlar.
Haziran
Prag'daki Slav Kongresi'ne katılır, ayaklanma başlar; Marx, Bakunin'in Polonyalıların tutuklanmasından sorumlu bir Rus ajanı olduğu söylentisini yayar.
Kasım
Prusya ve Saksonya'dan sınırdışı edilir; yılın geri kalan kısmını Anhalt prensliğinde geçirir.
Aralık
Slavlara Çağrı'yı yayınlar.
Ocak 1849
Bohemya'da ayaklanma başlatmak için gizlice Leipzig'e gelir.
Nisan
Dresden'e geçer.
3 Mayıs
Dresden'de halk ayaklanması patlak verir ve Bakunin "kahraman" lider olarak yükselir.
9 Mayıs
Ayaklanma bastırılır; Bakunin, Richard Wagner ve Heuber, Chemnitz'e kaçarlar. Burada Bakunin ve Heuber tutuklanır, Wagner kızkardeşinin evine saklanır ve sonra da kaçar.
14 Ocak 1850
Königstein kalesinde hapisken ölüm cezasına çarptırılır.
Haziran
Ölüm cezası hayat boyu hapis cezasına çevrilir ve ardından Avusturya'ya iade edilir.
Mart 1851
Prag'da hapsedildikten sonra, Olmütz'de ölüm cezasına çarptırılır. Her ne kadar ölüm cezası kararı hafifletilse de, Bakunin el ve ayaklarından zincire vurulmuştur ve devamlı suretle acı çekmektedir. Kısa bir süre sonra Ruslara teslim edilir; Peter-Paul kalesine hapsedilir.
1851
Çar I. Nikola'ya itirafnamede bulunur.
1854
Schüsselberg hapishanesine gönderilir, iskorbüt hastalığına tutulan Bakunin'in dişleri dökülür.
1857
Çar Alexander onu affeder, hapisten salıverilen Bakunin Sibirya'ya hayat boyu sürgüne gönderilir.
1858
5 Ekim'de genç bir Polonyalı olan Antonia Kwiatkowski ile evlenir ve Irkutsk'a gider.
Haziran 1861
Bakunin Sibirya'dan kaçmayı başarır ve Temmuz'da Nikolavsky'e varır; Strelok ile Kastri'ye geçer ve oradan da kendisini Japonya'da Hakodate'e götürecek olan Amerikan ticaret gemisi Vickery'e biner. Oradan Yokohama'ya geçer ve Ekim'de de San Francisco'ya hareket eder. Kasım'da New York'a gelir, 27 Aralık 1861'de ise Londra'ya varır.
1862
Rus, Polonyalı ve Diğer Slav Arkadaşlara ve İnsanlık Davası: Romanov mu, Pugachev mi yoksa Pestel mi? adlı eserlerini yayınlar.
1863
İsveç'e giderek eşi ile buluşur, sonra da Londra'ya ve oradan da İtalya'ya gider.
1864 Ortası
İsveç'e geri döner, tekrar Marx ile karşılaşacağı Londra'ya gider. Paris'e geçer, böylece Proudhon ile olan arkadaşlığını tazeler. Daha sonra 1867'e kadar kalacağı İtalya'ya gider. İlk başta Floransa'ya yerleşir.
1864
Libertà e Giustizia dergisini yayınlamaya başlar.
1865
Napoli'ye yerleşir.
1866
Uluslararası Kardeşlik Örgütü'nü ya da diğer adı ile Devrimci Sosyalistlerin İttifakı'nı kurar.
1867
Cenevre'ye giderek, Barış ve Özgürlük Ligi kongresine katılır ve açılış konuşmasını yapar; Federalizm, Sosyalizm ve Anti-Teolojizm'i yazar.
Temmuz 1868
Enternasyonal İşçi Birliği Cenevre şubesine katılır. Böylece Cenevre'ye yerleşir.
25 Eylül
Enternasyonal Sosyal Demokrasi İttifakını kurar.
Ocak 1869
Gizli "İttifak" dağılır.
Mart
Neçayev ile işbirliği dönemi başlar.
Sonbahar
Enternasyonal'in Basel kongresine katılır.
28 Mart 1870
Marx, Bakunin'in yılda 25.000 frank alan Slav yanlısı bir partinin ajanı olduğunun ilan edilerek, ona karşı düşmanlık oluşmasını sağlamak üzere ilgili "Gizli Bilgi"yi Alman arkadaşlarına gönderir.
Haziran
Neçayev ile yolları ayrılır.
Ağustos
Jura grubunu desteklemesinden dolayı Bakunin Entenasyonel'in Cenova şubesinden ihraç edilir.
Fransızlara Mektuplar'ı yayınlar.
9 Eylül
Locarno'dan ayrılır ve 15 Eylül'de Lion'a varır.
28 Eylül
Halk ayaklanması bastırılır, tutuklanma emri çıkarılan Bakunin kaçmak zorunda kalır. Marsilya'da saklanır.
24 Ekim
Marsilya'dan deniz yolu ile Locarno'ya gelir.
1870-71
Ölümünden sonra Tanrı ve Devlet adı ile basılan kısımları da içeren Kamçılı Alman İmparatorluğu'nu yayınlar.
1871
Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi'ni yazar; Mazzini'nin Siyasi Kuramı ve Enternasyonal'i yayınlar.
1872 Yaz ve Sonbaharı
Bakunin Zürih'te kalır.
7 Eylül
Bakunin Lahey kongresinde Enternasyonal'den ihraç edilir.
1873
Devlet ve Anarşi'yi yayınlar.
12 Ekim
Bakunin aktif mücadeleden çekilir ve Jura Federasyonundan istifa eder.
1874'in İlk Yarısı
İtalya'da, Locarno yakınlarında Cafiero ile birlikte yaşamını sürdürür.
Temmuz
Bakunin Bologna'daki arkadaşlarına katılır, bir isyan çıkarmayı planlarlar, ama hayal kırıklığına uğruyarak İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalır ve Lugano'ya yerleşir.
1875
Sağlığı kötü bir durumda Bern'e seyahat eder ve orada hastaneye kaldırılır.
1 Temmuz 1876
Bakunin öğle saatleri civarında ölür.
* İlginç bir NOT: Komünist Manifesto'yu ilk olarak Rusçaya çeviren kişi 1869'da Bakunin olmuştur.
  
*"Devrimci El Kitabı" (1866)
*"Hürriyette Dayanışma" (1867)
*"Sınıf Savaşımı" (1870)
*"Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi" (1871)
*"Otorite Nedir?" (1871)
*"Kapitalist Sistem" (1871)
*"Devletsiz Sosyalizm" (187?)
*"Devrimcinin Anahtar Kitabı" (1869) - Sergey Neçayev
*"Bakunin'in Mirası" (1970) - Paul Avrich
*"Temel Bakunin" (1993) - Anarşist Komünist Federasyon
Çeviri: AnarşistBakış

Kaynak: "Chronology of Bakunin's Life" (Anarchist Archives).


LİNKLER :
Not: Farklı linklerdeki tüm dokümanlar sıralandığı için bazı yazılar birden çok defa listede yer almaktadır; bu nedenle yazı isimleri sadece bir kere tercüme edilmiştir. Aynı linklerin sıralanması sanırım ulaşım açısından faydalı olacaktır.

Anarşist Yazın Ana Sayfa --->