BARRİCADA KOLEKTİFİ


Barricada, devrimci propaganda ve haber üretimi ile dağıtımı temel amaçlarına sahip, partizan olmayan, hiyerarşik olmayan radikal sol yelpaze içinde yer alan bir kolektifdir.

Devlet ve kapitalist sisteme alternatif olan bir radikal sol kanat kültür ve düşünce dağıtımı yoluyla, sınıf-bilincinin inşa edilmesi için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda broşürler, afişler, gazeteler ve diğer propaganda malzemelerini dağıtıyoruz; genel düşünce ve inaçlarımızla uyumlu olan girişimlere katılıyoruz.

Barricada Kolektifi seçim siyasetine, parti sistemine ve temsili demokrasiye karşı çıkar; çünkü biz bunların gerçek demokrasiyi ucuzlattığını, iktidarı ve inisiyatifi halkın ellerinden almaya hizmet ettiğini görüyoruz. İçsel olarak [kendi yapısı itibariyle] kusurlu olduğunu gördüğümüz sistemde yüzeysel değişiklikler yapmayı amaçlayan reformist alternatiflere de karşı çıkıyoruz.

Milliyetçiliğe ve işçi sınıfı içindeki diğer suni bölünmelere karşı çıkıyoruz. Ancak, biz aynı zamanda anti-emperyalistiz ve bu nedenle devrimci sol bir karakter segileyen ulusal kurtuluş mücadeleleri yürüten ezilen halkları destekliyoruz. Bizim isteğimizin daha fazla Devletler ve sınırlar ortaya çıkması olmadığı, ancak onun yerine karşılıklı yardımlaşmaya, doğrudan demokrasiye, özgürce federe olan topluluk yapılarına ve işçilerin özyönetimine dayanan Devletsiz, sınıfsız bir toplum olduğu veriliyken; bunun bizim ideal yerimiz olmadığını da aklımızda tutuyoruz.

Bu amaç doğrultusunda doğrudan eylemi, işyeri sabotajlarını, mülkiyetin tahribini ve sivil itaatsizliği içerecek, ancak bunlarla yetinmeyecek bir sınıf savaşımını haklı görüyor ve teşvik ediyoruz. Devrimci şiddet konusunun ideolojik bir konudan ziyade taktiksel bir konu olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani biz, Devletin ve işçi sınıfının tüm diğer düşmanlarının asla güvende olmayacakları bir "direniş kültürü"nün yaratılmasının, halkı güçlendirmeye olduğu kadar sınıf savaşı için ideal ortamı yaratmaya hizmet edecek, herhangi bir toplumsal hareketin temel yanı olduğuna inanıyoruz.
 

ÇEVİRİ: Anarşist Bakış


Kaynak: "Barricada Collective - Intro".

 
Anarşist Bakış Ana Sayfa --->
1