ANARŞİST PLATFORM
http://flag.blackened.net/revolt/platform.html

Anarşist Platform aşağıda ana hatlarıyla verilen amaçları kabul eden ve bu amaçlarla uyumlu şekilde yerel örgütlenmeler oluşturmak için çalışmaya gönullü anarşistler için hazırlanmış bir elektronik posta listesidir. Halihazırda dünyanın tüm kıtalarından üyeleri vardır ve bir çok dile tercüme edilmiştir.

Bizim kendimizi özdeşleştirdiğimiz bu geleneğin temel fikirleri, şunları geliştirmeyi hedefleyen anarşist örgütlerin gerekliliğidir:

[The Anarchist Platform, PDF dosyası olarak]


Sizi aşağıdaki "Anarşist Platform" amaçlarını incelemeye ve eğer onları kabul ediyorsanız uluslararası anarşist elektonik posta listesi Anarsist_Platform'a üye olmaya davet ediyoruz. Eğer hepsini değil de bir kısmını kabul ediyorsanız, sizi devam eden tartışmalar için hazırlanmış AP_Discuss'a üye olmaya davet ediyoruz.

Anarşist Platformun amaçlarını listeye nasıl üye olacağınıza dair bilgiler takip etmektedir; ayrıca listedeki trafiği asgari seviyede tutmak için hazırlanmış bir protokol yer almaktadır.

Listeye katılan herkesin zaten anarşizmi anladığı ve kabul ettiğivarsayılmaktadır --liste anarşizme yeni başlayanlar için hazırlanan eğitsel bir liste değildir. Eğer anarşizme yeniyseniz öncelikle aşağıdaki AP_discuss listesine katılmanızı ve Anarşizm hakkında okumaya başlamanızı öneririz. Biz What is anarchism? ve Thinking about anarchism'e bakmanızı tavsiye eder ve bu yazıları okuduktan sonra sorularınızı AP_discuss' yazmanızı öneririz.

Anarşist Platform listesi, anarşistlerin anarşizm hakkında genel tartışmalar yapması amacıyla da hazırlanmamıştır. Eğer böyle bir şeyi arzuluyorsanız size Organize list'i ve daha az öncelikli olarak AP_discuss'ı tavsiye ediyoruz.

Anarşist Platform'da belirtilen dökümanları okumadıysanız, listeye katılmadan önce bunları okumanız önemlidir. Bunlar anarşist hareketin tarihinde oldukça tartışmalı dökümanlardır, onlara dair sorularınızı AP_discuss'ta sorabilirsiniz.


Aşağıdaki yazı şu dillerde de mevcuttur
[Almanca][Felemenkçe][Fransızca][İbranice][İtalyanca]
[İspanyolca][Sırp-Hırvatça][Makedonca][Fince]
[Portekizce][Rusça][Slovakça]

[Çevirerek bize gönderebilirmisiniz?]


Önsöz:

Anarşist Platformun amaçları İrlanda İşçi Dayanışma Hareketi (WSM) ile (şu anda dağılmış bulunan) Güney Afrika İşçi Dayanışma Federasyonu (WSF) arasındaki tartışmalardan ortaya çıkmıştır. Bu arka planı nedeniyle, [aşağıda belirtilen] amaçlar anarşizmin ne olduğuna dair genel bir anlayışın [olduğunu] varsayar. Muhtemelen Daniel Guerin'in "Anarşizm" adlı kitabı, anarşist tarih ve kuramın bu açıdan en ayrıntılı açıklamasını içermektedir.

WSF dağıldıktan sonra, WSM bu kabul edilmiş amaçları Anarşist-Platform elektronik posta listesini başlatmakta kullanmaya karar verdi. Bu listesinin amacı, bu amaçları kabul eden anarşistler arasında hem bilgi değişimini sağlamak, hem de kendi coğrafik bölgelerindeki diğer liste üyeleriyle tanışarak ortak bir çalışma içine girmeleri umududur. Bu nedenle liste üyelerinin (diğer listelerin genel bir özelliği olan) sadece pasif bir katılımcı olmayarak, gündemi aktif bir şekilde takip etmesi beklenmektedir.


ANARŞİST PLATFORM

Biz kendimizi anarşist olarak, ve "Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu", "Durruti'nin Dostları" ve "Liberter Komünizmin Manifestosu" gibi grup ve yayınları içeren anarşizm içindeki "Platformist" gelenekle tanımlıyoruz. Biz bu gelenek tarafından öne sürülen örgütlenme pratiğini genel olarak kabul ediyoruz, ama bu demek değildir ki onların yaptığı veya söylediği herşeyi kabul ediyoruz.

Bizim kendimizi özdeşleştirdiğimiz bu geleneğin temel fikirleri, aşağıdakileri geliştirmeyi hedefleyen anarşist örgütlerin gerekliliğidir:

Anarşizm, toplumun büyük çoğunluğu (işçi sınıfı) ile bugün yönetimde bulunan küçük bir azınlık arasındaki sınıf mücadelesi ile yaratılacaktır. Başarılı bir devrim, anarşist fikirlerin işçi sınıfı içinde önde giden fikirler olmasını gerektirecektir. Bu kendiliğinden olmayacaktır. Bizim rolümüz anarşist fikirleri önde giden fikirler yapmak, ya da bazen ifade edildiği üzere "fikirlerin önderliğini" yapmaktır.

Mümkün olduğunda faaliyetlerimizin ana odağı olaran sendikalar içinde çalışırız. Bu nedenle sendikalar içinde faaliyet göstermeyi dışlayan görüşleri reddediyoruz. Sendikaların içinde, --1930'ların CNT'si gibi-- anarko-sendikalist demokratik yapılar için mücadele ederiz. Ama sendikalar ne kadar devrimci olurlarsa olsunlar, anarşist politik organizasyon(lar)ın gerekliliğinin yerini dolduramaz.

Biz aynı zamanda sendikaların/işyerlerinin dışında olan mücadelelerde de çalışmanın hayati olduğunun farkındayız. Bunlar belirli baskılara, emperyalizme karşı olan mücadeleleri; ve işçi sınıfının yaşayacakları nezih bir yer ve çevre için yaptığı mücadeleleri içermektedir. Aynen sendikalara karşı olan yaklaşımımızda olduğu gibi, bunlara dair genel yaklaşımımız da en çok sayının bulunduğu yerde kendimizi işin içine dahil etmek, ve bu hareket içinde doğrudan demokrasiyi içerecek anarşist örgütlenme metodlarını geliştirmektir.

Biz işçi hareketi içindeki tüm önyargı görünümlerine karşı aktif bir şekilde karşı çıkıyoruz; ve ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, [dinsel] sekteryanlığa ve homofobiye karşı mücadele edenlerle birlikte çalışmayı bir öncelik olarak tanımlıyoruz. Biz devrimin başarısının ve devrimden sonra tüm bu baskıların ortadan kaldırılması başarısının, devrim öncesi dönemde bu tip mücadelelerin oluşturulmasına bağlı olduğunun farkındayız.

Biz emperyalizme karşıyız, ama ulusçuluk ereğine alternatif olarak anarşizmi öne çıkarıyoruz. Biz ulusalcıdan ziyade anarşist bir stretejiyi savunurken, tabandan oluşan anti-emperyalist hareketleri savunuyoruz.

Bu ilkeler çerçevesinde uluslararası temelde federe olmayı kabul eden anarşist örgütlerin gerekliliğini teşhis ediyoruz. Ama federasyon olasılığının derecesinin ve bunun için ortaya konacak çabanın miktarının, bu tip bir uluslarası çalışmayı sloganların ötesinde bir gerçek haline getirecek yetiye sahip ulusal örgütlerin başarısı tarafından belirleneceğine inanıyoruz.*Yukarıdaki Dökümanlar İçin Yararlı İnternet Adresleri:
Daniel Guerin'in Anarşizmi:
http://www.geocities.com/CapitolHill/3998/contents.html
Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu:
http://flag.blackened.net/revolt/platform/plat_preface.html
Durruti'nin Dostları:
http://flag.blackened.net/revolt/debate.html#fod_debate
Liberter Komünist Manifesto
http://flag.blackened.net/daver/anarchism/mlc/index.html


Anarşist Platform Listesine Katılım

Bu listeye katılmak için lütfen [email protected] adresine bir elektronik mesaj gönderiniz. Elektronik mesajınız "Anarchist Platform" başlığını taşımalıdır ve şu aşağıdakileri içermelidir:

1. İlkeleri kabul ettiğinizi ve listeye üye olmayı istediğinizi belirten bir beyanat.
2. Eğer varsa ilişkili olduğunuz örgüt ve nereden olduğunuza dair, listeye sunulacak kısa bir giriş.
3. Listeye mi, özete mi abone olmak istediğinizi belirtiniz. Özetin anlamı, eğer kısıtlı elektronik posta ulaşımına sahipseniz sizin için daha iyi olacak şekilde üç günde bir bu süre zarfinda gönderilen mesajları içerecek tek bir mesaj almanızdır.
Eğer yapabiliyorsanız, aşağıdaki listeye üye olmanız da iyi bir fikir olacaktır.

AP_discuss

Anarşist Platformun ve anarşizmin unsurlarının tartışıldığı bir liste. Eğer anarşizme yeniyseniz veya Platformun unsurları hakkında emin değilseniz, lütfen önce bu listeye katılınız ve sorular sorunuz / yorumlarda bulununuz.

[email protected]'a bir elektronik mesaj atınız. Listeye üye olduğunuzda, "Anarşist Platform"a nerede katılmadığınızı belirten kısa bir giriş mesajı yazınız.


Anarşist Platform listesi ile ilgili olan anarşist gurupların listesi.
Anarşist Bakış Ana Sayfa --->
1