KISIM D
DEVLETÇİLİK VE KAPİTALİZM TOPLUMU NASIL ETKİLER?
 
Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, [...] ile gösterilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular'ın (SSS) bu kısmı, devletçilik ve kapitalizmin var oldukları toplumları nasıl etkilediğini göstermektedir. Kısım B'nin (Anarşistler neden mevcut sisteme karşı çıkarlar?) ve Kısım C'nin (Kapitalist ekonominin efsaneleri nelerdir?) bir devamıdır, ve mevcut sistem içerisindeki toplumsal ve güç [power, iktidar, yetke] ilişkilerinin toplum üzerindeki etkisini tartışmaktadır.

Bu kısım önemlidir, çünkü kapitalizm ve devletçiliğin meydana getirdikleri kurumlar ve toplumsal ilişkiler bir boşlukta var olmazlar, günlük yaşantımız üzerinde derin etkileri vardır. Bu etkiler bireyler olarak bizim ötemize geçer (örneğin, hiyerarşinin bireyselliğimiz üzerindeki olumsuz etkileri) ve siyasi kurumların toplumuzda nasıl çalıştığı, teknolojinin nasıl geliştiği, medyanın nasıl işlediği vb. birçok şey üzerinde etkisi olur. Bu nedenle, bir bütün olarak devletçilik ile kapitalizmin --siyaset ve ekonominin dar sınırlarının öttesinde-- toplumu nasıl (ve neden) etkilediği incelenmeye değerdir.

Bu nedenle, burada, siyasi ve ekonomik iktidarın yoğunlaşmasının toplum üzerindeki bazı etkilerini kabataslak göstermeye çalışacağız. Pek çok insan bu süreçlerin sonuçlarına (devlet müdahalesi, ekolojik tahribat, emperyalizm, vb.) saldırırken, nedenlerini göz ardı etmektedir. Bunun anlamı toplumsal şeytanlıklara karşı mücadelenin asla bitmeyeceğidir --bir doktorun hastalığı tedavi etmeksizin belirtileri ile mücadele etmesine benzer bir şekilde. Kısım B ve Kısım C'de karşı karşıya olduğumuz sorunların köklerine değindik. SSS'ın bu kısmı nedenlerle sonuçlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri araştırmakta, ve kapitalizmin otoriter ve sömürgen doğasının yaşadığımız dünyayı nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktadır.

Kapitalizmin çoğu destekçisinin bunu yapmayı reddettiğini hatırlamak önemlidir. Evet, birçoğu toplum içerisindeki bazı eksikliklere ve sorunlara işaret etmektedir, ancak bunları asla sistemle ilişkilendirmezler. Noam Chomsky'nin belirttiği üzere, onlar kapitalizmin felaketlerini "mütemadiyen bunlara yol açan sistemden başka nedenlere" bağlarlar (Deterring Democracy, s. 232).

Sistemin ve etkilerin iç içe geçtiği, sağ-kanat partilerin devletin toplumdaki rolünü azaltmak sözüyle iktidara gelirken, devletin gerçek büyüklüğü ve rolünün azalmak bir yana kapsam olarak (hem büyüklük olarak hem de güç ve merkezileşme anlamında) büyümesi gerçeğinden görülebilir. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü "serbest piyasa" güçlü (ve merkezileşmiş) bir devleti ima eder --Yönetme "özgürlüğü", işçilerin otoriter yönetime karşı direnmesinin devlet eliyle zayıflatılması özgürlüğü anlamına gelmektedir. Böylece, ironik bir şekilde, toplumun piyasa kuvvetlerinin acımasızlıkları karşısında hayatta kalmasını, seçkinler iktidarı ve onların ayrıcalıklarının kitlelerden korunmasını güvence altına almak için toplum içerisindeki devlet müdahalesi devam edecektir.
 

Çeviri: Anarşist Bakış


Kaynak: "D - How does statism and capitalism affect society?", Anarchist FAQs.
Anarşist Yazın Ana Sayfa --->
1