Prikazi knjiga

Novo:

Constantin Stroe, Casa Bunicii/Grandma’s House (Bakina kuća): Vasile Moldovan

Ban'ya Natsuishi, The Flying Pope (Leteći papa): Robert D. Wilson

Vesna Oborina, Zvuci tišine (Sounds of Silence): Milenko D. Ćirović Ljutički

Robert D. Wilson, Jack Fruit Moon: Linda Papanicolaou

Robert Wilson, Jack Fruit Moon: Saša Važić

Ленка Јакшић, Акорди мириса: Миленко Д. Ћировић Љутички

Carole MacRury, In the Company of Crows (U društvu vrana): Johnye Strickland

===

Živanka Dragošanović, Mesec u vrbaku: Volođa Jovanović

Zlatko Skotak, Zvuk polarne svjetlosti: Jadran Zalokar

Slavko Sedlar, Takvost: V. Devide, N. Simin, Đ. Stojičić

Dragan J. Ristić, Obznanjeno: S. Važić

Radivije Rale Damjanović, Mesec me drži budnim: Tanja Kragujević

Dejvid Dž Lanu, Haiđin: Dušan M. Adski

Dimitar Anakiev, Balcony: Richard Gilbert

Mićun Šiljak, Svitac u drvljaniku: Z. Raonić, N. Simin, B. Stojanovski, N. Simin, M. Despotović

Geert Verbeke: Adam Donaldson Powell

===

David G Lanoue, Haiku Guy: Michael McClintock

David G Lanoue, Laughing Buddha: Michael McClintock

Dušan Vidaković: S prebolene obale/From the Forsaken Shore: Jadran Zalokar

Milenko D. Ćirović Ljutički, U zagrljaju sjenki/The Embrace of Shadows: Verica Živković

Ljubomir Dragović, Dugo svitanje: Mileta Aćimović Ivkov, Dragan Jovanović Danilov, Vladimir Devide

Željko Funda, Knjiga sendviča: Goran Bubaš

Stefanović Tatjana; Zoran D. Živković: Haiku cvet/ A Haiku Flower: Moma Dimić

Боро Латиновић, Сплав плови реком: Живан Живковић

===

 

Slavica Blagojević, Gugutkina ogrlica: Vladimir Krasić i Zoran Raonić

Srba Mitrović, S Kalemegana: jesenja haiku slikovnica: Saša Važić

Sveto drvo rumunske poezije: iz predgovora Vasila Moldovana

Saša Važić, muddy shoes candy heart: Dimitar Anakiev

 

Magdalena Dale, Rumunija

 

Ion Marinescu, The Return of the Crane (Povratak ždrala); prev: Magdalena Dale; izdavač: Grinta, Cluj-Napoca, str. Primaverii 22/23, Rumania, 2008; ISBN 978-973-126-128-7

 

Povratak ždrala (The Return of the Crane) Jona Marineskua je zanimljiva knjiga jer je njen autor sticao književno iskustvo u krugu pisaca epigrama. To je možda razlog što je pisac ove knjige zaokupljen ozbiljnim životnim situacijama, čak i dramatičnim, ali, istovremeno, i radosnim trenucima, često komičnim, ponekad grotesknim. Može se reći da se u njegovoj poeziji jedno oko smeje a drugo plače. U njegovim pesmama, kratkim ali velike dubine, istovremeno se javljaju egzotični motivi specifični za japansku poeziju i teme koje su specifične za Rumuniju.

Mada tradicionalista inspirisan japanskom poezijom, Joan Marinesku ponekad pokušava da unese novine odabirom izvesnih tema, kao što je strašilo. 

U knjizi “Povratak ždrala” on nastoji da dosegne savršenstvo japanske forme. Verzije na engleskom drže se klasičnog pravila kada je broj slogova (5-7-5) u pitanju.

Njegove nove pesme pune su dramatičnih tonova što pokazuje da je dobar stručnjak po pitanju njegovog prirodnog okruženja i socijalne sredine Rumunije. Ono što karakteriše ovog haiđina iz Kluja je to da kada smatra da nije u potpunosti iscrpeo neku temu, on nastavlja da se njome bavi onoliko dugo koliko smatra da je potrebno. Takođe, njegova originalnost je i u tome što se bavi izvesnim temama, koje se ne obrađuju često u haiku poeziji, kao što je strašilo. Ovaj poznati rumunski pisac epigrama zna kako da nas razvedri i svojim haikuima, čak i kada opisuje najdramatičnije događaje.    

Senka sokola –
kokoška je juri
po dvorištu

Po mom mišljenju, Jonove najbolje pesme su one koje su prožete ironijom upućenom njemu samome, kao u sledećim pesmama:

 

 

Sam na obali –           
Na udici pecaljke         
još jedna zvezda      

Još jedna godina prođe –
opirem se iskušenju
da je sledim

 

Ne može a da se ne pomene da je Joan Marinesku prisutan i u nekim publikacijama koje se objavljuju na internetu, gde je dobio nekoliko nagrada, kao za sledeće pesme, koje su objavljene i u ovoj knjizi:

Kasna noć
Samo miris lipe
prelazi ulicu

(Prvo mesto na Rumunskom kukai takmičenju – maj 2008)

Poljska ševa
prvim kapima rose
pročišćava grlo

(Treće mesto na Rumunskom kukai takmičenju – jun 2008)

Kriška dinje
tera šegu sa mnom
svim svojim kamenjem

(Drugo mesto na Rumunskom kukai takmičenju – avgust 2008)

Zalud ovaj vetar
svlači strašilo –
niko ne gleda

(Drugo mesto na Rumunskom senrju takmičenju – mart-april 2008)

Upeklo sunce –
baš sada bih da ćaskam
sa deda mrazom

(Treće mesto Rumunskom kukai senrju takmičenju – jun-jul 2008)

Jesenja kiša –
na starom kišobranu
baš sad nova rupa

(Prvo mesto na Rumunskom kukai senrju takmičenju – septembar-oktobar 2008)

 

Prevod: Saša Važić

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1