Prikazi knjiga

Novo:

David G Lanoue, Haiku Guy: Michael McClintock

David G Lanoue, Laughing Buddha: Michael McClintock

Dušan Vidaković: S prebolene obale/From the Forsaken Shore: Jadran Zalokar

Milenko D. Ćirović Ljutički, U zagrljaju sjenki/The Embrace of Shadows: Verica Živković

Ljubomir Dragović, Dugo svitanje: Mileta Aćimović Ivkov, Dragan Jovanović Danilov, Vladimir Devide

Željko Funda, Knjiga sendviča: Goran Bubaš

Stefanović Tatjana; Zoran D. Živković: Haiku cvet/ A Haiku Flower: Moma Dimić

Боро Латиновић, Сплав плови реком: Живан Живковић

Jianqing Zheng, The Porch, Deltascape i Found Haiku from Eudora Welty's Delta Wedding: Charles Trumbull

===

 

Slavica Blagojević, Gugutkina ogrlica: Vladimir Krasić i Zoran Raonić

Srba Mitrović, S Kalemegana: jesenja haiku slikovnica: Saša Važić

Sveto drvo rumunske poezije: iz predgovora Vasila Moldovana

Magleno zvono, savremena japanska poezija: iz uvoda Kajoko Jamasaki

Gwiazda za Gwiazda, antologia haiku europejskiego: uvod Max Verharta

 

 

Dimitar Anakiev

Saša Važić, muddy shoes candy heart (Peaks Press, 202 Merrywood Drive, Forest, Virginia 24551, USA). Urednik: Anita Virgil. Autor čita svoje pesme na engleskom jeziku uz pratnju muzike sa Balkana. Knjiga je ilustrovana fotografijama Balkana. CD sadrži i kratku filmsku verziju. Cena: $20.00, uklj. i poštarinu Naručiti preko izdavača: e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

»Muddy shoes candy heart« – CD knjiga na engleskom Saše Važić, baš kao i svo njeno ostalo haiku stvaralaštvo prevazilazi uske granice literature i ima fenomenološki značaj. Njen književni rad, u vidu jasnog i glasnog ženskog glasa, odražava borbu sa  rezignacijom i nalazi svoju temu u običnom i svakodnevnom.

Posebno me fascinira njena predanost, totalitet davanja haiku literaturi. Izgleda kao da Saša ostvaruje stari haikuistični ideal o haikuu kao duhovnoj praksi. Ona premošćuje svetove, nadilazi lokalne kulturne stereotipe i traje kroz treptaje svojih pesama. Njene pesme kao da nisu namenjene odabiru već celovitom poistovećenju sa životom – empatiji, koju ona pokazuje i prema suvom listu na otiraču:

Wipping my muddy shoes 
at my flat's door – 
a dry leaf. 

U Tolminu, 3.10. 2006.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1