Prikazi knjiga

Novo:

David G Lanoue, Haiku Guy: Michael McClintock

David G Lanoue, Laughing Buddha: Michael McClintock

Dušan Vidaković: S prebolene obale/From the Forsaken Shore: Jadran Zalokar

Ljubomir Dragović, Dugo svitanje: Mileta Aćimović Ivkov, Dragan Jovanović Danilov, Vladimir Devide

Željko Funda, Knjiga sendviča: Goran Bubaš

Stefanović Tatjana; Zoran D. Živković: Haiku cvet/ A Haiku Flower: Moma Dimić

Боро Латиновић, Сплав плови реком: Живан Живковић

Jianqing Zheng,The Porch, Deltascape i Found Haiku from Eudora Welty's Delta Wedding: Charles Trumbull

====

Slavica Blagojević, Gugutkina ogrlica: Vladimir Krasić i Zoran Raonić

Srba Mitrović, S Kalemegana: jesenja haiku slikovnica: Saša Važić

Sveto drvo rumunske poezije: iz predgovora Vasila Moldovana

Saša Važić, muddy shoes candy heart: Dimitar Anakiev

 

Verica Živković, Srbija

 

Estetika koja izvire iz impresivnih sadržaja

 

Milenko D. Ćirović Ljutički, U zagrljaju sjenki/The Embrace of Shadows (izdavač: Haiku udruženje Srbije i Crne Gore, 2007). ISBN 978-86-84813-10-9; str. 72; 21 x 13 cm; broširan povez; likovno riješenje: Dušan M. Ćirović; prevod na engleski jezik: Saša Važić; cena: 200,00 dinara (narudžbine na adresu: Milenko D. Ćirović Ljutički, Pante Tutundžića 7/2, 11077 Beograd , Srbija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Najnovija haiku zbirka Milenka D. Ćirovića Ljutičkog "U zagrljaju sjenki" počiva na neposrednim čulnim senzacijama, vešto inkorporiranim u jezgro pesničkih slika.

U svojim haikuima pesnik se neprestano igra konkretnim pojavama i stvarima, koje su u neraskidivoj sprezi sa emotivnim i metafizičkim iskustvom. Njegov haiku izvire iz naturalnih slojeva, iskazujući visoko refleksivna značenja  - u tome je njegova originalnost.

Ova zbirka predstavlja svojevrstan napredak, i u formalnom i u sadržinskom smislu, u odnosu na raniju Ćirovićevu haiku zbirku. Knjigu čine ciklusi u kojima centralno mesto zauzimaju fenomeni posmatrani u različitim varijacijama: senke, mirisi,  svetlost i otac - koji stvaraju motivsko-tematske veze. Njihovo primarno značenje sugerišu naslovi.

Inventivnošću deskripcije ispod koje se krije estetska stvarnost višeg  reda, izdvaja se haiku:

"Grmljavina –
titrav plamen svijeće
razbudi sjenke."


Slika je ubedljiva: Grmljavina pojačava titranje plamena sveće koji otkriva senke. Senke dolaze iz svetlosti. Ova prirodna pojava sadrži u sebi i filozofske stavove. Svetlost je izvor života, a titranje senki njegova nestalnost. Čitavim poetskim organizmom dominira strepnja i sumnja.

Efektnost mirisa, transponovana u metafizički stav, dovedena je do vrhunca u haikuu:

"Donese vjetar
miris pečene paprike.
Osmjeh starice."


Staričin osmeh je u neposrednoj vezi sa mirisom pečene paprike i dolaskom jeseni. Žal za mladošću se reflektuje kroz fenomen  mirisa pečenih paprika. Sjajna komparacija!

Izuzetnom neposrednošću i  jednostavnošću fascinira nas haiku:


"U okicama
iznenađenog ježa
sjaj mjesečine."


Prizor je izuzetno upečatljiv. Odsjajem meseca u očima jež imenovan je svet postojećih pojava.


U haikuu:

"Stiže kosidba –
zarđala ispod strehe
očeva kosa."


žal za ocem koji ne može više da kosi iskazana je efektnim slikama.


U svojim haikuima Ćirović uglavnom poštuje metrička pravila klasičnog oblika - tercina - sa pravilno raspoređenim slogovima (5-7-5).

Haiku zbirka "U zagrljaju sjenki" predstavlja jedno od najznačajnijih haiku ostvarenja u srpskom haiku pesništvu i traži odvažnog čitaoca.

 


Hosted by www.Geocities.ws

1