Anasayfa   Yazilar     Forum    Arşiv  

DERSİM 38`DEN DOLAYI TC DEVLETİNDEN DAVACIYIZ

 

 

 

 

DERSİM SORUNU NEDİR, NE DEĞİLDİR?

 DERSİM 38 FORUM

DERSİM SORUNU NEDİR, NE DEĞİLDİR?

SEYFİ CENGİZ

Dersim Raporları’nın konusu “Dersim Sorunu”dur.
Raporlarda bu sorunun tanımı, nedenleri, nasıl çözüleceği, daha doğrusu nasıl “ortadan kaldırılacağı” üzerinde durulmaktadır.       Devamı...

Dersim Forum

DERSİM’İN ŞECERESİ (I)

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 27. Agustos 2005 17:47:27:

DERSİM’İN ŞECERESİ (I)

SEYFİ CENGİZ

Dersim’in soy ve yol şeceresine ilişkin bu yazı dizisi “Dersim ve Zaza Tarihi: Sözlü Gelenek ve Tarihsel Gerçek“ başlıklı çalışmanın bir özetidir. Hayli hacimli olan bu çalışmanın okur kitlemizin bir bölümü tarafından incelenip anlaşılması güç olabilir. Beni elden geldiğince kısa bir özet çıkarıp yayınlamaya mecbur eden bu tür güçlüklerin ortadan kaldırılması istediğidir.   devam...

 

DERSİM’İN ŞECERESİ (II)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 28. Agustos 2005 17:00:28:


TZANİLER‘İN ÜLKESİ:
TZANİCA (ESKİ DERSİM, ÇANESTAN), DAHA ESKİDEN HALDİYA ADIYLA BİLİNEN ÜLKEDİR
Tzanlar’ın ülkesinden Tzanica olarak sözeden Bizans tarihçisi Procopius, Xenophon’un Tzanlar’ın ülkesini yanlış tarif ettiğini, onu Trabzon’a sınır göstermekle yanıldığını söyler. Onun aktardığına göre Trabzon ile Tzanlar’ın ülkesi arasında gerçekte geçilmez dağlar ve geniş bir bölge vardı. Tzanlar (Saniler), en eskiden beri Karadeniz kıyılarından çok içerde, modern Çoruh Nehri (eskiden Boas Nehri) ve İspir dolaylarında oturuyorlardı. Dolayısıyla Tzanlar, Procopius’un tarifine göre, başlangıçtan beri Ermeniler’le komşu idiler.
Procopius, Çoruh Nehri kaynaklarının Tzanica’daki İspir çevresinde olduğunu, bu nehrin burdaki Tzanika dağlarından doğup Lazica (Colchis)‘da Karadeniz’e döküldüğünü yazmaktadır.     devam....
 

DERSİM’İN ŞECERESİ (III)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 29. Agustos 2005 12:31:46:

TZANİKA (ÇANESTAN)’DAKİ BAZI YERLEŞMELER
Tzanica adı; asıl Tzanica içinde veya dışında Chaniuk (Bk. M. Khorenatsi), Khaltik (Khaldia, Heldia), Canet, Canik (Djanik; Samsun; Ordu-Giresun bölgesi), Canca (modern Gümüşhane, Sansa, Sinoria), Chanzit (Handzit), Zanit, Çan ve Çanestan şekilleri altında ülke, bölge, kent veya köy adı olarak da sıkça görünür.
Kaynaklarda adları verilen Tzanika’daki bazı yerleşmeler şunlardır:

                              Devam.......

DERSİM’İN ŞECERESİ (IV)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 30. Agustos 2005 00:04:07:

MAMAKANLAR TZAN ORİJİNLİDİR (MAMAKANLAR VE TZANİLER AYNIDIR)
Destanlarda aşiretler ve kavimler kural olarak kişi adlarında temsil edilir.
“Dersim ve Zaza Tarihi – Sözlü Gelenek ve Tarihsel Gerçek“ başlıklı çalışmamda, Dersim‘in Khla Mem-Khal Ferat geleneğindeki Khal Mem adının Mamakanlar adıyla bilinen halka, Khal Ferat adının ise Partlar‘a referans olduğunu, geleneğimizin Khal Mem Oğulları (Domane Khal Memi) dediklerinin Mamakanlar, Khal Ferat Oğulları dediklerinin ise Partlar olduğunu söyledim. Adı geçen çalışmamda bu sonuca nasıl vardığımı ayrıntılı olarak izah ettiğim için bu özette bu ayrıntılara girmeyeceğim.

                                             Devam....

DERSIM FORUM

DERSİM’İN ŞECERESİ (VII)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 02. Eylül 2005 15:10:14:

DERSİM GELENEĞİNİN KHAL FERATLAR’I PART KIRALI DÖRDÜNCÜ FERAT EVİNİN KIRMANCİYE KOLUDUR
Dersim‘in Khal Mem-Khal Ferat geleneğinde Khal Mem’in kardeşi olarak tanıtılan Khal Ferat kimdir?
Buna yanıt olarak Part kıralı Dördüncü Ferat (M.Ö. 38/37- M.Ö.2)’ın önemli bir figür olduğunu düşünüyorum.
Benim düşüncem özetle şudur:
Genelde Partlar’a referans olan geleneğimizdeki Khal Ferat adı, daha özelde Part kıralı Dördüncü Ferat Evi’ne referanstır. Partlar’ın Kırmanciye kolu, özellikle Kırmanciye yöneticileri çizgisi bu evden çıkmadır. Partlar’ın bu şubesi cedlerinden biri olan Kam-Sar’ın adıyla Kamsarakanlar, daha sonraları ise bir diğer cedleri olan Arşak (Arşak III)‘ın adıyla Arşakuniler (Arsarunik) diye bilindiler.
Aşağıda anlatacaklarım dikkatle okunursa bu düşüncemin dayanakları netçe görülebilecektir.   Devam....

DERSIM FORUM

DERSİM’İN ŞECERESİ (XI)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 06. Eylül 2005 00:15:18:


PAVLAKİLER
Dersim antikçağının ekseninde özne olarak Khal Mem-Khal Ferat tabakası vardır. Bu ikilinin tarihi elbette ki ortaçağlarda da sürer. Ek olarak Pavlakiler girer devreye. Ortaçağ Dersim tarihi Pavlakiler’le başlar, daha ilerde değineceğim Şah Hasan-Seyit tabakasının önderliği altında devam eder.
                         Devam...

DERSIM FORUM

DERSİM’İN ŞECERESİ (IX)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 04. Eylül 2005 00:03:11:

BELGE NİTELİĞİNDE BİR KANIT:
KHAL MEM - KHAL FERAT TABAKASINI TEMSİL EDEN DERSİMLİ ELÇİLERİN ÜNLÜ SASANİ ŞAHI NUŞİRVAN-I ADİL İLE 539 YILINDA YAPTIKLARI GÖRÜŞME VE BU GÖRÜŞMEDE KENDİ ETNİK KİMLİKLERİ KONUSUNDA SÖYLEDİKLERİ
Tzanlar (Dersimliler), Bizans imparatoru Justinian (527-565) zamanına kadar bağımsız yaşadılar. İlk kez Justinian zamanında ve M.S. 530 yılı civarındadır ki bir askeri hareketle onlara Bizans hakimiyeti ve bunu takiben de Bizans eliyle Hiristiyanlık dayatıldı.
Bu gelişmeler M.S. 530 yılındaki Bizans-Sasani savaşının az öncesine rastlıyordu.    devam....

DERSIM FORUM

DERSİM’İN ŞECERESİ (X)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 05. Eylül 2005 00:09:58:


DERSİM’İN ŞECERESİ (X)


SEYFİ CENGİZ


SASANİLER ALTINDA DERSİM’İN ESKİ VE GEÇ HALK TABAKASI İLE İLİŞKİLİ ÖĞELER VE BUNLARIN KARIŞTIĞI BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR
Sasaniler döneminde Dersim’in hem eski hem de geç halk tabakası ile ilişkili etnik öğelerin karıştığı bir yığın olay vardır. Bu olaylar sözünü ettiğimiz öğelerin hem Sasaniler’le, hem de birbirleriyle bağlantılarına hayli ışık tutmakta, bu anlamda Dersim tarihi bakımından önem taşımaktadırlar. Aşağıda bu olayların en önemlilerinden birkaçına kısaca değinmekle yetineceğim.    devam.....

DERSIM FORUM

DERSİM’İN ŞECERESİ (XI)

DERSIM FORUM

Auteur - yazari: SEYFİ CENGİZ Tarih, gün ve saat : 06. Eylül 2005 00:15:18:


PAVLAKİLER
Dersim antikçağının ekseninde özne olarak Khal Mem-Khal Ferat tabakası vardır. Bu ikilinin tarihi elbette ki ortaçağlarda da sürer. Ek olarak Pavlakiler girer devreye. Ortaçağ Dersim tarihi Pavlakiler’le başlar, daha ilerde değineceğim Şah Hasan-Seyit tabakasının önderliği altında devam eder.
                        devam...

DERSIM FORUM

ERMENİSTAN TARİH BOYUNCA BİR HALKLAR VE DİLLER STOKU OLMUŞTUR

Dersim Forum

 SEYFİ CENGİZ

Diğer konuları tartışmaya geçmeden önce Ermeni ve Ermenistan terimleri üzerinde kısaca durmak, bunlardan ne anlaşılması gerektiği konusundaki düşüncemi özetle belirtmek zorundayım. Bu konuda kabaca da olsa bir fikir sahibi olmadıkça tarih konusundaki bir tartışmayı izlemek sorun olacaktır.
M.Ö. 7‘inci yüzyılda Urartu Krallığı yıkılır. Eski Urartu topraklarının bir bölümü M.Ö. 6‘ıncı yüzyıldan itibaren Yunan ve Fars (Akamen) kaynaklarında Ermenistan olarak tanımlanmaya başlar.  devam.....

Dersim Forum

BİZE DERSİMLİ DERLER, DERSİM MANA BİZ NUTKUYUZ!

SEYFİ CENGİZ

MADDE I
Yerküremizde hemen hiç bir halk başlangıçta bulunduğu yerde değildir. Her halkın tarihinde göçler, akınlar, işgaller ve fetihler mutlaka vardır.
Geleneklerinden ve tarihsel verilerden biliyoruz ki, buna Ermeniler de dahildir. Onlar da göçler, işgaller ve fetihler yapmıştır.
O çağların dünya görüşü, etiği, ahlakı tamamen farklıydı. Örneğin uzak geçmişte “insan hakları“ ve “soykırım“ gibi konseptler yoktu.
Uzak geçmişi modern dünyanın bakış açısı ile yargılamak, o çağları kendilerine tamamen yabancı olan modern hukukun hükümleri ışığında sorgulamak, ne dediğini bilmemektir.    devam...

Dersim Forum
 

 

Back to Top

Hosted by www.Geocities.ws

1