ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ

 

Sikhism - Gurbani Iss Jag Meh Chanan

 

 

This page contains the

 

 

List of Gurmat Articles in Gurmukhi

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲੇਖ

 

 

Please click on the corresponding link to get required topic

 

 

 

 

Books

 

Recent articles

 

 
 

Guru Nanak Sahib

 

Gurmat and science

 

 
 

Naam

Why children do not listen to parents?

Kirtan

 

 
 

 

 

Articles on other Subjects

 

 

 

Power Point Presentations

 

PathNitnemGuruGranthSahib.pdf

 

 

 

 

Articles in the brief or Posters

 

 

 

 

 

Enlighten yourself with the help of articles on various topics according to Guru Granth Sahib

 

 

 

 

 

In the end of each article, brief Abstract or Conclusion is given for the subject being discussed. This will help in easy and faster understanding of the top under consideration. Please read the brief Abstract or Conclusion given in the end of each article for an initial idea of the subject. After that the full article can be studied for better understanding.

 

 

 

 

ਵਿਸ਼ਾ / Subject / File Name for Article or Poster and Link

 

 

 

 

 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ Recent articles

 

 

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ 7) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

 

 

Advantages of performing Kirtan according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart07D20200423.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ 6) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

 

 

We have to perform Kirtan according to the guidelines of Gurbani written in Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart06D20200125.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ ੫) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ

 

 

According to Guru Granth Sahib Kirtan involves understanding and adopting the Qualities of Akal Purkh, Praising Him and considering Him Great

 

 

Bani2270GurMagPart05D20200114.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ?

 

 

Whether taking bath at various religious places or visiting them is acceptable according to Guru Granth Sahib?

 

 

Bani1210GurMag20190514.pdf ,

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ਏਤੁ ਦੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ

 

 

One obtains enlightenment by entering the Guru's Gate (Shabad Guru, Gurdwara) and can wipe out the sins present in his mind with the teachings of Shabad Guru

 

 

Bani3010GurMag20190410.pdf ,  Bani3010Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ

 

 

Let us resolve our own affairs with our own hands

 

 

Bani1202GurMag20190330.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

 

 

According to Gurbani the authority of granting Congratulation lies in the hands of Akal Purkh and SatGuru only. Common public does not any authority

 

 

Bani3910GurMag20181109.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

 

 

Gurmat does not teach us for closing the eyes

 

 

Bani2080GurMag20181018.pdf

 

 

 

 

 

ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਕਿੱਤਾਕਾਰ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਾਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

 

 

Status of Sikhs as Self employee, Government and Private Employee, Businessman and Industrialist

 

 

Bani1190GurMag20180911.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕੀ ਹਨ

 

 

What is Beej Mantar, Mool Mantar, Maha Mantar and Gur Mantar according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2280GurMag20160825.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕਿਤਾਬਾਂ Books

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਮੁ Guru Granth Sahib and Naam

 

 

BookGuruGranthSahibAndNaam.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ Gurmat and Science in present scenario

 

 

BookGurmatAndScience.pdf

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? Why children do not listen to the parents?

 

 

BookWhyChildrenDoNotListen.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੋਮਾ Guru Granth Sahib a Great Source of Historical Research

 

 

BookGuruGranthSahibSourceOfHistoricalResearch.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ Guru Nanak Sahib

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ੧੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਹੈ ?

 

 

Guru Nanak Sahib knew more than hundred languages. How much do we know?

 

 

Bani5111GurMag20121124.pdf

 

 

 

 

 

ਕੀ ਪੰਦਰਾਂ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ?

 

 

Whether the fifteen Bhagat’s whose Bani is present in Guru Granth Sahib were born before Guru Nanak Sahib, during that period or after Guru Nanak Sahib?

 

 

Bani6010GurMag20080703Version.pdf,

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 

 

Use of Dev along with the name of Guru Nanak Sahib, Guru Angad Sahib and Guru Arjan Sahib

 

 

Bani5115GurMag200706.pdf,

 

 

 

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮੁ (ਭਾਗ ਤੋਂ ੧੦)

 

 

Naam according to Guru Granth Sahib (Part 1 to 10)

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮੁ ਕੀ ਹੈ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

What is Naam according to Guru Granth Sahib (Naam, Part 1)

 

 

Bani2510GurMagPart01D20141220.pdf, Bani2510GurMagPart01_Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਲਾਭ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Need and rewards of Naam according to Guru Granth Sahib (Naam, Part 2)

 

 

Bani2510GurMagPart02D20150108.pdf,  Bani2510GurMagPart02_Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੀਚਾਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Studying the qualities and capabilities of Akal Purkh through Gurbani are required for the recition of His Naam (Naam, Part 3)

 

 

Bani2510GurMagPart03D20150221.pdf,  Bani2510GurMagPart03_Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

What is the appropriate time for Naam Japna or remembering the qualities of Akal Purkh (Naam, Part 4)

 

 

Bani2510GurMagPart04D20150306.pdf,  Bani2510GurMagPart04_Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦਾ ਨਾਮੁ ਨਾ ਜਪਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Disadvantages of not remembering the Naam of Akal Purkh or not studying the qualities and capabilities of Akal Purkh through Gurbani (Naam, Part 5)

 

 

Bani2510GurMagPart05D20150417.pdf, Bani2510GurMagPart05Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਨਾਮੁ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Naam of Akal Purkh is obtained slowly and steadily in a stablized state of mind with the help of Gurbani (Naam, Part 6)

 

 

Bani2510GurMagPart06D20151107.pdf

 

 

 

 

 

ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

How to realize and to be in tune with Akal Purkh through His Naam (Naam, Part 7)

 

 

Bani2510GurMagPart07D20151229.pdf

 

 

 

 

 

ਨਾਮੁ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Naam is highly precious and has numerous advantages (Naam, Part 8)

 

 

Bani2510GurMagPart08D20160107.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ )

 

 

Amrit is Naam of Akal Purkh according to Guru Granth Sahib (Naam, Part 9)

 

 

Bani2510GurMagPart09D20160128.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਨਾਮੁ, ਭਾਗ ੧੦)

 

 

What we should do for Naam Japna according to Guru Granth Sahib (Naam, Part 10)

 

 

Bani2510GurMagPart10D20160616.pdf,  Bani2510GurMagPart10PosterResult.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ- ਤੋਂ ੨੬)

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-1 to 26)

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-1) Research on Guru Granth Sahib is important for a Gursikh

 

 

Bani9010GurMagPart01D20111022.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ

 

 

Gurmat and Science in present scenario (Part-2) Definition of Akal Purkh and His Hukam (System)

 

 

Bani9010GurMagPart02D20111108.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ

 

 

Gurmat and Science in present scenario (Part-3) According to Gurmat universe is infinite

 

 

Bani9010GurMagPart03D20111210.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ?

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-4) How was the universe created?

 

 

Bani9010GurMagPart04D20120830.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-5) Water and air are required for physical existence and Guru is essential for spiritual life

 

 

Bani9010GurMagPart05D20120914.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-6) Akal Purkh is His own creater

 

 

Bani9010GurMagPart06D20120929.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-7) Akal Purkh is the creater as well as the guardian of this universe

 

 

Bani9010GurMagPart07D20121013.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-8) Akal Purkh created this universe from Sunn (Zero/Nil/Vacuum)

 

 

Bani9010GurMagPart08D20130823.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-9) Akal Purkh cannot be seen with naked eyes but can be realised through His creation

 

 

Bani9010GurMagPart09D20130829.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੦) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-10) Akal Purkh Himself is the creator and destroyer of this universe and this universe is not permanent

 

 

Bani9010GurMagPart10D20130904.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੧) ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-11) Nothing is born and nothing dies. Birth and death are only the Akal Purkh’s game

 

 

Bani9010GurMagPart11D20130910.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੨) ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇ ਬਣਦੇ ਹਨ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-12) How the living being and inanimate matter are formed

 

 

Bani9010GurMagPart12D20131011.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੩) ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੁਧੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-13) Man has got thinking power but not other living beings
 

 

Bani9010GurMagPart13D20131025.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੪) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-14) Countless are the modes of reproduction according to Guru Granth Sahib
 

 

Bani9010GurMagPart14D20131205.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੫) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ੮੪ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-15) Generally it is believed that there are 84 lakh species of life, but according to Gurmat these can be unlimited

 

 

Bani9010GurMagPart15D20140125.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੬) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੁਆਸ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-16) Akal Purkh can preserve a living being without any breath

 

 

Bani9010GurMagPart16D20140221.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੭) ਪੌਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਸੱਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-17) Plants are also living beings and water is the basic requirement for life

 

 

Bani9010GurMagPart17D20140227.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੮) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-18) The limit of Akal Purkh and His creation is beyond human comprehension

 

 

Bani9010GurMagPart18D20140305.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੧੯) ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-19) Whatever is born must die, we only wait for our turn

 

 

Bani9010GurMagPart19D20140314.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੦) ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-20) Gurbani teaches truth and truthful living whereas science deals with observable realities only

 

 

Bani9010GurMagPart20D20140412.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੧) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-21) Who created the universe

 

 

Bani9010GurMagPart21D20140413.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੨) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਜ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-22) Guru Sahib has taught to discover Akal Purk wihin ourselves. Whatever is in the cosmos is also present within every matter

 

 

Bani9010GurMagPart22D20140627.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੩) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਸਰੂਪ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-23) Manifested forms of Akal Purkh as Nirgun and Sargun

 

 

Bani9010GurMagPart23D20140724.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੪) ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-24) Importance of hair in Sikhism

 

 

Bani9010GurMagPart24D20140820.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੫) ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-25) Sanjog and Vijog have been created by Akal Purkh right from the beginning of the universe

 

 

Bani9010GurMagPart25D20140827.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ (ਭਾਗ-੨੬) ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋ ਚਾਨਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

 

 

Gurmat and science in present scenario (Part-26) Sun lights up the Moon

 

 

Bani9010GurMagPart26D20141008.pdf, Bani9010GurMagPart26D20140912 Poster.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?

 

 

Why children do not listen to the parents?

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 1) Do we obey our Gurdev Father and Gurdev Mother?

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart01D20170309

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 2) Are parents responsible for this behavior?

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart02D20170427.pdf

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 3) How to improve our way of talking with the children

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart03D20170512.pdf

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 4) How to communicate with the children

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart04D20170519.pdf

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 5) How to generate a good behavior and discipline in the children

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart05D20170528.pdf

 

 

 

 

 

ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? (ਭਾਗ ) ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

 

 

Why children do not listen to the parents? (Part 6) How to ensure that child has productive time in the School education

 

 

WhyChildrenDoNotListenGurMagPart06D20170602.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ Kirtan according to Guru Granth Sahib

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ (ਭਾਗ ) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ

 

 

Definition of Kirtan according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart01D20190821.pdf,

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ (ਭਾਗ )  ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

 

 

Necessity of taking the Rahoo as main central idea while reciting Gurbani

 

 

Bani2270GurMagPart02D20190929.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ (ਭਾਗ 3) ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 

 

What should we do for the Gurbani Kirtan?

 

 

Bani2270GurMagPart03D20191105.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ (ਭਾਗ 4) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

 

Kirtan is not a musical singing according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart04D20191116.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ ੫) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ

 

 

According to Guru Granth Sahib Kirtan involves understanding and adopting the Qualities of Akal Purkh, Praising Him and considering Him Great

 

 

Bani2270GurMagPart05D20200114.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ 6) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

 

 

We have to perform Kirtan according to the guidelines of Gurbani written in Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart06D20200125.pdf

 

 

 

 

 

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ (ਭਾਗ 7) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

 

 

Advantages of performing Kirtan according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2270GurMagPart07D20200423.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ Gurmat Articles on Other Subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ?

 

 

Whether taking bath at various religious places or visiting them is acceptable according to Guru Granth Sahib?

 

 

Bani1210GurMag20190514.pdf ,

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ਏਤੁ ਦੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ

 

 

One obtains enlightenment by entering the Guru's Gate (Shabad Guru, Gurdwara) and can wipe out the sins present in his mind with the teachings of Shabad Guru

 

 

Bani3010GurMag20190410.pdf , Bani3010Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ

 

 

Let us resolve our own affairs with our own hands

 

 

Bani1202GurMag20190330.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

 

 

According to Gurbani the authority of granting Congratulation lies in the hands of Akal Purkh and SatGuru only. Common public does not any authority

 

 

Bani3910GurMag20181109.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

 

 

Gurmat does not teach us for closing the eyes

 

 

Bani2080GurMag20181018.pdf

 

 

 

 

 

ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਕਿੱਤਾਕਾਰ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਾਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

 

 

Status of Sikhs as Self employee, Government and Private Employee, Businessman and Industrialist

 

 

Bani1190GurMag20180911.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਕੀ ਹਨ

 

 

What is Beej Mantar, Mool Mantar, Maha Mantar and Gur Mantar according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani2280GurMag20160825.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ

 

 

Guru Granth Sahib, A Character builder for mankind

 

 

Bani2415GurMag20160609.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ

 

 

The real service to Guru is to Understand and analyse Shabad and then follow accordingly

 

 

Bani2250GurMag20160819.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ? (ਧਰਮ, ਭਾਗ )

 

 

What is a Religion according to Gurmat? (Religion, Part 1)

 

 

Bani4110GurMagPart1D20151027.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ (ਧਰਮ, ਭਾਗ )

 

 

Necessity of Religion according to Gurmat (Religion, Part 2)

 

 

Bani4110GurMagPart2D20160629.pdf

 

 

 

 

 

ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ

 

 

A Sikh’s marriage is performed with the Akal Purkh

 

 

Bani3840GurMag201003.pdf,

 

 

 

 

 

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

 

 

How to be successful in one’s education and research

 

 

Bani3470GurMag200912.pdf,

 

 

 

 

 

ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ” (ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੁੱਚ - ਭਿੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ?

 

 

Akal Purkh can be realised only with internal purity. (Suchmta, Cleanliness)

 

 

Bani1950GurMag200909.pdf,

 

 

 

 

 

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ

 

 

Coming and going in reincarnation is ended by serving Akal Purkh. Give up your selfishness and pride, and seek the Sanctuary of the Divine Guru

 

 

Bani3990GurMag200906.pdf,

 

 

 

 

 

ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ

 

 

Ultimate religion is that which reveals the secret of Akal Purkh

 

 

Bani2100ShabadGurMag200901.pdf,

 

 

 

 

 

ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ: ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦਿ ਕੀਤੋ ਵੀਚਾਰੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਆਇਓ ਮਿਰਤਕੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿ

 

 

Shabad Vichar: Those who do not study, analyse and follow the Shabad Guru and do not serve according to the path shown by Gurbani, cannot achieve inner enlightment and are as if lifeless

 

 

Bani2230GurMag200901.pdf, Bani2230Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

 

 

Sikh Psychology according to Guru Granth Sahib

 

 

Bani8010GurMag200809.pdf,

 

 

 

 

 

ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਤਿ (ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ)

 

 

Namdev serves that Lord, who is not limited to either the temple or the mosque (Bhagat Namdev Ji)

 

 

Bani6040GurMag200804.pdf,

 

 

 

 

 

ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

 

 

How to select an appropriate Guru?

 

 

Bani2100SelectionGurMag200803.pdf,

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ

 

 

Gurbani is the Light to illuminate this world; by His Grace, it comes to abide within the mind

 

 

Bani2100ChananGurMag200802.pdf,

 

 

 

 

 

ਇੱਕਸਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (ਮਰਦਾਂ) ਨੂੰ ਚਨੌਤੀਆਂ

 

 

Challenges faced by Sikhs in 21st century

 

 

Bani9520GurMag200712.pdf,

 

 

 

 

 

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ

 

 

Sat Sangat of the True Guru, is the school, where the glorious virtues of the Akal Purkh are studied

 

 

Bani2010GurMag200703.pdf,

 

 

 

 

 

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ

 

 

Pleasure and Pain are the Gifts of Akal Purkh

 

 

Bani3830GurMag200702.pdf,

 

 

 

 

 

ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ

 

 

Fools argue about flesh and meat, but they know nothing about spiritual wisdom and meditation

 

 

Bani1640GurMag200611.pdf,

 

 

 

 

 

ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ

 

 

Knowledge and Education for the Benefit of Mankind

 

 

Bani2060GurMag200609.pdf,

 

 

 

 

 

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ

 

 

Judgement in the court of Akal Purkh depends upon one’s deeds and actions

 

 

Bani1200GurMag200608.pdf

 

 

 

 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ

 

 

Everyone is responsible for his own deeds and not someone else

 

 

Bani1205GurMag20170727.pdf

 

 

 

 

 

ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ਅਰਦਾਸ - ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

 

 

Praying for boon of the Lord’s Praise from the Guru is a noble begging. (Sing His Glorious Virtues, Greatness, Beauty, Excellence and Truth)

 

 

Bani3710GurMag200607.pdf,

 

 

 

 

 

ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

 

 

Understanding Akal Purkh through the Guru’s teachings

 

 

Bani5150GurMag200605.pdf,

 

 

 

 

 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ

 

 

Understanding the Hukam of Akal Purkh to be a Gurmukh

 

 

Bani3510GurMag200604.pdf,

 

 

 

 

 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ

 

 

Problems being faced by Sikhs and their solution according to Gurmat

 

 

Bani3900GurMag200603.pdf,

 

 

 

 

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ: ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

 

 

Importance of Amrit Vella according to Gurmat and present day science

 

 

Bani2220GurMag200508.pdf,

 

 

 

 

 

ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ

 

 

Sikh Marriage

 

 

Bani3840SikhMarriage200406.pdf,

 

 

 

 

 

ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ

 

 

Why we say, “Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ke Fateh”

 

 

Bani2522GurMag200308.pdf,

 

 

 

 

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ

 

 

Amrit is must, to become a Gursikh

 

 

Bani3560GurMag200303.pdf, Bani3560Poster.pdf

 

 

 

 

 

ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਦੇ ਨਾਂਵ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

 

 

Can we use the word Waheguru for God in Sikhism?

 

 

Bani2523GurMag2003.pdf,

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurmat Articles in the Poster or abstract form: Please click on the following link

 

 

GurbaniIndexPoster.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurmat Articles in Power Point Presentations

 

 

 

 

 

ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

 

What should a Sikh do? (Slide Show)

 

 

 

WhatShouldaSikhDo.ppt

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝ (ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ)

 

 

A few Shabads from Guru Granth Sahib (Slide Show)

 

 

GuruGranthSahibShabad.ppt,

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮੁ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾਂ ਹੈ (ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ)

 

 

How to take Hukam from Guru Granth Sahib (Slide Show)

 

 

Guru Granth Sahib Hukam.ppt,

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ)

 

 

How to recite Path from Guru Granth Sahib (Slide Show)

 

 

Guru Granth Sahib Path.ppt,

 

 

 

 

 

 

 

 

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

 

 

Welcome message for visiting this web site,

 

 

Welcome.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਰੁਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਈਏ

 

 

Let us come closer to each other by joining GURMUKH Group,

 

 

GurmukhGroup.htm

 

 

 

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ

 

 

PathNitnemGuruGranthSahib.pdf

 

 

 

 

 

Though a part of the SHABAD may be applicable in the current text of the articles available in this web site. But in most of the Gurbani Articles, the full SHABAD has been typed. This has been done to covey the complete message of the Gurbani. The applicable part of the SHABAD has been highlighted using blue or orange colour.

 

 

Some of the Articles may have reference in the old website of sarbjitsingh.bravehost.com which does not exist now. You are requested to search them in the following web site

 

 

http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/,

 

 

Please click on the corresponding Link for seeing the details

 

 

 

 

 

 

 

Gurmat Articles in Gurmukhi

=>

GurbaniIndexGurmukhi.htm

 

 

 

Gurmat Articles in English

=>

GurbaniIndexEnglish.htm

 

 

 

Posters or brief abstract of articles

=>

GurbaniIndexPoster.htm

 

 

 

Gurmat Vichar Audio/Video

=>

GurmatVichar.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of the Topics about Sikhism Religion and Philosophy are also available at

http://www.sikhmarg.com/article-dr-sarbjit.html

Top

 

 

 

Home

Email: [email protected]

Home