ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ

Sikhism

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ

Enlighten yourself with the help of Gurbani for the welfare of mankind and world peace

 

 

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ”, ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Guru Nanak Sahib founded the Sikh religion. Ten Guru's of Sikh’s, from Guru Nanak Sahib to Guru Gobind Singh Sahib. Present Guru of Sikh’s is "Guru Granth Sahib"

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ

Books, Articles and Gurmat Vichar based on the philosophy of Guru Granth Sahib

 

 

Please click on the corresponding

Link for seeing the detailed list of articles

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਵਿਚ ਲੇਖ Gurmat Articles in Gurmukhi

GurbaniIndexGurmukhi.htm

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੇਖ Gurmat Articles in English

GurbaniIndexEnglish.htm

 

 

Posters or brief abstract of articles

GurbaniIndexPoster.htm

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ Gurmat Vichar Audio/Video

https://sites.google.com/view/sikhism/gurmat-vichar-video

 

 

Articles converted from Gurmukhi to Hindi Script

GurbaniIndexHindi.htm

 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ

PathNitnemGuruGranthSahib.pdf

 

 

E-Book Žਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਮੁ”, “Guru Granth Sahib and Naam”

BookGuruGranthSahibAndNaam.pdf

 

 

E-Book Žਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ, “Gurmat and Science in present scenario”

BookGurmatAndScience.pdf

 

 

E-Book Ž “ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?”, “Why children do not listen to the parents?”

BookWhyChildrenDoNotListen.pdf

 

 

E-Book Ž “ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੋਮਾ”, Guru Granth Sahib a Great Source of Historical Research

BookGuruGranthSahibSourceOfHistoricalResearch.pdf

 

 

Most of the articles have been written in details with a purpose to get complete information with the help of maximum number of Shabads from Guru Granth Sahib. However, at the end of each article, brief information in the form of abstract have been given for the easy and faster understanding of the top in discussion. Those who got limited time to study can first read the abstract in the end of each article and then can study the article in full detail depending upon the availability of time. This will help in easy and faster understanding of the top under consideration.

Some of the Topics about Sikhism Religion and Philosophy are also available at http://www.sikhmarg.com/article-dr-sarbjit.html. Please note that my earlier articles may have link from the web sites http://sarbjitsingh.bravehost.com or http://geocities.com/sarbjitsingh. However, both these sites do not exist now. You are requested to change the link to the present web site i.e. http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/

 

 

Email: [email protected]

Thanks and best wishes for visiting the website

 

 

https://sites.google.com/view/sikhism/

http://www.geocities.ws/sarbjitsingh/

 

 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

“Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ke Fateh”