Welcome to Hua Lian Student Club (HLSC) Official Homepage

Hua Lian News , History of Hua Lian , History of HLSC , Constitution of HLSC , Message for HLSC
Board of Directors , Members , ActivitiesPhoto Gallery , Contact HLSC , Links , Home
Welcome to "Hua Lian Student Club Official Homepage" , this Hua Lian Student Club is officially establish on 1 July 2001 by a group of Ex Hua Lian Students.

Dasar-Dasar Malaysia

 
Antartika
Bersih, Cekap dan Amanah
Dasar Ekonomi Baru
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk
Dasar Pandang Ke Timur
Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran
Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
Dasar Perindustrian Berat Di Malaysia
Dasar Perindustrian Negara
Dasar Sains dan Teknologi Negara
Dasar Urbanisasi Negara
Dasar Wanita Negara
Dasar/Program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar
Konsep Kawasan Aman, Bebas & Berkecuali (ZOPFAN) Di Asia Tenggara
Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
Penswastaan
Perspektif Wawasan 2020
Persyarikatan Malaysia
Pelan Induk Perindustrian
Rancangan Kerjasama Teknikal Malaysia
Sogoshosha Malaysia
All Rights Reserved. [email protected] 
Copyright © 2001 Hua Lian Student Club.

Hosted by www.Geocities.ws

1