Prikazi knjiga

Novo:

Živanka Dragošanović, Mesec u vrbaku: Volođa Jovanović

Zlatko Skotak, Zvuk polarne svjetlosti: Jadran Zalokar

Slavko Sedlar, Takvost: V. Devide, N. Simin, Đ. Stojičić

Dragan J. Ristić, Obznanjeno: S. Važić

Radivije Rale Damjanović, Mesec me drži budnim: Tanja Kragujević

Dejvid Dž Lanu, Haiđin: Dušan M. Adski

Dimitar Anakiev, Balcony: Richard Gilbert

Mićun Šiljak, Svitac u drvljaniku: Z. Raonić, N. Simin, B. Stojanovski, N. Simin, M. Despotović

Geert Verbeke: Adam Donaldson Powell

===

David G Lanoue, Haiku Guy: Michael McClintock

David G Lanoue, Laughing Buddha: Michael McClintock

Dušan Vidaković: S prebolene obale/From the Forsaken Shore: Jadran Zalokar

Milenko D. Ćirović Ljutički, U zagrljaju sjenki/The Embrace of Shadows: Verica Živković

Ljubomir Dragović, Dugo svitanje: Mileta Aćimović Ivkov, Dragan Jovanović Danilov, Vladimir Devide

Željko Funda, Knjiga sendviča: Goran Bubaš

Stefanović Tatjana; Zoran D. Živković: Haiku cvet/ A Haiku Flower: Moma Dimić

Боро Латиновић, Сплав плови реком: Живан Живковић

===

 

Slavica Blagojević, Gugutkina ogrlica: Vladimir Krasić i Zoran Raonić

Srba Mitrović, S Kalemegana: jesenja haiku slikovnica: Saša Važić

Sveto drvo rumunske poezije: iz predgovora Vasila Moldovana

Saša Važić, muddy shoes candy heart: Dimitar Anakiev

 

Milutin Đuričković, Srbija

 

Zorka Čordašević, Dječak i svitac / The Boy and the Glowworm / Der Knabe und das Glühwürmchen (Libro Company, 2008), prevod na engleski: Pero i Milena Čordašević, prevod na nemački: Christel Belz. ISBN 978-86-86473-20-5, str. 119.

 

 

 

 

 

 

 

Pesnikinja Zorka Čordašević je podjednako poznata i priznata u poeziji za odrasle i za decu, a posebno u haiku poeziji, gde se oseća kao svoj na svome. Pažnju šire i stručne javnosti već je skrenula haiku zbirkom Breze u zavičaju (2001), koja je najavila zrelog i originalnog poklonika starojapanske lirske tradicije i zen budističke tradicije. Njeno pevanje o prirodi, zavičaju, ljudima i uopšte životu je krajnje inspirativno i suptilno, bez imalo improvizacije i suvišnog artizma. Sažeto i efikasno, svega u nekoliko kroki poteza, pesnikinja na ograničenom prostoru i shemi od 5-7-5 slogova, saopštava mnogo toga, odnosno svoje viđenje prirode i okruženja oko sebe. Autorkin mikro i makrokosmos je jedinstven i raznovrstan, bogat svekolikim pojavama, fenomenima i zapažanjima, pred kojim zastaje dah. To je, u stvari, neobična i lepa slika, koja se pamti, često viđa, sanjari i domišlja, a koju samo oštro oko senzibilnog stvaraoca ume da uoči i verodostojno prenese.

Zorka se ovim uspelim izdanjem legitimiše kao vrstan haiku pesnik, čija je lirska paleta vrlo široka i simbolična, a u skladu sa starim zen majstorima i tradicijom Dalekog Istoka. Ispovesti u prvom i drugom licu se naizmenično smenjuju i dopunjuju, čineći na taj način pravi mozaik boja i finesa, zvukova i mirisa, poteklih neposredno sa izvorišta prirode i njenih lepota. Sveobuhvatno osećanje sveta je nadahnuto i kristalno čisto, sa snažnim pečatom ličnog, ispovednog. Upravo u takvim primerima Zorka ispisuje antologijske haiku stihove, koji nas zasigurno neće ostaviti ravnodušnim.

Očigledno da je poetesa zaljubljenik prirode i svi njeni simboli potiču odatle, od ptica i insekata do sunca i meseca. U celini posmatrano, ova zbirka je celovita u kompaktna, te po mnogo čemu ostavlja snažan utisak na svoje čitaoce.

Izbor urednika:

 

Ciganska čerga
zastade na livadi.
Procevetao glog.

 

Caravan of gypsies
resting on the green grass
ripened cranberry.

 

Der Weißdorn blüht.
Die Roma-Familien machen
Haltan der Wiese.

 

Kaljugama škripe
točkovi stare zaprege.
Blijed mjesec.

 

On a muddy road
the wheels of the old wagon screech.
Pale moon.

 

Bleiches Mondlicht.
In der Pfützeknirscht das alte
Pferdegespann.

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1