Offer of free monograph [2e] (in English), entitled
"The Oscillatory Chamber, Arkway to the Stars" (Figures)
(bilingual, in: English For English version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na t╣ flagŕ)
Updated:
3 February 2013


Click "Refresh" if this page is incompleteMenu 1:

(Choice of language:)


(Homepage:)

Index

(In English:)

Text [2e]

Figs [2e]

Figs [2e]: 1, 2, 3

Source replica of this page

Monograph [1/5]

Oscillatory Chamber

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Mo´┐Żajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc´┐Żaw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]
(Po polsku:)

Tekst [2]

´┐Żr´┐Żd´┐Żowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Komora oscylacyjna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza´┐Żka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trz´┐Żsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Paso´┐Żytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dow´┐Żd na dusz´┐Ż

Wehiku´┐Ży czasu

Nie´┐Żmiertelno´┐Ż´┐Ż

Nap´┐Żdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne u´┐Życie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia´┐Ża´┐Ż UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci w´┐Żr´┐Żd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludob´┐Żjcy

26ty dzie´┐Ż

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmie´┐Żcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dow´┐Żd na istnienie UFO

Z´┐Żo

Antychryst

O Bogu naukowo

Dow´┐Żd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr in´┐Ż. Jan Paj´┐Żk)

Starsze "o mnie"

Poszukuj´┐Ż pracy

Aleksander Mo´┐Żajski

´┐Żwinka z chi´┐Żskiego zodiaku

Zdj´┐Żcia ozdobnych ´┐Żwinek

Rado´┐Żci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksi´┐Ż´┐Żka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwi´┐Żzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwi´┐Żzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc´┐Żaw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

´┐Żw. Andrzej Bobola

Liceum Og´┐Żlnokszta´┐Żc´┐Żce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk´┐Żady 1999

Wyk´┐Żady 2001

Wyk´┐Żady 2004

Wyk´┐Żady 2007

Wie´┐Ż Cielcza

Wie´┐Ż Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewa´┐Żniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzko´┐Ż´┐Ż

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - cz´┐Żste pytania

Replikuj

Memoria´┐Ż

Sabota´┐Że

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

´┐Żr´┐Żd´┐Żowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

´┐Żber mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aqu´┐Ż en espa´┐Żol:)

Energ´┐Ża libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre m´┐Ż

Menu 2

Menu 4

Reproducci´┐Żn de la fuente de esta p´┐Żgina


(Ici en fran´┐Żais:)

´┐Żnergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Testo di [7]

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

(Here is the list of all web pages from this server, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking there on "Menu 2".)Menu 3:

(Alternative addresses of web pages with text of [2e]:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Older versions:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

telekinesis.50megs.com

ufonauts.20m.com

ufonauci.w.interia.pl(Alternative addresses of web pages with Figures to [2e]:)

energia.sl.pl
E, 1, 2, 3, P, X

telekinesis.50megs.com
E, 1, 2, 3, P, X

totalizm.nazwa.pl
E, 1, 2, 3, P, X

ufonauts.20m.com
E, 1, 2, 3, P, X
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of addresses of all totaliztic web sites that still worked at the date of the most recent update of this web page. At each of these addresses should be available all totaliztic web pages listed in "Menu 1" or "Menu 2", including also their different language versions (i.e. versions in languages: Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek or Russian.) Thus firstly select the address which you wish to open by dragging scroll bars in small window below, then click on this address to run it. When opens the web page which represents this address, then choose from its "Manu 1" or "Menu 2" the web page which interests you and click on it to view that page:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The above list can also be displayed from "Menu 1" by clicking Menu 4.)


This web page offers the complete text and all illustrations for the monograph [2e] by Dr Jan Pajak, "The Oscillatory Chamber, Arkway to the Stars" (1994, ISBN 0-9583380-0-0) disseminated via this web page free of charge in two languages (English and Polish)


Notices:

      (1) Until the end of June 2009 all monographs and treatises which I (i.e. Dr Jan Paj´┐Żk) authorise, were translated into a safe and convenient PDF format (with illustrations included into their content). They are offered free of charge for reading by all interested people. Thus, I recommend to download these publications for yourself in such safe format PDF. After all, in PDF my publications are "ready to print", and additionally to the PDF format computer viruses cannot be attached. Unfortunately, because of the large size of documents caused by the inclusion of illustrations to content of these publications, NOT every free server with web sites of totalizm is able to accommodate these publications. Therefore, in order to download the selected publication in the PDF format, you firstly need to find the server (address) in the internet under which it is available free of charge. In order to find it, you need to check the availability of PDF format in addresses listed for a given publication (and web page) in "Menu 3" or in "Menu 4" from the left margin of this web page.
      (2) In order to download to your computer text of any of volumes listed below, or in order to see/download any illustration, just click on the underlined (green) description chosen from the list below!
      (3) All illustrations from monograph [2e] in the PDF format, are collected in the last chapter. Therefore, to easier shift our attention during the reading from the text to an illustration which is just analysed, it helps to keep in the computer two copies of this monograph, the first of which we open on the text that we read directly from the screen, while the second copy we open on the illustration which we just are analysing. Then, with mouse, we just quickly shift (by clicking) from the window with the text to the window with the illustration under analysis.
      (4) The device called the "Oscillatory Chamber" which is described in this monograph [2e], even more thoroughly is also described in chapters C from volumes 2 of two other monographs, namely [1/4] and [1/5]. Therefore that chapter C from monographs [1/4] or [1/5] provides a good technical extension for information contained in this monograph [2]. That device called the "Oscillatory Chamber" is also described briefly in a number of web pages (on each web page from a different point of view), for example on the web page named oscillatory_chamber.htm - which is entirely devoted to this device, or in items #D1 and #D2 of the web page named propulsion.htm, in items #H1 to #H3 of the web page named tapanui.htm, or in items #D1 to #D5 of the web page named eco_cars.htm. A list of web pages describing this device is provided below in "part #C".
      (5) Illustrations used in this monograph [2e] are also used in monographs [1/5], [1/4] and [1e]. Thus, if here these illustrations come out unclear, they can also be seen in [1/5], [1/4] or [1e].


Part #A: Free copies of monograph [2e] in ADOBE.PDF format:

Complete copies of monograph [2e] "The Oscillatory Chamber, Arkway to the Stars" (Copyrights ´┐Ż 1994, ISBN 0-9583380-0-0) in PDF consist of one volume downloadable free of charge in this part of the page. Click on the green (underlined) name below to download one of these copies:

English monograph [2e], format PDF

Polish monograph [2p], format PDF


Part #B: List of content of the English monograph [2e] "The Oscillatory Chamber, Arkway to the Stars" (Copyrights ´┐Ż 1994, ISBN 0-9583380-0-0).

A. INTRODUCTION

B.THE PERIODIC PRINCIPLE IN THE DEVELOPMENT OF PROPULSION SYSTEMS
B1. Everything in our environment, including the formulation of inventions, is governed by appropriate laws
B2. The basics of propulsion
B2.1. The working medium
B2.2. The primary requirement for building a controllable propulsion system
B3. Application of the Periodic Principle to propulsion systems
B4. The first generation of the magnetic propulsion systems
B4.1. The Magnocraft
B4.1.1. The general design and components of the Magnocraft
B4.1.2. Flight control
B4.1.3. The specifications of the Magnocraft
B4.2. The second motor propulsor pair in the first generation of magnetic propulsion systems
B5. How the "omnibus trend" should culminate in three conventions of the Magnocraft's operation
B6. Three successive generations of magnetic propulsion systems

C.THE TELEKINETIC EFFECT
C1. History of the Telekinetic Effect's discovery
C2. Action of the Telekinetic Effect explained by the Concept of Dipolar Gravity
C3. Experimental confirmation of the Telekinetic Effect
C4. Technological activation of the Telekinetic Effect
C5. Technical utilization of the Telekinetic Effect
C5.1. Utilization of the Telekinetic Effect for the production of energy
C5.1.1. Review of the main types of telekinetic power stations built so far
C5.2. Utilization of the Telekinetic Effect for the transportation purposes

D.THE CONCEPT OF DIPOLAR GRAVITY
D1. Why the Concept of Dipolar Gravity was formulated
D2. The operation of our Universe ruled by dipolar gravity
D2.1. Ether the thinking substance from the counter world
D2.2. Software models (registers) of material objects
D2.3. Possible gains from the mastery of the counter world
D3. The interpretation of time in the Concept of Dipolar gravity
D4. The interpretation of electromagnetic phenomena in the Concept of Dipolar Gravity
D4.1. What is a magnetic field?
D5. Why, according to the Concept of Dipolar Gravity, paranormal phenomena must display electromagnetic character
D6. Telekinesis a power source for free energy devices and a principle of operation for Teleportation Vehicles
D7. The model of the brain as an input output device
D8. ESP a key to instant benefits from the counter world
D8.1. Perfect Data Base (PDB) as a theoretical model of ESP
D8.2. How to develop a simplest pendulum assisted ESP technique
D9. How the Concept of Dipolar Gravity explains some mysterious phenomena
D10. How the Concept of Dipolar Gravity merges science with religion
D10.1. The Universe as a whole possesses its own intellect
D10.2. Moral laws
D10.3. Consistency the measure of intellectual perfection
D11. An experimental confirmation of the existence of the counter world
D12. To conclude

E. PHILOSOPHICAL REQUIREMENTS FOR GIVING RECOGNITION TO NEW IDEAS
E1. Everything is possible: we only need to find out how to achieve it
E2. What is totalizm?

F. THE OSCILLATORY CHAMBER
F1. Why there is a necessity to replace the electromagnet by the Oscillatory Chamber
F2. The principle of operation of the Oscillatory Chamber
F2.1. The electrical inertia of an inductor as the motive force for oscillations in a conventional oscillatory circuit with a spark gap
F2.2. In the modified oscillatory circuit with a spark gap, the inductance of a stream of sparks replaces the electrical inertia of an inductor
F2.3. The combining of two modified circuits forms an "Oscillatory Chamber" producing a bipolar magnetic field
F3. The future appearance of the Oscillatory Chamber
F3.1. Three generations of the Oscillatory Chambers
F4. Mathematical model of the Oscillatory Chamber
F4.1. Resistance of the Oscillatory Chamber
F4.2. Inductance of the Oscillatory Chamber
F4.3. Capacitance of the Oscillatory Chamber
F4.4. The "sparks' motivity factor" and its interpretation
F4.5. Condition for the oscillatory response
F4.6. The period of pulsation of the chamber's field
F5. How the Oscillatory Chamber eliminates the drawbacks of electromagnets
F5.1. Mutual neutralization of the two opposite electro magnetic forces
F5.2. Independence of the magnetic field production from the continuity and efficiency of the energy supply
F5.3. Elimination of energy loss
F5.3.1. Premises for the recovery of all heat dissipated by sparks
F5.4. Releasing the structure of the chamber from the destructive action of electric potentials
F5.5. Amplifying control of the period of field pulsation
F6. Advantages of the Oscillatory Chamber over electromagnets
F6.1. Formation of the "twin chamber capsule" able to control the output without altering the energy involved
F6.2. Formation of the "spider configuration"
F6.3. The non attraction of ferromagnetic objects
F6.4. Multidimensional transformation of energy
F6.5. Continuous oscillating a unique electromagnetic phenomenon allowing the Oscillatory Chamber to absorb unlimited amounts of energy
F6.6. Function as an enormously capacious accumulator of energy
F6.7. Simplicity of production
F7. Advancements in the practical completion of the Oscillatory Chamber
F7.1. Experimental devices
F7.2. Stages, goals, and ways of their achieving in the experimental building of the Oscillatory Chamber
F7.3. An invitation to take part in the development of the Oscillatory Chamber
F7.4. The author's policy of the public ownership of the Oscillatory Chamber principles
F8. Future applications of the Oscillatory Chamber
F9. Monographs describing the Oscillatory Chamber
F10. Symbols, notation, and units used in this chapter

G. THE (DISCOIDAL) MAGNOCRAFT
G1. The magnetic propulsor
G1.1. The principle of tilting the magnetic axis in a Magnocraft's propulsor
G1.2. The propulsion unit
G1.3. Using propulsors as searchlights
G2. The shell of the Magnocraft
G2.1. Terminology describing various parts of the Magnocraft's shell
G2.2. The Magnocraft's compartments
G2.3. The Magnocraft's facilities
G2.4. Materials for the Magnocraft's shell
G2.4.1. The electrodynamic model of magnetoreflectiveness
G3. Shapes of the coupled Magnocraft
G3.1. The six classes of the Magnocraft arrangements
G3.1.1. Flying complexes
G3.1.2. Semi attached configurations
G3.1.3. Detached configurations
G3.1.4. Carrier platforms
G3.1.5. Flying systems
G3.1.6. Flying clusters
G3.2. The principles of coupling and decoupling
G3.3. The hydraulic substance filling the space between the craft ("angel's hair")
G3.4. The black bars of the magnetic field
G4. The conditions defining the shape of the Magnocraft's shell
G4.1. The condition of equilibrium between the thrust and stabilization forces
G4.2. The condition that the number of side propulsors to be a multiple of four
G4.3. The basic condition for the force stability of the structure of a craft which uses magnetic propulsors
G4.4. The condition for expressing the "K" factor by the ratio of outer dimensions
G4.5. The condition for optimum coupling into flying systems
G4.6. The condition under which the flanges coincide
G4.7. Types of Magnocraft
G4.8. Identifying the types of Magnocraft
G4.9. The magnetic framework
G5. The magnetic field of the Magnocraft
G5.1. The starting flux
G5.2. The naming of the magnetic poles
G5.3. The effective length of the Oscillatory Chamber and the net magnetic force
G5.4. The determination of the value for the "starting flux"
G5.5. The energy of the Magnocraft's field
G5.6. The energy of the Magnocraft's field is self rechargeable
G5.7. Why the Earth's magnetic field should not be called "weak"
G5.8. The Earth's magnetic field is able to carry out technically useful work
G6. The manoeuvring of the Magnocraft
G6.1. Ascent, hovering, and descent
G6.2. Meridional flights
G6.3. Latitudinal flights
G6.3.1. An experiment showing the existence of the latitudinal thrust force
G6.3.2. The deduction that explains the principles of the latitudinal thrust force formation
G6.3.3. How to determine the direction of the thrust force created by the magnetic whirl (the "rolling sphere rule")
G6.4. The rotation of the Magnocraft
G7. The magnetic whirl
G7.1. The magnetic circuits in the Magnocraft
G7.2. Creation of a magnetic whirl
G7.3. The ionic picture of a whirl
G8. Three modes of the Magnocraft's operation
G8.1. Visual recognition of the mode
G8.2. The SUB system for indicating the Magnocraft's mode of operation
G9. The properties of the Magnocraft
G9.1. The properties of the Magnocraft during the magnetic whirl mode of operation
G9.1.1. Properties of the tunnels made in rocks by the Magnocraft
G9.2. The properties of the Magnocraft during the throbbing mode of operation
G9.3. Humming noises appearing in both the magnetic whirl and throbbing modes of operation
G9.4. The properties of the Magnocraft during the magnetic lens mode of operation
G9.4.1. The magnetic lens action in ascending Magnocraft
G10. Landing sites of the Magnocraft
G10.1. Environmental damage caused by the landed Magnocraft
G10.2. Three main cases of the Magnocraft's landings
G10.3. The landing sites for the magnetic circuits looped under the ground
G10.3.1. Determination of the Magnocraft's dimensions from the scorch marks left at landing sites
G10.4. The landing sites with magnetic circuits looped along the surface of the ground
G10.5. The landing sites for circuits looped in the air
G10.6. The landing sites formed by arrangements of the Magnocraft
G11. Explosion sites of the Magnocraft
G12. Summary of the attributes of the Magnocraft
G13. Military aspects of the Magnocraft
G13.1. Use of the Magnocraft as a weapons platform or transportation facility
G13.2. Use of the Magnocraft as a selectively acting weapon

H. THE FOUR PROPULSOR SPACECRAFT
H1. The general design of the Four Propulsor Spacecraft
H2. The operation of the Four Propulsor Spacecraft
H3. The properties of the Four Propulsor Spacecraft
H4. The external appearance of the Four-Propulsor Spacecraft
H5. Identification of the type of Four Propulsor Spacecraft

I. MAGNETIC PERSONAL PROPULSION
I1. The standard garment of personal propulsion
I2. Principles of operation of magnetic personal propulsion
I3. The garment with main propulsors in epaulettes
I4. A special version of personal propulsion with cushions around the hips
I5. Capabilities of personal propulsion
I6. Summary of the attributes of personal propulsion

J. MAGNOCRAFT OF THE SECOND AND THIRD GENERATIONS
J1. Teleportation Vehicle as the Magnocraft of the second generation
J2. The Magnocraft of the third generation (called also "Time Vehicles")
J3. Three generations of the Magnocraft and their identification

K. EVIDENCE THAT MAGNOCRAFT-LIKE UFOs ALREADY OPERATE ON EARTH
K1. Summary of the formal proof that "UFOs are Magnocraft which are already operational"
K2. Permanent evidence for the continuous UFO activity on Earth
K2.1. UFO explosion sites
K2.2. Long, straight tunnels evaporated during underground flights of UFOs
K2.3. UFO landing sites
K2.4. Fragments of UFO shells
K2.5. Other material evidence for UFO activity
K3. Chapter K reference material

L. EVIDENCE CONFIRMING THE USE OF THE OSCILLATORY CHAMBER ON UFOs
L1. Contemporary observations and photographs of Oscillatory Chambers used in UFO propulsors
L1.1. Columns of magnetic field yield from UFO propulsors are square in the cross section
L1.2. Outlets of UFO propulsors are square and reveal gold or yellow bands of electric sparks rotating inside
L1.3. Twin chamber capsules formed from two Oscillatory Chambers are frequently observed in UFOs and even photographed
L1.4. Oscillatory Chambers have been seen on the decks of UFOs as described by numerous abductees
L2. Indirect confirmations that UFOs use Oscillatory Chambers
L3. Material (hard) evidence left by UFO Oscillatory Chambers
L4. Mythological descriptions of the Oscillatory Chamber
L5. Historical descriptions of the Oscillatory Chamber
L6. To conclude this chapter

M. CONTEMPORARY SIGHTINGS OF FOUR PROPULSOR UFOs
M1. Classic sightings of four propulsor UFOs
M2. Photographs of four propulsor UFOs
M3. Concluding this chapter

N. SIGHTINGS OF UFONAUTS WHO USE MAGNETIC PERSONAL PROPULSION
N1. The characteristic appearance of the wearers of personal propulsion
N2. The extraordinary abilities of UFOnauts wearing personal propulsion garments
N3. Scorched footprints left by personal propulsion of a UFOnaut
N4. Mythological descriptions of the use of magnetic personal propulsion
N5. The consequences of the observation of personal propulsion of UFOnauts

O. SIGHTINGS OF UFOs OF THE SECOND AND THIRD GENERATIONS
O1. Observations of Teleportation Vehicles in operation
O2. The evidence confirming the existence of Time Vehicles

P. UFO ABDUCTEES
P1. How to identify UFO abductees
P2. How to confirm objectively that someone is repetitively taken onto the deck of a UFO
P3. Some implications of UFO abductions
P4. Research of UFO abductees
P4.1. Research which could be completed by UFO abductees themselves
P4.2. Examples of research topics for students and scientists
P5. To conclude

Q. SUMMARY

R. LITERATURE COMPLEMENTING THIS MONOGRAPH

S. ABOUT THE AUTHOR

Tables (B1, C1, F1, G1, G2, G3, and H1) and 104 Illustrations (B1 to O1)

Z. APPENDIXes (e.g. Abduction of Miss Nosbocaj onto the deck of a UFO)


Illustrations:

If the reader downloaded for himself this publication in the PDF format, then it already contains all illustrations discussed in its content. However, some photographs and drawings included into its content, sometimes needed to be decreased in size, to fit into single pages of paper of the A4 format. Thus selected details on photographs and drawings already included into the PDF format may NOT be visible clearly enough. For this reason electronic version of all these photographs and drawings used in my publications are also made available in the internet - so that everyone could analyse them thoroughly in internet, or download to own computer. This in turn allows to enlarge these illustrations to any size required - allowing the detailed analysis and viewing. Furthermore, internet copies of all illustrations used in this publication can also be downloaded and included into copies of this publication disseminated in source formats such as DOC, WP5, or ZIP (i.e. formats other than PDF). After all, these other formats NOT always have illustrations included into them.
* * *
Please notice that NOT all servers (addresses) contain all illustrations displayed on this web page. Thus, if under this address any illustration is NOT shown (i.e. if you can only see the frame of that illustration), then you need to jump at the same web page but available under a different address indicated in "Menu 3" or in "Menu 4", and see this illustration over there.


Part #C: Illustrations for monograph [2e] (i.e. in English), in formats *.gif or *.jpg.

Notice that you can see the enlargement of each illustration from this web site. For this, it suffices to click on a (green and underlined link marked "[2e] Figure ?") which is to open a separate windows with that illustration. Furthermore, most of the internet browsers that you may use, including the popular "Internet Explorer", allow also to download each illustration to your own computer, where it can be looked at, reduced or enlarged to the size that you may want, or printed with your own graphical software.
* * *
The Polish version [2p] of this monograph uses slightly different illustrations than the English version [2e].
* * *
Captions for each illustrations are intentionally short on this web page - describing only key points of given illustrations. The full description of each illustration can be found in captions from the PDF text of monograph [2e].

Chapter B:

Fig. B1 [2e] Figure B1: A side view of the Magnocraft and UFO type K3.

Fig. B2 [2e] Figure B2: A Magnocraft above the equator.

Tab. B1 [2e] Table B1: A periodic table for propulsion systems.


Chapter C:

Fig. C1 [2e] Figure C1: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod.

Fig. C2-A [2e] Figure C2-A: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12).

Fig. C2-B [2e] Figure C2-B: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).

Fig. C2-C [2e] Figure C2-C: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).

Fig. C3 [2e] Figure C3: An elementary Telekinetic Effect (P).

Fig. C4 [2e] Figure C4: The operation of the Johnson telekinetic motor.

Fig. C5 [2e] Figure C5: A photo of the telekinetic generator "N-Machine".

Fig. C6 [2e] Figure C6: The design and operation of N-Machine.

Fig. C7 [2e] Figure C7: Photograph of the Influenzmaschine named Thesta-Distatica.

Fig. C8 [2e] Figure C8: The operation of the Infuenzmaschine.

Fig. C9(a) [2e] Figure C9 (a): The aeolipile build by Hero from Alexandria, 130 BC).

Fig. C9(b) [2e] Figure C9 (b): Steam turbine (C.A. Parsons, 1884).

Tab. C1 [2e] Table C1: A periodic table showing power producing devices.


Chapter D:

Fig. D1 [2e] Figure D1: Mr Alan Plank with his pump designed by a divining pedulum.

Fig. D2 [2e] Figure D2: Techniques for developing YES and NO answers in a pendulum assisted ESP.

Fig. D3 [2e] Figure D3: A wedge of the Universe in three-dimensions.

Fig. D4(high) [2e] Figure D4 (HIGH): A photo of a table levitated telekinetically by Eusapia Palladino.

Fig. D4(low) [2e] Figure D4 (LOW): Another table levitating and showing white extraction glow.

Fig. D5(left) [2e] Figure D5 (left): A table lifted physically (it shows natural colours).

Fig. D5(right) [2e] Figure D5 (right): Te same table lifted telekinetically (it shows white extraction glow).


Chapter E:

Fig. E1 [2e] Figure E1: Blenkinsop's engine built in 1811.

Notice: because illustrations take a lot of computer memory, and thus they download rather slowly and make the web page hard to scroll, there is a practical limit to how many illustrations can be shown on a single web page. For this reasons, all illustrations for [2e] are split into 4 separate web pages. This is just one of these. Here are links to remaining web pages with these illustrations:


Links to illustrations of [2e] and to related texts:

Labels: The label "E" marks the web page with text and illustrations for the English-language version of this monograph. Labels "1st, 2nd, 3rd Figures" mark the web pages with illustrations for subsequent volumes and chapters. The label "T" marks the web page with the text of English-language version of this monograph which is designed so as to load much faster because it does NOT show graphics at the loading stage but only after the user clicks on subsequent Figures to display them. The label "P" marks the web page with text of a Polish-language equivalent of this monograph.

Part #C: Web pages which present various aspects of the Oscillatory Chamber:

       Various aspects of the Oscillatory Chamber described in monograph [2e] that is disseminated free of charge via this web page, are also summarised on a number of totaliztic web pages. Let us list here the most interesting out of these:
oscillatory_chamber.htm - this web page summarises most vital information about the Oscillatory Chamber.
magnocraft.htm - explains the design of a starship which utilises Oscillatory Chambers for interstellar flights.
propulsion.htm - reveals applications of Oscillatory Chambers for purposes of transportation.
eco_cars.htm - describes, amongst others, declarations regarding help to build the Oscillatory Chamber.
immortality.htm - explain how Oscillatory Chamber provided people with a real access to immortality.
hurricane.htm - explains how Magnocrafts propelled by Oscillatory Chambers can control our weather.
tapanui.htm - illustrates what happens when the energy stored in Oscillatory Chambers is accidentally released.


Part #D: Emails and contact details to the author of this web page:

       Current email addresses to the author of this web page, i.e. officially to Dr Eng. Jan Pajak while courteously to Prof. Dr Eng. Jan Pajak, at which readers can post possible comments, inquiries, or replies to questions which I ask on my web pages, are provided on the web page about me (Dr Eng. Jan Pajak). That page also provides other commonly used contact details to the author.
       The author's right for the use of courteous title of "Professor" stems from the custom that "with professors is like with generals", namely when someone is once a professor, than he or she courteously remains a professor forever. In turn the author of this web page was a professor at 4 different universities, i.e. at 3 of them, from 1 September 1992 untill 31 October 1998, as an "Associate Professor" from English-based educational system, while on one university as a (Full) "Professor" (since 1 March 2007 till 31 December 2007 - means at the last place of employment in his professional life).
       However, please notice that because of my rather chronic lack of time, I reluctantly reply to emails which contain JUST time consuming requests, while simultaneously they document a complete ignorance of their author in the topic area which I am researching. Therefore, if the reader sends a request to me, I suggest to let me know somehow that he or she actually went through the trouble of reading my web pages and learning what these pages try to say.


Part #E: Copyrights ´┐Ż 2013 by Dr Jan Paj´┐Żk:

       Copyrights ´┐Ż 2013 by Dr Jan Pajak. All rights reserved. The author of this web page, i.e. Dr Eng. Jan Paj´┐Żk, reserves for himself all rights to internet web pages, illustrations, and monographs which he authorises, and also reserves for himself the intellectual property of ideas of his authorship which are presented in these publications.

Have the interesting reading about the Oscillatory Chamber which soon is to change our civilisation.
* * *
Date of starting this page: 2001
Date of the most recent update of this web page: 3 February 2013
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)