Elon Ulottuvuudet
Tiedemies uskoo, että epätäydellisyys on fakta, mutta täydellisyys sen sijaan on täydellistä huuhaata -- Think it twice.
EtuPiha --> Huone II

Kilpailu Oppina
Rajaton Aisti
Varmuus
Perimmäinen
Informaatio

AVAINSANOJA
Intelligent Design
Rajaton Äly
Ääretön Elämä
Totaaliulottuvuus
Ehdoton Järki
Elämän Äly
Älyn Todistus

Epätäydellisyys
ei voi olla
edes teoriaa


ELÄMÄ ON
ENERGIAN TOTUUS

TIETOISUUS ON
ENERGIAN TOSIASIA

Tieteen ainoa mahdollisuus
on täydellisyyden monopolisoinnissa
--
Jumalan faktuaalisuudessa
Logiikan Lyhyt Historia:
Tiedemiehet olettavat, että kaikki voidaan palauttaa fysiikkaan
 • Tieteelle mikään ei voi olla olemukseltaan täydellistä
 • Oppiin uskovan maailmankuva on aina paras mahdollinen
 • Paras tiede olettaa, että aluksi kaikki on epätäydellistä, koska tiede on funktioltaan täydellistäjä
 • Parhaan tieteen mukaan epätäydellisyysteoriankin tulee olla korkeintaan ideaalisesti täydellistä
 • Tieteelle ihmisen epätäydellisyys voisi olla vain epätäydellinen teoria
 • Tiedemiesten tulee huonontaa tiedettä, jotta epätäydellisyysoppi olisi uskottavasti totta
 • Parhaimman opin perimmäinen tarkoitus on pitää oppiin uskovat muita parempina
 • Epätäydellisyysteoriaan uskovat pitävät itseään muita parempina
 • Tieteen mukaan kaikki asiat ovat fysiikasta ulkona, koska ne voidaan palauttaa sinne.
 • Ihminen on tieteelle olemassa vain, kun ihmistä ei ole palautettu fysiikkaan
 • Oppia ei voida palauttaa fysiikkaan, koska oppi on olemassa vain silloin, kun sitä ei ole palautettu fysiikkaan
 • Epätäydellisyysoppi on olemassa vain fysiikasta ulkona, epäreaalisena
 • Epäreaalinen on olemassa vain, kun se ei ole fysiikkaa; faktaa
 • Epäreaalista ei voida palauttaa fysiikkaan
 • Epätäydellisyys ei ole reaalista
 • Epätäydellisyyteen uskovia ei voida palauttaa fysiikkaan, täydellisyyteen
 • Epätäydellisyyden ainoa tarkoitus on pitää tiedemiehet erossa Jumalasta
 • Epätäydellisyyteen uskovat tiedemiehet huonontavat tahallaan tiedettä
 • Huonouteen uskovan tiedemiehen tärkein tehtävä on todistella Jumalan olemattomuutta
 • Huonouteen uskovat eivät pysty uskomaan opittomuuteen, Jumalaan
 • Huonoon todellisuuteen uskovat pitävät itseään parempina, eli täydellisempinä
 • Parhaaseen oppiin uskovan paras maailmankuva vaatii absoluuttisena välttämättömyytenä huonouden
 • Epätäydellisyyteen uskovien paras maailmankuva on äärimmäisen ristiriitainen
 • Epätäydellisyyteen uskovien opit eivät koskaan voi olla täydellisiä, koska niissä on huonous
 • Energia eli fysiikka on olemassa vain ristiriidattomasti
 • Ei ole olemassa huonoa energiaa
 • Energia on täydellistä
 • Vain ne asiat ovat fysiikkaa, jotka ovat totta
 • Asia on totta vain, kun se on energiaa
 • Epätäydellinen ei voi olla energiaa
 • Epätäydellisyys on valhe
 • Epätäydellisyyteen, valheeseen uskovan tieteen (jumalaton) maailmankuva ei ole totuus
 • Kun ihminen pitää täydellisyyttä faktana, niin Hän on fysiikkaa
 • Fysikaalinen ihminen ei voi ajatella, että ihminen pitää palauttaa fysiikkaan
 • Vain epätäydellisillä on hitonmoinen hinku palautella asioita, koska epätäydellisyyteen uskovat ovat omasta mielestään täydellisiä uskoessaan epätäydellisyyteen
 • Ihminen on täydellinen, kun Hän ei palauttele mitään faktuaalista minnekään.

Tiedemiesten, poliitikkojen ja pappien todistuksen mukaan epätäydellisyys on monopoli, eli epätäydellisyys on olemassa ilman täydellisyyttä. Tämä on totta, koska jos tiedemiehet, poliitikot ja papit pitäisivät täydellisyyttä yhtä totena kuin He pitävät epätäydellisyyttä, niin silloin He joutuisivat elämään tavallisen ihmisen tasolla vaatimatta itselleen mitään ansionkehitystä. Rikkaiden onneksi rikkaat saavat edelleenkin riistää ihmisiä, koska epätäydellisyydellä on tieteen, filosofian ja uskonnon siunaama monopoli kaikkeuteen.

Jos ihmisen epätäydellisyys olisi tieteellinen tosiasia, niin silloin tiede ei pystyisi milloinkaan pääsemään perille missään suhteessa. Epätäydellisyydessä tiedemiehen likiarvotkin olisivat äärettömän kaukana totuudesta. Tieteelle ihmisen epätäydellisyys ei voi olla samanlainen kysymys kuin esimerkiksi ihmisen alkuperä, koska ihmisen alkuperään voi olla vain yksi ainoa täydellinen vastaus, jolloin tuo täydellinen ihmisen alkuperä kumoaisi välittömästi ihmisen epätäydellisyyden.

Koska ihminen ei voi olla perimmäisesti ottaen peräisin epätäydellisestä alkuperästä, niin silloin ihminen on perimmäisesti ottaen täydellinen, koska on mahdotonta, että kaikkeus ja sen oliot olisivat tulleet epätäydellisyydestä. Kaikkeuden Lähde ja Keskus ei voi olla olemukseltaan millään tavalla epätäydellinen. Koska siis itse kaikkeus on tullut täydellisyydestä, niin silloin kaikkeus on koko olemukseltaan täydellinen.


Tieteelle epätäydellisyys ei voi olla edes teoria

Jos tiedemies uskoisi edes teoreettiseen epätäydellisyyteen, niin ainoa keino, jolla tiedemies pystyisi parantamaan epätäydellisyyden teoriaa olisi siinä, että tiedemies tekisi täysin tahallaan huonoa tiedettä, ja aina vaan huonontaisi tiedettä. Sillä tieteessä pitää pyrkiä koko ajan lähemmäksi sitä, mitä on oletettu, eikä epätäydellisyyttä voi päästä lähemmäksi, jos tiede yrittää koko ajan saavuttaa teorian täydellisyyden.

Jos siis tiedemies pitää epätäydellisyyttä itsestäänselvyytenä, niin silloin tiedemies on tehnyt kolossaalisen erheen, jos Hän väittää, että epätäydellisyys on lopullinen ja ilmiselvä totuus, koska siihen uskontojen pappien aikaansaamaan itsestäänselvyyteen uskovat eivät selvästikään ole täydellisiä. Onko siis mahdollista, että tiede ei pysty tutkimaan kaikkea? Miten tiede voisi pitää epätäydellisyyttä tutkimisen arvoisena, jos se on tieteelle annettu totuus? Epätäydellisyys on nimenomaan uskontojen pappien luoma hirviö, koska ilman epätäydellisyyttä yksikään pappi ei voisi elää enää sekuntiakaan opeillaan.

Koska siis tiedemies ei pidä infiniittisyyttä, absoluuttisuutta, ikuisuutta tai täydellisyyttä faktana, niin jos silloin epätäydellisyys on tiedemiehille tosiasia, joten miten paljon epätäydellinen fakta voi sisältää itsestään selvästi tieteellistä tosiasiaa? Miten tieteelle epätäydellisyys voi olla totta ilman täydellisyyttä?
Tiedemiehet voivat uskoa täysin mielettömään sattumaan ja älyttömään evoluutioon vain niin kauan, kun He pitävät epätäydellisyyttä Jumalan antamana faktana, jota ei tarvitse todistaa, koska jos tiedemies pitäisi täydellisyyttä faktana, niin silloin tiedemies joutuisi uskomaan, että kehitys ei ole sattuman johdossa, vaan se kulkee varmasti kohden täydellisyyttä.

 • Onko epätäydellisyydellä monopoliasema kaikkeuteen?
 • Epätäydellisyys on rikkaiden oppi, jotta rikkaat saisivat olla avuttomia hölmöjä, jotta köyhille voitaisiin osoittaa töitä, koska ilman rikkaita kaikki olisivat täystyöllistettyjä.
 • Epätäydellisyyden ainoa tarkoitus on pitää rikkaat rikkaina ja köyhät vieläkin köyhempinä.
 • Myös tieteelle epätäydellisyydestä on vain hyötyä silloin, kun julistetaan jumalattomuutta.

Lue lisää:
Huone II: Rajaton Aisti
Paperi: Tieteen Missio
Paperi: Hitujen Rakenne
Paperi: Logiikka
Paperi: Elektronin Rakenne
Paperi: Virheetön Juttu
Paperi: Äly--Luonnon Prosessi
Paperi: Filosofia

Sivun alkuun  ||  Copyrights  ||  www.geocities.com/sinenmaa  || 14. ja 15. lokakuu 2004

Hosted by www.Geocities.ws

1