Logo baru Kavya 2003

Keluaran 12

Jan 2003

Keluaran 13

Feb 2003

Keluaran 14

Mac 2002

Keluaran 15

Apr 2003

Keluaran 16

Mei 2003

Keluaran 17

Jun 2003

Keluaran 18

Julai 2003

Keluaran 19

Ogos 2003

Keluaran 20

Sept 2003

Keluaran 21

Okt 2003

Keluaran 22

Nov 2003

Dis 2003

[Tiada]

*Kavya Keluaran 1999-2002 (Keluaran 1-11)*

***Kavya Keluaran 2004***

Syarat dan Panduan mengirim Bahan untuk Kavya

Apakah pandangan, komen, saranan dan kritikan saudara terhadap Kavyan dan surat berita Kavya? Sudikanlah mengisi Buku Tetamu >>>

Buku Tetamu Kavya & Kavyan
Baca Komen
Tulis Komen

Surat berita Kavya diusahakan oleh Kavyan (Kumpulan Sasterawan Kavyan) mulai September 1999 untuk diedarkan kepada para ahli secara percuma. Mulai Julai 2002, surat berita ini mula dimuatkan di laman web. Kavya bertujuan menyebar luaskan maklumat mengenai karyawan, sasterawan dan seniman di kalangan kaum India di Malaysia; tanpa bernaung di bawah mana-mana parti politik atau pertubuhan lain. Orang ramai digalakkan mengirim bahan yang sesuai untuk dimuatkan dalam surat berita ini. Karya: Para Penulis. Editor: Uthaya Sankar SB Tel: 013-3913278 E-mel: [email protected]Baca panduan mengirim bahan.

Barcode Kavya

ISSN: 1675-4042

Hosted by www.Geocities.ws

1