Ikuisuus

Tervetuloa
Sinenmaan
verkkopalveluun

Wälkommen till
Sinenmaas
webbservice

Welcome to
Sinenmaa's
web service

Opastus

Etusivulle

Uusin sivuillani
Uudempi sivuillani
Uutta sivuillani

Valtakunnan
  puhelinnumerot

  Ajankohtaista -- Marraskuu 2003   Tiedotteet

LASTEN VELVOLLISUUKSIEN JULISTUS
20. marraskuuta, v. 2003

Tänä päivänä juhlitaan lasten saamia oikeuksia. Ikään kuin maailmassa olisi jokin taho, jolla on kaikki oikeudet, kun taasen muut tahot joutuvat nöyristelemään tuon tahon edessä, jotta He saisivat oikeuksia. On käsittämättömän typerää väittää, että kuka tahansa ihminen ei mukamas pysty antamaan muille oikeuksia, jos muut eivät rukoile niitä Häneltä! Tai mukamas ihminen ei voi toimia oikein, jos ei ole lakia.

Jos lapset todella syntyisivät ilman oikeuksia, niin miten meillä silloin voi olla ns. aikuisia, joilla on oikeus jakaa oikeuksia? Mistä kummassa ns. aikuiset ovat voineet saada oikeuden jakaa oikeuksia, jos kerta nuo samat oikeuksien jakajat väittävät naama vakavana, että He ovat syntyneet tähän maailmaan ilman oikeuksia?

Järki siis sanoo, että ns. aikuiset ovat vetäneet oikeuksien jakajan roolinsa täysin hihasta; milloinkaan ns. aikuiset eivät ole saaneet Jumalalta mitään oikeutta jakaa muille oikeuksia. Aikuisilla ei ole jumalallista yksinoikeutta oikeuksiin.
Sillä Jumala ei taatusti jätä syntyvää lasta ilman omia jumalallisia ominaisuuksiaan, kuten järkeä, tunnetta, persoonallisuutta, luonnetta, rohkeutta, neuvokkuutta, tietoa, ymmärrystä ja viisautta.

Lasten suusta Te saatte kuulla totuuden, julisti muuan Jumalan Poika Jumalan totuutta.

Se on siis jumalallinen totuus, että lapsilla on jo luonnostaan kaikki ihmisoikeudet, koska kerta ns. aikuisten ei tarvitse opettaa edes totuutta lapsille, vaan Jumalan mukaan aikuisilla on oikeus saada kuulla totuus lasten suusta. Jos ns. aikuiset eivät kuuntele lapsia, silloin tietysti ns. aikuiset kuvittelevat, että lapsilla ei ole totuutta itsestään, joten silloin ns. aikuiset kaikessa mielipuolisuudessaan uskovat, että "herranen aika: meidän omilla lapsilla ei ole mitään oikeuksia; mitä me nyt teemme?

Typerät aikuiset siis eivät pysty itsestään tekemään mitään hyvää, kuten kohtelemaan lapsia inhimillisesti, joten tästä nähdään, että lasten oikeudet ovat pelkkien typerysten luomuksia. Mitä enemmän ns. aikuiset antavat lapsille oikeuksia sitä vähemmän lapsilta vaaditaan velvollisuutta ihmismäiseen käyttäytymiseen.

Ns. aikuiset siis opettavat lasten oikeuksillaan ja kaikilla laeillaan lapsille, että muiden pitää rukoilla ja anoa aikuisia, koska aikuiset eivät voi ilman lakia ja sääntöjä tehdä mitään omasta aloitteestaan. Tuo on ilmeisesti sitten sitä omatoimisuuteen kannustamista ja kasvattamista, mistä perustuslaissa mainitaan? Että kasvatetaan lapsista aikuisia, jotka uskovat, että vain aikuisilla on se alkuperäinen oikeus, koska vain aikuisilla on jumalallinen oikeus jakaa oikeuksia.

Ja näin lakiyhteiskunta voi hyristä tyytyväisenä, koska tuohon oikeuksien jakamisen uskontoon kasvatetaan yhä uusia sukupolvia. Ei siis puhettakaan, että lapsille kerrottaisiin, miten jokaisella ihmisellä on täsmälleen samat oikeudet, koska jokainen ihminen on yhden ja saman Jumalan lapsi, joka ei kohtele ketään ihmistä lemmikkinään.

Kun aikuinen ei usko olevansa oikeuksien jakaja, silloin Hän kohtelee kaikkia muita kaltaisiaan ihmisinä. Vain sellaiset kohtelevat muita pahoin, jotka uskovat, että muilla ei ole oikeuksia, jos Hän ei niitä Heille anna. Ja vain tuollaiset oikeuksien jakajat vaativat muita nöyristelemään itseään, jotta Hän sitten voisi näyttää, kuinka vanhurskas Hän on, kun pystyy antamaan muille oikeuksia, kun vain muut sitä Häneltä alistettuina ja nöyryytettyinä rukoilevat.

Jos ihminen uskoo olevansa oikeuksien jakaja, silloin Hän on nostanut itsensä yli-ihmiseksi. Yli-ihminen ei voi edes periaatteesa käyttäytyä inhimillisesti, joten nyt kaikki huomaavat, miksi maailmassa on pahuutta; koska lainsäätäjät ovat yli-ihmisiä, jotka uskovat, että ihmisillä (lapsilla ja vanhemmilla) ei ole oikeuksia, jos yli-ihmiset eivät jaa niitä Heille.
Yli-ihmisten --poliitikoiden ja rikkaiden-- on tietystikin mahdotonta opettaa synnynnäistä oikeutta, koska jos He opettaisivat, että kaikilla on jo syntymästä samat oikeudet, silloin poliitikot jäisivät työttömiksi ja ilman mielettömiä etuisuuksiaan, jolloin He joutuisivat likaamaan kätensä ihan oikeaan työhön. Kammottavaa!

Asiasta lisää:
Paperi: Lasten Velvollisuudet
Paperi: Ihmeelliset Lapset


YKSITTÄISTAPAUS
12. marraskuuta, v. 2003

Valtio --julkinen valta-- ei voi koskaan vedota yksittäistapaukseen. Jos valtio kuitenkin väittää jostakin tapahtumasta, tai henkilöstä, että tämä on yksityistapaus, silloin valtio itse asiassa vain toteaa, että kyseinen tapahtuma tai henkilö on ilman omaa syytään lain ulkopuolella. Valtiollinen yksityistapaus on siis aina osoitus valtion mielivallasta, eikä siitä voi löytyä mitään johdonmukaisuutta.

Yksittäistapaukset voidaan sulkea kokonaan pois valtion toiminnasta vain siten, että valtio itse käyttäytyy täysin johdonmukaisesti. Jos vaikkapa joku tuomari sanoo, että tämä tapaus on yksityistapaus, eikä laeilla vain voida hoitaa kaikkia tasa-arvoisesti --eli laillisesti--, silloin tuollainen tuomari on täysin kelvoton, koska Hän siis itse asiassa väittää, että kyseinen yksityistapaus ei mahdu lain piiriin, koska laki on tehty vain yleisiä tapauksia varten.

Ja täten on osoitettu, että lait ovat yleistyksiä, mutta eivät kokonaan. Koska siis valtion käskynhaltjat väittävät, ettei yksityistapauksia voida yleistää --saattaa lain piiriin--, ja koska kuitenkin se laki on yleistys, jonka ulkopuolelle yksityistapaus on ilman omaa syytään jäänyt, silloin valtion käskynhaltijat vain todistavat oman epäloogisuutensa, koska väittävät lakia yleistykseksi, joka kutenkaan ei ole yleistänyt --laillistanut-- kaikkia.

Yksityistapaukset eivät siis koskaan ole yksityistapauksia omasta syystään, vaan vain siksi, että lainsäätäjät eivät pysty tekemään riittävän avaria lakeja, jotka itsessään sisältäisivät niin paljon vapautta, että kukaan ei joudu yksintapaukseksi ilman omaa syytään. Sillä yksityistapauksen kohtalo on aina hirvittävä, koska Häneen ei voida soveltaa lieventäviäkään tai korvaavia lakeja, joilla hyvitettäisiin yksityistapauksena olemisen kulut ja kärsimykset.

Valtion palkolliset jopa puolustelevat yksityistapausten lain ulkopuolisuutta sillä, että He väittävät, ettei yksityistapauksia voida yleistää. Eli tuo on vain toinen tapa julistaa, että yksityistapaus on yksin syyllinen siihen, ettei lainsäätäjät ottaneet sitä huomioon lakia säätäessään. Yksityistapaus on siis äärimmäinen rikos valtiota kohtaan, koska yksityistapausta ei voida valtion puolustajien mielestä milloinkaan laillistaa.

Lainsäätäjät eivät itse pysty kuvittelemaan, miltä se tuntuisi olla yksityistapaus, koska jos He sen tekisivät, silloin lainsäätäjät ja tuomarit eivät olisi niin täysin armottomia yksityistapauksia kohtaan. Jos siis valtiossa esiintyy yksityistapauksia, niin se on kiistaton todiste lainsäätäjien kelvottomuudesta.

Koska siis yksityistapaukset eivät sovi lakeihin, silloin lakeja pitää väljentää, jotta yksityistapaukset olisivat myös valtion erityisessä suojeluksessa, eli laillisia. Ihmiset eivät ole lakeja varten.

Asiasta lisää:
Valtion hylkimistä yksityistapauksista tietäviä pyydetään lähettämään yksityistapauksen selvitys tämän verkkosivuston ylläpitäjälle, kati sinenmaalle.
E-Mail: sinenmaa @ yahoo.com.
Annan nettitilaa parhaimmille/karmeimmille yksityistapauksille, joten jos lähetät oman yksityistapauksesi, niin siiheen kuuluu oikeuteni sen julkaisuun. Erityisesti julkisen vallan perusteluja yksityistapausten hylkäämisistä lain ulkopuolelle toivotaan.


TIITISEN LISTA
10. marraskuuta, v. 2003

Valtiolle muut valtiot ovat tärkeämpiä kuin valtion omistajat, kansalaiset. Valtiokoneisto on nyt kaikilla tasoillaan todistanut, että julkinen valta pitää vieraiden valtojen salaseuroja arvokkaampana asiana kuin omia kansalaisiaan.
Suomen valtion virallinen ja julkinen valta on nyt todistanut, että se pitää salaisuutta tärkeämpänä kuin julkisuutta. Julkisen vallan virallinen viesti kansalaisille on, että salainen valta on julkisen vallan yläpuolella.
Viimeksi se saatiin huomata, kun Korkein Hallinto Oikeus väitti, miten Suomen valtiolle suhteet vieraiden valtojen salaseuroihin on ehdoitta tärkeämpi juttu kuin valtion suhde sen omiin kansalaisiin, joille kuuluu perustuslain mukaan korkein valta Suomessa.

Näin siis valtio julistaa jokaiselle poliitikolle, että jutelkaa vaan aivan rauhassa agenttien kanssa, koska nyt meillä on jopa KHO:n päätös, että Teitä ei voida paljastaa, koska muutoin se vaarantaisi julkisen vallan suhteet salaiseen valtaan!

On aivan päivän selvää, että suomalaiset pystyivät juonittelemaan STASINkin kanssa vain siksi, koska He luottivat valtioon, että valtio ei petä salaisen vallan haltijoita. Jokainen maanpetturi on salaisen vallan haltija. Ja jokainen, joka jollakin tavalla estää julkisen vallan toteutumisen, on myös eittämättömästi julkisen vallan vastustaja, julkisen vallan pettäjä eli maanpetturi.

SUPO, poliitikot ja KHO ovat siis maanpettureita, koska He ovat pettäneet perustuslaissa mainitun julkisen vallan. Julkinen valta on julkinen valta vain julkisena valtana. Korkein Hallinto Oikeus on siis tehnyt perustuslain vastaisen ratkaisun, koska perustuslain mukaan KHO on julkista valtaa.

Jos vain valtiot pitäisivät julkisuutta tärkeämpänä kuin salailua, silloin tietysti minkään maan poliitikot eivät tekisi valtiopetoksia, koska silloin valtioiden salaiset palvelut antaisivat tuollaiset petturit ilmi. Tästä siis huomataan kiistattomasti, että poliitikot voivat pettää omia kansojaan vain siinä tapauksessa, kun poliitikot pitävät suhteitaan salaisiin palveluihin tärkeämpinä kuin omiin kansalaisiinsa.

Asioiden salailu on se yksinomainen tekijä sille, että ihmiset pystyvät pettämään omia kansojaan. Yksikään ihminen ei halua julkista häpeää osakseen, joten ihmiset tekevät typeriä tekoja vain sellaisessa systeemissä, missä kaikki valtiot ovat liittoutuneita omia kansalaisiaan vastaan.
On täysin käsittämätöntä, kuinka jopa tuomarit voivat olla kansalaisia ja avoimuutta vastaan ja poliitikoiden ja maanpetturuusfunktion puolella. Sillä salailu on todellakin se funktio, joka on absoluuttinen välttämättömyys, jotta meillä olisi edelleenkin tiitisen listoja, diktaattoreita, salamasotia, rauhanneuvotteluja, muureja ja muuta paskaa, kuten Irak-vuotajia.

Asiasta lisää:
Paperi: Sukellusalus
Ajankohtaiset: Julkisuus vahvistaa totuuden
Tiedote 10: Omatoiminen Poliisi
Kannanotot: Salaisuuden Salaisuus


PÖRSSIKURSSI IRTISANOMISEN PERUSTEKO?
04. marraskuuta, v. 2003

Suomalaiset näyttävät olevan kilttiä ja uskollista Gestapon karjaa. Suomalaiset uskovat silmää räpäyttämättä, että yrityksien on pakko lomauttaa, karsia ja irtisanoa työntekijöitä, jos yrityksen pörssikurssi niin sanoo

Jos pörssikurssia käytetään yrityksen toiminnan piristämiseen, niin mikä funktio silloin korvaa pörssin, jos yritys ei ole pörssissä. Onko ei-pörssiyhtiöllä mitään mahdollisuutta irtisanoa päteviä työntekijöitään, jos ei-pörssi yrityksellä menee yhtä hyvin kuin pörssiyrityksellä, joka karsii ja irtisanoo työntekijöitä vain siksi, että yrityksen pörssiomistajat saisivat ostettua kolmannenkin kelohonkamökin veroparatiisisaarilta?

Yllä olevasta huomataan --jos lukija ei itse halua käyttää omaa järkeään--, että jos tavallisella ei-pörssiyrityksellä menee hyvin, niin silloin sen yrityksen johtajille ei tule edes mieleen työntekijöiden vähentäminen ja yrityksen saneeraaminen. Vain pörssiyrityksien omistajat voivat olla niin tyhmiä, että He pitävät pörssikursseja yrityksen kannattavuuden osoituksena. Koska jo järkikin sen sanoo, että ennen pörssiin listautumistaan yritys ei voisi käyttää pörssikurssia työntekijöiden irtisanomisen perusteena.

Koska siis pörssiyritykset käyttävät pörssikurssiaan irtisanomisten perusteena, niin silloin minulla on ilo kertoa Teille kaikille se suurenmoinen ja ilmiselvä totuus, että osakkeiden omistajat eivät välitä mitään yrityksen kannattavuudesta, vaan vain pörssikurssista. Yrityksen örssikurssi ei ole yrityksen synonyymi yrityksen kannattavuudelle.

Yrityksen pörssikurssi nousee joko päiviä ennen tai ainakin välittömästi, kun pörssiyritys ilmoittaasaneeraustarpeesta. Tämä on kiistaton todiste siitä, että pörssikurssi ei ole mikään indikaattori yrityksen kannattavuudelle, vaan pörssikurssin arvo on kokonaan vain osakkeen omistajien etua, eikä milliäkään yrityksen etu.

Osakkeiden omistajat nostattavat ja laskevat pörssikursseja vain siksi, että He saisivat voittoa pörssistä, eivätkä siksi, että yrityksellä menisi pörssistä huolimatta hyvin. Tämä on niin kiistaton totuus, että vain sokeat markkinavoimien pikkusotilaat eivät tätä pysty tunnustamaan, jotta He voisivat jatkaa tätä mieletöntä systeemiä.


IHMISET OVAT VALTION OMAISUUTTA
03. marraskuuta, v. 2003

Ranskasta Suomeen eksoottisuutta etsimään tullut ihminen löysi lunta isäntäperheensä pihalta. Lumi oli ranskalaisen mielestä niin ihanaa, että Hän ei suinkaan tullut siitä hulluksi, vaan Hän vapautui tämän systeemin hulluudesta lapsenomaiseen iloitteluun. Ranskalainen teki lumienkelin.

Siitä systeemihulluudesta kärsivät eivät pitäneet, vaan soittivat paikalle poliisit. Koska ranskalaismies ei osannut varautua ulosmenoon ja enkelin tekemiseen passilla, niin poliisi vei ranskalaisen putkaan, koska poliiseilla ei ole minkään valtakunnan järkeä silloin, kun poliisin pitää toimia lain mukaan. Lakihan sanoo täysin selvästi, että jos luonnosta tavataan ihminen tekemästä lumienkeleitä, niin Hänet on toimitettava putkaan, koska jos laki sallisi tuollaisen luovuuden purkautumisem. niin silloin olisi vain hetken kysymys, kun poliitikot joutuisivat kadulle kerjäämään.

Huomatkaa, että poliisit eivät lainkaan tutkineet, mitä ranskalainen oli pihalla tehnyt, koska jos poliisit olisivat olleet inhimillisiä, silloin He olisivat huomanneet ranskalaisen tekemät jäljet lumessa. Sillä poliisin ohjeissa lukee, että jos ihminen ei ole tehnyt rikosta, niin silloin Hänen jälkiään ei tule tutkia, vaan ihminen on heitettävä täysin armotta putkaan, eikä poliisi saa ajatella, miltä Hänestä itsestään tuntuisi, jos Hänet vietäisiin putkaan siitä hyvästä, että Hän iloitsee lumesta niin kuin lapsi.

Jos siis poliiseilla olisi järkeä vähääkään, eli jos vain poliisit olisivat inhimillisiä, niin silloin He heti ja välittömästi lukisivat laista, että ihmiset ovat valtion omaisuutta, eikä luonnosta löydettyä villi-ihmistä saa vangita!

Nimittäin valtio omistaa vain villit eläimet, kun taasen yksityiset villi-ihmiset voivat pitää muita eläimiä kotieläiminään, kuten valtion mukaan muurahaisten on täysin laillista pitää kirva-tarhaa. Valtion viranhaltijalla ei siis ole mitään laillista oikeutta pidättää villieläimiä, kuten ihmisiä.

Laki sanoo täysin selvästi, että jos luonnosta löydetään 'eksynyt' eläin, niin Hän ei välttämättä ole omasta mielestään eksynyt, joten poliisien on jätettävä eläin omaan rauhaansa, jos se ei selvästi ole vertavuotavasti haavoittunut. Kun siis poliisi olisi jättänyt tuon ranskalaisen eläimen omaan rauhaansa, niin silloin tuo eläin olisi tietysti palannut omin avuin omaan pesäänsä, ja niin poliisi olisi saanut selville, missä tuon eläimen pesä sijaitsee.

Tästä siis huomataan, miten poliisit kohtelevat löytämiään ihmiseläimiä paljon paljon julmemmin kuin yhtäkään toista eläinlajia, mitä poliisit luonnosta löytävät. Huomatkaa, että poliisit eivät järjestäneet tuolle löytämälleen ranskalaiselle eläimelle edes pahnoja, puhumattakaan ruuasta tai juomavedestä. Mutta menkääs kattoon, miten kauniisti poliisit kohtelevat muita sellaisia eläimiä, jotka eivät ole tehneet edes lumienkeleitä.

Tuo poliisien täysin järjetön, eli tunteeton käyttäytyminen johtuu vain siitä, että poliisit eivät käytä omaa järkeään, vaan uskovat täysin sokeasti lakiin, joka merkitsee sitä, että poliisit eivät pysty edes samastamaan ihmisiä muihin eläimiin, jotta poliisit käyttäytyisivät ihmiseläimiä kohtaan edes niin siedettävästi ja kunnioittavasti, miten He kohtelevat muita eläimiä.

Poliiseille tiedoksi, että kaikki Suomessa olevat eläimet --ihmiseläimet mukaan lukien-- ovat valtion omaisuutta, joten eläinasetuksen mukaan eläimet ovat luonnostaan villejä, eikä niitä saa ottaa kiinni, jos ne eivät ole muuta kuin haltioissaan luonnosta. Viekää vain sellaiset ihmiseläimet keskitysleiriinne, jotka uskovat lakiin, koska vain lakiuskovat ovat todistetusti pihalla luonnonmukaisuudesta.

Poliisit: Pysykää siis poissa luonnosta, sillä Teillä ei ole sellaista järkeä, jolla pystyisitte tarkkailemaan ihmiseläinten jälkiä luonnossa ja tekemään niistä järjellisiä johtopäätöksiä.

Asiasta lisää:
Paperi: Empatia
Paperi: Poliisi
Internet: Ilta-Sanomat, 3. marraskuuta, v. 2003


PÖRSSI--YRITYKSIEN TUHOAMISKESKUS
02. marraskuuta, v. 2003

Kun jollakin kansalla menee huonosti, niin se näkyy kaikilla tasoilla. Rikkaat joutuvat ahdingossaan palkkaamaan vartijoita ja lukkoseppiä. Köyhät joutuvat pomppimaan lämpimikseen. Köyhät joutuvat ryöstämään ja tappamaan rikkaita. Rikkaat joutuvat ostamaan kuntoliikuntaa. Köyhät saavat kuntoliikuntaa työnhaussa. Rikkaat ja köyhät juovat itseään hautaan; ihmisten keskimääräinen elinikä laskee.

Valtion huonouden merkkinä ei ole ainoastaan ihmisten elinikä, vaan valtio on huono ja sen poliitikot täysiä typeryksiä, jos yritysten odotettavissa oleva elinikä laskee. Poliitikot eivät voi välttää vastuutaan siitä, miten pitkään yritykset elävät. Jos poliitikot eivät ota vastuuta yritysten elinajasta, niin silloin Heille on täysin turhaa maksaa palkkaakaan.

Vielä kymmenen vuotta sitten maailmassa oli paljon useiden satojen vuosien ikäisiä yrityksiä. Tuhatvuotiaatkaan yritykset eivät vielä ole ikäloppuja. Suomessakin oli parikymmentä yli sata vuotiasta yritystä, ja taisipa joku olla jo puolitoistasataa vuotiaskin, kuten Finlayson ja Tampella. Alla on pari linkkiä vanhoihin yrityksiin. Se, mitä niistä näemme, on siinä, että ne eivät ole pörssiyrityksiä.
Pörssi ei siis ole yritykselle elämän eliksiiriä, vaan se on tappavaa myrkkyä.

Jos yritys on ns listautunut pörssiin, niin silloin yritysjohtajilla ei ole aikomustakaan pitää yritystä elossa, vaan vain lypsää siitä mahdollisimman paljon voittoja omaan taskuun välittämättä hevon paskaa yrityksen luonnollisesta elinkaaresta, tai yrityksen yhteiskunnallisesta statuksesta.

Ahneet poliitikot siunaavat lainsäädännöllä sen, kun ahneet ja poliitikot yritysten hallinneuvostoissa vievät perheyritykset ja kunnialliset monisatavuotiaat yritykset pörssiin --muka yrityksen ja kansakunnan edun nimissä! Ja pörssissä sitten yrityksiä kaupitellaan ja sulautellaan ja kunnostellaan myyntikuntoon, ja nimitellään uusiksi ja muuta tuommoista paskaa. Ja tavallinen kansa uskoo poliitikoiden pörssihuumauspuheita samoin kuin saksalaiset uskoivat natsien propagandaa. Että semmoista tappomeininkiä Suomeen on tuotu ulkomaan oppina.

Pörssit ovat siis yrityksille samaa mitä natsien keskitysleirit olivat juutalaisille! Pörssit ovat yrityksien keskitysleireja ja tuhoamiskeskuksia. Poliitikot etsivät hysteerisesti maailmalta vanhoja ja kunniallisia yrityksiä aivan samoin kuin natsit etsivät aikoinaan juutalaisia, jotta poliitikot voivat viedä viattoman yrityksen tuhottavaksi pörssiin.

Ilman pörssiä --yrityksien tuhoamiskeskusta-- yritykset eläisivät periaatteessa loputtomiin, tai ainakin tuhansia vuosia. Sillä yrityksien genotyyppi on semmoinen, että se ei hevin kuole, jos kukaan ei hyökkää sitä vastaan ja syö sitä.
Ihminenkin eläisi hyvin viisisataa vuotiaaksi, jos vain ihmispedot --poliitikot ja muut semmoiset rikkaat-- lakkaisivat käyttämästä ihmistä hyväkseen, vaan ihmispedot alkaisivat hieman ajattelemaan, että ihminen on pätevä vain silloin, kun Hän omin käsin rakentaa oman elämänsä.

Ei ole siis mikään ihme, että Suomessa yrityksien odotettavissa oleva elinikä on dramaattisesti alentunut, koska poliitikoiden hyveenä on, että yritys on hyvä, kun se on pörssissä, joka on yhtä pitävä natsien ajatuksien kanssa: Juutalainen on hyvä vain keskitysleirissä, eikä vapaana.

Asiasta lisää:
Internet: Maailman vanhimmat perheyritykset
Internet: Kymmenen vanhinta yritystä USA:ssa
Internet: Perheyritysten liitto
Paperi: Kannibaalien Systeemi


ARVOLISTA, HYVEITÄ JA HEIKKOJA YRITYKSIÄ
01. marraskuuta, v. 2003

Yritysostot ovat yritysdopingia. Vain heikot yritykset tarvitsevat dopingia (yritysostoja, nurkanvaltauksia jms).
Jos valtio tukee yritysostokulttuuria, silloin valtiovalta on asettanut vahvat yritykset heikkojen yritysten ruuaksi. Yritysosto on samaa yritysyhteisölle, mitä ihmissyönti on ihmisyhteisölle. Valtiolla ja sen poliitikoilla on ihmisyöjien arvot, jos He käyttävät valtiota tukeakseen yrityksien tappamista ja niiden syömistä, eli yritysostoja.

Aiemmin olemme saaneet lukea Järjen Valtakunnan kotosivuilta, miten valtiolla ja sen työntekijöillä on hyveenä, että älykkäiden on pakko käyttää älyään köyhiä ja heikkoja. Poliitikot eivät voisi omasta mielestään kuulua älymystöön, jos He eivät käyttäisi älyään heikompiaan vastaan. Tosin yrityssyöjien kulttuurissa kuuluukin pitää hyveenä juuri sellaisia arvoja, joilla ihmisyöjäheimot syövät toisiaan, koska jos poliitikoiden hyveenä olisi älyn käyttäminen yhteisön hyväksi, silloin poliitikot eivät voisi käyttää älyään oman edun ajamiseen.

Tänään aloitan keräämään tämän nyky--yhteis.. ööhh, siis nykyisen yksityiskunnan hyveitä. Aiemmin jo saatiinkin selville, että tämä systeemi pitää hyveenä sitä, että älykkäillä on ehdoton oikeus ja pyhä velvollisuus käyttää älyään Heitä vastaan, jotka eivät ole saaneet luonnolta lahjaksi niin suurta älyä jonka älykkäät ovat saaneet --ilman omaa ansiotaan. Älykkääthän ei tasan taatusti pystyisi rikastumaan, jos He eivät käyttäisi älyään heikompiälyisiä vastaan, joten logiikka kertoo meille sen eittämättömän totuuden, että poliitikoiden hyveenä on ansiottoman älyn käyttäminen oletettavuus-ansiottomia vastaan, jotta poliitikoilla olisi millä mällätä.

Jos nimittäin poliitikko ei käyttäisi älyään heikkoälyisiä vastaan, niin silloin Hän toimisi muiden poliitikkojen mielestä tyhmästi, jolloin tuollainen poliitikko rankkaisi itsensä ulos poliitikasta. Huomataan siis se päivänselvä totuus, että poliitikkojen on oman etunsa tähden täysi pakko käyttää älyään heikkoja vastaan, koska muutoin poliitikko ei voisi olla poliitikko poliitikon paikalla.

Minun on siis suorastaan pakko tehdä lista poliitikkojen ja rikkaiden arvoista, eli hyveistä, jotta totuus vapauttaisi poliitikot takaisin ihmisyyteen, jolloin poliisitkin alkaisivat kohtelemaan ihmisiä ihmisinä, eikä lainkäytön objekteina. Tässä on siis alustava versio poliitikkojen, rikkaiden, psykologien, filosofien, tiedemiesten ja pappien arvoista, eli hyveistä.
LISTA RIKKAIDEN HYVEISTÄ:

  1. Älykkään tulee ehdoitta käyttää ansiotonta älyään heikkoja vastaan, jotta älykäs kuuluisi omasta mielestään älymystöön, eli rikkaisiin.
  2. Jumalan antamia lahjoja tulee kutsua omaksi ansioksi, koska muutoin lahjakkaat eivät voisi perustella, miksi Heillä pitää olla enemmän hynää kuin sellaisilla, joiden lahjoja ei arvosteta.
  3. Poliitikkojen tulee käyttää valtiota omana etujärjestönään, koska muutoin poliittiset päätöksentekoelimet surkastuisivat, jos niitä ei koko ajan paisutettaisi.
  4. Ihmisiä tule pitää aivottomina, koska muutoin poliitikot eivät voisi säätää lakeja vapaatahtoisille ihmisille.
  5. Poliitikkojen tulee kaikin tavoin tukea yritysostoja, koska muutoin työttömyys vähenisi poliitikoista riippumatta, kun yhteiskunnassa olisi kunnioitus kaikkia yrityksiä kohtaan.
  6. On arvostettava Heitä, jotka tekevät yksityisiä patoja yleiseen rahavirtaan, koska muutoin rikkaat eivät voisi rikastua, jos Heidänkin pitäisi sammuttaa rahanjanonsa yhtä suurilla kipoilla, millä köyhiä vaaditaan tyydyttämään elämän perustarpeet.
  7. On ehdoitta tuomittava lakia ja valtiota hyväksi käyttäen jokainen, joka tekee pienen padon luonnolliseen vesivirtaan, koska poliitikot ovat antaneet kaiken vesivoiman vain rikkaille, kuten He ovat antaneet rahavirratkin täysin rikkaiden padottavaksi, koska muutoin kaikki olisivat yhtä rikkaita.

Asiasta lisää:
Ajankohta: Päällekkäiset Aivostot, 29. lokakuuta
Paperi: Kannibaalien Systeemi
Sivun alkuunEdellinenSeuraava

Pörssit ovat yrityksien tuhoamiskeskuksia. Vie tuhatvuotias perheyritys pörssiin, jos haluat päästä siitä laillisesti eroon, ja jos haluat saada sen perinnön itsekkäästi omaksi hyödyksesi, etkä välitä mitään yrityksien yhteiskunnallisesta roolista.

Yritysostot ovat surkeiden ja heikkojen yritysten dopingia. Vahvat yritykset pärjäävät omillaan, eikä yksikään vahva yritys myy itseään, eikä vasitenkaan osta muita yrityksiä.

Yrityksien myyminen ja ostaminen on myös huoraamista, sen lisäksi, että se on kannibalismia, jota vain tyhmät harrastavat.

Hosted by www.Geocities.ws

1