POLIISILLE--to polis
kati sinenmaa, www.geocities.com/sinenmaa

Hyvyyttä ei voida todistaa lailliseksi tosiasiaksi
Content:

Alkutahdit

Tämä kirjoitus on villi-ihmisen kirjoittama, eikä tämä niin ollen ole mitenkään vastuussa kaikesta siitä vahingosta, jota tämä saa aikaan Heille, jotka luulevat olevansa ihmisten kesyttäjiä.

Miten paljon poliisien ja vartijoiden tulee totella? Missä menee se raja, jolloin poliisi tai vartija sanoisi työnantajalleen, että nyt riitti, että minulla on omatkin aivot...? Jos poliisijohto tai vartiointiliikkeen johto käskee Teitä esimerkiksi poistamaan roskalavalta ihmisen, niin Te varmaan tottelisitte, mutta onko se oikein? Sillä sanooko Teidän omat aivonne todella Teille sen, että sellainen toiminta, joka vähentää luonnon jätekuormitusta, olisi missään nimessä laitonta?

 • Onko poliiseilla, vartijoilla ja poliitikoilla jokin absoluuttinen oikeus olla käyttämättä omia aivojaan?
 • Onko poliiseilla ja vartijoilla ja poliitikoilla erityinen oikeus toimia luonnonsuojelua vastaan?
 • Kumpi on vahvempi poliisille: Luonnonsuojelulaki, vaiko esimiehen käsky, ettei roskiksista saa ottaa talteen hyvää tavaraa!
 • Voiko vartiointiliike antaa vartijoille käskyjä, jotka ovat ristiriidassa Suomen lakien kanssa?
 • Onko vartijoilla ja poliiseilla ehdoton velvollisuus noudattaa annettuja käskyjä?
 • Saavatko vartijat kieltää ihmisiä penkomasta itselleen Suomen lain mukaisia vaihtopulloja?
 • Miksi pulloille on määrätty palautushinta, jos niitä ei ole lupa kerätä roskiksista, ja muilta alueilta?
 • Jos poliisi tai vartija kieltää köyhiä penkomasta roskiksia, niin ovatko He siinä samalla kieltäneet sen oikeuden myös itseltään?
 • Tuntevatko vartijat inhimillisyyttä silloin, kuin He estävät ihmistä olemasta oma-aloitteinen selviytyjä?
 • Onko vartijoilla oikeus hakata ihminen vain siksi, että ihminen yrittää selvityä?
 • Mihin tuollaisen oikeuden käyttäminen voi johtaa?
 • Onko luonto kieltänyt vartijoilta houkutuksen ottaa roskiksista itselleen jotain?
 • Ovatko poliisit, vartijat ja poliitikot tehneet yleistyksen siitä, ketkä vain penkovat roskiksia?
 • Jos sattuisi niin, että köyhän sijasta vartija tapaisikin pääministerin roskalavaa penkomasta, niin kysyisikö vartija välittömästi pääministeriltä, että tarvitseeko Hän apua?
 • Edelliseen kohtaan viitaten, niin pystyykö vartija kysymään ystävällisesti köyhältä roskiksen penkojalta, tarvitseeko Hän apua?
 • Pitäisikö poliisien ja vartijoiden suhtautua roskalavojen penkojiin samoin kuin mihin tahansa muuhunkin tavalliseen toimintaan?
 • Miksi poliisit ja vartijat pitävät ennakko-oletuksena, että roskalavojen penkojat ovat ainakin hieman epäillyttäviä?
 • Ovatko yritykset vähentäneet koneidensa ja muun irtaimiston hinnan jo verotuksessa?
 • Ovatko yritykset lisänneet tuotannontekijöiden hinnat tuotetteidensa Hintoihin?
 • Moneenko kertaan kansalaiset ovat jo maksaneet yrityksien tuotannontekijät?
 • Onko esimerkiksi VR todella itse maksanut rautatiet ja rautateiden asemarakennukset?
 • Kenen pussista maksetaan yritysjohtajien mielettömän suuret eläkkeet?
 • Keille lankeaa lopullinen lasku yrityksien tuotteista?
 • Keille lankeaa maksu ympäristötuhoista?
 • Maksavatko yritykset todella luonnon prosesseista ja kemiasta?
 • Paljonko yritykset maksavat auringonvalosta?
 • Miten paljon yritykset ovat maksaneet yritysrakennusten rakentajille takautuvasti siitä, että yritykset ja poliitikot ovat hintapolitiikallaan nostattaneet yleistä elinkustannustasoa, eli rakennusten nimellisarvoa?
 • Onko se oikein siirtää lopullinen vastuu tarpeettomaksi käyneistä tavaroista luonnon prosesseille?
 • Onko kansalaisen kannalta järkevää, jos kansalainen tottelemalla poliiseja, vartijoita ja poliitikkoja altistaa Heidät tuntemaan mielihyvää ihmisten pompottamisesta, josta seuraa, että poliisit, vartijat ja poliitikot tulevat yhä riippuvaisemmiksi ihmisten pompottamisesta, ja niin ollen poliisien, vartijoiden ja poliitikoiden pitää saada joka päivä pompottaa ihmisiä, jotta He eivät kärsisi vierotusoireista?
 • Vihaako kansalainen itseään, jos Hän omalla tottelevaisuudellaaan saa poliiseille ja vartijoille aikaan himoriippuvuuden pompottamiseen?
 • Pitääkö ihmisen olla kesytetty vai villi?
 • Onko kesy ihminen sama kuin alistettu ja nujerrettu?
 • Pystyykö ihmisen kesyttäjä tuntemaan ihmisenä olemisen totuuden?
 • Onko villi-eläin vastuussa aiheuttamistaan vahingoista?
 • Voiko luonnotonta paskaa paskantava poliisi, vartija tai poliitikko olla oikeassa?
 • Onko poliisi tai vartija oikeassa, jos Hän mieluummin ottaa kiinni roskalavojen penkojan kuin sen, joka on heittänyt roskalavalle käyttökelposta tavaraa?
 • Millainen totuus on sellaisella, joka mieluummin sallii oman asuinplaneettansa roskaamisen ja tuhoutumisen kuin kärsii sitä, että näkee, miten köyhä yrittää selviytyä elämässä?


1. Omien aivojensa halveksijat

Onko siis mitenkään mahdollista, että työntekijät itse käyttäisivät edes vähän omia aivojaan siihen, mihin aivot on yleisesti luotu, eli ajatteluun? Sillä on kertakaikkisen mahdotonta, että Sinulla olisi aivot, mutta niillä ei tule eikä saa itse ajatella! Kun siis Te vain käyttäisitte itse omia aivojanne, silloin Teidän olisi kertakaikkisen mahdotonta estää sellaista toimintaa, jonka tuloksena on luonnon jätekuorman väheneminen. Sillä nyt Te estätte rehellisiä ihmisiä lajittelemasta jätelavoja vain siksi, koska joku on Teitä niin käskenyt tekemään, eli Te itse ette lainkaan käytä omia aivojanne siihen, mihin ne on tehtykin, eli ajatteluun.

Se on aivan hirveetä --kun sitä ajattelee--, miten poliisit ja vartijat sallivat luonnon tuhoutumisen vain siksi, koska Heidän pitää totella ylempiään. Kyseessä on ihan sama asia, jos Teitä käskettäisiin syömään paskaa, niin Te tekisitte sen! Oikeastaan se, etä Te estätte rehellisiä ihmisiä tekemästä hyvää, on vieläkin kammottavampaa koska sen seurauksena Te itsekin hukutte paskaan. Ja taasen, jos sitten Te vaaditte päättäjiä toimimaan, että luonto ei ihan kokonaan saastuisi, niin se on äärettömän tekopyhää, koska Te olisitte jo aiemmin omin aivoin toimimalla voineet sanoa työnantajillenne, että nyt riitti! Eli Teidän ei todellakaan tule toteuttaa kaikkea sitä, mitä Teidän ns ylemmät virkamiehenne milloinkin Teille sanovat.

Otetaan tähän muuan toinen asia, eli salakuuntelu. Koska olen huomannut, että Te poliisitkin uskotte, että Teillä on oikeus salata omia tietojanne, niin silloin Te olette sillä jo todistaneet, että kaikilla on oikeus salailuun. Jos siis Te itse uskotte salailuun, silloin Teillä ei ole mitään moraalista oikeutta salakuunnella ketään, koska silloin esim roistot tekevät täysin oikein, kun He ovat salaneet asioitaan! Tämä viimeinen lause oli Teidän salakuuntelu-uskon kannalta äärimmäisen merkittävä: Rosvot tekevät oikein, kun He salailevat, joten koska siis rosvojen salailu on oikein sinänsä siinä missä kenen tahansa salailuun uskovien salailu, silloin salakuuntelu on rikos tuota oikeutta vastaan, joka on siis oikeutta sinänsä.

2. Poliiseilla ei ole kaikki tallella

Minulla taasen ei ole vähintäkään uskoa salailuun, koska minulla on kaikki tallella. Mutta Teillä muilla ei voi olla kaikki tallella, koska Te uskotte salailuun; itse salailuun uskominen todistaa kelle tahansa viisaalle, että Te olette jollakin tavoin myrkyttäneet itseänne, josta on aina seurauksena se, että Te olette menettäneet jotain itsestänne. Esim se on yleinen totuus, että viina tuhoaa hermosoluja, joten viinanjuojilla ei ole kaikki tallella, koska Heidän juomansa viina ei ole voinut jäädä tehottomaksi; viinan teho on juuri siinä, että se häiritsee ja tuhoaa hermostoa!

Ja tämä sama pätee myös tupakanpolttajiin ja huumeiden käyttäjiin. Itseään tuhoavilla kaikki ei ole tallessa sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joten jos Te haastatte minut oikeuteen herjauksesta, saanen huomauttaa, että viinankin aivoja tuhoava vaikutus on yleisesti kaikkien tiedossa, joten se on vain totuuden kertomista, kun sanon, että poliiseilla ei ole kaikki tallessa.

Jos siis Te uskotte salailuun, niin se johtuu Teidän itsetuhoisesta käyttäytymisestä, sillä se itsetuhoisuus saa aikaan sen, että ihminen alkaa uskoa luonnottomiin asioihin, kuten siihen, että ihmisillä on perusoikeus salailuun! Ja koska siis Te poliisit toisaalla uskotte salailuun, mutta samalla toisaalla hyökkäätte salailua vastaan, niin minä voin kertoa tähän sen, että jos saatana hyökkää itseään vastaan, silloin saatanan on mahdotonta pysyä pystyssä; koska siis Te hyökkäätte salailua vastaan sinänsä, silloin Teidän oma salailunne ei voi olla Teille mikään oikeus, jota kenenkään tulisi millään tavoin kunnioittaa!

Jos siis Te poliisit väitätte rikokseksi sitä, jos joku Teitä salakuuntelee, niin minä sanon vain totuuden, että silloin ja siinä Te vain saatte maistaa itse sitä omaa lääkettänne, joka tietty maistuu Teistä niin karvaalta, että Te alatte etsiä syyllisiä ulkoa ja syyttää siitä muita kuin omaa itseänne.

3. Totuutta ei voida salata

Olkoon tuo salakuuntelusta, sillä minä olen jo julkisesti sanonut, että minua saa kuka tahansa julkikuunnella, sillä mikään ei ole totuudelle sen mieluisempaa kuin olla julkikuuntelun kohteena! Sillä minä en voisi olla totuus, jos minun ajatukseni ei kestäisi muiden edessä, mutta minä olen totuus juuri siksi, koska minä en ajattele siten kuin Te poliisitkin ajattelette, jotka uskotte, että Teidän on pakko uskoa salailun olevan oikein, koska Te olette lukeneet sen laista. Sillä jos Te vain olisitte itse käyttäneet omia aivojanne, silloin Teidän olisi mahdotonta uskoa, että salailu olisi oikein, koska jos salailu olisi oikein, silloin totuus ei voisi tulla ilmi, koska sen olisi oikeinolemisen nimissä oltava salaista.

Tästä siis huomattiin, ettei salailu voi olla oikein, koska jos salailu olisi oikein, silloin totuudellisen ihmisen olisi salattava totuus, jotta se olisi totuus, koska jos totuus olisi julkista, silloin se olisi salailuoikeutta vastaan! Sillä on mahdotonta, että asian salailu ja saman asian julkisuus olisivat molemmat yhtä aikaa voimassa. Koska totuus ei ole totuus, jos se on sallittua vain joillekin; totuus on totus, koska se on avointa ja ehdotonta kaikille.

Sillä jo Jeesus sanoi, että kun lamppu sytytetään, niin sitä ei laiteta pöydän alle peitettynä, vaan se annetaan loistaa kaikille huoneessa olijoille. Näin siis on osoitettu, ettei kukaan ole oikeassa, jos salaa asioita; vain valheita voi ja pitää salata, sillä jos salattu asia olisi totuus, silloin olisi täysin mieletöntä salata sitä.

4. Poliisit ovat rikollisia

Viisaan teon estäminen on tyhmä teko. Tyhmän teon estäminen on rakkautta. Koska siis VR tyhjentää surutta tulosvastuullisuuden nimissä toimistojaan Helsingin päärautatiesasemalla valvontakameran sojottaessa VR:n käyttämille vaihtolavoille, ja Poliisiaseman vieressä, niin on yksinkertaisesti todettava, että Poliisi on tehnyt itse itsestään ympäristörikollisen, koska Poliisi ei tee mitään estääkseen VR:rää heittämästä kaatopaikalle täysin käyttökelpoista tavaraa, josta osa on täysin priimaa ja uuden veroista -- vaan Poliisi ja vartijat jopa yrittävät estää kansalaisia ottamasta niiltä roskalavoilta talteen sellaista, joka jo järjenkin mukaan on kansan omaisuutta! Syytän siis sekä Poliisia että Falck Securitya rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja osallistumisesta Suomen valtionyrityksen suorittamaan ympäristörikokseen!

Poliisi toki voi haastaa minut oikeuteen, eikä sillä ole minulle mitään väliä, koska Poliisi voisi milloin tahansa tulla ampumaan armonlaukaus roskan niskaan, sillä sekä Poliisi että vartijat ovat jo käytöksellään osoittaneet, että Heille totuus ei ole mitään muuta kun pelkkä roska. Koska, jos Poliisi todella kunnioittaisi totuutta, silloin Poliisin olisi täysin mahdotonta salakuunnella ihmisiä, ja Poliisin olisi täysin mahdotonta estää ihmisiä tekemästä viisaita tekoja. Se on viisas teko, kun ihminen ottaa talteen sen, joka muutoin menisi hukkaan

Koska siis Poliiseilla kaikki ei ole tallessa, niin on toki ymmärrettävää, että He eivät sormeaan nosta, jos joku tekee Poliisiaseman vieressä ympäristörikosta, mutta auta armias, jos joku yrittää estää poliisiaseman vieressä tapahtuvaa ympäristörikosta, niin johan poliisit ja vartijat ryntäävät kilvan paikalle, sillä onhan se niin hauskaa heilutella aseitaan köyhiä uhkaillen, koska Poliisi nimenomaan on poliitikkojen ikioma väkivalta-ase sitä tilannetta varten, missä kansalaiset alkaisivat itse käyttämään aivojaan.

Itse paikanpäältä seuranneena ja vartijoiden uhkailun kohteeksi joutuneena minä todistan, että VR on vuoden 2002 huhtikuussa heittänyt tuhansia kiloja paperia surutta roskiin ilman puhettakaan siitä, että ne olisi pitänyt viedä ainakin jätepaperikeräykseen, mutta parasta olisi ollut antaa siitäkin ilmoitus kansalle, sillä suuri osa siitä paperista oli täysin puhdasta, eli uuden veroista.
Lisäksi VR on heittänyt tuhansia kiloja erilaista metallia, kuten alumiinia, kuparia ja terästä ja lyijyä. Ja samaan läjään yhdessä noiden metallien ja paperien kanssa siellä oli heitetty teollisuustekstiilejä, suuryrityksen kirjanpitovälineet ja tuhansia kiloja eletroniikkaromua. Jotta asia tulisi toteennäytetyksi, olen ottanut sieltä:

 • Muutaman sata kappaletta kopiopapereita, jotka on kenen tahansa Teistä vapaasti noudettavissa Puolen Hehtaarin Metsästä.
 • Neljä noin neliömetrin kokoista ja 3mm paksua alumiinilevyä.
 • Viisi kiloa lyijyä.
 • Puolitoista litraa hopeamaalia, nimeltään Galvag Maali.
 • Neliö kuparilevyä, josta puuttuu neljäsosa.
 • Kolme VR-nimellä olevaa käsipyyhettä.
 • Kaksi käsin tehtyä, arvokasta kirjanpitokansiota.
 • 15 tuuman, uuden veroisen SVGA tietokonemonitorin.
 • Noin kuusi neliömetriä käyttämätöntä 6 mm:n vesivaneria.
 • Parin kilon painoisen teräsharkon.
 • Puutavaraa, jonka olen jo polttanut.
 • Hyvän muovisangon.

Ja kaikkien noiden edellä mainittujen kanssa sinne heitettiin todistettavan hyviä huonekaluja, joita lukemattomat ohikulkijat havittelivat, mutta jotka Heidän sillä kertaa oli jätettävä kuljetussyistä johtuen. Ja Poliisi voi tämänkin asian tutkia vaikkapa tutkimalla kyseisiin lavoille tavaraa kuljettaneiden työmiesten kännykkätietoja, sillä kyseiset työmiehet soittelivat työaikana kavereilleen kehottaen Heitä hakemaan sitä tavaraa, jonka vartijat väittivät kuuluvan VR:lle, joka taasen oli jo määritellyt ne pelkäksi jätteeksi, joka voidaan surutta ja ilmaiseksi jättää luonnon vastuulle! Jos nimittäin Poliisi vähään osaa arvostaa luontoa ja sen kaikkinaista hyvinvointia, niin Poliisi ilman muuta alkaa jo omasta aloitteestaan tutkia tarkemmin, mitä yritykset oikein tekevät, kun ne remointoivat ja saneeraavat.

Lopuksi kermana päälle voin kertoa, että siellä lavoilla oli maalipurkkeja ja kaikenlaista muuta purnukkaa ja säiliötä, joista ei tietysti enää Kaupunki pysty ottamaan selkoa, koska Helsingin kaupunkikin nimenomaan on täysin hyväksynyt sen tavan, että yritykset siirtävät tulosvastuun nimissä tarpeettomien tavaroiden loppukäsittelyn luonnon vastuulle, sillä olisihan se kauhee asia yrityksien tulosvastuulle, jos ne joutuisivat lajittelemaan tarpeettomat tavaransa, tai paremmassa tapauksesa He joutuisivat ilmoittamaan kansalaisille, mistä He voivat noutaa veromarkoin kustannetut tavarat talteen.

5. Poliisit ihmistenkesyttäjinä

Jokainen köyhä tietää sen omasta kokemuksestaan, miten poliisit ja vartijat kuvittelevat olevansa ihmisten kesyttäjiä; että köyhien on hypittävä täsmälleen silloin, kun vartija kaikessa idioottimaisuudessaan niin määrää! Se ei ole mikään ihme, että poliisit ja vartijat luulevat, että ihmiset pitää kesyttää, koska tuo vartijoiden ja poliisien näkemys perustuu sille, että poliiseilla ja vartijoilla kaikki ei ole enää tallessa. Koska, jos vaikkapa kuka tahansa poliisi alkaisi itse järkeilemään sitä, että pitääkö jonkun todella olla kesy ihminen, niin silloin jo poliisi-ihmisen oma järki todistaisi vastaan sanomattoman loogisesti, että kaikkien ihmisten tulee saada olla villi-ihmisiä. Sillä, jos kuka tahansa toimii ihmisten kesyttäjänä, niin tuo tuollainen kesyttäjä ei voi itse kuulua ihmislajiin.

Koska minä olen totuus, niin minä ilmoitan täten julkisesti, että minä olen myöskin villi. Ja minut voidaan kesyttää yhtä vähän kuin totuus voidaan kesyttää. Kesytetty totuus ei voi enää olla totuus, sillä totuus ei voi alistua kenenkään komenneltavaksi. Täten myöskin yksikään totuudellinen ihminen ei voi alistua vähimmässäkään määrin minkään auktoriteetin alaisuuteen, koska jos ihminen uskoo auktoriteettiin, niin silloin Hän ei voi enää toimia totuuden mukaan. Minä en siis tule alistumaan vartijoiden edessä, eikä yksikään poliisi voi minua pompottaa!

Koska totuudellisen ihmisen tulee olla ehdoitta villi-ihminen, niin silloin totuudellinen ihminen käyttäytyy vangittuna niin kuin härnätty leijona. Ja yhtä vähän kuin leijonaa voidaan syyttää ja asettaa tuomittavaksi siitä, jos se tappaa kiinniottajansa, niin myös jokainen, joka käy käsiksi totuudelliseen ihmiseen, on itse täysin syyllinen kaikkeen siihen, mitä sitten tapahtuu. Sillä jos ihminen alistuisi kesyttäjiensä edessä, silloin kyseessä on jo ennalta nujerrettu ihminen, jonka ovat tehneet paskiaiset, eli poliisit ja vartijat!

Jos siis poliisi-ihminen alistaa oman järkeilynsä esimiestensä käskyjen alle, silloin poliisi on menettänyt välittömästi ihmisyytensä, ja Hänestä on tullut ihmisyyden vastustaja ja ihmiskunnan vihollinen. Ihminen voi olla ihminen vain, kun Hän toimii oman järkensä mukaan, ja jokainen, joka on alistanut oman järkensä jonkun toisen järjen alle, on itse asiassa lopettanut täysin oman järkensä. On siis täysin mahdotonta, että poliisikaan voisi olla oikeassa, jos Hän toimii esimiesten käskytyksien mukaan. Sillä oikeassa olemista ja oman järjen käytöä ei voida erottaa toisitsaabn; oma järki ei milloinkaan hyökkää ihmisyyttä vastaan, koska oman järjen käyttäminen on ihmisyyttä parhaimmillaan.

Ihmisistä tulee petoja vasta, kun He eivät itse ajattele, vaan toimivat yleisen mielipiteen mukaan, tai jonkun jengihengen ajamina. Kuka tahansa joutuu välittömästi lähtemään jengistä tai jostain ryhmästä, kuten puolueesta, kun Hän itse alkaa ajattelemaan omilla aivoillaan! Oma ajattelu on aina ja ikuisesti toisinajattelua, jota mikään ryhmä ei voi sietää milliäkään, koska jos ryhmä sietäisi toisinajattelua, silloin se merkitsisi ryhmän tuhoa.

Koska tässäkin on kerrottuna vain puhdasta totuutta, niin jokaisen poliisin, joka miettii, alkaisiko käyttämään omia aivojaan, on vakavasti harkittava sitä mahdollisuutta, että omien aivojen käyttäminen johtaa vääjäämättä sovittamattomaan ristiriitaan poliisijohdon kanssa, eikä tässä ole kyse mistään rikoksesta, vaan totuus --omaehtoinen ajattelu-- vain joutuu aina ristirtiitaan minkä tahansa ryhmän mielipiteen kanssa.

Jokaisen yksittäisen poliisihenkilön on siis tarkasti harkittava omilla aivoillaan, toimiako esimiesten käskytysten mukaan, vaiko harkitseeko itse aina tapauskohtaisesti, mikä milloinkin on oikein! Sillä totuus on, että jopa poliisi voi tuntea totuuden vain henkilökohtaisena totuutena, ja jos poliisi ei tunne totuutta henkilökohtaisesti, silloin Hänen toimensa eivät olla oikeudenmukaisuutta, vaan vain lainvartijana toimiva poliisi on ehdoitta pihalla totuudesta, ja valheen puolella.

Kun poliisi toimii omilla aivoillaan, silloin Hän on aina oikeassa puuttuessaan mihin tahansa asiaan, koska omilla aivoillaan toimiva poliisi ei milloinkaan puutu rehellisten ihmisten toimiin. Ja ihmiset ovat rehellisiä vain, kun He ovat luonnon puolella, sillä kukaan luontoa tuhoava ei voi tuntea totuutta. Kun siis poliisi vain ajattelee omilla aivoillaan, silloin Hänen on mahdotonta hyväksyä ja vierestä katsella, kun yritykset tuhoavat luontoa muka tehokkuuden, kilpailukyvyn ja tulosvastuullisuuden nimissä

6. Jälkikirjoitus

Politiikka ei ole ainoastaan tarpeetonta ihmiskunnalle, vaan se on yksinomaan täysin mieletöntä, sillä jokainen ihminen on systeemi itsessään, ja jokaista ihmistä ohjataan parhaiten systeemin sisältä. Politiikka on siis mieletöntä, koska sen perusideana on, etta ihmiset eivät ole sisäisesti ohjautuvia, koska jos poliitikoiden perusolettamuksena olisi ihmisen sisältä ohjautuvuus, silloin He eivät voisi ohjailla ihmisiä.

Poliitikot ovat siis toimintaperiaatteeltaan täsmälleen samanlaisia kuin rikolliset yleensäkin: kuten rikollinen haluaa ohjailla ihmisiä, jotta Hänen itsensa ei tarvitsisi elää omatomista elämää, niin myös poliitikon ainoa perusajatus on, että Hänen on pakko ohjailla ihmisia, jotta Hänen ei tarvitse vaan missään nimessä tehdä oikeaa ja itsenäistä työtä. Pidän siis nyt itsestään selvänä, että poliisit tästä eteen päin pitävät perusajatuksenaan tämän totuuden: Jokainen ihminen on systeemi itsessään, mihin luonto on asettanut taydellisen systeemin ohjauskeskuksen, joka ei pidä siitä, että sitä pyritään ohjailemaan ulkoa. Ihmisen voi nähdä ihmisenä vain pitämällä itseään ihmisenä, eikä yksikään ihminen voi kieltää ketään penkomasta roskiksia.

Jos siis Te poliisit nyt tapaatte jonkun poliitikon tai roiston (sama asia siis) ohjailemasta ihmisiä, niin ottakaa välittömästi Hänet kiinni, ja joko heitätte Hänet keskitysleiriin määräämättömäksi ajaksi, tai vain lopetatte mokoman otuksen. Sillä joskus ihmisten on opittava, etta tämä planeetta ei tarvitse sellaisia, jotka eivat osaa käyttäytyä lajinsa mukaan!

Ihminen käyttäytyy lajinsa mukaan, kun Hän on inhimillinen, ja inhimillisyys on inhimillisyyttä myös sikoja ja muita eläimiä kohtaan, mutta inhimillisyys on armotonta petoja --siis roistoja ja poliitikkoja-- kohtaan. On täyttä mielettömyyttä kuvitella, että jonkun toisen ihmisen aivot olisivat parempia oman elämän ohjailuun kuin omat! Kertokaa nämä ikuiset totuudet lapsille, jotta edes joskus kasvaisi sukupolvi, joka ei enää usko politiikkaan, vaan omaan itseensä, sillä jos ihminen ei usko omaan itseensä, miten silloin ihmisen usko politiikkaan voisi olla ihmisen totuus.

7. Avaruusalus Maasta sanottua

On sanottu, että me seilaamme tulevaisuutta kohden tällä planeetalla, jota jotkut kutsuvat Maaksi, mutta viisaat puhuvat siitä avaruusaluksena. Jos Teille annettaisiin tehtäväksi lähteä tuhannen vuoden matkalle toiseen aurinkokuntaan, niin pitäisikö Teidän jo ennen lähtöä asettaa kaikille palkka, eri suuruinen palkka, ja pitäisikö Teidän jo ennen lähtöä luoda sinne kilpailuyhteiskunta kaikkine puolueineen ja liittoineen, jotka olisivat toinen toisiaan vastaan?

Vai pitäisikö Teidän vain rakentaa alus, ja sitten kunkin vain hoitaa omaa tehtäväänsä ilman sen kummempia murheita, mistä Te saisitte palkkarahat avaruusaluksessa ollessanne? Sillä eikö olekin niin, että parhaillaankin tuolla ylhäällä kiertää avaruusalus, jonka miehistö ei maksa mitään palkkaa sen päällikölle, jos nyt joku pitäisi siellä siksi itseään tituleeraa ihan virallisesti sitä vaatien?


Alkuun, Top

Hosted by www.Geocities.ws

1