Ikuiset

ajankohtaiset
erillishankkeet
julkaisut
kannanotot
kuva-arkisto
puheet
päätökset
rukoukset
tiedotteet

Viralliset linkit
Maalliset Apusivut
Etusivulle

  Uutta sivuillani

Valtakunnan
  puhelinnumerot

 Valtakunnan Kannanotot  Uusimmat
Rikkaat eivät ole kuluttajia
20. kesäkuuta, v. 2003

Rikkaat ovat täysin pihalla. Rikkaat eivät ole tuottajia, mutta He eivät myöskään voi olla kuluttajia. Sillä rikkaiden rahat eivät kulu, koska rikkaat vain rikastuvat. Ja koska rikkaan rikkaus ei kulu, silloin rikas ei voi olla myöskään tuottaja, koska tuottaminenkin kuluttaa.

Rikkaat eivät voisi rikastua, jos He olisivat kuluttajia. Rikkaat rikastuvat, koska rikkaat vaativat muita kuluttamaan (lue: vähentämään) rahojaan!
Rikkaiden rahat eivät kulu, koska rikkaat käyttävät päivittäisiin menoihinsa verorahoja. Rikkaat saavat tallentaa oman ns. palkkansa täysimääräisenä salaisille pankkitileilleen, koska rikkaat vaativat itselleen kaikki mahdolliset ja sata mahdotonta etuisuutta, sillä rikkaat ovat niin kertakaikkisen avuttomia, että He kuolisivat nälkään, jos yhteiskunta ei Heitä jatkuvasti auttaisi ja hyysäisi.

On siis kiistattomasti ja päivän selvästi kaikkien näkyvillä, että rikkaat ovat pelkkiä hyyryläisiä, jotka ovat yhteiskunnan suurin menoerä. Köyhät eivät voi olla minkäänlainen kuluerä yhteiskunnalle, koska köyhät kuluttavat rahansa. Eli köyhät köyhtyvät siksi, koska muutoin rikkaat eivät voisi koko ajan rikastua.

Rikkaat rikastuvat taasen siksi, koska He eivät ole minkään veroisia kuluttajina. Mitä tahansa rikas ostaakin, niin Hän voi vähentää sen verotuksessa sen lisäksi, että rikas saa yhteiskunnalta tukea kaikkiin niihin menoihinsa, joita köyhät kutsuvat arkisiksi menoikseen. Rikkailla ei siis ole sen paremmin kuluja kuin menojakaan, koska rikkaiden rahat eivät sen koommin kulu kuin menekään.

Huomataan siis se tosiasia, että kun rikkaat ostavat kulukorvauksillaan kulutettavaa, niin silloin rikkaat eivät ole voineet sitä ostaa omilla rahoillaan, vaan kulukorvauksethan ovat yhteiskunnan verorahoja, joita rikkaat joutuvat mankumaan, koska muutoin rikkaat joutuisivat kuluttamaan omia rahojaan.

Kun rikas ostaa päivärahoillaan päivittäistavaroita, silloin rikkaan ei ole tarvinnut käyttää omia rahojaan centtiäkään, koska jos rikas joutuisi kuluttamaan edes centin päivässä, silloinhan Hän köyhtyisi! On siis täysin hävytöntä väittää, että köyhät olisivat rikkaille rasite, koska rikkaiden rahat eivät kulu ! Ne ovat vain köyhiä, joiden rahat kuluvat, koska köyhät eivät saa käyttää yhteisiä verorahoja päivittäisiin menoihinsa, koska rikkaat pitävät yhteiskunnan verorahastoja omina yksityisinä kassoinaan, joista He ottavat rahat kaikkiin päivittäisiin menoihinsa ilman minkäänlaista korvausta.

Nyt tässä kannanotossa on tuotu julki se tosiasia, että kun rikas kuluttaa, niin Hän kuluttaa silloin köyhiltä riistämiään rahoja, koska rikkaat omat rahat eivät voi kulua. Yhteiskunnan verorahat ovat köyhien rahoja, koska rikkaiden omat rahat eivät kulu, vaan rikkaat vaativat itselleen yhä enemmän rahaa, joita He nukuttavat salaisilla pankkitileillään!

Otetaan tähän lopuksi esimerkkinä vaikkapa kansanedustajien taximatkat. Kansanedustajat eivät voi olla taxien kuluttajia, koska kansanedustajat eivät kuluta omia rahojaan taximatkoihinsa, vaan täysin selvästi kansanedustajat käyttävät kuluttajien rahoja maksaakseen taxinsa!

Koska siis kansanedustajien ei tarvitse kuluttaa ns. omaa palkkaansa päivittäisiin, niin silloin kansanedustajat eivät ole kuluttajia. Ja koska kansanedustajat ja muut rikkaat kuluttavat vain veronmaksajien rahoja, silloin se on tosiasia, että kuluttajia ovat vain He, joiden rahat vähenevät, eli köyhät. Kaikki verorahat ovat köyhien rahoja, koska rikkaat maksattavat jopa veronsa köyhien rahoilla.

Huomatkaa vielä kaikki, että kansanedustajat itse rustaavat omat aikataulunsa sellaisiksi, että He voivat sillä perustella taxikulunsa, joihin He eivät itse kuluta mitään omaa, vaan kuten tässä on nyt selvästi todettu, niin kaikki rikkaiden kulut ovat suoraan köyhien taskuista pois, koska muutoin rikkaat eivät voisi rikastua, jos Hekin olisivat kuluttajia.

Asiasta lisää esimerkiksi:
1. Armon Kerjäläiset
2. Tiedote 11, Valtakunnan työllisyysraportti
3. Aurinkolahti
4. Tiedote 4, Sinenmaan Virallinen Kanta Työn Arvoon


Jeesus oli ikärasisti
18. kesäkuuta, v. 2003

Nykyään useimmat työnantajat pitävät ikää tärkeimpänä tekijänä kuin ihmisen ammattitaitoa tai motivaatiota tai muuta semmoista. Eihän tuo vielä mitään, mutta odotan innolla sitä päivää, kun esimerkiksi uskonnolliset johtajat alkavat harrastaa yhtä korkeaa ikärasismia, mihin Jeesus aikoinaan ylisi.

Jeesus oli jopa niin moukkamainen, että väitti lasten olevan korkeimman totuuden puhjia, mutta ei edes maksanut lapsille mitään palkkaa. Samalla tavalla nykyäänkin aikuisten pitää toimia, että ammattitaitoisille henkilöille annetaan kunnia ja tehtävä yhteiskunnassa, mutta Heille ei tarvitse mitään palkkaa, koska He tekevät sen kaiken luonnostaan.

Uskonnon totuuksia varten ei tarvitse palkata mitään korkeapalkkaista nuorta ammatilaista, vaan uskonnonjohtajat voivat alkaa suoraan kuuntelemaan lasten suustaan päästämiä lopullisia totuuksia siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Ja koska lapset tekevät noin luonnostaan, niin kirkot ja seurakunnat säästävät mielettömästi palkkauskustannuksissa, koska He saavat lapsilta ilmaiseksi korkeimman totuuden.

Olkaa kaikki ikärasisteja Jeesuksen tyyliin, niin Teidän ei enää tarvitse valittaa maailman kovuutta. Jeesus ei palkannut pappeja totuuden puhujikseen, eikä Jeesus palkannut edes kaksikymppisiä kauniita ja uhkarohkeita siihen vastuulliseen tehtävään, vaan Jeesus meni vieläkin alemmaksi, -- Hän palkkasi lapset, jotka eivät palkkaa vaadi.


Salaisuuden todellinen salaisuus, eli
Äärimmäisen tärkeä rekursio

1. kesäkuuta, v. 2003

Tämä kannanotto paljastaa, miten tyhmää se on kuvitella, että jokin asia voisi olla tärkeä, jos se on julistettu salaiseksi. Sillä miten Te luulisitte saavanne tietoon tämän äärimmäisen tärkeän kannanoton, jos tämä olisi salainen?

Vain vähäpätöiset asiat ovat niin tärkeitä, että ne pitää salata. Mitä tärkeämpi asia sitä suuremmalle joukolle se pitää julistaa, jotta asian tärkeys olisi mahdollisimman suuri. Jos joku asia on julistettu salaiseksi, niin nyt Te kaikki ymmärrätte, että sen asian merkitys on julistettu siinä samalla niin vähäpädöksi, ettei sillä ole mitään merkitystä todellisuudelle!

Koska asialla voi olla aidosti merkitystä todellisuudelle vain silloin, kun se on avoinna todellisuudelle. Todellisuudesta pois vedetty, salattu asia on täten täysin epätodellinen. Eihän tiedekään voi kehittyä, jos tärkeät asiat pidetään salassa!

Miten siis yhteiskunnat voivat kehittyä, kun poliitikot salaavat kaikki tärkeinä pitämänsä asiat? Yhteiskunnat eivät kehitykään niin kauan, kun on vallalla täysin luonnon vastainen käsitys, että yhteiskunnalta salatut asiat muka olisivat yhtyeiskunnalle äärimmäisen tärkeitä. Vain hullut voivat kuvitella tuollaisia mielettömyyksiä, että salaiset asiat olisivat aivan avainasemassa yhteiskunnan kehityksen kannalta.

Poliitikot salaavatkin asioita vain siksi, jotta He voisivat saada itselleen enemmän kuin ovat valmiita antamaan muille. Poliitikot ovat siis yhteiskunnan syöpäsoluja, eivätkä suinkaan He, jotka paljastavat asioita ja murtavat salauskoodeja.

Ihminen--ihmiskunta, tiedote 44
Avoin Totuus


Joka ei ole aurinkolahden puolella...
26. toukokuuta, v. 2003

Joka ei ole valtion puolella, on tietystikin valtiota vastaan. Näin voivat ajatella vain rikkaat, joille valtio on yksityinen rahantekokone, ja jonka koneen virittimenä toimii poliitikkojen lainsäädäntä.

Poliitikkojen on täysin mahdotonta käsittää, että joku kansalainen voisi olla oikea kunnon kansalainen puhuessaan kriittisesti yhteiskunnan varojen käyttämistä rikkaiden asuntoihin ja asuinpaikkoihin. Sillä tämän kriittisen kannanoton mukaan se on kiistattomasti rikkaiden täydellisen tyhmyyden osoitusta, kun valtion ja kunnan pitää avustaa rikkaiden asumiskustannuksia, jotta rikkaat saisivat asua tarpeeksi arvokkaalla paikalla.

Rikkaat ovat jo monin tavoin osoitettu järjen köyhiksi, joten se, että rikkaille ei itsellään ole varaa rakentaa omalle asuinpaikalleen kanavaa, on täten vain muuan lisätodiste siihen todisteiden loputtomaan ketjuun, joita toteuttamalla rikkaat siis ovat kaikkea muuta kuin järjellisiä.
Sillä mitä muuta se on kuin rikkaiden absoluuttista köyhyyttä, kun Helsingin kaupunki rakentaa veromaksajien rahoilla rikkaille luonnonkauniille paikalle kanavan, joka ei johda mihinkään, jotta siitä paikasta tulisi rikkaille entistäkin arvokkaampi --rahassa mitattuna, tietysti?

Koska siis rikkaat eivät itse maksa omasta pussistaan sitäkään kanavaa, niin se on absoluuttinen todiste sille, että rikkaiden kaikki varallisuus on köyhiltä riistettyä. Sillä huomatkaa jo vihdoinkin Te rakkaat lukijani, että jos rikas ei itse käytä omia varojaan oman asuinympäristönsä hyväksi, vaan vaatii siihen veronmaksajien varoja, niin se ei voi johtua mistään muusta kuin siitä, että poliitikot ovat rikkaiden puolella köyhiä vastaan.

Aivan samoin kuin se on täysin käsittämätöntä, miksi rikaat ovat niin köyhiä, että Heille pitää maksaa lapsilisiä, päivärahoja, kokouspalkkioita jms --joista on jo edeltä muutaman kerran mainittu-- niin myös se on täysin järjetöntä, että valtion pitää oikein yhteiskunnan varoilla arvottaa rikkaiden asuinpaikkoja rahallisesti niin korkeiksi, että rikkaat eivät selviäisi niiden kustannuksista, jos rikkaat eivät jatkuvasti korottaisi kaikenlaisia maksuja, joita He perivät köyhiltä.

Millä oikeudella poliitikot käyttävät valtiota ja kuntia siihen, että rikkaille saataisiin aina vaan rahallisesti arvokkaampia asuinpaikkoja? Oletteko Te poliitikot todella niin hemmetin typeriä, että Te ette käsitä tuollaisen toiminnan aiheuttavan köyhien elinkustannuksien nousua? Sillä aivan taatusti rikkaiden elinkustannukset vain laskevat sitä mukaa mitä arvokkaampia asuinalueita Te helvetin poliitikot väsäätte rikkaille --köyhien työllä, eli yhteiskunnan varoilla!

Ei helvetti, että Teidän rikkaiden pitääkin olla niin typeriä, koska muutenhan Te olisitte valaistuneita, jos Te ette käyttäisi valtiota pelkästään ja yksinomaan rikkaiden nostamiseksi köyhien yläpuolelle!

Tiesittehän Te hemmetin typerykset --siis poliitikot ja muut rikkaat--, että kaupasta saa kympillä saman verran tuotteita, olkoon maksaja köyhä tai rikas? Mutta köyhälle kymppi voi olla --ja usein onkin-- Hänen ainoa rahansa, kun taasen Teillä saatanan poliitikoilla on jopa salaisia pankkitilejä ja salaisia rahantuloja --kuten esim lobbailevat yritykset--, joten tietäkää nyt siis se, että vaikka Te olettekin päässeet pakoon omaa järkeänne, niin minun järkeä Te ette voi paeta.

Lisää rikkaita ja heti, tiedote 41
Aurinkolahti ja rikkaiden sijaistoiminta, tiedote 40
usenet: Aurinkolahti, sinenmaa
KSV - Kaupunkisuunnitteluvirasto
Aurinkolahti - info


Sivun alkuun

Jeesus oli ikärasisti

Salaisuuden todellinen salaisuus

Aurinkolahti

Globaalinen kannanotto

Kompromissiton kannanotto

Vähälahjaisuuden tosiasia

Jos kaikki dyykkaisivat...

Psykologien suurin ongelma

Olemassaolon taistelijat

Rahatalouden parantelusta

Ihmisen energiataloudesta

Hosted by www.Geocities.ws

1