23.03.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Uusimmat
Sinenmaan tiedotusyksikkö Tiedote 4/2003

Sinenmaan virallinen kannanotto työn arvoon

Hallinnointi köyhdyttää maailmaa. Hallitsijat näyttävät rikastuvan, mutta koska hallitsijoiden rikkaudet ovat muilta peräisin, silloin He ovat ainoastaan ja vain köyhdyttäneet tätä maailmaa. Itse asiassa on niin, että hallinnointi köyhdyttää hallitsijat, koska hallitsijat passivoivat omien aivojensa neuvokkuuden virtapiirit. Neuvottomuus on periköyhyyttä.
Valta siis turmelee hallitsijat, eivätkä uskontojen johtajatkaan ole turvassa vallan turmelevalta vaikutukselta, koska minkä tahansa opin julistaminen on vallan käyttöä.

Kukaan ei voisi käyttää valtaa muiden ylitse, kun vain tekisi itse ruumiillista työtä, sillä ruumiillinen työ lisää maailman rikkautta. Kun taasen pelkkä oppien julistaminen ja yleinen juonittelu on mahdollista vain silloin, kun itse ei tee ruumiilista työtä oman elämän eteen, jolloin joutuu väkisin riistämään muiden työtä itselleen, jotta säilyisi hengissä.

Kuten ihmisillä on arvo itsessään, niin myös energian todellista arvoa ei voida mitata rahassa, vaan energian todellinen arvo voi tulla ilmi vain silloin ja siinä, kun sitä ei ole kumottu sillä, kun energialle on annettu rahassa mitattava ajallinen arvo. Mutta miten kukaan pappi tai poliitikko tai virkamies voisikaan ymmärtää ihmisenkään arvoa, koska tuollaisten hallitsijoiden mielestä ihmisen arvo on vain siinä, kun Hän tekee työtä, josta maksetaan palkkaa. Ja näin ollen hallitsijat vaativat ihmisiä palkkatöihin, koska vain siten ihmisten työn arvo saadaan siirrettyä Heille, jotka eivät työtä tee.

Raha on keksitty vain siksi, että hallitsijoiden ei itse tarvitsisi tehdä työtä, vaan He voisivat elää muiden työllä --muka maksamalla työstä käypä hinta. Työn arvon voi ymmärtää vain tekemällä itse ruumiillista työtä, sillä kaikkihan me pystymme käyttämään aivoja ajatteluun. Kenenkään ajatukset eivät ole arvokkaampia kuin muiden ajatukset, joten kenenkään työ ei ole millään muotoa luokiteltavissa muiden työtä paremmaksi työksi.

Rahasta-ajattelijat ovat pakotettuja puhumaan ihmisten ja luonnonvarojen hyödyntämisestä, koska Heidän on mahdotonta tajuta luonnon arvojen olevan arvoa, jota ei voida mitata millään rahalla. Varokaa päättäjiä aina, kun He alkavat puhua hyödyistä, koska silloin päättäjät eivät näe Teitä ihmisinä, vaan vain orjinaan, joiden ainoa arvo on siinä, miten Teidän työ saataisiin siirrettyä rikkaiden taskuihin --rahana.

Raha estää ihmisiä näkemästä luonnon arvoja. Jospa vain ihmiset eivät käyttäisi rahaa, eli jos ihmisillä olisi ilmaistalous, silloin jokaisen kynnelle kykenevän olisi pakko tehdä itse fyysistä työtä, jos meinaisi säilyä hengissä. Miettikääpä näitä asioita:

 1. Ilman rahaa kukaan ei voisi myydä tai ostaa lapsia, eikä kukaan voisi pakottaa lapsia töihin.
 2. Ilmaistaloudessa kukaan ei voisi ostaa muiden työtä, jotta Hänen itsensä ei tarvitse tehdä fyysistä työtä.
 3. Kun kaikenlaiset hallitsijat --kuten papit, poliitikot ja filosofit-- eivät saisi rahaa pelkästä ajattelustaan, silloin He joutuisivat kerjäämään muita tekemään työtä, jos He olisivat itse niin saamattomia, että eivät pysty omatoimiseen elämään.
 4. Jos papit eivät saisi rahaa opin julistuksesta, silloin He joutuisivat anomaan armoa tavallisilta kansalaisilta, jos He sittenkin kuvittelisivat olevansa niin hienoja, että muiden fyysinen työ kyllä kelpaa Heille, mutta He itse ovat niin fiinejä, ettei Heille passaa fyysinen työ.
 5. Kun eläisimme ilmaistaloudessa, silloin kukaan ei sotisi öljyn tähden, koska öljyn arvo ei voisi virrata kenenkään diktaattorin/öljysheikin taskuihin
 6. Ilmaistaloudessa kukaan ei ryöstäisi muita, koska ei olisi mitään ryöstettävää.
 7. Ilmaistaloudessa kukaan ei tekisi meteliä rahasta, vaan saisimme nauttia synnynnäisten muusikkojen ihanasta musiikista.
 8. Ilmaistaloudessa yritykset eivät voisi siirtää tuotantoaan halvan työvoiman alueille.
 9. Ilmaistaloudessa pääoma ei voisi kerääntyä harvoille,
 10. Ilmaistaloudessa kenenkään ei tarvitsisi myydä kohtuaan, eikä pilluaan, eikä kukaan voisi käyttää toisen kehoa omaksi hyödykseen.
 11. Rahattomassa taloudessa kukaan ei voisi patentoida Sinun geenejäsi.
 12. Ilmaistaloudessa poliitikot eivät voisi korottaa omia palkkojaan, ja sitä myötä kaikkien elinkustannuksia.
 13. Ilmaistaloudessa Sinäkin saisit tarvitessasi asuintontin ilmaiseksi.
 14. Rahattomat valtiot antaisivat yrityksillekin tontin ilmaiseksi, joten yritykset eivät voisi uhata muutolla parempiin maihin, koska rahaton valtio on absoluuttisesti paras valtio.
 15. Ilmaistaloudessa yritykset eivät voisi vaatia veroalea.
 16. Georgesorokset eivät voisi keinotella valuuttakursseilla ilmaistalouksien taloutta omiin taskuihinsa.
 17. Ilmaistaloudessa kenenkään ei tarvitsisi miettiä, mikä systeemi olisi parempi systeemi, joten jokainen tekisi kunnon töitä turhuuksien pohtimisien sijasta.
 18. Ilmaistaloudessa puoluepoliitikkojen ei tarvitsi vaatia kunniaa puolen prosentin veroäyrin veroalesta, eikä poliitikkojen tarvitsisi keksiä lisää verolähteitä, joilla korvattaisiin veroalennuksien tulonmenetykset, jotta poliitikot eivät kuolisi nälkään.
 19. Jne.

Eikö vain olisi hienoa elää sellaisessa systeemissä, missä kaiken maailman johtajat ja papit joutuisivat kokemaan itse, miltä se tuntuu kerjätä toisen työtä omakseen, jos ei halua omaa laiskuuttaan tehdä itse fyysistä työtä itselleen?

Papeillakin olisi vain ilmaistaloudessa aito mahdollisuus armon osoittamiseen --tai armon kerjäämiseen, jos He eivät itse osoittaisi muille armoa siten, että He tekisivät työtään armosta, eli ilmaiseksi työtä muiden hyväksi! Vasta sitten papit ymmärtäisivät, mikä totuus piili siinä, kun Jeesuksesta sanottiin, että Hän oli täynnä armoa! Jeesus oli täynnä armoa, koska Hän ei vaatinut työstään rahaa, vaan teki työtään armosta, jos jotkut kerjäsivät Häneltä työtä.
Nyt asia on niin, että papit ja poliitikot vaativat köyhiä kerjäämään armoa, jotta He sitten voisivat esiintyä suurina hyväntekijöinä, kun jakavat 'armosta' sitä rahaa, joka on köyhien itsensä työtä rahaksi muutettuna.

Rahataloudessa poliitikot ja papit eivät joudu sellaiseen asemaan, että Heidän pitäisi itse kerjätä, koska rahatalous on juuri sitä, että rahan arvolla häivytetään ihmisten mielistä työn todellinen arvo, jotta ihmiset saataisiin uskomaan, että työtä voidaan mitata rahalla.

Tehdään siis yhteiskuntasysteemistä sellainen, että poliitikot ja papitkin saisivat aidon mahdollisuuden tuntea, miltä tuntuu kerjätä muiden työtä, sillä on suoraan sanottava, että muiden työn ostaminen rahalla on myös kerjäämistä, mutta työn ostamisessa kerjääminen on piilotettu, jotta poliitikot ja papit voisivat edelleen elää muiden loisina, koska ovat niin uppiniskaisia, etteivät tahdo tajuta, miksi Jumala on tehnyt Heille kaksi tervettä kättä.

Papit ja poliitikot ja filosofit ovat todellakin niin tajuttomia, että He kuvittelevat päänsä olevan luotu rahan tekoon, mutta käsiään He pitävät täysin hyödyttöminä. Kun Jumalan Valtakunta tulee, niin siellä poliitikot ja papit saavat luoda lantaa omin käsin, jotta He ymmärtäisivät, millaista on luovuus.

Lisätietoja:
Rikkaat eivät ole kuluttajia
Neuvokkuus--Inventiveness

Suvereniteetti K. Sinenmaa,
Puolen Hehtaarin Metsä,
Taivaan Valtakunta


Sivun alkuun

Ilmaista lihastyötä tekevä tekee enemmän hyvää kuin rikas paljolla rahallaan.

Ilmaiseksi työtään tekevä on pätevämpi ihmisenä kuin poliitikko, joka ottaa ajatuksistaan rahaa, joka on saanut arvonsa jonkun lihastyöstä.

Poliitikot panttaavat tahallaan omien lihaksiensa käyttöä, jotta muiden pitää tehdä lihastyötä poliitikkojenkin edestä.

Ketään ihmistä ei ole luotu elämään muiden lihastyöllä, eikä ketään ihmistä luotu aivottomaksi.

Ei se rikkaan hallussa oleva raha ole sen arvokkaampi kuin jos se olisi köyhällä.

Hosted by www.Geocities.ws

1