23.05.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Rikkaiden sijaistoimintaa
Valtakunnan tiedotusyksikkö Tiedote 40/2003

Aurinkolahti ja rikkaiden sijaistoiminta

Mitä tapahtuu rikkaalle, jos Hän joutuu maksamaan entistäkin enemmän asunnostaan? Se on ehkäpä monille Teistä yllätys, mutta jos rikkaiden asuinkustannuksia tahallaan nostetaan, niin rikkaat silloin pelkäävät kuolevansa nälkään, ja tuo kuoleman pelko aiheuttaa rikkaille sen, että Heidän pitää nostaa omistamiensa kiinteistöjen vuokria, jotta He itse voisivat maksaa omat kohonneet elinkustannuksensa, jonka He itse ovat aiheuttaneet.

Rikkaat eivät itse joudu millään tavoin kustantamaan omia asumuksiaan, vaan koska He ovat valtiota hyväkseen käyttämällä riistäneet käsityöläisten aineelliset työt itselleen, niin He myyvät sitten noita riistämiään asioita takaisin työläisille, jotta rikkaat saisivat asuntojensa lisäksi itselleen myös hieman käyttörahaakin. Huomatkaa kaikki, että kun köyhä hankkii asunnon, niin tuon asunnon kulut vähentävät köyhän varallisuutta, mutta kun rikas ostaa miljoonan asunnon, niin Hänen oma pankkitilinsä senkun vain kasvaa. Kun rikkaalla oli ennen mljoona-asunnon hankintaa miljoona, niin asunnonoston jälkeen rikkaalla on edelleen vähintäin miljoona.

Rikkaat ovat niin tyhmiä elämän suhteen, että He kuvittelevat, että Heidät luotu juoksentelemaan (hysteerisesti) seurapiireissä, --ja sillä välin köyhien on tehtävä käsillään rikkaille aineellisuus todeksi. Rikkaat siis luulevat, että Heillä on oikeus astua valmiiseen taloon. Koska siis rikkaat katsovat, että Heidän talonsa on valmis, niin silloin kaikki se, mitä rikkaat toimittavat, on ainoastaan sijaistoimintaa.

Rikkaille --kuten poliitikoille ja papeille-- ei tule mieleenkään, että He olisivat onnellisia, jos vain Heidän talonsa olisi ikuisesti keskeneräinen, jolloin Heillä riittäisi omassa talossaan tekemistä, eikä Heidän sen sijaan tarvitsisi pää kolmantena jalkana ajella yhteiskunnan varoilla ympäri maailmaa! Kuvitelkaa kaikki itsekin, että jos vain rikas asuisi keskeneräisessä talossa, niin silloin Hän kävisi vain yhdessä työpaikassa, koska kotona Hänellä odottaisi mielenkiintoinen iltatyö oman elämän rakentamisessa.

Kun ihminen vain rakentaa omin käsin omaa elämäänsä, silloin Hänellä ei tietystikään ole aikaa kaikenmaailman kotkotuksille, kuten ajella ympäri valtiota, jotta ehtisi kirjoitella läsnäoloa osoittavan allekirjoituksen yhtiöiden hallintoneuvostojen pöytäkirjoihin, jotta saisi maksettua miljoona-asunnon, jota pankkitilille ei tarvitsisi mennä. Nimittäin se on kiistaton totuus jokaiselle köyhälle, että rikkaat pitävät monia työpaikkoja hallussaan vain siksi, että He eivät kuolisi nälkään. Yksikään ihminen ei ole niin pätevä, että Hän pystyisi pätevästi hoitamaan enempää kuin yhtä kokopäiväistä työtä.

Huomatkaa, että aivan samoin kuin rikkaiden mielestä köyhistä ei ole mihinkään, niin köyhien mielestä rikkaat ovat äärettömän typeriä. Eikä varmasti yksikään psykologi pysty todistamaan, että vain rikkaiden mielipide köyhistä on oikea, kun taasen mukamas köyhien mielipide syntyy vain katkeruudesta.

Jos köyhien mielipide rikkaista perustuu tunteille, niin perustuuko rikkaiden mielipide köyhistä silloin täydelliselle tunteettomuudelle? Vastaa, Sinä senkin rikas psykologi, joka et pysty mihinkään muuhun kuin puolustamaan rikkaita, koska itse haluat rikkaaksi rikkaan paikalle!

Mitäpä pahaa yhteiskunnalle tapahtuisi, jos nuo Aurinkolahden kanavan rakentajat --eivät siis rikkaat-- saisivat kanavan rakentamisen sijasta käyttää senkin ajan rakentaakseen omaa elämää? Ja rikkaat jätettäisiin täysin oman onnensa varaan, jos Hekin joskus tajuaisivat käyttää omia käsiään jotta He omin käsin lapioisivat kanavan itselleen jos He eivät pysty asumaan luonnon kauniilla paikalla!

Nimittäin se on eittämätön totuus, että jos vain rikkaat vähentäisivät ns. työtehtäviään (kuten hallintoneuvostopaikkojaan jms), niin Heille jäisi aikaa kaivaa käsin Aurinkolahden kanava, joka ei johda yhtään mihinkään. Tai ehkäpä silloin rikkaat tajuaisivat, miten typerää se on kaunistaa luontoa köyhien lihastyöllä, kun kaikilla rikkaillakin on kiistattomasti köyhien lihakset?

Koska siis rikkailla ei ole aikaa kaivaa omin käsin kanaviaan --joiden rannalle He omin käsin rakentaisivat omat talonsa--, niin tuo ajan puute johtuu vain siitä, että rikkaat eivät tee mitään hyödyllistä työtä. Rikkaiden kaikki toiminta on vain sijaistoimintaa, jonka ainoana tarkotuksena on nostattaa kaikkien elinkustannuksia, koska muutoin rahavirta köyhiltä rikkaille tyrehtyisi.

Vain lihastyö on hyödyllistä ihmiskunnalle, sillä kaikki ne asiat ovat fyysisiä asioita, joita fyysinen ihminen tarvitsee. Myös köyhät tarvitsevat täysin turvatun elämän, jotta Heillä olisi aikaa ajatella muutakin. Jos rikkaat eivät suostu antamaan köyhille täysin turvattua elämää kaikkine ihmisen perustarpeineen, niin silloin minä en tuomitse köyhiä, jotka ottavat rikkailta perusturvan pois.

Koska rikkaat osoittavat kaikin tavoin käyvänsä olemassaolon taistelua, silloin köyhillä on täydellinen oikeus käydä sotaa rikkaita vastaan. Koska rikkaat nostattavat täysin tahallaan omia elinkustannuksiaan, niin koska rikkaat nostattavat siinä samalla kaikken elinkustannuksia, niin köyhillä on oikeus jättää perustoimeentulonsa rikkaiden yksinomaiseksi huoleksi. Köyhien ei tule maksaa vuokriaan, koska vuokrien suuruus johtuu yksinomaan rikkaista.

Ymmärrän täysin, että yksikään sellainen ei pysty ymmärtämään tätä, joka haluaa nostattaa omaa palkkaansa, koska oman palkan nostajat haluavat siinä samalla laskea muiden palkkoja. Palkankorottajat ovat omahyväisiä ja ylimielisiä, jotka luulevat olevansa jotakin muuta kuin vain ihmisiä. Huomatkaa vielä, että rikkaat rakennuttavat Auronkolahdelle kanavan, joka ei johda mihinkään, koska se on rikkaiden eloonjäämistaistelua, jota He käyvät omaa sisäistä köyhyyttään vastaan.

Jos nimittäin rikkaat olisivat sisäisesti rikkaita, silloin Heille riittäisi mikä tahansa luonnonpaikka, koska sisäisesti rikas kaunistaa itse omin käsin oman ympäristönsä. Jos rikkaat eivät itse omin käsin kaunista asuinpaikkaansa, niin miten kummassa psykologit voivat kutsua rikkaita persoonallisuuksiksi? Koska psykologit eivät itsekään ole oman persoonallisuutensa toteuttajia, vaan Hekin haluavat laiskoina mieluummin käyttää köyhien lihaksia, jotta Heidän ei itse tarvitse elää persoonallista elämää, koska persoonallinen elämä on kaikkein haastellisinta elämää, jolle eivät vedä vertoja mitkään ostetut kokemukset.

Persoonallisuuden julkitulo edellyttää ehdoitta, että jos joku haluaa asua kanavan rannalla, niin Hänen on itse omin käsin kaivettava tuo kanava, jotta kanavakin olisi osa Hänen persoonallista elämäänsä. Koska siis rikkailla ei ole aikaa rakentaa omin käsin kanaviaan, niin se johtuu vain siitä, että rikkaat ovat äärettömän köyhiä, koska Heillä ei ole aikaa.

Huomatkaa kaikki vielä sekin asia, että Te olette valinneet persoonattomuuksia omiksi hallitsijoiksenne. Ei yksikään persoonallisuus suostuisi siihen, että muiden pitää käyttää lihas(työ)voimansa Hänen hyväkseen, vaan persoonallisuus antaa kaikille täyden vapauden omiin lihaksiinsa. Persoonallisuuden mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus käyttää omia lihaksiaan ensisijaisesti oman elämänsä rakentamiseen. Jos persoonallisuus käyttääkin omia lihaksiaan muiden elämän hyväksi, niin se johtuu vain siitä, että nuo muut ovat silloin pieniä vauvoja, jotka tarvitsevatkin hoitoa.

Lisätietoja:
esim:
Neuvokkuus
Asuminen ja ansio
usenet: Aurinkolahti, sinenmaa
KSV - Kaupunkisuunnitteluvirasto
Aurinkolahti - info

Valtakunnan Villi
Puolen Hehtaarin Metsä,
Jumalan Valtakunta


Sivun alkuun


aika
aurinkolahti
elinkustannukset
eloonjäämistaistelu
julkitulo
kanava
kokemus
köyhien mielipide rikkaista
lihastyö
neljä siltaa
omahyväinen
omin käsin
persoonallisuus
perusturva
rikkaiden hyödyttömät lihakset
rikkaiden mielipide köyhistä
sijaistoiminta
sisäinen köyhyys
sisäinen rikkaus
toteuttaja
tunteelliset
tunteettomat
ylimielisyys
Hosted by www.Geocities.ws

1