01.06.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Rikollinen syöpä
Valtakunnan tiedotusyksikkö Tiedote 44/2003

IHMISEN JA IHMISKUNNAN PERIAATE
--ASIAA ASIOIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYKSESTÄ

Se saattaa tuntua ihmeelliseltä, että ihmisen sisäpuolella pätevät samat luonnon lait ja periaatteet kuin ihmisen ulkopuolellakin. Ihmisen iho ei ole rajapinta, jonka sisäpuolella eivät pätisi luonnon lainalaisuudet, eikä luonnon lainalaisuudet ole ihmisen ihon ulkopuolella erilaisia kuin mitä ne ovat ihmisen kehon sisällä.

Kuten ajatus vaikuttaa ihmisen terveyden, niin myös ihmisten yhteiskunnallinen ajattelu joko pitää yllä yhteiskunnan terveyttä, tai sitten ihmisten ajattelun uskomukset pitävät yllä yhteiskunnallisia sairauksia, kuten rikollisuutta, korruptiota tai rikkautta. Se on varmaan yllätys monella kuulla näin suoraan, että ihminen tekee itse itselleen sen sairauden, jota Hän tarvitsee juuri siihen elämäntilanteeseensa.

Mikä tahansa sairaus palvelee aina ihmisen hyvää. Mutta jos ihminen ei osaa tai ymmärrä luopua sairaudestaan, niin siitä tulee Hänelle rasite. Kun siis ihminen saa sairauden kehoonsa, niin Hän tarvitsee sitä juuri sinä hetkenä, mutta ei välttämättä enää myöhemmin. Sairaudelle on vain osattava sanoa että kiitos opetuksesta, nyt minä jo osaan tämän, joten en tarvitse Sinua enää.

Sama pätee myös yhteiskuntaa vaivaaviin sairauksiin. Esimerkiksi yhteiskunta tarvitsee murtovarkaita tasan tarkkaan niin kauan, kun ihmiset eivät uskalla jättää tavaroita vapaiksi. Samoin myös tietokonecrakkerit ovat tarpeellisia tasan niin kauan, kun ihmiset haluavat salata asioitaan. Se on tiedostava luonto, joka suoraan pakottaa kyvykkäät ihmiset rikkomaan kaiken sen, joka ei ole hyväksi ihmiskunnalle.

Olettehan Te monet kuulleet tai jopa monet Teistä omaavat omakohtaisen kokemuksen, miten ihminen toimii ikään kuin pakon sanelemana. Silloin Hän puhuu totta, kun Hän sanoo, ettei Hän oikein tiennyt, mitä teki, tai että joku pakotti Hänte tekemään niin. Luonto ei voi hyväksyä sellaista, että jokin asia muka olisi salattava todellisuudelta! Luonto ei kerta kaikkiaan siedä sellaista, että ihmiset eivät pääse jonkun lukitun oven sisäpuolelle. Luonto suorastaan vihaa kaikkia lukkoja ja jokaista salaisuutta.

Jos siis ihminen on mennyt jollakin tavoin lukkoon, eikä näe todellisuutta, niin silloin luonto järjestää ihmiselle elämänmuutoksen, joka järkyttää tarpeeksi ihmistä, jotta Hän muuttaisi asennettaan. Luonto ei kuitenkaan tarkoita, etä sairaudet tappaisivat ihmisen, vaan ihminen tuppaa kuolemaan sairauteen, jos Hän ei kuuntele, mitä sairaudella on Hänelle kerrottavaa.

Samoin on laita myös yhteiskunnassa. Murtovarkaat suorastaan huutavat, että elkää hyvät hyssykät lukitko mitään, koska aina löytyy niin taitava murtaja, että Hän suorastaan nauttii saadessaan tehdä pilkkaa ihmisten ajattelemattomuulla. Ja samoin myös crakkerit luodaan vain siksi, että se, mikä on salattua, tulisi kaikille julki. Tämä johtuu juuri siitä tosiasiasta, että me kaikki olemme osa suurempaa olentoa, joka ajattelee olevansa terve, joten Hänessä me kaikki tavalla tai toisella toteutamme Hänen kehonsa itsekorjaussysteemiä.

Murtovarkaat, tietokonemurtautujat ja muut semmoiset on luotu vain siksi, että Me -olennon keho ei kuolisi, vaan että se koko ajan kasvaisi ja korjaisi kasvuunsa liittyvät kopiointivirheet --aivan vastaavalla tavalla, mitä ihmiskehon kasvussakin tapahtuu, kun siihen tule solujen jakautumisen myötä kopiointivirheitä.

Me kaikki ihmiset olemme yhden ja saman olennon yhdenlaisiasoluja, ja siksi me olemme tasavertaisia, eikä kukaan ihminen saa nousta kenenkään muun yläpuolelle estämään ihmisten vapaata liikkumista.

Kilpailu on aina osoitus kehoa vaivaavasta sairaudesta. Kukaan ei voi koskaan olla voittaja systeemissä, missä kilpaillaan siitä, kuka rakentaa murtovarman lukon, tietokoneen. Tuollaisia ajattelevat luulevat, että murtovarkaat ovat pahoja, mutta Hän ei itse kykene lainkaan ajattelemaan, että mitä kumman järkeä on kuvitella omistavansa jotakin sellaista, jota ei muka voi kertoa muille!

On turha syyttää rikollisia pahoiksi, jos ensin itse määrittää jonkun asian salaiseksi, jota ei voi paljastaa kaikille! Se ei siis muka ole mitään muuta kuin puhdasta hyvyyttä, että pitää jotakin asiaa niin tärkeänä, että se on pakko salata muilta? Miksi sitten tärkeäksi ei lasketa sitä, jonka kaikki tuntevat?

Mitä kumman järkeä on määritellä tärkeäksi vain sellainen, jota kukaan muu ei tunne? Eikä järki jo sano, että se on kaikkein tärkein asia, jonka kaikki tuntevat? Rikollisuus siis poistuu vain siten, että lopetetaan salailu, sillä rikollisuus perustuu salaisten asioiden esille tuomiseen.

Rikollisilta katkaistaan verisuonten muodostus ja ravinnon saanti, kun ihmiset vain lopettavat kaiken salailun, ja pelaavat elämän peliä avoimin kortein, missä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi on luokiteltu se, joka pitää julkaista kaikille. Jumalan valtakunnassa kaikkein tärkeipiä asioita ei siis suinkaan salata, vaan ne huudetaan kaikille julki. Taivaan valtakunnassa vain ne asiat haudataan kammioihin, jotka eivät kiinnosta ketään.

Sanoihin jo Kristus Jeesus aikoinaan, että salaiset asiat pitää huutaa julki katoilta! Jeesus ei varmasti tuomitsisi tietokonemurtautujia, koska He tekevät tuiki tärkeää työtä rikkomalla salauskoodit, jotta asiat eivät pysyisi salattuina. Ne ovat suurempia roistoja, joiden tekojen tähden joidenkin pitää alkaa roistoiksi! Salailijat ovat ehdottomasti pahempia ja vähäjärkisempiä kuin He, jotka tuovat salatut asiat päivän valoon.

Tärkeitä asioita eivät siis ole ne, joita pitää salata, vaan vain ne ovat tärkeitä, jotka pitää kertoa kaikille. Tiedättehän Te kaikki omasta kokemuksesta, että jos Teille on sattunut jotakin todella tärkeää, niin Te halauatte kertoa siitä kaikille! Koska siis tuo on Teidän sisäinen periaate tärkeille asioille, silloin luonnollinen ihminen toimii samoin myös ulkoisesti.

Jos valtiovallalla on todella aidosti jokin tärkeä asia, silloin luonnollisuus vaatii, että sitä ei saa salata, vaan se on julistettava kaikille, jotta kaikki pääsevät osalliseksi tärkeydestään todellisuudelle.

Lisätietoja:
esim:
tiedote 10, Asiaa salaisuuksien paljastamisesta

Kannanotot, Salaisuuden salaisuus
HS, Asukkaat torjuvat rikoksia
Tohtori Tolonen
Kuopion Yliopisto; Solubiologian sanastoa

Valtakunnan SosioBiologi
Puolen Hehtaarin Metsä,
Jumalan Valtakunta


Sivun alkuun


aikuinen
avoin
ihminen
itsekorjaus
jakautuminen
jeesus
julkinen
julkitulo
kasvu
katto
kopiointivirhe
korjata
kuunnella
luonto
lukko
Me -olento
murtovaras
muutos
määrittää
paljastajat
palvella
periaate
sairaus
salainen
salattu
sisäpuoli
solu
toteuttaa
tärkeä
ulkopuoli
yhteiskunta
Hosted by www.Geocities.ws

1