07.07.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Rikollinen syöpä
Valtakunnan tiedotusyksikkö Tiedote 45/2003

PELKO HALLITSIJOIDEN TOIMINNAN MOTIIVINA

Edelleen salailusta: Salaisena pidetty ei voi olla tosiasia, koska jokainen käsittää, että tosiasiat pitää esittää, jotta asia voidaan perustella, ja jotta muut voisivat nähdä, että kyseessä on tosiasia. Asiaa ei voida perustella järjellä, jos sille ei ole tosiasioita esitettävänä. Lipponenkaan ei siis voinut perustella puheitaan Mr. George W. Bushin kanssa järjellä, koska Hän ei voinut esittää niitä nk. tosiasioitaan.

Sen sijaan Lipponen --kuten jokainen salailija-- perustelee aina oman toimintansa pelolla. Se on pelko joka on ainoa vaikutin asioiden salaamiseen. Salaamisessa ei milloinkaan ole kyse rohkeudesta, eikä rakkaus mitenkään motivoi salailijaa, vaan kaiken salaamisen ainoana motiivina on pelko.
Lipponen ja muut hallitsijanne siis hallitsevat Teitä pelolla. Teidän hallitsijoilla ei ole minkäänlaista rohkeutta, koska Teidän hallitsijoidenne perusmotiivi kaikille asioille on pelko. Tämä on totuus siksi, koska Teidän hallitsijanne salaavat kaikkein tärkeimpinä pitämänsä asiat pelko motiivinaan, joten silloin jo järkikin sen sanoo, että pelko hallitsee hallitsijoitanne myös niissä asioissa, joita He uskaltavat esittää hallittavilleen.

Teidän hallitsijanne siis pelkäävät omia hallittaviaan, ja jos Te käytätte edes sinapin siemenen verran järkeä tätä lausetta lukiessanne, silloin se paljastaa Teille, millainen järjetön tilanne Teidän systeemissä vallitsee. Sillä Teidän hallitsijanne osoittavat salailullaan, että He eivät rakasta hallittaviaan, vaan He pelkäävät Heitä.

Eikö jo järkikin jo sano Teille, että hallinnossanne on jotain funfamentaalisesti pielessä, jos hallitsijoiden pitää pelätä omia alaisiaan? Onko todella perustuslaissanne sanottu, että Teidän hallitsijoiden ei tule rakastaa Teitä? Eikö rakkauden pidä kuulua kaikkeen toimintaan jo alkuarvoisesti?
Kaikki inhimillisen elämän reaaliteetit ovat aitoja: Rohkeus, neuvokkuus, ymmärrys, tieto, intuitio ja rakkaus.
Sitä vastoin kaikki epäinhimillisyys on peräisin vain epäaidoista jutuista. Pelko, avuttomuus, mielettömyys, uskomus, oppi ja järjettömyys vallitsee siellä, missä ihmiset eivät uskalla elää rohkeaa, eli omatoimista elämää.

Sanon epäaidoksi sitä, joka aiheuttaa ihmisille kärsimystä. Ihmisten on pyrittävä eroon kaikesta kärsimyksestä, joten ainoa keino siihen on, että ihmiset lopettavat uskomasta oppeihin, pelkäämästä elää, uskomasta salailun autuuteen. Ei ole hyväksi ihmisen järjen kasvulle se, jos ihminen väittää, ettei ihmisen ole mahdollista päästä eroon sodista, väkivallasta, uskonnoista, salailusta. Järki tarvitsee myös ravinteita, jotta se kasvaisi, joten järki ei saa ravinteita, jos sitä ummehtuneella vedellä, kuten opilla. Järki on työnnetty silloin pensaaseen, jos asiaa perustellaan pelolla.

Esimerkkiksi intuition korvikkeena jokaiselle puolue/uskontouskollisella on aina oppi, koska jos intuitio saisi olla ihmisessä vapaana, silloin se ei voisi millään tavoin alistua millekään systeemille. Huomatkaa, että intuitio on eläinhermoston virtapiiri, jota eläimen pitää kehittää, jotta se pysyisi toimintakuntoisena. Intuitiota ei ole siellä, missä neuvokkuus on korvattu lompakolla. Lompakko on siellä, missä ei uskalleta paljastaa tosiasioita, koska mitä paksumpi lompakko sitä enemmän ihminen pelkää elämää, --koska Hän joutuu sitä voimakkaammin suojelemaan lompakkoaan mitä paksumpi se on.

Paksulompakkoisten olisi täysin mahdotonta elää eurolla päivässä, koska joku voi elää ja selviytyä vähällä vain silloin, kun Hän joutuu joka päivä käyttämään hermostoonsa installoitua neuvon virtapiiriä. Köyhät ovat todellisia selviytyjiä, koska He joutuvat elämään opeitta, eli köyhät joutuvat käyttämään oman hermoston neuvokkuuden virtapiiriä, jotta He säilyisivät elämässä --rikkaiden kupattavana, tietty.

Paksulompakkoiset eivät milloinkaan käytä omaa hermostoaan omaan elämiseensä, vaan He käyttävät aina muiden hermostoja ja muiden lihaksia. Siksi juuri He pelkäävät suunnattomasti paljastuvansa köyhyyden aiheuttajiksi, jos He eivät joka päivä rikastuisi lisää ja lisää --käyttämällä valtiota omana yksityisenä rahakoneenaan, jonka käyttöohjeisiin kuuluu, että asia pitää salata, jos on pelättävissä, että...

Te kaikki siis olette äärettömän epärehellisiä, jos Te väitätte, että salaisuus on tosiasia --koska Te ette voi edes tietää, mitä se salaisuus on! Miten Te muka voitte tietää, että salaisuus on tosiasia?

Salailuun uskovien tieto on pelkkää puhdasta ymmärtämättömyyttä, kuten on jokaisen salailijankin tieto. Ja tässä on kerrottu vain puhtaita tosiasioita, koska tosiasiain tunnustaminen on viisauden alku. Teidän on mahdotonta tunnustaa salaisuutta tosiasiaksi, ja tämän voi sanoa vain järjellinen ihminen. Kaikki muu on pelkkää järjettömyyttä.

Ajatelkaa kaikkia asioita vain oman tunteenne mukaan, sillä tunne on aina totuus omista ajatuksista. Jos Teistä tuntuu pahalta, kun Teiltä salataan asioita, silloin Teidän ajatuksenne tunne sanoo, että salailu ei ole totuus. Ette voi päästä perille totuudesta muuta kuin tunteenne kautta. Järjellinen ihminen noudattaa tunteitaan, koska sen sanoo Hänelle järki. Järjellinen ihminen ei siksi halua ajatella, eikä tehdä pahoja juttuja, koska järki sanoo Hänelle, että pahat jutut tuntuvat pahalta.

Järjellinen ihminen uskoo myös kerrasta, jos Hän on sattunut tekemään mokan. Mutta järjellinen ihminen todistaa suurenmoisuutensa sillä, että Hän pystyy järkeilemään etukäteen, eikä Hänen niin ollen tarvitse kantapäänsä kautta oppia sitä, mikä aiheuttaa Hänelle huonoja tuntemuksia, tai oksentelua tai muuta sekoilua. --Jos salailu on kerrankin aiheuttanut ihmisille hankaluuksia, silloin asioiden jatkuva salailu on samanlaista järjetöntä käytöstä kuin koira, joka palaa oksennukselleen.

Lisätietoja:
esim:
Index 8: Salainen valta salaisen vallan asialla
Paperi: Ihmissuhde, Ystävyyssuhde
Paperi: Neuvokkuus
Paperi: Pelon Lait
Tiedote 10: Asiaa salaisuuksien paljastamisesta
Kannanotot: Salaisuuden salaisuus
HS, Asukkaat torjuvat rikoksia

Valtakunnan SosioBiologi
Puolen Hehtaarin Metsä,
Jumalan Valtakunta


Sivun alkuun


aikuinen
aito
ajatus
alkuarvorakkaus
avoin
elämä
hermosto
ihminen
itsekorjaus
jeesus
julkinen
julkitulo
järki
kantapää
kasvu
korjata
kuunnella
luonto
lukko
Me -olento
motiivi
muutos
määrittää
neuvokkuus
paksu lompakko
paljastajat
palvella
pelko
periaate
omaehtoinen
rakkaus
rohkeus
sairaus
salainen
salaisuus
salattu
sisäpuoli
solu
suurenmoinen
tietää
toteuttaa
totuus
tunne
tärkeä
tärkein
ulkopuoli
virtapiiri
yhteiskunta
Hosted by www.Geocities.ws

1