ARMO KERJÄLÄISET
kati sinenmaa, www.geocities.com/sinenmaa

Nykyhallitsijatkin 'hallitsevat' uhkailemalla


Content:

00. Esipuhe

Hallinto on kansakunnan peruspalvelua. Kukaan ei ole niin arvokas, että Hän ansaitsisi muiden työtä itselleen; kaikilla on pyhä oikeus tehdä työtä vain itselleen. Jos joku kuitenkin tekee työtä toisen hyväksi, niin se tapahtukoon pelkästään armosta. Sillä joku voi saada toisen työtä osakseen vain siten, että Hän on sitä itse kerjännyt muilta. Jos joku on saanut asunnon ilman, että on itse sitä tehnyt, mutta sen asunnon tekijät eivät asu vielä omissa asunnoissaan, silloin me näemme, miten suuren armon tuollainen kerjäläinen onkaan kohdannut, koska Hän itse kyllä asuu mukavasti, mutta tuon asumisen mahdollistajat asuvat kurjissa, kylmissä ja pimeissä nurkissa.

Kaikilla on pyhä oikeus rakentaa ensin oma asunto omin käsin itselleen ennen kuin Häneltä voidaan vaatia työpanosta muiden hyväksi. Kellään ei ole oikeutta vaatia sellaiselta ihmiseltä työtä osakseen, joka ei ole vielä rakentanut asuntoa itselleen. Jos joku omaa asuntoa vailla oleva kuitenkin tekee työtä sen eteen, että päättäjä saisi asunnon itselleen, niin annettakoon tuollaiselle suurenmoiselle ihmiselle satakertaisesti se palkka, minkä politiikko vaatii tuollaisen kerjuulla saadun asunnon lisäksi itselleen.

Sillä totisesti totisesti minä sanon Sinulle, että asuntoa vailla oleva työntekijä on verrattomasti suurempi ihmisenä kuin yksikään poliitikko, joka asuu muiden tekemissä taloissa, joka ilmaisen asuntonsa lisäksi kehtaa vielä sen lisäksi kerjätä itselleen mielettömästi rahaa, ilmaisia matkalippuja, ilmaiset tietokoneet, ilmaiset kännykät, ilmaiset teleliikennöinnit, ilmaiset autot ja ilmaiset sapuskat. Ja sitten poliitikot vielä litkivät kansan piikkiin viinaa, jotta saisivat päänsä vieläkin enemmän sekaisin, jotta sitten on kanttia jouluna pillittää, jollei Joulupukki tuo uutta videokännykkää, jotta omille pennuille voi antaa Valtiolta saadut kurjat kamerakännykät.

01. Luonnonoikeus Armollisuuteen

Kaikilla tulee olla ehdoton oikeus hyvyyteen, joten jokaisella on pyhä oikeus olla armollinen rikkaita, päättäjiä ja poliitikkoja kohtaan, sillä He ovat koko ajan kerjäämässä kaikkea hyvää kaikilta muilta. Onhan ihmisillä vapaus antaa roponsa köyhille, joten ihmisillä on silloin oikeus antaa työstään osansa päättäjille, jotka kerjäävät muita rakentamaan Heille talojaan.

Päättäjillä ei siis ole mitään moraalista oikeutusta vaatia muilta yhtään mitään, sillä jos muiden on pakko olla hyviä päättäjiä kohtaan, silloin kansalaisilta on viety oikeus armollisuuteen päättäjiä kohtaan. Jos siis päättäjät eivät salli kansalaisten olevan vapaaehtoisesti hyviä poliitikoita kohtaan, silloin kansalaisilla on ehdoton oikeus olla armottomia Heitä kohtaan, koska päättäjät ovat ensin armottomia kansalaisia kohtaan.
Se olisi suurenmoisen rohkeuden osoitus päättäjiltä olla vaatimatta kansalaisilta yhtään mitään, koska vain silloin kansalaisilla olisi aito mahdollisuus olla vapaita, joka toteutuisi esimerkiksi vapaaehtoisessa almujen antamisessa päättäjille, jotta He saisivat asunnon päänsä päälle. Kaiketi se olisi koko yhteiskunnan etu, että kansalaiset olisivat mahdollisimman vapaita? Ja täten mahdollisuus armollisuuden osoittamiseen päättäjiä kohtaan olisi korkeinta vapautta. Armollisuuden epääminen päättäjiä kohtaan taasen on sama asia kuin kaikki nämä nykyiset valtiot, joiden hallinta perustuu siihen, että johtavissa asemissa olevat hallitsijat eivät hallitse edes itseään.

02. Luonnonoikeus Omaan Työhön

Otetaan mikä tahansa palkkatyö, ja kun vain ajatellaan, että jos palkkatyön tekijä tekisi edes puolet palkkatyöajastaan suoraan oman asuntonsa ja elämisensä hyväksi, silloin Hänellä olisi oma asunto ja hyvä elämä jo hetimmiten, kun Hän on aloittanut työuransa. Huomataan siis, että poliitikot ovat niin kovia kerjäämään armoa muilta, että muut eivät ehdi lainkaan toimittaa omia asioitaan kuntoon, kuten esimerkiksi sitä, että palkkatyöntekijä tekisi omin käsin ihan itse oman asunnon itselleen.

Poliitikot eivät ainoastaan ole kovia kerjäämään muiden työpanosta itselleen, vaan He nimenomaan valtion väkivaltakoneistolla uhkaamalla vaativat muita käyttämään koko elämänsä pelkästään rikkaiden elättämiseen. Rikkaat ovat siis kaikkein surkeimpia, koska He eivät itse pysty rakentamaan omilla käsillään yhtään mitään, vaan rikkaat ovat jatkuvasti kerjäämässä muita tekemään työtä rikkaiden hyväksi.

Rikkaat ovat siksikin tyhmiä, koska He vaativat ihmisiä töihin, mutta poliitikoiden mielestä se ei ole mitään työtä, jos ihminen rakentaa omin käsin asunnon itselleen. Ja juuri tuo tuollainen työn lajittelu hyötytyöhön ja hyödyttömään työhön on kiistaton todiste, että poliitikot ovat vain kerjäämässä muiden työtä omaksi hyväkseen. Poliitikot ovatkin aina puhumassa ihmisten hyödyntämisestä, mutta päättäjien mielestä se ei ole ihmisen hyötykäyttöä, jos ihminen tekisi työtä suoraan itselleen.

03. Uhmaikäiset Poliitikot

Miksi se ei olekaan arvokasta rakentaa itselleen omin käsin asuntoa, koska onhan se sellainenkin omin käsin tehty asunto asunto siinä, missä muutkin asunnot? Omin käsin rakentaminen ei totisesti sovi poliitikoille, koska silloin poliitikot joutuisivat politikoinnin ohessa itsekin rakentamaan hartiapankilla omat asuntonsa itselleen. Mutta silloin He eivät voisikaan vaatia lisää palkkaa itselleen, koska He olisivat päteviä muutenkin.
Sillä nythän poliitikot nimenomaan ajattelevat tahallaan surkeasti, jos He eivät saa mielettömästi rahaa taskuihinsa. Miksiköhän tuo tuollainen uhkailu omalla pätemättömyydellään muistuttaa suuresti pienen lapsen itkua, jos Hän ei saa tahtoaan lävitse?

Poliitikot ovatkin suorastaan saatanan laiskoja, koska He väittävät, että He eivät voi olla päteviä, jos He eivät saa lähteä muiden työllä tehdyistä valmiista asunnoistaan aamulla politikoimaan, eli juonimaan kansalaisten päänmenoksi katalia asioita, jotka vielä pitää salata erillisellä lailla, jotta kukaan vain ei saisi selville, miten köykäisiä poliitikot itse asiassa ovatkaan.
Mutta jokainen kunnon hartiapankkilainen tietää, että jopa kokopäiväisen työn ohessa pystyy rakentamaan omin käsin oman asunnon itselleen jopa niin, että se palkkatöihin lähtö tapahtuu suurin piirtein vanerikasasta.

Se onkin poliitikoiden yksi suurimmista valheista, kun He väittävät, että ihminen ei voi olla pätevä, jos Hän ei asu ylellisessä talossa. On tosin heti sanottava, että poliitikot taitavat totta tosiaan itse olla niin suuria surkimuksia, että He jäisivät puun alle uikuttamaan kovaa kohtaloaan, jos muut eivät armosta antaisi Heille ilmaisia asuntoja ja taskut täyteen rahaa. Tästä nähdään, että se onkin siten poliitikoiden edun mukaista uhkailla kansaa pätemättömyydellään, jotta saisivat asunnon itselleen, koska poliitikot ovat kerta niin kykenemättömiä, etteivät itse pystyisi rakentamaan omaa elämäänsä.
Mutta mikään ei näköjään ole esteenä sille, että kansa jatkuvasti valitsee johtajikseen sellaisia, jotka ovat kykenemättömiä yhteiskunnan perusyksikön hallintaan, nimittäin oman itsensä hallitsemiseen. Hartiapankkilaiset tosin asettavat ehdokkaisi Heitä, jotka ovat tehneet itse omat asuntonsa. Ja toisaalla muiden tekemissä asunnoissa asuvat asettavat ehdolle vain sellaisia, jotka asuvat muiden tekemissä asunnoissa.

04. Rakentamisen Geneettinen Perusta

Kaikilla ihmisillä on geneettinen valmius rakentaa ihan itse oma ihmisen pesä. On epäinhimillistä ihmisiä kohtaan, jos ihmisiä estetään toteuttamasta luonnollista osaansa luonnon systeemissä. Yhdenkään toisen eläinlajin kohdalla ei tapahdu sellaista, että jotkut lajin edustajat pakottavat väkivallalla ja pätemättömyydellään uhkaamalla omia lajikumppaneitaan rakennuttamaan itselleen hienon hienoja pesiä --ja sitten estävät noita rakentajia käyttämästä oman itsensä työpanosta suoraan oman itsensä hyväksi.

Historian tässä vaiheessa edes psykologeilla ei ole enää varaa jättää poliitikoiden häikäilemätöntä itsekkyyttä poliitikoiden itsensä hoidettavaksi, sillä jopa alkeellisinkin tieto eläinten käyttäytymisestä sanoo, että jos eläintä estetään toteuttamasta varsinaista luontoaan, silloin seurauksena on heti tietynlaisia sijaistoimintoja ja hieman pidemmän päälle eläinyksilö sairastuttaa itse itsensä, jolla Hän kertoo muille, ettei Hänen toimintansa perustu luontoon, vaan on täysin luonnonvastaista.

Jos joku ei usko, että kaikilla ihmisillä on rakennusgeenit, niin silloin joutuu kyllä perustelemaan, miksi ihmiset sitten yleensä rakentavat taloja, jos se ei ole ihmislajille tyypillistä. Jos taasen joku nyt väittää, että vain tietyillä ihmisillä on luontainen tarve rakentaa taloja, niin minusta siinä kyseinen ihminen pettää itseään, koska Hän haluaa vain ja ainoastaan jatkaa tätä mieletöntä nykymenoa, joka saa ihmiset entistä enemmän sairaiksi. Kaikki yritykset tuomita ihminen rakennusgeenittömäksi johtuvat puhtaasti typeryydestä, joka on seuraus siitä, että kyseinen tuomitsija pelkää sitä mahdollisuutta, että itse joutuisi ns. politikoinnin sijasta tosi hommiin. Tai sitten Hän tuollaisen mielettömän politikoinnin uhrina toimittaa vain sijaistoimintoja ajattelematta lainkaan itse omilla aivoillaan.

Kaikilla ihmisillä on siis geneettinen perusta pesänrakentamiseen, joka huomataan jo lapsistakin, kuinka pojat ja tytöt rakentavat majoja ja leikkikoteja, joka on vain ja ainoastaan pesänrakennusgeenien ansiota.

05. Hallitsemisen Luonnoton Perusta

Mihin perustuukaan poliitikoiden oikeus muiden hallitsemiseen? Ainakin luonto on antanut jokaiselle yksilölle hermoston, jolla yksilöä vain voidaan hallita luonnollisesti, joten poliitikoiden on hieman vaikeaa perustella oikeuttaan muiden pään ylitse millään luonnonoikeudella. Onkin mitä todennäköisintä, että poliitikoiden oikeus muiden hallintaan perustuukin puhtaasti väkivallalle, valtion väkivaltakoneistoon.

Poliitikot ensin väittävät, että ihmiset eivät pysty hallitsemaan omalla hermostolla itseään, kun taasen poliitikko pystyy hallitsemaan itsensä lisäksi omalla hermostollaan koko kansakuntaa. Siksi se ei olekaan mitenkään yllättävää tästä näkökulmasta nähdä, että koska poliitikon hermosto on määräävässä asemasssa muiden hermostoihin nähden, silloin poliitikko katsoo, että Hänellä on oikeus myös siihen työhön, jota muut hermostot hermostoina lihaksilleen tekevät.

Poliitikko siis saa oikeuden kansalaisten työhön sillä, että Hän valtiolla uhkaamalla väittää olevansa omistussuhteessa kaikkien muiden hermostoihin, koska juuri siitähän tässä on kyse, kun poliitikko väittää, että Hän on ansainnut omalla työllään (lue: hermostollaan) oikeuden muiden työpanokseen. Ei siis puhettakaan, että poliitikko ymmärtäisi, että jokaisella on ehdoton oikeus vain ja ainoastaan omaan työhön, eikä kellään voi olla mitään luonnonoikeutta vaatia muiden työpanosta itselleen.

Kun poliitikot ovat tuhansien vuosien ajan käyttäneet väkivaltakoneistoa kansalaisiaan vastaan, niin varmasti siitä seuraa, että kansalaiset luulevat tuollaisen väkivaltakulttuurin perintönä olevan hallintomallin olevan Jumalalta saatu --semminkin, kun uskontojen papit toimivat täsmälleen samooin kuin poliitikotkin, eli papitkaan eivät pysty itse hallitsemaan itseään, vaan He kaikkia kepulikonsteja käyttämällä ovat saaneet seurakuntalaiset uskomaan, että se on Jumalan tahto, kun seurakuntalaiset elättävät pappejaan hienoissa pappiloissa.

Valtaperinne ei ole sama asia kuin luonnonoikeus, joten hallitsijoiden on suorastaan pakko pitää yllä sotakoneistoaan ja vahvoja poliisivoimia, jotta poliitikot saisivat yhä edelleen elää yltäkylläisydessä, joka syntyy siitä, kun uskotaan, että joillakin on perustelematon oikeutus vaatia muiden työpanosta itselleen. Nimittäin on kiistaton totuus, että poliitikot ovat perustelleet oikeutuksensa koviin palkkoihinsa ja etuisuuksiinsa ainoastaan uhkailemalla.

Se ainoa perustelu, jolla poliitikot perustelevat sen, että muiden on tehtävä työtä poliitikkojen hyväksi, on vain ja ainoastaan siinä, että poliitikko uhkaa olla epäpätevä, jos Hän ei saa haluamaansa. Vain tuollaisella äärettömän lapsellisella perustelullaan poliitikot vain pystyvät perustelemaan oman ylellisen elämänsä --ihan kuten pieni huonojen vanhempien vauva kiukuttelee, kun Hän ei saa karkkia.

06. Vastuullinen Työ On Naurettavuus

Kumpi on hermostolle raskaampaa: Käskyttää ajatuksella lihasta, vai ajatella ilman lihasta? Tästä siis nähdään, että se on mahdotonta perustella hermostollisen työn olevan raskaampaa kuin lihaksillesen työn, sillä lihakset eivät liikuttaisi kehoa, jos se ei olisi myös hermostollista työtä. Miten sitten ns. ajatustyötä tekevät poliitikot perustelevat sen, kun He väittävät politikoinnin (lue: ajattelun ilman lihaksia) olevan vastuullisempaa kuin lihastyön, joka tapahtuu ajatuksella?

Poliitikot perustelevat politikoinnin olevan vastuullisempaa työtä kuin mikään muu työ, koska poliitikot tahallaan ja harkitusti tekevät pahaa kansalle, josta seuraa se, että poliitikot voivat väittää olevansa tarpeellisia, koska kansa kärsii. Jos nimittäin poliitikot olisivat vastuullisia, silloin kansa ei kärsisi mitenkään, koska vastuullisuutta on vain siinä, kun työ on tehty hyvin. Kun siis poliitikot tekisivät työnsä vastuullisesti, silloin kansan keskuudessa ei olisi mitään ongelmia, eikä niin ollen poliitikot voisi vaatia onnen kansalta lisää liksaa itselleen.

Kansa ei voi olla onnen kansa niin kauan, kun poliitikot vaativat lisää liksaa, jotta He voisivat olla päteviä. Mitä pätevyyttä se semmoinen mukamas osoittaisikaan, ettei ihminen voisi lähteä pätemään töihin, jos Hän elää asunnossa, joka on pinta-alaltaan pienempi kuin se, jonka poliitikot ovat itse määritelleet pätevän ihmisen rajapinta-alaksi? Koska kukaan ei voi olla pätevä mistään summasta, silloin pätevyyden kriteereinä ei ensinkään voi olla raha tai asumisen laadukkuus. Koska raha ei voi olla ehtona sille, että ihminen voi olla pätevä, silloin pätevyyden kriteereitä pitää etsiä ihmisen yksityiselämästä jo silloin, kun Hän ei edes ole ajatellut ryhtyvänsä muiden hallitsijaksi.
Jos nimittäin pätevyyden kriteereitä etsitään vasta ehdokkaaksi nimittämisen jälkeen, silloin sellaisessa systeemissä me saataisiin ehdokkaita, jotka eivät mitenkään eroa näiden nykyisten systeemien ehdokasasettelusta.

Pätevyyden ainoana kriteerinä on ihmisen kyky elää vastuullista elämää jo ennen kuin Hänet on asetettu ehdolle hallitsijaksi. Vastuullista elämää elävä ei ole missään vaiheessa vastuuton, joten se olisi suurta viisautta valita johtajikseen vain viisaita --jos nyt joku on niin tyhmä, ettei tajua olevansa viisas ihminen jo lajinimeltäänkin. Eikä viisaita koskaan tarvitse hallita muiden aivoilla. Vastuulliset johtajat eivät siis milloinkaan joudu vastuuseen teoistaan, koska He ovat vastuullisia.

07. Kuka Nimitti Ihmisen Viisaaksi?

Jos poliitikot nyt saisivat antaa ihmiselle ihmisen tieteellisen nimen, niin taatusti He eivät voisi nimittää ihmistä viisaaksi ihmiseksi, koska silloin He eivät voisi väittää, että ihmiset tarvitsevat poliitikkoja. Jopa minä pystyn arvioimaan poliitikoiden älyn riittävän siihen, että He eivät usko ihmisten viisauteen, vaan nimenomaan pitävät ihmisiä täysinä typeryksinä, koska kun vain ihminen uskoo ihmisen viisauteen, silloin Hän ei millään muotoa pyri hallitsemaan ihmisiä.

Koska siis poliitikot eivätkä papit ole voineet antaa ihmiselle tieteellistä nimeä Homo Sapiens, silloin ihmisen tieteellinen nimi on peräisin Jumalalta, koska vain Jumalalla on kylliksi rohkeutta väittää ihmistä viisaaksi, ja koska vain kyllin rohkeat pystyvät elämään vihollistensa keskuudessa pelkäämättä Heitä.

Poliitikothan eivät tunnetusti pysty elämään ihmisten keskuudessa, koska poliitikot pelkäävät ihmisiä. Ja poliitikot kuten papitkin pelkäävät ihmisiä, koska He mielessään järkeilevät, että ihmisten pitää olla vähän tyhmiä, koska kerta He ovat niiden johtajia. Ja papit ja poliitikot jatkavat tuota järkeilyään sillä, että jos He eivät olisi ihmisten johtajia, silloin ihmiset tietysti olisivat viisaita, koska He tulevat toimeen ilman johtajiakin, mutta koska He ovat ihmisten johtajia, silloin ihmisten pitää olla vähän tyhmiä, joten johtajien on syytäkin pelätä ihmisiä, koska He halveksivat sitä viisautta, joka on jokaisessa ihmisessä itsessään, koska se on Luonnon viisautta, eivätkä poliitikot ja papit ymmärrä siitä yhtikäs mitään.

Alkuun, Top

Hosted by www.Geocities.ws

1