Ysaria III - Ysarian uskonto

Ennen Ysarian valtakuntaa vaeltajakansojen elämä oli karua ja monesti ainut toivo selvitä seuraavaan kevääseen oli lukuisten jumalien rukoileminen, joka vain harvoin tuotti tulosta. Ennen pitkään kiertolaiskansoista tuli katkeria ja epäileviä jumalia kohtaan, kunnes viimein avunhuutoon vastattiin. Eräs Generian nuoremmista jumalista, Bratoblatox laski lempeän kätensä ihmiskunnan ylle ja antoi näyn eräälle ahkerasti rukoilleelle nuorukaiselle.

Näyssään Bratoblatox, Ikuisuuden Ruhtinas kertoi rappion kytevän Generian hovissa, ja sen tuhouduttua syrjityille koittaisi autuus. Bratoblatox antoi tälle nuorukaiselle, Ysariumille maagisen smaragdipeitsen, jonka avulla voitto olisi taattu. Uuden paremman tulevaisuuden toivossa kiertolaiskansat yhdistyivät rappiollista monarkiaa vastaan ja tapahtui niin kuin oli ennustettu. Generia tuhoutui ja aiemmin vähäosaisista vaeltajakansoista muodostui yhtenäinen Ysaria.

 

Kansa kiitti Ysariumia, joka hurskaana miehenä puolestaan ylisti Bratoblatoxia, sillä ilman hänen laupeuttaan vapautus ei olisi ollut mahdollinen. Nöyrä kansa luotti uuteen hallitsijaansa ja suuntasi rukoukset vastedes Bratoblatoxille. Ysarium velvoitti kansaa olemaan Jumalan suhteen ehdoton, sillä kiittämättömyydestä rangaistaisiin ja tällöin kansa tulisi jälleen olemaan tuhon oma.

Kansa ymmärsi tilanteen vakavuuden ja piti huolta siitä, että Ikuisuuden Ruhtinas saisi ansaitsemansa huomion ja kunnioituksen. Siinä missä mm. sadon, kevään, pariutumisen ja lapsen syntymän yhteydessä aiemmin kiitettiin sitä jumalaa, joka ensimmäiseksi juolahti mieleen, pidettiin nyt varta vasten huolta siitä, että rukoukset kohdistettiin juuri Bratoblatoxille.

Elämänohjeita ja normeja Hänen Itsensä toiveiden mukaisesti

(Otteita Pyhästä Niteestä.)

"Otan tavakseni pidättäytyä ottamasta sellaista, mitä ei ole annettu.
Otan tavakseni pidättäytyä sukupuolisesta väärinkäytöksestä.
Otan tavakseni pidättäytyä valheellisesta puheesta.
Otan tavakseni pidättäytyä (tarpeettomasta) hengenriistosta."

"Jotta Jumalasi muistaisi sinut, älä käännä uskoasi muihin (jumaliin), sillä heissä kytee pahuus ja petturuus."

Pyhä Nide on Ysarian valtakunnan tärkein ja vanhin kirjallinen teos. Siihen on kerätty 42 vanhimman Oppaan näyt, joissa Bratoblatox tuo tahtonsa julki kansalle. Käytännössä Pyhä Nide laajenee edelleen, sillä olemassaolonsa vahvuudesta johtuen Ikuisuuden Ruhtinas ilmestyy yhä usein. Yleisesti ottaen ollaan kuitenkin sitä mieltä, että juuri nämä 42 ensimmäistä kirjettä kiteyttävät kaiken oleellisen ja täten muodostavat varsinaisen Pyhän Niteen. Uudempia näkyjä kutsutaan yleisesti Pikku Niteiksi, joskaan niitä ei ole ikinä koottu yksiin kansiin.

Kiteytettynä Bratoblatox (ja Oppaat hänen äänitorvenaan) kannustaa kansaa hyveelliseen ja tunnolliseen elämään, joka koostuu työnteosta, uskonnonharjoittamisesta, ihmisrakkaudesta sekä laupeudesta vähäosaisia kohtaan. Vastineeksi kuuliaisuudesta Ikuisuuden Ruhtinas palkitsee kansansa avokäsin: kuoleman hetkellä ihminen saa valita, haluaako hän kulkea kuolemattomana jumalten rinnalla vai syntyä maailmaan uudelleen Pyhän Eläimenä, Joutsenena. Uskossaan heikot ja vääräoppiset tuomitaan kulkemaan loputtomassa erämaassa, vailla toivoa ravinnosta tai levosta.

Bratoblatox kannustaa kansaa olemaan myös kriittinen uskon sanaa kuunnellessaan sillä pahuuden voimat yrittävät aina saada ihmisiä puolelleen valheillaan. Siksi on hyvin tärkeää, että jokainen muistaa sydämessään Pyhän Niteen Sanoman ja näin osaa olla huomioimatta Väärien Profeettojen puheita. Väärät Profeetat ovat pahuuden perikuvia, jotka joskus Oppaiksi naamioituen yrittävät maanitella ihmisiä puolelleen vääristellen Ikuisuuden Ruhtinaan Pyhää Sanaa.

Rituaalit ja palvonnalliset harjoitukset

Kunnon kansalaisen oletetaan palvovan Häntä Itseään päivittäin. Arkisin ja yleisin tapa on sytyttää kynttilä aamu- tai iltahämärän hetkellä, painaa pää rintaan ja lausua yleinen pyhitys "Oi Bratoblatox, ilman sinua emme olisi".

Rituaaleja toteutetaan ihmisille ominaiseen tapaan merkityksellisten elämänmuutosten kohdatessa (aikuistuminen, kuolema ym.).Myös hyvän sadon, kevään tulon, sadekauden ym. kunniaksi järjestetään vuotuisia juhlia, joiden yhteydessä pidetään suurempia seremonioita Ikuisuuden Ruhtinasta kiittäen. Henkilökohtaisia rukouksia suuremmista toimituksista vastaavat Oppaat.

Pyhä Tuli

Katumusharjoitus, jossa kansalainen kirjoittaa paheelliset ajatuksensa tai tekonsa pergamentille samalla syvästi katuen. Opas ottaa vastaan Pergamentin ja polttaa sen rituaalisesti Pyhällä Tulella, jolloin kansalainen puhdistuu ja on jälleen valmis palvomaan Ruhtinastaan avoimin sydämin. Arkisimmin Pyhä Tuli toteutetaan niin, että kansalainen kirjoittaa Pergamentin valmiiksi rukouksensa yhteydessä ja toimittaa sen temppeliin Oppaan vastaanotettavaksi. Opas toimittaa rituaalin parhaana näkemänään ajankohtana (useimmissa temppeleissä tämä tehdään illan viimeisimpinä hetkinä kaikkien Oppaiden kesken).

Aamuhämärän veljeskunta

Liikkeen perustaminen sijoittuu Ysarian valtakunnan alkuaikoihin. Ensimmäiset Veljet olivat kansan vähäosaisimpia, joille elämä oli keskivertoa kurjempaa ennen Ysariaa. Heitä Ysariumin aikaansaama muutos kosketti eniten ja sitä kautta kiitollisuus Hänelle Itselleen ilmeni voimakkaimmin. Aluksi he olivat vain pieni joukko miehiä (naisten läsnäolosta kiistellään), jotka pyrkivät muistuttamaan tapahtuneista, jotta pelastus säilyisi kansan parissa. Pian veljeskunta sai hallinsijan ja Hänen Itsensä siunauksen, liike laajeni ja järjestäytyi koko valtakunnan kattavaksi.

Veljet (ja sisaret) huolehtivat kansan uskonnollisesta kasvatuksesta, muistuttavat elämän totuuksista ja omistavat elämänsä Hänelle Itselleen. He kulkevat kansan parissa ja toimivat linkkinä Häneen Itseensä rukouksien ja rituaalien avulla. Maallinen elämä korvataan anteliaisuudella, ja Veljeskunnan yksi keskeisimmistä tehtävistä onkin vähäosaisten auttaminen. Kansaa ajatellen tärkein Veljeskunnan tehtävistä on kuitenkin Pyhän Tulen käyttö.

Veljeskunnan jäsenien odotetaan noudattavan hyveellistä elämää. Ainut vaatimus on täydelliseen nöyryyteen ja vaatimattomuuteen pyrkiminen Hänen Itsensä nimeen. Avioliitto sekä perheen perustaminen on sallittua (paitsi Ylipapittarelta sekä ylimmiltä Oppailta), joskin tällöin on toivottavaa että se tapahtuu Veljeskunnan sisällä.

Koska vaatimattomuutta ylistetään ylitse kaiken, veljet (ja sisaret) varallisuudesta luovuttuaan asuvat useimmiten Hänen Itsensä kunniaksi rakennettujen temppeleiden yhteydessä. Yleinen käsitys on, että heille annettua pyhää tehtävää on luonnollisinta toteuttaa tavallisen kansan parissa, ja vain pienet ryhmittymät vetäytyvät karumpaan askeesiin, eroon ihmiskunnasta.

Jotta omistautuminen uskolle olisi täydellistä, jokainen Veljeskuntaan vihkiytyvä uhraa sanoinkuvallisesti ruumiinsa Ikuisuuden Ruhtinaalle. Ihmisruumista ja terveyttä vaalitaan, ja Oppaiden odotetaan pitävän itsestään hyvää huolta, sillä päinvastainen käytös nähtäisiin häväistyksenä Ikuisuuden Ruhtinasta kohtaan. Käytännöllisemmin sanottuna tämä tarkoittaa säännöllistä liikunnanharjoittamista muutoin terveellisten elintapojen ohella.

Aamuhämärän Veljeskuntaa johtaa Ylin Opas ja hänen alapuolellaan 11 ylempää Opasta, jotka vastaavat uskonnollisesta toiminnasta omilla asuinalueillaan. Viimeisen 50 vuoden aikana Ylimpänä Oppaana on ollut nainen, joten kansa on ottanut tavakseen kutsua tätä Ylipapittareksi. Virka ei kuitenkaan ole millään tavoin sukupuolirajoitteinen.

Veljeskunta nauttii kansan tuesta ja kunnioituksesta. Voidakseen sanoa uskoaan aidoksi ja hurskaaksi, on kansalaisen ainakin kerran elämänsä aikana tutustuttava Veljeskunnan yksinkertaiseen ja nöyrään elämäntapaan. Tämä on yleistynyt ja kansan parissa arvostettu käytäntö, joskin Veljeskunnassa vietetty aika vaihteleekin viikosta vuosiin.

Proppautumisohjeet

Veljeskunta pukeutuu pelkästään harmaan eri sävyihin, yleensä ennemmin melko tummasävyisesti. Kukaan ei käytä kaapua tai viittaa, vaan vaatteet ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Toiset suosivat käytännöllisempää linjaa, toiset saattavat pukeutua pelkkään säkkiin. Ulkomuodon tarkoitus on ilmentää nöyryyttä ja vaatimattomuutta, monet saattavat jopa hangata tuhkaa kasvoihinsa. Osa naispuolisista jäsenistä käyttää hametta, mutta toiset suosivat sukupuolineutraalia linjaa, eli sitä parempi, mitä vähemmän sukupuolet ulkoisesti toisistaan eroavat. Tämä on kuitenkin hyvin yksilökohtaista, paljon tärkeämpänä seikkana pidetään sitä, että vältetään turhaa koreilua, eikä kanneta mukanaan ylimääräistä tavaraa, ellei se ole jotenkin suoraan kytköksissä uskonnon harjoittamiseen.