Ysaria III - Druidit

Druidit ovat Jesarian alkuperäisasukkaita, ja ovat asuneet saarella kauemmin kuin kukaan voi muistaa. Druidien yhteiskunnassa vallitsee heimokulttuuri, ja eri heimojen edustajista koottua neuvostoa johtaa heimokuningas.

Heimoja on alun perin ollut suuri määrä, mutta nykyisin niistä jäljellä on enää yhdeksän. Jokaisella heimolla on oma toteemipuunsa, josta heimon jäsenet katsovat polveutuvansa ja jota palvotaan heimon keskuudessa.

Druidien joukosta löytyy parantajia, ennustajia, filosofeja ja taiteilijoita, mutta myös sotureita ja lainopillisiin asioihin perehtyneitä tuomareita.

Druidien maailmankuva on hyvin syklinen ja luonnonkiertoon pohjautuva, ja pääjumalanaan he palvovat luonnonjumala Akashista. He myös kunnioittavat ja ihailevat suuresti dryadeja.

Druidien kulttuurissa on tapana, että kun lapsi syntyy, hänet viedään lapsen äidin heimon toteemipuiden luo ja lapsi saa oman syntymäpuunsa. Tästä puusta ja sen dryadista tulee lapselle suojelija.