แท้จริงชะตากรรมของชาวมลายูปัตตานีไม่ควรถูกวางในมือของรัฐบาลสยาม-ไทย. แต่มาตรการที่ทำให้ชะตากรรมของพวกเขาดีขึ้นและปรับปรุงขึ้น   ถูกวางอยู่ในมือของพวกเขาเอง

ประวัติปัตตานี
ข้อความจากผู้แปล
บทนำ
บทที่หนึ่ง
บทที่สอง
บทที่สาม
บทที่สี่

Sejarah Kerjaan Patani
Pesanan Ibrahim Syukri
Pengenalan
Bab Satu
Bab Dua
Bab Tiga
Bab Empat

History Of Patani
Introduction
Chapter One
Chapter Two
Chapter Three
Chapter Four

Others
The Queens Of Patani
 


 

ประวัติราชอาณาจักรมลายูปัตตานี

บทนำ

การรวบรวมและจัดหาข้อมูล ประวัติของราชอาณาจักรชาวมาเลย์ของปัตตานีนี้ คืองานหน้าที่ยากลำบาก และได้ใช้เวลาที่ยาวนานเพื่อบรรลุความชัดเจนและหาความจริงของเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้. ถึงแม้ว่ามีผู้คนที่สูงอายุในปัตตานีที่เขียนเรื่องสองสามเรื่องแต่ส่วนใหญ่เรื่องของพวกเขาคือตำนานซึ่งเรื่องราวที่ไร้เหตุผลหรือไร้ประโยชน์สำหรับจะใช้เป็นวัตถุประวัติที่ดี. ในขณะนั้น พวกเขา(ผู้คนที่สูงอายุ) ก็ยงซ่อนเร้นและต้นฉบับที่เขียนด้วยมือถูกปกป้องอย่างใกล้ชิดและพวกเขาไม่เล่าคนอื่นรับรู้. อย่างไรก็ตามนักเขียนก็ยังพยายามด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะรวบรวมเรื่องเหล่านี้ และยืมหรือจ่ายเงินให้พวกเขาในฐานะเป็นเจ้าของ. ระหว่างนั้นนักเขียนก็ได้รับต้นฉบับเขียนด้วยมือที่อย่างยิ่งแม่นยำและใกล้เขียงกับข้อมูลที่จะใช้เป็นแนะแนวในการจัดทำหนังสือเล่มนี้. สำหรับเจ้าของของต้นฉบับอันนั้น นักเขียนคนนี้แสดงการรำลึกและแสดงความขอบคุณอย่างมาก. ต่อมานักเขียนเริ่มต้นด้วยการสำรวจสิ่งเก่าแก่ที่เหลืออยู่ที่เป็นการส่วนตัว และกระจัดกระจายที่นี่รอบๆปัตตานีในวันนี้. นักเขียนใช้ความพยายามที่ดีที่สุดและเวลายาวนานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค้นหาในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนในภาษาต่างประเทศและห้องสมุด. ในที่สุดข้อมูลที่ค้นหาโดยนักเขียนนี้สามารถประกอบทั้งหมดเป็นหนังสือเล็กเล่มนี้ที่ผู้อ่านกำลังอ่านอยู่.

นักเขียนเชื่อว่าการจัดแต่งและสารในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้รวมทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆปีตั้งแต่การก่อตั้งของราชอาณาจักรชาวมาเลย์ของปัตตานี. นักเขียนเป็นห่วงเกี่ยวกับความผิดพลาดที่น่าจะมีในเรื่องเล่าหรือความคิดเห็นที่ถูกเขียนในหนังสือเล่มนี้. แต่นักเขียนก็พยายามที่จะจัดแต่งเพราะนักเขียนรู้สึกว่า วันนี้อย่างใม่มีบันทึกหรือประวัติที่ถูกเขียนในภาษามาเลยู เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรชาวมาเลย์ของปัตตานีนี้เลย. สำหรับวันนี้ชาวมลายูปัตตานีเองส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรในอดีตของพวกเขานั้นก็คือระหว่างที่ราชอาณาจักรชาวมาเลย์ของปัตตานีมีอำนาจและมีอำนาจที่เต็มที่ในการปกครอง. หวังว่าหนังสือที่เล็กเล่มนี้จะให้ ความรู้นิดน้อยเกี่ยวกับชีวิตและสถานการณ์ของบรรพบุรุษของพวกเขา. พิเศษอย่างยิ่ง หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นมรดกที่ถาวรและต่อเนื่องในการสร้างกระตุ้นการเรียนและพวกเขาจัดทำหนังสือที่ละเอียดหรือดีกว่าหนังสือเล่มนี้.

ถ้ามีข้อผิดพลาดในการเรียบเรียง นักเขียนขออภัย และบทวิจารณ์ที่ดีนักเขียนยินดีที่จะรับเพื่อทำการแก้ไข และนักเขียนขอบันทึกแสดงการรำลึกและแสดงความขอบต่อทุกคุณ.

การขออภัยและความนับถือจากผู้แต่ง.

อิบราฮิม ซุกรี


Patani Yg Diabai
ปัตตานีที่ถูกลืม


Patani Basin
 


Masji Kersik
 

Photo Album
Sejarawan Patani
Sejawaran Siam
Sejarawan Luar
Peristiwa Kersik
Tragedi Takbai
Tempat Bersejarah

Sri Patani

Masjid Teluk Manok

 

Hosted by www.Geocities.ws

1