บทที่สอง: การพัฒนาสร้างประเทศและตระกูลราชาของปัตตานี

ในเวลาที่เคดาฮ์ถูกพัฒนากลายเป็นประเทศที่เจริญในขณะเดี๋ยวกันสิงคโปร์และมะลากาถูกสร้างโดยคนมลายูที่มาจากเกาะสุมัตราแต่ในขณะนั้นชื่อของปัตตานี ยังไม่โดงดังรู้จักเท่าไรจนกระทั่งภายหลังเป็นปีๆที่ผ่านมา. และในตอนนั้นปัตตานีถูกอยู่อาศัยโดยคนสยาม-แท้เพราะในก่อนหน้านี้ในอดีตพื้นที่ทั้งหมดของดินแดนมลายูถูกคนสยาม-แท้อาศัยเป็นคนแรก. ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีชาวมลายูที่มาจากเกาะสุมัตราและอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของดินแดนมลายูและส่วนใหญ่ของพวกเขาใด้ปกครองและสร้างประเทศในภาคใต้อย่างเช่น สิงคโปร์และมลากา. แต่การปกครองของคนมลายูนั้นยังไม่ขยายออกทั่วไปในทางเหนือของดินแดน. ดังนั้นการปกครองของคนสยาม-แท้ทางเหนือของดินแดนมลายูดำเนินด้วยอิสระ อย่างเช่น ปาฮัง กลันตันและเช่นเดี๋ยวกับปัตตานีและประเทศอืนๆ. ทั้งหมดการปกครองของคนสยาม-แท้อยู่ภายใต้การควบคุ้มของศูนย์กลางการปกครองของรัฐบาลลิฆอร์หรือนครศรีธรรมราช.

ขออภัย.. บทนี้กำลังอยู่ในการแปลความ. กรุณาเข้ามาอ่านในครั้งต่อไป.. ขอบคุณ

Hosted by www.Geocities.ws

1