Sesungguhnya nasib orang-orang  Melayu Patani tidak harus diletak dalam tangan  pemerintah Siam-Thai tetapi langkah memperbaiki nasib kedudukan mereka  adalah terletak di dalam tangan mereka sendiri

Sejarah Kerjaan Patani
Pesanan Ibrahim Syukri
Pengenalan
Bab Satu
Bab Dua
Bab Tiga
Bab Empat

History Of Patani
Introduction
Chapter One
Chapter Two
Chapter Three
Chapter Four

ประวัติปัตตานี
ข้อความจากผู้แปล
บทนำ
บทที่หนึ่ง
บทที่สอง
บทที่สาม
บทที่สี่

Others
The Queens Of Patani

Bab 2 :Pembangunan Negeri Patani Dan Keturunan Raja-Rajanya

Dalam masa negeri Kedah telah dibuka menjadi sebuah negeri yang masyhur  serta terbuka pula pulau Singapura dan Melaka oleh orang-orang Melayu yang datang dari pulau Sumatera maka dewasa itu negeri Patani belum lagi tersebut namanya sehingga beberapa tahun kemudian, dalam hal itupun telah dipercayai bahawa dalam kawasan negeri Patani. Pada masa itu juga telah diduduki oleh orang-orang Siam asli kerana telah diketahui dengan sahnya pada zaman purbakala seluruh Tanah Melayu memang lebih dahulu diduduki oleh mereka itu. Sungguhpun pada masa itu telah ada orang-orang Melayu yang datang dari pulau Sumatera menduduki di tepi pantai laut Tanah Melayu hingga setengah daripada mereka itu telah dapat berkuasa dan bernegeri sebelah selatannya seperti Singapura dan Melaka. Akan tetapi kekuasaan orang-orang Melayu itu belum lagi meliputi hingga ke sebelah utaranya oleh kerana itu juga terdiri kekuasaan orang-orang Siam asli di utara Tanah Melayu dengan bebasnya seperti dalam Pahang, Kedah, Kelantan demikian juga Patani dan lain-lain. Sekalian pemerintahan orang Siam asli dalam negeri ini adalah bernaung kepada pusat pemerintahan yang terdiri di Ligor atau Nakorn Sri Thammarat.

Maka dalam masa itulah juga didalam Patani telah terdiri sebuah kerajaan orang-orang Siam asli yang terletak pusat pemerintahan dalam di daerah Perawan (1) tetapi nama negerinya yang sebenar belum didapati yang sah hanya ada tersebut dalam Cetera Negeri Patani mengatakan iaitu bergelar negeri “Kota Mahligai” (2). Melihat daripada kesan-kesannya yang ada sekarang, nyatakan negeri ini sebuah negeri yang besar juga dan diperintah oleh beberapa orang raja-rajanya dan akhir sekali diperintah oleh seorang raja yang bernama (3). Di dalam masa pemerintahan Raja Sri Wangsa di Kota Mahligai itu telah pun ada orang-orang Melayu yang datang dari negeri-neger yang baharu dibuka disebelah selatan Tanah Melayu dan juga daripada Pulau Sumatera, mereka juga datang menduduki dan mendiami pada tepi-tepi pantai lautan. Maka adalah negeri Kota Mahligai itu diduduknya terlalu jauh ke daratan hingga berpuluh-puluh batu jauhnya dari muka laut kerana kebiasaannya orang-orang Siam asli itu tidak berapa suka tinggal di tepi-tepi laut. Dengan hal yang demikian negeri Kota Mahligai sangatlah sukar hendak didatangi oleh orang-orang dagang dan ahli-ahli perdagangan kerana duduknya terlalu jauh dari muka laut, menyebabkan kemakmuran dan kemewahan dalam Kota Mahligai itu pun semakin hari semakinlah kurang.  Akhirnya penduduk dalam negeri itu terpaksa keluar mencari penghidupan di luar kota negeri. Dan mulalah negeri Kota Mahligai kekurangan penduduknya sebaliknya pula, dalam kampung-kampung yang baharu dibuka oleh orang-orang  Melayu di tepi pantai-pantai laut itu semakin bertambah-tambah maju dan ramai. Apabila dalam kawasan itu telah dibuka menjadi kampung makan perahu-perahu dagangan pun selalulah singgah menjual dagangan. Demikian juga ahli-ahli perdagangan itu ada pula yang suka tigngal berkerja dan berniaga di situ.

Dewasa itulah juga di pantai laut negeri Patani telah terdiri sebuah kampung yang asalnya didiami oleh seorang tua Melayu mendai nelayan (penangkap ikan) bernama “Tani” orang tua ini sangatlah baik budi bahasanya istimewa menjadi ketua kaum nelayan di situ. penduduk-penduduk dalam kampung itu sentiasalah menghormat dan muliakan dia sehingga diberi gelarang sebagai seorang bapa iaitu dipanggilnya “Pak Tani”. Dan kampung itu pun semakin hari semakin banyaklah orang yang datang menumpang hingga akibatnya dinamakan mereka Kampung Pak Tani.

Kampung  ini terletak di dalam suatu kawasan yang sangat elok iaitu tanahnya datar dan tinggi sangat jauh dari tenggelam. Bila kedatangan musim bah pantainya menjadi sebuah teluk yang luas serta di hadapannya menganjur sebuah tanjung yang panjang sehingga dalam teluk itu boleh menjadi sebuah pelabuhan perahu-perahu dan kapal-kapal yang sangat baik kerana terselamat dari bahaya ombak dan tiupan angin ribut. ahli-ahli  nelayan di dalam Kampung Pak Tani itu selalulah mereka berkerja menangkap ikan dan barang-barang laut dalam teluk ini dengan tidak payah lagi mereka keluar hingga jauh ke tengah laut. Di dalam kawasan tanah  datar yang tinggi itulah pula penduduk Kampung Pak Tani berbuat bendang padi serta berhampiran dengan Kampung mereka ada pula sebuah anak sungai yang menjadi jalan kepada perahu-perahu kelaur masuk dari laut ke daratan dengan senang iaitu Sungai Gerisik sekarang ini. Oleh itu tidak berapa lama kampung Pak Tani itu pun semakin besar penduduknya semakin ramai sehingga jadilah ia sebuah bandar yang besar pula di tepi pantai itu dan sentiasalah ia menjadi tumpuan ahli-ahli perniagaan  serta kedatangan mereka ke bandar itu pun tiadalah berkeputusan.

Dalam masa Kampung Pak Tani sedang bertambah besar hingga menjadi sebuah bandar itu, maka dalam negeri Kota Mahligai semakin pula sunyi kerana banyak penduduknya berpindah keluar. Akhirnya Raja Sri Wangsa sendiri pun mengambil keputusan akan pindah dari Kota negeri itu. Kerana telah bertambah kurang rakyat jelatanya setelah itu baginda pun berpindahlah dengan sekalian kaum kerabat diraja dan rakyat jelata, mendirikan sebuah istana yang besar berhampiran dengan Kampung Pak Tani itu iaitu dalam daerah Gerisik. Kota istana ini telah didirikan di seberang sungai yang berhadapan dengan Kampung Pak Tani itu dan pintu kotanya menghadap arah ke sungai sampai senang berulang-alik denga perahu. Sungai itu dinamakan Sungai Penyeri bukannya Sungai Parit yang ada sekarang ini (Sungi Penyeri sekarang telah tertimbus)

Setelah siaplah  kota istana baginda itu lalu diperintah galikan sebuah parit di sekelilling kota itu sebagai kubu yang akan menahankan segala serangan musuh ke dalam kota iaitu mengikut caranya pertahanan dizaman itu. Parit itu telah digali mulai Sunga Gerisik melalui di sebelah belakang kota baginda hingga bertemu pula dengan sungai itu dalam Kampung Parit. Semenjak itu Raja Sri Wangsa dengan sekalian kaum kerabat diraja dan rakyat jelata pun tetap bersemayam di dalam kota istana di Kampung Gerisik itu. Dan tertinggallah negeri Kota Mahligai dalam keadaan yang sunyi.

Pada masa itu tempat yang didirikan kota istana oleh Raja Sri Wangsa  itu belumlah ada mempunyai nama lagi, tetapi dengan kerana duduknya berhampiran engan Kampung Pak Tani itu maka oleh orang ramai digelar dengan nama negeri Pak Tani tetapi dengan lama kelamaan kerana hendak menyenangkan panggilannya maka akhirnya disebutkan sahaja “negeri Patani” iaitu diringkas dari perkataan “Pak Tani”. Begitu juga bagi pihak orang-orang  Arab yang datang berniaga di Patani selalu menyebutnya dengan “Fathoni” mengikut kesenangan lidah mereka. Semenjak iatu negeri Patani pun mulalah terkenal ke seluruh didunia timur dan barat hingga tetap mempunyai beberapa riwayat yang aneh dan ganjil dari dahulu hingga sampai di hari ini.

Setelah tetaplah Raja Sri Wangsa  berkerajaan dalam negeri Patani maka negeri pun bertambah-tambah ramai dan perniagaan  pun bertambah-tambah maju didatangi oleh ahli-ahli  perdagangan luar negeri. Hingga beberapa tahun lamanya Raja Sri Wangsa  itu pun mangkat dan takhta kerajaan Patani diganti oleh seorang puteranya yang bernama Raja Antira (Indera)

Pada masa itu raja pemerintah dan sekalian rakyat jelata dalam negeri Patani sedang beragama yang dibawa oleh orang-orang  Hindu iaitu agama Buddha mazhab Mahayana. Berbetulan dewasa itu dalam Pulau Sumatera telah terdiri sebuah negeri yang bernama Pasai seluruh rakyat telah memeluk agama Islam tetapi disekeliling  negerinya masih orang yang beragama Hindu. Dengan hal itu negeri Patani selalu diserang oleh orang-orang Hindu menyebabkan orang-orang Islam di dalam negeri Pasai sentiasa hidup menderita kesusahan sehingga setengah dari mereka itu telah berpindah  ke negeri yang lain menyelamatkan diri masing-masing, diantara mereka itu ada yang telah melarikan diri menuju ke negeri Patani. Semenjak itu negeri Patani mulalah menerima kedatangan orang Islam dari negeri Pasai mereka telah membuat sebuah Kampung di situ, sekalian penduduk ialah dari orang-orang Pasai belaka kemudian kampung itu digelarkan kampung Pasai hingga sekarang gelaran Kampung Pasai masih ada lagi dalam negeri Patani.

Di antara Kumpulan orang-orang  Islam Pasai itu adalah seorang orang tuanya yang alim dalam hukum-hukum agama Islam bernama Syeikh Safiyy al-Din. Orang tua ini selain dari alimnya, juga ia telah terkenal seorang dukun yang pandai mengubat bermacam-macam jenis penyakit. Demgan hal ini penduduk-penduduk dalam negeri Patani sangatlah menghormati dan memuliakan tuan Syeikh itu.

Pada suatu masa Raja Antira (Raja Patani) itupun menghidapi sejenis penyakit pecahlah tubuhnya atau penyakit kusta semakin lama semakin hebat penyakit itu. Banyaklah dukun-dukun atau tabib-tabib dari orang Siam asli telah dipanggil mengubati baginda, tetapi jangankan sembuh malahan semakin pula bertambah-tambah. Habislah sekalian dukun-dukun yang bijak dari segala bangsa telah mencuba mengubati baginda itu tidaklah juga sembuh. Lalu disuruh oleh baginda seorang hambanya memalu canang di seluruh ceruk negeri mencari siapa yang sanggup mengubati panyakit baginda itu serta menawarkan bebrapa hadiah yang banyak. Berjalanlah raja itu sambil memukul canang di serata-rata kampung dan dusun mencari dukun yang sanggup mengubati penyakit baginda tetapi tiadalah juga dapat sehingga masuklah hamba raja itu ke dalam kampung  orang-orang  Pasai. Manakala didengar oleh Syeikh Safiyy al-Din akan orang memalu canang itu keluarlah ia bertanya, “kenapa engkau memalu canang itu.” Jawab hamba raja itu, “adalah raja kami sedang menghadapai penyakit kusta, habis sekalian dukun dalam negeri ini mencuba mengubatinya tetapi tidak berjaya. Dengan sebab inilah berjalan memalu canang mencari sesiapa yang sanggup mengubat penyakit baginda itu dan baginda telah berjanji akan memberi sebaik-baik hadiah kepada mereka yang sanggup mengubatinya,” Maka berkata Syeikh Safiyy al-Din, “Berilah tahu kepada raja engkau, aku sanggup mengubat penyakitnya.”

 

Beberapa hari kemudian kelihatanlah Syeikh Safiyy al-Din datang ke kota istana  dan masuk mengadap baginda Raja Antira. Sambil baginda bertitah, “Betulkah Tuan Syeikh sanggup penyakit kami?” Sembahnya, “Daulat Tuanku, ribuan ampun sangguplah patik mengubatnya tetapi dengan syarat hendaklah tuanku membuat perjanjian dengan patik terlebih dahulu.” Titah baginda, “apakah janji yang engkau kehendak itu?” jawab Syeikh Safiyy al-Din, “kehendak patik ialah sekiranya penyakit Duli Tuanku itu dapat patik sembuhkan hendaklah tuanku meninggalkan agama Buddha itu dan ikutlah agama patik iaitu agama Islam.” Kehendak Syeikh Safiyy al-Din itu telah diizinkan oleh baginda hingga beberapa hari kemudian penyakit baginda itu dapatlah disembuhkan oleh Tuan Syeikh itu. Maka amatlah sukacitanya baginda lalu dikurniakan beberapa banyak harta benda kepada Syeikh Safiyy al-Din tetapi janji baginda hendak mengubah agama itu tidaklah ditunaikan.

Dalam hal itu tiada berapa lama kemudian, penyakit baginda itu berbaliklah semula, disuruh baginda memanggil Syeikh Safiyy al-Din mengubatnya pula. Syeikh Safiyy al-Din sangguplah juga mengubatnya tetapi dengan syarat yang tersebut mana raja pun mengakulah. Setelah diubatkan beberapa hari kemudian penyakit itu pada kali baginda pun mungkir juga kehendak Syeikh itu tidak diturut hingganya penyakit itu berbalik pula kali ketiga maka disuruh pula Syeikh Safiyy al-Din mengubatnya. Pada kali ini Syeikh Safiyy al-Din berdatang semabah kepada raja itu menyatakan, “selagi Tuanku tidak menyempurkan janji Tuanku dengan patik selama itulah penyakit tuanku tidak akan sembuh.” Mendengar perkataan Syeikh ini bertitah bagind, “jika sembuhlah penyakit kali ini wajiblah aku sempurnakan janji aku itu,” Lalu Syeikh Safiyy al-Din pun mengubatlah pula penyakit baginda itu sehingga akhirnya sembuhlah dan sihat kembali tubuh baginda sebagai sedia kala.

Setelah itu baginda pun mempersilakan Syeikh Safiyy al-Din ke istananya serta disuruh ajar kepadanya mengucap dua kalimah syahadat. Syeikh Safiyy al-Din pun sangatlah sukacita kerana kehendaknya telah berjaya dan diajarkan baginda itu mengucapkan dua kalimah syahadat. Semenjak itu baginda pun tetaplah memeluk agama Islam dan perpaling dari agama Buddha.

Dengan kehendak Raja Antira  itu maka Syeikh Safiyy al-Din telah dilantik menjadi guru mengajar hukum-hukum Islam di dalam istananya dan diberi gelaran kebesaran kepadanya “Datuk Sri Raja Fiqih. Yang demikian tinggallah Datuk Sri Raja Fiqih

Mengajar hukum-hukum Islam kepada baginda, kaum kerabat diraja dan orang-orang  besarnya sehingga bebrapa lama habislah sekalian mereka itu memeluk agama Islam. Setelah itu mulalah pula agama Islam menjalar keluar dari istana di raja itu beransur-ansur masuk ke tengah masyarakat rakyat kelata negeri Patani dan akhirnya habislah orang-orang  Patani memeluk agama Islam serta agama Hindu itupun mulalah beransur-ansur lemah dengan tidak diperduli lagi oleh orang-orang  Patani. Seterusnya patung-patung berhala Buddha  dan tempat persembahan mereka habislah runtuh dan binasa.

Semenjak itulah rakyat-rakyat dalam negeri Patani telah menerima agama Islam dan menjadi agama kebangsaannya hingga sampai pada hari ini. Pada suatu hari Datuk Sri Raja Fiqih Itu telah mengadakan suatu keramaian menabalkan Raja Antira  menjadi Sultan mengikut istiadat secara Islam serta digelarkan nama baginda itu “Sultan Muhamad Syah”. kemudian diatur gelaran nama sekalian orang-orang  besar raja mengikut sebagaimana gelaran yang dipakai di dalam negeri-negeri Melayu iaitu gelaran pada pangkat menteri-menterinya dipanggil datuk danorang kaya sehingga gelaran itu telah terlekat beberapa lamanya.

Manakala telah sempurnalah mengatur hal ehwal di dalam negeri maka Sultan Muhamad Syah menyusun pula urusan luar negeri iaitu telah dikirim suatu rombongan utusannya kepada Sultan Melaka guna merapatkan tali persahabatan diantara dua buah negeri ini. Istimewa neger Melaka telah terkenal sebuah negeri Melayu yang tertua dan lebih dahulu sekali memeluk agama Islam. Pada masa itu sultan yang memerintah neger Melaka ialah Sultan Muhamad Syah (4) manakala sampai rombongan utusan kerajaan Melayu Patani itu ke Melaka, telah disambut oleh sultan Melaka dengan penuh kehormatannya, sewaktu utusan itu kemabali ke Patani banyaklah pula dikirim barang-barang persembahan hadiah kepada sultan Patani.

Tiada berapa tahun kemudian, Sultan Muhamad Syah menghatar pula suatu utusannya ke negeri Siam (5) yang berkerajaan di Ayuthia kerana menyambung persahabatan baginda dengan Raja Siam-Thai. Dari semenjak itulah negeri Patani pun mulailah dikenal oleh dunia luar sehingga namanya telah dikenali oleh seluruh bangsa timur dan barat lebih daripada mara kerajaan ayahandanya lagi. ahli-ahli perniagaan  mulalah menumpu ke negeri Patani menjual beli barang dagangan mereka. Mereka itu ialah orang-orang  Siam-Thai, China, Jepun, Jawa, India dan Arab melainkan orang-orang  Eropah sahaja yang belum tiba ke Patani.

Keadaan di dalam negeri Patani semakin hari semakin bertambah ramai serta perniagaan  antarabangsa itu sentiasalah maju. Manakala di kuala atau muara sungai Patani selalulah disinggah oleh kapal perniagaan  yang membawa barang dagangan dari luar negeri sehingga kemajuan di dalam negeri Patani pada masa itu tiadalah kurangnya dari negeri Melaka yang lebih tua daripadanya. Kemajuan dalam negeri Patani masih terus berjalan hingga sampai pada tahun Masehi 1516 iaitu abad kedatangan bangsa-bangsa Eropah ke Asia Timur. Dalam tahun inilah negeri Patani

Mula merima kedatangan sebuah kapal orang-orang  Portugis dari Melaka membawa berbagai-bagai jenis barang dagangan dengan maksud akan berniaga dalam negeri Patani. Pada masa itu negeri Melaka telah dapat ditakluk oleh orang-orang  Portugis Manakala sampai kapal Portugis itu di Kuala Patani naiklah kaptennya ke darat mengadap baginda sultan dan meminta kebenaran hendak berniaga di negeri Patani. Permintaan itu telah diizinkan oleh baginda lalu naiklah orang-orang  Portugis itu ke darat mendiri sebuah gedung perniagaannya di bandar Patani. Maka inilah tarikhnya negeri Patani mulai menerima kedatangan bangsa Eropah yang pertama kali masuk berniaga dalam negeri Patani.

Kedatangan orang-orang  Portugis ke timur Asia ini adalah semata-mata dengan maksud mahu berniaga, di benua Eropah mereka telah menubuhkan sebuah syarikat perdagangan yang bermaksud hendak meluaskan perniagaan  mereka dalam kawasa timur ini. Pada awal kurun Masehi ke-15 itulah kapal perniagaan  orang-orang  Portugis telah mula bertolak dari Eropah menuju ke tanah India. Dari sini baharu mereka mendengar akan kemasyhuran negeri Melaka di dalam segi perniagaan. Semenjak itulah Melaka telah menjadi sasaran kedatangan orang-orang  Portugis, tetapi manakala  mereka melihat kedudukan Melaka itu elok dalam segi perniagaan  lebih dari yang disangkanya istimewa perniagaan  didalamnya telah terlalu maju maka timbullah nafsu imperialis orang Portugis itu hendak menjajah negeri Melaka. Oleh itu pada bulan April tahun Masehi 1511 tibalah sepasukan kapal perang Portugis yang diketuai oleh Alfoso de Albuqerque, menyerang dan mendarat tenteranya di pantai Melaka, hingga berlakulah peperangna hebat dengan orang Melayu Melaka. Pertahanan kota Melaka yang masyhur kebal itu telah dapat juga dihancurkan dan negeri Melaka itu pun jatuh ke tangan orang-orang  Portugis. Semenjak itu negeri Melaka telah menjadi sebuat pusat perniagaan  Portugis di Tenggara Asia ini, dari sinilah orang-orang  Portugis ini mulai menghatar kapal perniagaannya ke negeri Patani.

Di dalam Patani perniagaan  orang-orang  Portugis itu sentiasa maju kerana dewasa itu belum lagi ada bangsa-bangsa Eropah yang lain melainkan bangsanya sahaja yang menjalankan perniagaan  dengan dapat berleluasa. Suatu dagangan yang ganjil sekali pada mata orang-orang  Melayu Patani yang dibawa oleh orang-orang  Portugis pada masa itu ialah senjata api iaitu senapang dan pelurunya. Senjata-senjata ini belum pernah diketahui oleh orang-orang  Melayu Patani manakala dibawa oleh orang-orang  Portugis baharulah mereka tahu adan pandai menggunanya. Semenjak itu berduyun-duyun datang kapal perniagaan  dan orang-orang  Portugis masuk berniaga di dalama Patani.

Seorang ahli perniagaan  Portugis bernama Pinto yang telah datang berniaga di Patani dalam tahun 1538 Masehi telah menulis dalam buku perniagaan  berbunyi begini:

 

Pada masa saya datang ke Patani dalam tahun ini, saya telah berjumpa hampir 300 orang Portugis yang tinggal dalam bandar Patan, selain dari bangsa Portugis itu, didapati juga bangsa-bangsa timur iaitu Siam-Thai, China, Jepun, orang-orang  Jepun besar juga perniagaannya dalam bandar ini.

 

Mengikut catatan dalam buku Sejarah Patani telah menerangkan bahawa Sultan Muhamad Syah yang menduduki takhta kerajaan Melayu Patani itu, baginda  sentiasa menjalakan pemerintahan dengan adil saksama menyebabkan negeri Patani telah beransur-ansur meningkat kemajuan. Beberapa tahun kemudian baginda pun mangkat denga meninggalkan dua orang putera iaitu Raja Muzaffar dan Raja Mansur serta seorang putera Raja Aishah, Raja Aishah ini telah berkahwin dengan Raja Jalaludin yang memerintah negeri Sai.

Dengan persetujuan kaum kerabat diraja dan orang besarnya. Maka Raja Muzaffar itu telah ditabalkan menjadi sultan menggatikan ayahandanya al-Marhum Sultan Muhamad Syah. Dan digelarkan Sultan Muzaffar Syah, adindanya Raja Mansur  dilantik menjadi Raja Muda serta anak cucu dari Datuk Sri Raja Fiqih pula telah dilantik oleh baginda menjadi orang-orang  besarnya. Demikianlah keadaannya sehingga turun temurun.

Setelah beberapa lama Sultan Muzaffar Syah menduduki takhta kerajaan Patani suatu hari berfikirlah baginda akan melawat ke neger Siam-Thai berkenal-kenalan dan merapatkan persahabatan dengan rajanya. Setelah siap diatur kelengkapan maka baginda menyerahkan pemerintahan negeri sementara kepada adindanya Raja Mansur. kemudian belayarlah baginda dengan beberapa buah kapal yang diiringi oleh orang besar dan angkatan tenteranya menuju ke negeri Siam-Thai. Beberapa hari lamanya di dalam pelayaran, baginda pun sampailah di muara Sungai Chao Praya iaitu kuala negeri Siam. Dengan menerusi sungai ini angkatan baginda itu mudik terus ke Kota Ayuthia (6) tetapi lawatan baginda itu tidaklah mendapat sambutan yang baik dari Raja Siam-Thai kerana Raja Siam-Thai memandang darjat baginda itu sangat rendah daripadanya. Tiadalah berapa hari baginda tinggal di sana, baginda pun berangkatlah pulang ke Patani dengan membawa perasaan dendam dan tidak puas hati melihat pekerti kesombongan orang-orang  Siam-Thai itu. Dalam hal itu pun sewaktu baginda berangkat pulang itu telah diberi juga oleh Raja Siam-Thai itu beberapa orang hamba tawannya daripada orang Pegu (Burma) dan orang-orang Khmer (Kemboja) sebagai hadiah atas lawatan baginda. Sekalian hamba tawanan itu telah dibawa pulang ke Patani serta diberi baginda sebuah kampung tempat kediaman mereka hingga hari ini anak cucu dari mereka itu masih lagi ada di dalam kampung itu. Oleh itu sebab orang-orang  itu masih beragam Buddha maka perbuatlah di dalam kampung mereka tempat kediaman Tok Sami yang dinamakan Kedi ertinya Rumah Sami, oleh itu orang Melayu Patani menggelarkan nama kampung itu Kampung Kedi hingga tetap sampai sekarang.

Dalam tahun Masehi 1563 sampailah berita kepada Sultan Muzaffar Syah mengatakan negeri Siam telah diserang oleh orang Burma. Maka teringatlah baginda akan kesombongan budi pekerti orang-orang  Siam-Thai yang telah ditunjukkan di dalam masa lawatan baginda ke Kota Ayuthia yang demikian bermesyuaratlah baginda dengan adindanya serta orang-orang  besar hingga telah dapat mengambil satu keputusan akan menyerang Kota Ayuthia. Sebagai membela dan membalas dendam terhadap orang Siam-Thai itu. Serta adindanya Raja Mansur  bersama-sama dengan sekalian menteri dan panglima perangnya sangguplah akan menyertai baginda didalam peperangan.

Setelah itu bertitahlah baginda melengkapkan dua ratus buah kapal perang, seribu orang tentera dan seratus orang perempuan yang bergabung menjadi sebuah angkatan perang dan akan dipimpin oleh baginda menyerang negeri Siam. Beberapa hari kemudian beredarlah angkatan perang dari negeri Patani itu menuju ke negeri Siam-Thai manakal pemerintahan dalam negeri telah diserahkan kepada seorang pembesar baginda menjaganya, lalu belayarlah degan angkatan perangnya ke negeri Siam.

Setelah sampai Sultan Muzaffar Syah dengan angkatan perangnya ke negeri Siam-Thai didapatinya Kota Ayuthia telah dikepung oleh tentera-tentera Burma. Maka dengan segera baginda mendaratkan angkatan perangnya dan terus menyerbu ke dalam kota Raja Siam-Thai pasukan orang-orang  Siam-Thai yang mengawal di mukka kota itu habis menjadi korban oleh tentera-tetera Melayu Patani. Akhirnya lemah segala pertahanan orang-orang  Siam-Thai, masing-masing pun lari membawa diri. Waktu itu rajanya ada di dalam istananya, bila terdengar tempik sorak tentera-tentera Melayu  yang berjaya merobohkan pintu kota itu pun melarikan diri mengikut pintu belakang kota dan lari bersembunyi di suatu tempat yang bernama “Kok Mahaphram”. Di sini orang-orang  Siam-Thai itu telah mengumpulkan kekuatan semual akan menyerang balas angkatan perang orang-orang  Melayu Patani itu.

Setelah puaslah mereka mengamuk dan membunuh orang-orang  Siam-Thai itu maka angkatan perang orang-orang  Melayu itu pun mengundur keluar dari kota dan masing-masing turun ke kapal lalu terus mengangkat sauhnya belayar pulang ke Patani. Tetapi bila angkatan mereka telah keluar sampai di muara Sungai Chao Praya dengan kehendak tuhan yang maha kuasa baginda Sultan Muzaffar Syah pun mangkatlah dengan terkejut. Dan terpaksalah dikebumikan di kuala negeri Siam itu juga. Kemudian pulanglah angkatan perang orang-orang  Melayu itu ke Patani dengan beberapa dukacitanya kerana kehilangan seorang rajanya yang dikasihi.

Adapun Sultan Muzaffar Syah pada masa baginda berangkat menyerang negeri Siam itu, maka permaisurinya di Patani sedang mengandung. Setelah baginda mangkat dan kembalinya Raja Mansur ke Patani, permaisurinya belum juga bersalin. Disini timbulah suatu soalan iaitu siapakah yang akan dilantik menggantikan takhtak al-Marhum Sultan itu, pada masa itu telah ada seorang putera baginda yang tua namanya Raja Mambang iaitu anak uang didapati dengan seorang gundik itu tidak boleh dilantik menjadi sultan meggantikan al-Marhum itu, oleh itu bermesyuarat sekalian kerabat diraja dan orang-orang  besar. Keputusannya masing-masing bersetuju menabal Raja Mansur itu menjadi sultan dan diberi gelaran Sultan Mansur Syah.

Setelah sempurna istiadat menabal Raja Mansur itu, permaisuri al-marhum tadi bersalin seorang putera dan diberi nama Raja Patik Siam. Tidak berapa lama kemudian terberitalah mengatakan bahawa Raja Jalaludin yang memerintah negeri Sai suami Raja Aishah telah mangkat dengan tiada meninggalkan seorang anak pun, maka Sultan Mansur Syah telah melantik seoang pembesarnya memerintah di negeri itu dan dijemput Raja Aishah kembali bersemayam bersama-sama baginda di Patani.

Sembilan tahun lamanya Sultan Mansur Syah menduduki takhta kerajaan Melayu Patani baginda pun mangkat dengan meninggalkan dua orang putera iaitu Raja Bahadur dan Raja Bima anak dari seorang gundik. Sebelum dari mangkat, baginda telah berwasiat sekiranya baginda mangkat hendaklah ditabalkan Raja Patik Siam anak saudaranya, menjadi sultan mengganti baginda sesudah baginda mangkat maka wasiat itu telah dijalankan oleh kerabat diraja dan orang besarnya iaitu telah dilantik Raja Patik Siam menaiki takhta kerajaan Melayu Patani dan diberi gelaran Sultan Patik Siam. Waktu itu usia baginda baharu sahaja sembilan tahun, yang demikian segala pemerintahan negeri telah dijalankan bersama-sama dengan seorang timbalannya iaitu Raja Aishah, bonda saudaranya.

Adapun Raja Mambang kakanda kepada Sultan itu, manakala dilihat adindanya telah menjadi sultan, timbullah perasaan hasad dengki dan tidak puas hati kepada adindanya. Istimewa selalu pula dihasut oleh raka-rakannya. Hingga perasaan itu tidak dapat hendak ditahan-tahan lagi. Yang demikian pada suatu hari waktu masih pagi lagi, fajar siang hampir menyinsing, sedang Sultan Patik Siam bersemayam di dalam istana dengan seorang dirinya, masuklah Raja Mambang ke dalam ruangan istana itu denga sebilah keris terhunus bermaksud hendak membunuh Sultan itu dari belakangnya.

Melihat hal ini, Raja Aishah pun tahulah akan kehendak Raja Mambang itu lalu segera ia berlari memeluk sultan menahan supaya jangan dapat ditikam oleh Raja Mambang. Tetapi pada saat itu Raja Mambang telah hilang fikiran yang waras serta dengan mengikut kehendak hati yang panas terus juga ditikam kedua-dua tubuh yang berpeluk itu dengan tidak merasai kasihan belas lagi. Sultan Patik Siam bersama bonda saudaranya Raja Aishah itu pun gugurlah di tengah ruangan istana penuh bergelumang darah dengan gementara sahaja kedua pun mangkat.

          Setelah itu gemparlah di dalam istana mengatakan sultan dan Raja Aishah telan mangkat dibunuh oleh Raja Mambang. Maka berhimpunlah sekalian orang-orang  raja masing-masing mencair Raja Mambang di dalam istana itu dan dapatlah mengepung Raja Mambang itu di dalam sebuah bilik lalu terus mereka radak dengan lembing akhirnya Raja Mambang pun mati juga dengan tidak sempat hendak melarikan diri keluar dari isatann.

          Sesudah Sultan Patik Siam mangkat maka kerabat diraja dan orang-orang  besarnya telah bersetuju melantik Raja Bahadur  putera al-Marhum Sultan Mansur Syah menjadi sultan dan digelar Sultan Bahadur Syah. Setelah bertahun-tahun lamanya baginda menduduki takhta kerajaan pada suatu hari berlakulah perselisihan antara baginda dengan kekandanya Raja Bima. Perselisihan ini telah bertambah-tambah melarat hingga membawa Raja Bima belot kepada baginda.

          Udara perselisihan itu semakin hari semakin bertambah keroh dan kesudahannya berlakulah peristiwa (kejadian) yang menyedihkan. Manakala pada suatu hari, waktu baginda sedang bersemayam di dalam di dalam istanany, masuklah Raja Bima ke dalam istana dengan penuh perlahan-lahan sambil bersembunyi. Dengan segera ia menikam dari belakang baginda, hingga kerisnya terbenam di sebalah lambungan baginda, baginda pun rebah tersungkur di situ denga tidak sempat melawan lagi, sebentar sahaja baginda pun mangkat. Begitu juga Raja Bima sebelum ia melarikan dir, telah di kepung oleh orang baginda serta di situ juga ia telah ditikam balas hingga mati. Kemangkatan Sultan Bahadur Syah itu telah meninggalkan tiga orang puteri dan tiada berputera, puteri-puteri itu ialah Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu.

          Di dalam menyuarat antara kaum kerabat diraja dengan pembesar-pembesar telah mengambil keputusan melantik Raja Hijau itu menaiki takhta kerajaan Patani dan inilah awal-awalnya seorang raja perempuan menjalankan pemerintahan di dalam negeri Patani.

          Telah bertahun lamanya Raja Hijau menjalankan pemerintahan denga adil dan bijak sebagai seorang perempuan. Maka namanya masyhur ke seluruh negeri hingga ke benua Eropah. Banyaklah raja dalam negeri itu manghantar utusannya ke Patani mengadap baginda kerana mengikatkan tali persahabatan, begitu juga Raja Hijau selalu pula menghatar rombongan utusannya kepada raja-raja negeri itu sebagai membalas rasa persahabata, setengah dari raja-raja itu ialah raja Siam dan Jepun. Sungguhpun telah diketahui dari keterangan Pinto saundar Portugis menyatakan sebelum dari itu pun memang telah ada orang-orang  Jepun datang berniaga di dalam Patani tetapi rajanya belum mengambil perhatian dan belum lagi mengadakan ikatan persahabatan yang rasmi demgan kerajaan Patan. Hanya di dalam masa pemerintahan raja perempuan inilah baharu Raja Jepun mulai mengambil perhatian serta dikirim utusan ke Patani meminta kebenaran rasmi akan berniaga di dalam negeri Patani.

          Di dalam sejarah bangsa Jepun ada menyatakan bahawa dalam tahun Masehi 1592 belayarlah sebuah kapal dari negeri Jepun membawa surat rajanya serta dengan berbagai-bagai jenis barang persembahan kepada Raja Patani dan meminta kebenaran rasmi supaya orang-orang  Jepun itu dibenarkan menjalankan perniagaan  di dalam negeri Patani. Utusan Raja Jepun itu telah disambut dengan baiknya oleh Raja Patani dan segala pemerintahannya telah diizinkan.

          Tujuh tahun kemudian iaitu dalam tahun Masehi 1599, Raja Patani itu menghantar rombongan utusannya ke negeri Jepun mengadap rajanya supaya memperkemaskan tali persahabatan dan rombongan utusannya kali yang kedua telah dihantar dalam tahun Masehi 1606.  Tiap kali sampainya utusan Raja Patani itu selalu disambut denga baik oleh Raja Jepun. Semenjak itu perhubungan dalam hal perniagaan  semakin maju di antara negeri Patani

Dengan Jepun.

          Dewasa itu pusat perniagaan  yang besar sekali dalam Jepun ialah negeri “Hirado” duduknya berhampiran dengan jajahan Nagasaki sekarang ini. Dari negeri itulah kapal-kapal perniagaan  Jepun membawa barang-barang dagangan menuju ke Patan, kapal sentiasalah belayar berulang –alik dengan tiada keputusannya.

          Demikianlah juga perhubunga dengan negeri Siam semakin bertambah-tambah rapat sementelah pula negei Siam duduknya berhampiran sahaja denga negeri Patani. Maka selalu kapa-kapal perniagaan  berulang-alik dan berduyun-duyun pula orang-orang  Siam-Thai itu datang berniaga di Patani begitu juga orang Patani selalu berniaga ke Siam. Serta Raja Patani dengan Raja Siam-Thai pun tidak putus menghantar utusannya masing-masing diantaranya kerana merapatkan perhubungan dan persahabatan.

          Di dalam tiap-tiap perhubungan itu Raja Siam-Thai selalu menggelarkan Raja Patani itu dengan nama Phra Nang Cao Yang ertinya baginda raja perempuan. Gelaran ini semakin lama semakin melekat hingga raja-raja perempuan yang menduduki takhra kerajaan Patani kemudian dari Raja Hijau itu pun selalu digelar oleh Raja Siam seperti nama yang tersebut juga. Dengan gelaran ini semakin lama semakin terkenal hingga membawa orang-orang  Melayu Patani sendiri turut menggela rajanya mengikut seperti yang digelar oleh raja siam itu. Tetapi dengan kerana pelat orang-orang  Melayu itu maka dari gelaran Phra Nang Cao Yang  telah disebut mereka perkataan “Raja Nang Cayang” sahaja. Dan gelaran ini terlekat kepada semua raja perempuan yang memerintah negeri Patani iaitu digelarkan Raja Nang Cayang belaka.

          Di dalam masa Raja Hijau menduduki takhta kerajaan Patani in, negeri pun bertambah-tambah maju dan ramai penduduknya. Baginda sangatlah mengambil berat atas susah payah rakyat jelatanya, satu daripada pekerjaan yang telah diperbuat oleh baginda ialah menggali sungai. Pada masa itu sungai Gerisik yang mengalir di tengah-tengah penduduk rakyat jelata itu hampir-hampir tiadalah berguna keran airnya terlampau masin sementelah pula sungai itu tiada berulu. Segala bendang padi yang ada di situ tiadalah dapat mengeluarkan hasilnya yang baik kerana disebabkan oleh air masin itu. Yang demikian pada suatu hari baginda itu telah mengadakan kerahannya serta mengumpulkan rakyat jelatanya berkerja menggali sungai iaitu mulai dari Gerisik itu menuju ke hulu hingga bertemu dengan sunai besar di Kuala Temangan (dekat Kampung Perigi sekarang ini). Setelah tertembus denga sungai besar itu air pun turunlah mengikut sungai yang digali itu serta deras mencurah ke sungai Gerisik lalu mengalir ke laut mengikut Kuala Ra. Dengan sampainya air dari ulu itu maka ari dalam Sungai Gerisik itu pun mulalah tawr dan sekalinya bendang padi pun dapatlah mengeluarkan hasilnya dengan puas hati (7).

          Semenjak negeri Patani diperintah oleh Raja Hiaju itu namanya semakin terkenal dan masyhur ke seluruh dunia timur dan barat, dalam pelabuhannya sentiasa penuh disinggah oleh kapal-kapal perniagaan  dari beberapa bangsa. Pada masa itulah tiba orang-orang  Belanda menjalankan perniagaan  dalam negeri Patani iaitu menjadi bangsa Eropah yang kedua kemudian daripada bangsa Portugis.

          kedatangan orang-orang  Belanda ke timur Asia ini ialah setelah mereka mengetui akan orang-orang  Portugis menjalankan perniagaan  di Asia dengan mendatangkan keuntungan yang sangat baik. Dengan keran ingin melihat keuntungan orang Portugis ialah menggerakkan hati orang-orang  Belanda mendirikan sebuah syarikat perdagangan di benua Eropah yang bermaksud akan mencuba menjalankan perniagaan  di Asia ini. Semenjak itu mulalah orang Belanda menghantar kapal-kapal perniagaan  menuju ke Asia dan negeri India ialah menjadi sasaran kedatangan mereka yang pertama kali, dari India orang Belanda itu mulalah datang ke Tanah Melayu. Kedatangan orang-orang  Belanda itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada orang-orang  Portugis yang telah lama mencari keuntungan untuk dirinya. orang-orang  Portugis merasai kedatangan orang Belanda itu akan merosakkan dasar perniagaan  mereka dengan bangsa-bangsa Asia, yang demikian perasaan itu semakin lama semakin melarat. Kesudahannya membawa perkelahian di antara dua bangsa itu kerana masing-masing berebut hendak mengusai dalam tiap-tiap segi perniagaan. orang-orang  Portugis mulalah bertindak menyekat segala kemajuan perniagaan  orang-orang  Beland.

          Orang-orang Belanda terus juga menjalakan perniagaannya dengan tidak mengendahkan sebarang tindakan orang-orang  Portugis itu. Sehingga dalam tahu Masehi 1641 negeri Melaka yang telah dijajah oleh orang Portugis dan menjadi pusat perdagangan merekaitu pun telah diserang pula oleh orang-orang  Belanda. Perjuangan antara dua bangsa Eropah itu kerana merebut negeri Melaka telah berlaku dengan hebatnya dan dalam tahun itu juga, negeri Melaka terjatuh ke tangan orang-orang  Belanda, menyebabkan kekuasaan orang-orang  Portugis dalam segi perniagaan  mulai mundur serta pengaruh mereka dalam Tanah Melayu mulai terhakis. Akhirnya segala perhubungannya dengan Tanah Melayu telah habis disapu oleh orang-orang  Belanda semenjak itu mulalah orang Belanda membuat perhubungan dengan kerajaan Patani.

          Di dalam tahun Masehi 1602, pada suatu hari sekoyong-koyong masuklah sebuah kapa perniagaan  Belanda ke dalam pelabuhan negeri Patani yang diketui oleh seorang kaptennya yang bernama Daniel Van der Leck. Sesudah kapal itu berlabuh naiklah kaptennya itu ke darat serta masuk ke dalam istana diraja mengadap Raja Patani dengan barang-barang persembahan dan meminta kebenaran supaya dapat orang-orang  Belanda menjalankan perniagaan  di dalam negeri Patani. Permintaan ini telah diizin oleh baginda, setelah itu naiklah semua orang-orang  Belanda ke darat mendirikan gedung perniagaannya. Kemasukan orang-orang  Belanda ke Patani ini sangatlah mencemaskan kepada orang-orang  Jepun dan Portugis. Perasaan benci kepada orang Belanda itu telah tertanam di hati orang Jepun dan Portugis tetai kerana mereka tidak ada peluang menyekat orang-orang  Belanda itu terpaksalah mereka diam sahaja dengan menyimpan rasa dendam beberapa tahun.

          Dewasa itulah negeri Patani semakin meningkat tangga kemajuan dan kemakmuran sukarlah hendak dicari negeri-negeri Melayu yang mempunyi kedudukan yang sama dengan negeri Patani dizaman itu. Seorang ahli perniagaan  bangsa Jerman yang bernama Mandel Slohe telah sempat melawat negeri Patani di zaman itu, di dalam buku peringatannya ia ada menulis berbunyi begini :

 

Negeri Patani ialah sebuah negeri yang sangat makmur sekali, orang-orang  Patani boleh memakan buah-buahan berpuluh jenisnya pada tiap-tiap bulan. Ayam disini bertelur dua kali sehari, padinya terlalu banyak, ada bermacam-macam jenis daging seperti daging lembu, kambing, angsa, itik, ayam, kembiri, merak, daging rusa kering, peladuk dan burung beratus-ratus jenis jenis buahan.

 

          Demikian bunyinya tulisan dari seorang pengembara bangsa Jerman yang dapat menunjukkan bagaiman kemakmuran negeri Patani pada zaman itu. Di dalam  segi perniagaan  pun telah dipercayai dewasa itu negeri Patani telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang besar di sebelah Tenggara Asia ini sehingga negeri Ayuthia puasa pemerintahan Siam di zaman itu pun tidak akan dapat menyamai denga kemajuan di negeri Patani dalam segi perniagaannya.

          Nafsu keinginan Raja Siam-Thai hendak menakluk negeri Patani itu semakin bernyala-nyala hingga dalam tahun Masehi 1603, bergerak sebuah angkatan  laut Siam-Thai dari Ayuthia menuju ke Patani dengan beribu-ribu orang tenteranya yang diketuai oleh seorang panglimanya bernama Upya-Deca. Maksudnya akan merampas kemerdekaan orang Melayu Patani dan menakluknya. Dewasa itu kerajaan Siam-Thai diperintah oleh rajanya yang bernama “Phra Narasuen” iaitu seorang raja yang terkenal sejarah bangsa Siam-Thai, suka meluaskan jajahan takluk dan merampas kemerdekaan orang.

          Setelah angkatan laut Siam-Thai itu sampai di Patani, panglima siam itu mulalah mendarat tenteranya di Kuala Patani dan menyerang ke dalam negeri. Rakyat Patani di bawah pimpinan rajanya keluarlah melawan dan mehana serangan orang Siam-Thai itu. Dengan mendapat bantuan penuh dari ahli-ahli  perniagaan  di dalam Patani termasuk orang-orang  Eropah telah memberi bantuan dengan senjata-senjata api, meriam dan harta benda bersama-sama melawan kecerobohan orang-orang  Siam-Thai otu. Dengan menggunakan meriam itu rakyat Patani telah membedil ke atas orang Siam-Thai sehingga lemah mereka mendarat lebih jauh kerana beberapa banyak tenteranya terbunuh dan luka. Akhirnya undurlah orang-orang  Siam-Thai turun ke kapalnya lalu belayar pulang dengan menanggung kerugian yang hebat.

          Setelah sampai mereka ke Kota Ayuthia maka Raja Siam-Thai pun mulalah tahu akan kepentingan bedil meriam itu dalam peperangan. Beberapa tahun kemudian ia telah menghantar utusannya ke Patani membeli bedil meriam itu kerana pada masa itu senjata ini sangat banyak di dalam Patani dan telah dijual menjdi suatu dagangan yang besar sehingga Raja Jepun pun sewaktu berkedendak kepada beli meriam itu selalulah bedil-bedil itu dibeli dari Patani.

          Di dalam tawarikh kebangsaan Jepun ada tertulis, bahawa dalam tahun Masehi 1606 Raja Jepun telah menghantar utusannya kepada Raja Siam di Kota Ayuthia meminta tolong raja itu belikan bedil meriam hantar ke negrinya. Kemudian dihantar pula utusannya dalam tahun Masehi 1608 meminta Raja Siam itu membeli beberapa pucuk meriam lagi akhirnya dalam tahun 1610 datanglah pula utusan dari Raja Jepun kali yang ketiga dengan berkehendak kepada senjata-senjata itu juga. Tiap-tiap kali datang utusan Raja Jepun itu maka dikirim oleh Raja Siam bedil-bedil meriam yang dikehendaki itu. Tetapi semua bedil-bedil meriam yang dikirim itu adalah dibeli oleh Raja Siam-Thai dari Patani belaka.

          Sedang negeri Patani meningkati kemajuan serba aneka itu, maka dalam tahun Masehi 1605, datanglah pula bangsa Spain ke Patani dengan maksudnya hendak menumpan berniaga juga. Kedatang bangsa Spain itu telah disambut oleh orang-orang  Patani dengan baik, tetapi perniagaan  mereka di Patani tiadalah berapa maju dan tidak berapa lama kemudian mereka pun berpindah ke pulau Filipina.

          Adapun orang-orang  Jepun yang berniaga di dalam Patani pada masa itu sentiasa menaruh dendam dan tidak berpuas hati kepada orang Belanda. Bahkan selalu menjadi perkelahian di antaranya, sehingga suatu perkelahian yang hebat sekali berlaku di dalam tahun Masehi 1606. pada kali ini orang-orang  Jepun telah menyerang gedung perniagaan  orang-orang  Belanda dan masuk ke dalam gedung-gedung itu membinasakan semua barang dagangan kepunyaan orang-orang  Belanda, akhirnya gedung-gedung itu telah dibakar oleh orang-orang  Jepun. Tetapi segala perbuatan orang-orang  Jepun itu, tidak dihiraukan oleh orang-orang  Belanda, sebaliknya dibangunkan pula gedung-gedung yang baharu serta terus juga mereka menjalankan perniagaan  di dalam Patani. Kerugian yang ditanggung oleh orang-orang  Belanda dengan kerana perbuatan orang-orang  Jepun itu tidaklah merosakkan sekali kepada perniagaan  orang-orang  Belanda. Selepas daripada berlaku perkelahian itu maka masing-masing pun terus menjalankan perniagaan  di dalam Patani dengan tenang hingga beberapa lamanya.

          Lima tahun kemudian baharulah sampai orang-orang  Inggeris menjalankan perniagaan  di dalam Patani. Pada masa itu orang-orang  Inggeris telah mendirikan sebuah syarikat perniagaan  di London bernama East India Company, tujuan mereka hendak meluaskan perniagaan  di dalam benua Asia ini, kemudian baharulah dihantar kapal-kapal perniagaannya ke sebelah timur ini, mula-mulanya pelayaran kapal-kapal itu menuju ke tanah India. Dari situlah orang Inggeris mulai mengetahui akan kemasyhuran dan kemajuan perniagaan  di dalam Patani lalu mereka mencuba menghantar kapal-kapal perniagaannya.

          Pada 5 Januari tahun Masehi  1611 keluarlah sebuah kapal perniagaan  dari London bernama The Globe yang diketuai oleh seorang kaptennya bernama Anthony Hips pun memuat beberapa banyak barang dagangan serta barang-barang persembahan dari rajanya dengan sepucuk surat yang disampaikan kepada raja perempuan Patani. Kapal itu telah belayar berbulan-bulan lamanya menuju ke benua Asia dengan tidak singgah menyinggah, hingga pada 23 Jan tahun Masehi  1611 sampailah kapal itu ke Kuala Patani. Naiklah kaptannya ke darat mengadap Raja Perempuan Patani dengan membawa barang-barang persembahan dan surat dari rajanya, serta meminta kebenaran daripada baginda supaya membenarkan orang Inggeris berniaga di dalam Patani. Permintaannya itu telah diluluskan oleh baginda sebagai mana yang telah dikurniakan kepada bangsa Eropah yang lain.

          kedatangan orang-orang  Inggeris itu telah disambut oleh rakyat Patani dengan segala sukacita tetapi bagi pihat orang-orang  Belanda, Portugis dan lain-lain sangat merasai tidak puas hati dan menambahkan benci mereka kepada orang-orang  Inggeris. Seteleh sebulan lamanya kapal The Globe itu berlabuh di Kuala Patani maka orang Inggeris dapatkah membangun sebuah gedung perniagaan  keran menyimpan barang-barang dagangan mereka, semenjak itu mulalah orang-orang  Inggeris berniaga di dalam Patani.

          Di antara orang Inggeris yang datang bersama-sama dengan kapal The Globe itu adalah seorang saudagar Inggeris yang bernama Peter William Floris, dia telah menulis berkenaan dengan perjalanan ke Patani itu demikian bunyi:

 

Pada 1 bulan Jun tahun Masehi  1611 kita telah bertolah dari Bantam (dalam Pulau Jawa) lalu berlayar ke Patani, kita sampai di Patani pada 22 Jun itu juga, kita telah bertanya khabar kepada orang yang ada di dalam sebuah kapal dalam pelabuhan kuala negeri itu berkenaan dengan adat istiadat penduduk-penduduk dalamnya. Pada 26 Jun kita pun naik ke darat membawa surat dan barang persembahan kepada Raja Perempuan Patani itu, disitu kita telah disambut oleh satu pasukan kehormatan kemudian kita telah dibawa ke dalam kota adapun surat dari raja kita itu telah disambut dan diletak diatas sebuah anak kasa emah kemudian dimuat di atas seekor gajah menuju ke dalam kota.

          Adapun istana Raja Perempuan itu cantik juga perbuatnya. Kita telah dapat kebenaran daripada baginda boleh berniaga di dalam Patani sebagaimana juga orang-orang  Belanda, kita kembali dari istana raja itu dengan tidak sempat mengadap baginda sendiri. Tetapi orangnya telah membawa kita ke rumah seorang pembesarnya yang bernama “Orang Kaya Seri Naga”. Pada keesokan harinya kita telah dikurniakan ke kapal kita.

          Pada 3 Julai tahun itu juga adalah sebuah kapal Belanda bernama Lepri Ir bertolak dari Patani hendak ke Jepun, kita pun mengirim sepucuk surat dengan kapal itu kepada Tuan Adams yang ada berniaga di Jepun. Kita telah berikhtiar meminta kebenaran daripada Raja Patani itu mencari sebuah gedung perniagaan di dalam Patani, tetapi kita terpaksa mengeluarkan belanja bukan sedikit kerana perkara ini.

          Dalam masa kita tiggal di Patani, banyak orang dalam kapal kita mengenai penyakit. Anthony Hips pun, kapten kapal kita pun terkena juga penyakit itu, dan pada 9 Julai dia pun mati, kita telah melantik Tuan Brown pula. Semenjak itu kita makin bertambah mendapat kemalangan, barang-barang dagangan kita banyak terkena curi hampir 280 kayu kayan telah dicuri.

          Orang-orang yang ada di dalam rumah kita semuanya 15 orang dan pada waktu malam, lampu sentisa berpasang sampai siang hari, saya merasai syak bahawa pencuri-pencuri itu bukan lain laig melainkan salah seorang daripada orang kita juga sebabnya seekor anjing besar yang ada disisi kita sepanjang masa tidak pernah pun berbunyi salak. Saya dengan eman orang kawn telah diperintah menunggu barang-barang dagangan di Patani hingga sampai pada 1 Ogos dan kapal The Globe telah belayar ke Siam.

          Perniagaan kita di dalam Patani tidak berapa maju, saya berangan-angan hendak membuka sebuah gedung perniagaan  kain di negeri Makasar di dalam Pulau Celebes oleh itu pada 15 Oktober saya pun hantar Mr. John France membawa barang-barang ke sana dengan sebuah kapal. Pada keesokan hari 9 Oktober kita telah terima perkhidmatan dari Tuan France dan rakan-rakannya yang pergi ke negeri Siam itu mengatakan...(di sini hanya ditulis hal berkenaan dengan negeri Siam sahaja).

          Kita tinggal di dalam Patani sehingga lepas musim dingin dan pada 31 Disember Raja Perempuan Patani telah berangkat bermain-main ke laut dengan diiringi oleh 600 buah perahu. Pada 25 Januari tahun Masehi  1612 kita telah menerima perkhabaran dari Siam mengatakan, barang-barang dagangan kita di sana telah laku dijual lebih dari separuhnya, sebahagian banyak di beli oleh Raja Siam-Thai sendiri oleh itu pada bulan Mac kita pun menghantar sebuah kapal ke negeri Ayuthia keran membawa barang tambahan ke sana.

          Pada 31 Julai 1612 Sultan Pahang telah sampai ke Patani, kita telah di jemput juga oleh Raja Perempuan Patani pada 1 Ogos keran menyaksikan istiadat perkahwinan Sultan itu dengan tuan puteri adinda bongsu kepada baginda. Kita telah diberitahu sebab berlaku perkahwinan itu menyatakan, bila baginda ini hendak mengahwini adinda bongsunya dengan Sultan Pahang itu maka baginda telah menghatar utusannya kepada Sultan Pahang merundingi hal itu, serta mempersila Sultan Pahang melawat ke Patani supaya dapat menyaksikan rupa paras adinda bongsunya. Tetapi Sultan Pahang enggan memenuhi jemputan baginda oleh itu amatlah murkanya baginda kepada Sultan Pahang keran kehendaknya tidak berjaya. Lalu diperintah mengadakan satu angkatan tentera sebanyak 4 ribu orang dan 80 buah perahu pergi ke Pahang kerana hendak mengugut sultan itu supaya sanggup berkahwin denga adindanya bongsunya. Berbetulan pada masa itu negeri Pahang di dalam kesusahan. Melihat kepada angkatan tentera dari Patani yang tersebut itu maka Sultan Pahang pun takutlah negerinya akan binasa lalu sangguplah ia seperti kehendak Raja Perempuan Patani itu dan bila sampai perjanjian dan tempoh maka berangkatlah Sultan Pahang ke Patani dan perkahwinan itu pun dilangsungkan.

          Pada 21 Oktober tahun Masehi  1613 kita sekalian telah mengambil keputusan akan kembali ke England lalu masuklah kita mengadap Raja Perempuan mempersembahkan kehendak kita itu, setelah kepada baginda maka Raja Perempuan itu mengurniakan kepada kapten F. Pington sebilah keris kemudian kita pun beredar keluar turun ke kapal The Globe lalu belayar ke Meslipatam dalam India.

          Sekianlah bunyinya tulisan di dalam riwayat perjalanan seorang saudagar Inggeris yang telah datang ke negeri Patani di dalam masa pemerintah baginda Raja Hijau. Segala tulisan itu dapatlah memberi peringatan yang besar sekali merupakan bagaiman kemajuan dan kekuatan kerajaan Melayu Patani pada akhir kurun Masehi yang 16, yang sayugia diperingati oleh orang-orang  Melayu Patani hari ini.

          Adapun adinda bongsu Raja Hijau yang berkahwin dengan Sultan Pahan itu ialah Raja Ungu, sesudah berkahwin kemablilah sultan itu ke Pahang membawa Raja Ungu bersama-sama.

          semenjak itu tetaplah kerajaan Patani di dalam kemajuan dan kemakmuran, seluruh rakyat kelatanya hidup dengan aman dan damai tiada lagi dikacau oleh musuhnya. Setelah kembalinya kapal The Globe ke England maka negeri Patani semakinlah terkenal dikalangan ahli-ahli  perniagaan  Inggeris, kapal-kapal dan ahli-ahli  perniagaan  Inggeris yang lain pun sentiasalah datang berniaga ke Patani.

          Bukti yang terang ada tersebut di dalam buku Sejarah Negeri Patani mengatakan bahawa pada awal kurun Masehi yang ke-17, pelabuhan negeri Patani telah menjadi sasaran yang datang oleh kapal-kapal perniagaan  dari beberapa bangsa dan menjadi tempat persinggahan kapal yang datang dari negeri Surati (dalam India), Goa dan dari pantai-pantai Koromandel serta terkenal pula sebuah pelabuhan yang teristimewa oleh kapal-kapal layar atau perahu-perahu-perahu yang datagn dari negeri China dan Jepun.

          Sementara itu perasaan hasad dengki dan benci-membeci dalam golongan saudagar-saudagar Eropah yang berniaga di dalam Patani semakin bertambah-tambah hebat. Istimewa perasaan orang-orang  Belanda kepada orang-orang  Inggeris kerana ada masa itu orang-orang  Belanda telah berjaya mengusai sebahagian besar pusat perniagaan  di dalam pulau Jawa. Oleh itu timbullah nafsu keinginan orang-orang  Belanda hendak mengusai semua urusan perniagaan  di dalam seluruh timur Asia ini untuk kepentingan bangsa mereka sahaja dari itu mulalah pula mereka berikhtiar dengan berhempas pula menyekat, merosak dan membasmikan urusan perniagaan  bangsa-bangsa lain terutama sekali bangsa Inggeris. Dengan hal ini sentiasa berlaku perkelahian di antara bangsa-bangsa itu serta berbangkit permusuhan sama ada di darat dan di laut. kapal-kapal Belanda manakala berjumpa sahaja kapal-kapal kepunyaan Inggeris selalu diserang dan ditembak hingga di seluruh lautan timur ini kerap kali berlaku pertempuran antara kapal-kapal Belanda dengan kapal-kapal Inggeris. Pada tiap-tiap kali berlaku pertempuran itu kapal-kapal Inggeris itulah yang lebih banyak sekali menanggung kerugian.

          Dengan adanya peristiwa yang seumpama ini maka susahlah orang-orang  Inggeris menjalankan perniagaannya di sebelah timur ini, lalu bermesyuarat pegawai kompeni Inggeris mencari langkah-langkah pada menyelamatkan urusan perniagaan  mereka dan mencegah segala gangguan orang-orang  Belanda itu. Keputusan dari permesyuaratan itu hendaklah kapal-kapal perniagaan  yang dipunyai oleh kompeni Inggeris itu mesti dialatkan senjata-senjata bagi melawan serangan musuh-musuhnya. semenjak itu segala kapal-kapal perniagaan  Inggeris telah mulai berubah menjadi seakan-akan kapal-kapal perang kerajaan.

          Di dalam tahun Masehi  1618, pertempuran keran muslihat perniagaan  itu kerap kali berlaku di antara kapal-kapal Belanda dengan kapal-kapal Inggeris. Demikian juga kejadian yang seperti itu telah berlaku di dalam Patani manakala dua buah kapal perniagaan  kompeni Inggeris yang bernama Simpson dan Hound yang penuh memuat barang-barang dagangan akan belayar ke negeri Campa dalam Indochina telah sampai ke negeri Patani pada 17 Julai tahun 1619 Masehi dan telah masuk berlabuh sementara, waktu kapal-kapal Belanda sedang berkawal di situ. Manakala nampak sahaja kapal-kapal Inggeris itu masuk berlabuh, maka kapal-kapal Belanda itu pun dengan segera melancarkan serangan dan melepaskan bedilan yang hebat ke atas dua buah kapal Inggeris itu, mendengar letupan itu terkejut sekalian penduduk-penduduk di dalam bandar Patani. Pertempuran tembak menembak telah berlaku selama 5 jam baharu berhenti, didapati kapal-kapal kompeni Inggeris itu mendapat kerosakn yang teruk akhirnya diangkat bendera damai dan segala harta benda dan barang-barang dagangan di dalam kapal-kapal itu habis dirampas oleh orang-orang  Belanda serta orang-orang  Inggeris telah ditawan dan kedu buah kapal itu telah dibakar.

          Dengan kemenangan di laut ini menjadikan orang-orang  Belanda itu semakin bertambah-tambah berani dan perasaan benci mereka kepada orang-orang  Inggeris itu semakin meluap hingga naik mereka ke darat dengan beramai-ramai hendak membinasakan orang-orang  Inggeris yang ada di dalam bandar Patani. Tetapi baginda Raja Hijau tidak mengizinkan mereka berbuat demikian, sebaliknya memberi perintah kepada orang-orang  baginda mengawal keamanan kepada orang-orang  Inggeris itu dengan kuat. Maka tidaklah berani orang-orang  Belanda itu hendak mencabul daulat bagind, dalam hal itu pun bila mereka berjumpa dengan orang-orang  Inggeris selalu diugut-ugut sahaja dengan pedang.

          Oleh sebab kapal-kapal kompeni Inggeris mendapat kerugian dengan keran perbuatan orang-orang  Belanda itu, maka sekalian pegawai-pegawainya telah bersetuju hendak memberhentikan perniagaan  mereka di dalam negeri-negeri Patani, Siam dan Jepun bagi sementara. Mulai dalam tahun Masehi  1623 sekalian saudagar dan orang-orang  Inggeris yang ada di dalam bandar Patani itupun habislah keluar melanjutkan perniagaan  di dalam negeri-negeri yang lain. Dari semenjak itu, perhubungan orang-orang  Inggeris dengan negeri Patani mulai terhenti, sebaliknya kedudukan orang-orang  Belanda di dalam Patani menjadi betambah-tambah baik dan terus mereka menjalankan perniagaan  dengan bebas. Manakala tanah jajahannya di dalam Pulau Jawa telah tetap dijajahi oleh mereka. Baharulah orang-orang  Belanda itu memindahkan pusat perniagaan  mereka ke sana pula. Dalam hal itu pun perhubunga mereka dengan negeri Patani masih terus juga berkekalan beberapa lama kemudian.

          Masa terus berjalan, hari sentiasa beredar, maka beberapa tahun kemudian baginda Raja Hijau pemerintah kerajaan Patani pun mangkat, baginda ini ini juga yang digelarkan oleh rakyatnya Marhum Temangan iaitu baginda mengambil sempena di atas keberangkatan baginda melihat rakyat jelatanya menggali sungai di Kampung Temangan.

          Dengan kemangkatan baginda ini, maka kaum kerabat di raja dengan pembesar-pembesarnya telah mengambil keputusan melantik adindanya Rja Biru menduduki takhta raja Patani. Dalam masa tiga tahun kemudian. Maka sungai yang digali dari Kampung Temangan sampai ke Gerisik di dalam masa kerajaan kakandanya al-Marhum Raja Hiaju itu didapati airnya mengalir terlampau kuat selalu meruntuhkan tebing yang dikaki kota istana. Sementelah pula dengan kerana air di dalam Sungai Gerisik itu telah menjadi tawar, menyebabkan segala bendang-bendang garam yang diperbuat di pantai kuala itu tiada menjadi garam keran airnya kurang masim. Oleh itu baginda Raja Biru telah bertitah membuat suatu tandak (empangan) supaya menahankan kedatangan air dari ulu mengalir ke Sungai Gerisik dan telah ditutup pula muka Sungai Penyeri. Tandak (empangan) itu telah diperbuat dengan batu dan hingga pada hari ini tempat yang diperbuatnya itu dinamakan Kampung Tandak Batu akhirnya sungai yang digali ini telah mati begitu juga Sungai Penyeri.

          beberapa tahun kemudian suatu perkhabaran diterima oleh Pahang mengatakan bahawa Sultan Pahang suami Raja Ungu sudah mangkat lalu ditulis seorang pembesarnya ke Pahang menjemput Raja Ungu itu kembali ke Patani. Raja Ungu telah kembali ke Patani dengan membawa seorang puterinya yang beroleh dengan Sultan Pahang puterinya itu diberi namanya, Raja Kuning iaitu kerana kulitnya berwarna putih kuning.

          Dalam masa negeri Patani diperintah oleh Raja Biru, sentiasalah datang khabar-khabar angin yang pasti mengatakan, Raja Siam-Thai yang di Kota Ayuthia sedang mengadakan angkatan perang yang besar hendak menyerang negeri Patani. Mendengar khabar-khabar itu Raja Patani itu sentiasalah khuatir dan bimbang kalau betulnya perkhabaran itu. Oleh itu baginda telah mengetahui bahawa orang-orang  Siam-Thai pada zaman di waktu itu bukan lagi seperti orang-orang  Siam-Thai pada zaman menyerang Patani di dalam masa pemerintahan kakandanya Raja Hijau dahulu. Sebabnya kekuatan orang-orang  Siam-Thai telah bertambah-tambah lengkap dan senjata-senjata api seta meriam sudah banyak dibelinya sebaliknya di dalam angkatan perang Patani tidak berapa cukup menggunakan senjata-senjata itu. Harapan akan mendapat bantuan dari orang-orang  asing sudah tipis benar kerana mereka itu banyak yang telah berpindah keluar dan sentaja-senjata api atau meriam-meriam itu sudah tidak ada lagi dijual dalam Patani.

          Dengan kerana melihat bahaya-bahaya yang sebegitu maka baginda Raja Biru telah mulai berunding dengan para menteri dan pembesar-pembesarnya. Keran akam mengambil suatu persetujuan hendak melengkapkan senjata-senjata itu buat menyelamatkan kemerdekaan negeri Patani dan mengawal segala serangan musuh-musuhnya. baginda telah mencadangkan, hendaklah diperbuat meriam-meriam besar seberapa banyak yang dapat kerana telah diketahui bahawa dengan meriam-meriam yang dijual oleh orang-orang  Eropah itu tidak memadai buat menyelamatkan kemerdekaan negeri Patani dan kedaulatan raja-rajanya.

          Kehendak-kehendak yang dicadangkan oleh baginda itu telah bersetuju sekalian para menteri dan pembesar-pembesarnya. semenjak itu mulalah dijalankan urusan membuat meriam-meriambesar, tetapi oleh kerana di dalam Patani pada masa itu belum ada leburan besi. Terpaksalah meriam-meriam besar itu dibawa oleh orang-orang  Eropah ke Patani masa itu kebanyakannya diperbuat daripada temabaga kuning juga. Tembaga kuning itu ialah sejenis leburan yang boleh didapati dengan mudah di dalam negeri Patani pada masa itu.

          Soal hendak membuat meriam-meriam besar itu telah dapat dijalankan dengan cukup berjaya dan tukang yang sanggup membuatnya ialah seorang bangsa Cina yang telah memeluk agama Islam bernama “Tok Khiam” sebelum Islamnya bernama Lim Tok Kian iaitu berasal dari negeri China datang mencari penghidupan di dalam Patani. Waktu itu dia telah menumpang di rumah seorang pembesar raja dan dengan sukarelanya memeluk agama Islam dengan kerana baik budi pekertinya dia telah dilantik menjadi penjaga cukai keluar masuk di Kuala Patani.

          Sementara itu datang pula adiknya perempuan ke Patani bernama Lim Kho Niew maksudnya hendak mengajak abangnya pulang tetapi bila diketahui abangnya telah masuk Islam dan tidak mahu pulang. Dukacitalah adiknya serta sangat kecil hati melihat abangnya telah menukar agama datuk neneknya. Dengan hati yang patah adiknya Lim Khow Niew itu telah membunuh diri dengan menggangtung lehernya sepohon pokok janggus (keterh). Matanya telah diambil oleh orang-orang  Cina di dalam Patani dan ditanam secar adat agamanya.

          Setelah diketahui Lim Kho Niew seorang perempuan yang keras hati, tidak suka membelakangkan agama datuk neneknya sehingga redha dia membunuh diri kerana perrbuatan abangnya mencabul agama itu. Maka sekalian orang-orang  Cina itu pun sangatlah bersetuju kepadanya, supaya menjadi ingatan yang kekal atas pengorbanan suci itu. Mereka telam mengambil pokok telah mengmbil pokok janggus tadi dibuat dan dilukis menjadai rupa Lim Koh Niew kemudian disembah seperti sebuah patung berhala yang mulia dan patung Lim Kho Niew itu digelar oleh orang-orang  Melayu Patani “Tok Pek Kong Mek” serta disimpannya di dalam Patani sampai pada hari ini.

          Setelah ada seorang tukang yang sanggup membuat bedil-bedil meriam yang besar seperti yang dikehendak oleh raja perempuannya supaya memberitahu kepada seluruh rakyat jelata di dalam negeri Patani bahawa siap yang ada menaru tembaga kuning hendaklah dibawa persembahan kepada baginda kerana hendak dibuat bedil meriam. Serta ditegah sekalian rakyat jelata mengirim atau menjual tembaga kuning itu keluar negeri dalam masa 3 bulan. Barang siapa yang melanggar perintah ini akan dijatuhkan hukuman bunuh.

          Dalam hal itu adalah seorang saudagar Minangkabau bernama Saudagar Gombak telah datang berniaga dalam Patani dengan membawa seorang khadamnya bernama Abdul Mukmin. Saudagar ini sangat banyak menyimpan tembaga kuning yang hendak dijualnya. Berbetulana dalam tahun itu juga datanglah sebuah perahu dari Melaka kerana hendakmembeli tembaga kuning di dalam Patani, maka tuan punya perahu itu pun berkiralah dengan Saudagar Gombak meminta beli tembaga kuning yang tersebut sekalian pun dia telah tahu akan tegahan Raja Patani. Tetapi dengan kerana tamak saudagar itu sangguplah ia hendak menjual tembaga itu dan bermuafakat hendak melarikan tembaga itu di waktu malam.

          Setelah sampai waktu malam, Saudaga Gombak denga khadamnya Adul Mukmin pun membawalah tembaganya itu di dalam sebuah sampan kelaur ke muara Sungai Kuala Ra ke perahu orang Melaka yang sedang berlabuh di situ.

          Dengan tidak disangka kedua-duanya berjumpa dengan orang penjaga laut lalu ditangkap dan dibawa kepada Datuk Syahbandar. Setelah hal ini dipersembahkan kepada raja, sangatlah murka baginda kepada Saudagar Gombak dan khadamnya lalu disuruh bunuh serta mayatnya dibuang ke laut di Kuala Ra kerana kesalanya menderhaka kepada perintah baginda. Sehari kemudian mayat itu telah dibawa oleh air pasang ke darat dan tinggal di situ beberapa hari lamanya hingga menjadai cemas kepada orang yang lalu lang kerana baunya terlalu busuk akhirnya terpaksa persembah keapda raja meninta izin akan menanam mayat itu. Setelah diizin oleh baginda maka mayat Saudagar Gombak dan khadamnya itu telah dibawa tanam pada suatu tempat yang terasing daripada perkuburan orang ramai dan tidak dibenar tanam di dalam perkuburan orang ramai. Kuburnya telah dipanggil “Kubur Tok Panjang” duduknya di dalam Kampung Datuk sekarang ini.

          Setelah beberapa lama banyaklah terkumpul tembaga kuning yang dipersembah oleh rakyat jelata kepada baginda itu. Kemudian dimulai membuat bedil meriam di suatu tempat yang disebelah hulu kota baginda hingga tempat bekas memasak tembaga itu masih lagi dapat dilihat pada hari ini di dalam suatu tempat yang berhampiran dengan Kampung Gerisik. Kawasan tanah di situ telah menjadi hitam tidak boleh ditumbuh oleh sebarang pokok pun. Perkerjaan membuat bedil meriam itu ialah suatu peristiwa yang besar juga di dalam sejarah kerajaan Melayu Patani.

          Beberapa bulan kemudian siaplah perkerjaan itu dan dapat membuat tida pucuk meriam  yang besar. Dua pucuk yang lebih besar sekali itu panjangnya tida depa satu hasta sejengkal dua jadi setengah, pelurunya besar sebelas jari bulatan dan yang kecil sekali panjangnya lima hasta sejengkal sembilan jari, pelurunya besar tiga jari bulatan. Dua pucuk yang besar telah dinamakan oleh baginda meriam Seri Negara dan meriam Seri Patani, yang kecil itu telah dinamakan meriam Maha Lela. Ketiga-tiga pucuk meriam itu telah diletak diatas sebuah roda pedati serta dijadikan alat senjata peperangan yang utama sekali dalam angkatan peperangan dan pertahan negeri Patani pada masa itu.

          Beberapa tahun kemudian baginda Raja Biru pun mangkat dan dilantik adindanya Raja Ungu yang menjadi Sultan Pahan menaiki takhta Kerajaan Patani menggantikan kakandanya itu. Tiada beberapa tahun kemudian datanglah utusan dari seorang anak Raja Johor yang memerintah negeri Terengganu yang bergelar yang Dipertuan Muda Johor, maksudnya hendak meminang Raja Kuning anakanda Raja Patani itu. Pinangan anak Raja Johor itu telah diterima oleh Raja Patani dengan penuh sukacitanya. Setelah itu datanglah Yang Dipertua oleh Raja Patani dengan penuh sukacitanya. Setelah itu datanglah Yang Dipertuan Muda Johor itu ke Patani dengan seorang menterinya yang bernama Encik Idris serta dengan tiga ribu rakyatnya dan berpuluh-puluh buah kapal layar kerana perkahwinan itu. Dalam hal itu Raja Patani telah menangguh selama tiga bulan kerana menyediakan kelengkapan perkahwinan itu dan terpaksalah yang Dipertua Muda Johor menunggu di Patani sehingga sampai tempohnya.

          Dalam masa negeri Patani sedang sibuk melengkapkan istiadat perkahwinan agung itu maka Raja Siam-Thai di Kota Ayuthia semakin kuat nafsunya hendak menakluk negeri Patani menjadi hamba abdinya. Oleh itu dalam tahun Masehi  1632 datanglah sebuah angkatan laut Siam-Thai dengan diketui oleh panglimanya Upya-Deca juga dengan maksud hendak menyerang negeri Patani bagi kali yang kedua.

          Tetapi sebelum daripada angkatan tentera Siam-Thai ini menyerang negeri Patani, maka Raja Siam-Thai telah membuat perhubungan dengan kompeni Belanda yang berpusat di Betawi (Jakarta) meminta bantuan di dalam serangan. Kompeni Belanda itu telah sanggup menghantar dua buah kelengkapan serta alat senjata membantu orang-orang  Siam-Thai itu, tetapi bila sampai angkatan tentera Siam-Thai itu di Patan, bantuan yang disanggup oleh kompeni Belanda itu tidak dihantarnya.

          Sekalipun begitu panglima Siam-Thai telah tetap juga akan melancarkan serangan lalu mengeluarkan perintah mendaratkan tenteranya di pantai Kuala Patani. Orang-orang Melayu Patani di bawah pimpin raja dan panglima-panglimanya telah bersaru melawan serangan tentera Siam-Thai itu dengan dibantu oleh sekalian rakyat yang dibawa oleh Yang Dipertuan Muda Johor. Peperangan itu telah berlaku dengan hebatnya di sepanjang-panjang pantai laut itu. Beberapa hari berperang tiada juga dapat tentera Siam-Thai masuk ke dalam bandar Patani kerana mendapat tentangan serta pukulan yang hebat dari orang-orang Melayu Patani. Istimewa alat senjata perang orang-orang  Melayu Patani pada masa itu lebih lengkap yang disediakan oleh Raja Biru dahulu. Di dalam peperang inilah tiga pucuk meriam tadi telah digunakan dengan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan hati mereka kerana dengan beberapa kali tembak sahaja, beratus-ratus orang tentera Siam-Thai ini telah menjadi mayat. Dan percubaan tentera Siam hendak masuk ke dalam bandar Patani telah terkecewa sahaja (sama sekali)

          Setelah beberapa hari berperang, panglima Siam-Thai Upya-Deca itu, putuslah harapannya akan dapat mengalah pertahan orang-orang  Melayu Patani. Sementelah dilihatnya tentera Siam-Thai telah lemah semangat kerana terlampau kuat dihentam oleh senjata perang orang-orang  Melayu Patani itu, lalu dia mengambil keputusan menyuruh tenteranya berundur turun ke kapal. Setelah sempurna mengundurkan tenteranya itu lalu panglima Siam itu terus memerintah kapal perangnya belayar kembali ke Siam dengan membawa kekecewaan dan kekalahan yang sangat malu kerana tidak berjaya hendak mengalahkan pertahanan orang-orang  Melayu Patani.

          Bila tamat peperangan itu, baginda Raja Biru terus melangsungkan istiadat perkahwinan anaknya dengan Yang Dipertuan Muda Johor. Setelah selesai perkahwinan itu Yang Dipertuan Muda Johor pun tetap tinggal di Patani tidak mahu lagi kembali ke Terengganu.

          Adapun Raja Siam setelah dia mengetahui panglima perang tidak berjaya menakluk negeri seperti yang diinginkannya itu, sangatlah panaslah hatinya bahkan bertambah kuat pula kemahuannya akan menakluk negeri Patani dengan sehabis-habisnya daya upayanya. Oleh itu di dalam tahun Masehi  1633 dihantar pula utusannya ke Betawi meminta bantuan ke kompeni Belanda dan memberitahu maksudnya hendak menyerang negeri Patani sekali lagi. Permintaan Raja Siam-Thai itu dipersetujui oleh kompeni Belanda dan sanggup hendak menghatar enam buah kapal perang serta askar dan alat senjatanya membatu orang-orang  Siam-Thai itu. Setelah tetap perjanjian itu maka Raja Siam-Thai telah memberitahu kepada panglima perangnya Upya-Deca supaya melengkapkan sebuah angkatan perang yang besar dan ditambah pula beribu-ribu orang tentera Siam-Thai. Dengan penuh kepercayaannya bahawa pada kali ini akan mendapat mengalahak pertahanan orang-orang  Melayu Patani itu.

          Setelah itu belayarlah angkatan perangnya ke Patani, manakala mereka sampai ke Kuala Patani panglima Siam itu mulalah mendaratkan tenteranya ke Pantai kemudian bersatu menyerang ke dalam bandar Patani. Dengan tidak bertangguh lagi orang-orang  Melayu Patani dengan rakyat Yang Dipertuan Muda Johor telah bersatu berkerja sama menahan serangan orang-orang  Siam itu. Segala pasukan meriam pun berkerjalah membedil orang-orang  Siam-Thai itu sambil menyerang dengan tidak berpatah mundur. Serangan orang-orang  Siam-Thai itu semakin lama semakin kuat dan mencuba dengan sehabis-habis kekuatannya hendak menghancurkan pertahanan orang-orang  Melayu Patani.

          Dalam masa peperangan itu sedang berjalan, panglima Siam-Thai masih juga menunggu-nunggu kedatang bantuan yang dijanjikan oleh kompeni Belanda di bawah Betawi tetapi semakin ditunggu-tunggunya tidak juga sampai bantuan itu. Dalam hal itu pun tidak juga berpatah hati panglima siam itu melainkan terus juga berperang dengan menumpahkan segala tenaga dan kepandaiannya hendak mengalahkan pertahanan orang-orang  Melayu Patani. Peperangan itu telah berlanjutan beberapa bulan lamanya hingga menyebabkan bekalan makanan yang dibawa oleh orang-orang  Siam-Thai itu pun kurang dan tiada berdaya panglima Siam itu hendak mencari makanan untuk orang-orangnya yang sedang berperang itu. Serta timbul pula bermacam-macam penyakit di dalam kapal-kapal perangnya, dengan hal ini mulalah timbul kelemahan di dalam angkatan perangnya hingga tiada berdaya lagi orang-orang  Siam-Thai itu hendak melanjutkan peperangan. Akhirnya panglima Siam-Thai itu terpaksalah ia mengundurkan tenteranya ke kapal lalu belayar ke Singgora dari situ terus kembali ke Ayuthia membawa kekalahan juga. Dalam masa angkatan perang Siam-Thai itu sedang di dalam pelayarannya kembali, baharulah sampai kapal perang Belanda dari Betawi yang telah sanggup akan membantu mereka menyerang negeri Patani itu mengikut seperti perjalanan antara Raja Siam-Thai dengan bertemu dengan angkatan perang Siam itu. Setelah diketahuinya kapal-kapal perang Siam-Thai itu sudah kembali, mereka pun belayarlah pulang ke Betawi.

          Setelah dua tahun kemudian dari tamat peperangan dengan Siam itu maka dalam tahun Masehi  1635 baginda Raja Ungu pun mangkat. Dalam permesyuaratan di balai agung di antara kerabat diraja dengan pembesar-pembesarnya telah bersetuju melantik Raja Kuning anak baginda itu menaiki takhta kerajaan Patani serta ditimbal oleh Yang Dipertuan Muda Johor suaminya.

          Di dalam sejarah hidup Raja Kuning ini ada menyatakan, bahawa baginda ialah seorang pemerintah yang sangat gemar kepada perkerjaan bercucuk tanam dan berniaga. Dalam masa baginda menjadi pemerintah itu tiada pernah baginda menggunakan wang hasil-hasil kerajaan buat perbelanjaan hari-hari walaupun baginda berhak menggunakan wang itu. Melainkan wang perbelanjaan hari-hari adalah hasil dari jualan bunga-bunga dan tanaman yang ada di dalam taman baginda sahaja.

          Di dalam masa pemerintahan Raja Kuning inilah juga, seorang Raja Patani yang mula-mula sekali menjalankan perniagaan  sendiri di luar negeri, baginda telah mengadakan sebuah kapal perniagaan  serta dilantik seorang kapten yang dipercayainya membawa segala barang dagangan dari Patani ke seluruh negeri dan kapten itu telah dinamakan Saudagar Raja.

          Sekalipun telah tiga kali orang-orang  Siam menyerang negeri Patani, dan tiap-tiap kali serangannya itu tidak berjaya serta menanggung pula kerugian dan kebinasaan yang banyak akan tetapi nafsu keinginan Raja Siam hendak mankluk negeri Patani serta maksud hendak memperhambakan orang-orang  Melayu itu tidak berkehilangan selama-lamanya. Dalam hal demikian sampailah berita kepadanya mengatakan Raja Ungu sudah mangkat dan pemerintahan negeri Patani telah diserahkan kepada anakandanya Raja Kuning. Mendengar berita ini, maka Raja Siam-Thai pun menghatar panglimanya Upya-Deca ke Patani dengan sepasukan tenteranya. Kedatangannya pada kali ini tidaklah bermaksudnya hendak menyerang negeri Patani, tetapi kedatangannya sebagai utusan Raja Siam kerana meminta dengan baik supaya Raja Patani itu menyerah tunduk ke bawah daulat Raja Siam-Thai. Permintaan Raja Siam itu tidak dihiraukan oleh Raja Kuning bahkan semakin mendidih darah perwiranya kerana permintaan yang seumpama itu seolah-olah menghinakan daulat baginda. Setelah Raja Siam mengetahui permintaannya itu tidak diturut oleh Raja Kuning. Bertambah panas hatinya serta bertambah kuat nafsunya akan menakluk negeri Patani dan memperhambakan orang-orang  Melayu hingga sampai pada tahun Masehi  1638 negeri Siam-Thai itu pun bertukar rajanya diperintah oleh seorang Raja Siam yang baharu. Dalam hal itu pun kemahuan kerajaan Siam hendak menakluk negeri Patani tidak juga hilang.

          Setelah kekuasaan negeri Siam-Thai di serah kepada raja yang baharu ini, terus diberi perintah kepada perusuhjaya Siam-Thai yang memerintah negeri Ligor membawa rakyatnya menyerang negeri Patani. Pesuruhjaya ini asalnya ialah seorang bangsa Jepun bernama Yamada, ia telah datang ke negeri Siam sebagai seorang pengawal tentera yang berkhidmat kepada Raja Siam-Thai dan mengetuai sepasukan tentera budiman Jepun di Kota Ayuthia, tetapi dengan keranan kebaikan dan jasanya kepada Raja Siam-Thai terus dilantik ia menjadi pesuruhjaya Siam di Ligor dan diberi gelaran kepadanya Upya Sina Phimuk.

          Apabila ia telah menerima perintah dari Raja Siam-Thai itu datanglah ia dengan sepasukan tentera Jepun dan Siam Ligor menyerang negeri Patani, tetapi orang-orang  Melayu Patani pada masa itu sudah biasa dengan peperangan dan sangat menghargakan daulat raja serta tahu kelebihan hidup yang merdeka. Maka serangan tentera Jepun dan Siam Ligor pada kali ini tidak juga berjaya hendak menghacurkan pertahanan orang-orang  Melayu Patani itu. Akhirnya terpaksalah mereka itu kembali ke negeri Ligor dengan membawa kekalahan juga.

          Setelah empat kali berturut-turut menerima kekalahan itu, maka Raja Siam mulah mengerti akan kelemahannya serta tahu betapa pahitnya tujuan hendak menakluk negeri Patani itu. Sekalipun negeri Patani itu hanya sebuah negeri yang kecil sahaja pada mata Raja Siam-Thai, tetapi dengan kekalahan yang berturut-turut itu nyatalah sangat payah hendak menakluknya. Tambahan pula orang-orang  Melayu Patani pada masa itu masih panas darah perwiranya dan sangat setia kepada rajanya. Dengan persetiaan itulah mereka sanggup berkorban dengan berhabisan kerana mempertahankan daulat baginda, dan kemerdekaan negeri mereka.

          Pada masa itu negeri Patani telah mempunyai jajahan takluk yang sangat luas serta dengan penduduk-penduduknya yang terlalu ramai. Seorang bangsa Inggeris yang bernama Hamilton telah sempat melihat negeri Patani pada masa itu dia berkata demikian bunyinya :

Negeri Patani ini pada masa itu ia ada mempunyai 43 jajahan takluk termasuk juga negeri Terengganu dan Kelantan, tetapi manakala seorang daripada anak Raja Johor datang berkahwin menjadi suami kepada puteri Raja Patani, negeri Terengganu pun termasuk menjadi jajahan takluk negeri Johor, sultan Johor telah menghantar seorang menterinya yang dipercayai memerintah di situ dan negeri Patani pun tertinggal mempunyai 42 jajahan sahaja.

Dan katanya lagi :

Negeri Patani ada mempunyai dua kuala iaitu Kuala Patani(9) dan Kuala Bekah(10), bandar Patani ini dipanggil Kota Kedil, tidak berapa lama anak Raja Johor (suami Raja Kuning) itu pun jatuh asyik kepada seorang puteri yang sangat cantik rupanya iaitu seorang daripada anak-anak raja di dalam Patani juga (11) Raja Kuning marahlah lalu dipaksa suaminya membuat sebuah caping emas besarnya satu hasta beratnya lima kati, sangatlah ajaib tukang yang membuatnya, manakala baginda memakai caping itu nampaklah seperti orang-orang  sedang hamil lakunya. Yang memberi geli hati kepada orang-orang  besar yang melihatnya. Tetapi tiadalah berani mereka ketawa kerana takut dimurkai oleh baginda dan suaminya.

Lebih lanjut Tuan Hamilton itu berkata :

Rakyat jelata di dalam negeri Patani pada masa itu dikira yang laki-laki (tidak termasuk perempuan) yang berumur dari 16 tahun hingga 60 tahun adalah sebanyak 150,000 orang. penduduk-penduduk di dalam bandar Patani pun terlalu ramai sehingga menjadi sebuah kota yang besar sekali serta penuh dengan rumah yang besesak banyaknya iaitu mulai dari Pintu Kota Raja hingga sampai ke Kampung Bandar tiadalah keputusan rumah. Jika seekor kucing berjalan di atas bumbung rumah-rumah itu mulai dari pangkal kota hingga ke hujungnya boleh dijalani terus sahaja dengan tidak payah lagi turun berjalan di tanah.

Setelah beberapa lamanya baginda Raja Kuning menduduki takhta kerajaan Patani maka hal perselisihan dengan Yang Dipertuan suaminya semakinlah kuat sehingga Yang Dipertuan itupun terpaksa berangkat kembali ke Johor serta dengan rakyatnya. Dan tinggallah baginda Raja Kuning memerintah negeri Patani dengan seorang diri dengan keadaan aman dan damai sehingga baginda mangkat.

          Tarikh kemangkatan baginda ini tiadalah didapati kenyataan yang sah tetapi telah diketahui bahawa dalam tahun Masehi  1686, seorang bangsa Perancis telah melawat ke Patani mengatakan pada masa itu negeri Patani masih diperintah oleh raja perempuan lagi. Oleh itu telah dipercaya tarikh kemangkatan baginda ini ialah kemudian daripada tahun yang dilawati oleh seorang Perancis itu.

          Baginda Raja Kuning ini ialah raja perempuan atau Raja Nang Cayang yang akhir sekali memerintah negeri Patani. Dengan kemangkatan baginda ini habislah raja Patani yang kerketurunan daripada Raja Seri Wangsa iaitu raja yang awal membuka negeri Patani. Lihatlah salasilah keturunan dari Raja Seri Wangsa itu seperti dibawah ini :

 

Catatan

1.    sekarang dipanggil Kampung Perawan duduknya dalam daerah Jering. Nama yang sah ialah Pra Wang dalam bahasa Siam ertanya kota raja. Sekarang dalam ini ada lagi bekas kota raja dan kesan-kesan purbakala yang didirikan oleh orang-orang  Siam asli dan telah dijumpai juga sebuah patung berhala Buddha yang besar yang disembah oleh orang-orang  Buddha yang dibina dalam gua di atas sebuah bukit yang ada dalam daerah Yala sekarang. Patung ini telah diperbuat oleh orang-orang  Siam asli itu dan ada kaitan menunjukkan bahawa masa membuat patung ini bersamaan dengan masa Maharaja Seri Wijaya Palembang membina tiang candi di negeri Ligor, melihat daripada kesan-kesan yang ada sekarang dapatlah dipercayai kerajaan orang-orang  Siam asli dalam Patani sekarang itu telah lama terdiri dan tidaklah kecil kerajaannya.

2.    Nama itu telah lama terdiri dalam kesamaran kerana perkataan mahligai itu daripada bahasa Parsi bukan bahasa Siam atau Hindu harus juga pengarang buku Cetera Patani telah terkeliru memakai perkataan ini daripada perkataan “mahanaki” ertinya negeri orang beragama Buddha mazhab Mahayana, tetapi boleh juga difaham daripada terjemahan Pra Wang kepada perkataan kota raja itu lalu disebut Kota Mahligai. Dalam hal itu pun belum dapat ditentu yang mana sebenarnya.

3.    Nama raja ini tertulis dalam buku Cetera Negeri Patani dengan “Piakurup Mahayana” ertinya raja yang menyembah ugama Mahayana iaitu bukan nama yang sah. Di dalam kitab Sejarah Melayu disebut nama raja yang mula-mula membuka negeri Patani dengan nama Raja Seri Bangsa atau Seri Wangsa penyusun berpendapatan nama Seri Wangsa inilah yang lebih betul sekali.

4.    Menaiki takhta kerajaan pada tahun Masehi  1478 baginda ialah Sultan yang akhir sekali memerintah negeri Melaka pada tahun 1511 negeri Melaka telah ditakluk oleh orang-orang  Portugis.

5.    Pada masa itu negeri Siam telah dikuasai oleh orang-orang  Siam-Thai sekarang, pada mula-mulanya pusat pemerintahan orang-orang  Siam-Thai itu dalam negeri suku Thai kemudian dipindahkan pusat. Pemerintahannya ke Kota Ayuthia.

6.    iaitu pusat pemerintahan orang-orang  Thai setiap negeri Siam dapat dikuasainya, rajanya bernama para Maha Chakrapat.

7.    Akhirnya sungai yang digali ini telah ditutup semula oleh Raja Biru dan kembalilah masin airnya semula.

8.    Telah dipercayai namanya iaitu Orang Kaya Encik Yunus , seperti yang tersebut dalam Sejarah Patani

9.    Sekarang dipanggil Kuala Ra atau Kuala Tok Aguk, di situ menjadi pelabuhan segala kapal atau perahu-perahu yang masuk berniaga di dalam Patani.

   10. Kuala Sungai Patani sekarang.


Patani Yg Diabai
ปัตตานีที่ถูกลืม


Patani Basin
 


Masji Kersik
 

Photo Album
Sejarawan Patani
Sejawaran Siam
Sejarawan Luar
Peristiwa Kersik
Tragedi Takbai
Tempat Bersejarah

Sri Patani

Masjid Teluk Manok

 

Hosted by www.Geocities.ws

1