Pocetna O nama Knjige Pitanja i Odgovori Artikli Pismo Eldzihad Downloads Kontakt

 
Pitanja i Odgovori (Izdvajamo)
Da li Islam opravdava terorisanje?
Je li ubijanje civila dozvoljeno u Islamu?

Artikli (Izdvajamo)
Adab Ehlu-Sunneta kada vode Raspravu o Tekfiru
Ko je Tekfiri Osoba
Pravo na Sudenje
Iman-Put Ashaba

•Interviju: Moje Molitve su za Talibane
•Interviju: Razgovor sa Ebu Hamzom el-Misriem
•SoS Štampa: Rat u Iraku
•SoS Štampa: Talibani, Allahova Vojska
•SoS Štampa: Hapsenje Ebu Hamze el-Misria


Vrste tekfira i Razumjevanje Razlike

One zemlje koje za sebe tvrde da su
Islamske neka se onda tako i ponasaju


 
Hutbe:Ebu Hamza AlMisri
t)

LOŠ TRETMAN ŠEJHA EBU HAMZE U BELMERŠKOM ZATVORU


NOVO NA STRANICI
RIJEČI MUDROSTI IZA REŠETAKA

1

Zbog toga, prema osjećaju, skoro svako ljudsko biće na zemlji jeste zatvorenik i zatvoreno je sa nečim. Ono je zatvoreno jer nije slobodno da obožava svoga Gospodara kao što želi, ono nije slobodno da praktikuje svoju vjeru bez ograničenja i ono je ograničeno u svojoj sposobnosti da izučava i razmišlja o Allahovoj Knjizi, Sunetu Njegova Poslanika s.a.v.s. i svim drugim draguljima Islamskog znanja i mudrosti.

Na drugoj strani, vi, zatvorenici ste slobodni od svih ovih zatvorskih sistema. Dok ste u zatvoru, vi ste kao kralj koji ima samo jednog Gospodara da služi. Vi ste kralj jer ste slobodni da radite šta hoćete. Stražari su vaše sluge; oni su tu da vas služe. Vaša hrana vam je servirana na vrijeme, daje vam se oprana odjeća, vaš ambijent je očišćen za vas i vaše potrebe su zadovoljene, sve džaba bez plaćanja jednog jedinog novčića. Jedete kad hoćete, spavate kad hoćete, klanjate kad hoćete, mislite kad i kako hoćete, i molite se kad hoćete. Vi imate samo jednog Gospodara da služite i sve vaše materijalne potrebe su obezbjeđene tako da slobodno možete služiti jedinog Gospodara onako kako On hoće da ga služite.

- Vođe u Vjeri
- Firaasah (Intuicija)
- Svaki čovjek je zatvorenik
- Značenje Istinske Slobode
- Pravi Put
- Od Konferencije do Kalašnjikova>> LINK ZA DOWNLOAD (PFD)


NOVI FORUM
HADIDONLINE

1Poučeni raznim iskustvima na drugim forumima koji stalno mjenjaju i dopunjavaju pravila s ciljem da utišaju neistomišljenike, naročito one koji postavljaju vijesti od mudžahidskih medija, mi smo odlučili da dadnemo poseban prostor onima koji žele da postiraju vijesti od mudžahida kako bi se čula i riječ onih koji to najviše zaslužuju, a ignorisani su od većine vodećih medija, a na žalost i velikog broja islamskih, koje mudžahide predstavljaju u lošem svjetlu koristeći pri tome razne slogane kao "Rat protiv terorizma", "Ubice nevinih ljudi" itd.

"Nijedan od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što sam sebi želi." (Buhari, Muslim. Ahmed, Nesai)

"Musliman prema muslimanu odnosi se kao zgrada čiji se djelovi međusobno vežu i čine jednu čvrstu cjelinu." (Buhari)
>> LINK ZA FORUM


BORBA PROTIV ALLAHOVOG ZAKONA

1Slika muslimanskog svijeta godine 656 po Hidžri (1258). Kršćanske horde su bile potučene sa iznenadnom muslimanskom ofanzivom 648 po Hidžri (1250), kada je u Sjevernoj Africi muslimanski hemičar i pronalazač konstruisao prvo vatreno oružije. Oblikovano kao puška, ovo oružije sa jednim metkom spašavalo je Muslimane godinama od pokušaja krvi žednih kršćana da kompletno istrijebe Muslimane. U toj kobnoj godini, crni oblak došao je iz Centralne Azije. Ljudi u krznenoj odjeći i uzdignuti na konjima i kamilama kretali su se hitro, a njihov cilj je bila pljačka i razaranje.

Ko su Tatari?
Primjer Starih i Novih Tatara
Jučerašnji i Sutrašnji El-Jaasik
DOKAZ DA JE TO VELIKI KUFR, Kada je u Pitanju Ne vladanja sa Allahovim s.w.t. Zakonom

Veza Između Ne Vladanja sa Allahovim Zakonom i Kufra


>> LINK ZA DOWNLOAD (PFD)


UČENI MAGARAC KLISNUO U BLATO

1

Zaista sam ja pročitao u Arai El Urdunijja, datuma 16 Safera 1417 H, što odgovoara 2/7 1996, vijest pod naslovom: “Komitet najvećih učenjaka u Saudiji oplakuje bombaški incident.”

Ja (op.prev. Ebu Muhammed el-Maqdisi) kažem: zaista je Allah razotkrio vašu stvar i uklonio vaš zastor o zabludjeli učenjaci...I mi smo se nadali da će te se vi vratiti... ili se promjeniti...ili se popraviti...ili se pokajati... ili se postiditi...Onda ste vi učinili nošenje krsta dozvoljenim za vašeg taguta - Weli Amr ili Khamr - Fahda...Onda ste izdali fetvu za vašeg imaama da dopusti Amerikancima ulazak i učini ih stabilnim na Poluotoku...I sa svim ovim, vi još uvjek nazivate taguta imamom Muslimana, i računate njega i druge pored njega od taguta da su Šer’i vođe u poslovima, i računate onoga koji ustane protiv njih, onaga koji porekne njihov Širk kao Hawaridža, pobunjenika i tekfirca...

>> LINK ZA DOWNLOAD (PFD)  ŠEJH EBU HAMZA EL-MISRI (ALLAH GA IZBAVIO)

Uzimajući u obzir Tewhid Haakimijju postoji veliki broj opozicije za vjerovanje u ovu posebnu vrstu tewhida. Opozicija dolazi od onih koji kažu da izraz Tewhid el-Haakimijja ustvari jeste bid’a (novotarija). Ovaj argument je sačinjen na osnovu toga da ostali izrazi tewhida postoje odavno, a da je ovaj tewhid danas novi i da radi toga nije od ranijih učenjaka. Prema tome ovdje je u pitanju مصطلح (terminologija izražavanja), ’Tewhid el-Haakimijjah’, je li to novotarija ili ne? Ako to jeste novotarija, zašto? A ako to nije novotarija, ko je to izjavio i koji su dokazi za odbijanje slijeđenja toga. U odgovaranju na ove primjedbe (koje dolaze) od protivnika Haakimijje, treba odgovoriti na ovaj način:                 

  1. Odakle ustvari ovaj izraz dolazi, šta to znači, ko je to rekao i kako je to povezano sa Islamom?
  2. Šta mi mislimo kada kažemo Tewhid el-Haakimijja i na šta to ukazuje?
  3. Da li postoje ikakvi drugi primjeri za uvođenje novih izraza u vjeru?

>> LINK ZA DOWNLOAD (PDF)


Ibn Baaz između Istine i Iluzije

Autor: Šejh Ajman ez-Zawaahiri
Izvor: Mimber et-Tewhiid wel-Džihaad
Preveo: Ebu Zerr el-Banjaluki

Saslušao sam fetvu od ibn Baaza, kao i mnogi drugi milioni Muslimana, koja je prikazana širom (svijeta). On je pozivao Muslimane da klanjaju u Mesdžidu el-Aksaa i dozvolio je razmjenu robe sa Izraelom.Onda sam čuo odgovor glavnog ministra Izraela, Is-haak Raabiin, salutirajući i pozdravljajući «časnog» Muftiju.Za razliku od mnogih ljudi, ja nisam bio mnogo iznenađen od onoga što je taj čovjek (ibn Baaz) rekao, jer ja imam vrlo čvrsto mišljenje o njemu, i pored visokog stepena koji su mu mnogi ljudi dali. Prema mome jednostavnom razumjevanju, nije moguće da čovjek bude Imaam, muftija, osoba za Fetve, primjer za znanje i istovremeno bude na jednoj od najvećih vjerskih pozicija u režimu el-Sa’ud  – najvećeg Američkog agenta.

>> LINK ZA DOWNLOAD (PDF)

 


  Pravo na kopiranje ima svaki Musliman 1415-1429/1994-2008
 Urednik i Dizajner Zajdul Hajr
klikniklikni
Hosted by www.Geocities.ws

1