Päivitys 
Kaikki päätökset on perustettava tämän hetken tilanteisiin. -- Think about it.
Kosmos--> EtuPiha --> Arkisto

EtuPiha
Haku ja Kuvat
Huone III
Huone V
Taivas Asia
Blogger
Uutiset
Agora
Omena

Sopeutumaton Poliitikko

Palkanvaatijoiden Ongelma

Nosta itse omaa älykkyystasoasi

Kysymyksiä oikeusoppineille

Nyky 2004 
VÄLITTÄMINEN ON MANIPULOINTIA

Suomen lain mukaan vanhempi on syyllistynyt lapsen manipulointiin, jos lapsi ei halua muuttaa pois vanhemman luota. Suomen lain mukaan lapsen ja vanhemman biologisella siteellä ei ole mitään merkitystä, koska laki yksikäsitteisesti sanoo, että biologinen vanhempi on manipuloinut lastaan, jos biologinen vanhempi rakastaa lastaan.

Lapsi voi haluta asua vanhempansa luona vain, jos vanhempi välittää lapsesta. Jos nimittäin vanhempi todella hakkaisi lastaan, niin jos tuollainen lapsi sitten pääsisi käräjäoikeuden arvioitavaksi, niin aivan varmasti lapsi osoittaisi jollakin tavoin (esim. luimuilemalla ja katsekontaktia välttelemällä kuin pieksetty koira), ettei Hän halua asua sellaisen vanhemman luona. Jos siis lapsi haluaa asua vanhempansa luona, niin se ei voi johtua muuta kuin siitä, että vanhempi välittää lapsesta, ja lapsi ymmärtää sen.

Ei kai oikeus voi vaatia vain joiltakin (oikeuteen saatetuilta) vanhemmilta täydellisyyttä, kun taasen oikeuden mukaan oikeuden ulkopuoliset vanhemmat saavat manipuloida lapsiaan vapaasti niin kauan, kun He eivät tuo riitaansa oikeuteen?
Joko oikeus vaatii täydellisyyttä yhtälaisesti kaikilta, tai sitten oikeuden tulee pitää ns. manipulointia välittämisenä, joka on normaalia vanhemmuutta, eikä mikään osoitus kelvottomasta, eli tuomittavasta vanhemmuudesta.

Laki taasen ei koskaan voi vedota missään asiassa rakkauteen, eli välittämiseen, vaan jos lapsi haluaa asua vanhempansa luona, niin se ei voi lain mukaan johtua rakkaudesta, vaan se on lakiuskoville kiistaton todiste, että vanhempi on manipuloinut lastaan.
Lakiin uskominen johtaa aina siihen, että ei pystytä näkemään mitään reaalista, vaan kaikki käännetään täysin päälaelleen. Kun siis lakiuskovainen havaitsee jossakin oikeustapauksen, missä käsitellään lapsen ja vanhemman suhdetta, joka ei ole riitasuhde, niin se on kaikille lakiuskoville kiistaton osoitus vanhemman manipuloinnista.

Koska siis lakiuskovaisten on täysin mahdotonta nähdä rakkautta, niin siitä seuraa, että rakkaussuhdetta kutsutaan manipuloinniksi, jolloin laki purkaa tuon suhteen kauniisti väkivaltaa käyttämällä, jolloin lapsi pääsee suhteeseen sen kanssa, joka ei ole vielä manipuloinut lasta, vaan korkeintain hieman läpsinyt nyrkillä.
Koska laki on toteutunut siinä, kun lapsi pääsee sellaiseen suhteeseen, missä ei ole mitään manipulointia, niin tästä me nähdään, että lakiuskovaiset vihaavat kaikkea välittämistä, koska vähäinenkin välittämisen osoitus on lakiuskovien ainoan oikean näkemyksen mukaan pelkkää puhdasta manipulointia.

Lain mukaan kaikki muut vanhemmat ovat täysin viattomia lasten manipulointiin. Vain silloin välittävä vanhemmuus on rikos, kun lakiuskovaiset kiistelevät esineellistetystä lapsesta. Miten paljon/vähän vanhempi saa lain mukaan välittää lapsesta ennen kuin se menee manipuloinnin puolella?
Tätä kysyy ihminen, joka ymmärtää ilman lakiakin, että kansalaiset rakastavat populismia, koska poliitikot julistavat, että populismi on kansan manipulointia, eikä todellista välittämistä.

Poliitikkojen mukaan He rakastavat kansalaisia, koska eivät toimi populistisesti, vaan kurittavat kansaa, ja erityisesti köyhiä. Köyhien pitäminen asunnottomina ei tietysti ole poliitikoiden mukaan populismia, eikä hallituksen käyttämää fyysistä väkivaltaa, koska laki sanoo, että asunnottomuus on köyhän oma vika, kun taasen ruumiillinen kuritus tapahtuu vitsalla, eikä siten, että ihminen jätetään asunnottomaksi.

Lue lisää:
Elon Ulottuvuudet: Kilpailu Oppina
Paperi: Ihmeelliset Lapset
Paperi: Satu ja Sota
Luonto: Lapsen Usko


SOPEUTUMATON POLIITIKKO

Kehittynyt yhteiskunta ei tuota kovin paljoa lapsia, koska luonnossa kaikki pyrkii tasapainoon. Yhteiskunta on kehittyvä, kun sen ihmisten odotettavissa oleva elinikä nousee. Yhteiskunta kuitenkin taistelee tasapainoa vastaan, jos se siitä huolimatta vaatii ihmisiä lisääntymään, jotta kuviteltu vanhustenhoito-ongelma saataisiin ratkaistua.
Se on ainoastaan luonnollista, että jälkeläistuotanto pienenee, kun aikuiset yksilöt elävät pitempään. Se on taasen vain luonnotonta, jos aikuiset yksilöt tulevat vanhoina raihnaisiksi.

Ihminen ei ole kehittynyt, eli sivistynyt, jos Hän elää sellaista elämää, ettei Hän ensinnäkään uskalla kuolla ja toiseksi tarvitsee sitten vanhuudessa hoitoa. Älykäs ihminen elää itseään toteuttaen, jolloin Hän ei voi elää rikkaita varten.
Jos ihminen tekee työtään, jotta poliitikot ja rikkaat pääsivät elämästä mahdollisimman helpolla, niin silloin tietysti tuollainen asenne tuottaa raihnaisia vanhuksia, joiden psyykkinenkin vireyskin on lapseudesta asti vain latistunut kaiken aikaa lisääntyvän lakikuorman alle, joka on tarvittu, jotta ihmiset eläisivät tämän ainutkertaisen elämänsä lakisysteemin ylläpitämiseksi.

Kun ihminen ei saa elää itseään varten, niin silloin Hänen psyykeensä ei voi kasvaa aikuiseksi. Kun ihmisen psyyke ei saa kasvaa itsestään, niin silloin joku muu kasvattaa sen mieleisekseen. Mutta ihmisen psyyke ei voi kasvaa suoraan, jos sitä kasvatetaan, koska kasvattaminen tapahtuu aina jollakin tavoin luonnottomasti. Vain luonnollinen ihminen voi omata terveen psyyken, joka tarvitaan, jotta elämä ja maailma voidaan käsittää terveellä, eli luonnollisella tavalla.

Ihminen ei siis pysty käsittämään elämää, jos Hän tekee työtä siksi, että joku aikuinen voisi elää laiskana. Älykäs ihminen ymmärtää, ettei kellään aikuisella ole mitään oikeutta vaatia kenenkään toisen ihmisen työtä itselleen. Jos ihminen ei ole tätä ymmärtänyt, niin silloin Hän on joko lapsi, jolla on elämä edessään, tai sitten Hän on rikas, joka luulee, että Hänellä on lapsen oikeudet vaatia vertaistensa työtä itselleen.

Itse asiassa on niin, että rikkaat eivät milloinkaan pysty pitämään ketään vertaisenaan, koska rikas kuvittelee, että kaikki ihmiset voidaan saada tekemään työtä, jotta rikkaat vain rikastuisivat. Koska siis rikkaat pitävät valtioita pelkästään omina rahantekokoneinaan, niin siksi suurin osa ihmisistä on alistettu palvelemaan vain sitä tarkoitusta, että rikkaiden ei tarvitsisi itse toteuttaa omaa elämäänsä omilla lihaksillaan.

Rikkaat siis saavat aikaan sen, että tarvitaan yhä enemmän ihmisiä turvaamaan rikkaiden elintaso, josta seuraa se, että vertaisilleen, mutta laiskureille työtään tekevät eivät pysty toteuttamaan itseään, kuten eivät toteuta rikkaatkaan itseään, joten nuo molemmat ryhmät eivät opi elämään rohkeaa elämää, joka vaaditaan, jotta ihminen pääsee eroon kuoleman pelosta, eli kasvaa luopumiseen.

Kun ihminen ei pysty luopumiseen, vaan Hänelle jatkuvasti opeteta, miten Hän ei voi elää ilman sitä ja tuota, niin ei ole ihme, että tarvitaan yhä enemmän ihmisiä hoivaamaan sellaisia ihmisiä, joiden kuuluisi olla ihmiskunnan viisauden lähteenä.
Kypsä aikuinen on vanhus, joka on kasvanut pois kaikenlaista peloista, eli pystyy luopumaan mistä tahansa asiasta ilman porua.

Rikkaat eivät voisi rikastua, jos systeemi antaisi ihmisten kasvaa kypsiksi ja itsenäiseksi aikuisiksi. Tästä syystä kaikkien valtioiden on oltava pelkästään rikkaiden työvoimareservinä, jota rikkaat pääsisivät elämästään helpolla. Siksi rikkaat hokevat jo nyt, että Turkki pitää saada Euroopan ytimeen, jotta turkkilaiset tulisivat hoivaamaan vanhaa ja raihnaista Eurooppaa.

Kysyä vain sopii, että mistäs sitten saadaan ihmisiä hoivaamaan turkkilaistunut Eurooppa? Rikkaille tuohon vastaaminen on helppoa, koska He jo nyt patistavat kiinalaisia lisääntymään. Onneksi kuitenkin luonnolla on takataskusaan käyttämättömiä keinoja vähentää niin rikkaiden kuin köyhien määrää.

Mutta sitä rikkaat eivät pysty ajattelemaan, koska jos He sattuisivatkin lukemaan tämän artikkelin, niin rikkailla on jo vakiovastaus, jolla He määrittelevät jokaisen, joka jollakin tavoin uhkaa Heidän kilpailukykyään ja ansiotason jatkuvaa kasvua, koska rikkaiden mukaan rikkaiden on pakko jatkuvasti kuluttaa yhä lisää ja lisää, koska muutoin He joutuisivat elämään vaatimatonta, luonnon mukaista elämää, jolloin Heillä olisi älyäkin yllin kyllin tajuta, mikä mättää rikkaiden systeemissä.

Piakkoin asiasta tulee lisää asiaa, eli mitä tekemistä turkkilaisilla tai kiinalaisilla on suomalaisten elintason ylläpitämisessä.
asiasta lisää:
Elon Ulottuvuudet: Kilpailu Oppina
Palkanvaatijoiden Ongelma

Palkansaajilla on ongelma. Jos ihminen uskoo, ettei Hän pysty tekemään työtä ilman palkkaa, niin silloin Hän tekee työpaikallaan rahasta suunnilleen mitä tahansa. Ihminen pelkää menettävänsä työpaikkansa, jos Hän tekisi työtä oman päänsä mukaan.

Tämä nähdään erittäin selvästi näinä päivinä siitä Aleksi ja Jaakko Kosken tapauksestakin. Vaikka jokainen onkin valmis myöntämään, että lapsen ihmisoikeudet ovat totta vain silloin, kun lapsi otetaan todesta, niin tämä lapsen ihmisyys kumotaan erittäin sievästi silloin, kun kyse on laillisen päätöksen toimeenpanemisesta.

Raha saa ihmisen tekemään sellaista, josta Hän muutoin kieltäytyisi. Jos ihminen ei saa rahaa esimerkiksi Aleksin ja Jaakon kiinniottamisesta ja USA:han lähettämisestä, niin silloin Hän tietysti osaa puhua lapsien ihmisoikeuksista. Mutta asia on tyystin toinen silloin, kun ihminen on sellaisessa työssä, jossa Hänen pitää toimia jonkin jengin, opin, säännön tahi lain mukaan.

Kun ihminen pystyy ja tekee työtä ilman palkkaa ja vapaaehtoisesti, niin silloin Häntä on täysin mahdotonta saada tekemään sellaisia töitä, jotka loukkaisivat jonkun ihmisoikeuksia, tahi joka aiheuttaisi luonnolle vahinkoa. Ihmisoikeuksia voidaan loukata vain rahasta, eli silloin, kun ihminen pelkää elämää.
Jos ihminen ei uskalla elää vaatimatonta elämää, niin silloin Häntä on erittäin helppoa käskyttää osallistumaan vaikka kansnmurhaan. Ja tämä koskee yhtä hyvin niin korkeimpia päättäjiä kuin pikkuvirkamiehiäkin.

VALTION SUOJATYÖLÄISET

Psykologit, historioitsijat, sosiologit, filosofit ja muut tutkimus- ja opetusalalla työtään tekevät pystyvät joten kuten kritisoimaan päättäjiä ja Heidän päätöksiään, mutta se johtuu vain siitä, että päättäjät eivät paljoakaan välitä asiantuntijoiden mielipiteistä, --paitsi silloin, kun asiantuntijoiden omat edut käyvät yksiin valtion käskynhaltijoiden omiin yksityisiin etuihin.

Näin siis Lapin yliopiston professoritkin pystyvät kritisoimaan ylimpien valtion oikeusoppineiden päätöksiä, koska professorit tuntevat, että valtiot eivät paljoakaan välitä Heidän mielipiteistään. Tutkijat ovatkin jo julkisesti tuoneet sen esille, että Heidän vaikutusmahdollisuutensa ovat vähäisiä, joten tietysti silloin tutkijatkin haluavat vaikuttaa edes kritisoinnilla, koska lakiin perustuvat tiet ovat Heillekin tukkoisia. Esimerkkinä Jaakko Hintikka

Se on siis palkansaajien pelko, joka saa aikaan laillisuuden, eikä suinkaan laillisuus. Epäinhimillinen laki pysyy niin kauan, kun ihmiset pelkäävät toimeentulonsa puolesta, jos He eivät tekisi niin kuin laki sanoo. Lakiuskovaisuus perustuu ihmisten tiedostamattomalle pelolle eloonjäämisestä, ja siksi lakiuskovaisuus saa aikaan hysteerisiä tekoja. Palkan vaatijat pelkäävät elämää, koska elämä on liian hyvää ollakseen totta palkansaajien mielestä.

Usko mihin tahansa asiaan vähentää ihmisen älykkyyttä erittäin merkittävästi. Mitä lujemmin ihminen uskoo johonkin sitä ahdasmielisemmin Hän toimii suhteessa muihin. Korkeimman Oikeuden tuomareiden toiminta ei siis ole laillisuutta, vaan ahdasmielisyyttä, joka huomataan siitäkin, että Korkeimman Oikeuden tuomarit haluavat elää ja asua mahdollisimman halvalla. Mutta kaikessa ahdasmielisyydessään ns. hyvätuloiset eivät pysty älyämään, että He saisivat elää asua ilmaiseksi, jos vain He eivät vaatisi työstään palkkaa.

LAKIUSKOVAN PAATUNUT OMATUNTO

Lakiuskovat siis kohtelevat Jaakko -ja Aleksi Koskeakin kaltoin vain siksi, että muutoin He pelkäävät saavansa potkut, jos He toimisivat omantuntonsa mukaan.
Korkeimman Oikeuden tuomaritkin tuomitsevat ihmisiä lain mukaan vain siksi, että muutoin He eivät voisi vaatia jättimäistä palkkaa, jos Heidän pitäisi elää omantuntonsa mukaista hyvää elämää.

Laillisuus ei koskaan ole järjen käyttöä, vaan nimenomaan lakiuskovaisuus voi toteutua vain silloin, kun ihminen on paaduttanut omantuntonsa. Vain täysin paatunut ihminen voi kohdella lapsia siten kuin esimerkiksi Aleksia ja Jaakkoa kohdellaan --virallisesti.
Kysykää lapsilta, miltä laillisuus tuntuu, jos Te ette muutoin usko, että laki pahoinpitelee lapsia, jotta lakiuskovat saisivat manipuloitua lapset pois lapsen kaltaisuudesta.

Paatuneisuuden saa aina aikaan ihmisen pelko siitä, että Hän ei pärjää elämässä, jos Hän ei saa enemmän kuin köyhät. Rikkaiden mieletön köyhyyden pelko on yksinomainen syy köyhyyteen ja siihen, että esimerkiksi vouti ei pysty kohtelemaan Aleksia -ja Jaakkoa Koskea inhimillisesti, vaan vain laillisesti.

Ihmisen omatunto on totta vain silloin, kun ihminen toimii oman järkensä mukaan. Ihminen voi toimia järjellisesti vain silloin, kun Hän ei pelkää jäävänsä työttömäksi, kun toimii omantunnon mukaan.
Omatunto ja järki eivät ole erillisiä ihmisen ominaisuuksia. Ihminen on älykäs vain silloin, kun Hän toimii omantuntonsa mukaan. Sillä jo järkikin sen sanoo, että koska äly ja omatunto ovat samassa päässä, niin olisi tyhmää pimentää osa päästä.

Eikö Teitä millään tavoin rassaa se, että nyt tässä kyseisessä tapaksessa vouti joutuu kohtelemaan lapsia Heidän mielipiteistään välittämättä, jotta vouti ei joutuisi hakemaan sossusta toimeentulorahaa? SiiS! Lakiuskovat saavat omasta mielestään kohdella ihmisiä miten tahansa, koska He pelkäävät ajatella, että Heidän toimintansa perustuu vain puhtaaseen pelkoon siitä, että Heistä tulisi yhtä köyhiä kuin kaikista muistakin ihmisistä!

VAROKAA PIMEITÄ AIVOJA!

On kauheaa ajatella, että esimerkiksi Jaakko ja Aleksi Koski joutuvat maanpakoon vain siksi, että kihlakunnanvuoti ei joutuisi työttömäksi, ja että Korkeimman Oikeuden tuomarit saisivat edelleenkin uskoa olevansa minimipalkkansa arvoisia. Alempia palkansaajia kyllä koulutetaan vaihtamaan kiltisti ammattia, mutta valtion ja kuntien työntekijät eivät pysty näkemään mitään toivoa elämässään, jos He joutuisivat hyppäämään pois vihreältä oksaltaan. On kuitenkin ikuisesti totta, että ihmisen onni on vain siinä, kun Hän toteuttaa itseään, eikä pönkitä rahataloutta.

MITEN AUTAT RIKKAITA SAAVUTTAMAAN ÄLYKKYYDEN

Jotta rikkaista voisi tulla älykkäitä, niin ensinnä Sinä voisit lopettaa tykkänään vaatimasta palkkaa työstäsi. Koska älykäs ihminen tietää itsekin, että Sinä tarvitset rahaa, jotta voisit maksaa elinikäistä asuntolainaa/vuokraa ja ostaa rikkaiden rihkamaa. Jos rikas ei tätä asiaa tajua, vaan vaatii, että työntekijöiden on rukoiltava työnantajia maksamaan palkkaa, niin tuohan on täysin selvää älyttömyyttä, joka on siis ihmisarvon vastaista.

On siis täysin älytöntä vaatia työstään rahaa, koska jos vain Te kaikki tekisitte työtä palkatta, niin silloin rikkaiden olisi täysin pakko antaa Teidän elää ilmaista elämää. Eli rikkaat eivät voisi vaatia Teiltä rahaa, koska Teiltä voidaan vaatia hintaa vain silloin, kun Te ensin olette vaatineet rikkailta hintaa. Eivätkä rikkaat voisi silloin vaatia Teidän työtä itselleen, vaan Te kaikki saisitte nauttia omasta työstänne, ja rikkaatkin saisivat vihdoinkin omakohtaisesti kokea, että Heidänkin lihaksensa ovat yhtä hyviä työntekemiseen kuin köyhienkin lihakset.

Jos kuitenkaan rikkaat eivät älyä omien lihastensa todellista arvoa, niin jotta rikkaat voisivat rikastua lisää, kun Te teette työtä ilman vaatimuksianne, niin pelkästään se rikkaan himo rikastumiseen vaatisi silloin rikkaita antamaan Teille rahaa, koska mitenkään muutoin rikkaat eivät voisi saada sekä Teille annettuja rahoja että riistää Teidän tekemää työtä itselleen! Jummi jammi, että Te palkanvaatijat olette tähän asti olleet niin tolkuttoman tyhmiä, että se tekee oikein kipeetä elää Teidän kanssanne tällä planeetalla.

Sillä rikkaiden ei ole milloinkaan tarvinnut käyttää omaa älyään sen älyämiseksi, että Teille pitää antaa palkkaa ilman mitään palkkavaatimuksiakin, koska muutoin rikkaiden olisi täysin mahdotonta riistää ihmisiä. Kun siis Te lopetatte tykkänään vaatimasta palkkaa, niin vasta sitten rikkaille on annettu aito tilaisuus osoittaa, että He ovat älykkäitä. Koska jos rikkaiden on pakko maksaa Teille Teidän uhittelunne tähden palkkaa, niin silloin rikkaiden ei tarvitse lainkaan olla älykkäitä, joka huomataan täysin selvästi maailman tilanteesta.

Osoittakaa siis hallitsevanne itse itseänne siten, että teette työtä ilman palkkavaatimuksia, koska jos Te ette pysty tekemään työtä ilman uhkailuja, niin silloin Te olette osoittaneet olevanne pelkästään lapsellisia, jotka eivät ole koskaan kasvaneet aikuisiksi. Aikuiset eivät nimittäin uhittele, eivätkä aikuiset tarvitse rahaa voidakseen toteuttaa itseään, joten olkaa aikuisia, ja lopettakaa kertakaikkisesti rukoilemasta rikkailta yhtään mitään.
Jos Teillä on jokin tarve rukoilla, niin osoittakaa se sitten suoraan Hänelle, joka on Teidät luonutkin, sillä rikkailla ei ole osaa eikä arpaa minkään reaalisen olemuksen luomiseen, koska rikkaat ovat kokonaisvaltaisesti täysin mielettömiä.

Kun siis Te alatte tekemään työtä ilman mitään uhitteluja ja typeriä vaatimuksia, niin silloin rikkaiden pitää itse alkaa kelaamaan asioita omalla älyllään ilman mitään oppirakennelmia, jolloin Heidän oma järki pakottaa Heidät maksamaan Teille kunnon palkkaa, jos He edelleenkin haluavat rikastua ja riistää Teitä.

Lue lisää:
Luonto: Lapsen Usko
Luonto: Geenien Elämä
Paperi: Ihmeelliset Lapset
Elon Talous: Elämän Talous


KYSYMYKSIÄ OIKEUSOPPINEILLE
 • Miksi KKO:n mukaan aikuisten mielipide on täysin luotettava?
 • Onko tuomarien mielipide täysin luotettava?
 • Pitääkö lasten luottaa tuomareihin, jotka sanovat, ettei lapsien mielipiteitä voi eikä saa pitää luotettavina?
 • Saako 12 vuotias matkustaa yksinään?
 • Ovatko Aleksi ja Jaakko Koski Suomen kansalaisia?
 • Saako Suomen kansalaisia kohdella ulkomaalaisina?
 • Voidaanko kaapattuja lapsia kohdella paluumuuttajina?
 • Saavatko ns. alaikäiset lapset tulla yksinään USA:sta Suomeen?
 • Minkä rikoksen kaapattu lapsi on tehnyt, jos Hän ei saa matkustaa?
 • Saavatko ei-kaapatut lapset matkustaa?
 • Käännyttävätkö Korkeimman Oikeuden tuomarit lapsen rajalla, joka tulee yksin Suomeen?
 • Taantuuko aikuinen lapseksi vaiko vain pari vuotta, kun Hän ilmehtii kuten lapsi, jonka sanotaan taantuneen juuri niin paljon, että Hänet voidaan luokitella pieneksi lapseksi, jotta oikeuden ei tarvitse kuunnella Häntä?

Lue lisää:
Ajankohtainen: Syksy 2004
Paperi: Ihmeelliset Lapset

Sivun alkuun   www.geocities.com/sinenmaa/

Hosted by www.Geocities.ws

1