Grupo_com: OUST ERAP PRIMER
back to home page grupo_com:

the best of Journ 109

SITEMAP | ABOUT US | ABOUT J 109 | LINKS | GUESTBOOK |back to homepage

Read our works:

This is Jocelyn

DEBT PAPER

OUST ERAP PRIMER

JOCELYN'S AD

This is Rhea

OUST ERAP PRIMER

INSTRUCTIONAL MATERIAL

RHEA'S ADE-mail

to us your comments and reactions to this piece.


grupo_com

SIGAW NG BAYAN:
PATALSIKIN SI ERAP!

patalsikin si ERAP!

Ang Dalawang Panig

Ang Anti-Erap

Ang mga kumakalaban kay Erap na galing sa iba't ibang sektor ng lipunan ay may kani-kanilang hinaing sa Administrasyong Estrada:

1. Ang mga manggagawa ay kumakalaban kay Estrada dahil siya ay anti-union. Ang hinaing na taasan ang mababang minimum wage ay hindi rin niya tinugunan.

2. Ang mga kabataan at guro ay ayaw kay Estrada dahil nilipat niya ang edukasyon sa third priority mula first priority ng budget. Ang mga budget ng pamantasang pampubliko ay kinaltasan din.

3. Ang mga peminista at grupong sibiko ay ayaw kay Estrada dahil sa dami ng inaalagaan niyang asawa na nagpapakita lamang ng mababang pagtingin niya sa mga babae at sa kanyang pagsuporta sa Visiting Forces Agreement na siguradong magiging sanhi ng paglala ng prostitusyon.
4. Ayon sa business sektor, ang pagkawala ng tiwala kay Estrada ng mga negosyante ay nagpapababa ng ekonomiya kaya mas maigi para sa kanila na bumaba siya sa puesto.

5. Ang media ay minsan ding ginambala ni Estrada dahil sa ginawa niyang "curtailment of the freedom of press" nang kinalaban niya ang Manila Times at ang Philippine Daily Inquirer.

6. Ang Simbahang Katoliko ay ayaw kay Erap dahil siya ay immoral na ipinapakita niya sa kanyang pag-inom, pag-sugal at pambababae.

Maraming mga grupo, organisasyon at alyansa na bumuo at sumuporta sa Oust Erap Campaign. Ang iilan ay ang:

Kilusang Mayo Uno (KMU) - ito ay isang organisasyong binubuo ng working class na itinatag noong Mayo 1,1980. Naniniwala sila na ang yaman ng Pilipinas at ang paging tapat sa bayan ay di naisasantabi.

Sa rally, tulad ng iba pang mga labor unions, ang hinaing ng KMU ay tunog ng mga hinaing ng Pilipinong manggagawa na humihingi ng pagbabago para maipaunlad ang kalagayan nila sa trabaho. Ang administrasyong Estrada ay hindi nakatugon sa hiling ng mga manggagawa at nagpahirap lalo sa kanilang kalagayan kaya dapat matalsik si Erap sa pwesto.

Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) - ay isa ring labor union na miyembro ng KOMPIL II at Associated Labor Union. Ito ay binuo noong 1975 at ngayon ay may 37 federasyon na. Anti-Erap ang TUCP sapagkat ayon sa kanila ang Estrada Administration ay Anti-Union.

Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights - UP (STAND-UP) at Samahan ng Mag-aaral para sa Sambayanan (SAMASA)- ay mga politikal na partido mula sa Unibersidad ng Pilipinas na nagsisilbing boses ng kabataan. Ang pinakaimportanteng isyu na pinaglalaban ng nila ay ang edukasyon. Para sa kanila ang pagpapatalsik kay ERAP ay di lang base sa mga artikulo ng impeachment complaint na ipinasa sa korte kung hindi rin ay dahil hindi niya nagampanan ang kanyang gawain bilang pangulo.

Gabriela National - ay isang organisasyon ng mga kababaihang nanggagaling sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanilang pagsali sa Oust Erap Campaign ay upang iparating na ang kababaihan ay isa rin s mga naapektohan ng Estrada Administration. Anti-Erap sila dahil si Erap ay may walang galang sa mga babae na ipinamalas niya sa dami ng kanyang mga asawa. Isa rin ang pagsuporta ni Erap sa VFA na magpapalago ng prosititusyonsa mga dahilan kung bakit anti-Erap ang Gabriela.

Anakbayan - ay isang comprehensive youth organization na nagboboses ng mga hinaing ng kabataan. Para sa kanila, si Erap ay anti-youth sapagkat kinaltasan niya ang budget para sa edukasyon. Ang gobyerno ay may katungkulang para linangin ang kanyang mga mamamayan. Dito naapektuhan ang seguridad ng kinabukasan ng kabataang Pilipino. Si Erap ay di lang guilty sa lahat ng mga paratang sa kanya, walang din siyang pagpapahalaga sa kabataan.

Ang iba pang mga grupo na masugid na sumuporta sa Oust Erap Campaign ngunit hindi natin nakapanayam ay ang: Resign, Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), Kongreso ng Mamamayang Pilipino (Kompil II), Center for Media, Buklurang Manggagawang Pilipino (BMP), Young Officer's Union, Akbayan, Mindanao Business Council, Mindanao Women Leader's Council, United Opposition, Kangkong Brigade at iba pa.

Ang Pro-Erap

May mga loyalista ding nagrali para suportahan si Estrada. Ang mga ito kung mapapansin natin ay kadalasang nagmula sa poverty at below-poverty level ng lipunan. Naniniwala sila na si Erap ay makamasa at dapat siyang manatili sa pwesto.

Ang mga pro-Erap ay naglipatan sa Mendiola mula sa kanilang mga lugar : Dagat-dagatan, Malabon at Navotas; Bagong Silang, Caloocan; Dasmarinas, Cavite; San Mateo, Rizal; San Jose del monte, Bulacan; Tondo at Paco, Manila; Payatas at North Triangle, Quezon City. Nagtayo din sila ng entablado at naghanda ng mga speakers nila. Umabot sila sa mga 2,000-3,000 katao ayon sa bilang ng pulisya at nakapalibot sa paanan ng Don Chino Roces Bridge na malapit sa Malacanang. Istratedyik ang posisyong ito sapagkat nangako silang protektahan si Erap mula sa paglusob ng mga oposisyon.

    May iba't ibang organisasyong nabuo para suportahan si Erap. Ang ilan sa mga ito ay:

People's Movement Against Poverty (PMAP)- na nagsasabing si Erap ay isa sa mga maka-dukhang Presidente. Dahil ang mga dukha ang naghalal sa kanya sa posisyon, sila rin ang sumuporta sa pagpapanatili kay Erap bilang presidente.

Iba pang mga grupong pro-Erap:

Katipunan ng Sambayanan, Erap Remain at Reporma sa Masa Ipatupad Na (REMAIN).

Page 1 | 2 | 3 | 4

Go up

Copyright 2001. Jocelyn Dimaculangan and Rhea Adante. UP Diliman. All rights reserved.
Hosted by www.Geocities.ws

1