Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillaahirrahmanirrahiim

Ba'da tahmid wa shalawat, berikut ini adalah artikel-artikel yang mungkin bermanfaat bagi kita semua untuk mempelajari dinul Islam. Sebaiknya artikel-artikel berikut dibaca secara berurutan.

 

 1. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW
 2. Hukum meriwayatkan hadits maudhu/palsu
 3. Makna As Sunnah
 4. Sanad dan Matan
 5. As-Sunnah dan Bid'ah
 6. Ahlus Sunnah wal Jama'ah
 7. Isu-isu kontroversi dalam sejarah pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin - Prof. Marzuki Haji Mahmood
 8. Keadilan Shahabah
 9. Tamasya ke Syurga - Ibnul Qayyim Al Jauziyah
 10. Talbis Iblis terhadap golongan Rafidhah - Ibnul Jauzi
 11. Abdullah bin Saba' : pencipta golongan Syiah
 12. Artikel dari buku "Syiah Imamiyah Mazhab ke 5?"
 13. Artikel dari website ansar.org
 14. Khomeinisme
 15. Dusta Syi'ah dalam sejarah Islam
 16. Sunni and Syiah
 17. Fallacy of Shi'ite beliefs from their own sources
 18. Pandangan terhadap para shahabat Rasulullah

 

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (At-Taubah: 100)

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 10)

Wabillaahittaufiq wal hidayah

Wassalammu'alaikum

 

Akhukum Fillah

Ahmad Hasan

Hosted by www.Geocities.ws

1