Sprint simulation

Nederlands
Foekema-Kreidler 50cc-Racing
Latest update April 2, 2002
Sprint simulation

Sorry the Enlish language is not ready.
De door ons toegepaste sprintsimulatie is gebaseerd op het wetenschappelijke computerprogramma MatLab. Doordat Raimond Lucht & Ruimtevaart studeerd aan de TU heeft hij deze mogelijkheid beschikbaar. Er is op dit moment nog een voorbehoud te maken omtrent de juistheid van de uitkomsten, daar wij op dit moment niet over alle gegevens in exacte cijfers beschikken. Bij de invoer zijn deze zijn nu zo samengesteld dat alle praktijk metingen (DHRA en filmopnamen) die beschikbaar waren op alle tussenafstanden, nagenoeg in de pas lopen met de uitkomsten uit de berekening. Hierbij is gebleken dat op de 60 ft (18.3m) het onmogelijk was om tot een vergelijk te komen. Bij de eerst volgende sprints zullen wij dan ook, op deze afstand zelf metingen doen om deze te vergelijken met de officiële DHRA metingen. Het is ons al langer bekend dat de DHRA gemeten eindsnelheden onmogelijk goed kunnen zijn. Deze varieerden soms meer dan 10 km/u terwijl onze Sigma fietssnelheids meter (zeer nauwkeurig) slechts kleine verschillen liet zien.

Invoer gegevens
Voordat er iets berekent kan worden zullen er aan aantal gegevens ingevoerd moeten worden, zoals:
- vermogen
- het maximaal en minimaal aantal toeren
- primaire, secundaire (versnellingen) en eind ratio
- wielomtrek
- totale gewicht
- frontaal oppervlak
- CW waarde (stroomlijn)
- windsterkte
- koppelingsverlies
- schakeltijdverlies
- totaal afstand en tussen afstanden
- beginsnelheid

Uitkomst berekeningen
Het programma kan nu op elk gedefinieerde tussenafstand van de sprint berekenen wat de waardes zijn voor:
- snelheid
- welke versnellings
- RPM
- tijd
- G-kracht

Door nu bijvoorbeeld de gearing te wijzigen, kun je beoordelen of er voordeel uit te halen is. Hieruit blijkt dat wij over het algemeen een fractie te hoge gearing hebben gehad. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we er bij het aanbrengen van een kleine verandering er steeds vanuit moesten gaan dat deze een voordeel zouden opleveren.
Ook heb ik van Aalt Toersen vernomen dat zij bij het record in 1968 met de 5V VanVeen machine, alle winst geconcentreerd hadden op de eerste meters. Hij haalde toen 'slechts' een eindsnelheid van 117km/h.
Deze instelling heeft in ieder geval één zeer belangrijk voordeel, de start wordt veel eenvoudiger, je hoeft nauwelijks de koppeling te laten slippen. Hierdoor valt het vermogen bij het wegrijden nooit één moment terug, wat bij mij toch wel eens gebeurde. Ook is hierdoor de herhalings nauwkerigheid groter. Een nadeel is dat vooral bij een 5V de eindsnelheid al gehaald wordt op 200m en je daarna dus geen km meer versneld. Dus meer versnellingen zijn zeer belangrijk.
Ook is het mogelijk om het effect van een hoger gewicht te berekenen. Dit kan belangrijk zijn om vast te stellen of het toepassen van een wat langere stroomlijn een voordeel zou kunnen zijn.
Het 1/4 mile record van Aalt Toersen werd zonder stroomlijn gereden. De stroomlijn die we op veel foto's zien, zijn van de recordpogingen op de afstanden 1 km en de 1 mile met staande start. Hierbij weegt de betere CW waarde meer op tegen het iets hogere gewicht.
Ook kunnen we vaststellen dat, hoe hoger het vermogen wordt, hoe belangrijker de CW waarde wordt ten koste van enig meer gewicht. Dus gaan wij ons nu al prepareren op het ontwerpen van een betere stroomlijn
Sprint simulatie van 7 juli 2001, met 6 versnellingsblok.


Officiële DHRA tijdmeting


Waarschijnlijk hoort deze foto erbij. Een film is wel beschikbaar maar kunnen wij helaas nog niet tonen.

Foto van Albertus Nieuwenhuis,
voor tijdschrift Bromfiets.
If the English version is not ready, you will be automaticle passed to the Dutch version
Home News Events Gallery Sprinting Roadracing Records Classic-Racing Technical Sponsors Links
Hosted by www.Geocities.ws

1