LUIS BUÑUEL

Sobre la seva obra i el surrealisme


   1. Introducció

   2. Un passeig per la seva filmografia

      1. La edad de oro (1930)
      2. Los olvidados (1950)
      3. Él
      4. Ensayo de un crimen (1955)

   3. La seva infància; reflex de la seva obra

   4. Buñuel i el surrealisme

   5. Característiques comunes de les seves obres

   6. Links recomenats

   7. Crèdits

    

    

    

    

1
Hosted by www.Geocities.ws