ลำดับอธิการ ประวัติการเชียร์และแปรอักษร ประวัติคุณพ่อกอลมเบต์ ประวัติภราดา ฟ.ฮีแลร์ ประวัติภราดา มาร์ติน
พัฒนาการอาคาร คุณพ่อกอลมเบต์กับอัสสัมชัญ "บราเดอร์ ฮีแลร์ผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ" อัสสัมชัญของเรา เพลงโรงเรียน&เพลงเชียร์ ดรุณศึกษา อัสสัมชนิก
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
อสช
3567
- รับราชการในกระทรวงยุติธรรมและเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
- เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาในปี 2482 และเมื่อพ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นก่อสงครามและยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทย ท่านรวบรวมคนไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นต่อต้านญี่ปุ่น และประสานงานกับขบวนการเสรีไทยที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากสภาพผู้แพ้สงคราม
- ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของไทย ท่านได้ดำรงตำแหน่งถึง 4 สมัย
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
อสช
3570
- รับราชการในกระทรวงยุติธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประธานศาลฎีกา
- ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เป็นองคมนตรี
- เป็นประธานองคมนตรี
- หลังเหุการณ์มหาวิปโยค 14 ตุลา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของไทย และได้จัดตั้งรัฐบาลชุด "พระราชทาน" ขึ้น
อาจารย์บรรณา ชโนดม
อสช
3738
- เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญจนถึงแก่กรรม
- เป็นอนุกรรมการดูแลความประพฤติครูในโรงเรียนราษฎร์
- เป็นกรรมการบริหารสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
- โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก
นายเสริม วินิจฉัยกุล
อสช
3748
- เป็นผู้แปลของกรมร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา (สังกัดกระทรวงยุติธรรม)
- ไปช่วยงานทางมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง(สังกัดกระทรวงยุติธรรม)
- เป็นผู้ช่วยกรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นข้าราชการชั้นเอก
- เป็นปลัดกระทรวงการคลัง
- เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่1-4
เดือน บุนนาค
อสช
4212
 
- รัฐมนตรีสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม เป็นนายกครั้งที่2
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยพันตรีควง อภัยวงศ์เป็นนายกฯครั้งที่1
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนายปรีดี พนมยงค์เป็นนายกฯครั้งที่1
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนายปรีดี พนมยงค์เป็นนายกฯครั้งที่3
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกฯ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ช่วยแก้ประกาศสงครามให้กลายเป็นโมฆะ
- ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 จนถึง พ.ศ. 2489
     
Thanks for coming
©Copyright 2002 Assumption College History All rights reserved.
Hosted by www.Geocities.ws

1