ลำดับอธิการ ประวัติการเชียร์และแปรอักษร ประวัติคุณพ่อกอลมเบต์ ประวัติภราดา ฟ.ฮีแลร์ ประวัติภราดา มาร์ติน
พัฒนาการอาคาร คุณพ่อกอลมเบต์กับอัสสัมชัญ "บราเดอร์ ฮีแลร์ผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ" อัสสัมชัญของเรา เพลงโรงเรียน&เพลงเชียร์ ดรุณศึกษา อัสสัมชนิก
บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ (ผู้สถาปนา)
(2428-2445)
ภราดามาร์ติน เดอตูรส์
(2445-2463,2472-2475)
ภราดาไมเกิล
(2463-2472,2481-2484)
ภราดาาเฟรเดอริค ยัง
(2475-2481)
ภราดามงฟอร์ด
(2484-2490)
ภราดาฮูเบอร์ต คูแซง
(2490-2495,2497-2498)
ภราดาอูร์แบง กลอริโอ
(2495-2497)
ภราดาโดนาเซียง
(2498-2503)
ภราดายอห์น แมรี่
(2503-2504)
ภราดาโรเบิร์ต
(2504-2508)
ภราดาาวิริยะ ฉันทวโรดม
(2508-2516,2529-2535)
ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
(2516-2522)
ภราดาชุมพล ดีสุดจิต
(2522-2529)
1.บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์
2.ภราดามาร์ติน เดอตูรส์
3.ภราดาไมเกิล
4.ภราดามาร์ติน เดอตูรส์
5.ภราดาเฟรเดอริค ยัง
6.ภราดาไมเกิล
7.ภราดามงฟอร์ด
8.ภราดาฮูเบอร์ต คูแซง
9ภราดาอูร์แบง กลอริโอ
10.ภราดาฮูเบอร์ต คูแซง
11.ภราดาโดนาเซียง
12.ภราดายอห์น แมรี่
13.ภราดาโรเบิร์ต
14.ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
15.ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
16.ภราดาชุมพล ดีสุดจิต
17.ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
18.ภราดาเลอชัย ลวสุต
19.ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ภราดาเลอชัย ลวสุต
(2535-2541)
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
(2541-ปัจจุบัน)
     
Thanks for coming
©Copyright 2002 Assumption College History All rights reserved.
Hosted by www.Geocities.ws

1