วงโยธวาฑิตโรงเรียนสภาราชินี จ ตรัง ยินดีต้อนรับ Saparachinee Symphonic Band 2007

วงโยธวาฑิตโรงเรียนสภาราชินี จ ตรัง ยินดีต้อนรับ Saparachinee Symphonic Band เลขที่ 142 ถ. วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร 075218792, 097284263 Fax 075210792

ประวัติผู้สอนวงโยสภาราชินี ตรัง |คุยกับ คนวงโย!! | กระดานความรู้ | สมาชิควงโยฯบัจจุบัน | การบริหารวงโยธวาฑิตโดยนักเรียน | ผลงานวงโธวาทิตที่ผ่านมา

 

ลงทะเบียนนักดนตรีทุกรุ่นที่นี่

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

Violin On Line

crsolutions

ฟังเพลงฟังข่าว

Spa_Brassband

 

 

ประเภทเครื่องดนตรีสากล
ประเภทเครื่องดนตรีไทย

รายงานวิจัยของ สช

สื่อการสอน

แบบหัดการอ่านโน้ตดนตรีสากล  
 

   

เพลงและแบบฝึกPercussion
Link Percussion

แผนการสอนดนตรี ม1/8
แผนการนสอนดนตรี ม4/10
ผลการเรียนที่คาดหวัง

 
   
   
   

  ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนวิชาดนตรี

 

 
ข่าววงโยธวาฑิต ที่ไปแสดงเปิดงานที่ต่างๆ            

 

 

ประกาศ

นักเรียนดนตรีทุกคนให้เข้าไปเรียนในบทเรียน..ออนไลน์ ได้โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็นรหัส

Username และ Password แล้วคลิ้กที่ Login

ทดลองใช้ ใครที่เข้าไม่ได้ให้รองใช้Username/Password นี้ ก่อน

ม1-26451,ม2-25100,ม3-25102,ม4-24600,ม5-23654

 

TheUltimateWarm-up / UpperRegisterandEndurance / PowreWorm-up / MarchingBand Warm-up

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาทิต สภาราชินี ตรังมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบันทิต กรุงเทพฯ ให้บริการที่ พัก อาหารและ รถยนต์รับส่งนักดนตรี/เครื่องดนตรี

 

 

 

 

ส่งเพลงส่งภาพให้เพื่อนๆ

 

 

 


<

วงโยธวาฑิตสภาราชินี จ ตรัง webmaster by narin mungoiamklang Best view with 800x600 pixel contact : webmaster : http://musicspa.ac.th

Hosted by www.Geocities.ws

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1