Laki ja Oikeus
Jumalallinen Analyysi
Jumala On Välttämättömyys Oikeudelle -- Think about it.
EtuPiha --> Huone III --> Laki ja Oikeus -- > Jumalan Suhde Lakiin
PAPERIN SISÄLLYS:
1. Valtioiden Ihmiskauppa


LAIN JUMALALLISUUS

Kyse on lakien alkuperästä. Mistä laillisuus nousee. Voiko laki olla luonteeltaan oikeudenmukainen, jos sen on tehnyt ihminen, joka on itsekin lainalainen? Tai miten laki saa sen paremmin oikeutuksensa, jos sen ovat tehneet valtiot, joidenitsekin tulee noudattaa lakia?

Millä tasolla ei enää tarvita lakia, vaan vain omaa järkeä? Miten valtio voi toteuttaa kansalaisille oikeuden, jos valtio itse joutuu sokeasti tottelemaan valtioille luotuja lakeja? Valtioiden lait yksilöille voisivat olla perusteltavissa älyllisesti vain ja vain silloin ja siinä, kun valtiot pystyvät itse elämään ja toimimaan oikein ilman lakia. Jos valtiot eivät pysty toteuttamaan hyvää elämää kaikille ihmisille tasapuolisesti ilman lakia ja pelkällä puhtaalla järjellä, niin silloin valtiot ovat ainoastaan rikkaita varten.

Valtio, joka itsekin tarvitsee lakia toimiakseen laillisesti oikein, ei voi säätää kellekään oikeudenmukaista lakia. Eihän rikollisillekaan anneta oikeutta säätää lakeja. Valtio on moraalisesti ottaen vailla omaa tuntoa, jos se toimii lain mukaan. Lain mukaan toiminta ei tarvitse omaa tuntoa. Jotta valtio toimisi oikeudenmukaisesti, niin silloin sen olisi laillisuuden sijasta toimittava omantunnon mukaan. Omaatuntoaan totteleva on ristiriidassa lain kanssa, vaikka laki olisikin omantunnon mukainen.

Lait perustuvat oikeudenmukaisuudelle ja kohtuudelle. Ainakin teoriassa. Lakiuskovaisuuden mukaan ihmiset eivät pysty elämään oikeaa elämää, jos Heitä varten ei olisi lakeja, ja jos lakeja ei koko ajan rustattaisi lisää. Lakiuskovaisuuden mukaan siis valtiotkaan eivät pysty toimimaan oikein, jos ei ole lakia valtioiden oikein toiminnalle. Lakiuskovaisuuden mukaan mikään ei voi toimia oikein, jos poliitikko ei ole säätänyt sille lakia.

Koska siis valtiot eivät pysty toimimaan oikein ilman valtioiden välisiä lakeja, niin silloin valtioiden luomat ihmisten väliset lait eivät voi olla oikeudenmukaisia, koska valtiot eivät toimi oikein ilman lakia. Valtiot eivät voi toimia oikein, jos valtiot toimivat sekä yksilöiden että valtioiden välisten lakien säätäjinä. Kun valtiot säätävät valtioiden välisiä lakeja, niin siinä ne todistavat, etteivät ne pysty toimimaan oikein ilman lakia.


1. VALTIOIDEN IHMISKAUPPA

Valtiot eivät pysty toteuttamaan ihmisille ihmisarvoa. Kun valtiot joutuvat käyttäytymään kansainvälisten lakien ja sopimuksien mukaan, niin silloin ihmisillä ei ole mitään ihmisarvoa valtioille. Valtioiden väliset sopimukset ihmisistä eivät huomioi millään tavalla ihmisten omaa mielipidettä, koska jos valtiot eivät voisi toteuttaa sopimuksiaan, jos ihmisten mielipide pitäisi ottaa huomioon. Valtioiden sopimukset eivät voi sisällyttää itseensä ihmisten vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa.

Lue lisää:
Ajankohtainen: Valtion Periaatteeton Hyvä
Elon Ulottuvuudet: Kilpailu Oppina
Laki ja Oikeus: Lain Perusta

   
Sivun alkuun  Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/   17.--18. ja 24. heinäkuu 2004

Hosted by www.Geocities.ws

1