Levelező Tanfolyam

Ingyenes levelező tanfolyamunk segítséget nyújt a Biblia üzenetének mélyebb megértéséhez.

Tanfolyamunk 18 leckét tartalmaz, amelyek a következő témákat foglalják magukba:

• Isten ígérete a jövővel kapcsolatban
• A Biblia tanítása az életről és a halálról
• Krisztus követőinek elkötelezettsége
• Bűn és üdvözülés

Egy lecke kb. 30 percet vesz igénybe a szabadidejéből. A jelentkezési lap kitöltése után, egy személyes tanulmányvezető el fogja küldeni az első 3 leckét és egy Biblia Olvasó tervet, amelynek segítségével a teljes Bibliát egy év alatt el tudja olvasni. Miután a leckék végén lévő kérdésekre a feleleteket visszaküldi, további leckéket is postázunk. A tanfolyam befejezése után az „Alapvető Biblia” cimű ingyenes könyvünket elküldjük.

Az első lecke előzetes megtekintése
Hosted by www.Geocities.ws

1