Användbart material under sökandets gång


Artiklar:

Ödegårdslistan från 1580-talet

 

"Förteckning över gotländska ödegårdar"
av Per-Göran Ersson

 

Den gotländska bebyggelsen från förhistorisk tid till
idag beskrivs mycket bra i artikeln "Bebyggelse"

 

"Gotlands bebyggelse 1614 - Gårdar människor
och organisation" av Tryggve Siltberg

 

"Gårdar, mark och människor 1413-1972 - gotländsk
kameralhistoria" av Tryggve Siltberg

 

"Gotlands tingsindelning genom tiderna och
domstolsreformen 1618" av Tryggve SiltbergÖvrigt:

Exempel på skattläggningskarta

 

Exempel på Storskifteskarta

 

Roliga detaljer på kartorTillbaka tillprojektet Gotländska ödegårdar

Hosted by www.Geocities.ws

1