โลโก้นะเนี่ย
Special Column
 Home
 X-Files Series
 Photo Gallely
 Lyric
 Joke
 MultiLinks
 Jkong Guest Book
บทความพิเศษ
 มาทำเว็บกันเถอะ
 ชวนกันอ่านหนังสือ
 คุยเฟื่องเรื่องหนัง
 เรื่องราวของประเทศไทย
 ธรรมะเพื่อชีวิต
About Me
JK's Story
Kong's Family
Kong's memories
JK's Friends
JK's Society
JK's Diary
JK 's Chatroom
ขอบคุณครับ


非常感謝

ที่ผมมีวันนี้ได้ คงไม่ใช่เพราะตัวเองอย่างเดียว 
ผมเป็นหนี้บุญคุณมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ผู้คน ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง
เกียรติคุณเหล่านั้นขอประกาศไว้ 
และรำลึกถึงด้วยความทราบซึ้งใจยิ่ง


ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ไทย

          ข้าวรพุทธเจ้า   เอามโนและศิระกราน 
          นบพระภูมิบาล   บุญญดิเรก 
          เอกบรมจักรินทร์   พระสยามมินทร์ 
          พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
          ผลพระคุณ ธ รักษา   ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 
          ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด   จงสฤษฏ์ดัง 
          หวังวรหฤทัย   ดุจถวายชัย  ชโย ฯ 

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายความจงรักภัคดี และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

หมายเหตุ 
ใครเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยหากพบว่าข้อความข้างบนใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง 
กรุณาเมล์มาแนะนำด้วย จะขอบคุณอย่างยิ่ง


	ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
	เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน
	อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
	ด้วยไทยล้วนหมาย
	รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
	เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
	สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
	เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

ขอกราบขอบพระคุณ ผืนแผ่นดินไทยที่ได้ถือกำเนิดบนผืนแผ่นดินนี้
ถึงแม้ตัวผมจะไม่ใช่คนเชื้อสายไทยแท้โดยสายเลือด แต่ผมก็ทราบซึ้งบุญคุณแผ่นดิน
และจะไม่ยอมทำอะไรที่สร้างความฉิบหายให้ประเทศชาติเด็ดขาด


พระพุทธศาสนา

ขออภิวาท พระพุทธองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ 
อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ ขอนมัสการ พระธรรม อันเป็นประทีปชี้ทางสวรรค์ ทางสงบ และดับทุกข์
ธรรมะอัน นำทางชีวิตไม่ให้ตกลงไปในอบายภูมิมากกว่านี้
สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ ขอนอบน้อม พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํนมามิ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ขอขอบพระคุณ ท่านเทียบ บรรพบุรุษคนแรกที่เข้ามาแผ่นดินเมืองไทย ขอขอบพระคุณ พ่อปู่หม่าน() ที่ให้ชีวิตปู่ผม ขอขอบพระคุณ ปู่ผ่าน ที่ให้ชีวิตพ่อผม วงค์ตระกูล ขอขอบคุณ ความเป็น "วัฒนเนติกุล" ขอบคุณไปถึง "จุรุเทียบ" ทุกคน บุพฺพการี อนนฺตคุณสมฺปนฺนา ชเนตฺติ ชน กา อุโภ มยฺหํ มาตา ปิตูนํว ปาเท วันทามิ สาทรํ ขอขอบพระคุณ พ่อ กับ แม่ ถ้าไม่มีท่านทั้งสองผมก็จะไม่มีโอกาสมาได้สัมผัสโลกใบนี้ ท่านทั้งสองเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและเป็นทั้งครูคนแรกที่สอนให้เรียนรู้ชีวิต ภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกพ่อ ถ้าวิญญาณพ่อยังอยู่และรับรู้ได้ ผมอยากบอกพ่อว่าผมรักพ่อครับ ขอขอบพระคุณแม่ที่สอนให้ผมอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ลุงราญ ที่คอยอุปการะช่วยเหลือมาตลอดตอนที่ผมตกทุกข์ได้ยาก ขอขอบพระคุณ ลุงหมาน ที่รักหลานชายคนนี้เสมอ ขอขอบพระคุณ อาพจน์ ผมอยากจะบอกว่า คุณอาสุดยอดดด สมาชิกในครอบครัว ขอบคุณ "เฮียเอก" อยากบอกเฮียว่าเฮียเป็นพี่ชายที่ทำหน้าที่พี่ชายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เฮียสุดยอดดดด ขอบคุณเฮียฦๅถึงแม้ว่าเราจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในปัจจุบัน แต่ในอดีตเฮียก็สุดยอดคนหนึ่งเหมือนกัน ขอบใจยัยขวัญ น้องสาวที่รักและเข้าใจในเหตุผลที่เฮียทำทุกสิ่ง อย่างน้อยก็น้องคนนี้ก็เข้าใจพี่ชายคนนี้ คนอื่นช่างมัน ขอบใจ เจ้าจูโบ้ แมวตัวโปรด ไม่ว่าดวงวิญญาณแกจะไปเกิดเป็นอะไร ก็ขอให้แกมีความสุข ญาติพี่น้อง ขอบคุณเฮียอาร์ม กับความช่วยเหลือที่ดีมาโดยตลอด
ถ้าผมไม่ตายซะก่อน ผมจะตอบแทนคืนเฮียอย่างเต็มที่ ขอบคุณพี่เก๋ พี่สาวที่แสนดีของผม ขอบใจปิ๊กนะ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบใจเจ้าโตโต้ ไม่รู้เหมือนกันว่าขอบคุณเรื่องอะไร ขอบคุณ "เจียจุ้น" น้องชายที่เข้าใจผมที่สุดในตระกูล ไม่รู้จะบอกอะไรดีว่ะ ขอบใจหลาน ๆ ทั้งหลายที่ยังเห็นเป็นน้าเป็นอาอยู่ ขอบใจเจ้ายุ้ย ที่คอยอ้อนอาตลอด (เจ้าเล่ห์จริง ๆ นะเราน่ะ) ขอบใจเจ้ามู่ฮุย หลานชายที่ไม่ยอมจำได้เลยว่า ผู้ชายคนนี้ดูแลเจ้ามาตั้งแต่เจ้ายังไม่เกิด ขอบคุณน้องหนึ่ง ชาตินี้พี่จะไม่มีวันลืมหลานสาวที่รักคนนี้ ขอให้ไปสู่สุขตินะ ผองเผื่อน ขอบคุณนายตี๋ เพื่อนรักอภิมหาอมตะนิรันดร์กาล สำหรับนายคงไม่มีคำแทนความรู้สึก
คงบอกได้เพียงว่า "นายมันนิวตริโนจริง ๆ แต่เสียใจด้วยนะ เรามันเตคีออนว่ะ" ขอบใจนายพี สำหรับมิตรภาพดี ๆ กี๊ก ๆ ขอบใจนายเก๋ สำหรับระเบิดขวด และสิ่งดีที่ในอดีต ขอบใจนายอ๋อง ขอพลังจงอยู่กับท่าน
願原力與你同在! ขอบใจนายเด่น
ภวนฺตุสัพฺพมํคลํ รกฺขนฺตุสพฺพเทวตา
สพฺพพุทธา สพฺพธมฺมา สพฺพสงฺฆานุภาเวนะ สทาโสตฺถีภวนฺตุเต ขอบใจ นายเปี๊ยก นายหนุ่ย สำหรับอดีตที่ผ่านมา พวกนายมีน้ำใจมาก ขอบใจ นายเริญ นายมันบ้าว่ะชาวโลก ขอบใจ เจ้ากัมป์ มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ ขอบใจ เจ้าเคย์ ไม่รู้จะขอบใจอะไรดีเหมือนกัน ไทคุ้ม ขอบใจจะเด็ด นายเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง
แม้ปัจจุบันนายจะแกล้งฟอร์มว่าจำเราไม่ได้ เราก็ยังถือว่านายเป็นเพื่อนเรา ขอบใจต๋อง ไม่รู้จะขอบใจอะไรกันหลายรอบ ขอบใจพี่น้องตระกูล ขวาลำธารทุกคน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาก ขอบใจสาว ๆ ตระกูลแสนพวง ที่โผล่มาให้ชอบตั้งแต่พี่สาวคนโตยันน้องสาวคนเล็ก ขอบใจพี่น้องตระกูล เนตรลาวัลย์ กับความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตลอดมา แต่
"เฮ๊ย มาตีแมวฉันทำไมวะ!" ขอบใจ สก๊อต เราอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้นายอยู่ใหน ขอบใจ ออดี้ ที่ยืมของแล้วไม่ยอมคืน ขอบใจ เดวิด ที่ลุยด้วยกันมาตอนเด็ก ขอบใจที่หาเรื่องซวยมาให้ ขอบใจ แกะ(น้องนาง) เธอเป็นหนังแฟนฉันเวอร์ชั่นJK!เลยนะ ความจริงเธอก็น่ารักนะ
เสียแต่ว่าไทคุ้มเขาล้อว่าเราเป็นแฟนกัน ไม่งั้นป่านนี้ก็คงไปถึงใหนกันแล้วเนอะ
ขอบใจหนัก ๆไอ้สากเศษ สารเลว มึงทำให้กูรู้ว่าอย่าไว้ใจในความเป็นเพื่อนมากไป
15 ปี ที่คบกับมึงถ้ากูเอาไปจีบสาวซักคนป่านนี้มีลูกเป็นโหลแล้วว่ะ โคตรเสียดายเวลา อนุบาลกาฬสินธุ์ ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ ที่ให้โอกาสได้เรียนหนังสือ ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตฺตรา นุสาสกา ขอขอบพระคุณ คุณครู รัชนี ศรีไพวรรณ ครูประถมคนแรกของผม
ผมสงสัยมาตั้งแต่เล็กจนโต
ว่าคุณครูคือคนเดียวกันหรือเปล่ากับคนที่เขียน มานี มานะ เพราะชื่อเหมือนกัน ถ้าคุณครูรัชนีเป็นคนละคนกับอาจารย์รัชนี ที่เขียนมานีมานะ ขอขอบพระคุณ อาจารย์รัชนี ศรีไพวรรณ ที่สร้างบทเรียน และเพื่อนให้ผม ขอบคุณ คุณครูวันชาติ ปรีดี คุณครูดนตรีคนแรกของผม ขอบคุณพ่อด้วย พ่อคือครูดนตรีคนที่สองของผม ขอบคุณหนังสือหลักสูตรเก่าที่หลอกให้เอามาอ่านท่องอาขยาน
พอขึ้นป. 1 จริง ๆ ดันเปลี่ยนเป็นมานี มานะ ขอบคุณโอวัลตินแก้วนั้น ที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าจะตัดสินใจว่าอะไรดีไม่ดี ต้องทดลองดูก่อน ขอบใจทอมท่อม เนติรัฐ วีระนาคินทร์ โจโจ้ เกียรติศักดิ์ แสนวัง
นายทั้งคู่เป็นเป็นเพื่อนสนิทวัยเรียนชุดแรกของเรา ขอบคุณสตีฟ ออสติน ที่ทำให้วิ่งสโลว์โมชั่นไปเรียนหนังสือ ขอบคุณกับตันไนท์ที่ทำให้กินน้ำแล้วหมุนตัวไปด้วย ขอบคุณฮุ้นปวยเอี๊ยงที่ทำให้ชีวิตมีสีสัน ทำให้ฝึกวิชาใหมฟ้ากับไม้บรรทัด
ทำให้ร้องไห้ตอนถูกน้องหงส์แทงตกหน้าผา ขอบคุณโอกามิ อิโต้ สำหรับเพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย ขอบใจ ไดโกโร่ ที่วัน ๆ เอาแต่นั่งในรถเข็น ขอบคุณฮายาโตะ และริวที่ทำให้กระโดดกำแพงแปลงร่างบ่อย ๆ ขอบคุณหุ่นแซทที่ทำให้เวลาเล่นกระดานหก ต้องตระโกน
"หุ่นยนต์ขึ้น ลงสวมหัว กางปีกบิน" ไปด้วย ขอบคุณมนุษย์ไฟฟ้าสีน้ำเงิน คุณคือขวัญใจผมเลยล่ะ ขอบคุณคนรับซื้อของเก่า ที่เอาไข่ขี้เกี๊ยม และไข่ขี้โก๋ มาแลกขวด
แถมด้วย เอายางมาแลกลูกงิ้ว ทำให้ผมมียางไว้เป่าเป็นกระบุงใหญ่ ขอบคุณตุ๊กตุ่นที่ให้โยนจนแขนขาหักก็ไม่เคยบ่น ขอบคุณอาแปะขายซาลาเปา อยากบอกว่าที่แปะขายนั่นคือซาลาเปาที่อร่อยที่สุดในโลก ก.ส.ส. ขอบคุณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยสถาบันการศึกษาแห่งที่สองของผม ปญฺญาวุฑฒิกเร เต เต ทินฺโน วาเท นมามิหํ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ฉลาด พรหมอาจ คุณครูประจำชั้น 5/5 และ 6/5 ของผม ขอขอบพระคุณ อาจารย์อภิรักษ์ จุลภิรมย์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในชีวิตผม ขอบใจเพื่อนร่วมห้อง 5 ทุกคน โต้ง อาร์ท ต้อง ป๊อก ต๊อด และคนอื่น ๆ ขอโทษด้วยขี้เกียจขึ้นชื่อทั้งหมดเดี๋ยวมันจะยาว ขอบคุณคนที่เราแอบชอบ ไม่ว่าจะเป็น แวว โอ๋ ป๊อบ อ้อน ขอบใจมากนะ ขอขอบคุณ "มานี มานะ ปิติ ชูใจ และเพื่อน ๆ ที่อยู่เป็นเพื่อนมาตลอดตั้งแต่ป. 1 ยัน ป. 6" ขอขอบคุณ โดราเอมอน( ドラえもん) โนบิตะ ชิสุกะ ไจแอนท์ ซุเนโอะ เดกิสุกิ
ที่คอยสร้างความสนุกสนานและจินตนาการให้ ขอขอบคุณ ฮาโตริ เคนอิจิ ซินโซ ชิชิมารุ เคมุมากิ คาเงะจิโยะ ที่เป็นเพื่อนคลายเหงา ขอขอบคุณ คิวทาโร่และผองเพื่อน ที่ทำให้สร้างเครื่องฉายหนังเครื่องแรกของตัวเองได้ ขอขอบคุณ ปาร์แมนและสหาย ที่มาเป็นต้นแบบของตัวละครในหนังที่ฉาย "ปาร์หม้อ" ขอบคุณสกายไรเดอร์(Sky Rider) ที่ทำให้โดดถีบกันเป็นว่าเล่น ขอบคุณไม้ปิงปองและลูกปิงปอง ที่ใช้เล่นจนเก่าก็ไม่เคยบ่น ก.พ.ส. ขอบคุณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ แม้ผมจะได้เรียนที่นั่นเพียงปีเดียวแต่มีความประทับใจเยอะ ขอขอบพระคุณ อาจารย์พิณ ศรีอาจ ผมยืมเงินอาจารย์มา 40 บาท
แต่ถ้าเจออาจารย์ผมจะคืนให้ 100 ครับ(เป็นดอกเบี๊ย) ขอบใจนายปู ภราดร โพธิ์แท่น เราไม่รู้ว่านายอยู่ใหนนะ แต่ก็ขอให้นายประสบความสำเร็จในชีวิต ขอบคุณร้านเกมส์นินเทนโด้ที่ทำให้เปลืองเงินมหาศาลกับการไปนั่งเล่นทั้งวัน ขอบคุณลานสเก็ต "ซูเปอร์สเก็ตดิสโก้" ที่ทำให้เต้นเบรคเดนซ์ หน้าตู้ลำโพงจนหูตึงมาถึงทุกวันนี้ ก.ล.ส. ขอบคุณโรงเรียนกมลาไสย ที่ให้โอกาสคนที่ไม่เรียนหนังสืออย่างผมไปนั่งปนกับเพื่อน ๆ ขอบคุณเพื่อนห้อง 2 กมลาไสยทุกคน โดยเฉพาะโอเล่ อดุลย์ ศรีกมล นายมันเพื่อนรักเราว่ะ ขอบใจ เจี๊ยบู๊ อรรกร ลากอก ขอโทษด้วยสมัยนั้นชอบล้อชื่อพ่อนาย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไม ขอบใจ ปี๊ มนตรี อามาตย์มนตรี ขอบใจว่ะ ขอบใจ คำแป่ง ลิงแบ้ จีโร่ พุดจีบ ขอบใจ ต่าย สาว บี หน่อย แก๊งสี่สาว และสาว ๆ ที่เราแอบชอบทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ต่าย นิสากร สพันธ์พงษ์ สาว วรางค์ วีระนาคินทร์ หน่อย ประภาพร ประวันเตา รส รจนา ศิริบูรณ์ หมู แสงอรุณ พิชิตมาร ทรง สมทรง อินทะสอน และ ลมัย ป่านนี้พวกเธอคงจะเป็นแม่คนกันไปหมดแล้ว ขอสารภาพตรงนี้เลย เราแอบชอบพวกเธอว่ะ ขอบใจอี๊ด พรทิพย์ เหงี่ยมสมบัติ เธอเก่งมาก
จากเราเข้าไปจีบเธอ ไป ๆ มา ๆ เรากลายเป็นเพื่อนสนิทกันเหลือเชื่อ
อยากบอกให้รู้ว่าโอเล่เพื่อนเราชอบเธอ บอกไปงั้นแหล่ะ
เดี๋ยวตายไปจะไม่ได้บอก ตอนนี้ก็มีครอบครัวกันแล้ว ขอบคุณร้านเช่าหนังสือแวมไพร์ การมาทวงหนังสือที่บ้านวันนั้นทำให้ผมถูกแม่ตี สนามบาส ขอบคุณน้องเก๋ ทาริกา ที่ทำให้ชอบนักชอบหนา ขอบคุณเปี๊ยกกับหนุ่ย ย้ำอีกทีพวกนายมีน้ำใจมากกกกก ขอบคุณน้องเอ็ม(ตัวเล็ก) ที่พี่ไม่เคยตามเธอถึงบ้านได้ซักที เธอจะหายตัวไปก่อนทุกที ขอบคุณสาว ๆ น่ารักทั้งหลายที่ผมชอบสมัยเล่นบาส เยอะมากกกก ถ้าพิมพ์ก็คงยาวเหยียด ขอบคุณลูกบาสที่รั่วแล้วรั่วอีก รายได้แรกเริ่ม ขอบคุณร้านรับซื้อของเก่าหน้าบ้าน ถึงแม้คุณจะกดราคาขนาดใหน แต่มันทำให้ผมมีเงินใช้ ขอบคุณเฮียบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ ทีให้โอกาสได้มีงานทำมีเงินใช้ ขอบคุณโรงน้ำแข็งมอร์รีส แม้ว่าผมจะมีโอกาสทำงานที่นั่นแค่วันเดียว สถานีวิทยุ ขอขอบคุณวิทยุปักกิ่ง(วิทยุสากลแห่งประเทศจีน) ภาษาจีนผมได้ขนาดนี้ในทุกวันนี้ ต้องขอขอบคุณ ขอขอบคุณเสียงแห่งเอเซีย คุณอโศก คุณสุนทรี คุณวิสา ขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณเสียงแห่งจีนเสรี(วิทยุสากลไทเป) ขอขอบคุณวิทยุกว่างโจว ขอขอบคุณ ร.ด. เอฟเอ็ม มหาสารคาม 105.5 เมกกะเฮิร์ท ขอขอบคุณดีเจ อารยา อนันประกฤติ ขอขอบคุณดีเจ อาร์ม คัมภีร์ พฤษศรี ขอขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีและดีเจทุกรายการที่อยู่เป็นเพื่อนที่ดีในยามดึก ยามเหงาตลอดมา หมู่บ้านสันสุนีย์ ขอบคุณน้องโค๊ช ชาตินี้เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักพี่ แต่ยังไงก็ตามพี่จะเก็บเธอไว้ในหัวใจตลอดไป ขอบคุณน้องตาลนะครับ ตาลน่ารักดีนะครับ แต่พี่ไม่อยากเป็นผู้ชายเจ้าชู้ ที่จีบผู้หญิงหมู่บ้านเดียวกันถึงสองคน ขอบคุณครอบครัวคุณน้าภิรมย์ น้องจูน น้องอุ๋ม ช่วงที่โต๋เต๋ ขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ที่สอนอะไรดี ๆ ให้หลายอย่าง ขอบคุณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าไม่มีที่นี่ผมก็คงไม่มีวุฒิมาทำงานหรือเรียนต่อ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่นั่น ขอบใจเพื่อนกศน.ทุก ๆ คน ขอบคุณอาจารย์อนุชา ที่ทำให้มีโอกาสได้มีวงดนตรีเป็นของตัวเอง ขอบคุณอาจารย์เกษม วิเศษบุบผา ที่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้ดนตรีอย่างจริง ๆ จัง ๆ ขอบใจเพื่อนร่วมวงเดอะเสพทุกคน ชีวิตช่วงนั้นเรา
ได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้มีวงดนตรีเป็นของตัวเองประทับใจจริง ๆ ขอบใจสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นสถานที่ให้ออกกำลังกาย ขอบใจนายตี๋ ขอบใจจริง ๆ ว่ะ ขอบคุณเล็ก มณฑกานต์ อุณาพรหม เพื่อนทางจดหมายที่เราคุยกันนานมาก
แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเลย ขอบคุณมากสำหรับมิตรภาพและความรู้สึกที่ดี ขอบคุณหนิง อนุรีย์ เราชอบหนิง หนิงก็รู้ใช่มั๊ย ขอบคุณน้องอ้อ เธอทำให้พี่ชอบจนบ้าไปเลยรู้รึเปล่า ขอบคุณน้องอร ที่ผ่านมาพี่ผิด อรจะไม่ยกโทษให้พี่ก็ได้
แต่อยากให้จำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความรู้สึกดี ๆ มอบให้กัน รามคำแหง ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยแห่งแรก แม้ผมจะเรียนไม่จบก็เหอะ ขอบคุณพฤษภาทมิฬ ที่ทำให้ชีวิตมีสีสัน มีอะไรให้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังบ้าง แมค(ไทย) Episode I ขอบคุณบริษัทแมค(ไทย)จำกัด กับโอกาสในการทำงานที่นี่ มันทำให้ชีวิตได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ขอบคุณพี่เสาเอก บุนนาค พี่น่ะสุดยอดดดดด ขอบคุณน้อง สารภาพผิดตอนนี้ได้เค้าก็ขอสารภาพผิด เค้ารู้ว่าตัวเองคิดยังไงกับเค้า
ความจริงเค้าเองก็คิดไม่ต่างจากตัวเอง แต่ตอนนั้นเค้ายังเด็กและคิดแค่ว่าแฟนเค้าต้องสวยเท่านั้นเอง
แต่ถ้าบอกตอนนี้ได้เค้าก็อยากจะบอก เค้ารักตัวเองมาก
ตอนที่ตัวเองพาพี่ไก่มาแนะนำให้เรารู้จัก เค้าค่อยมารู้ใจตนเองว่าเค้ารักตัวเอง
แต่ยังไงก็ขอให้ตัวเองมีความสุขมาก ๆ นะ ขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความรู้สึกดี ๆ ขอบคุณพี่แมวที่ทำให้รู้จักน้องอ้อคนสวยน้องสาวของพี่ แต่จีบยากจริงๆ ขอบใจอุ๊ เธอสอนให้ชั้นรู้ว่า ดอกไม้บางชนิดก็อาบพิษ เธอทำให้ชั้นไม่เชื่อใจในผู้หญิงไปนาน
"เหตุคงเกิดจากวันนั้น เขาเข้ามาเกี่ยวพันเธอนั้นก็มีเยื่อใย ตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้ตัวดี
เห็นเธอเปลี่ยนไป สบตาครั้งใดยิ่งดูเหมือนคนห่างไกล" ขอบใจบรรดาสาวพาร์ทไทม์จากเตรียมพัฒน์ทั้งหลาย เจี๊ยบ สุกัลยา เอ๊กซ์ น่ารักกันจริง แอบชอบนะขอบอก ขอบใจบรรดาไอ้หนุ่มก๊วนเตรียมพัฒน์ทั้งหลาย ที่มาซ่าร่วมกันช่วยเพิ่มสีสันให้กับชีวิต
ตอนนี้จำชื่อพวกนายไม่ได้ซักคนว่ะ จำหน้าลาง ๆ ได้คนนึง ที่เหลือไปเจอคงจำไม่ได้แล้ว พานิชยการ ขอบคุณพาณิชยการ....... ที่ทำให้ผมลืมไม่ลง(เลือดใหลซิบ ๆ เลย) ขอบใจนกนะสำหรับความรู้สึกดี ๆ ที่เธอมีให้
ความจริงเราต่างก็ชอบกันนะ แต่ทำไมสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นไปได้ เราผิดเอง ขอบใจไก่นะ สำหรับมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้ ขอบคุณหงส์หยก คนอื่นไม่เข้าใจว่าทำไมระหว่างเราสองคนถึงจบลงอย่างนั้น
แต่เค้ารู้ดี เค้าผิดเอง ตอนนั้นเค้ามันจิตใจอ่อนแอเกินไป
ขอโทษนะ ขอโทษจริง ๆ อยากบอกว่ายังรัก ถึงแม้ว่ามันจะสายเกินไปซะแล้ว ขอบคุณโอยูมินะ เธอน่ารักมากกกกกกกก ยังรำลึกถึงตลอดเวลา อ.ปรางทิพย์ อาจารย์สาวที่วัยใกล้เคียงกัน
เป็นครั้งแรกที่เรียนหนังสือแล้วหลงชอบอาจารย์ (ก็เธอสวยน่ารักแล้วก็เป็นกันเองขนาดนั้นนี่นา) ขอบคุณนายซ้งที่ให้ไปช่วยงานที่บ้าน พอดีเราไม่ค่อยเหมาะกับงานพวกนั้นว่ะ แมค(ไทย) Episode II ขอบคุณแมคไทยที่ให้โอกาสกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้ง ขอบคุณน้องอ้อม ที่ทำให้พี่รู้จักที่จะรักชอบใครอีกครั้ง หลังจากปิดใจตัวเองไปนานแสนนาน ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่แสนดีทั้งหลาย ขอบคุณประเคล็ญ ณ ลำปางซิตี้ นายเป็นเพื่อนที่ใช้ได้ทีเดียว ขอบคุณน้องบี สุกัลยา น่าเสียดายที่เราเจอกันช้าไป พี่มาช้ากว่าเค้าคนนั้นของบีไปหน่อย
บีเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเท่าที่พี่เคยรู้จัก พี่ต้องใช้เวลาเกือบ 10 ปี กว่าที่พี่จะเจอคนที่น่ารักพอ ๆ กับบี งานแก้ขัด ขอบคุณเจเอสพีมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ที่ให้งานผมทำแก้ขัด ขอบคุณนอร์ทไทย ที่นัดเวลาไม่เป็นเวลา บ้านซีเอ็ด ขอบคุณซีเอ็ดยูเคชั่นบ้านที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตการทำงาน ขอบคุณพี่บุญเติบ หัวหน้าผู้ดูแลลูกน้องได้ดีมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ขอบคุณน้องอ๊อดคนสวย อยากจะบอกอะไรซักอย่าง ถ้าเธอนิสัยร่าเริงเหมือนน้องเธอ เราจีบเธอไปแล้ว ขอบใจไอ้ต่อ มึงทำให้กูได้เรียนรู้ว่า การจะคบคนให้รู้ถึงแก่นถึงสันดานมันต้องใช้เวลา ราชมงคล ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ชีวิตที่นี่มีรสชาติมาก ขอบคุณคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสไปฝึกงานและทำป่วนที่นั่น ขอบคุณเพื่อนคอมธุรกิจทุกคน ขอบใจรุ่นน้องทุกคนที่ให้ความรู้สึกดี ๆ
คอยช่วยเหลือกันและเพิ่มสีสันให้ชีวิต ขอบใจเฒ่าแมค นายชัย นายพี นายสุรชาติ(ชั่ว) นายต้น ไอ้อ๊อด และคนอื่น ๆ
กับความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับในสมัยเรียน ขอบใจจริง ๆ พิเศษสุดขอบใจน้องสาวที่น่ารักน้อยระพีพรรณ
ถ้าไม่ใช่เพราะไม่ค่อยกินเส้นกับพี่สาวน้อยพี่คงไม่ให้น้อยเป็นแค่น้องสาว คิงส์เพาเวอร์ดิวตี้ฟรี ขอบคุณคิงส์เพาเวอร์ดิวตี้ฟรี ที่ทำงานที่แรกที่ทำให้ผมมีเงินใช้หลักหมื่น ขอบคุณฝน ทิพวรรณ ภัทรวงศ์ บางครั้งเราก็สับสนตัวเอง บางครั้งมองเธอเป็นน้องสาว
แต่บางครั้งก็อยากให้เธอเป็นแฟนเรา ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ขอบใจ เสี่ยวเป๋าเป๋า ถึงแม้เธอจะอ่านภาษาไทยไม่ออก และไม่มีโอกาสที่จะมาอ่าน ก็ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้ ขอบคุณเจ่เจ้ กุ๋ยจู แซ่ฟาน ขอบใจอาชิง ขอบใจ อาปิง ขอบใจ อาจู อาหย่ง และเพื่อนร่วมงานจีน ๆ ทั้งหลาย ขอบคุณ忠志(ทาดาชิซัง) สำหรับมิตรภาพดี ๆ ที่ให้มา เสียดายที่ไม่ได้ขอที่อยู่ไว้ ไม่งั้นไปญี่ปุ่นจะแวะไปเยี่ยม ขอบคุณあや(อาย่าซัง) 解かりますか 私はあなたが好きです ขอบคุณ美和(มิวะ) ที่ทำให้ผมรู้สึกดีมาก ๆที่ในช่วงชีวิตหนึ่งเคยมีผู้หญิงญี่ปุ่นสวยน่ารักมาชอบ
ถ้าช่วงนั้นชีวิตผมมันไม่ตกอับล่มจมขนาดนั้น ป่านนี้เราอาจจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก ๆ ก็ได้ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานชาวไทยทุกคนที่คิงส์ด้วย ถึงแม้พวกคุณไม่เคยจะเข้าใจความคิดผมเลยก็ตามเถอะ มสธ. ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับปริญญาใบแรกในชีวิตของผม ขอบคุณชาวข้าวไทย คอร์ปทุกคนและมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้กัน ขอบคุณกลุ่มฐานข้อมูล ถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กันซักเท่าใหร่เพราะมัวแต่ปวดหัว ของคุณน้องพี่สี่สายสัมพันธ์ทุกคน ขอบคุณเพื่อนชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ขอบคุณเพื่อนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจทุกคน ขอบคุณสมาชิกไอทีกลุ่มหนึ่งทุกคนที่ให้ความร่วมมือและความรู้สึกดี ๆ ให้กันมาโดยตลอด ขอบคุณสมาชิกคณิตเข้มทุกคน กาฬสินธุ์คอมฯ ขอบคุณกาฬสินธุ์คอมพิวเตอร์ ทำงานที่นี่ได้บรรยากาศใหม่ ๆ ในชีวิต ได้เรียนรู้คนมากขึ้น ขอบใจนายหนุ่ม แต่นึกไม่ค่อยออกว่าจะขอบคุณเรื่องอะไร ขอบใจอาเธอร์ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะขอบคุณเรื่องอะไร ขอบใจคุณเบิ้ม เรื่องอะไรล่ะ ขอบใจน้องยุ้ย ชนิดา เราต่างก็ชอบกันแต่ทำไมต่างคนต่างรักษาฟอร์ม แล้วเป็นไง ขอบใจ น้องอ้อม เทเรซ่า ผู้หญิงอย่างเธอพี่ไม่ค่อยอยากจะจำ แต่มันดันจำได้ เวรกรรมจริง ๆ ขอบใจ พี่ไก่ พี่การ์ตูน พี่วิ แห่ง ปาร์ตี้ไนท์ ผับที่เดียวในกาฬสินธุ์ที่บรรยากาศถูกใจผมในตอนนั้น
( ตอนนี้วงพวกพี่แตกแล้ว ผับใหนก็ไม่ถูกใจ) เอไอเอ ขอบคุณชาวเอไอเอทุกท่าน ผมพูดได้เต็มปากเลย ผมจำใครไม่ได้ซักคน แล้วผมก็ขายประกันไม่ได้ซักรายด้วย ประทับใจมาก กึ๋ยยย นิวเวฟผับ ขอบใจคุณนิวเวฟผับ ขอบคุณพี่เอ็ดดี้ ที่ให้โอกาส ผมไม่ได้มาโดยไม่บอกกล่าว ผมไปลาพี่แล้ว แต่พี่ไม่อยู่ ขอบคุณโทน เพื่อนผู้ไม่เคยเอาหัวโขนมาสวมใส่กับเพื่อน ขอบคุณโด่ง หริดล นายเยี่ยมว่ะ ขอบคุณอาจารย์บี้ อิศวร นายไม่เคยเอาเปลือกทางสังคมมาแบ่งแยกเพื่อน ขอบคุณนายเคย์ผู้ชักนำเข้าสู่วงการเด็กเสริฟ ขอบคุณชาวนิวเวฟผับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้ามาด นพ แหลม ฯลฯ ขอบคุณน้องป๋อหลอ ความจริงพี่น่ะแก่กว่าน้องนะจะบอกให้ ขอบคุณแขกทุเรศๆบางคนที่ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่าคนในสังคมนี้แม่งมองกันแค่เปลือกจริง ๆ ดิโอฟู๊ด ขอบคุณดิโอฟู๊ดที่ให้โอกาสทำงาน ขอบคุณเฮียตงที่จ้าง ขอบคุณคุณบุ๋มที่สั่งงานคนละเรื่องกับพ่อคุณให้พวกเราเหนื่อยเล่น ขอบคุณตาอ๋อง สำหรับมิตรภาพ ขอบคุณเอ๋ สำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง ขอบคุณน้องวาส ไอ้เราก็อุตส่าห์จริงใจ ดันมาหลอกพี่ได้ ขอบคุณน้องไก่ กับความลำบากใจ ขอบใจปุ้ย จะว่ายังไงดีล่ะ เราติดปุ้ยจนแกะไม่ออก ขอบคุณทุก ๆ คนที่ทำงานร่วมกัน ยกเว้นไอ้คุณประพงษ์ (ขออภัยที่เอ่ยนาม) ครัวคุณยาย ขอบคุณครัวคุณยาย ขอบคุณน้าหงา คารวาน ขอบใจน้องขิม ที่ซนมีขีดจำกัด ขอบใจ น้องเพชร ที่ซนจนเหลือรับ ขอบคุณดีเจอุ๊แห่งอาร์ซีเอ ผู้หญิงชื่ออุ๊อีกคนที่มาตอกย้ำความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงสวยไว้ใจไม่ได้
ขอบใจที่เธอทำให้ฉันแต่งเพลงใหม่ได้อีกเพลง "ม่านบังตา" เบสท์อินเตอร์เน็ท ขอบคุณเบสท์อินเตอร์เน็ท ขอบคุณเฮียมานะ ขอบคุณน้องแก้ว น้องแนน น้องนิล ขอบคุณน้องเล็ก ที่มาหลอกกันเห็น ๆ ขอบคุณน้องก้อง เอเลี่ยนส์เน็ท ขอบคุณเอเลี่ยนส์เน็ท ขอขอบพระคุณคุณพ่อสุพร ที่ช่วยออกทุนส่วนหนึ่งในการทำร้าน ขอบคุณเฮียเอก เฮียฦๅ ยัยขวัญ ที่ยอมให้ขายที่มรดกย่า เพื่อเอามาเป็นทุน ขอบคุณคุณก้องเจ้าของร้านที่ดันทุรังจะทำ ขอบคุณนายเด่นที่อยู่ช่วยงานจนเกือบวันสุดท้าย ขอบคุณนายเคย์ที่มาช่วยในตอนต้น และแวะมาให้กำลังใจตอนใกล้เจ้ง ขอบคุณนายตี๋สำหรับกำลังใจ ขอบคุณนายอ๋องสำหรับคำปรึกษาที่ดี ขอบคุณนายเก๋ สำหรับระเบิดขวด ขอบคุณน้องเจนี่ สำหรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ขอบคุณคุณมุก ที่เข้ามาทำให้ชีวิตนี้ดูเข้าท่าขึ้นมาบ้าง ขอบคุณเจสสิกา ที่เมล์มาคุยกันได้เรื่อย ๆ ขอบคุณปูนิ่มลูกค้าประจำ ซิกม่าดอทคอม ขอบคุณนายโด่งที่เปิดโอกาสให้ร่วมทำธุรกิจร่วมกัน ขอบคุณลูกค้าที่พอมีบ้าง ขอบคุณน้องตุ๊ก ที่น่ารัก ที่ไม่น่าเชื่อว่าต่อมาพี่ต้องเจ็บเพราะเธออยู่ซักพัก
แต่ทุกวันนี้ขอให้โชคดีแล้วกัน พี่ลบเธอออกไปจากใจพี่ได้แล้ว ขอบคุณน้องอ้อน ขอบคุณทุก ๆ คน อาร์แอนด์ดี ขอบคุณอาร์แอนด์ดี ขอบคุณคุณพฤฒิ ขอบคุณพี่สมจิตร ขอบคุณน้องหมวย ขอบคุณน้องแนน ขอบคุณน้องสุ ขอบคุณน้องกุ้ง ขอบคุณน้องโบว์ ขอบคุณน้องจิ๊ด ที่เซิดซะ ขอบคุณน้องดาว ที่มองมาบ้างเป็นบางครั้ง ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เจ้าจ๊ะ เจ้าทอม เจ้าทูน เจ้าเก่ง ที่มาช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานในบริษัท ขอบคุณตาหนุ่ม เพื่อนร่วมงานที่ดีคนนึง สำนักมวยหวิงชุน ขอบพระคุณอาจารย์อนันต์ ทินะพงศ์ ผู้ถ่ายทอดวิชามวยชั้นสูงโดยไม่หวงวิชา
อาจารย์ผู้สอนและผู้ให้ศิษย์มากกว่าเพียงหมัดมวย ขอบคุณศิษย์พี่ศิษย์น้องร่วมสำนักสำหรับมิตรภาพดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมัดคลื่นสิเหน่หา หมัดเหล็กทะลายภูผา และหมัดอื่น ๆ จากใจหมัดมั่วสะระแหน่หอมสนั่นเหวเสน่ห์หาย เทนสตาร์กรุ๊ป ขอบคุณฝ่ายบุคคลทุกท่านที่ให้โอกาส ขอบใจน้องส้ม เราสนิทกันจนชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นแฟนกัน ขอบใจเพื่อนร่วมงานทุกคน น้องอุ๋น และคนอื่น ๆ ซันชายน์กรุ๊ป ขอบใจเพื่อนร่วมงานทุกคน อื่นๆ ขอบคุณใครหลาย ๆ คนที่เคยผ่านมารัก และผ่านมาให้รัก ขอบคุณใครที่หลวมตัวเข้ามาอ่านหน้านี้ ขอบคุณที่อ่านจนจบ ขอให้ร่ำรวย มีความสุขสงบในชีวิต

願原力與你同在!
ขอพลังจงอยู่กับท่าน


1