»FISCH, Gennadij Semjonovitj (1903-1971), rysk sovjetisk författare. Medlem i SUKP sedan 1943. Diktsamlingar; berättelser om Sovjetkarelen (»Kiimasjärvis erövring«, 1932, »Hos svenskarna«, 1966); essäböcker om de skandinaviska länderna.«

generaldepoten/vkt/index.html

Gennadij FISCH

. bild av Gennadij Fisch

Ur Sovjetiska encyklopediska ordboken, Moskva 1981:

FISCH, Gennadij Semjonovitj (1903-1971), rysk sovjetisk författare. Medlem i SUKP sedan 1943. Diktsamlingar; berättelser om Sovjetkarelen (»Kiimasjärvis erövring«, 1932, »Hos svenskarna«, 1966); essäböcker om de skandinaviska länderna.

Ur Fremdsprachige Schriftsteller, Leipzig 1972:

Fisch, Gennadi Semjonowitsch, f. 10.4.1903 i Odessa; rysk-sovjetisk skriftställare. Son till en ingenjör. F., som efter revolutionen arbetade i Komsomol och studerade filologi i Leningrad, ägnade sina dikter och berättelser åt sin valhembygd Karelen. I sin roman »Padenije Kimasosera« (1932, Die Eroberung von Kiimasjärvi) behandlade han kampen emot vitfinnarna. Intervention; i Karelskije dewuschki (R., 1943, Karelische Mädchen) och Po doroge w Segeshu (1960, ty. Die Schuld des Partisanen, 1961) skildrar han episoder ur kampen på karelska fronten i det Stora Fosterländska Kriget.

Länkar med anknytning till skådeplatserna.

Berättelserna av Gennadij Fisch utspelar sig i Karelen och Finland. De ryska texter, vi har tillgång till, betecknar vanligen orter i Karelen med deras ryska namn. Däremot brukas i den svenska översättningen »Kiimasjärvis erövring« liksom i den norska «Erobringa av Kiimasjärvi» merendels finska geografiska namn. Även för övrigt tämligen goda kartböcker har magra upplysningar om Karelen, så att det kan vara svårt att para ihop ryska ortnamn med finska och kontrollera, huruvida det verkligen är fråga om samma platser i de olika utgåvorna, vilket man märker, att det inte alltid är. En del kartor, ortnamnsförteckningar och annat material på Världsväven kan emellertid vara till nytta:

Övriga länkar

Denna sidas innehåll finnes även på sidan https://www.geocities.ws/generaldepoten/vkt/index.html


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).