»Detta var år 1921, när Röda Armén skoningslöst tog itu med de sista resterna av vitgardisterna och fördrev interventionisternas arméer, vilka hade försökt inkräkta på det stora sovjetfolkets frihet. Detta var i Sovjetunionens norra utkant, i Karelen.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

För det sovjetiska fosterlandet
(Kiimasjärvis erövring)

Längre ner på denna sida följer svensk undertext till filmen För det sovjetiska fosterlandet (Kiimasjärvis erövring) efter berättelsen Kiimasjärvis erövring av Gennadij Fisch och i regi av Jurij Musikant och Rafail Musikant (Lenfilm 1937).

Se även journalfilmsamlingen Mannerheimlinjen om Vinterkriget och Mannerheimlinjen

. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
1
00:00:00,000 --> 00:00:06,000
svensk text 11 september 2011
tidigare versioner bör förintas
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
FÖR DET SOVJETISKA FOSTERLANDET
(Kiimasjärvis erövring)
Framställd av Lenfilm år 1937

3
00:00:12,000 --> 00:00:17,000
Scenario av Gennadij FISCH
samt bröderna
Rafail MUSIKANT och Jurij MUSIKANT

4
00:00:17,000 --> 00:00:22,000
Regissörer: bröderna
Rafail MUSIKANT och Jurij MUSIKANT

5
00:00:22,000 --> 00:00:27,000
Konstnärlig ledning:
Bröderna VASILJEV

6
00:00:28,000 --> 00:00:34,000
Fotograf: E. VELITJKO
Scenografer:
P. SALTZMANN, M. TSIBASOV

7
00:00:38,000 --> 00:00:42,000
Kompositör: A. ZJIVOTOV
Ljudtekniker: P. och G. VITSINSKIJ
Produktionsledning: N. TIEDEMANN

8
00:00:47,000 --> 00:00:52,000
Regiassistenter:
V. GRANATMAN, A. GOLYSJOV,
D. LANDER, E. BAZJENOVA

9
00:00:57,000 --> 00:01:03,000
Handlande personer:
Toivo Antikainen - Oleg ZJAKOV

10
00:01:03,000 --> 00:01:09,000
Arttu - I. TJUVELJOV
Hjalmar - I. SELJANIN
Eino - P. ALEJNIKOV

11
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Riutta - P. KIRILLOV
Jukka - N. KRJUTKOV
Jyrgi - P. VOLKOV

12
00:01:15,000 --> 00:01:21,000
Frontbefälhavaren - Nikolaj TJERKASOV
Gumman - L. KARTASJOVA

13
00:01:24,000 --> 00:01:30,000
Detta var år 1921, när Röda Armén
skoningslöst tog itu med de
sista resterna av vitgardisterna...

14
00:01:31,000 --> 00:01:37,000
...och fördrev interventionisternas
arméer, vilka hade försökt inkräkta
på det stora sovjetfolkets frihet.

15
00:01:37,000 --> 00:01:42,000
När landet började återuppbygga
den av krigen raserade ekonomin.

16
00:01:42,000 --> 00:01:48,000
Detta var i Sovjetunionens
norra utkant, i Karelen.

17
00:01:58,000 --> 00:02:04,000
RSFSR (Ryska Socialistiska
Federativa Rådsrepubliken)

18
00:04:10,000 --> 00:04:16,000
De fåtaliga sovjetiska gränstrupperna
förmådde inte hålla stånd emot den
i antal överlägsne fienden.

19
00:04:20,000 --> 00:04:26,000
Genom sina rövaröverfall besatte de
vitfinska skyddskårsförbanden en
stor del av det sovjetiska Karelen.

20
00:05:10,000 --> 00:05:16,000
LEVE FYRAÁRSMINNET
AV OKTOBER!

21
00:05:16,000 --> 00:05:19,000
Väck med den!

22
00:06:32,000 --> 00:06:35,000
Klä på er!

23
00:06:36,000 --> 00:06:39,000
Klä på er,
klä på er, Jyrgi!

24
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Vad skall
detta leda till?

25
00:06:42,000 --> 00:06:45,000
Försvara vårt
fosterland!

26
00:06:45,000 --> 00:06:48,000
Fosterland?

27
00:06:48,000 --> 00:06:51,000
Vad är de
för några?

28
00:06:51,000 --> 00:06:54,000
Det är finnar.
Våra bröder.

29
00:06:54,000 --> 00:06:57,000
De skall hjälpa
oss befria Karelen
ifrån bolsjevikerna.

30
00:06:57,000 --> 00:07:01,000
Kom nu!
Nog pratat!

31
00:07:02,000 --> 00:07:07,000
Detta är vår
Sovjetmakt!
Pack!

32
00:07:07,000 --> 00:07:10,000
Grip honom!

33
00:07:14,000 --> 00:07:19,000
Komna för att
döda? Döda ni!
Arkebusera!

34
00:07:19,000 --> 00:07:24,000
Karelen har i alla
fall varit och skall
förbli sovjetiskt!

35
00:07:53,000 --> 00:07:59,000
Av partiet och regeringen
i Sovjeternas Land skickades
reguljära enheter...

36
00:07:59,000 --> 00:08:05,000
...ur Röda Armén för
att slå ner de vitfinska
angriparnas fräcka äventyr.

37
00:08:07,000 --> 00:08:13,000
Masseljskaja (Maaselkän asema)
349 verst ifrån Petrograd
803 verst till Murmansk

38
00:08:13,000 --> 00:08:17,000
Kamrat kommendant!
Anmäl för frontbefälhavaren,
att finska befälselevbataljonen...

39
00:08:17,000 --> 00:08:21,000
...ifrån Internationella
krigsskolan i Petrograd
har ankommit till förfogande.

40
00:08:21,000 --> 00:08:24,000
- Gott. Jag
skall anmäla det.
Invänta order här!

41
00:08:24,000 --> 00:08:27,000
- Vi inväntar
anvisningar
enligt order.

42
00:08:55,000 --> 00:08:58,000
- Vad gör du, Arttu?
- Jag?

43
00:08:58,000 --> 00:09:02,000
Jag längtar väldigt mycket
efter min Kerttu Mykänen.

44
00:09:02,000 --> 00:09:08,000
Hon är så vacker med blåa ögon,
är 168 cm lång och väger 70 kg.

45
00:09:08,000 --> 00:09:11,000
Hon är så vacker med blåa ögon,
är 168 cm lång och väger 70 kg.

46
00:09:11,000 --> 00:09:14,000
Men jag frågar
ju, vad du gör.

47
00:09:14,000 --> 00:09:17,000
Det säger jag ju, att jag
längtar efter Kerttu Mykänen!

48
00:09:18,000 --> 00:09:23,000
Hon bakar sådana härliga
brödkakor! På solrosolja.

49
00:09:23,000 --> 00:09:28,000
- Är det nu vallat ordentligt?
- Se själv!

50
00:09:28,000 --> 00:09:31,000
Har du gått på
skidor någon gång?

51
00:09:31,000 --> 00:09:34,000
Det har
jag visst!

52
00:09:34,000 --> 00:09:38,000
Visserligen har jag inte
tagit några priser, men...

53
00:09:39,000 --> 00:09:43,000
Inte tagit några priser?
Men ärligt talat?

54
00:09:44,000 --> 00:09:47,000
Ärligt talat...

55
00:09:47,000 --> 00:09:51,000
Ärligt talat...

56
00:09:52,000 --> 00:09:55,000
Inte bra.

57
00:09:55,000 --> 00:09:58,000
Säg det bara inte
till Antikainen!

58
00:09:59,000 --> 00:10:03,000
Er trupp avgör
hela frontens öde.

59
00:10:03,000 --> 00:10:08,000
Ni har 400
verst att gå.

60
00:10:10,000 --> 00:10:14,000
Ingen lätt uppgift.

61
00:10:15,000 --> 00:10:19,000
Det är bara
utmärkta skidlöpare,
som får gå med...

62
00:10:19,000 --> 00:10:24,000
...utan tross eller
träng,bärande allt på
sig själva. Uppfattat?

63
00:10:24,000 --> 00:10:27,000
Uppfattat, kamrat
befälhavare.

64
00:10:31,000 --> 00:10:36,000
Undvik möten
med fienden.

65
00:10:42,000 --> 00:10:45,000
Öppna det, när ni
har passerat Salmo.

66
00:10:45,000 --> 00:10:48,000
Ja, kamrat
befälhavare!

67
00:10:51,000 --> 00:10:54,000
Nå, jag önskar
er framgång!

68
00:12:02,000 --> 00:12:06,000
»Vi går framåt
igenom snö och is...«

69
00:12:40,000 --> 00:12:45,000
Order: Förbandet skall överskrida linjen
för krigshandlingarna och, då det går in
på det av fienden besatta området...

70
00:12:45,000 --> 00:12:50,000
...rycka fram till Kiimasjärvi utan
medgivande av uppehåll eller dröjsmål.

71
00:12:50,000 --> 00:12:56,000
Efter Kiimasjärvis intagande skall
förbandet marschera till förenande
med Röda Arméns enheter i byn Tiksi.

72
00:12:56,000 --> 00:13:01,000
Underrättelser om fiendens läge
och styrka i Repola och Kiimasjärvi
föreligger ej.

73
00:13:01,000 --> 00:13:05,000
Enligt antaganden befinner sig
fiendens stab i en av dessa kyrkbyar.

74
00:13:05,000 --> 00:13:11,000
Alla i fiendens etappområde upptäckta
förråd av förnödenheter, vapen och
ammunition skall förintas.

75
00:13:11,000 --> 00:13:15,000
- Befälhavaren för trupperna i
Karelska området.

76
00:13:17,000 --> 00:13:20,000
Upphör med sången!

77
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Sång upphör!

78
00:13:24,000 --> 00:13:27,000
Sång upphör!

79
00:13:36,000 --> 00:13:40,000
Varför har du
blivit efter?

80
00:13:40,000 --> 00:13:43,000
Förstår du, Toivo, jag är inte
van vid de här skidorna!

81
00:13:43,000 --> 00:13:47,000
- Ta av dig skidorna!
- Kamrat befäl...

82
00:13:47,000 --> 00:13:50,000
Ta dem av,
säger man dig!

83
00:13:50,000 --> 00:13:53,000
Skall ske.

84
00:14:02,000 --> 00:14:05,000
Ta mina!

85
00:14:12,000 --> 00:14:18,000
Befälselevernas stridsförband
trängde genom eviga kärr och väglösa
skogar in i fiendens etappområde.

86
00:14:38,000 --> 00:14:41,000
Kom igen, Arttu, på
det, uppehåll oss inte!

87
00:14:41,000 --> 00:14:44,000
Var är det, du har så
brått att komma hän?

88
00:14:45,000 --> 00:14:50,000
Det är lätt att
säga kom igen...

89
00:15:20,000 --> 00:15:25,000
- Ja, några priser har du inte tagit.
- Nä...

90
00:15:25,000 --> 00:15:28,000
Ge mig
ryggsäcken!

91
00:15:28,000 --> 00:15:31,000
Är jag någon
fröken, vad?

92
00:15:31,000 --> 00:15:34,000
Du är ju
rent våt!

93
00:15:34,000 --> 00:15:37,000
- Vet du vad?
- Vad?

94
00:15:38,000 --> 00:15:41,000
Träskalle!

95
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
Bära eller brista!

96
00:17:52,000 --> 00:17:55,000
Muntert...

97
00:17:55,000 --> 00:17:58,000
Mycket
muntert.

98
00:17:58,000 --> 00:18:01,000
Dra ner kapuschongerna
och följ mig!

99
00:18:12,000 --> 00:18:15,000
Spärra opp ögonen,
era huggkubbar!

100
00:18:22,000 --> 00:18:26,000
Vad är det, ni har här,
sergeant? En trupp eller
en sångförening?

101
00:18:26,000 --> 00:18:29,000
Varför ropar alla
på en gång?

102
00:18:29,000 --> 00:18:32,000
- Herr löjtnant...
- Kapten!

103
00:18:32,000 --> 00:18:36,000
Herr kapten! Hela plutonen
under befäl av löjtnant Riutta
befinner sig i byn.

104
00:18:36,000 --> 00:18:39,000
Inga sjuka, arresterade eller
självsvåldigt frånvarande.

105
00:18:39,000 --> 00:18:42,000
Ingenting
att rapportera.

106
00:18:41,000 --> 00:18:45,000
- Var är löjtnanten?
- Han har begivit sig på jakt, herr...

107
00:18:46,000 --> 00:18:50,000
En stjärna!
De röde!

108
00:18:50,000 --> 00:18:53,000
Handgranater!

109
00:19:13,000 --> 00:19:16,000
Gå opp!

110
00:19:43,000 --> 00:19:48,000
Turunen! Ta undan
mjölkkrukan!

111
00:19:48,000 --> 00:19:51,000
De slår sönder den
sista, det packet!

112
00:19:58,000 --> 00:20:01,000
Sur.

113
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
Ligg ner!

114
00:20:10,000 --> 00:20:13,000
Toivo!

115
00:20:13,000 --> 00:20:16,000
På det!

116
00:20:33,000 --> 00:20:36,000
De våra!

117
00:20:47,000 --> 00:20:50,000
Avväpna dem!

118
00:20:52,000 --> 00:20:55,000
Leta omedelbart
opp löjtnanten!

119
00:20:59,000 --> 00:21:02,000
Kapuschongen
skall täcka bättre!

120
00:21:02,000 --> 00:21:05,000
Utgå!

121
00:21:36,000 --> 00:21:39,000
Var letade du?

122
00:21:39,000 --> 00:21:44,000
Jag gick ända ner till
älven. Inte en djävul.

123
00:21:49,000 --> 00:21:53,000
Förbandet får
bege sig tillbaka.

124
00:21:53,000 --> 00:21:59,000
För befälhavaren anmäler vi, att
vi inte lyckades med uppdraget.

125
00:22:03,000 --> 00:22:09,000
Eino, förstår du, vad det betyder för oss,
att vi låter löjtnanten slippa undan?

126
00:22:09,000 --> 00:22:12,000
Visst förstår jag...

127
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
- Och du, Hjalmar?
- Vad frågar du för? Jag förstår.

128
00:22:18,000 --> 00:22:22,000
Men vad fan dräller ni
då omkring här för?

129
00:22:22,000 --> 00:22:26,000
Ut och spåra opp löjtnanten
död eller levande!

130
00:23:00,000 --> 00:23:03,000
Tror du, jag
har blivit efter?

131
00:23:03,000 --> 00:23:06,000
Det var
uttänkt så.

132
00:23:09,000 --> 00:23:14,000
Jag och herr löjtnanten
offrar denna.

133
00:23:38,000 --> 00:23:41,000
Var det du, som
fångade honom?

134
00:23:41,000 --> 00:23:44,000
Ja, det var jag,
kamrat befäl.

135
00:23:48,000 --> 00:23:51,000
Ta händerna
ur fickorna!

136
00:23:53,000 --> 00:23:56,000
Nå, vad sade
jag till dig?!

137
00:24:01,000 --> 00:24:04,000
Det kan
han inte.

138
00:24:04,000 --> 00:24:09,000
Jag har skurit loss
knapparna ur byxorna.

139
00:24:17,000 --> 00:24:20,000
Blev du
efter igen?

140
00:24:21,000 --> 00:24:25,000
- Utgå!
- Skall ske!

141
00:24:31,000 --> 00:24:34,000
Ett ögonblick!

142
00:24:36,000 --> 00:24:39,000
Tillåt mig ta min ryggsäck!

143
00:24:42,000 --> 00:24:45,000
Tackar ödmjukast,
ers välborenhet!

144
00:24:45,000 --> 00:24:48,000
Merci!

145
00:25:02,000 --> 00:25:05,000
Knyt om dig!

146
00:25:08,000 --> 00:25:11,000
Nu skall vi talas
vid ett tag.

147
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
Vet du vad? Man
kan tröttna på dig.

148
00:25:18,000 --> 00:25:22,000
Du var då en
tjockskallig man.

149
00:25:34,000 --> 00:25:37,000
Drick!

150
00:26:13,000 --> 00:26:16,000
Där har
ni föda!

151
00:26:16,000 --> 00:26:19,000
Det är bra!

152
00:26:20,000 --> 00:26:23,000
Detta är
inget vidare.

153
00:26:22,000 --> 00:26:25,000
Det får duga.

154
00:26:31,000 --> 00:26:35,000
Vet du...
Det är du, som
är min gäst.

155
00:26:35,000 --> 00:26:38,000
Ge mig den.
Jag öppnar själv.

156
00:26:52,000 --> 00:26:55,000
Nå, vad nytt hos
oss i Helsingfors?

157
00:26:55,000 --> 00:27:00,000
- Hos oss i Helsingfors!
- Som du vill!

158
00:27:00,000 --> 00:27:05,000
Nu kan man leva där.
Du skulle åka dit
och ta en titt!

159
00:27:05,000 --> 00:27:08,000
Det är upptaget (besatt)
alltsammans!

160
00:27:08,000 --> 00:27:11,000
Om vi befriar det,
kanske jag åker dit.

161
00:27:11,000 --> 00:27:15,000
Ák du dit!

162
00:27:26,000 --> 00:27:31,000
Ja. Det är en vacker
stad, Helsingfors.

163
00:27:32,000 --> 00:27:35,000
Havet...

164
00:27:37,000 --> 00:27:40,000
Är den nya
centralstationen färdig?

165
00:27:40,000 --> 00:27:43,000
För länge
sedan färdig.

166
00:27:43,000 --> 00:27:47,000
På perrongerna promenerar
skyddskårerna. De blir mycket
glada att få se dig.

167
00:27:47,000 --> 00:27:50,000
Nog om dina
skyddskårer.

168
00:27:50,000 --> 00:27:53,000
Det är kraftiga
pojkar!

169
00:27:53,000 --> 00:27:56,000
Du har nog inte
glömt dem än.

170
00:27:56,000 --> 00:27:59,000
Sluta skryta!

171
00:27:59,000 --> 00:28:03,000
Jag har talat med en av
dina kraftiga pojkar här.

172
00:28:03,000 --> 00:28:06,000
Han berättade, att er stab
befinner sig i Kiimasjärvi.

173
00:28:06,000 --> 00:28:10,000
- Vem var det, som sade det?
- Nu sade du det själv!

174
00:28:10,000 --> 00:28:13,000
Jag har ingenting sagt
och skall ingenting säga!

175
00:28:13,000 --> 00:28:18,000
- Du kan skjuta mig!
- Vad skulle jag skjuta dig för?

176
00:28:18,000 --> 00:28:21,000
Säg hellre, vad
du mer vet!

177
00:28:21,000 --> 00:28:24,000
Jag vet, att du är en
en fosterlandsförrädare!

178
00:28:25,000 --> 00:28:28,000
Det är du, som är en
fosterlandsförrädare!

179
00:28:28,000 --> 00:28:31,000
Vem sålde 1918
det finska folket?

180
00:28:31,000 --> 00:28:37,000
Vem är skyldig till, att finska folket
kom endera i kedjor eller i gravar?

181
00:28:37,000 --> 00:28:40,000
Vem?

182
00:28:40,000 --> 00:28:43,000
Ni, skyddskårerna!
Ni godsägarsöner!

183
00:28:43,000 --> 00:28:48,000
Men nu vill ni åt
den karelska skogen!
Det skall inte lyckas er!

184
00:28:48,000 --> 00:28:51,000
Jag är finne. Jag
älskar mitt folk.

185
00:28:51,000 --> 00:28:55,000
Jag tillåter inte, att man
plundrar Karelen.

186
00:28:56,000 --> 00:29:01,000
- Kom ihåg det, löjtnant!
- Hund!

187
00:29:01,000 --> 00:29:04,000
Försiktigt! Du
tappar byxorna.

188
00:29:04,000 --> 00:29:07,000
Hjalmar!

189
00:29:12,000 --> 00:29:15,000
Vad skall vi
göra med honom?

190
00:29:15,000 --> 00:29:19,000
Vi tar honom
med oss.

191
00:29:29,000 --> 00:29:32,000
Det var ett
motbjudande nylle.

192
00:29:37,000 --> 00:29:43,000
På marschens
femte dygn

193
00:31:18,000 --> 00:31:22,000
Nu fick du
brått om igen.

194
00:31:26,000 --> 00:31:30,000
Någon
Semjonov...

195
00:31:40,000 --> 00:31:46,000
Hemligt. Till löjtnant Riutta.
Föreslår stabskapten Semjonov
att ta sig över till sovjetiskt...

196
00:31:46,000 --> 00:31:51,000
...territorium, sedan han enligt
instruktion utrustats med allt
oundgängligt.

197
00:31:51,000 --> 00:31:56,000
Skicka tillbaka budbäraren
till stabens förfogande.

198
00:32:00,000 --> 00:32:03,000
Nog med
gymnastik nu, far.

199
00:32:03,000 --> 00:32:07,000
Släpp ner
armarna!

200
00:32:16,000 --> 00:32:19,000
Vad krigade du
för, tänkte du?

201
00:32:19,000 --> 00:32:22,000
Tänkte? Tänkte...

202
00:32:23,000 --> 00:32:26,000
Försök du att inte gå med,
när överheten befaller.

203
00:32:26,000 --> 00:32:29,000
»Överheten«...

204
00:32:29,000 --> 00:32:33,000
Bär bort »Överheten«.

205
00:32:45,000 --> 00:32:48,000
Vad heter du?

206
00:32:48,000 --> 00:32:51,000
Jyrgi heter jag.

207
00:32:51,000 --> 00:32:54,000
Det var en vacker
sång, du sjöng, Jyrgi.

208
00:33:07,000 --> 00:33:10,000
Vad tänker du
på, Jyrgi? Ät!

209
00:33:26,000 --> 00:33:29,000
Varifrån kom
du med det?

210
00:33:29,000 --> 00:33:32,000
Från Kiimasjärvi.

211
00:33:33,000 --> 00:33:37,000
Jag har stuga,
båt och ko där.

212
00:33:40,000 --> 00:33:44,000
De kom och sköt.
Den 18 kom de.
Den 19 kom de.

213
00:33:45,000 --> 00:33:48,000
Och så kom
de då igen.

214
00:33:50,000 --> 00:33:54,000
Dessa finnar behöver
ingenting av oss.

215
00:33:54,000 --> 00:33:59,000
Vad gott har vi?
Ingenting. Bara skogarna.

216
00:33:59,000 --> 00:34:05,000
Framme hav, bak bekymmer.
Till höger mossa, till vänster jämmer.

217
00:34:05,000 --> 00:34:11,000
Sedan urminnes tider
har karelaren ätit bark.

218
00:34:11,000 --> 00:34:15,000
Vänta bara, Jyrgi!

219
00:34:15,000 --> 00:34:21,000
Här i Karelen skall vetet växa
och äppleträden blomma.

220
00:34:21,000 --> 00:34:24,000
När skall
det bli, då?

221
00:34:24,000 --> 00:34:28,000
Först skall
vi slå de vite...

222
00:34:30,000 --> 00:34:34,000
- Är detta finnar?
- Ja då.

223
00:34:34,000 --> 00:34:40,000
- Vad är du själv?
- Finne.

224
00:35:22,000 --> 00:35:27,000
- Är Arttu framkommen?
- Nej, kamrat befäl.

225
00:35:27,000 --> 00:35:30,000
Skicka honom till mig,
när han kommer.

226
00:35:43,000 --> 00:35:49,000
Toivo, jag har länge
velat fråga dig...

227
00:35:53,000 --> 00:35:59,000
Vi kommer till Kiimasjärvi,
slår de vite...

228
00:35:59,000 --> 00:36:02,000
...och vad blir
det vidare?

229
00:36:02,000 --> 00:36:06,000
Vi dricker te och beger oss
tillbaka till Petrograd.

230
00:36:07,000 --> 00:36:11,000
Vi är ända framme vid gränsen.
Och där är mitt hus...

231
00:36:11,000 --> 00:36:16,000
...mor och syster.
Bara några minuter!

232
00:36:16,000 --> 00:36:19,000
Nej, Eino!

233
00:36:20,000 --> 00:36:23,000
Skall jag verkligen
aldrig mer få se dem?

234
00:36:23,000 --> 00:36:27,000
Jag tror, du skall få se
dem. Bara vänta litet!

235
00:36:31,000 --> 00:36:35,000
Så det är det,
Eino drömmer om!

236
00:36:38,000 --> 00:36:42,000
Jag drömmer om
att få sova litet.

237
00:37:19,000 --> 00:37:22,000
Toivo?

238
00:37:22,000 --> 00:37:25,000
Sov!

239
00:37:31,000 --> 00:37:34,000
Turunen!

240
00:37:36,000 --> 00:37:40,000
Vänd mannarna var kvart!
Annars förfryser de.

241
00:37:40,000 --> 00:37:43,000
Skall ske.

242
00:37:57,000 --> 00:38:00,000
Opp och stå!

243
00:38:02,000 --> 00:38:05,000
Var har du fått
den pälsen ifrån?

244
00:38:05,000 --> 00:38:09,000
Pälsen? Jag
bytte i byn.

245
00:38:09,000 --> 00:38:12,000
Bytte i byn?

246
00:38:12,000 --> 00:38:16,000
Jag befaller dig att bevara pälsen
och återlämna den på återvägen!

247
00:38:18,000 --> 00:38:21,000
Kamrat befäl!

248
00:38:23,000 --> 00:38:26,000
Du förstår enkla
avgöranden, eleven!

249
00:38:41,000 --> 00:38:44,000
Halt!
Vem där?

250
00:38:44,000 --> 00:38:47,000
Det är jag.

251
00:38:49,000 --> 00:38:52,000
Var har
du varit?

252
00:38:52,000 --> 00:38:55,000
Plockat
blommor.

253
00:38:56,000 --> 00:39:00,000
Gå till Antikainen
med dina blommor.

254
00:39:00,000 --> 00:39:04,000
Han har
väntat länge.

255
00:39:30,000 --> 00:39:33,000
Går det inte att
sova, herr officer?

256
00:39:36,000 --> 00:39:39,000
Nej.

257
00:39:40,000 --> 00:39:43,000
Jag kan inte
heller sova.

258
00:39:48,000 --> 00:39:51,000
Hur hamnade
du här?

259
00:39:51,000 --> 00:39:54,000
Tillsammans med
officeraren Semjonov.

260
00:39:57,000 --> 00:40:00,000
Hör här, vad
jag tänker på:

261
00:40:00,000 --> 00:40:04,000
Vad var det då för
fosterland, han försvarade?

262
00:40:04,000 --> 00:40:10,000
- Vem?
- Ryssen, ju. Officeraren Semjonov.

263
00:40:20,000 --> 00:40:25,000
- Varför lurade du mig, Arttu?
- Hör på, Toivo.

264
00:40:25,000 --> 00:40:28,000
Du och jag har varit på
alla fronter tillsammans.

265
00:40:28,000 --> 00:40:32,000
Och här är vitfinnarna.
Du förstår själv.

266
00:40:32,000 --> 00:40:36,000
Men jag kan inte
gå på skidor.

267
00:40:39,000 --> 00:40:42,000
Du skall få se,
att jag lär mig.

268
00:40:42,000 --> 00:40:45,000
Gå och lägg
dig och sov!

269
00:40:45,000 --> 00:40:48,000
Om du alltid blir efter,
hinner du aldrig sova ut.

270
00:40:48,000 --> 00:40:51,000
Utgå!

271
00:40:58,000 --> 00:41:04,000
Kamrat befäl! Kunskaparna
anmäler, att någon fiende
ej upptäckts i Repola.

272
00:41:04,000 --> 00:41:07,000
Väck truppen!

273
00:41:27,000 --> 00:41:32,000
I en av fienden ej
besatt karelsk by

274
00:41:37,000 --> 00:41:40,000
Härliga
brödkakor.

275
00:41:40,000 --> 00:41:43,000
Alldeles som dem, min
Kerttu Mykänen gör.

276
00:41:43,000 --> 00:41:46,000
Vi vet,
vi vet!

277
00:41:46,000 --> 00:41:54,000
168 cm lång,
80 kg, blåa ögon...

278
00:41:54,000 --> 00:41:59,000
Vad är ni för ena?
Röda eller vita?

279
00:42:02,000 --> 00:42:05,000
Hurdana vill du ha?

280
00:42:05,000 --> 00:42:10,000
Mig kvittar det.
Sådan är jag.

281
00:42:12,000 --> 00:42:16,000
Hör ni, fänrik, slå
opp te till mig!

282
00:42:17,000 --> 00:42:21,000
Var så god,
herr löjtnant!

283
00:42:21,000 --> 00:42:24,000
Merci,
herr fänrik!

284
00:42:24,000 --> 00:42:28,000
Glad att stå till
tjänst, herr löjtnant!

285
00:42:31,000 --> 00:42:35,000
Senast jag drack sådant
te var med min vän...

286
00:42:35,000 --> 00:42:39,000
...preußiske kungen,
Friedrich Wilhelm.

287
00:42:43,000 --> 00:42:48,000
En gång sade
han plötsligt:

288
00:42:48,000 --> 00:42:52,000
»Hör du, Arttu«...

289
00:42:52,000 --> 00:42:55,000
Var skall du
hän, gumma?

290
00:42:55,000 --> 00:42:59,000
Jag skall bara ut
till gårdssysslorna.

291
00:42:59,000 --> 00:43:02,000
Gå du,
gå du.

292
00:43:02,000 --> 00:43:05,000
»Hör du, Arttu«,
säger kungen.

293
00:43:06,000 --> 00:43:09,000
»Du är en
stilig karl.«

294
00:43:11,000 --> 00:43:14,000
»Du skall gifta dig«, säger
han,  »med min dotter,«...

295
00:43:14,000 --> 00:43:19,000
...»prinsessan
Kerttu Mykänen.«

296
00:43:34,000 --> 00:43:39,000
Här har ni ordnat det
för er. Berättar sagor.

297
00:43:39,000 --> 00:43:43,000
Som i paradiset!

298
00:43:43,000 --> 00:43:47,000
Det var väl också
några änglar!

299
00:43:58,000 --> 00:44:02,000
- Det var ingen dålig päls.
- Och billig.

300
00:44:02,000 --> 00:44:07,000
Har du förvärvat
den begagnad?

301
00:44:07,000 --> 00:44:10,000
Det är hästar, man
tittar i munnen.

302
00:44:20,000 --> 00:44:23,000
Vad är du så
arg för, Hjalmar?

303
00:44:23,000 --> 00:44:26,000
Jag blir arg av
dessa fångar.

304
00:44:28,000 --> 00:44:32,000
Jag begriper inte, varför
i helvete Toivo skall dalta
med dem så.

305
00:44:32,000 --> 00:44:35,000
Man skulle inte ge dem
något att äta. Man skulle
inte dela med sig till dem.

306
00:44:35,000 --> 00:44:39,000
- De borde skjutas!
- Oj, vad du är blodtörstig!

307
00:44:42,000 --> 00:44:45,000
Hade de medlidande
med oss?

308
00:44:45,000 --> 00:44:48,000
De arkebuserade
30.000 av de våra.

309
00:44:50,000 --> 00:44:53,000
Jag skulle vilja skicka
dem alla åt helvete!

310
00:45:00,000 --> 00:45:05,000
Detta är ett rödarmistgevär,
Hjalmar, och ingen banditbössa!

311
00:45:05,000 --> 00:45:09,000
Förstått?

312
00:45:10,000 --> 00:45:13,000
Tag det.

313
00:45:30,000 --> 00:45:33,000
Är här inget
att äta, mannar?

314
00:45:32,000 --> 00:45:35,000
Vad snackar du om?
Var så god!

315
00:45:35,000 --> 00:45:38,000
Härliga
brödkakor.

316
00:45:38,000 --> 00:45:42,000
- Alldeles som hos min...
- Kerttu Mykänen?

317
00:46:48,000 --> 00:46:51,000
Slå, ditt vita
avskum, slå!

318
00:46:51,000 --> 00:46:54,000
Vem? Är det jag, som
är ett vitt avskum?

319
00:46:54,000 --> 00:46:59,000
- De röde?
- Röda, för fan och hans mor!

320
00:46:59,000 --> 00:47:02,000
Skjut inte, det
är de röde!

321
00:47:09,000 --> 00:47:13,000
- Vem är chef här?
- Jag.

322
00:47:14,000 --> 00:47:16,000
- Tjenare.
- Tjenare.

323
00:47:21,000 --> 00:47:26,000
Fronten är 300 verst bort.
Hur skulle man kunna veta?

324
00:47:28,000 --> 00:47:32,000
Du gamla,
vad menade du?

325
00:47:34,000 --> 00:47:38,000
Nu har du virrat
till det, vad?

326
00:47:39,000 --> 00:47:42,000
Detta är ju
löjtnanten.

327
00:47:42,000 --> 00:47:45,000
»Löjtnant«! Hädanefter
skall jag vara general!

328
00:47:46,000 --> 00:47:49,000
Jamen det hörde
jag ju själv!

329
00:47:49,000 --> 00:47:53,000
Det gör inget,
Maximovna! Bravo!

330
00:47:55,000 --> 00:47:59,000
Hade jag vetat, vem du är, så
hade jag väl inte klubbat dig!

331
00:47:59,000 --> 00:48:02,000
Det räcker,
det räcker!

332
00:48:04,000 --> 00:48:08,000
Det gör ont i hjärtat! En sådan
grabb och rätt på skallen...

333
00:48:10,000 --> 00:48:13,000
Bankade och bankade!

334
00:48:13,000 --> 00:48:19,000
Man ska slå ner så, att
man inte kan resa sig igen.

335
00:48:19,000 --> 00:48:25,000
Vad glor du
på? Bind om!

336
00:48:38,000 --> 00:48:41,000
Hur många partisaner
har du i förbandet?

337
00:48:42,000 --> 00:48:45,000
Inalles 60.

338
00:48:45,000 --> 00:48:48,000
Jag utnämner dig
till byns kommendant.

339
00:48:48,000 --> 00:48:51,000
Vi ger
er vapen.

340
00:48:51,000 --> 00:48:55,000
Fångarna lämnar
jag kvar till dig.

341
00:48:55,000 --> 00:48:58,000
Vad då,
till oss?

342
00:48:58,000 --> 00:49:01,000
Vi kan inte ta
dem med oss.

343
00:49:01,000 --> 00:49:04,000
Hur då, kan inte?
Du måste ta dem!

344
00:49:04,000 --> 00:49:07,000
Vad gastar du för?

345
00:49:09,000 --> 00:49:12,000
Jag kan inte,
förstår du.

346
00:49:19,000 --> 00:49:24,000
Jag säger dig, de är fem
gånger så många som dina!

347
00:49:24,000 --> 00:49:28,000
Ingen fara.
Vi klarar oss.

348
00:49:28,000 --> 00:49:32,000
Vi lämnar dig
löjtnanten också.

349
00:49:38,000 --> 00:49:42,000
Nå, det är du,
som är chef.

350
00:49:44,000 --> 00:49:47,000
Vet du vad?
Ge hit vapnen!

351
00:50:01,000 --> 00:50:04,000
Det är kallt.
Frost.

352
00:50:26,000 --> 00:50:29,000
Är du
röksugen?

353
00:50:49,000 --> 00:50:54,000
Pack! Du
smiter inte!

354
00:51:56,000 --> 00:51:59,000
Var skall
du hän?

355
00:51:59,000 --> 00:52:03,000
Till Kiimasjärvi och
varna de våra.

356
00:52:03,000 --> 00:52:08,000
Om de frågar, så pekar du
åt andra hållet. Förstått?

357
00:52:09,000 --> 00:52:12,000
Ja, jag
har förstått.

358
00:52:13,000 --> 00:52:16,000
Det är bara det, att du
skall inte gå någonstans.

359
00:52:16,000 --> 00:52:22,000
- Vad?
- Jag säger: du skall inte
gå någonstans!

360
00:52:45,000 --> 00:52:51,000
Löjtnanten har begivit sig
åstad till Kiimasjärvi.

361
00:52:53,000 --> 00:52:59,000
Jaga ifatt honom
efter spåret!

362
00:53:29,000 --> 00:53:32,000
Jag skall ta
dig levande!

363
00:55:40,000 --> 00:55:45,000
Fan också! Det
har frusit fast!

364
00:55:46,000 --> 00:55:49,000
Farväl,
landsman!

365
00:55:56,000 --> 00:55:59,000
När kan löjtnanten
vara i Kiimasjärvi?

366
00:55:59,000 --> 00:56:02,000
I morgon bitti.

367
00:56:02,000 --> 00:56:05,000
Är där någon annan,
litet kortare väg?

368
00:56:05,000 --> 00:56:08,000
Där är bara en väg:
omkring Maaselkä.

369
00:56:09,000 --> 00:56:12,000
Bara en väg.

370
00:56:15,000 --> 00:56:18,000
Alltså kommer
löjtnanten före oss.

371
00:56:18,000 --> 00:56:21,000
Alltså går allt
åt helvete!

372
00:56:24,000 --> 00:56:28,000
Jukka, kanske är
där någon stig?

373
00:56:28,000 --> 00:56:33,000
Vad skulle där vara för stig?
Där är en ås, Maaselkä.

374
00:56:36,000 --> 00:56:40,000
Om vi skulle gå
över Maaselkä?

375
00:56:40,000 --> 00:56:44,000
Tyst med dig!

376
00:56:44,000 --> 00:56:48,000
Vad säger
du, Jukka?

377
00:56:48,000 --> 00:56:53,000
Det går inte. Inte
med sådana klippor.

378
00:56:54,000 --> 00:56:59,000
Ingen enda jägare har
gått över Maaselkä.

379
00:57:23,000 --> 00:57:27,000
Ingen enda jägare har
gått över Maaselkä.

380
00:57:27,000 --> 00:57:30,000
Men vi
skall gå över!

381
00:57:30,000 --> 00:57:35,000
Vi skall gå över, för vi måste
förinta vitfinnarnas stab!

382
00:57:35,000 --> 00:57:41,000
Vi skall gå över, för
Karelen måste vara fritt!

383
00:57:43,000 --> 00:57:48,000
Ingen enda skidlöpare
har tillryggalagt...

384
00:57:48,000 --> 00:57:53,000
...70 verst om dygnet
under sådana förhållanden.

385
00:57:53,000 --> 00:57:57,000
Men vi går på.
Och det går.

386
00:58:00,000 --> 00:58:05,000
Ingen enda havsfästning har
blivit intagen ifrån havet...

387
00:58:05,000 --> 00:58:08,000
...genom infanteriangrepp.

388
00:58:08,000 --> 00:58:11,000
Men så tog
vi Kronstadt!

389
00:58:11,000 --> 00:58:15,000
Ingen enda armé - ingen
enda armé i världen...

390
00:58:15,000 --> 00:58:19,000
...har på en gång slagit
sig fri från 14 makter.

391
00:58:19,000 --> 00:58:22,000
Men Röda Armén
slog sig fri...

392
00:58:22,000 --> 00:58:27,000
...därför att Röda Armén
är en folkets armé.

393
00:58:27,000 --> 00:58:32,000
Dess hjärta, dess
vilja, dess kraft.

394
00:58:34,000 --> 00:58:38,000
Och vi, kamrater
befälselever - framtida befäl...

395
00:58:38,000 --> 00:58:42,000
...är en förtrupp
av Röda Armén.

396
00:58:43,000 --> 00:58:49,000
Vi har gått mer än 300 verst
in på fiendens etappområde.

397
00:58:49,000 --> 00:58:53,000
Nu återstår den
sista marschen...

398
00:58:53,000 --> 00:58:57,000
...och ifall löjtnanten kommer
till Kiimasjärvi före oss...

399
00:58:57,000 --> 00:59:02,000
...så är vi blottade och
hela vår marsch till intet.

400
00:59:02,000 --> 00:59:08,000
Där är en möjlighet att
komma före löjtnanten.

401
00:59:08,000 --> 00:59:12,000
Gå över Maaselkä.

402
00:59:13,000 --> 00:59:16,000
Ingen enda jägare
har gått över.

403
00:59:17,000 --> 00:59:20,000
Skall då vi verkligen
gå över Maaselkä?

404
00:59:20,000 --> 00:59:23,000
Vi måste
gå över.

405
00:59:24,000 --> 00:59:30,000
Om vi inte tar oss över, så tappar
vi åtminstone några kilo.

406
00:59:34,000 --> 00:59:37,000
Kamrat befäl!

407
00:59:43,000 --> 00:59:47,000
Jag går inte med. Jag kan inte.
Jag har skavsår på foten.

408
00:59:47,000 --> 00:59:50,000
Skavsår
på foten?

409
00:59:51,000 --> 00:59:54,000
Då så.
Bli här.

410
00:59:54,000 --> 00:59:57,000
Du får skorpor
och konserver...

411
00:59:57,000 --> 01:00:01,000
- Jag kan visa...
- Det behövs inte, jag tror dig.

412
01:00:01,000 --> 01:00:04,000
Vi hämtar dig
på återvägen.

413
01:00:04,000 --> 01:00:07,000
Hur är det
med dig, då?

414
01:00:07,000 --> 01:00:10,000
Med mig?
Ingenting.

415
01:00:11,000 --> 01:00:14,000
Vem mer har
skavsår på fötterna?

416
01:00:39,000 --> 01:00:45,000
- Var skall du hän?
- Jag går också med, kamrat befäl.
- Bravo! På det!

417
01:01:48,000 --> 01:01:54,000
Hela natten slog sig
rödarmisterna fram ibland
oframkomliga klippor.

418
01:02:45,000 --> 01:02:48,000
Res dig, Arvi,
du förfryser!

419
01:02:50,000 --> 01:02:54,000
Gå du, Toivo! Jag är bestämt
tvungen till att bli här.

420
01:02:55,000 --> 01:02:59,000
Bli här? Det var inget särskilt
bekvämt ställe, du har valt.

421
01:02:59,000 --> 01:03:05,000
Sluta, Arvi! Vi skall
dansa på Arttus bröllop.

422
01:03:05,000 --> 01:03:11,000
Ser du? Du kan
säkert ta dig dit!

423
01:03:11,000 --> 01:03:14,000
Det gör det samma, Toivo! Jag
kommer inte över Maaselkä.

424
01:03:15,000 --> 01:03:20,000
Du kan väl ändå gå två
steg till den stenen?

425
01:03:21,000 --> 01:03:24,000
På det!

426
01:03:39,000 --> 01:03:43,000
Gör så hela
vägen ända opp!

427
01:06:08,000 --> 01:06:14,000
Först framemot
gryningen nådde truppen
Maaselkäs krön.

428
01:08:03,000 --> 01:08:09,000
- Hur många?
- Fem.
- Vem?

429
01:08:10,000 --> 01:08:16,000
Savolainen, Jääskeläinen,
Riihimäki, Turunen och
Hämäläinen.

430
01:08:24,000 --> 01:08:27,000
Är kunskaparna
återkomna?

431
01:08:27,000 --> 01:08:30,000
Nej.

432
01:08:40,000 --> 01:08:44,000
Ta ut Turunen ur
första kompaniet
till att göra en rond.

433
01:08:44,000 --> 01:08:47,000
Vi börjar angreppet
i gryningen.

434
01:08:47,000 --> 01:08:52,000
Turunen? Toivo, jag
sade, han har stupat.

435
01:08:52,000 --> 01:08:55,000
Har Turunen stupat?

436
01:08:55,000 --> 01:08:58,000
Ja.

437
01:08:59,000 --> 01:09:03,000
Dyrt skall de få betala
för denna marsch.

438
01:09:05,000 --> 01:09:08,000
Gör truppen färdig!

439
01:09:10,000 --> 01:09:14,000
På spaning.

440
01:10:38,000 --> 01:10:41,000
Áttiosju.

441
01:10:58,000 --> 01:11:01,000
Tvåhundrasjuttiofem.

442
01:11:05,000 --> 01:11:08,000
Trehundranittio.

443
01:11:31,000 --> 01:11:34,000
Arttu!

444
01:11:37,000 --> 01:11:40,000
Arttu?

445
01:11:40,000 --> 01:11:43,000
Stopp där!

446
01:11:43,000 --> 01:11:46,000
Grip honom!

447
01:12:07,000 --> 01:12:10,000
Fyrahundratrettiofem!

448
01:12:12,000 --> 01:12:15,000
Fyrahundratrettiofem!

449
01:12:19,000 --> 01:12:22,000
Där är omkring
500 av de vite.

450
01:12:22,000 --> 01:12:27,000
Arttu har blivit
tillfångatagen.

451
01:12:27,000 --> 01:12:30,000
Bataljon till strid!

452
01:12:30,000 --> 01:12:35,000
Efter mig, till
angrepp - framåt!

453
01:14:29,000 --> 01:14:32,000
Kasta in dem
igenom fönstren!

454
01:15:04,000 --> 01:15:07,000
Tag staben!

455
01:15:55,000 --> 01:15:58,000
...Toivo Antikainen!

456
01:16:43,000 --> 01:16:47,000
Kamrat befäl!

457
01:16:47,000 --> 01:16:51,000
Ställ ut vakt!

458
01:17:18,000 --> 01:17:21,000
Till befälhavaren över trupperna
i Karelska området

459
01:17:21,000 --> 01:17:27,000
Rapport. Den 19 januari år 1922 intog
internationella krigsskolans finska
bataljon byn Kiimasjärvi.

460
01:17:31,000 --> 01:17:37,000
Vitfinnarnas stab samt även upplagen
av förnödenheter, vapen och
ammunition är förintade.

461
01:17:41,000 --> 01:17:47,000
Enligt order fortsätter truppen
emot byn Tiksi för förenande
med Röda Arméns enheter.

462
01:18:23,000 --> 01:18:26,000
Var är befälhavaren?

463
01:18:26,000 --> 01:18:29,000
Det är jag,
som för befäl.

464
01:18:29,000 --> 01:18:32,000
Herr befälhavare...

465
01:18:32,000 --> 01:18:35,000
- Antikainen!?
- Du kom för sent, löjtnant!

466
01:18:35,000 --> 01:18:38,000
Hund!

467
01:18:42,000 --> 01:18:45,000
Farväl,
landsman!

468
01:18:47,000 --> 01:18:51,000
Hjalmar! Överbringa
befälhavaren rapporten!

469
01:18:51,000 --> 01:18:54,000
Beordrad att överbringa
befälhavaren rapporten.

470
01:18:54,000 --> 01:18:58,000
Du kommer att passera
den by, du »bytte« päls i.

471
01:18:58,000 --> 01:19:02,000
Glöm inte att
lämna igen den!

472
01:19:02,000 --> 01:19:05,000
Beordrad att
återlämna pälsen.

473
01:19:05,000 --> 01:19:09,000
Och begär kvitto!

474
01:19:09,000 --> 01:19:13,000
Och beordrad
att begära kvitto.

475
01:19:13,000 --> 01:19:17,000
Bastun är färdig.
När skall ni tvätta er?

476
01:19:17,000 --> 01:19:21,000
Nej, mormor, det går inte.
Vi skall strax bege oss åstad.

477
01:19:21,000 --> 01:19:27,000
- Men bastun, då?
- Vi hinner basta, när vi kommer tillbaka.

478
01:19:27,000 --> 01:19:30,000
Vi skall komma
tillbaka, kamrater...

479
01:19:30,000 --> 01:19:35,000
...och stänger vår gräns
med ett så kraftigt lås...

480
01:19:35,000 --> 01:19:38,000
...så att ingen skall
våga gå över!

481
01:19:45,000 --> 01:19:50,000
Hör ni? Det är vitfinnarnas
stab, som sprängs i luften!

482
01:19:50,000 --> 01:19:55,000
Så skall alla fientliga
arméers staber sprängas...

483
01:19:55,000 --> 01:19:59,000
...vilka försöker överfalla
vårt storslagna...

484
01:19:59,000 --> 01:20:03,000
...sovjetiska fosterland!

485
01:21:36,000 --> 01:21:38,000
SLUT
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
http://www.geocities.ws/generaldepoten

486
01:21:38,000 --> 01:21:41,000
SLUT
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
FÖRVARAS ÁTKOMLIGT
SPRIDNING UPPMUNTRAS

487
01:21:41,000 --> 01:21:45,000
SLUT
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
http://www.geocities.ws/generaldepoten

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.