»Vi måste visa kroaterna, att serberna och montenegrinerna är deras blodsbröder. Likadant slovenerna, makedonerna, bönderna i Dalmatien, muselmanerna ifrån Bosnien och Hercegovina. Överfallet på Sovjetunionen — det är världsfascismens död! Vår paroll blir också: Död åt fascismen — frihet åt folket!«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

»I Jugoslaviens berg« («В горах Югославии»)

Bild av DVD I JUGOSLAVIENS BERG ifrån Krupnyj Plan

»I Jugoslaviens berg« («В горах Югославии») av Abram Room är en sovjetisk film ifrån år 1946. Den började spelas in i Jugoslavien kort efter krigshandlingarnas upphörande år 1945. Det är därmed den första spelfilm, som framställdes i Jugoslavien efter kriget, om än det icke är någon jugoslavisk film utan en rysk sådan. Det är även den första spelfilm, vari Josip Broz Tito är en av rollfigurerna (spelad av N. Mordvinov).

Vår undertext kan kopieras nedan eller hämtas i [v-gorach-jugoslavii-1946-sv.zip]. Texten visas i MPlayer, SMPlayer, VLC m.fl. mediaspelare, när undertextfilen heter likadant som filmfilen och finns i samma katalog. Man kan även lägga till vår undertext på video-DVD med hjälp av t.ex. programmet DeVeDe, om man så önskar. Vår text är tidsanpassad till DVD-utgåvan från Krupnyj Plan; om man hämtar filmfilen från annan källa, kan man behöva förskjuta tiderna i vår undertext.

Se filmen:

Hela filmen finns även med serbisk undertext på Youtube:

Se även:

Se även Jutkevitjs film »Skanderbeg« (1953) med svensk text.

Se även Ozerovs två filmer »Aggression« och »Taifun«, vilka tillsammans utgör filmen »Slaget om Moskva« (1985).

Se även Sjubs film »Spanien« (1939) om Spanienkriget 1936–39.

Se även Petrovs och Virtas spelfilm »Stalingradslaget« (1949) om slaget vid Stalingrad 1942–1943.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Svensk text till »I Jugoslaviens berg«.

Texten nedan visas kanske inte rätt på denna sida och kanske inte heller i mediaspelare tillsammans med filmen. Väj rätt teckensats i läsaren men ladda ännu hellre ner filen V_GORAH_JUGOSLAVII2.srt i stället. Den kan användas tillsammans med MPlayer, VLC, ffplay m.fl. mediaspelare.

Bild av förslag till startmeny till DVD med filmen I JUGOSLAVIENS BERG

Undertexterna på denna sida är färskare (rättade senare) än de av oss uppladdade till www.opensubtitles.org

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[В горах Югославии (1946) I Jugoslaviens berg шведские субтитры svensk undertext av Erik Jonsson år 2012 översedd och rättad 6.1.2018]
[Denna textversion är tidsanpassad till DVD ifrån Krupnyj Plan.]
[Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

2
00:00:01,000 --> 00:00:05,000
I JUGOSLAVIENS BERG

3
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
filmen
I JUGOSLAVIENS BERG
spelades in i Jugoslavien...

4
00:00:09,000 --> 00:00:15,000
...på Jugoslaviens
Folkbefrielsearmés
historiska krigsskådeplatser

5
00:00:21,000 --> 00:00:26,000
scenario
Georgij MDIVANI

6
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
iscensättning
av regissören
A.M. ROOM

7
00:00:31,000 --> 00:00:35,000
fotograf
Eduard TISSÉ

8
00:00:35,000 --> 00:00:38,000
regissörer
B. SVESJNIKOV
N. POPOVIĆ

9
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
regiass. D. POPOV, G. GAVRIN
andrafotografer
A. ACHMETOVA, A. SMECH

10
00:00:41,000 --> 00:00:47,000
scenograf A. UTKIN
andrascenografer
M. BABIĆ, I. JANDA

11
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
kompositör Ju. BIRJUKOV
ljudtekniker V. POPOV
ljudformgivare Ju. PEVZNER

12
00:00:51,000 --> 00:00:56,000
montage E. TOBAK
kombinerade tagningar:
fotograf N. RENKOV

13
00:00:57,000 --> 00:01:00,000
produktionsledning
I. KUZNETSOV

14
00:01:00,000 --> 00:01:04,000
Sovjetunionens
Kinematografiministeriums
Orkester - dirigent: D. BLOK

15
00:01:04,000 --> 00:01:10,000
i huvudrollerna
Tito: I. BERSENJEV
Slavko Babić: N. MORDVINOV

16
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Anđa: Olga ZJIZNEVA
rödarmisten Aleksej Gubanov:
V. SANAJEV

17
00:01:15,000 --> 00:01:18,000
Federativa Folkrepubliken
Jugoslaviens aktörer:

18
00:01:18,000 --> 00:01:23,000
Milica: T. LIKAR
Janko: L. IVANOVIĆ
Simela: M. MIRKOVIĆ

19
00:01:23,000 --> 00:01:28,000
Dragojlo: B. BOROZAN
Ivo: V. AFRIĆ
Hamdija: V. SKRIBINŠEK

20
00:01:28,000 --> 00:01:33,000
Blažo: D. TODIĆ
Dušan: S. ČESNIK
Rommel: V. STUPICA

21
00:01:33,000 --> 00:01:37,000
general Schmulz: I. CESAR
Draže Mihajlović: V. AFRIĆ

22
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
framställd av den med Leninorden
utmärkta filmstudion MOSFILM
Moskva år 1946

23
00:01:43,000 --> 00:01:49,000
Jugoslaviens huvudstad
BELGRAD
den 22 juni år 1941

24
00:01:52,000 --> 00:01:53,000
[Svensk översättning av Erik Jonsson år 2012 utan stöd ifrån Rysslands kulturministerium översedd och rättad 6.1.2018]

25
00:02:10,000 --> 00:02:15,000
Achtung! Achtung!
Seger! Seger! Seger!

26
00:02:15,000 --> 00:02:21,000
Idag har våra flygmaskiner
bombat städerna Minsk, Kiev,
Odessa, Sevastopol.

27
00:02:21,000 --> 00:02:26,000
Seger! Seger! Seger!

28
00:02:34,000 --> 00:02:37,000
Seger! Seger! 

29
00:02:37,000 --> 00:02:43,000
Tysklands stora
armé har överskridit
Sovjetunionens gränser.

30
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
Seger! Seger! Seger!

31
00:02:55,000 --> 00:03:00,000
Under ledning av
Josip Broz Tito samlades
samma dag i Belgrad...

32
00:03:00,000 --> 00:03:06,000
...Jugoslaviens Kommunistiska
Partis centralkommitté under
konspirativa former för att...

33
00:03:06,000 --> 00:03:10,000
...organisera
partisanrörelsens
generalstab.

34
00:03:10,000 --> 00:03:15,000
Kamrat Tito! Nyss har en
lärjunge vid Belgrads 2:a
gymnasium skjutit ihjäl...

35
00:03:15,000 --> 00:03:19,000
...en tysk överstelöjtnant,
som var medhjälpare till
stadskommendanten.

36
00:03:19,000 --> 00:03:22,000
- Första fallet av sådant slag.
- Jag vet...

37
00:03:22,000 --> 00:03:26,000
...och idag ger det
vårt folk nya krafter
och nytt mod.

38
00:03:26,000 --> 00:03:30,000
I dag påbörjar vi ett
nytt Jugoslaviens historia.

39
00:03:31,000 --> 00:03:35,000
Var och en av
er beger sig ut i
olika landsändar.

40
00:03:35,000 --> 00:03:38,000
Vi måste
samla alla
krafter.

41
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Vi måste visa
serberna, att kroaterna
inte är deras fiender.

42
00:03:41,000 --> 00:03:47,000
Vi måste visa kroaterna, att
serberna och montenegrinerna
är deras blodsbröder.

43
00:03:48,000 --> 00:03:54,000
Likadant slovener, makedonier,
bönder i Dalmatien, muselmaner
i Bosnien och Hercegovina.

44
00:03:56,000 --> 00:04:01,000
Överfallet på Sovjetunionen -
det är världsfascismens död!

45
00:04:01,000 --> 00:04:07,000
Vår paroll blir också:
Död åt fascismen -
frihet åt folket!

46
00:04:23,000 --> 00:04:26,000
- Till höger, går det?
- Nej, det går inte.

47
00:04:26,000 --> 00:04:29,000
- Men över bron, går det?
- Det går inte!
- Var går det, då?

48
00:04:29,000 --> 00:04:33,000
Bara
genom
vattnet.

49
00:04:39,000 --> 00:04:44,000
Nådige Gud!
Varmed har vi
förtörnat dig?

50
00:04:44,000 --> 00:04:47,000
Varför straffar
du vårt land?

51
00:04:47,000 --> 00:04:50,000
Tig, hustru!

52
00:04:51,000 --> 00:04:55,000
Ustasjamännen
har slaktat 90 barn.

53
00:04:55,000 --> 00:05:01,000
Man säger,
de kommer om
nätterna och...

54
00:05:01,000 --> 00:05:04,000
Vem där?

55
00:05:04,000 --> 00:05:07,000
Jag - Mihajlo.

56
00:05:08,000 --> 00:05:11,000
Öppna!

57
00:05:17,000 --> 00:05:21,000
Vad drar du omkring på
nätterna för, Mihajlo?
I en sådan tid?!

58
00:05:21,000 --> 00:05:25,000
Jag har ett
ärende till dig.

59
00:05:25,000 --> 00:05:28,000
Jag har gäster
med mig.

60
00:05:28,000 --> 00:05:32,000
- Gäster?
- Gäster är en Guds gåva.

61
00:05:32,000 --> 00:05:35,000
Kom in!

62
00:05:42,000 --> 00:05:46,000
Hustru, bjud på vin!

63
00:05:49,000 --> 00:05:53,000
Vet du, varför vi
är komna, Janko?

64
00:05:53,000 --> 00:05:57,000
Nej, det vet jag inte.
Det vet jag inte.

65
00:05:57,000 --> 00:06:03,000
Hur skulle jag veta det?
Ni är ifrån staden, men
vi är enkla bybor.

66
00:06:03,000 --> 00:06:09,000
Vi känner våra
klippor, vår majs, våra
hustrur och barn.

67
00:06:09,000 --> 00:06:13,000
Varför är ni
hitkomna
till mig?

68
00:06:13,000 --> 00:06:17,000
Janko, din stuga är den
första vid byns ände.

69
00:06:17,000 --> 00:06:21,000
Hetsa inte opp
dig, kamrat Janko!

70
00:06:23,000 --> 00:06:26,000
Fräls oss, Gud!

71
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Kom in!

72
00:06:42,000 --> 00:06:46,000
- A, Anđa!
- Janko är sjuk och vill träffa dig!

73
00:06:46,000 --> 00:06:51,000
- Vad är där med honom, då?
- Det vet jag inte.
- Jag skall gå dit.

74
00:06:51,000 --> 00:06:55,000
Nej, han bad
om att hämta
dig nu strax!

75
00:06:55,000 --> 00:06:59,000
Jag kommer!

76
00:07:12,000 --> 00:07:18,000
Kamrater! Må
vårt goddag och
adjö bli orden...

77
00:07:18,000 --> 00:07:23,000
...»Död åt fascismen -
frihet åt folket«!

78
00:07:23,000 --> 00:07:28,000
- Död åt fascismen!
- Frihet åt folket!

79
00:07:29,000 --> 00:07:35,000
Kamrat Tito är övertygad
om, att ifall Bosniens bönder
reser sig alla som en man...

80
00:07:35,000 --> 00:07:40,000
...så skall våra
legendariska hjältars
ära återupplivas.

81
00:07:40,000 --> 00:07:45,000
Säg du mig,
unge man, om
kamrat Stalin...

82
00:07:45,000 --> 00:07:48,000
...vet om, att
Bosnien måste
resa sig?

83
00:07:48,000 --> 00:07:52,000
Det har han sagt
på radio från Moskva
till hela världen!

84
00:07:52,000 --> 00:07:55,000
Det har vi hört,
att han har talat
om partisaner.

85
00:07:55,000 --> 00:07:58,000
Han talade väl!

86
00:07:58,000 --> 00:08:01,000
Nå, där ser ni!
Desto mer måste
vi kriga!

87
00:08:01,000 --> 00:08:05,000
- Skall du också det då, Dušan?
- Jag är medlem av generalstaben.

88
00:08:07,000 --> 00:08:10,000
Men vad var
du tidigare?

89
00:08:10,000 --> 00:08:13,000
Jag är jurist.
Student vid Belgrads
universitet.

90
00:08:13,000 --> 00:08:16,000
- Stopp! Har du någonsin krigat?
- Ja.
- Var?

91
00:08:16,000 --> 00:08:19,000
- I Spanien.
- Vad tänker du...

92
00:08:19,000 --> 00:08:22,000
...kan man kriga
utan vapen?

93
00:08:22,000 --> 00:08:26,000
De har kanoner,
gevär, de kan skjuta
från långt håll...

94
00:08:26,000 --> 00:08:30,000
Hade jag träffat
dem på nära håll,
schwaberna och italienarna...

95
00:08:30,000 --> 00:08:33,000
...då skulle jag
visa dem, vad för
hjältar de är!

96
00:08:33,000 --> 00:08:38,000
De skall bereda dig detta
nöje. Tro inte, bara för att
du bor högt opp i bergen...

97
00:08:38,000 --> 00:08:41,000
...att de inte kan
ta sig fram till dig.

98
00:08:41,000 --> 00:08:45,000
Nå, då skall jag
också vänta här.

99
00:08:45,000 --> 00:08:49,000
Men adjö då,
kamrater!

100
00:09:48,000 --> 00:09:51,000
Farbror Slavko! 

101
00:09:51,000 --> 00:09:56,000
Italienare!
Italienarna har dödat
Milan och Pavel!

102
00:09:56,000 --> 00:10:01,000
De är många -
på bilar med vapen.
De plundrar!

103
00:10:59,000 --> 00:11:05,000
Vad står ni där
för?! Italienarna
dödar vårt folk!

104
00:11:07,000 --> 00:11:13,000
De är mer än
400 man - med
vapen, gevär.

105
00:11:13,000 --> 00:11:16,000
På lastbilar.

106
00:11:16,000 --> 00:11:22,000
60 bosnier är väl
t.o.m. många för 400
italienare, tänker jag?

107
00:11:22,000 --> 00:11:25,000
Sätt igång, alla!

108
00:11:25,000 --> 00:11:28,000
Sätt igång!

109
00:11:32,000 --> 00:11:35,000
Sätt igång!

110
00:13:16,000 --> 00:13:22,000
Ser man på!
Fanfonia.

111
00:13:25,000 --> 00:13:29,000
Samla ihop era
soldater, tala om
för staben...

112
00:13:29,000 --> 00:13:33,000
...vad bosniska
bönder går för...

113
00:13:33,000 --> 00:13:37,000
...och visa er aldrig
mer ibland vår majs.

114
00:13:37,000 --> 00:13:40,000
Nå?!

115
00:14:38,000 --> 00:14:42,000
Min käre! Min
stygge hund!

116
00:14:45,000 --> 00:14:48,000
Min sköna!

117
00:14:54,000 --> 00:15:00,000
Alla kvinnor blir
ifrån vettet - som
de avundas mig!

118
00:15:53,000 --> 00:15:57,000
- Var är Slavko Babić?
- Det är jag.

119
00:15:57,000 --> 00:16:02,000
- Minns du Dušan ifrån generalstaben?
- Kommer jag mycket väl ihåg.

120
00:16:02,000 --> 00:16:08,000
Kamrat Slavko - längs
vägen kommer där schwaber och
italienare. De är många, många.

121
00:16:08,000 --> 00:16:12,000
Staben befaller dig
att av alla krafter
slåss till döds...

122
00:16:12,000 --> 00:16:16,000
...och inte släppa fram
en enda fiende på den
vägen bakom byn.

123
00:16:16,000 --> 00:16:22,000
Släpper du fram dem,
skall fienden komma in i alla
partisaners bakland i norr.

124
00:16:22,000 --> 00:16:25,000
- Förstår du?
- Stopp!

125
00:16:28,000 --> 00:16:31,000
- Är fienden långt bort?
- Omkring halvannan timme.

126
00:16:31,000 --> 00:16:34,000
Har ni handgranater?

127
00:16:53,000 --> 00:16:58,000
Vi har för litet
jord för att så.

128
00:16:59,000 --> 00:17:02,000
Vi har sten.

129
00:17:02,000 --> 00:17:06,000
Men varenda sten
är ju en fästning.

130
00:17:06,000 --> 00:17:12,000
Janko, Mihajlo, Dragojlo...

131
00:17:13,000 --> 00:17:16,000
...kamrater!

132
00:17:16,000 --> 00:17:19,000
Där hänne skall vi
bygga bunkrar av sten!

133
00:17:19,000 --> 00:17:22,000
Rätt!

134
00:17:22,000 --> 00:17:28,000
Vad menar du? Vill du vår
död? Vad kan du göra emot
kanoner och stridsvagnar?!

135
00:17:28,000 --> 00:17:33,000
Vi har sett, vad
60 obeväpnade
bönder kan göra.

136
00:17:33,000 --> 00:17:36,000
Men nu har
vi vapen!

137
00:17:36,000 --> 00:17:39,000
Han är ifrån
vettet! Han tror...

138
00:17:39,000 --> 00:17:42,000
Vad föreslår du?!

139
00:17:42,000 --> 00:17:47,000
Jag skulle fly till skogs.
Opp i bergen. Gömma mig.

140
00:17:47,000 --> 00:17:51,000
De skall krossa oss,
våra hustrur, barn!

141
00:17:51,000 --> 00:17:56,000
Men staben?!
Men stabens order,
frågar jag dig!

142
00:17:56,000 --> 00:18:01,000
Låt då staben
själv komma hit
och försvara!

143
00:18:01,000 --> 00:18:07,000
Kom med,
kom med, så
går vi till skogs!

144
00:18:07,000 --> 00:18:13,000
Och alla! Alla, som inte
har förlorat förståndet,
kommer med mig!

145
00:18:17,000 --> 00:18:23,000
Du är en
ynkrygg,
Janko!

146
00:18:28,000 --> 00:18:34,000
Hustru, jag kan
gå även utan dig!

147
00:18:36,000 --> 00:18:39,000
Käre, stanna!

148
00:18:40,000 --> 00:18:43,000
Vanhedra oss
inte, Janko!

149
00:18:43,000 --> 00:18:46,000
Nej!

150
00:18:46,000 --> 00:18:51,000
Uppvigla inte
folket, Janko!

151
00:18:51,000 --> 00:18:57,000
Undergräv inte den
heliga saken!

152
00:19:31,000 --> 00:19:36,000
Vad har du
gjort, Slavko?!

153
00:19:36,000 --> 00:19:42,000
Det var min plikt
att göra det, Anđa.

154
00:19:55,000 --> 00:20:00,000
Schwaber,
italienare...

155
00:20:07,000 --> 00:20:10,000
Kamrater!

156
00:20:10,000 --> 00:20:16,000
Jag svär vid Gud,
att fienden inte skall
ta sig förbi!

157
00:20:16,000 --> 00:20:19,000
Kom, vi går!

158
00:20:25,000 --> 00:20:28,000
Mor! Mor!

159
00:20:32,000 --> 00:20:36,000
Gå med dem,
min son!

160
00:20:36,000 --> 00:20:42,000
Gå och visa alla,
att i vår familj är
där ingen ynkrygg!

161
00:20:58,000 --> 00:21:01,000
God dag,
Slavko!

162
00:21:01,000 --> 00:21:05,000
Frihet åt
folket, Hamdija!

163
00:21:07,000 --> 00:21:11,000
- Har du börjat krig, Slavko?
- Ja. Vi har börjat krig.

164
00:21:11,000 --> 00:21:17,000
Om hela vår by
reser sig, kan du
få föra befäl, Slavko.

165
00:21:17,000 --> 00:21:20,000
Kanske
du skulle
föra befäl?

166
00:21:20,000 --> 00:21:26,000
Håna inte, Slavko!
Jag är hitkommen till dig
för att bli din medhjälpare.

167
00:21:26,000 --> 00:21:32,000
Jag svär vid Allah, att
jag inte behöver den äran,
bara du ger mig seger.

168
00:21:32,000 --> 00:21:35,000
Stort tack
skall du ha,
Hamdija!

169
00:21:35,000 --> 00:21:39,000
God dag!
God dag,
Slavko!

170
00:21:39,000 --> 00:21:43,000
- Frihet åt folket, Blažo!
- Räkna mig som din soldat!

171
00:21:43,000 --> 00:21:47,000
Jag är officerare
men skall verkställa
dina order!

172
00:21:47,000 --> 00:21:51,000
Bra, Blažo. Betyder det,
att du och dina tjetnikar
tänker hjälpa oss?

173
00:21:51,000 --> 00:21:55,000
Ja, vi går
samma väg.

174
00:21:55,000 --> 00:22:01,000
Och sannerligen
är där, på den vägen...

175
00:22:02,000 --> 00:22:07,000
...tyskar också!

176
00:22:18,000 --> 00:22:21,000
Eld!

177
00:22:22,000 --> 00:22:25,000
Eld!

178
00:22:41,000 --> 00:22:44,000
Patronerna är slut!

179
00:22:50,000 --> 00:22:53,000
Spring inte! Kryp
under kulorna!

180
00:23:00,000 --> 00:23:04,000
- Till vem?
- Dragojlo.

181
00:23:07,000 --> 00:23:11,000
Närmare!
Närmare!

182
00:23:18,000 --> 00:23:22,000
Band!
Bandet
tar slut!

183
00:23:22,000 --> 00:23:25,000
Gå till Slavko!

184
00:23:25,000 --> 00:23:29,000
Till chefen!

185
00:23:32,000 --> 00:23:36,000
Ge mig
ett band!

186
00:24:00,000 --> 00:24:05,000
Så det var du,
som hämtade
patroner till mig?

187
00:24:05,000 --> 00:24:10,000
Tack skall du
ha, min hjälte!
Min käre!

188
00:24:10,000 --> 00:24:13,000
Stort tack!

189
00:24:13,000 --> 00:24:17,000
I dessa heta dagar ledde
Kommunistiska Partiets...

190
00:24:17,000 --> 00:24:22,000
...centralkommittémedlemmar
personligen partisanavdelingarnas
stridsverksamhet.

191
00:24:22,000 --> 00:24:26,000
Nå, kamrat - du
är ett riktigt befäl!

192
00:24:26,000 --> 00:24:32,000
- Se, en sådan bunker, han har!
- Ja, här kan man leva och bo!

193
00:24:33,000 --> 00:24:38,000
Även synvinkeln
har du valt rätt.

194
00:24:40,000 --> 00:24:44,000
Hela knutpunkten
kan beskjutas!

195
00:24:44,000 --> 00:24:48,000
Jag skall bestämt
anmäla om dig för
kamrat Tito!

196
00:24:49,000 --> 00:24:54,000
Ser du nu, att
schwaberna kunde ta
sig fram till dig också?

197
00:24:54,000 --> 00:24:57,000
- Hur länge har ni hållit stånd?
- I 2 dagar.

198
00:24:57,000 --> 00:25:01,000
Håll ut! Om
tyskarna slår sig
fram på denna väg...

199
00:25:01,000 --> 00:25:05,000
...så kommer de in
i alla våra nordliga
avdelningars bakland!

200
00:25:05,000 --> 00:25:08,000
Håll stånd
i 4 dagar!

201
00:25:08,000 --> 00:25:11,000
Kozara, Like, Petrovac,
Serbien, Montenegro,
Makedonien...

202
00:25:11,000 --> 00:25:14,000
...alla omfattas de
redan av upproret.
Där pågår strider!

203
00:25:14,000 --> 00:25:17,000
Men vi började först!

204
00:25:17,000 --> 00:25:20,000
Ja! Men det vet
Tito redan, att du
började först.

205
00:25:20,000 --> 00:25:24,000
- Stämmer det, att han vet det?
- Ja!

206
00:25:25,000 --> 00:25:28,000
En stor glädje!

207
00:25:29,000 --> 00:25:33,000
Hämta Hamdija, Dragojlo,
Mihajlo till mig!

208
00:25:36,000 --> 00:25:40,000
- Men vem är det?
- Ivo.

209
00:25:40,000 --> 00:25:45,000
Tito har sänt mig
som din medhjälpare.

210
00:25:47,000 --> 00:25:51,000
- Är han militär?
- Jag är lärare.
- Han är kommissarie.

211
00:25:51,000 --> 00:25:54,000
Kommissarie?

212
00:25:54,000 --> 00:25:58,000
Men kan han
kriga, läraren?

213
00:25:58,000 --> 00:26:01,000
Du var inte heller
befäl, Slavko.

214
00:26:01,000 --> 00:26:05,000
Det är en
annan sak.

215
00:26:06,000 --> 00:26:11,000
Dušan, är du
min vän?

216
00:26:15,000 --> 00:26:18,000
Stort tack!

217
00:26:24,000 --> 00:26:29,000
Det ser ut att
börja nu igen.

218
00:26:31,000 --> 00:26:37,000
Hamdija, håll ögonen
på bron. Släpp inte en
schwaber över bron!

219
00:26:37,000 --> 00:26:41,000
Om de går på
reträtt - spräng den!

220
00:26:41,000 --> 00:26:46,000
Dragojlo - släpp inte
opp dem på vägen. Tryck
ner dem emot floden.

221
00:26:46,000 --> 00:26:50,000
Vet du vad, Slavko -
vi behöver ett bakhåll till.

222
00:26:50,000 --> 00:26:53,000
Framme - där hänne,
vid den klyftan.

223
00:26:53,000 --> 00:26:56,000
Där är en trång
genomgång. Inte sant?

224
00:26:56,000 --> 00:27:00,000
Jag tänker anordna ett
bakhåll just vid den klyftan.

225
00:27:00,000 --> 00:27:04,000
Mihajlo, ta med dig ett
tiotal hjältar från Dragojlo -
och så ner bak stenarna.

226
00:27:04,000 --> 00:27:08,000
Du läraren, ta
kulsprutepistoler
och gå dit.

227
00:27:08,000 --> 00:27:11,000
Mycket bra.

228
00:27:12,000 --> 00:27:16,000
Här Hamdija,
här Dragojlo,
där Mihajlo.

229
00:27:16,000 --> 00:27:19,000
Jag täcker alla.

230
00:27:19,000 --> 00:27:22,000
Nu skall de inte
lyckas bryta igenom.

231
00:27:22,000 --> 00:27:27,000
Men om
de skall gå
på reträtt?

232
00:27:27,000 --> 00:27:31,000
Det skall inte lyckas
dem! Där har jag Blažo
med tjetnikarna.

233
00:27:31,000 --> 00:27:35,000
- Blažo?
- Ja.

234
00:27:36,000 --> 00:27:40,000
Kamrater!
Stå fast!

235
00:28:01,000 --> 00:28:04,000
Eld!

236
00:28:15,000 --> 00:28:21,000
Du borde lägga dig ett tag!
Det är redan femte dagen.
Jag ställer mig vid kulsprutan.

237
00:28:22,000 --> 00:28:27,000
Det är bättre, du håller
ögonen på ställningarna.
Så att ingen somnar.

238
00:28:27,000 --> 00:28:30,000
Gott.

239
00:28:32,000 --> 00:28:38,000
Blažo skall förbereda
sig och omedelbart
slå till i ryggen.

240
00:28:38,000 --> 00:28:42,000
Vi har ju redan
nästan gjort slut
på dem.

241
00:28:42,000 --> 00:28:46,000
- Nu skall vi göra slut på dem!
- Gott!

242
00:28:46,000 --> 00:28:49,000
Gott!

243
00:29:28,000 --> 00:29:32,000
Jag tackar dig!

244
00:29:38,000 --> 00:29:42,000
Ta hand
om honom!

245
00:29:43,000 --> 00:29:49,000
Jag svär vid
Gud att ta hand om
honom. Gå i frid!

246
00:29:52,000 --> 00:29:58,000
Kort sagt, inom 4 dagar
måste alla tjetnikavdelningar
tillsammans med sina befäl...

247
00:29:58,000 --> 00:30:04,000
...avlägga en
trohetsed till
konungen.

248
00:30:04,000 --> 00:30:07,000
Men var är
kungen nu?

249
00:30:07,000 --> 00:30:10,000
Han har lyckats gömma sig
i utlandet tillsammans
med sina ministrar.

250
00:30:10,000 --> 00:30:13,000
I London.

251
00:30:13,000 --> 00:30:19,000
Vi skall
alltså avlägga
trohetseden.

252
00:30:22,000 --> 00:30:26,000
- Men partisanerna också?
- De vill inte svära trohet.
- Nej, men de...

253
00:30:26,000 --> 00:30:31,000
Det är inte vår sak.
Vi har nog av våra
egna omsorger.

254
00:30:31,000 --> 00:30:37,000
Eller kämpar du
för din husbonde -
Slavko Babić?

255
00:30:38,000 --> 00:30:43,000
Vem är min chef?
Är det Slavko Babić?
Min husbonde?!

256
00:30:43,000 --> 00:30:48,000
Nu bevarar du
så omsorgsfullt
hans avdelning.

257
00:30:51,000 --> 00:30:56,000
Nå, Blažo - nu
hänger stridens
utgång på dig!

258
00:30:56,000 --> 00:31:00,000
Slavko har bett dig
att omedelbart börja.
Slå därifrån...

259
00:31:00,000 --> 00:31:03,000
Men jag är
inte överens.

260
00:31:03,000 --> 00:31:06,000
- Vad föreslår du då?
- Ingenting.

261
00:31:06,000 --> 00:31:09,000
Jag har
fått order att
avtåga härifrån.

262
00:31:09,000 --> 00:31:12,000
Vem har givit
dig order om
det - Slavko?!

263
00:31:12,000 --> 00:31:18,000
Slavko är inte min
chef. Jag lyder order ifrån
överste Draže Mihajlović.

264
00:31:21,000 --> 00:31:25,000
Samla truppen!
Vi avtågar!

265
00:31:27,000 --> 00:31:30,000
Uppställning!

266
00:31:30,000 --> 00:31:33,000
Giv - akt!

267
00:31:33,000 --> 00:31:36,000
Rättning!

268
00:31:36,000 --> 00:31:39,000
Blažo - detta
är förräderi!

269
00:31:39,000 --> 00:31:43,000
Ett ord till, så
dödar jag dig,
kommissarie.

270
00:31:43,000 --> 00:31:49,000
Jag har inte för avsikt att
här försvara Slavko Babićs
hus. Jag har andra idéer.

271
00:31:52,000 --> 00:31:57,000
Nå, förrädare - vad
väntar ni på, då?!
Avtåga! Ser ni...

272
00:31:57,000 --> 00:32:00,000
...tyskarna går
till angrepp!

273
00:32:00,000 --> 00:32:06,000
- Jag går inte härifrån!
- Kom här!

274
00:32:06,000 --> 00:32:12,000
- Upprepa!
- Jag går inte härifrån!

275
00:32:14,000 --> 00:32:19,000
Gå du med
Gud - och hindra
oss inte!

276
00:32:19,000 --> 00:32:22,000
Vi träffas
igen, Blažo!

277
00:32:42,000 --> 00:32:45,000
Varför slår inte
Blažo till där?

278
00:32:45,000 --> 00:32:48,000
Gå!

279
00:32:53,000 --> 00:32:59,000
Slavko! Blažo
och hans avdelning
har avtågat åt sin by!

280
00:33:00,000 --> 00:33:05,000
Låt bli, Slavko! Ynkryggar
och odågor är det inte
lönt att sätta efter.

281
00:33:05,000 --> 00:33:08,000
Blažo är
ingen ynkrygg!

282
00:33:08,000 --> 00:33:11,000
Det var överste
Mihajlović, som kallade
honom tillbaka.

283
00:33:11,000 --> 00:33:16,000
- Överste Mihajlović?
- Det är alla tjetnikars chef.

284
00:34:12,000 --> 00:34:15,000
Är det verkligen
tyskar och italienare,
som slåss sinsemellan?!

285
00:34:15,000 --> 00:34:18,000
Det kan
det inte vara!

286
00:34:18,000 --> 00:34:22,000
- Då angriper Blažo dem i ryggen.
- Nej. Blažo angriper inte dem.

287
00:34:22,000 --> 00:34:26,000
Jag tänker, det inte
är viktigt, vem det
är, som slår dem.

288
00:34:26,000 --> 00:34:30,000
Men stort tack
skall han ha!

289
00:34:37,000 --> 00:34:43,000
Du skall
inte gå din väg!
Ingenstans!

290
00:35:07,000 --> 00:35:10,000
Vasia!

291
00:35:14,000 --> 00:35:17,000
Vasia!
Vasia!

292
00:35:37,000 --> 00:35:41,000
- Vad är du för en?
- Och vem är du?

293
00:35:41,000 --> 00:35:47,000
Jag är partisan -
Slavko Babić. Där
hänne är min by.

294
00:35:48,000 --> 00:35:52,000
Jag är
rödarmist -
Aleksej Gubanov.

295
00:35:52,000 --> 00:35:56,000
En ryss.
Varifrån?

296
00:35:56,000 --> 00:35:59,000
Det är ingen
lång historia.

297
00:35:59,000 --> 00:36:05,000
Vi har flytt ur ett tyskt läger.
Under 6 dagar har vi gömt oss i
bergen och blivit partisaner.

298
00:36:05,000 --> 00:36:09,000
Heder åt
dig, ryss!

299
00:36:16,000 --> 00:36:22,000
Käre son!
Du har allt...

300
00:36:22,000 --> 00:36:28,000
...både kärlek till
ditt fosterland och
vårt folks kärlek.

301
00:36:28,000 --> 00:36:33,000
Det är bara
din mors tårar,
som saknas.

302
00:36:33,000 --> 00:36:39,000
Tillåt mig träda
i hennes ställe.

303
00:36:49,000 --> 00:36:52,000
Kamrater!

304
00:36:52,000 --> 00:36:56,000
Du, Aljosja,
och du, Vasia.

305
00:36:56,000 --> 00:37:02,000
Ni har mycket
hjälpt oss att verkställa
kamrat Titos order.

306
00:37:02,000 --> 00:37:06,000
Fienden tog
sig inte förbi.

307
00:37:07,000 --> 00:37:13,000
Ta emot mig i
din avdelning,
Slavko!

308
00:37:16,000 --> 00:37:22,000
Evig ära åt dig,
kamrat Vasia!

309
00:37:22,000 --> 00:37:28,000
Farväl, hjälte!

310
00:38:09,000 --> 00:38:15,000
Ryktet om Slavko Babićs
partisanavdelning spred
sig över hela Bosnien.

311
00:38:22,000 --> 00:38:28,000
Detta var den tid, då
partisankampens flamma grep
omkring sig i hela Jugoslavien.

312
00:38:28,000 --> 00:38:34,000
Där föddes nya
och åter nya folkhjältar -
partisanbrigadernas ledare.

313
00:38:34,000 --> 00:38:38,000
Av dem var
där många.

314
00:38:43,000 --> 00:38:49,000
I sin kraftlösa förbittring
begick fienden brutala illdåd.

315
00:38:49,000 --> 00:38:55,000
Arkebuserade. Hängde.
Ödelade hela landsändar.

316
00:38:55,000 --> 00:39:01,000
Men han lyckades inte slå
sönder de jugoslaviska
folkens kampanda.

317
00:39:01,000 --> 00:39:07,000
Och allt ursinnigare
rasade kampen emot
de tyska inkräktarna.

318
00:39:30,000 --> 00:39:35,000
Vi, herr Pavelić, har
givit er möjlighet att
ha en egen armé...

319
00:39:35,000 --> 00:39:38,000
...och har skapat
er den Oavhängiga
Staten Kroatien.

320
00:39:38,000 --> 00:39:43,000
Men vad pågår hos
er?! För tre dagar sedan
sprängdes bron i Bihać.

321
00:39:43,000 --> 00:39:49,000
Idag har vi förlorat 200 ton
bensin och en luftoperation
har blivit fördröjd.

322
00:39:49,000 --> 00:39:55,000
Jag, Ante Pavelić,
och mina ustasjamän
har avlagt en ed...

323
00:39:55,000 --> 00:40:00,000
...att vår
Oavhängiga
Stat Kroatien...

324
00:40:00,000 --> 00:40:04,000
...skall vara
Stortyskland trogen.

325
00:40:04,000 --> 00:40:07,000
Död åt det
serbiska folket!

326
00:40:07,000 --> 00:40:10,000
Ansträng er
att få bukt med de
bosniska banditerna!

327
00:40:10,000 --> 00:40:15,000
Glöm inte,
att Bosnien är
kroatisk jord!

328
00:40:16,000 --> 00:40:22,000
Lämna inte ifrån er Bosnien
till kroaterna! Bosnien är sedan
gammalt serbisk jord.

329
00:40:22,000 --> 00:40:25,000
Död åt kroaterna
och de låga folken!

330
00:40:25,000 --> 00:40:31,000
Jag, Draže Mihajlović, och
mina tjetnikar kämpar
för ett stort Serbien.

331
00:40:32,000 --> 00:40:38,000
Det är bara partisanerna
och Tito, som är i vägen.

332
00:40:39,000 --> 00:40:43,000
Mitt befäl vet, att
ni två gånger...

333
00:40:43,000 --> 00:40:47,000
...personligen har
träffat Josip Broz Tito.

334
00:40:47,000 --> 00:40:51,000
Men bägge gångerna
var jag övertygad om...

335
00:40:51,000 --> 00:40:55,000
...att jag inte talade
med Tito själv utan med
hans företrädare.

336
00:40:55,000 --> 00:41:00,000
Jag försäkrar er, herr
general, att ifall jag hade
vetat, det var han...

337
00:41:00,000 --> 00:41:06,000
Hur kunde ni,
Draže Mihajlović, tillåta
er en sådan miss?!

338
00:41:07,000 --> 00:41:13,000
Titos gripande kunde
ha vänt historiens gång
åt ett helt annat håll!

339
00:41:14,000 --> 00:41:20,000
Kort sagt - ni måste snabbt
börja ett öppet och allvarligt
menat krig emot partisanerna.

340
00:41:21,000 --> 00:41:27,000
Vårt befäl, herr
general, lägger stora
förhoppningar på er.

341
00:41:35,000 --> 00:41:41,000
För resten, herr Mihajlović -
varför har alla tjetnikar så
långt skägg och hår?

342
00:41:43,000 --> 00:41:49,000
Vi har avlagt en ed att inte raka
eller klippa oss före kung Peters
återkomst till Jugoslavien.

343
00:41:50,000 --> 00:41:56,000
Führern garanterar,
att ni efter segern blir
Jugoslaviens diktator.

344
00:41:57,000 --> 00:42:00,000
Men kung Peter...

345
00:42:00,000 --> 00:42:06,000
Jag skall anstränga
mig för att rättfärdiga
Führerns förtroende.

346
00:42:12,000 --> 00:42:16,000
Må man sjunga
till generalens ära.

347
00:42:19,000 --> 00:42:25,000
- Och ni, ni flyger högt.
- 1.800 meter.

348
00:42:25,000 --> 00:42:29,000
Bergskejsaren,
kallar man er.

349
00:42:29,000 --> 00:42:32,000
Och vilken
storartad stuga!

350
00:42:32,000 --> 00:42:38,000
Det är en gåva
till mig ifrån en av
våra härförare.

351
00:43:09,000 --> 00:43:14,000
Men varför kan ni
inte på samma sätt
hugga huvudet av...

352
00:43:14,000 --> 00:43:19,000
...dessa folkets
generaler, såsom Sava
Kovačević och Simo Šalaj?

353
00:43:19,000 --> 00:43:22,000
Ni måste
ta gisslan!

354
00:43:22,000 --> 00:43:28,000
Vet ni t.ex. om den
bosniske hjälten...

355
00:43:28,000 --> 00:43:34,000
...Slavko Babić, att
i hans by bor hans
älskade unga...

356
00:43:34,000 --> 00:43:40,000
...hustru.
Och ifall...

357
00:43:46,000 --> 00:43:49,000
Slavko!

358
00:43:56,000 --> 00:44:00,000
Varför gråter
du, Milica?

359
00:44:00,000 --> 00:44:05,000
Slavko, jag kan
inte bli här längre.
Jag skall dö utan dig!

360
00:44:05,000 --> 00:44:08,000
Låt bli!
Säg inte så!

361
00:44:08,000 --> 00:44:14,000
Jag drömmer hela tiden
om dig. Jag bönfaller
dig - ta mig med!

362
00:44:14,000 --> 00:44:20,000
Ja, bestämt! Men
bara inte nu. Nu kan
jag inte, Milica!

363
00:44:25,000 --> 00:44:31,000
Jag har 1.000 partisaner
utan hustrur. Det är ju
tungt för dem också!

364
00:44:31,000 --> 00:44:34,000
Men jag kan
inte mer, Slavko!

365
00:44:34,000 --> 00:44:37,000
Du skall inte vara
rädd! Var inte rädd!

366
00:44:37,000 --> 00:44:40,000
Jag kommer tillbaka.
Jag kommer snart tillbaka!

367
00:44:40,000 --> 00:44:43,000
Å, jag glömde.

368
00:44:43,000 --> 00:44:46,000
Får man?

369
00:44:46,000 --> 00:44:49,000
- Aljosja!
- God dag, mor!

370
00:44:49,000 --> 00:44:52,000
- God dag, Milica!
- God dag, Aljosja!

371
00:44:53,000 --> 00:44:58,000
Ursäkta, jag ville inte
störa er, Milica... Det
är tid för oss, Slavko.

372
00:44:58,000 --> 00:45:04,000
- Sätt dig!
- Ja, vi måste rida om 1 minut.

373
00:45:04,000 --> 00:45:10,000
Mor, tills kriget
är slut, dricker
vi inte.

374
00:45:10,000 --> 00:45:14,000
Men dem
kan vi ta.

375
00:45:17,000 --> 00:45:23,000
Jag kommer till
dig på måndag. Jag
kommer bestämt!

376
00:45:42,000 --> 00:45:45,000
Slavko!

377
00:46:39,000 --> 00:46:45,000
Det var Tjajkovskijs 5:e symfoni,
som vi överförde från stora salen
i Moskvas Konservatorium.

378
00:46:45,000 --> 00:46:48,000
Moskva!

379
00:46:51,000 --> 00:46:54,000
När vi har
slutat kriga...

380
00:46:54,000 --> 00:46:58,000
...måste jag resa till
Moskva och studera!

381
00:46:58,000 --> 00:47:01,000
Det är riktigt!

382
00:47:02,000 --> 00:47:08,000
När du har avslutat
akademin, förstår du
det, som Ivo sade nu.

383
00:47:10,000 --> 00:47:16,000
I morgon kväll måste man ge
Hamdija i uppdrag att överfalla
byn för att förvilla staden.

384
00:47:16,000 --> 00:47:21,000
Men på måndag anfaller vi
staden ifrån öster tillsammans
med huvudstyrkorna.

385
00:47:21,000 --> 00:47:25,000
Vi angriper alltså
på måndag?

386
00:47:25,000 --> 00:47:28,000
- Måste angreppet förberedas?
- Förstås.

387
00:47:28,000 --> 00:47:31,000
Förklara uppgiften för
avdelningens befäl -
det måste man?

388
00:47:31,000 --> 00:47:34,000
Det är
också sant.

389
00:47:34,000 --> 00:47:37,000
Jag samlar
dem, och vi skall
talas vid litet.

390
00:47:37,000 --> 00:47:40,000
Gott.

391
00:47:42,000 --> 00:47:45,000
En kraft!

392
00:47:50,000 --> 00:47:54,000
Men nu,
Aljosja - lämna
oss ensamma.

393
00:48:08,000 --> 00:48:11,000
Är du
partisan
eller ej?

394
00:48:16,000 --> 00:48:19,000
Partiet har
upptagit mig.

395
00:48:19,000 --> 00:48:22,000
Åhå, partiet.
Vad då för parti?

396
00:48:22,000 --> 00:48:25,000
Titos parti.

397
00:48:25,000 --> 00:48:28,000
- Har de upptagit dig?
- Ja.

398
00:48:28,000 --> 00:48:31,000
- Varför uppehöll de dig så länge?
- De frågade ut mig.

399
00:48:31,000 --> 00:48:34,000
- Frågade ut dig?
- Ja.
- Vad då?

400
00:48:34,000 --> 00:48:38,000
De frågade, var jag är
född och vem, som har
lärt mig skogsarbetet,

401
00:48:38,000 --> 00:48:41,000
Vad svarade
du dem då?

402
00:48:41,000 --> 00:48:46,000
Jag svarade, att
det är Slavko Babić,
som har lärt opp mig.

403
00:48:47,000 --> 00:48:51,000
- Alltså var det så, du svarade?
- Ja, så svarade jag.

404
00:48:51,000 --> 00:48:54,000
Vad frågade
de mer?

405
00:48:54,000 --> 00:48:58,000
De frågade,
hos vem, jag
har arbetat.

406
00:48:59,000 --> 00:49:04,000
Jag svarade, att
jag har arbetat hos
Slavko Babić.

407
00:49:05,000 --> 00:49:08,000
Nå, frågade de
vidare något?

408
00:49:08,000 --> 00:49:11,000
Ja.

409
00:49:11,000 --> 00:49:15,000
Om inte Slavko
har slagit mig.

410
00:49:15,000 --> 00:49:18,000
Men vad
svarade
du då?

411
00:49:18,000 --> 00:49:21,000
Jag svarade...
...svarade...

412
00:49:21,000 --> 00:49:25,000
- Vad svarade du?!
- Att det ibland har förekommit.

413
00:49:25,000 --> 00:49:29,000
Förtalar du mig
inför kommunisterna?!

414
00:49:34,000 --> 00:49:38,000
Om än det ibland har
förekommit, varför skulle
man dock tala om detta?

415
00:49:38,000 --> 00:49:42,000
Man får inte
försöka lura
partiet, Slavko!

416
00:49:42,000 --> 00:49:45,000
Vem där?

417
00:49:47,000 --> 00:49:50,000
Kamrat befäl!
En okänd man till dig.

418
00:49:50,000 --> 00:49:53,000
- Varifrån?
- Det säger han inte.

419
00:49:53,000 --> 00:49:57,000
- Han vill träffa dig personligen.
- Släpp in honom.

420
00:50:07,000 --> 00:50:11,000
- God dag.
- Frihet åt folket!

421
00:50:14,000 --> 00:50:19,000
- Tala.
- Jag vill tala med dig i enrum.

422
00:50:19,000 --> 00:50:25,000
- Han är min adjutant.
- Nej, jag vill tala bara med dig.

423
00:50:34,000 --> 00:50:37,000
- Nå?!
- Slavko!

424
00:50:37,000 --> 00:50:42,000
Din Milica har tyskarna
tagit och de har skickat
mig till dig...

425
00:50:42,000 --> 00:50:45,000
...för att meddela:

426
00:50:45,000 --> 00:50:49,000
 Om du inte i övermorgon,
måndag, kl. 10 på morgonen...

427
00:50:49,000 --> 00:50:54,000
...inställer dig vid
närmaste tyska enhet och
anmäler, att du är Slavko Babić...

428
00:50:54,000 --> 00:51:00,000
...så hänger de
kl. 11 din Milica
i Belgrad.

429
00:51:01,000 --> 00:51:07,000
Här har du en passersedel.
Om du inställer dig vid närmaste
tyska enhet på måndag kl. 10...

430
00:51:07,000 --> 00:51:13,000
...då är du utlovad att
bevara livet - och Milicas
liv skall också bevaras.

431
00:51:15,000 --> 00:51:21,000
Milica är övertygad om,
att du skall komma, Slavko.

432
00:51:24,000 --> 00:51:28,000
Se här passersedeln.

433
00:51:30,000 --> 00:51:36,000
Du kan döda mig,
men då blir Milica
omedelbart hängd.

434
00:51:41,000 --> 00:51:47,000
»Till Slavko Babić
Ni tillåtes inträde i Belgrad
Er hustru Milica skall bli befriad«...

435
00:51:47,000 --> 00:51:51,000
...»Staden Belgrads
kommendant«

436
00:52:27,000 --> 00:52:33,000
Vi lämnar dig i Zenica.
Därifrån måste du gå till fots
ända fram till Sarajevo.

437
00:52:33,000 --> 00:52:36,000
Ansträng dig
att inte gå på
landsvägen.

438
00:52:36,000 --> 00:52:40,000
- Jag förstår.
- Fråga ingen om adresser i stan.

439
00:52:40,000 --> 00:52:44,000
Hitta dem själv
efter husnumren.

440
00:52:44,000 --> 00:52:48,000
- Förstått.
- Förstått?
- Förstås!

441
00:53:12,000 --> 00:53:18,000
- Vad är det för dag idag?
- Måndag, Slavko.

442
00:53:22,000 --> 00:53:28,000
Hamdija bröt opp i gårkväll
enligt order, slog tyskarna och
fortsätter förfölja dem.

443
00:53:34,000 --> 00:53:37,000
Kamrat Slavko!

444
00:53:37,000 --> 00:53:43,000
Hela avdelningen
är redo för strid och
väntar på order!

445
00:54:31,000 --> 00:54:34,000
Ibrahim!

446
00:54:35,000 --> 00:54:41,000
»Fienden bryter fram
emot stadens centrum, men
Stalingrads heroiska försvarare«...

447
00:54:41,000 --> 00:54:47,000
...»försvarar varenda
gata, vartenda hus. De
har svurit en ed«...

448
00:55:19,000 --> 00:55:22,000
Ibrahim,
städa undan.

449
00:55:32,000 --> 00:55:38,000
...den tyska SS-divisionen
»Prinz Eugen«, 1:a och 114:e
bergsdivisionerna...

450
00:55:39,000 --> 00:55:45,000
...264:e divisionen »Eklöv«.

451
00:55:45,000 --> 00:55:51,000
Där förestår en växling av
högsta befälet. Man säger, att
fältmarskalk Rommel är utnämnd.

452
00:55:51,000 --> 00:55:55,000
Man måste
vänta sig en mycket
stark offensiv.

453
00:55:55,000 --> 00:56:01,000
- Lägg allt på minnet.
- Jag skall komma ihåg det.

454
00:57:02,000 --> 00:57:05,000
Dušan!

455
00:57:14,000 --> 00:57:17,000
Till fältmarskalk Rommel.

456
00:57:46,000 --> 00:57:51,000
I Tunis gav mig
en viss fakir dessa
tärningar och förutsade...

457
00:57:51,000 --> 00:57:57,000
...att när jag slår
2 sexor, så skall
jag få framgång.

458
00:57:58,000 --> 00:58:02,000
Hittills har
ni inte haft
framgångar.

459
00:58:02,000 --> 00:58:07,000
Den kungliga jugoslaviska
armén slog Tysklands trupper
sönder på 11 dagar...

460
00:58:07,000 --> 00:58:13,000
...men Tito och hans partisaner
har ni, mina herrar generaler, inte
kunnat likvidera ännu efter 2 år.

461
00:58:14,000 --> 00:58:18,000
De spränger broar
och förstör vägar.

462
00:58:19,000 --> 00:58:23,000
Jag hade kunnat inta
Alexandria och Kairo samt
besegrat engelsmännen...

463
00:58:23,000 --> 00:58:27,000
...ifall mina trupper i Afrika
hade kunnat förses genom
jugoslaviska kommunikationer.

464
00:58:27,000 --> 00:58:32,000
Allt mitt pansarbrytande
artilleri blev avskuret här!

465
00:58:32,000 --> 00:58:38,000
Idag börjar
jag, fältmarskalk
Rommel, krig.

466
00:58:38,000 --> 00:58:42,000
Jag skall
förinta denne
Josip Broz Tito!

467
00:58:42,000 --> 00:58:48,000
Och om det
behövs, skall vi slå hela
Jugoslavien i spillror.

468
00:59:07,000 --> 00:59:13,000
Se här floden Neretva. Vi
skall trycka partisanernas
huvudstyrkor emot den.

469
00:59:15,000 --> 00:59:21,000
Ni från nord, ni
från syd, ni från öst
och ni från väst.

470
00:59:23,000 --> 00:59:26,000
En italiensk kår till
stöd för flankerna.

471
00:59:26,000 --> 00:59:30,000
Med er skall dessutom
vara 18.000 av Draže
Mihajlovićs tjetnikar.

472
00:59:30,000 --> 00:59:34,000
Vi låter dem slå
partisanerna sönder
och samman.

473
00:59:36,000 --> 00:59:42,000
Här är
en kvarn -
Titos stab.

474
01:00:33,000 --> 01:00:36,000
Förbannat tungt...

475
01:00:36,000 --> 01:00:39,000
Överste Slavko Babić.

476
01:00:39,000 --> 01:00:42,000
Kom, kom!

477
01:00:46,000 --> 01:00:51,000
- Död åt fascismen, kamrat Tito!
- Frihet åt folket!

478
01:00:56,000 --> 01:01:02,000
Se, sådan är
han alltså, vår
Slavko Babić!

479
01:01:08,000 --> 01:01:12,000
Sätt dig!

480
01:01:13,000 --> 01:01:19,000
Det är i en
svår tid, vi träffas,
Slavko Babić.

481
01:01:19,000 --> 01:01:23,000
Jag vet, att
det är en tung
tid, kamrat Tito.

482
01:01:23,000 --> 01:01:28,000
Men det är
vid denna tid,
jag har fått se dig.

483
01:01:29,000 --> 01:01:32,000
Håller folket ut?

484
01:01:32,000 --> 01:01:38,000
Ja, kamrat Tito. Det
fruktar inte kölden. Det fruktar
sedan länge inte hungern.

485
01:01:38,000 --> 01:01:41,000
Och själva
döden håller
det inte tillbaka.

486
01:01:41,000 --> 01:01:47,000
Det fruktar endast
ett - skammen. Det
skall hålla ut, kamrat!

487
01:01:50,000 --> 01:01:56,000
Jag har kallat hit
dig för att ge dig
ett svårt uppdrag.

488
01:01:56,000 --> 01:02:00,000
- Jag lyssnar.
- Hör på.

489
01:02:00,000 --> 01:02:06,000
Vi är inringade.
Rent faktiskt är vi
ständigt inringade.

490
01:02:06,000 --> 01:02:12,000
Men denna
gång är vi mycket
trångt inringade.

491
01:02:12,000 --> 01:02:18,000
3 tyska divisioner,
1 italiensk armékår,
18.000 tjetnikar.

492
01:02:22,000 --> 01:02:28,000
Så allvarligt är
det, som det aldrig
någonsin har varit än.

493
01:02:28,000 --> 01:02:33,000
Med oss har
vi 4.000 sårade.

494
01:02:33,000 --> 01:02:36,000
Vi måste ta
oss igenom,
kamrat Tito.

495
01:02:36,000 --> 01:02:42,000
Men varhän då? Över
floden till Sandžak? Eller
igenom bergen i Bosnien?

496
01:02:43,000 --> 01:02:46,000
Igenom
bergen i
Bosnien.

497
01:02:46,000 --> 01:02:49,000
Det duger inte.
Nej, Slavko.

498
01:02:49,000 --> 01:02:53,000
Tyskarna vill
just ha detta
beslut av oss.

499
01:02:53,000 --> 01:02:56,000
Där är de
starkare.

500
01:02:56,000 --> 01:03:02,000
Vi måste gå
listigt till väga.

501
01:03:02,000 --> 01:03:05,000
Titta!

502
01:03:05,000 --> 01:03:10,000
Här spränger vi
bron över Neretva.

503
01:03:10,000 --> 01:03:16,000
Och du - på samma
gång - börjar med din
brigad strid i bergen.

504
01:03:16,000 --> 01:03:19,000
Till ett genombrott.

505
01:03:19,000 --> 01:03:25,000
Tyskarna avgör då,
att detta också är vägen
för vårt genombrott...

506
01:03:25,000 --> 01:03:29,000
...och härifrån
tar de då bort
sina styrkor.

507
01:03:29,000 --> 01:03:35,000
Vi bygger under tiden
snabbt en ny bro och
avtågar till Sandžak.

508
01:03:39,000 --> 01:03:43,000
Jag förstår,
kamrat Tito.

509
01:03:43,000 --> 01:03:47,000
På hedersord...

510
01:03:48,000 --> 01:03:54,000
- Slavko, för din seger!
- För din seger, kamrat Tito!

511
01:04:13,000 --> 01:04:19,000
Herr general! Tito har sprängt
bron över Neretva och satt igång
strid på bosniska hållet.

512
01:04:19,000 --> 01:04:22,000
Utmärkt!

513
01:04:22,000 --> 01:04:28,000
Nu kan vi avstå ifrån hela
118:e divisionen och kasta över
den till Bosniens berg.

514
01:04:29,000 --> 01:04:35,000
Vid floden lämnar ni för
säkerhets skull Mihajlović
och hans tjetnikar.

515
01:04:36,000 --> 01:04:42,000
Allt förlöpte så,
som Tito hade
tänkt ut det.

516
01:04:42,000 --> 01:04:48,000
Titos armé - sedan den
snabbt hade byggt nya broar -
tog sig över Neretva...

517
01:04:48,000 --> 01:04:53,000
...slog Mihajlovićs
18.000 tjetnikar...

518
01:04:53,000 --> 01:04:56,000
...bröt sig ut ur
inringningen...

519
01:04:56,000 --> 01:05:02,000
...samt räddade
tusentals sårade,
kvinnor och barn.

520
01:05:03,000 --> 01:05:06,000
Tito.

521
01:05:06,000 --> 01:05:09,000
Tito!

522
01:05:09,000 --> 01:05:12,000
Vad är den
Tito för en!

523
01:05:12,000 --> 01:05:18,000
Han har tagit sig
ut ur mina berömda
divisioners järnring...

524
01:05:18,000 --> 01:05:21,000
...och förintat hela
Draže Mihajlovićs armé!

525
01:05:21,000 --> 01:05:25,000
Detta är
begåvat
genomfört!

526
01:05:28,000 --> 01:05:32,000
Jag skall få
framgång!

527
01:05:32,000 --> 01:05:38,000
Jaga dem! Jaga dem igenom
berg! Jaga dem igenom snö!
Jaga dem igenom hunger!

528
01:06:38,000 --> 01:06:41,000
Håll ut!

529
01:07:28,000 --> 01:07:34,000
Framåt! Bli inte efter!
Tito är där framme, kamrater!
Bli inte efter!

530
01:07:36,000 --> 01:07:39,000
Snart får
vi vila!

531
01:08:10,000 --> 01:08:13,000
Länge gick
de genom snö
och snöstorm...

532
01:08:13,000 --> 01:08:16,000
Där föll folk
omkull av köld
och hunger...

533
01:08:16,000 --> 01:08:19,000
Folk dukade
under för tyfus...

534
01:08:19,000 --> 01:08:22,000
Men de gick...

535
01:08:22,000 --> 01:08:28,000
De litade på
den man, som
gick där framme...

536
01:08:29,000 --> 01:08:34,000
»Jag lyckönskar er och
Donfrontens trupper«...

537
01:08:34,000 --> 01:08:40,000
...»till det framgångsrika
likviderandet av de vid Stalingrad
inringade fientliga trupperna.«

538
01:08:40,000 --> 01:08:44,000
- Nå, Aljosja?
- Ett ögonblick, kamrat Tito!

539
01:08:44,000 --> 01:08:47,000
Har du fått
in Moskva?

540
01:08:47,000 --> 01:08:51,000
Stalingrad!
Kamrat Tito!
Stalingrad!

541
01:08:51,000 --> 01:08:56,000
330.000
fångna
tyskar!

542
01:08:56,000 --> 01:09:00,000
Stalingrad är
vår segers vingar!

543
01:09:02,000 --> 01:09:05,000
Hamdija!
Hamdija!

544
01:09:06,000 --> 01:09:09,000
Hamdija!

545
01:09:28,000 --> 01:09:33,000
Mina kamrater!
Ärade hjältar!

546
01:09:33,000 --> 01:09:37,000
Har ni hört, vad
Röda Armén gör?

547
01:09:37,000 --> 01:09:41,000
Stalingrad
är befriat!

548
01:09:41,000 --> 01:09:47,000
Ära åt Stalin!
Stalin, Stalin,
Stalin, Stalin...

549
01:09:47,000 --> 01:09:50,000
Nu tar en
stor offensiv
sin början.

550
01:09:50,000 --> 01:09:53,000
Vi skall
komma till
Belgrad.

551
01:09:53,000 --> 01:09:57,000
Vi skall befria
Jugoslavien!

552
01:09:57,000 --> 01:10:01,000
Ära åt Tito!
Tito, Tito, Tito...

553
01:10:01,000 --> 01:10:05,000
Ännu litet till -
litet, säger
jag er...

554
01:10:05,000 --> 01:10:10,000
...så skall vi
genombryta
fiendens inringning!

555
01:10:25,000 --> 01:10:31,000
I hela Jugoslavien
rasade folkkriget.

556
01:10:32,000 --> 01:10:36,000
Marskalk Tito och
hans tappra generaler...

557
01:10:36,000 --> 01:10:39,000
...begeistrade av
Röda Arméns segrar...

558
01:10:39,000 --> 01:10:45,000
...tillintetgjorde fienden samt
befriade därigenom ständigt
nya städer och områden.

559
01:11:30,000 --> 01:11:36,000
Ur partisanavdelningarna
framgick Jugoslaviens
Folkbefrielsearmé...

560
01:11:36,000 --> 01:11:40,000
...och växte
sig stark.

561
01:11:40,000 --> 01:11:46,000
Hela denna armés existens
var förbunden med namnet
på dess organisatör...

562
01:11:46,000 --> 01:11:51,000
...och ledare -
Josip Broz Tito.

563
01:12:11,000 --> 01:12:17,000
På morgonen avslutar
Röda Armén striderna på
landsvägen Niš-Belgrad...

564
01:12:17,000 --> 01:12:23,000
...och på Donaus
vänstra strand samt
rycker fram till Belgrad.

565
01:12:29,000 --> 01:12:35,000
Vår 1:a Proletära
Kår - samtidigt som
Röda Armén...

566
01:12:35,000 --> 01:12:38,000
...stormar
in i staden
ifrån sydost.

567
01:12:38,000 --> 01:12:41,000
Dušan!

568
01:12:41,000 --> 01:12:47,000
Bege dig omedelbart till
Belgrad för att förhindra, att
tyskarna ödelägger staden!

569
01:12:47,000 --> 01:12:50,000
Gott, kamrat
marskalk!

570
01:12:50,000 --> 01:12:54,000
Vi träffas
snart igen,
kamrater!

571
01:12:54,000 --> 01:13:00,000
Mina kära! För första
gången i historien intågar
på Jugoslaviens jord...

572
01:13:00,000 --> 01:13:06,000
...en armé, som
varken är förslavare
eller inkräktare.

573
01:13:06,000 --> 01:13:12,000
Det är Sovjetunionens
heroiska armé -
befriararmén.

574
01:13:12,000 --> 01:13:16,000
Till Belgrad,
kamrater generaler!

575
01:13:23,000 --> 01:13:26,000
Den heroiska
Röda Armén.

576
01:13:26,000 --> 01:13:32,000
Sedan den hade
tillintetgjort tyskarna
i Rumänien och Bulgarien...

577
01:13:33,000 --> 01:13:39,000
...gick den över gränsen
till Jugoslavien och förenades
med Titos Folkbefrielsearmé.

578
01:13:40,000 --> 01:13:44,000
Den 12 oktober
år 1944...

579
01:13:44,000 --> 01:13:48,000
...stormade den in i
Jugoslaviens huvudstad...

580
01:13:48,000 --> 01:13:51,000
...Belgrad!

581
01:13:59,000 --> 01:14:05,000
Kamrater
serber, kroater...

582
01:14:05,000 --> 01:14:11,000
...makedoner,
montenegriner
slovener - framåt!

583
01:14:11,000 --> 01:14:17,000
De ryska
bröderna är
med er!

584
01:15:00,000 --> 01:15:06,000
Belgrad är vårt!
Leve Tito!

585
01:15:06,000 --> 01:15:10,000
Leve STALIN!

586
01:15:19,000 --> 01:15:25,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

587
01:15:36,000 --> 01:15:42,000
...Tito-Stalin,
Tito-Stalin,
Tito-Stalin...

588
01:15:42,000 --> 01:15:48,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

589
01:16:12,000 --> 01:16:16,000
Slavko!
Slavko!

590
01:16:16,000 --> 01:16:19,000
Mor...

591
01:16:21,000 --> 01:16:25,000
Mor...
Kan ni peka ut
det träd för mig...

592
01:16:25,000 --> 01:16:29,000
...i vilket Milica
blev hängd?

593
01:16:29,000 --> 01:16:35,000
Ack, min son, så
många kvinnor blev
hängda i dessa träd...

594
01:16:35,000 --> 01:16:39,000
...så vem skulle
kunna minnas
deras namn?

595
01:16:39,000 --> 01:16:45,000
Jo, Milica - Milica,
hustru till bonden
Slavko Babić.

596
01:16:45,000 --> 01:16:49,000
Milica?

597
01:16:49,000 --> 01:16:54,000
A, Milica -
hustru till hjälten
Slavko Babić.

598
01:16:54,000 --> 01:17:00,000
Där hänne, min
son - i det trädet!

599
01:17:42,000 --> 01:17:48,000
Kamrat Tito!
Marskalk!

600
01:17:48,000 --> 01:17:54,000
Jag - översten i
Folkarmén Slavko
Babić - har fullgjort...

601
01:17:54,000 --> 01:18:00,000
Jag och mina kämpar
har marscherat med dig...

602
01:18:00,000 --> 01:18:06,000
...igenom snö, berg,
snöstormar, bränder...

603
01:18:07,000 --> 01:18:11,000
...hunger och död...

604
01:18:11,000 --> 01:18:15,000
...och vi har segrat!

605
01:18:15,000 --> 01:18:19,000
Farväl...

606
01:19:13,000 --> 01:19:17,000
...Tito-Stalin,
Tito-Stalin,
Tito-Stalin...

607
01:19:17,000 --> 01:19:21,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

608
01:19:26,000 --> 01:19:30,000
Tack till den stora
Sovjetunionen!

609
01:19:30,000 --> 01:19:34,000
Tack till
Röda Armén!

610
01:19:34,000 --> 01:19:40,000
Tack till den store Stalin,
de slaviska folkens befriare!

611
01:19:45,000 --> 01:19:51,000
Mina kamrater!
Vi har segrat...

612
01:19:51,000 --> 01:19:57,000
...Jugoslavien jublar!
Men vi skall för
evigt minnas...

613
01:19:57,000 --> 01:20:03,000
...att för denna lycka har...

614
01:20:03,000 --> 01:20:09,000
...vårt fosterlands bästa
människor givit sina liv.

615
01:20:09,000 --> 01:20:12,000
filmens
SLUT

616
01:20:15,000 --> 01:20:16,000
[Svensk översättning  av Erik Jonsson år 2012 översedd och rättad 6.1.2018]

617
01:20:16,000 --> 01:20:18,000

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
[В горах Югославии (1946) I Jugoslaviens berg шведские субтитры svensk undertext av Erik Jonsson år 2012 översedd och rättad 6.1.2018]
[Denna textversion är tidsanpassad till filen v.gorah.jugoslavii.avi som man kan hitta på internätet.]
[Text inom klammer är översättarens kommentarer.]

2
00:00:01,000 --> 00:00:05,000
I JUGOSLAVIENS BERG

3
00:00:05,000 --> 00:00:09,000
filmen
I JUGOSLAVIENS BERG
spelades in i Jugoslavien...

4
00:00:09,000 --> 00:00:15,000
...på Jugoslaviens
Folkbefrielsearmés
historiska krigsskådeplatser

5
00:00:17,000 --> 00:00:18,000
denna text är tidsanpassad till
filen v.gorah.jugoslavii.avi som
man kan hitta på Internätet

6
00:00:21,000 --> 00:00:26,000
scenario
Georgij MDIVANI

7
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
iscensättning
av regissören
A.M. ROOM

8
00:00:31,000 --> 00:00:35,000
fotograf
Eduard TISSÉ

9
00:00:35,000 --> 00:00:38,000
regissörer
B. SVESJNIKOV
N. POPOVIĆ

10
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
regiass. D. POPOV, G. GAVRIN
andrafotografer
A. ACHMETOVA, A. SMECH

11
00:00:41,000 --> 00:00:47,000
scenograf A. UTKIN
andrascenografer
M. BABIĆ, I. JANDA

12
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
kompositör Ju. BIRJUKOV
ljudtekniker V. POPOV
ljudformgivare Ju. PEVZNER

13
00:00:51,000 --> 00:00:56,000
montage E. TOBAK
kombinerade tagningar:
fotograf N. RENKOV

14
00:00:57,000 --> 00:01:00,000
produktionsledning
I. KUZNETSOV

15
00:01:00,000 --> 00:01:04,000
Sovjetunionens
Kinematografiministeriums
Orkester dirigent: D. BLOK

16
00:01:04,000 --> 00:01:10,000
i huvudrollerna
Tito: I. BERSENJEV
Slavko Babić: N. MORDVINOV

17
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Anđa: Olga ZJIZNEVA
rödarmisten Aleksej Gubanov:
V. SANAJEV

18
00:01:15,000 --> 00:01:18,000
Federativa Folkrepubliken
Jugoslaviens aktörer:

19
00:01:18,000 --> 00:01:23,000
Milica: T. LIKAR
Janko: L. IVANOVIĆ
Simela: M. MIRKOVIĆ

20
00:01:23,000 --> 00:01:28,000
Dragojlo: B. BOROZAN
Ivo: V. AFRIĆ
Hamdija: V. SKRIBINŠEK

21
00:01:28,000 --> 00:01:33,000
Blažo: D. TODIĆ
Dušan: S. ČESNIK
Rommel: V. STUPICA

22
00:01:33,000 --> 00:01:37,000
general Schmulz: I. CESAR
Draže Mihajlović: V. AFRIĆ

23
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
framställd av den med Leninorden
utmärkta filmstudion MOSFILM
Moskva år 1946

24
00:01:45,000 --> 00:01:51,000
Jugoslaviens huvudstad
BELGRAD
den 22 juni år 1941

25
00:02:13,000 --> 00:02:18,000
Achtung! Achtung!
Seger! Seger! Seger!

26
00:02:18,000 --> 00:02:24,000
Idag har våra flygmaskiner
bombat städerna Minsk, Kiev,
Odessa, Sevastopol.

27
00:02:24,000 --> 00:02:29,000
Seger! Seger! Seger!

28
00:02:37,000 --> 00:02:40,000
Seger! Seger! 

29
00:02:40,000 --> 00:02:46,000
Tysklands stora
armé har överskridit
Sovjetunionens gränser.

30
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
Seger! Seger! Seger!

31
00:02:58,000 --> 00:03:03,000
Under ledning av
Josip Broz Tito samlades
samma dag i Belgrad...

32
00:03:03,000 --> 00:03:09,000
...Jugoslaviens Kommunistiska
Partis centralkommitté under
konspirativa former för att...

33
00:03:09,000 --> 00:03:13,000
...organisera
partisanrörelsens
generalstab.

34
00:03:13,000 --> 00:03:18,000
Kamrat Tito! Nyss har
en lärjunge vid Belgrads 2:a
gymnasium skjutit ihjäl...

35
00:03:18,000 --> 00:03:22,000
...en tysk överstelöjtnant,
som var medhjälpare till
stadskommendanten.

36
00:03:22,000 --> 00:03:25,000
- Första fallet av sådant slag.
- Jag vet...

37
00:03:25,000 --> 00:03:29,000
...och idag ger det
vårt folk nya krafter
och nytt mod.

38
00:03:29,000 --> 00:03:33,000
I dag påbörjar vi ett
nytt Jugoslaviens historia.

39
00:03:34,000 --> 00:03:38,000
Var och en av
er beger sig ut i
olika landsändar.

40
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Vi måste
samla alla
krafter.

41
00:03:41,000 --> 00:03:44,000
Vi måste visa
serberna, att kroaterna
inte är deras fiender.

42
00:03:44,000 --> 00:03:50,000
Vi måste visa kroaterna, att
serberna och montenegrinerna
är deras blodsbröder.

43
00:03:51,000 --> 00:03:57,000
Likadant slovenerna, makedonerna,
bönderna i Dalmatien, muselmanerna
ifrån Bosnien och Hercegovina.

44
00:03:59,000 --> 00:04:04,000
Överfallet på Sovjetunionen -
det är världsfascismens död!

45
00:04:04,000 --> 00:04:10,000
Vår paroll blir också:
Död åt fascismen -
frihet åt folket!

46
00:04:26,000 --> 00:04:29,000
- Till höger, går det?
- Nej, det går inte.

47
00:04:29,000 --> 00:04:32,000
- Men över bron, går det?
- Det går inte!
- Var går det, då?

48
00:04:32,000 --> 00:04:36,000
Bara
genom
vattnet.

49
00:04:42,000 --> 00:04:47,000
Nådige Gud!
Varmed har vi
förtörnat dig?

50
00:04:47,000 --> 00:04:50,000
Varför straffar
du vårt land?

51
00:04:50,000 --> 00:04:53,000
Tig, hustru!

52
00:04:54,000 --> 00:04:58,000
Ustasjamännen har
slaktat 90 barn.

53
00:04:58,000 --> 00:05:04,000
Man säger,
de kommer om
nätterna och...

54
00:05:04,000 --> 00:05:07,000
Vem där?

55
00:05:07,000 --> 00:05:10,000
Jag - Mihajlo.

56
00:05:11,000 --> 00:05:14,000
Öppna!

57
00:05:20,000 --> 00:05:24,000
Vad drar du omkring på
nätterna för, Mihajlo?
I en sådan tid?!

58
00:05:24,000 --> 00:05:28,000
Jag har ett
ärende till dig.

59
00:05:28,000 --> 00:05:31,000
Jag har gäster
med mig.

60
00:05:31,000 --> 00:05:35,000
- Gäster?
- Gäster är en Guds gåva.

61
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
Kom in!

62
00:05:45,000 --> 00:05:49,000
Hustru, bjud på vin!

63
00:05:52,000 --> 00:05:56,000
Vet du, varför vi
är komna, Janko?

64
00:05:56,000 --> 00:06:00,000
Nej, det vet jag inte.
Det vet jag inte.

65
00:06:00,000 --> 00:06:06,000
Hur skulle jag veta det?
Ni är ifrån staden, men
vi är enkla bybor.

66
00:06:06,000 --> 00:06:12,000
Vi känner våra
klippor, vår majs, våra
hustrur och barn.

67
00:06:12,000 --> 00:06:16,000
Varför är ni
hitkomna
till mig?

68
00:06:16,000 --> 00:06:20,000
Janko, din stuga är den
första vid byns ände.

69
00:06:20,000 --> 00:06:24,000
Hetsa inte opp
dig, kamrat Janko!

70
00:06:26,000 --> 00:06:29,000
Fräls oss, Gud!

71
00:06:42,000 --> 00:06:45,000
Kom in!

72
00:06:45,000 --> 00:06:49,000
- A, Anđa!
- Janko är sjuk och vill träffa dig!

73
00:06:49,000 --> 00:06:54,000
- Vad är där med honom, då?
- Det vet jag inte.
- Jag skall gå dit.

74
00:06:54,000 --> 00:06:58,000
Nej, han bad
om att hämta
dig nu strax!

75
00:06:58,000 --> 00:07:02,000
Jag kommer!

76
00:07:15,000 --> 00:07:21,000
Kamrater! Må
vårt goddag och
adjö bli orden...

77
00:07:21,000 --> 00:07:26,000
...»Död åt fascismen -
frihet åt folket«!

78
00:07:26,000 --> 00:07:31,000
- Död åt fascismen!
- Frihet åt folket!

79
00:07:31,000 --> 00:07:37,000
Kamrat Tito är övertygad
om, att ifall Bosniens bönder
reser sig alla som en man...

80
00:07:37,000 --> 00:07:42,000
...så skall våra
legendariska hjältars
ära återupplivas.

81
00:07:42,000 --> 00:07:47,000
Säg du mig,
unge man, om
kamrat Stalin...

82
00:07:47,000 --> 00:07:50,000
...vet om, att
Bosnien måste
resa sig?

83
00:07:50,000 --> 00:07:54,000
Det har han sagt
på radio från Moskva
till hela världen!

84
00:07:54,000 --> 00:07:57,000
Det har vi hört,
att han har talat
om partisaner.

85
00:07:57,000 --> 00:08:00,000
Han talade väl!

86
00:08:00,000 --> 00:08:03,000
Nå, där ser ni!
Desto mer måste
vi kriga!

87
00:08:03,000 --> 00:08:07,000
- Skall du också det då, Dušan?
- Jag är medlem av generalstaben.

88
00:08:09,000 --> 00:08:12,000
Men vad var
du tidigare?

89
00:08:12,000 --> 00:08:15,000
Jag är jurist.
Student vid Belgrads
universitet.

90
00:08:15,000 --> 00:08:18,000
- Stopp! Har du någonsin krigat?
- Ja.
- Var?

91
00:08:18,000 --> 00:08:21,000
- I Spanien.
- Vad tänker du...

92
00:08:21,000 --> 00:08:24,000
...kan man kriga
utan vapen?

93
00:08:24,000 --> 00:08:28,000
De har kanoner,
gevär, de kan skjuta
från långt håll...

94
00:08:28,000 --> 00:08:32,000
Hade jag träffat
dem på nära håll,
schwaberna och italienarna...

95
00:08:32,000 --> 00:08:35,000
...då skulle jag
visa dem, vad för
hjältar de är!

96
00:08:35,000 --> 00:08:40,000
De skall bereda dig detta
nöje. Tro inte, bara för att
du bor högt opp i bergen...

97
00:08:40,000 --> 00:08:43,000
...att de inte kan
ta sig fram till dig.

98
00:08:43,000 --> 00:08:47,000
Nå, då skall jag
också vänta här.

99
00:08:47,000 --> 00:08:51,000
Men adjö då,
kamrater!

100
00:09:50,000 --> 00:09:53,000
Farbror Slavko! 

101
00:09:53,000 --> 00:09:58,000
Italienare!
Italienarna har dödat
Milan och Pavel!

102
00:09:58,000 --> 00:10:03,000
De är många -
på bilar med vapen.
De plundrar!

103
00:11:01,000 --> 00:11:07,000
Vad står ni där
för?! Italienarna
dödar vårt folk!

104
00:11:09,000 --> 00:11:15,000
De är mer än
400 man - med
vapen, gevär.

105
00:11:15,000 --> 00:11:18,000
På lastbilar.

106
00:11:18,000 --> 00:11:24,000
60 bosnier är väl
t.o.m. många för 400
italienare, tänker jag?

107
00:11:24,000 --> 00:11:27,000
Sätt igång, alla!

108
00:11:27,000 --> 00:11:30,000
Sätt igång!

109
00:11:34,000 --> 00:11:37,000
Sätt igång!

110
00:13:18,000 --> 00:13:24,000
Ser man på!
Fanfonia.

111
00:13:27,000 --> 00:13:31,000
Samla ihop era
soldater, tala om
för staben...

112
00:13:31,000 --> 00:13:35,000
...vad bosniska
bönder går för...

113
00:13:35,000 --> 00:13:39,000
...och visa er aldrig
mer ibland vår majs.

114
00:13:39,000 --> 00:13:42,000
Nå?!

115
00:14:40,000 --> 00:14:44,000
Min käre! Min
stygge hund!

116
00:14:47,000 --> 00:14:50,000
Min sköna!

117
00:14:56,000 --> 00:15:02,000
Alla kvinnor blir
ifrån vettet - som
de avundas mig!

118
00:15:55,000 --> 00:15:59,000
- Var är Slavko Babić?
- Det är jag.

119
00:15:59,000 --> 00:16:04,000
- Minns du Dušan ifrån generalstaben?
- Kommer jag mycket väl ihåg.

120
00:16:04,000 --> 00:16:10,000
Kamrat Slavko - längs
vägen kommer där schwaber och
italienare. De är många, många.

121
00:16:10,000 --> 00:16:14,000
Staben befaller dig
att av alla krafter
slåss till döds...

122
00:16:14,000 --> 00:16:18,000
...och inte släppa fram
en enda fiende på den
vägen bakom byn.

123
00:16:18,000 --> 00:16:24,000
Släpper du fram dem,
skall fienden komma in i alla
partisaners bakland i norr.

124
00:16:24,000 --> 00:16:27,000
- Förstår du?
- Stopp!

125
00:16:30,000 --> 00:16:33,000
- Är fienden långt bort?
- Omkring halvannan timme.

126
00:16:33,000 --> 00:16:36,000
Har ni handgranater?

127
00:16:55,000 --> 00:17:00,000
Vi har för litet
jord för att så.

128
00:17:01,000 --> 00:17:04,000
Vi har sten.

129
00:17:04,000 --> 00:17:08,000
Men varenda sten
är ju en fästning.

130
00:17:08,000 --> 00:17:14,000
Janko, Mihajlo, Dragojlo...

131
00:17:15,000 --> 00:17:18,000
...kamrater!

132
00:17:18,000 --> 00:17:21,000
Där hänne skall vi
bygga bunkrar av sten!

133
00:17:21,000 --> 00:17:24,000
Rätt!

134
00:17:24,000 --> 00:17:30,000
Vad menar du? Vill du vår
död? Vad kan du göra emot
kanoner och stridsvagnar?!

135
00:17:30,000 --> 00:17:35,000
Vi har sett, vad
60 obeväpnade
bönder kan göra.

136
00:17:35,000 --> 00:17:38,000
Men nu har
vi vapen!

137
00:17:38,000 --> 00:17:41,000
Han är ifrån
vettet! Han tror...

138
00:17:41,000 --> 00:17:44,000
Vad föreslår du?!

139
00:17:44,000 --> 00:17:49,000
Jag skulle fly till skogs.
Opp i bergen. Gömma mig.

140
00:17:49,000 --> 00:17:53,000
De skall krossa oss,
våra hustrur, barn!

141
00:17:53,000 --> 00:17:58,000
Men staben?!
Men stabens order,
frågar jag dig!

142
00:17:58,000 --> 00:18:03,000
Låt då staben
själv komma hit
och försvara!

143
00:18:03,000 --> 00:18:09,000
Kom med,
kom med, så
går vi till skogs!

144
00:18:09,000 --> 00:18:15,000
Och alla! Alla, som inte
har förlorat förståndet,
kommer med mig!

145
00:18:19,000 --> 00:18:25,000
Du är en
ynkrygg,
Janko!

146
00:18:30,000 --> 00:18:36,000
Hustru, jag kan
gå även utan dig!

147
00:18:38,000 --> 00:18:41,000
Käre, stanna!

148
00:18:42,000 --> 00:18:45,000
Vanhedra oss
inte, Janko!

149
00:18:45,000 --> 00:18:48,000
Nej!

150
00:18:48,000 --> 00:18:53,000
Uppvigla inte
folket, Janko!

151
00:18:53,000 --> 00:18:59,000
Undergräv inte den
heliga saken!

152
00:19:33,000 --> 00:19:38,000
Vad har du
gjort, Slavko?!

153
00:19:38,000 --> 00:19:44,000
Det var min plikt
att göra det, Anđa.

154
00:19:57,000 --> 00:20:02,000
Schwaber,
italienare...

155
00:20:09,000 --> 00:20:12,000
Kamrater!

156
00:20:12,000 --> 00:20:18,000
Jag svär vid Gud,
att fienden inte skall
ta sig förbi!

157
00:20:18,000 --> 00:20:21,000
Kom, vi går!

158
00:20:27,000 --> 00:20:30,000
Mor! Mor!

159
00:20:34,000 --> 00:20:38,000
Gå med dem,
min son!

160
00:20:38,000 --> 00:20:44,000
Gå och visa alla,
att i vår familj är
där ingen ynkrygg!

161
00:21:00,000 --> 00:21:03,000
God dag,
Slavko!

162
00:21:03,000 --> 00:21:07,000
Frihet åt
folket, Hamdija!

163
00:21:09,000 --> 00:21:13,000
- Har du börjat krig, Slavko?
- Ja. Vi har börjat krig.

164
00:21:13,000 --> 00:21:19,000
Om hela vår by
reser sig, kan du
få föra befäl, Slavko.

165
00:21:19,000 --> 00:21:22,000
Kanske
du skulle
föra befäl?

166
00:21:22,000 --> 00:21:28,000
Håna inte, Slavko!
Jag är hitkommen till dig
för att bli din medhjälpare.

167
00:21:28,000 --> 00:21:34,000
Jag svär vid Allah, att
jag inte behöver den äran,
bara du ger mig seger.

168
00:21:34,000 --> 00:21:37,000
Stort tack
skall du ha,
Hamdija!

169
00:21:37,000 --> 00:21:41,000
God dag!
God dag,
Slavko!

170
00:21:41,000 --> 00:21:45,000
- Frihet åt folket, Blažo!
- Räkna mig som din soldat!

171
00:21:45,000 --> 00:21:49,000
Jag är officerare
men skall verkställa
dina order!

172
00:21:49,000 --> 00:21:53,000
Bra, Blažo. Betyder det,
att du och dina tjetnikar
tänker hjälpa oss?

173
00:21:53,000 --> 00:21:57,000
Ja, vi går
samma väg.

174
00:21:57,000 --> 00:22:03,000
Och sannerligen
är där, på den vägen...

175
00:22:04,000 --> 00:22:09,000
...tyskar också!

176
00:22:20,000 --> 00:22:23,000
Eld!

177
00:22:24,000 --> 00:22:27,000
Eld!

178
00:22:43,000 --> 00:22:46,000
Patronerna är slut!

179
00:22:52,000 --> 00:22:55,000
Spring inte! Kryp
under kulorna!

180
00:23:02,000 --> 00:23:06,000
- Till vem?
- Dragojlo.

181
00:23:09,000 --> 00:23:13,000
Närmare!
Närmare!

182
00:23:20,000 --> 00:23:24,000
Band!
Bandet
tar slut!

183
00:23:24,000 --> 00:23:27,000
Gå till Slavko!

184
00:23:27,000 --> 00:23:31,000
Till chefen!

185
00:23:34,000 --> 00:23:38,000
Ge mig
ett band!

186
00:24:02,000 --> 00:24:07,000
Så det var du,
som hämtade
patroner till mig?

187
00:24:07,000 --> 00:24:12,000
Tack skall du
ha, min hjälte!
Min käre!

188
00:24:12,000 --> 00:24:15,000
Stort tack!

189
00:24:15,000 --> 00:24:19,000
I dessa heta dagar ledde
Kommunistiska Partiets...

190
00:24:19,000 --> 00:24:24,000
...centralkommittémedlemmar
personligen partisanavdelingarnas
stridsverksamhet.

191
00:24:24,000 --> 00:24:28,000
Nå, kamrat - du
är ett riktigt befäl!

192
00:24:28,000 --> 00:24:34,000
- Se, en sådan bunker, han har!
- Ja, här kan man leva och bo!

193
00:24:35,000 --> 00:24:40,000
Även synvinkeln
har du valt rätt.

194
00:24:42,000 --> 00:24:46,000
Hela knutpunkten
kan beskjutas!

195
00:24:46,000 --> 00:24:50,000
Jag skall bestämt
anmäla om dig för
kamrat Tito!

196
00:24:51,000 --> 00:24:56,000
Ser du nu, att
schwaberna kunde ta
sig fram till dig också?

197
00:24:56,000 --> 00:24:59,000
- Hur länge har ni hållit stånd?
- I 2 dagar.

198
00:24:59,000 --> 00:25:03,000
Håll ut! Om
tyskarna slår sig
fram på denna väg...

199
00:25:03,000 --> 00:25:07,000
...så kommer de in
i alla våra nordliga
avdelningars bakland!

200
00:25:07,000 --> 00:25:10,000
Håll stånd
i 4 dagar!

201
00:25:10,000 --> 00:25:13,000
Kozara, Like, Petrovac,
Serbien, Montenegro,
Makedonien...

202
00:25:13,000 --> 00:25:16,000
...alla omfattas de
redan av upproret.
Där pågår strider!

203
00:25:16,000 --> 00:25:19,000
Men vi började först!

204
00:25:19,000 --> 00:25:22,000
Ja! Men det vet
Tito redan, att du
började först.

205
00:25:22,000 --> 00:25:26,000
- Stämmer det, att han vet det?
- Ja!

206
00:25:27,000 --> 00:25:30,000
En stor glädje!

207
00:25:31,000 --> 00:25:35,000
Hämta Hamdija, Dragojlo,
Mihajlo till mig!

208
00:25:38,000 --> 00:25:42,000
- Men vem är det?
- Ivo.

209
00:25:42,000 --> 00:25:47,000
Tito har sänt mig
som din medhjälpare.

210
00:25:49,000 --> 00:25:53,000
- Är han militär?
- Jag är lärare.
- Han är kommissarie.

211
00:25:53,000 --> 00:25:56,000
Kommissarie?

212
00:25:56,000 --> 00:26:00,000
Men kan han
kriga, läraren?

213
00:26:00,000 --> 00:26:03,000
Du var inte heller
befäl, Slavko.

214
00:26:03,000 --> 00:26:07,000
Det är en
annan sak.

215
00:26:08,000 --> 00:26:13,000
Dušan, är du
min vän?

216
00:26:17,000 --> 00:26:20,000
Stort tack!

217
00:26:26,000 --> 00:26:31,000
Det ser ut att
börja nu igen.

218
00:26:33,000 --> 00:26:39,000
Hamdija, håll ögonen
på bron. Släpp inte en
schwaber över bron!

219
00:26:39,000 --> 00:26:43,000
Om de går på
reträtt - spräng den!

220
00:26:43,000 --> 00:26:48,000
Dragojlo - släpp inte
opp dem på vägen. Tryck
ner dem emot floden.

221
00:26:48,000 --> 00:26:52,000
Vet du vad, Slavko -
vi behöver ett bakhåll till.

222
00:26:52,000 --> 00:26:55,000
Framme - där hänne,
vid den klyftan.

223
00:26:55,000 --> 00:26:58,000
Där är en trång
genomgång. Inte sant?

224
00:26:58,000 --> 00:27:02,000
Jag tänker anordna ett
bakhåll just vid den klyftan.

225
00:27:02,000 --> 00:27:06,000
Mihajlo, ta med dig ett
tiotal hjältar från Dragojlo -
och så ner bak stenarna.

226
00:27:06,000 --> 00:27:10,000
Du läraren, ta
kulsprutepistoler
och gå dit.

227
00:27:10,000 --> 00:27:13,000
Mycket bra.

228
00:27:14,000 --> 00:27:18,000
Här Hamdija,
här Dragojlo,
där Mihajlo.

229
00:27:18,000 --> 00:27:21,000
Jag täcker alla.

230
00:27:21,000 --> 00:27:24,000
Nu skall de inte
lyckas bryta igenom.

231
00:27:24,000 --> 00:27:29,000
Men om
de skall gå
på reträtt?

232
00:27:29,000 --> 00:27:33,000
Det skall inte lyckas
dem! Där har jag Blažo
med tjetnikarna.

233
00:27:33,000 --> 00:27:37,000
- Blažo?
- Ja.

234
00:27:38,000 --> 00:27:42,000
Kamrater!
Stå fast!

235
00:28:03,000 --> 00:28:06,000
Eld!

236
00:28:17,000 --> 00:28:23,000
Du borde lägga dig ett tag!
Det är redan femte dagen.
Jag ställer mig vid kulsprutan.

237
00:28:24,000 --> 00:28:29,000
Det är bättre, du håller
ögonen på ställningarna.
Så att ingen somnar.

238
00:28:29,000 --> 00:28:32,000
Gott.

239
00:28:34,000 --> 00:28:40,000
Blažo skall förbereda
sig och omedelbart
slå till i ryggen.

240
00:28:40,000 --> 00:28:44,000
Vi har ju redan
nästan gjort slut
på dem.

241
00:28:44,000 --> 00:28:48,000
- Nu skall vi göra slut på dem!
- Gott!

242
00:28:48,000 --> 00:28:51,000
Gott!

243
00:29:30,000 --> 00:29:34,000
Jag tackar dig!

244
00:29:40,000 --> 00:29:44,000
Ta hand
om honom!

245
00:29:45,000 --> 00:29:51,000
Jag svär vid
Gud att ta hand om
honom. Gå i frid!

246
00:29:54,000 --> 00:30:00,000
Kort sagt, inom 4 dagar
måste alla tjetnikavdelningar
tillsammans med sina befäl...

247
00:30:00,000 --> 00:30:06,000
...avlägga en
trohetsed till
konungen.

248
00:30:06,000 --> 00:30:09,000
Men var är
kungen nu?

249
00:30:09,000 --> 00:30:12,000
Han har lyckats gömma sig
i utlandet tillsammans
med sina ministrar.

250
00:30:12,000 --> 00:30:15,000
I London.

251
00:30:15,000 --> 00:30:21,000
Vi skall
alltså avlägga
trohetseden.

252
00:30:24,000 --> 00:30:28,000
- Men partisanerna också?
- De vill inte svära trohet.
- Nej, men de...

253
00:30:28,000 --> 00:30:33,000
Det är inte vår sak.
Vi har nog av våra
egna omsorger.

254
00:30:33,000 --> 00:30:39,000
Eller kämpar du
för din husbonde -
Slavko Babić?

255
00:30:40,000 --> 00:30:45,000
Vem är min chef?
Är det Slavko Babić?
Min husbonde?!

256
00:30:45,000 --> 00:30:50,000
Nu bevarar du
så omsorgsfullt
hans avdelning.

257
00:30:53,000 --> 00:30:58,000
Nå, Blažo - nu
hänger stridens
utgång på dig!

258
00:30:58,000 --> 00:31:02,000
Slavko har bett dig
att omedelbart börja.
Slå därifrån...

259
00:31:02,000 --> 00:31:05,000
Men jag är
inte överens.

260
00:31:05,000 --> 00:31:08,000
- Vad föreslår du då?
- Ingenting.

261
00:31:08,000 --> 00:31:11,000
Jag har
fått order att
avtåga härifrån.

262
00:31:11,000 --> 00:31:14,000
Vem har givit
dig order om
det - Slavko?!

263
00:31:14,000 --> 00:31:20,000
Slavko är inte min
chef. Jag lyder order ifrån
överste Draže Mihajlović.

264
00:31:23,000 --> 00:31:27,000
Samla truppen!
Vi avtågar!

265
00:31:29,000 --> 00:31:32,000
Uppställning!

266
00:31:32,000 --> 00:31:35,000
Giv - akt!

267
00:31:35,000 --> 00:31:38,000
Rättning!

268
00:31:38,000 --> 00:31:41,000
Blažo - detta
är förräderi!

269
00:31:41,000 --> 00:31:45,000
Ett ord till, så
dödar jag dig,
kommissarie.

270
00:31:45,000 --> 00:31:51,000
Jag har inte för avsikt att
här försvara Slavko Babićs
hus. Jag har andra idéer.

271
00:31:54,000 --> 00:31:59,000
Nå, förrädare - vad
väntar ni på, då?!
Avtåga! Ser ni...

272
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
...tyskarna går
till angrepp!

273
00:32:02,000 --> 00:32:08,000
- Jag går inte härifrån!
- Kom här!

274
00:32:08,000 --> 00:32:14,000
- Upprepa!
- Jag går inte härifrån!

275
00:32:16,000 --> 00:32:21,000
Gå du med
Gud - och hindra
oss inte!

276
00:32:21,000 --> 00:32:24,000
Vi träffas
igen, Blažo!

277
00:32:44,000 --> 00:32:47,000
Varför slår inte
Blažo till där?

278
00:32:47,000 --> 00:32:50,000
Gå!

279
00:32:55,000 --> 00:33:01,000
Slavko! Blažo
och hans avdelning
har avtågat åt sin by!

280
00:33:02,000 --> 00:33:07,000
Låt bli, Slavko! Ynkryggar
och odågor är det inte
lönt att sätta efter.

281
00:33:07,000 --> 00:33:10,000
Blažo är
ingen ynkrygg!

282
00:33:10,000 --> 00:33:13,000
Det var överste
Mihajlović, som kallade
honom tillbaka.

283
00:33:13,000 --> 00:33:18,000
- Överste Mihajlović?
- Det är alla tjetnikars chef.

284
00:34:14,000 --> 00:34:17,000
Är det verkligen tyskar
och italienare, som
slåss sinsemellan?!

285
00:34:17,000 --> 00:34:20,000
Det kan
det inte vara!

286
00:34:20,000 --> 00:34:24,000
- Då angriper Blažo dem i ryggen.
- Nej.

287
00:34:24,000 --> 00:34:28,000
Jag tänker, det inte
är viktigt, vem det
är, som slår dem.

288
00:34:28,000 --> 00:34:32,000
Men stort tack
skall han ha!

289
00:34:39,000 --> 00:34:45,000
Du skall
inte gå din väg!
Ingenstans!

290
00:35:09,000 --> 00:35:12,000
Vasia!

291
00:35:16,000 --> 00:35:19,000
Vasia!
Vasia!

292
00:35:39,000 --> 00:35:43,000
- Vad är du för en?
- Och vem är du?

293
00:35:43,000 --> 00:35:49,000
Jag är partisan -
Slavko Babić. Där
hänne är min by.

294
00:35:50,000 --> 00:35:54,000
Jag är
rödarmist -
Aleksej Gubanov.

295
00:35:54,000 --> 00:35:58,000
En ryss.
Varifrån?

296
00:35:58,000 --> 00:36:01,000
Det är ingen
lång historia.

297
00:36:01,000 --> 00:36:07,000
Vi har flytt ur ett tyskt läger.
Under 6 dagar har vi gömt oss i
bergen och blivit partisaner.

298
00:36:07,000 --> 00:36:11,000
Heder åt
dig, ryss!

299
00:36:18,000 --> 00:36:24,000
Käre son!
Du har allt...

300
00:36:24,000 --> 00:36:30,000
...både kärlek till
ditt fosterland och
vårt folks kärlek.

301
00:36:30,000 --> 00:36:35,000
Det är bara
din mors tårar,
som saknas.

302
00:36:35,000 --> 00:36:41,000
Tillåt mig träda
i hennes ställe.

303
00:36:51,000 --> 00:36:54,000
Kamrater!

304
00:36:54,000 --> 00:36:58,000
Du, Aljosja,
och du, Vasia.

305
00:36:58,000 --> 00:37:04,000
Ni har mycket
hjälpt oss att verkställa
kamrat Titos order.

306
00:37:04,000 --> 00:37:08,000
Fienden tog
sig inte förbi.

307
00:37:09,000 --> 00:37:15,000
Ta emot mig i
din avdelning,
Slavko!

308
00:37:18,000 --> 00:37:24,000
Evig ära åt dig,
kamrat Vasia!

309
00:37:24,000 --> 00:37:30,000
Farväl, hjälte!

310
00:38:11,000 --> 00:38:17,000
Ryktet om Slavko Babićs
partisanavdelning spred
sig över hela Bosnien.

311
00:38:24,000 --> 00:38:30,000
Detta var den tid, då
partisankampens flamma grep
omkring sig i hela Jugoslavien.

312
00:38:30,000 --> 00:38:36,000
Där föddes nya
och åter nya folkhjältar -
partisanbrigadernas ledare.

313
00:38:36,000 --> 00:38:40,000
Av dem var
där många.

314
00:38:45,000 --> 00:38:51,000
I sin kraftlösa förbittring
begick fienden brutala illdåd.

315
00:38:51,000 --> 00:38:57,000
Arkebuserade. Hängde.
Ödelade hela landsändar.

316
00:38:57,000 --> 00:39:03,000
Men han lyckades inte slå
sönder de jugoslaviska
folkens kampanda.

317
00:39:03,000 --> 00:39:09,000
Och allt ursinnigare
rasade kampen emot
de tyska inkräktarna.

318
00:39:32,000 --> 00:39:37,000
Vi, herr Pavelić, har
givit er möjlighet att
ha en egen armé...

319
00:39:37,000 --> 00:39:40,000
...och har skapat
er den Oavhängiga
Staten Kroatien.

320
00:39:40,000 --> 00:39:45,000
Men vad pågår hos
er?! För tre dagar sedan
sprängdes bron i Bihać.

321
00:39:45,000 --> 00:39:51,000
Idag har vi förlorat 200 ton
bensin och en luftoperation
har blivit fördröjd.

322
00:39:51,000 --> 00:39:57,000
Jag, Ante Pavelić,
och mina ustasjamän
har avlagt en ed...

323
00:39:57,000 --> 00:40:02,000
...att vår
Oavhängiga
Stat Kroatien...

324
00:40:02,000 --> 00:40:06,000
...skall vara
Stortyskland trogen.

325
00:40:06,000 --> 00:40:09,000
Död åt det
serbiska folket!

326
00:40:09,000 --> 00:40:12,000
Ansträng er
att få bukt med de
bosniska banditerna!

327
00:40:12,000 --> 00:40:17,000
Glöm inte,
att Bosnien är
kroatisk jord!

328
00:40:18,000 --> 00:40:24,000
Lämna inte ifrån er Bosnien
till kroaterna! Bosnien är sedan
gammalt serbisk jord.

329
00:40:24,000 --> 00:40:27,000
Död åt kroaterna
och de låga folken!

330
00:40:27,000 --> 00:40:33,000
Jag, Draže Mihajlović, och
mina tjetnikar kämpar
för ett stort Serbien.

331
00:40:34,000 --> 00:40:40,000
Det är bara partisanerna
och Tito, som är i vägen.

332
00:40:41,000 --> 00:40:45,000
Mitt befäl vet, att
ni två gånger...

333
00:40:45,000 --> 00:40:49,000
...personligen har
träffat Josip Broz Tito.

334
00:40:49,000 --> 00:40:53,000
Men bägge gångerna
var jag övertygad om...

335
00:40:53,000 --> 00:40:57,000
...att jag inte talade
med Tito själv utan med
hans företrädare.

336
00:40:57,000 --> 00:41:02,000
Jag försäkrar er, herr
general, att ifall jag hade
vetat, det var han...

337
00:41:02,000 --> 00:41:08,000
Hur kunde ni,
Draže Mihajlović, tillåta
er en sådan miss?!

338
00:41:09,000 --> 00:41:15,000
Titos gripande kunde
ha vänt historiens gång
åt ett helt annat håll!

339
00:41:16,000 --> 00:41:22,000
Kort sagt - ni måste snabbt
börja ett öppet och allvarligt
menat krig emot partisanerna.

340
00:41:23,000 --> 00:41:29,000
Vårt befäl, herr
general, lägger stora
förhoppningar på er.

341
00:41:37,000 --> 00:41:43,000
För resten, herr Mihajlović -
varför har alla tjetnikar så
långt skägg och hår?

342
00:41:45,000 --> 00:41:51,000
Vi har avlagt en ed att inte raka
eller klippa oss före kung Peters
återkomst till Jugoslavien.

343
00:41:52,000 --> 00:41:58,000
Führern garanterar,
att ni efter segern blir
Jugoslaviens diktator.

344
00:41:59,000 --> 00:42:02,000
Men kung Peter...

345
00:42:02,000 --> 00:42:08,000
Jag skall anstränga
mig för att rättfärdiga
Führerns förtroende.

346
00:42:14,000 --> 00:42:18,000
Må man sjunga
till generalens ära.

347
00:42:21,000 --> 00:42:27,000
- Och ni, ni flyger högt.
- 1.800 meter.

348
00:42:27,000 --> 00:42:31,000
Bergskejsaren,
kallar man er.

349
00:42:31,000 --> 00:42:34,000
Och vilken
storartad stuga!

350
00:42:34,000 --> 00:42:40,000
Det är en gåva
till mig ifrån en
av våra härförare.

351
00:43:11,000 --> 00:43:16,000
Men varför kan ni
inte på samma sätt
hugga huvudet av...

352
00:43:16,000 --> 00:43:21,000
...dessa folkets
generaler, såsom Sava
Kovačević och Simo Šalaj?

353
00:43:21,000 --> 00:43:24,000
Ni måste
ta gisslan!

354
00:43:24,000 --> 00:43:30,000
Vet ni t.ex. om den
bosniske hjälten...

355
00:43:30,000 --> 00:43:36,000
...Slavko Babić, att
i hans by bor hans
älskade unga...

356
00:43:36,000 --> 00:43:42,000
...hustru.
Och ifall...

357
00:43:48,000 --> 00:43:51,000
Slavko!

358
00:43:58,000 --> 00:44:02,000
Varför gråter
du, Milica?

359
00:44:02,000 --> 00:44:07,000
Slavko, jag kan
inte bli här längre.
Jag skall dö utan dig!

360
00:44:07,000 --> 00:44:10,000
Låt bli!
Säg inte så!

361
00:44:10,000 --> 00:44:16,000
Jag drömmer hela tiden
om dig. Jag bönfaller
dig - ta mig med!

362
00:44:16,000 --> 00:44:22,000
Ja, bestämt! Men
bara inte nu. Nu kan
jag inte, Milica!

363
00:44:27,000 --> 00:44:33,000
Jag har 1.000 partisaner
utan hustrur. Det är ju
tungt för dem också!

364
00:44:33,000 --> 00:44:36,000
Men jag kan
inte mer, Slavko!

365
00:44:36,000 --> 00:44:39,000
Du skall inte vara
rädd! Var inte rädd!

366
00:44:39,000 --> 00:44:42,000
Jag kommer tillbaka.
Jag kommer snart tillbaka!

367
00:44:42,000 --> 00:44:45,000
Å, jag glömde.

368
00:44:45,000 --> 00:44:48,000
Får man?

369
00:44:48,000 --> 00:44:51,000
- Aljosja!
- God dag, mor!

370
00:44:51,000 --> 00:44:54,000
- God dag, Milica!
- God dag, Aljosja!

371
00:44:55,000 --> 00:45:00,000
Ursäkta, jag ville inte
störa er, Milica... Det
är tid för oss, Slavko.

372
00:45:00,000 --> 00:45:06,000
- Sätt dig!
- Ja, vi måste rida om 1 minut.

373
00:45:06,000 --> 00:45:12,000
Mor, tills kriget
är slut, dricker
vi inte.

374
00:45:12,000 --> 00:45:16,000
Men dem
kan vi ta.

375
00:45:19,000 --> 00:45:25,000
Jag kommer till
dig på måndag. Jag
kommer bestämt!

376
00:45:44,000 --> 00:45:47,000
Slavko!

377
00:46:41,000 --> 00:46:47,000
Det var Tjajkovskijs 5:e symfoni,
som vi överförde från stora salen
i Moskvas Konservatorium.

378
00:46:47,000 --> 00:46:50,000
Moskva!

379
00:46:53,000 --> 00:46:56,000
När vi har
slutat kriga...

380
00:46:56,000 --> 00:47:00,000
...måste jag resa till
Moskva och studera!

381
00:47:00,000 --> 00:47:03,000
Det är riktigt!

382
00:47:04,000 --> 00:47:10,000
När du har avslutat
akademin, förstår du
det, som Ivo sade nu.

383
00:47:12,000 --> 00:47:18,000
I morgon kväll måste man ge
Hamdija i uppdrag att överfalla
byn för att förvilla staden.

384
00:47:18,000 --> 00:47:23,000
Men på måndag anfaller vi
staden ifrån öster tillsammans
med huvudstyrkorna.

385
00:47:23,000 --> 00:47:27,000
Vi angriper alltså
på måndag?

386
00:47:27,000 --> 00:47:30,000
- Måste angreppet förberedas?
- Förstås.

387
00:47:30,000 --> 00:47:33,000
Förklara uppgiften för
avdelningens befäl -
det måste man?

388
00:47:33,000 --> 00:47:36,000
Det är
också sant.

389
00:47:36,000 --> 00:47:39,000
Jag samlar
dem, och vi skall
talas vid litet.

390
00:47:39,000 --> 00:47:42,000
Gott.

391
00:47:44,000 --> 00:47:47,000
En kraft!

392
00:47:52,000 --> 00:47:56,000
Men nu,
Aljosja - lämna
oss ensamma.

393
00:48:10,000 --> 00:48:13,000
Är du
partisan
eller ej?

394
00:48:18,000 --> 00:48:21,000
Partiet har
upptagit mig.

395
00:48:21,000 --> 00:48:24,000
Åhå, partiet.
Vad då för parti?

396
00:48:24,000 --> 00:48:27,000
Titos parti.

397
00:48:27,000 --> 00:48:30,000
- Har de upptagit dig?
- Ja.

398
00:48:30,000 --> 00:48:33,000
- Varför uppehöll de dig så länge?
- De frågade ut mig.

399
00:48:33,000 --> 00:48:36,000
- Frågade ut dig?
- Ja.
- Vad då?

400
00:48:36,000 --> 00:48:40,000
De frågade, var jag är
född och vem, som har
lärt mig skogsarbetet,

401
00:48:40,000 --> 00:48:43,000
Vad svarade
du dem då?

402
00:48:43,000 --> 00:48:48,000
Jag svarade, att
det är Slavko Babić,
som har lärt opp mig.

403
00:48:49,000 --> 00:48:53,000
- Alltså var det så, du svarade?
- Ja, så svarade jag.

404
00:48:53,000 --> 00:48:56,000
Vad frågade
de mer?

405
00:48:56,000 --> 00:49:00,000
De frågade,
hos vem, jag
har arbetat.

406
00:49:01,000 --> 00:49:06,000
Jag svarade, att
jag har arbetat hos
Slavko Babić.

407
00:49:07,000 --> 00:49:10,000
Nå, frågade de
vidare något?

408
00:49:10,000 --> 00:49:13,000
Ja.

409
00:49:13,000 --> 00:49:17,000
Om inte Slavko
har slagit mig.

410
00:49:17,000 --> 00:49:20,000
Men vad
svarade
du då?

411
00:49:20,000 --> 00:49:23,000
Jag svarade...
...svarade...

412
00:49:23,000 --> 00:49:27,000
- Vad svarade du?!
- Att det ibland har förekommit.

413
00:49:27,000 --> 00:49:31,000
Förtalar du mig
inför kommunisterna?!

414
00:49:36,000 --> 00:49:40,000
Om än det ibland har
förekommit, varför skulle
man dock tala om detta?

415
00:49:40,000 --> 00:49:44,000
Man får inte
försöka lura
partiet, Slavko!

416
00:49:44,000 --> 00:49:47,000
Vem där?

417
00:49:49,000 --> 00:49:52,000
Kamrat befäl!
En okänd man till dig.

418
00:49:52,000 --> 00:49:55,000
- Varifrån?
- Det säger han inte.

419
00:49:55,000 --> 00:49:59,000
- Han vill träffa dig personligen.
- Släpp in honom.

420
00:50:09,000 --> 00:50:13,000
- God dag.
- Frihet åt folket!

421
00:50:16,000 --> 00:50:21,000
- Tala.
- Jag vill tala med dig i enrum.

422
00:50:21,000 --> 00:50:27,000
- Han är min adjutant.
- Nej, jag vill tala bara med dig.

423
00:50:36,000 --> 00:50:39,000
- Nå?!
- Slavko!

424
00:50:39,000 --> 00:50:44,000
Din Milica har tyskarna
tagit och de har skickat
mig till dig...

425
00:50:44,000 --> 00:50:47,000
...för att meddela:

426
00:50:47,000 --> 00:50:51,000
 Om du inte i övermorgon,
måndag, kl. 10 på morgonen...

427
00:50:51,000 --> 00:50:56,000
...inställer dig vid
närmaste tyska enhet och
anmäler, att du är Slavko Babić...

428
00:50:56,000 --> 00:51:02,000
...så hänger de
kl. 11 din Milica
i Belgrad.

429
00:51:03,000 --> 00:51:09,000
Här har du en passersedel.
Om du inställer dig vid närmaste
tyska enhet på måndag kl. 10...

430
00:51:09,000 --> 00:51:15,000
...då är du utlovad att
bevara livet - och Milicas
liv skall också bevaras.

431
00:51:17,000 --> 00:51:23,000
Milica är övertygad om,
att du skall komma, Slavko.

432
00:51:26,000 --> 00:51:30,000
Se här passersedeln.

433
00:51:32,000 --> 00:51:38,000
Du kan döda mig,
men då blir Milica
omedelbart hängd.

434
00:51:43,000 --> 00:51:49,000
»Till Slavko Babić
Ni tillåtes inträde i Belgrad
Er hustru Milica skall bli befriad«...

435
00:51:49,000 --> 00:51:53,000
...»Staden Belgrads
kommendant«

436
00:52:24,000 --> 00:52:30,000
Vi lämnar dig i Zenica.
Därifrån måste du gå till fots
ända fram till Sarajevo.

437
00:52:30,000 --> 00:52:33,000
Ansträng dig
att inte gå på
landsvägen.

438
00:52:33,000 --> 00:52:37,000
- Jag förstår.
- Fråga ingen om adresser i stan.

439
00:52:37,000 --> 00:52:41,000
Hitta dem själv
efter husnumren.

440
00:52:41,000 --> 00:52:45,000
- Förstått.
- Förstått?
- Förstås!

441
00:53:09,000 --> 00:53:15,000
- Vad är det för dag idag?
- Måndag, Slavko.

442
00:53:19,000 --> 00:53:25,000
Hamdija bröt opp i gårkväll
enligt order, slog tyskarna och
fortsätter förfölja dem.

443
00:53:31,000 --> 00:53:34,000
Kamrat Slavko!

444
00:53:34,000 --> 00:53:40,000
Hela avdelningen
är redo för strid och
väntar på order!

445
00:54:28,000 --> 00:54:31,000
Ibrahim!

446
00:54:32,000 --> 00:54:38,000
»Fienden bryter fram emot
stadens centrum, men Stalingrads
heroiska försvarare«...

447
00:54:38,000 --> 00:54:44,000
...»försvarar varenda
gata, vartenda hus. De
har svurit en ed«...

448
00:55:16,000 --> 00:55:19,000
Ibrahim,
städa undan.

449
00:55:29,000 --> 00:55:35,000
...den tyska SS-divisionen
»Prinz Eugen«, 1:a och 114:e
bergsdivisionerna...

450
00:55:36,000 --> 00:55:42,000
...264:e divisionen »Eklöv«.

451
00:55:42,000 --> 00:55:48,000
Där förestår en växling av
högsta befälet. Man säger, att
fältmarskalk Rommel är utnämnd.

452
00:55:48,000 --> 00:55:52,000
Man måste
vänta sig en mycket
stark offensiv.

453
00:55:52,000 --> 00:55:58,000
- Lägg allt på minnet.
- Jag skall komma ihåg det.

454
00:56:59,000 --> 00:57:02,000
Dušan!

455
00:57:11,000 --> 00:57:14,000
Till fältmarskalk Rommel.

456
00:57:43,000 --> 00:57:48,000
I Tunis gav mig
en viss fakir dessa
tärningar och förutsade...

457
00:57:48,000 --> 00:57:54,000
...att när jag slår
2 sexor, så skall
jag få framgång.

458
00:57:55,000 --> 00:57:59,000
Hittills har
ni inte haft
framgångar.

459
00:57:59,000 --> 00:58:04,000
Den kungliga jugoslaviska
armén slog Tysklands trupper
sönder på 11 dagar...

460
00:58:04,000 --> 00:58:10,000
...men Tito och hans partisaner
har ni, mina herrar generaler, inte
kunnat likvidera ännu efter 2 år.

461
00:58:11,000 --> 00:58:15,000
De spränger broar
och förstör vägar.

462
00:58:16,000 --> 00:58:20,000
Jag hade kunnat inta
Alexandria och Kairo samt
besegrat engelsmännen...

463
00:58:20,000 --> 00:58:24,000
...ifall mina trupper i Afrika
hade kunnat förses genom
jugoslaviska kommunikationer.

464
00:58:24,000 --> 00:58:29,000
Allt mitt pansarbrytande
artilleri blev avskuret här!

465
00:58:29,000 --> 00:58:35,000
Idag börjar
jag, fältmarskalk
Rommel, krig.

466
00:58:35,000 --> 00:58:39,000
Jag skall
förinta denne
Josip Broz Tito!

467
00:58:39,000 --> 00:58:45,000
Och om det
behövs, skall vi slå hela
Jugoslavien i spillror.

468
00:59:04,000 --> 00:59:10,000
Se här floden Neretva. Vi
skall trycka partisanernas
huvudstyrkor emot den.

469
00:59:12,000 --> 00:59:18,000
Ni från nord, ni
från syd, ni från öst
och ni från väst.

470
00:59:20,000 --> 00:59:23,000
En italiensk kår till
stöd för flankerna.

471
00:59:23,000 --> 00:59:27,000
Med er skall dessutom
vara 18.000 av Draže
Mihajlovićs tjetnikar.

472
00:59:27,000 --> 00:59:31,000
Vi låter dem slå
partisanerna sönder
och samman.

473
00:59:33,000 --> 00:59:39,000
Här är
en kvarn -
Titos stab.

474
01:00:30,000 --> 01:00:33,000
Förbannat tungt...

475
01:00:33,000 --> 01:00:36,000
Överste Slavko Babić.

476
01:00:36,000 --> 01:00:39,000
Kom, kom!

477
01:00:43,000 --> 01:00:48,000
- Död åt fascismen, kamrat Tito!
- Frihet åt folket!

478
01:00:53,000 --> 01:00:59,000
Se, sådan är
han alltså, vår
Slavko Babić!

479
01:01:05,000 --> 01:01:09,000
Sätt dig!

480
01:01:10,000 --> 01:01:16,000
Det är i en
svår tid, vi träffas,
Slavko Babić.

481
01:01:16,000 --> 01:01:20,000
Jag vet, att
det är en tung
tid, kamrat Tito.

482
01:01:20,000 --> 01:01:25,000
Men det är
vid denna tid, jag
har fått se dig.

483
01:01:26,000 --> 01:01:29,000
Håller folket ut?

484
01:01:29,000 --> 01:01:35,000
Ja, kamrat Tito. Det
fruktar inte kölden. Det fruktar
sedan länge inte hungern.

485
01:01:35,000 --> 01:01:38,000
Och själva
döden håller
det inte tillbaka.

486
01:01:38,000 --> 01:01:44,000
Det fruktar endast
ett - skammen. Det
skall hålla ut, kamrat!

487
01:01:47,000 --> 01:01:53,000
Jag har kallat hit
dig för att ge dig
ett svårt uppdrag.

488
01:01:53,000 --> 01:01:57,000
- Jag lyssnar.
- Hör på.

489
01:01:57,000 --> 01:02:03,000
Vi är inringade.
Rent faktiskt är vi
ständigt inringade.

490
01:02:03,000 --> 01:02:09,000
Men denna
gång är vi mycket
trångt inringade.

491
01:02:09,000 --> 01:02:15,000
3 tyska divisioner,
1 italiensk armékår,
18.000 tjetnikar.

492
01:02:19,000 --> 01:02:25,000
Så allvarligt är
det, som det aldrig
någonsin har varit än.

493
01:02:25,000 --> 01:02:30,000
Med oss har
vi 4.000 sårade.

494
01:02:30,000 --> 01:02:33,000
Vi måste ta
oss igenom,
kamrat Tito.

495
01:02:33,000 --> 01:02:39,000
Men varhän då? Över
floden till Sandžak? Eller
igenom bergen i Bosnien?

496
01:02:40,000 --> 01:02:43,000
Igenom
bergen i
Bosnien.

497
01:02:43,000 --> 01:02:46,000
Det duger inte.
Nej, Slavko.

498
01:02:46,000 --> 01:02:50,000
Tyskarna vill
just ha detta
beslut av oss.

499
01:02:50,000 --> 01:02:53,000
Där är de
starkare.

500
01:02:53,000 --> 01:02:59,000
Vi måste gå
listigt till väga.

501
01:02:59,000 --> 01:03:02,000
Titta!

502
01:03:02,000 --> 01:03:07,000
Här spränger vi
bron över Neretva.

503
01:03:07,000 --> 01:03:13,000
Och du - på samma
gång - börjar med din
brigad strid i bergen.

504
01:03:13,000 --> 01:03:16,000
Till ett genombrott.

505
01:03:16,000 --> 01:03:22,000
Tyskarna avgör då, att
detta också är vägen
för vårt genombrott...

506
01:03:22,000 --> 01:03:26,000
...och härifrån
tar de då bort
sina styrkor.

507
01:03:26,000 --> 01:03:32,000
Vi bygger under tiden
snabbt en ny bro och
avtågar till Sandžak.

508
01:03:36,000 --> 01:03:40,000
Jag förstår,
kamrat Tito.

509
01:03:40,000 --> 01:03:44,000
På hedersord...

510
01:03:45,000 --> 01:03:51,000
- Slavko, för din seger!
- För din seger, kamrat Tito!

511
01:04:10,000 --> 01:04:16,000
Herr general! Tito har sprängt
bron över Neretva och satt igång
strid på bosniska hållet.

512
01:04:16,000 --> 01:04:19,000
Utmärkt!

513
01:04:19,000 --> 01:04:25,000
Nu kan vi avstå ifrån hela
118:e divisionen och kasta över
den till Bosniens berg.

514
01:04:26,000 --> 01:04:32,000
Vid floden lämnar ni för
säkerhets skull Mihajlović
och hans tjetnikar.

515
01:04:33,000 --> 01:04:39,000
Allt förlöpte så,
som Tito hade
tänkt ut det.

516
01:04:39,000 --> 01:04:45,000
Titos armé - sedan den
snabbt hade byggt nya broar -
tog sig över Neretva...

517
01:04:45,000 --> 01:04:50,000
...slog Mihajlovićs
18.000 tjetnikar...

518
01:04:50,000 --> 01:04:53,000
...bröt sig ut ur
inringningen...

519
01:04:53,000 --> 01:04:59,000
...samt räddade
tusentals sårade,
kvinnor och barn.

520
01:05:00,000 --> 01:05:03,000
Tito.

521
01:05:03,000 --> 01:05:06,000
Tito!

522
01:05:06,000 --> 01:05:09,000
Vad är den
Tito för en!

523
01:05:09,000 --> 01:05:15,000
Han har tagit sig
ut ur mina berömda
divisioners järnring...

524
01:05:15,000 --> 01:05:18,000
...och förintat hela
Draže Mihajlovićs armé!

525
01:05:18,000 --> 01:05:22,000
Detta är
begåvat
genomfört!

526
01:05:25,000 --> 01:05:29,000
Jag skall få
framgång!

527
01:05:29,000 --> 01:05:35,000
Jaga dem! Jaga dem igenom
berg! Jaga dem igenom snö!
Jaga dem igenom hunger!

528
01:06:35,000 --> 01:06:38,000
Håll ut!

529
01:07:25,000 --> 01:07:31,000
Framåt! Bli inte efter!
Tito är där framme, kamrater!
Bli inte efter!

530
01:07:33,000 --> 01:07:36,000
Snart får
vi vila!

531
01:08:07,000 --> 01:08:10,000
Länge gick
de genom snö
och snöstorm...

532
01:08:10,000 --> 01:08:13,000
Där föll folk
omkull av köld
och hunger...

533
01:08:13,000 --> 01:08:16,000
Folk dukade
under för tyfus...

534
01:08:16,000 --> 01:08:19,000
Men de gick...

535
01:08:19,000 --> 01:08:25,000
De litade på
den man, som
gick där framme...

536
01:08:26,000 --> 01:08:31,000
»Jag lyckönskar er och
Donfrontens trupper«...

537
01:08:31,000 --> 01:08:37,000
...»till det framgångsrika
likviderandet av de vid Stalingrad
inringade fientliga trupperna.«

538
01:08:37,000 --> 01:08:41,000
- Nå, Aljosja?
- Ett ögonblick, kamrat Tito!

539
01:08:41,000 --> 01:08:44,000
Har du fått
in Moskva?

540
01:08:44,000 --> 01:08:48,000
Stalingrad!
Kamrat Tito!
Stalingrad!

541
01:08:48,000 --> 01:08:53,000
330.000
fångna
tyskar!

542
01:08:53,000 --> 01:08:57,000
Stalingrad är
vår segers vingar!

543
01:08:59,000 --> 01:09:02,000
Hamdija!
Hamdija!

544
01:09:03,000 --> 01:09:06,000
Hamdija!

545
01:09:25,000 --> 01:09:30,000
Mina kamrater!
Ärade hjältar!

546
01:09:30,000 --> 01:09:34,000
Har ni hört, vad
Röda Armén gör?

547
01:09:34,000 --> 01:09:38,000
Stalingrad
är befriat!

548
01:09:38,000 --> 01:09:44,000
Ära åt Stalin!
Stalin, Stalin,
Stalin, Stalin...

549
01:09:44,000 --> 01:09:47,000
Nu tar en
stor offensiv
sin början.

550
01:09:47,000 --> 01:09:50,000
Vi skall
komma till
Belgrad.

551
01:09:50,000 --> 01:09:54,000
Vi skall befria
Jugoslavien!

552
01:09:54,000 --> 01:09:58,000
Ära åt Tito!
Tito, Tito, Tito...

553
01:09:58,000 --> 01:10:02,000
Ännu litet till -
litet, säger
jag er...

554
01:10:02,000 --> 01:10:07,000
...så skall vi
genombryta
fiendens inringning!

555
01:10:22,000 --> 01:10:28,000
I hela Jugoslavien
rasade folkkriget.

556
01:10:29,000 --> 01:10:33,000
Marskalk Tito och
hans tappra generaler...

557
01:10:33,000 --> 01:10:36,000
...begeistrade av
Röda Arméns segrar...

558
01:10:36,000 --> 01:10:42,000
...tillintetgjorde fienden samt
befriade därigenom ständigt
nya städer och områden.

559
01:11:27,000 --> 01:11:33,000
Ur partisanavdelningarna
framgick Jugoslaviens
Folkbefrielsearmé...

560
01:11:33,000 --> 01:11:37,000
...och växte
sig stark.

561
01:11:37,000 --> 01:11:43,000
Hela denna armés existens
var förbunden med namnet
på dess organisatör...

562
01:11:43,000 --> 01:11:48,000
...och ledare -
Josip Broz Tito.

563
01:12:08,000 --> 01:12:14,000
På morgonen avslutar
Röda Armén striderna på
landsvägen Niš-Belgrad...

564
01:12:14,000 --> 01:12:20,000
...och på Donaus
vänstra strand samt
rycker fram till Belgrad.

565
01:12:26,000 --> 01:12:32,000
Vår 1:a Proletära
Kår - samtidigt som
Röda Armén...

566
01:12:32,000 --> 01:12:35,000
...stormar
in i staden
ifrån sydost.

567
01:12:35,000 --> 01:12:38,000
Dušan!

568
01:12:38,000 --> 01:12:44,000
Bege dig omedelbart till
Belgrad för att förhindra, att
tyskarna ödelägger staden!

569
01:12:44,000 --> 01:12:47,000
Gott, kamrat
marskalk!

570
01:12:47,000 --> 01:12:51,000
Vi träffas
snart igen,
kamrater!

571
01:12:51,000 --> 01:12:57,000
Mina kära! För första
gången i historien intågar
på Jugoslaviens jord...

572
01:12:57,000 --> 01:13:03,000
...en armé, som
varken är förslavare
eller inkräktare.

573
01:13:03,000 --> 01:13:09,000
Det är Sovjetunionens
heroiska armé -
befriararmén.

574
01:13:09,000 --> 01:13:13,000
Till Belgrad,
kamrater generaler!

575
01:13:20,000 --> 01:13:23,000
Den heroiska
Röda Armén.

576
01:13:23,000 --> 01:13:29,000
Sedan den hade
tillintetgjort tyskarna
i Rumänien och Bulgarien...

577
01:13:30,000 --> 01:13:36,000
...gick den över gränsen
till Jugoslavien och förenades
med Titos Folkbefrielsearmé.

578
01:13:37,000 --> 01:13:41,000
Den 12 oktober
år 1944...

579
01:13:41,000 --> 01:13:45,000
...stormade den in i
Jugoslaviens huvudstad...

580
01:13:45,000 --> 01:13:48,000
Belgrad!

581
01:13:56,000 --> 01:14:02,000
Kamrater
serber, kroater...

582
01:14:02,000 --> 01:14:08,000
...makedoner,
montenegriner
slovener - framåt!

583
01:14:08,000 --> 01:14:14,000
De ryska
bröderna
är med er!

584
01:14:57,000 --> 01:15:03,000
Belgrad är vårt!
Leve Tito!

585
01:15:03,000 --> 01:15:07,000
Leve STALIN!

586
01:15:16,000 --> 01:15:22,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

587
01:15:33,000 --> 01:15:39,000
...Tito-Stalin,
Tito-Stalin,
Tito-Stalin...

588
01:15:39,000 --> 01:15:45,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

589
01:16:09,000 --> 01:16:13,000
Slavko!
Slavko!

590
01:16:13,000 --> 01:16:16,000
Mor...

591
01:16:18,000 --> 01:16:22,000
Mor...
Kan ni peka ut
det träd för mig...

592
01:16:22,000 --> 01:16:26,000
...i vilket Milica
blev hängd?

593
01:16:26,000 --> 01:16:32,000
Ack, min son, så
många kvinnor blev
hängda i dessa träd...

594
01:16:32,000 --> 01:16:36,000
...så vem skulle
kunna minnas
deras namn?

595
01:16:36,000 --> 01:16:42,000
Jo, Milica - Milica,
hustru till bonden
Slavko Babić.

596
01:16:42,000 --> 01:16:46,000
Milica?

597
01:16:46,000 --> 01:16:51,000
A, Milica -
hustru till hjälten
Slavko Babić.

598
01:16:51,000 --> 01:16:57,000
Där hänne,
min son - i
det trädet!

599
01:17:39,000 --> 01:17:45,000
Kamrat Tito!
Marskalk!

600
01:17:45,000 --> 01:17:51,000
Jag - översten i
Folkarmén Slavko
Babić - har fullgjort...

601
01:17:51,000 --> 01:17:57,000
Jag och mina kämpar
har marscherat med dig...

602
01:17:57,000 --> 01:18:03,000
...igenom snö, berg,
snöstormar, bränder...

603
01:18:04,000 --> 01:18:08,000
...hunger och död...

604
01:18:08,000 --> 01:18:12,000
...och vi har segrat!

605
01:18:12,000 --> 01:18:16,000
Farväl...

606
01:19:10,000 --> 01:19:14,000
...Tito-Stalin,
Tito-Stalin,
Tito-Stalin...

607
01:19:14,000 --> 01:19:18,000
...Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad,
Moskva-Belgrad...

608
01:19:23,000 --> 01:19:27,000
Tack till den stora Sovjetunionen!

609
01:19:27,000 --> 01:19:31,000
Tack till Röda Armén!

610
01:19:31,000 --> 01:19:37,000
Tack till den store Stalin,
de slaviska folkens befriare!

611
01:19:42,000 --> 01:19:48,000
Mina kamrater!
Vi har segrat...

612
01:19:48,000 --> 01:19:54,000
...Jugoslavien jublar!
Men vi skall för
evigt minnas...

613
01:19:54,000 --> 01:20:00,000
...att för denna lycka har...

614
01:20:00,000 --> 01:20:06,000
...vårt fosterlands bästa
människor givit sina liv.

615
01:20:06,000 --> 01:20:09,000
filmens
SLUT

616
01:20:10,000 --> 01:20:11,000
[Svensk översättning  av Erik Jonsson år 2012 översedd och rättad 6.1.2018]

617
01:20:11,000 --> 01:20:13,000

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: