»Då gav Berlin och Rom Franco direktiv att sätta in den marockanska kåren, i det de lovade stöd med flyg, pansar, legosoldater och stridsförnödenheter.« … »Sådant folk kastar fascisterna in emot den europeiska kulturen.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Filmen »Spanien« («Испания»)

Nedan följer svensk undertext till Esfir Sjubs och Vsevolod Visjnevskijs film »Spanien« (Mosfilm 1939), som är sammanställd av under Spanska inbördeskriget 1936–39 upptagna filmer.

Se även Ozerovs spelfilm Slaget om Moskva (1985).

Se även Ozerovs fem spelfilmer Befrielse (1968-1971) om kriget från pansarslaget vid Kursk och fram t.o.m. slutstriden i Berlin.

Se även Petrovs spelfilm Stalingradslaget (1949) om slaget vid Stalingrad 1942–1943.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Svensk undertext till filmen »Spanien« («Испания»)

Texten på denna sida kan vara färskare (rättad senare) än den av oss till www.opensubtitles.org uppladdade texten.

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
Испания (1939) svensk undertext шведские субтитры Spanien

2
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Esfir SJUB:
SPANIEN (1939)

3
00:00:04,000 --> 00:00:05,000
undertext rättad den 3:e augusti år 2017 av Erik Jonsson

4
00:00:05,000 --> 00:00:06,000
översättning år 2010-2017 av Erik Jonsson

5
00:00:06,000 --> 00:00:12,000
Tillägnas det stora spanska folket,
som i tre års tid hjältemodigt
slogs emot fascismen...

6
00:00:12,000 --> 00:00:16,000
...under ohyggligt
svåra förhållanden...

7
00:00:16,000 --> 00:00:20,000
...i blockadens inringning,
under förrädarnas anslag.

8
00:00:20,000 --> 00:00:26,000
scenario och uppläsarens text av
författaren och ordensbäraren
Vsevolod VISJNEVSKIJ

9
00:00:26,000 --> 00:00:32,000
regissör:
Republikens förtjänta artist
Esfir SJUB

10
00:00:33,000 --> 00:00:39,000
fotografi:
R. KARMEN,  B. MAKASEJEV samt
Spanska Republikens fotografer

11
00:00:41,000 --> 00:00:47,000
kompositör: Gavriil POPOV
dirigent: A. ROJTMAN

12
00:00:47,000 --> 00:00:53,000
medregissör: A. FROLOV
ljudtekniker: V. LESTJOV
ljudgestaltning: R. LUKINA

13
00:00:53,000 --> 00:00:59,000
montageassistenter:
L. PERESLEGINA
K. MOSKVINA

14
00:00:59,000 --> 00:01:02,000
produktionsledning:
I. ZAJONTS
Je. SERGEJEV

15
00:01:02,000 --> 00:01:05,000
administratör:
A. KOLTSOV

16
00:01:05,000 --> 00:01:11,000
framställd av den med
Leninorden utmärkta filmstudion
»MOSFILM« Moskva 1939

17
00:01:11,000 --> 00:01:15,000
SPANIEN

18
00:01:33,000 --> 00:01:37,000
Det gamla Galicien
i nordvästra Spanien...

19
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
...sträcker sig ut emot
Atlanten och Biscayabukten.

20
00:01:53,000 --> 00:01:59,000
Folkfrontens seger i valen till
Cortes (riksdagen) år 1936 ingav
folket många ljusa förhoppningar.

21
00:02:02,000 --> 00:02:08,000
För första gången under
republiken började bönderna
plöja jorden blott för sig själva.

22
00:02:08,000 --> 00:02:14,000
Visserligen med primitiva
plogar men dock för sig själva
och inte för någon godsägare.

23
00:02:56,000 --> 00:03:02,000
En ålderdomlig kyrka.
Den är många, många
århundraden gammal.

24
00:03:52,000 --> 00:03:55,000
Vad nytt,
compañero?

25
00:03:55,000 --> 00:03:58,000
De säger, att Cortes
har församlats i Madrid.

26
00:03:58,000 --> 00:04:01,000
De har tillkännagivit
nya rättigheter.

27
00:04:01,000 --> 00:04:05,000
- Men tillåter herrarna det?
- Vem vet!

28
00:04:46,000 --> 00:04:49,000
Atlanten.

29
00:04:49,000 --> 00:04:55,000
Här ibland dessa
klippor och bränningar
ligger udden Finisterre...

30
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
...vilket betyder
»Världens ände«.

31
00:04:58,000 --> 00:05:02,000
 Här är
Europas
ände.

32
00:06:30,000 --> 00:06:34,000
Detta är i
södra Spanien.

33
00:06:34,000 --> 00:06:39,000
Den välsignade
Valenciakusten.

34
00:06:39,000 --> 00:06:45,000
Tiotals mil längs
kusten sträcker sig
här risfält och kanaler.

35
00:07:14,000 --> 00:07:20,000
Här är apelsinernas,
citronernas, mandelns
och vindruvornas rike.

36
00:07:20,000 --> 00:07:26,000
I apelsin- och fruktindustrin
arbetar här närmare två
millioner människor.

37
00:08:28,000 --> 00:08:34,000
Landsvägen Valencia-Madrid,
landets centrala huvudled.

38
00:08:34,000 --> 00:08:40,000
Madrid! Madrid!
Framåt! Fortare!

39
00:08:48,000 --> 00:08:54,000
Se där, den sköna
staden Madrid!

40
00:09:10,000 --> 00:09:14,000
Minnesmärket
över den store
Cervantes... 

41
00:09:14,000 --> 00:09:17,000
...krigsmannen
och poeten...

42
00:09:17,000 --> 00:09:20,000
...som skapade boken
om Don Quijote...

43
00:09:20,000 --> 00:09:24,000
...en av mänsklighetens
djupsinnigaste böcker.

44
00:09:33,000 --> 00:09:39,000
Idag öppnas i Madrid
nationalförsamlingen
Cortes.

45
00:09:40,000 --> 00:09:46,000
Madrids folk -
landets förtrupp -
har gått ut på gatan.

46
00:09:46,000 --> 00:09:52,000
Titta! Det är Dolores
Ibarruri - »Pasionaria«,
en gruvarbetares dotter...

47
00:09:52,000 --> 00:09:57,000
...medlem av Spaniens
Kommunistiska Partis
Centralkommitté.

48
00:09:57,000 --> 00:10:03,000
I Spaniens Kommunistiska
Partis namn välkomnar hon
folkets framgångar...

49
00:10:03,000 --> 00:10:06,000
...med förenandet av
kommunister, socialister
och republikaner...

50
00:10:06,000 --> 00:10:10,000
...men hon
varnar för
farorna.

51
00:10:10,000 --> 00:10:13,000
I de människors
namn, vilka i Asturien
har blivit arkebuserade...

52
00:10:13,000 --> 00:10:16,000
...i deras änkors och
föräldralösas namn...

53
00:10:16,000 --> 00:10:22,000
...kräver arbetarna, att
fascisterna Gil-Robles och
Franco döms till fängelse!

54
00:10:22,000 --> 00:10:25,000
I fängelse
med dem!

55
00:10:25,000 --> 00:10:28,000
Men varningen gick
inte fram till alla.

56
00:10:28,000 --> 00:10:34,000
För somliga var det alltför svårt
att slita sig ifrån de fredstida
vanorna och förströelserna.

57
00:11:49,000 --> 00:11:55,000
En fantast, som vill
visa opp sin lidelse
för sporten.

58
00:11:55,000 --> 00:11:58,000
Tillbaka, min
vän! Tillbaka!

59
00:13:01,000 --> 00:13:07,000
Juli år 1936.
Molnfri himmel
över hela Spanien.

60
00:13:12,000 --> 00:13:18,000
I städerna var det
timmen för att
gå ut och gå.

61
00:13:59,000 --> 00:14:04,000
Molnfri himmel
över hela Spanien.

62
00:14:06,000 --> 00:14:11,000
Akta er! Denna fras
om den molnfria
himmelen...

63
00:14:11,000 --> 00:14:15,000
...var den i förväg
överenskomna signalen till
den fascistiska myteriet.

64
00:14:35,000 --> 00:14:39,000
Till vapen,
medborgare!

65
00:14:46,000 --> 00:14:50,000
Man skyddar
städerna med
barrikader.

66
00:14:50,000 --> 00:14:53,000
Alla arbetade: kommunister,
socialister, republikaner...

67
00:14:53,000 --> 00:14:56,000
...folk av
olika yrken...

68
00:14:56,000 --> 00:14:59,000
...folk i
alla åldrar...

69
00:14:59,000 --> 00:15:03,000
...de gav av
sig själva för
republiken!

70
00:16:11,000 --> 00:16:17,000
José Diaz, Spaniens
Kommunistiska Partis
Centralkommittés sekreterare...

71
00:16:17,000 --> 00:16:21,000
...arbetare från
Sevilla. Han säger:

72
00:16:21,000 --> 00:16:27,000
»Till försvar för den lagliga
makten! Till republikens försvar!
Till strid! Leve republiken!«

73
00:16:27,000 --> 00:16:33,000
Försöket att ta folket
med ett överraskningsslag
i ryggen lyckades inte.

74
00:16:34,000 --> 00:16:40,000
Då gav Berlin och Rom
Franco direktiv att sätta
in den marockanska kåren...

75
00:16:41,000 --> 00:16:47,000
...i det de lovade stöd med
flyg, pansar, legosoldater
och stridsförnödenheter.

76
00:16:51,000 --> 00:16:57,000
Detta är Franco, 
italiensk-tysk dräng
och bödel.

77
00:16:57,000 --> 00:17:03,000
På hans order pinade
man i Asturien barn i
deras mödrars åsyn.

78
00:17:30,000 --> 00:17:34,000
Händelsernas knut
blev staden Toledo.

79
00:17:34,000 --> 00:17:38,000
I Toledo skulle upproriska
officerare förenas med
marockanerna....

80
00:17:38,000 --> 00:17:42,000
..och kadetter ifrån
ortens militärskola.

81
00:17:42,000 --> 00:17:46,000
Francos södra
grupp försökte
tränga in i Madrid.

82
00:17:46,000 --> 00:17:51,000
Republikanerna
förde gatustrider.

83
00:17:52,000 --> 00:17:58,000
Man stred gata för
gata, kvarter
för kvarter.

84
00:18:08,000 --> 00:18:14,000
Man smög
sig fram över
folktomma platser.

85
00:18:26,000 --> 00:18:32,000
De asturiska gruvarbetarna
angrep över taken med
handgranater.

86
00:18:32,000 --> 00:18:35,000
Med handgranater - eld!

87
00:19:03,000 --> 00:19:08,000
De republikanska
artilleristerna kom
före infanteriet.

88
00:19:33,000 --> 00:19:37,000
Man för pjäsen
ännu närmare.

89
00:19:37,000 --> 00:19:43,000
Så pågick kampen
om varenda meter.

90
00:20:12,000 --> 00:20:16,000
Se här dessa enkla
och modiga grabbar...

91
00:20:16,000 --> 00:20:20,000
...frivilliga, som ännu igår
knappt ens kunde skjuta...

92
00:20:20,000 --> 00:20:26,000
...har nu gått ut emot
fascismen, emot flyg,
emot teknisk materiel.

93
00:20:26,000 --> 00:20:31,000
Ingenting kan
hejda dem!

94
00:20:52,000 --> 00:20:58,000
Håll ut, bröder
spanjorer! Ni är inte
ensamma i er kamp!

95
00:21:04,000 --> 00:21:08,000
Barcelona!
Det sköna
Barcelona!

96
00:21:08,000 --> 00:21:12,000
Spaniens största
hamnstad och
största stad.

97
00:21:12,000 --> 00:21:18,000
Barcelona tar idag emot
den förste sovjetiske
ångaren, »Zyrjanin«.

98
00:22:12,000 --> 00:22:17,000
ZYRJANIN
Odessa

99
00:23:03,000 --> 00:23:07,000
Spaniens kommunister
skall sporra Madrid
att resa sig.

100
00:23:07,000 --> 00:23:13,000
José Diaz säger: »Faran är kommen
tätt inpå. De fascistiska styrkorna
står vid huvudstaden.«

101
00:23:13,000 --> 00:23:17,000
»No pasaran - de
skall inte komma igenom!«

102
00:23:17,000 --> 00:23:21,000
Gustav Regler ifrån
Tysklands Kommunistiska
Parti (KPD), han säger:

103
00:23:21,000 --> 00:23:27,000
»Ni skall få hjälp av
internationalisterna! De
skall komma! Rot Front!«

104
00:23:27,000 --> 00:23:32,000
Pasionaria manar till
skoningslös kamp emot
republikens förrädare.

105
00:23:32,000 --> 00:23:37,000
»Till vapen och
kämpa för friheten!
No pasaran!«

106
00:23:53,000 --> 00:23:59,000
Frivilliga av arbetande
ur alla yrken skriver in
sig i republikanska armén.

107
00:25:36,000 --> 00:25:40,000
Internationella brigadernas
organisatör, André Marty.

108
00:25:40,000 --> 00:25:46,000
Även här är han på post,
den gamle kämpen Marty!

109
00:25:55,000 --> 00:26:01,000
Se här de frivilliga
internationalisterna. Hjältarnas
hjältar, folk ifrån 25 nationer.

110
00:28:12,000 --> 00:28:18,000
Emot folkets styrkor
satte sig reaktionens
styrkor i rörelse.

111
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Burgos - Francos så
kallade huvudstad.

112
00:29:29,000 --> 00:29:33,000
De sänder böner i
himlahöjden och...

113
00:29:33,000 --> 00:29:39,000
...skickar sin församling
till Madrid ifrån Navarra.
Dessa bovar!

114
00:29:42,000 --> 00:29:47,000
Mördare!

115
00:29:51,000 --> 00:29:57,000
Fascistiska flygmaskiner
med kurs på Madrid.

116
00:30:01,000 --> 00:30:07,000
Ni skall nu få
se fascismens
brutala illdåd.

117
00:30:07,000 --> 00:30:13,000
Och glöm inte
detta! Aldrig!

118
00:35:57,000 --> 00:36:02,000
Detta skall ingen
någonsin få förlåta!

119
00:36:03,000 --> 00:36:07,000
Aldrig!

120
00:36:52,000 --> 00:36:56,000
Vrede och hämndlystnad
har dragit in i Madrid.

121
00:36:56,000 --> 00:37:01,000
Med fördubblad eller
trefaldigad energi
svarar folk fienden...

122
00:37:01,000 --> 00:37:06,000
...i arbetena med att
omgärda Madrid med
en ring av skyttegravar...

123
00:37:06,000 --> 00:37:10,000
...och ta emot
honom i strid.

124
00:37:17,000 --> 00:37:21,000
Alla arbetar.

125
00:37:21,000 --> 00:37:25,000
Även ledande
kamrater.

126
00:37:25,000 --> 00:37:28,000
Pasionaria.

127
00:38:05,000 --> 00:38:09,000
De förlorar
inte modet,
Madrids folk!

128
00:38:09,000 --> 00:38:14,000
Därigenom blir
de inskrivna till
historien för alltid.

129
00:38:45,000 --> 00:38:48,000
Krigsministeriet
i Madrid.

130
00:38:48,000 --> 00:38:52,000
Folket har skapat sitt
eget militärcentrum.

131
00:39:05,000 --> 00:39:11,000
Regeringen har givit
anvisningar om barnens
utrymmande.

132
00:40:06,000 --> 00:40:12,000
Krigsmän!
Till universitetetsstaden!
Till Carabanchel!

133
00:40:12,000 --> 00:40:15,000
Ner med
fascismen!

134
00:40:47,000 --> 00:40:51,000
Striden om
Madrid tog
sin början.

135
00:42:19,000 --> 00:42:23,000
Marty samt Interbrigadernas
befäl och kommissarier...

136
00:42:23,000 --> 00:42:27,000
...är starka
kamrater och
tar emot slaget.

137
00:42:53,000 --> 00:42:59,000
Franco har kastat in
marockaner i striden.

138
00:43:03,000 --> 00:43:09,000
Striden om Madrid
och centrala zonen
blev allt hårdare.

139
00:43:11,000 --> 00:43:17,000
Fascisterna tänkte
sig kunna göra opp med
folket på några få dagar.

140
00:43:17,000 --> 00:43:22,000
Men saken tog
en annan vändning.
Republiken försvarade sig.

141
00:43:22,000 --> 00:43:28,000
Fronten uppstod överallt.
Ifrån staden löpte den
opp i bergen.

142
00:44:58,000 --> 00:45:02,000
Folket hade
uppnått sina
första segrar.

143
00:45:02,000 --> 00:45:08,000
Vid Guadalajara
och Jarama hade
fienden blivit hejdad.

144
00:45:16,000 --> 00:45:20,000
Fångar. Mörkhyade,
fattiga marockaner.

145
00:45:20,000 --> 00:45:23,000
Fångna
italienare.

146
00:45:23,000 --> 00:45:27,000
De är tysta idag,
Roms legionärer.

147
00:45:27,000 --> 00:45:33,000
Sådant folk är det,
fascisterna kastar emot den
europeiska kulturen.

148
00:45:49,000 --> 00:45:55,000
Vår. Stillhet. Fronten
har stabiliserats.

149
00:46:41,000 --> 00:46:45,000
Kom, kamrat,
så går vi ner i
skyttegravarna!

150
00:47:34,000 --> 00:47:38,000
Detta är folkarméns
bästa befälhavare:

151
00:47:38,000 --> 00:47:41,000
»El Campesino«.

152
00:47:41,000 --> 00:47:45,000
Lister och Mate Zalka -
ungersk kommunard.

153
00:47:45,000 --> 00:47:51,000
Han ljöt hjältedöden
några veckor senare.

154
00:48:35,000 --> 00:48:39,000
Rent allmänt är
allt i ordning, mor.

155
00:48:56,000 --> 00:49:01,000
Detta är en delegation ifrån
Listers berömda elfte division.

156
00:49:02,000 --> 00:49:08,000
Den slog i tur och ordning
marockaner, navarrafolk och
italienare vid Guadalajara.

157
00:49:08,000 --> 00:49:13,000
Ifrån den goda divisionen
har en delegation kommit
till bönderna.

158
00:49:13,000 --> 00:49:19,000
Lister var menig
och blev järnhård
divisionsbefälhavare.

159
00:49:25,000 --> 00:49:31,000
I öppen strid
kan folkets armé
besegra Franco.

160
00:49:31,000 --> 00:49:35,000
Det är bevisat.

161
00:49:35,000 --> 00:49:41,000
Lister garanterar
divisionens hjälp till
bönderna med skörden.

162
00:49:41,000 --> 00:49:46,000
Kamrater bönder,
vi skall hjälpa er!

163
00:49:47,000 --> 00:49:51,000
Bönderna skickar
frivilliga till divisionen.

164
00:50:46,000 --> 00:50:51,000
Bönderna ger
armén spannmål.

165
00:51:31,000 --> 00:51:36,000
Bönderna ger
armén boskap.

166
00:52:17,000 --> 00:52:23,000
Friskt mod och tro på
egna krafter besjälade
hela republikens bakland.

167
00:52:23,000 --> 00:52:27,000
Ungdomen
stod inte de
vuxne efter.

168
00:52:56,000 --> 00:53:01,000
Grabbarna
vill vara sina
fäder värdiga.

169
00:55:05,000 --> 00:55:11,000
Republikens fiender
förberedde en
ny offensiv.

170
00:55:25,000 --> 00:55:30,000
Ickeinblandningskommittén
i London låtsas inte märka...

171
00:55:30,000 --> 00:55:35,000
...avsändandet av hela
mekaniserade italienska
kårer till Spanien.

172
00:55:37,000 --> 00:55:41,000
Republiken svarar medelst
en motoffensiv med
sin egen materiel...

173
00:55:41,000 --> 00:55:46,000
...som den har skapat
och förvärvat under
krigets gång.

174
00:57:13,000 --> 00:57:17,000
Marockaner.

175
00:57:59,000 --> 00:58:03,000
Italienare.

176
00:58:40,000 --> 00:58:45,000
Fascistiska
bombplan.

177
00:59:12,000 --> 00:59:17,000
Republikanska
bombplan!

178
00:59:43,000 --> 00:59:47,000
Emot det
fascistiska
flyget...

179
00:59:47,000 --> 00:59:53,000
...satte Republiken
opp sitt eget flyg -
ungt och nytt!

180
00:59:53,000 --> 00:59:58,000
Aha! Där är
de - jaktplanen!

181
01:00:08,000 --> 01:00:11,000
Där är en färdig!

182
01:00:11,000 --> 01:00:14,000
Här har du
för Madrid!

183
01:00:14,000 --> 01:00:16,000
En till färdig!

184
01:00:16,000 --> 01:00:19,000
Det var
också för
Madrid!

185
01:00:19,000 --> 01:00:23,000
Försvinn ifrån
den republikanska
himmelen! Dö!

186
01:00:30,000 --> 01:00:34,000
De republikanska
flygarna är rasande.

187
01:00:35,000 --> 01:00:40,000
Död åt fascisterna!
Störta ner ifrån den
republikanska himmelen!

188
01:00:40,000 --> 01:00:44,000
Se där, så!
Så! Så!

189
01:01:08,000 --> 01:01:14,000
Den republikanska armén
har segrat. Fascisterna
har gått på återtåg.

190
01:01:29,000 --> 01:01:35,000
Såsom stridens resultat
har republikanerna
intagit staden.

191
01:02:12,000 --> 01:02:17,000
Det är så till den grad
härligt, efter flera långa
månaders strider...

192
01:02:17,000 --> 01:02:21,000
...att tvätta
av sig i rent,
klart vatten.

193
01:02:21,000 --> 01:02:24,000
Inte sant,
vänner?

194
01:04:04,000 --> 01:04:09,000
På nytt en marsch med
Tjapajevbataljonen!

195
01:04:09,000 --> 01:04:15,000
Folk ifrån 25
nationer går ut
i strid för Spanien...

196
01:04:15,000 --> 01:04:19,000
...för demokratin
och för kulturen!

197
01:04:19,000 --> 01:04:24,000
En hälsning, kamrater!
En hälsning av allt hjärta!

198
01:05:18,000 --> 01:05:23,000
Spanska folket och armén
fann hos sig själva nya
krafter och ny vilja.

199
01:05:23,000 --> 01:05:27,000
De inte bara försvarade sig
utan övergick till offensiv.

200
01:05:27,000 --> 01:05:33,000
Ebro.

201
01:07:27,000 --> 01:07:33,000
Folk har slagits i 2 år
utan avlösning, utan vila.

202
01:07:33,000 --> 01:07:38,000
Under eld har
där skapats en
reguljär armé.

203
01:07:37,000 --> 01:07:43,000
Den börjar nu
på ett stort slag.

204
01:08:05,000 --> 01:08:11,000
Republikanernas
front övergår
till offensiv!

205
01:11:28,000 --> 01:11:33,000
Pasionaria!
Pasionaria!

206
01:11:33,000 --> 01:11:38,000
Pasionaria är här!
Trogna kamrat!

207
01:11:51,000 --> 01:11:55,000
Fascismen kunde inte krossa
Spanska Republiken i öppen strid.

208
01:11:55,000 --> 01:12:00,000
Blockad och utsvältning -
se där, vad fienden tillgrep.

209
01:12:10,000 --> 01:12:14,000
Här är fascisterna till havs.

210
01:12:34,000 --> 01:12:38,000
Spaniens folk
fortsatte kampen.

211
01:12:38,000 --> 01:12:42,000
Det var redo
till uppoffringar
och försakelser.

212
01:12:42,000 --> 01:12:45,000
Det lämnade
ifrån sig allt,
det hade.

213
01:12:45,000 --> 01:12:51,000
Det sade: »Ta
pengarna, bara
ge oss vapen!«

214
01:12:52,000 --> 01:12:58,000
Öppna gränserna!
Frankrike, öppna
gränsen!

215
01:12:58,000 --> 01:13:04,000
Ett mörkt och dystert
tigande blev svaret ifrån
Paris och London.

216
01:13:11,000 --> 01:13:17,000
[avbrott i filmen]

217
01:13:17,000 --> 01:13:21,000
[avbrott i filmen]

218
01:13:21,000 --> 01:13:25,000
[avbrott i filmen]

219
01:13:25,000 --> 01:13:31,000
[avbrott i filmen]

220
01:13:32,000 --> 01:13:36,000
...frihetsälskande.

221
01:13:36,000 --> 01:13:41,000
De föredrar
döden framför
förnedringen.

222
01:14:21,000 --> 01:14:27,000
Tålmodigt köar
kvinnorna i timmar.

223
01:14:32,000 --> 01:14:37,000
De har lämnat ifrån
sig sina barn och
män till armén.

224
01:14:37,000 --> 01:14:42,000
Men de barn, som
har blivit kvar, varför
skall de behöva lida?

225
01:14:42,000 --> 01:14:45,000
Man får sända
iväg dem.

226
01:14:45,000 --> 01:14:51,000
Det finns ett land, där
man tar emot dem och
överöser dem med ömhet.

227
01:15:58,000 --> 01:16:02,000
Barcelona!
Skönheten
Barcelona...

228
01:16:02,000 --> 01:16:07,000
...tar farväl av
Internationella
Brigadernas krigare.

229
01:16:19,000 --> 01:16:25,000
De lämnar detta
land modiga och
obesegrade...

230
01:16:25,000 --> 01:16:30,000
...för att varhelst ödet måtte
kasta dem hän fortsätta den
vidare kampen emot fascismen.

231
01:16:30,000 --> 01:16:36,000
Räkningarna med den är
ännu inte avslutade.
De har bara börjat.

232
01:16:37,000 --> 01:16:43,000
När Interbrigaderna hade lämnat
landet, skulle de italiensk-tyska
trupperna göra likadant till svar.

233
01:16:49,000 --> 01:16:55,000
Löftet skulle inte hållas.
Mussolini hade ljugit!

234
01:17:02,000 --> 01:17:08,000
I Spanien
var där 25.000
interbrigadister.

235
01:17:08,000 --> 01:17:12,000
5.000 interbrigadister
blev kvar i gravar.

236
01:17:12,000 --> 01:17:15,000
Deras utgjutna
blod trängde djupt
ner i jorden...

237
01:17:15,000 --> 01:17:19,000
...och blev
en del av den
spanska jorden...

238
01:17:19,000 --> 01:17:24,000
...och därför skall
det spanska folket
aldrig glömma...

239
01:17:24,000 --> 01:17:28,000
...den kärleks- och
solidaritetsbedrift...

240
01:17:28,000 --> 01:17:34,000
...den bedrift,
dessa människor
fullbragte.

241
01:17:45,000 --> 01:17:50,000
Vad som än händer,
under vilka som helst
omständigheter...

242
01:17:50,000 --> 01:17:56,000
...skall spanska
folket vara sin
ed troget.

243
01:17:56,000 --> 01:18:02,000
Nya regementen
går ut i strid. Ja,
det är ett folk!

244
01:18:44,000 --> 01:18:48,000
Månaderna gick, våren
övergick i sommar och
sommaren övergick i vinter...

245
01:18:48,000 --> 01:18:52,000
Det var det för
Republiken svåra
året 1939...

246
01:18:52,000 --> 01:18:56,000
Vid denna tid
förberedde förrädarna
Miaja och Casado...

247
01:18:56,000 --> 01:19:00,000
...samt den fascistiska
femte kolonnen och
trotskisterna...

248
01:19:00,000 --> 01:19:05,000
...en stöt i
ryggen på folket.

249
01:19:17,000 --> 01:19:23,000
Kataloniens
folk blev
förrått.

250
01:19:27,000 --> 01:19:33,000
Kataloniens folk
får utstå mycket
stora olyckor.

251
01:19:34,000 --> 01:19:40,000
Folk blir inte kvar där,
man hör fascisternas
stöveltramp.

252
01:19:40,000 --> 01:19:44,000
De lämnar sin hembygd...

253
01:19:44,000 --> 01:19:48,000
...de platser, de har
bebott hela livet.

254
01:20:13,000 --> 01:20:17,000
De beger
sig åstad.

255
01:20:17,000 --> 01:20:20,000
De beger sig
åstad i djup sorg.

256
01:20:20,000 --> 01:20:24,000
Men de är oförsonliga!

257
01:20:28,000 --> 01:20:32,000
Folket är oförsonligt!

258
01:20:53,000 --> 01:20:56,000
Franska gränsen.

259
01:20:56,000 --> 01:21:00,000
Gendarmerna
genomsöker
spanjorerna.

260
01:21:00,000 --> 01:21:04,000
Men vilka är de för
gendarmerna?

261
01:21:37,000 --> 01:21:43,000
Dolores Ibarruri
säger: »Våra jordar är
brutalt förtrampade.«

262
01:21:43,000 --> 01:21:49,000
»En svår stund är kommen.
Efter våldet emot det
katalonska folket...«

263
01:21:49,000 --> 01:21:55,000
»...skall de utländska
våldsverkarna - tyskarna
och italienarna...«

264
01:21:55,000 --> 01:22:01,000
»...fascisterna vända
sig emot Madrid.«

265
01:22:01,000 --> 01:22:04,000
»Fatta mod,
Madrid!«

266
01:22:09,000 --> 01:22:13,000
Madrid!
I folkets
hjärta!

267
01:23:05,000 --> 01:23:11,000
Lyssna på Spaniens röst!
Ropet ur dessa människors
blottade hjärtan!

268
01:23:12,000 --> 01:23:18,000
Det stolta och frihetsälskande
folket skall inte förlika sig med
kolonial avhängighet.

269
01:23:18,000 --> 01:23:22,000
Det skall inte
kröka rygg!

270
01:23:22,000 --> 01:23:27,000
Det stora spanska folket
har känt soliga vårdagar.

271
01:23:27,000 --> 01:23:31,000
Spanska folket
har plöjt jorden
för sig själv.

272
01:23:31,000 --> 01:23:34,000
Spanska folket
har ägt fabrikerna.

273
01:23:34,000 --> 01:23:38,000
Spanska folket har
ägt sina vägar.

274
01:23:39,000 --> 01:23:45,000
Spanska folket har
med vapen i hand
besegrat fiender.

275
01:23:45,000 --> 01:23:51,000
Ett sådant
folk skall aldrig
bli besegrat!

276
01:23:51,000 --> 01:23:55,000
Låt förrädare
öppna Madrids
portar för Franco.

277
01:23:55,000 --> 01:23:58,000
Låt de bästa
kamraterna bli
arkebuserade.

278
01:23:58,000 --> 01:24:03,000
Nederlaget är
tillfälligt. Kampen
skall fortsätta!

279
01:24:03,000 --> 01:24:09,000
Skoningslöst och oförsonligt!
Fördolt och uppenbart!

280
01:24:09,000 --> 01:24:13,000
Dag och natt!
Alltid och allestädes!

281
01:24:13,000 --> 01:24:19,000
Folket skall inte förlika
sig. Det skall aldrig
ställa sig på knä!

282
01:24:34,000 --> 01:24:35,000
översättning år 2010-2017 av Erik Jonsson

283
01:24:35,000 --> 01:24:36,000
undertext rättad den 3:e augusti år 2017 av Erik Jonsson

284
01:24:36,000 --> 01:24:37,000
Испания (1939) svensk undertext шведские субтитры Spanien

285
01:24:37,000 --> 01:24:41,000
SLUT

286
01:24:41,000 --> 01:24:42,000

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: